Субота, август КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС

Алкални материјали: физичке и хемијске опасности

Оцените овај артикал
(КСНУМКС Глас)

Хемијско име
ЦАС-број

физички

Хемијски

Класа или Дивизија УН/Супсидијарни ризици

АММОНИА
7664-41-7

Гас је лакши од ваздуха • Тешко се запали • Просута течност има веома ниску температуру и брзо испарава

Једињења осетљива на удар се формирају са оксидима живе, сребра и злата • Супстанца је јака база, бурно реагује са киселином и корозивна је за нпр. алуминијум и цинк • Бурно реагује са јаким оксидантима, халогенима и интерхалогенима • Напада бакар, алуминијум , цинк и њихове легуре • Раствара се у води развијајући топлоту

КСНУМКС / КСНУМКС

АМОНИЈУМ ХЛОРИД
12125-02-9

Супстанца се разлаже при загревању или сагоревању, стварајући токсичне и иритирајуће испарења (азотни оксиди, амонијак и хлороводоник) • Раствор у води је слаба киселина • Реагује бурно са амонијум нитратом и калијум хлоратом изазивајући опасност од пожара и експлозије • Реагује са великом концентроване киселине за формирање хлороводоника и са јаким базама за формирање амонијака • Реагује са солима сребра да формира једињења која су осетљива на механички удар • Напада бакар и његова једињења

АМОНИЈУМ ФЛУОРИД
12125-01-8

6.1

АМОНИЈУМ ХИДРОКСИД
1336-21-6

8

АМОНИЈУМ НИТРАТ
6484-52-2

Загревање може изазвати насилно сагоревање или експлозију • Супстанца се разлаже при загревању или сагоревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди) • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима

5.1

КАЛЦИЈ
7440-70-2

4.3

КАЛЦИЈУМ КАРБИД
75-20-7

Супстанца се нагло разлаже у контакту са водом стварајући гас ацетилен, изазивајући опасност од пожара и експлозије

4.3

КАЛЦИЈУМ ХЛОРАТ
10137-74-3

5.1

КАЛЦИЈУМ ХИДРИД
7789-78-8

4.3

КАЛЦИЈУМ ХИДРОКСИД
1305-62-0

Супстанца се распада при загревању стварајући калцијум оксид • Супстанца је средње јаке базе

8

КАЛЦИЈУМ НИТРАТ
10124-37-5

5.1

КАЛЦИЈУМ ОКСИД
1305-78-8

Раствор у води је средње јака база • Бурно реагује са јаким киселинама, водом, хлором или бор трифлуоридом • Реагује са водом стварајући довољно топлоте да запали запаљиве материјале

8

УГЉЕНА КИСЕЛИНА, КАЛЦИЈУМОВА СОЛ
471-34-1

Супстанца се при загревању до високе температуре разлаже стварајући угљен-диоксид • Реагује са киселинама изазивајући ослобађање угљен-диоксида

Хлорна киселина, натријумова со
7775-09-9

Загревање може изазвати насилно сагоревање или експлозију • Супстанца се распада при загревању изнад 300°Ц или при сагоревању стварајући кисеоник, што повећава опасност од пожара, и токсичне испарења (хлор) • Супстанца је јак оксидант и бурно реагује са запаљивим и редукционим материјалима, изазива опасност од пожара и експлозије • Реагује са јаким киселинама дајући угљен-диоксид • Реагује са органским загађивачима и формира смеше осетљиве на удар • Напада цинк и челик

5.1

ЛИТИЈУМ
7439-93-2

Загревање може изазвати бурно сагоревање или експлозију • Супстанца се може спонтано запалити у контакту са ваздухом када је фино распршена • Бурно реагује са јаким оксидантима, киселинама и многим једињењима (угљоводоници, халогени и халони) изазивајући опасност од пожара и експлозије • Бурно реагује са водом, формирајући лако запаљиви гас водоника и корозивна испарења литијум хидроксида

4.3

ЛИТијум КАРБОНАТ
554-13-2

Супстанца се распада при загревању стварајући угљен моноксид и угљен диоксид • Раствор у води је јака база, бурно реагује са киселином и корозивна је за алуминијум и цинк • бурно са јаком киселином (ХЦл) Бурно реагује са флуором • Напада алуминијум и цинк

ЛИТијум ХЛОРИД
7447-41-8

Раствор у води је корозиван за метале

ЛИТијум ХИДРИД
7580-67-8

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Супстанца се може спонтано запалити у контакту са ваздухом • Супстанца се егзотермно распада при загревању на око 500°Ц или у контакту са влагом или киселинама, стварајући запаљиви гас • Реагује бурно са јаким оксидантима • Реагује са водом да формира литијум хидроксид који је веома каустичан , и запаљиви гас водоник • Реагује са нижим алкохолима, карбоксилним киселинама, хлором и амонијаком на 400°Ц да би се ослободио водоник • Прах литијум-хидрида и течни кисеоник су експлозиви који се детонирају

4.3

ЛИТијум ХИДРОКСИД
1310-65-2

Раствор у води је јака база, бурно реагује са киселином и корозиван је за алуминијум и цинк

ЛИТијум ХИДРОКСИД МОНОХИДРАТ
1310-66-3

Раствор у води је јака база, бурно реагује са киселином и корозиван је за алуминијум и цинк

8

ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА, КАЛИЈУМОВА СОЛ
7778-74-7

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне паре (хлор, хлороксиди) • Бурно реагује са металним праховима, запаљивим, органским или другим оксидирајућим материјалима, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Када се загрева до распадања настају токсичне испарења хлорида, калијума и хлороксида

КАЛИЈ
7440-09-7

4.3

КАЛИЈУМ БРОМАТ
7758-01-2

5.1

КАЛИЈУМ ХЛОРАТ
3811-04-9

Супстанца се разлаже при загревању, загревању, сагоревању, у контакту са органским материјама, запаљивим агенсима, металним прахом, сумпорном киселином, материјама које садрже амонијум, алкохолима, стварајући хлор диоксид, хлор и кисеоник, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Приликом загревања, настају токсична испарења • Супстанца је јак оксидант и бурно реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Супстанца је јак редукциони агенс и реагује са оксидантима

5.1

КАЛИЈУМ ФЛУОРИД
7789-23-3

6.1

КАЛИЈУМ ХИДРОКСИД
1310-58-3

Супстанца је јака база, бурно реагује са киселином и корозивна је у влажном ваздуху према металима као што су цинк, алуминијум, калај и олово стварајући запаљив/експлозивни гас (водоник) • Брзо апсорбује угљен-диоксид и воду из ваздуха • Контакт са влага или вода ће произвести топлоту

8

КАЛИЈУМ НИТРАТ
7757-79-1

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући азотне оксиде, кисеоник, што повећава опасност од пожара • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима

5.1

КАЛИЈУМ НИТРИТ
7758-09-0

Може да експлодира при загревању изнад 530°Ц • Супстанца се распада у контакту чак и са слабим киселинама стварајући токсичне паре (оксиди азота) • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима изазивајући опасност од пожара и експлозије

5.1

КАЛИЈУМ ОКСИД
12136-45-7

Супстанца се разлаже у контакту са водом стварајући калијум хидроксид • Раствор у води је јака база, бурно реагује са киселином и корозиван је • Напада многе метале у присуству воде

СОДИУМ
7440-23-5

4.3

НАТРИЈУМ БРОМАТ
7789-38-0

5.1

НАТРИЈУМ КАРБОНАТ
497-19-8

НАТРИЈУМ ХЛОРИТ
7758-19-2

5.1

НАТРИЈУМ ХИДРОКСИД
1310-73-2

Супстанца је јака база, бурно реагује са киселином и корозивна је у влажном ваздуху за метале као што су цинк, алуминијум, калај и олово формирајући запаљив/експлозивни гас (водоник) • Напада неке облике пластике, гуме или премаза • Брзо апсорбује угљен-диоксид и вода из ваздуха • Контакт са влагом или водом може створити топлоту

8

НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ
7681-52-9

8

НАТРИЈУМ МЕТИЛАТ
124-41-4

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Загревање може изазвати бурно сагоревање или експлозију • Супстанца се распада у контакту са водом стварајући метанол, што повећава опасност од пожара • Супстанца је јако редукционо средство и бурно реагује са оксидантима • Супстанца је јака база, бурно реагује са киселином и корозивно • Напада многе метале у присуству воде

КСНУМКС / КСНУМКС

НАТРИЈУМ НИТРАТ
7631-99-4

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући азотне оксиде и кисеоник, што повећава опасност од пожара • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима, изазивајући опасност од пожара и експлозије

НАТРИЈУМ НИТРИТ
7632-00-0

Може да експлодира при загревању изнад 530°Ц • Супстанца се распада у контакту чак и са слабим киселинама стварајући токсичне паре (оксиди азота) • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима изазивајући опасност од пожара и експлозије

5.1

СОДИУМ ПЕРОКСИДЕ
1313-60-6

5.1

За УН класу: 1.5 = веома неосетљиве супстанце које имају опасност од масовне експлозије; 2.1 = запаљиви гас; 2.3 = отрован гас; 3 = запаљива течност; 4.1 = запаљива чврста супстанца; 4.2 = материја подложна спонтаном сагоревању; 4.3 = материја која у контакту са водом емитује запаљиве гасове; 5.1 = оксидирајућа супстанца; 6.1 = токсично; 7 = радиоактиван; 8 = корозивна материја.

 

Назад

Читати 6564 пута

" ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: МОР не преузима одговорност за садржај представљен на овом веб порталу који је представљен на било ком другом језику осим енглеског, који је језик који се користи за почетну производњу и рецензију оригиналног садржаја. Одређене статистике нису ажуриране од продукција 4. издања Енциклопедије (1998).“

Садржај