Субота, август КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС

Амини, алифатични: хемијска идентификација

Оцените овај артикал
(КСНУМКС гласова)

Хемијска формула

Хемијски

Синоними
УН Цоде

ЦАС-број

107299

АЦЕТАЛДЕХИД-ОКСИМ

ацеталдоксим;
Алдокиме;
Етанал оксим;
Етхилиденхидрокиламине
УНКСНУМКС

107-29-9

107119

АЛЛИЛАМИНЕ

алиламин;
3-аминопропен;
3-аминопропилен;
Моноалиламин;
2-пропенамин
УНКСНУМКС

107-11-9

140954

1,3-БИС(ХИДРОКСИМЕТИЛ)УРЕА

Н,Н'-бис(хидроксиметил)уреа;
Н,Н'-дихидроксиметилуреа;
Диметанол уреа;
Диметилолуреа;
Н,Н'-диметилолуреа;
1,3-диметилолуреа;
Окиметхуреа

140-95-4

590885

1,3-БУТАНЕДИАМИН

1,3-Диаминобутан

590-88-5

109739

БУТИЛАМИН

1-Аминобутан;
1-бутанамин;
Монобутиламин
УНКСНУМКС

109-73-9

13952846

сек-БУТИЛАМИНЕ

2-Аминобутан;
2-бутанамин;
1-метилпропиламин,

13952-84-6

75649

терт-БУТИЛАМИНЕ

2-Аминоизобутан;
2-амино-2-метилпропан;
1,1-диметилетиламин;
Триметиламинометан

75-64-9

108918

ЦИЦЛОХЕКСИЛАМИНЕ

аминоциклохексан;
аминохексахидробензен;
Цицлохеканамине;
Хексахидроанилин
УНКСНУМКС

108-91-8

124027

ДИАЛЛИЛАМИНЕ

Ди-2-пропениламин;
Н-2-Пропенил 2-пропен-1-амин
УНКСНУМКС

124-02-7

56188

3,3'-ДИАМИНОДИПРОПИЛАМИНЕ

Аминобис (пропиламин);
дипропилентриамин;
Иминобис (пропиламин);
3,3'-Иминобис (пропиламин)
УНКСНУМКС

56-18-8

111922

ДИБУТИЛАМИНЕ

Бутил-1-бутанамин;
Н-дибутиламин
УНКСНУМКС

111-92-2

102818

2-ДИБУТИЛАМИНОЕТАНОЛ

Дибутиламиноетанол;
Н,Н-дибутилетаноламин;
Н,Н-дибутил-Н-(2-хидроксиетил)амин
УНКСНУМКС

102-81-8

51752

2,2'-ДИХЛОР-Н-МЕТИЛДИЕТИЛАМИН

Бис(2-хлоретил)метиламин;
2-хлоро-н-(2-хлоретил)-Н-метилетанамин;
Н,Н-Ди(хлоретил)метиламин;
Метилбис(2-хлоретил)амин

51-75-2

101837

ДИЦИЦЛОХЕКСИЛАМИНЕ

Н-циклохексилциклохексанамин;
Н,Н-диклохексиламин;
Додекахидродифениламин
УНКСНУМКС

101-83-7

109897

ДИЕТХИЛАМИНЕ

Диетамин;
Н,Н-диетиламин;
Н-етил етанамин
УНКСНУМКС

109-89-7

100378

2-ДИЕТХИЛАМИНОЕТХАНОЛ

диетиламиноетанол;
Диетилетаноламин;
Н,Н-диетилетаноламин
УНКСНУМКС

100-37-8

111400

ДИЕТХИЛЕНЕТРИАМИН

Аминоетхилетхандиамине;
Бис(2-аминоетил)амин;
2,2'-Диаминодиетиламин;
Етиламин, 2,2'-Иминобис-;
Етилендиамин-Н-(2-аминоетил)-
УНКСНУМКС

111-40-0

111422

ДИЕТХАНОЛАМИНЕ

Бис(2-хидроксиетил)амин;
диетаноламин;
диетилоламин;
2,2'-Дихидроксидиетиламин;
Ди(2-хидроксиетил)амин

111-42-2

110974

ДИИСОПРОПАНОЛАМИНЕ

Бис(2-пропанол)амин;
Бис(2-хидроксипропил)амин;
ДИПА;
1,1'-Иминобис-2-пропанол;
1,1'-Иминоди-2-пропанол

110-97-4

108189

ДИИСОПРОПИЛАМИНЕ

Н-(1-метилетил)-2-пропанамин
УНКСНУМКС

108-18-9

109557

3-ДИМЕТХИЛАМИНОПРОПИЛАМИНЕ

1-амино-3-диметиламинопропан;
Н,Н-диметил-1,3-пропандиамин;
Н,Н-диметил-н-(3-аминопропил)амин;
3-(диметиламино)пропиламин;
Н,Н-диметил-1,3-пропилендиамин

109-55-7

124403

ДИМЕТХИЛАМИНЕ

ДМА;
Метанамин, Н-метилметанамин
УНКСНУМКС
УНКСНУМКС

124-40-3

506592

ДИМЕТХИЛАМИНЕ ХИДРОЦХЛОРИДЕ

Диметиламонијум хлорид;
диметиламин хлороводоничне киселине;
Н-метилметанамин хидрохлорид

506-59-2

108010

2-ДИМЕТХИЛАМИНОЕТХАНОЛ

Диметиламиноетанол;
диметилетаноламин;
Н,Н-диметил-Н-(2-хидроксиетил)амин;
ДМАЕ
УНКСНУМКС

108-01-0

3033623

БИС(2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТИЛ)ЕТАР

Етиламин, 2,2'-оксибис(Н,Н-диметил;
НИАКС Цаталист А1

3033-62-3

2050922

ДИПЕНТИЛАМИНЕ

диамил амин;
Ди-Н-амиламин;
1-пентанамин, Н-пентил
УНКСНУМКС

2050-92-2

141435

ЕТХАНОЛАМИНЕ

2-Аминоетанол;
Етханоламине;
Глицинол;
2-хидроксиетиламин;
Моноетаноламине
УНКСНУМКС

141-43-5

75047

ЕТИЛАМИН

аминоетан;
1-аминоетан;
Етханамине;
Моноетиламин
УНКСНУМКС
УНКСНУМКС

75-04-7

107153

ЕТИЛЕНДИАМИН

1,2-диаминоетан;
Диметилендиамин;
1,2-етандиамин;
Етхилендиамине;
Етхиленедиамине;
1,2-етилендиамин
УНКСНУМКС

107-15-3

151564

ЕТИЛЕНИМИН

дихидроазирен;
Дихидро-1Х-азирин;
диметиленимин;
Диметиленимин
УНКСНУМКС

151-56-4

104756

2-ЕТИЛХЕКСИЛАМИН

2-етил хексиламин
УНКСНУМКС

104-75-6

96297

ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН ОКСИМ

2-бутанон, оксим;
Етил метил кетоксим;
МЕК-оксим;
Метил етил кетоксим

96-29-7

124094

ХЕКСАМЕТХИЛЕНЕДИАМИНЕ

1,6-диаминохексан;
хексаметилендиамин;
1,6-хексаметилендиамин
УНКСНУМКС
УНКСНУМКС

124-09-4

100970

ХЕКСАМЕТХИЛЕНЕТЕТРАМИНЕ

Формамине;
Хекаформ;
1,6-хександиамин;
хексамин;
Метхамин;
Метенамин
УНКСНУМКС

100-97-0

111411

ХИДРОКСИЕТХИЛЕТХИЛЕТХИЛЕНЕДИАМИНЕ

Н-аминоетилетаноламин;
Етханолетхилене диамине;
Н-хидроксиетил-1,2-етандиамин Моноетанолетилендиамин;
2-((2-Аминоетил)амино)етанол

111-41-1

124685

ИЗОБУТАНОЛАМИН

2-Аминодиметилетанол;
2-амино-2-метилпропанол;
2-амино-2-пропанол;
Изобутанол-2-амин

124-68-5

78819

ИЗОБУТИЛАМИН

1-амино-2-метилпропан;
Моноисобутиламине;
1-пропанамин, 2-метил-
УНКСНУМКС

78-81-9

78966

ИСОПРОПАНОЛАМИНЕ

а-аминоизопропил алкохол;
2-хидроксипропиламин;
изопропаноламин;
1-метил-2-аминоетанол;
Моно-изо-пропаноламин

78-96-6

75310

ИСОПРОПИЛАМИНЕ

1-метилетиламин;
Моноисопропиламине;
2-пропанамин;
сек-пропиламин;
2-пропиламин
УНКСНУМКС

75-31-0

74895

МЕТИЛАМИН

аминометан;
Царбинамине;
Мерцуриалин;
Монометиламин
УНКСНУМКС
УНКСНУМКС

74-89-5

109831

2-МЕТХИЛАМИНОЕТХАНОЛ

Н-метиламиноетанол;
метилетаноламин;
Монометиламиноетанол

109-83-1

462942

1,5-ПЕНТАНДИАМИН

Кадаверин;
1,5-диаминопентан;
пентаметилендиамин;
1,5-пентаметилендиамин

462-94-2

109762

1,3-ПРОПАНДИАМИН

1,3-диаминопропан;
1,3-пропилендиамин;
Триметхиленедиамине

109-76-2

107108

ПРОПИЛАМИНЕ

1-аминопропан;
Монопропиламин;
пропанамин;
1-пропиламин
УНКСНУМКС

107-10-8

78900

ПРОПИЛЕНДИАМИН1,2-ПРОПАНДИАМИН

1,2-диаминопропан;
1,2-пропанедиамин;
1,2-пропилендиамин;
Пропилендиамин
УНКСНУМКС

78-90-0

112572

ТЕТРАЕТИЛЕНЕПЕНТАМИНЕ

ДЕХ 26;
1,4,7,10,13-пентаазатридекан;
1,2-етандиамин, Н-(2-аминоетил)-Н'-(2-((2-аминоетил)амино)етил
УНКСНУМКС

112-57-2

102705

ТРИАЛЛИЛАМИНЕ

Н,Н-Ди-2-пропенил-2-пропен-1-амин;
2-Пропен-1-амин, Н,Н-Ди-2-пропенил-
УНКСНУМКС

102-70-5

102829

ТРИБУТИЛАМИНЕ

трибутиламин;
Три-Н-бутиламин;
Трис-Н-бутиламин
УНКСНУМКС

102-82-9

121448

ТРИЕТХИЛАМИНЕ

диетиламиноетан;
Н,Н-диетилетанамин;
Етанамин, Н,Н-диетил
УНКСНУМКС

121-44-8

112243

ТРИЕТХИЛЕНЕТЕТРАМИН

Н,Н-бис(2-аминоетил)-1,2-диаминоетан;
Н,Н'-Бис(2-аминоетил)етилендиамин;
1,2-етандиамин, Н,Н'-бис(2-аминоетил)-;
Етилендиамин, Н,Н'-Бис(2-аминоетил)-
УНКСНУМКС

112-24-3

102716

ТРИЕТАНОЛАМИН

нитрило-2,2',2''-триетанол;
триетаноламин;
три(хидроксиетил)амин;
Трихидрокситриетиламин

102-71-6

122203

ТРИИСОПРОПАНОЛАМИНЕ

триизопропаноламин;
трис(2-хидроксипропил)амин;
Трис(2-хидрокси-1-пропил)амин

122-20-3

75503

ТРИМЕТХИЛАМИНЕ

метанамин, Н,Н-диметил-;
ТМА
УНКСНУМКС
УНКСНУМКС

75-50-3

102692

ТРИПРОПИЛАМИНЕ

Н,Н-дипропил-1-пропанамин
УНКСНУМКС

102-69-2

 

Назад

Читати 4432 пута

" ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: МОР не преузима одговорност за садржај представљен на овом веб порталу који је представљен на било ком другом језику осим енглеског, који је језик који се користи за почетну производњу и рецензију оригиналног садржаја. Одређене статистике нису ажуриране од продукција 4. издања Енциклопедије (1998).“

Садржај