Субота, август КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС

Ароматична амино једињења: физичке и хемијске опасности

Оцените овај артикал
(КСНУМКС Глас)

Цхемиал Наме

ЦАС-број

физички

Хемијски

Ун класа/раздел/супсидијарни ризици

4-АМИНОДИФЕНИЛ
92-67-1

Сагоревањем ствара токсичне гасове: ЦОx, НЕx • Раствор у води је слаба база • Реагује са јаким оксидантима • Формира соли са киселинама као што су хлороводонична киселина, сумпорна киселина итд.

6.1

p-АМИНОФЕНОЛ
123-30-8

6.1

o-АМИНОФЕНОЛ
95-55-6

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсична испарења (оксиди азота) • Бурно реагује са оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије

6.1

АНИЛИНЕ
62-53-3

Супстанца се распада при загревању на температурама изнад 190 °Ц, или при сагоревању стварајући токсичне и корозивне паре (амојак и оксиди азота) и запаљиве паре • Супстанца је слаба база • Реагује снажно са јаким оксидантима, киселинама, анхидридом сирћетне киселине, мономерима хлоромеламина , бета-пропиолактон и епихлорохидрин који изазивају опасност од пожара и експлозије • Реагује са металима као што су натријум, калијум, калцијум, стварајући запаљиви водоник • Напада бакар и његове легуре

АНИЛИН ХИДРОХЛОРИД
142-04-1

Пара је тежа од ваздуха

Приликом сагоревања ствара токсична испарења укључујући азотне оксиде • У контакту са врелим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући токсична и корозивна испарења анилина и једињења хлора и нитрозних гасова. хлороводонична киселина • Бурно реагује са оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије

6.1

o-АНИСИДИНЕ
90-04-0

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне паре (азотне оксиде) • Реагује са јаким оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије • Реагује са киселинама, хлоридима киселина, анидридима киселина, хлороформатима • Напада неке облике пластике, гуме и премаза

6.1

p-АНИСИДИНЕ
104-94-9

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне паре (оксиди азота) • Реагује са јаким оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије • Реагује са киселинама, хлоридима киселина, анидридима киселина, хлороформатима

6.1

o-АНИЗИДИН ХИДРОХЛОРИД
134-29-2

1,4-БЕНЗЕНДИАМИН ДИХИДРОХЛОРИД
624-18-0

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне и корозивне паре (азотни оксиди, хлороводоник)

6.1

БЕНЗИДИН
92-87-5

6.1

2-ХЛОРО-4-НИТРОАНИЛИН
121-87-9

6.1

o-ЦХЛОРОАНИЛИНЕ
95-51-2

Супстанца се распада при сагоревању стварајући токсичне паре (азот оксиди, хлороводоник)

6.1

m-ЦХЛОРОАНИЛИНЕ
108-42-9

Супстанца се распада при сагоревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди, хлороводоник) • Раствор у води је слаба база • Бурно реагује са оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије

6.1

p-ЦХЛОРОАНИЛИНЕ
106-47-8

Супстанца се распада при загревању изнад 160 °Ц и сагоревању стварајући токсичне и корозивне паре азотних оксида и хлороводоника • Бурно реагује са оксидантима

6.1

5-ХЛОРО-o-ТОЛУИДИН
95-79-4

8

p-ЦРЕСИДИНЕ
120-71-8

6.1

2,4-ДИАМИНОТОЛУЕН
95-80-7

При сагоревању ствара токсичне гасове и испарења (угљенмоноксид и азот-оксиде) • Реагује са оксидантима, киселинама, анхидридима киселина и хлоридима киселина

2,6-ДИАМИНОТОЛУЕН
823-40-5

Приликом сагоревања ствара токсичне паре азотних оксида

6.1

2,3-ДИХЛОРАНИЛИН
608-27-5

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди, хлороводоник)

6.1

2,4-ДИХЛОРАНИЛИН
554-00-7

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди, хлороводоник)

6.1

2,5-ДИХЛОРАНИЛИН
95-82-9

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди, хлороводоник)

6.1

2,6-ДИХЛОРАНИЛИН
608-31-1

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди, хлороводоник)

6.1

3,4-ДИХЛОРАНИЛИН
95-76-1

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне паре (азот-оксиди, хлороводоник)

3,3'-ДИХЛОРОБЕНЗИДИН
91-94-1

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне и корозивне паре укључујући азотне оксиде и хлороводоник • изазива уобичајене реакције деривата бензидина, нпр. • формирање диазонијумових соли и ацил и алкил деривата

4.1

ДИЦИКЛОХЕКСИЛАМИНОНИТРИТ
3129-91-7

6.1

Н,Н-ДИЕТИЛАНИЛИН
91-66-7

Н,Н-ДИМЕТИЛ-p-ТОЛУИДИН
99-97-8

При сагоревању ствара токсичне и корозивне гасове (БРx) • Бурно реагује са јаким оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије • Реагује са киселинама, анхидридима и хлоридима • Напада многе пластике

6.1

ДИМЕТХИЛАНИЛИНЕ
121-69-7

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући веома токсичне паре (анилин, азотни оксиди) • Супстанца је слаба база • Реагује са оксидантима

6.1

2,4-ДИНИТРОАНИЛИН
97-02-9

Може да експлодира при загревању, трењу или контаминацији • Супстанца се распада при загревању стварајући токсична испарења (оксиди азота) • Бурно реагује са оксидантима • Бурно реагује са хлором и гасовима хлороводоничне киселине

ДИПХЕНИЛАМИН
122-39-4

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Сагоревањем ствара токсичне гасове угљеникових и азотних оксида • Реагује са јаким оксидантима и киселинама

6.1

Н-ЕТИЛАНИЛИН
103-69-5

Н-ИЗОПРОПИЛ-Н'-ФЕНИЛ-p-ПХЕНИЛЕНЕДИАМИНЕ
101-72-4

При сагоревању ствара токсичне гасове (БРx, ЦОx) • Супстанца се разлаже стварајући токсична испарења (азотне оксиде)

6.1

p-МЕТХИЛАМИНОПХЕНОЛ
150-75-4

6.1

МЕТХИЛАНИЛИНЕ
100-61-8

Супстанца се разлаже при загревању и сагоревању стварајући токсичне паре укључујући анилин, азотне оксиде • Бурно реагује са јаким киселинама и оксидантима • Напада неке пластике

1,5-НАФТАЛЕНЕДИАМИН
2243-62-1

Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне паре (азотне оксиде)

6.1

а-НАФТИЛАМИН
134-32-7

6.1

б-НАФТИЛАМИН
91-59-8

6.1

o-НИТРОАНИЛИНЕ
88-74-4

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Приликом сагоревања ствара токсичне паре азотних оксида • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Реагује са органским материјалима у присуству влаге и изазива опасност од пожара

6.1

m-НИТРОАНИЛИНЕ
99-09-2

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Приликом сагоревања ствара токсичне паре азотних оксида • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Реагује са органским материјалима у присуству влаге и изазива опасност од пожара

6.1

p-НИТРОАНИЛИНЕ
100-01-6

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може експлодирати при загревању • Приликом сагоревања ствара токсичне паре азотних оксида • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Реагује са органским материјалима у присуству влаге и изазива опасност од пожара

Н-ФЕНИЛ-1-НАФТИЛАМИН
90-30-2

При сагоревању ствара токсична испарења (БРx) • Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући токсичне паре (азотне оксиде)

6.1

o-ПХЕНИЛЕНЕДИАМИНЕ
95-54-5

6.1

m-ПХЕНИЛЕНЕДИАМИНЕ
108-45-2

6.1

p-ПХЕНИЛЕНЕДИАМИНЕ
106-50-3

Супстанца се разлаже при загревању и сагоревању стварајући токсична испарења (азот-оксиди) • Супстанца је јако редукционо средство и бурно реагује са оксидантима

o-ТОЛИДИН
119-93-7

Супстанца се разлаже при загревању и сагоревању стварајући токсична испарења укључујући азотне оксиде • Супстанца се разграђује светлошћу

6.1

o-ТОЛУИДИН
95-53-4

6.1

m-ТОЛУИДИН
108-44-1

6.1

p-ТОЛУИДИН
106-49-0

6.1

КСИЛИДИНЕ
1300-73-8

Супстанца се распада при сагоревању стварајући опасне оксиде азота • Реагује са јаким оксидантима • Реагује са хипохлоритима стварајући експлозивне хлорамине

6.1

2,3-КСИЛИДИНЕ
87-59-2

6.1

2,4-КСИЛИДИНЕ
95-68-1

6.1

3,4-КСИЛИДИНЕ
95-64-7

За УН класу: 1.5 = веома неосетљиве супстанце које имају опасност од масовне експлозије; 2.1 = запаљиви гас; 2.3 = отрован гас; 3 = запаљива течност; 4.1 = запаљива чврста супстанца; 4.2 = материја подложна спонтаном сагоревању; 4.3 = материја која у контакту са водом емитује запаљиве гасове; 5.1 = оксидирајућа супстанца; 6.1 = токсично; 7 = радиоактиван; 8 = корозивна материја

 

Назад

Читати 4033 пута

" ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: МОР не преузима одговорност за садржај представљен на овом веб порталу који је представљен на било ком другом језику осим енглеског, који је језик који се користи за почетну производњу и рецензију оригиналног садржаја. Одређене статистике нису ажуриране од продукција 4. издања Енциклопедије (1998).“

Садржај