Недеља, КСНУМКС август КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС

Флуороугљеници: физичке и хемијске опасности

Оцените овај артикал
(КСНУМКС гласова)

Хемијско име
ЦАС-број

физички

Хемијски

Класа или Дивизија УН/Супсидијарни ризици

БЕНЗОТРИФЛУОРИД
98-08-8

3

БРОМОТРИФЛУОРМЕТАН
75-63-8

Пара је тежа од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

Супстанца се распада при загревању стварајући бромоводоник, флуороводоник • Супстанца је јак редукциони агенс и реагује са оксидантима • Реагује са јаким оксидантима, алуминијумом

2.2

ХЛОРОДИФЛУОРОБРОММЕТАН
353-59-3

Гас је тежи од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

Супстанца се разлаже у контакту са отвореним пламеном или веома врућим површинама, стварајући токсичне гасове

2.2

1,1,1-ХЛОРОДИФЛУОРЕТАН
75-68-3

2.1

ХЛОРОДИФЛУОРМЕТАН
75-45-6

Гас је тежи од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

У контакту са врелим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући корозивна и веома токсична испарења (хлороводоник, фосген, хлор, флуороводоник) • Бурно реагује са металима у праху као што су алуминијум и цинк, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада магнезијум и његове легуре

2.2

ХЛОРОПЕНТАФЛУОРЕТАН
76-15-3

Пара је тежа од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

Супстанца се при загревању разлаже стварајући хлороводоник, флуороводоник • Реагује са јаким оксидантима

2.2

ХЛОРОТРИФЛУОРМЕТАН
75-72-9

У контакту са врућим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући ХЦл, ХФ, карбонил халогениде • Супстанца се разлаже у ватри или у контакту са одређеним металима стварајући токсичне производе

2.2

ДИХЛОРОДИФЛУОРМЕТАН
75-71-8

Гас је тежи од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

У контакту са врелим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући корозивна и веома токсична испарења (хлороводоник, фосген, хлор, флуороводоник) • Бурно реагује са металима као што су калцијум, магнезијум, калијум, натријум, цинк и алуминијум у праху • Напада магнезијум и његове легуре

2.2

ДИХЛОРОФЛУОРМЕТАН
75-43-4

Гас је тежи од ваздуха

Супстанца се разлаже при загревању стварајући корозивна и високо токсична испарења (хлороводоник, флуороводоник и фосген) • Бурно реагује са хемијски активним металима • Реагује са киселинама или киселим испарењима стварајући веома токсична испарења (хлор, флуор) • Напада неке облике пластике , гума и премази

2.2

ДИХЛОРТЕТРАФЛУОРОЕТАН
1320-37-2

2.2

ДИФЛУОРОДИБРОМОМЕТАН
75-61-6

9

1,1-ДИФЛУОРОЕТАН
75-37-6

2.1

ЕНФЛУРАНЕ
13838-16-9

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући токсичне и корозивне паре (хлороводоник, флуороводоник, фосген)

ХЕКСАФЛУОРОАЦЕТОНЕ
684-16-2

КСНУМКС / КСНУМКС

1,1,2,2-TETRACHLORO-1,2-DIFLUO­ROETHANE        76-12-0

2.2

1,1,1,2-ТЕТРАХЛОРО-2,2-ДИФЛУОРОЕТАН
76-11-9

2.2

ТЕТРАФЛУОРМЕТАН
75-73-0

Гас је тежи од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

У контакту са врућим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући флуороводоничну киселину

2.2

1,1,2-ТРИХЛОРО-1,2,2-ТРИФЛУОРЕТАН
76-13-1

Пара је тежа од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном, узрокујући недостатак кисеоника

У контакту са врелим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући корозивна и веома токсична испарења (карбонилфлуорид, хлороводоник, фосген, хлор, флуороводоник) • Бурно реагује са калцијумом, калијумом, натријумом и металима у праху као што су алуминијум, берилијум, магнезијум , изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада легуре које садрже више од 2% магнезијума

ТРИХЛОРФЛУОРМЕТАН
75-69-4

Гас је тежи од ваздуха • Пара је тежа од ваздуха и може да се акумулира у просторима са ниским плафоном изазивајући недостатак кисеоника

У контакту са врућим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући корозивна и веома токсична испарења (хлороводоник, фосген, хлор, флуороводоник) • Бурно реагује са металима и разним металима у праху, као што су алуминијум, баријум, калцијум, магнезијум и натријум

ТРИФЛУОРМЕТАН
75-46-7

2.2

ВИНИЛ ФЛУОРИДЕ
75-02-5

2.1

ВИНИЛИДЕН ФЛУОРИДЕ
75-38-7

Гас је тежи од ваздуха и може да путује по земљи; могуће удаљено паљење и може се акумулирати у просторима са ниским плафоном узрокујући недостатак кисеоника • Као резултат протока, агитације, итд., могу се створити електростатичка наелектрисања

Супстанца може да формира експлозивне пероксиде • Супстанца може да полимеризује уз опасност од пожара или експлозије • Загревање може изазвати бурно сагоревање или експлозију • Супстанца се распада при сагоревању стварајући флуороводоник • Бурно реагује са оксидантима и хлороводоником

За УН класу: 1.5 = веома неосетљиве супстанце које имају опасност од масовне експлозије; 2.1 = запаљиви гас; 2.3 = отрован гас; 3 = запаљива течност; 4.1 = запаљива чврста супстанца; 4.2 = материја подложна спонтаном сагоревању; 4.3 = материја која у контакту са водом емитује запаљиве гасове; 5.1 = оксидирајућа супстанца; 6.1 = токсично; 7 = радиоактиван; 8 = корозивна материја

 

Назад

Читати 4491 пута

" ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: МОР не преузима одговорност за садржај представљен на овом веб порталу који је представљен на било ком другом језику осим енглеског, који је језик који се користи за почетну производњу и рецензију оригиналног садржаја. Одређене статистике нису ажуриране од продукција 4. издања Енциклопедије (1998).“

Садржај