Недеља, КСНУМКС август КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС

Халогенирани засићени угљоводоници: физичке и хемијске опасности

Оцените овај артикал
(КСНУМКС гласова)

Хемијско име
ЦАС-број

физички

Хемијски

Класа или Дивизија УН/Супсидијарни ризици

БРОМОФОРМ
75-25-2

Супстанца се распада при загревању стварајући токсична и корозивна испарења укључујући бромоводоник и бром • Супстанца је јака киселина, бурно реагује са базама и корозивна је за већину метала • Супстанца је средње јака киселина • Супстанца је слаба киселина • Реагује снажно са оксидантима, базама у облику праха и корозиван је за већину метала • Реагује са алкалним металима, алуминијумом у праху, цинком и магнезијумом и ацетоном у основним условима, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада неке облике пластике, гуме и премаза • Некомпатибилно са натријум, калијум, калцијум, алуминијум у праху, цинк, магнезијум, јаки каустици, легура натријум калијума, ацетон и калијум хидроксид

6.1

ЦАРБОН ТЕТРАБРОМИДЕ
558-13-4

Супстанца се разлаже у пламену или на врућој површини, стварајући токсичне гасове (бром) • Експлодира при удару када се помеша са литијумом

6.1

УГЉЕН ТЕТРАХЛОРИД
56-23-5

Пара је тежа од ваздуха

У контакту са врућим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући токсичне и иритирајуће испарења (хлороводоник, хлор, фосген) • Бурно реагује са неким металима као што су алуминијум, баријум, магнезијум, калијум, натријум, са флуором и другим супстанцама, изазивајући пожар и опасност од експлозије • Напада бакар, олово и цинк

6.1

ХЛОРОБРОМЕТАН
74-97-5

Супстанца се разлаже при загревању стварајући хлороводоник, хлор, фозген, бромоводоник • Реагује са оксидантима • Реагује са челиком, алуминијумом, магнезијумом и цинком осим ако није инхибирана

6.1

1-ХЛОРО-3-БРОМПРОПАН
109-70-6

6.1

1-ХЛОРБУТАНЕ
109-69-3

3

ХЛОРОФОРМ
67-66-3

Пара је тежа од ваздуха

У контакту са врелим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући иритирајуће и токсичне паре (хлороводоник, фосген, хлор) • Супстанца се споро разлаже под утицајем ваздуха и светлости • Бурно реагује са јаким базама, јаким оксидантима, неким металима, као што је алуминијум , литијум, магнезијум, калијум, натријум и ацетон, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада пластику, гуму и премазе

6.1

1,2-ДИБРОМО-3-ХЛОРОПРОПАН
96-12-8

Пара је тежа од ваздуха и може да путује по земљи; могуће паљење на даљину

Супстанца се распада при загревању изнад тачке кључања и при сагоревању стварајући токсична испарења (бромоводоник, хлороводоник, угљенмоноксид) • Реагује са алуминијумом, магнезијумом, калајем и њиховим легурама у присуству воде • Реагује у контакту са алкалијом стварајући 2-бромоалилалкохол • Напада неке облике гуме и премаза

6.1

ДИБРОМОЕТАН
74-95-3

Пара је тежа од ваздуха

У контакту са врелим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући надражујуће испарења (бромоводоник) • Супстанца се распада при загревању стварајући иритирајуће испарења (бромоводоник)

6.1

1,1-ДИХЛОРЕТАН
75-34-3

Пара је тежа од ваздуха и може да путује по земљи; могуће паљење на даљину

Супстанца се разлаже при загревању и сагоревању стварајући токсична и корозивна испарења укључујући фосген и хлороводоник • Бурно реагује са јаким оксидантима, алкалним металима и земноалкалним металима, металима у праху, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада алуминијум, гвожђе и полиетилен • Контакт са јаким каустиком ће изазвати стварање запаљивог и токсичног гаса ацеталдехида

3

1,1-ДИХЛОР-ПРОПАН
78-99-9

Пара је тежа од ваздуха и може да путује по земљи; могуће паљење на даљину

Супстанца се распада при загревању стварајући хлороводоник • Реагује са јаким оксидантима и јаким базама

1,3-ДИХЛОРПРОПАН
142-28-9

Пара је тежа од ваздуха и може да путује по земљи; могуће паљење на даљину

Супстанца се распада при загревању стварајући хлороводоник и фосген • Реагује са оксидантима, киселинама, базама и глиницом

ЕТИЛ ХЛОРИД
75-00-3

Гас је тежи од ваздуха и може да путује по земљи; могуће даљинско паљење

Супстанца се разлаже при загревању или сагоревању стварајући токсичне гасове (хлороводоник, фосген) • Бурно реагује са оксидантима, алкалним металима, калцијумом, магнезијумом, алуминијумским прахом и цинком • Реагује са водом или паром стварајући корозивне испарења хлороводоника

2.1

ЕТИЛ ЈОДИД
75-03-6

Пара је тежа од ваздуха

Сагоревањем ствара угљен моноксид, јод и јод водоник • Супстанца се распада при сагоревању стварајући јод и јод водоник • Реагује са оксидантима • Бурно реагује са сребрним хлоритом изазивајући опасност од пожара и експлозије

ЕТИЛЕН ДИБРОМИД
106-93-4

6.1

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД
107-06-2

3/6.1

ХЕПТАЦХЛОР
76-44-8

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсична испарења: хлор, хлороводоник • Реагује са јаким оксидантима

ХЕКСАЦХЛОРОЦИЦЛОХЕКСАНЕ
608-73-1

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући високо токсична испарења (фозген, хлор и хлороводоник), и у контакту са алкалијама • Дехидрохлорисање на собној температури; дехидрохлорисање када се загрева дајући пентахлорциклохексан и трихлоробензен

а-ХЕКСАХЛОРОЦИКЛОХЕКСАН
319-84-6

Супстанца се разлаже при загревању или сагоревању стварајући токсична испарења (фозген, хлороводоник) • Бурно реагује са диметилформамидом у присуству гвожђа

б-ХЕКСАХЛОРОЦИКЛОХЕКСАН
319-85-7

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући токсичне паре (фосген, хлороводоник)

ХЕКСАХЛОРОЕТАН
67-72-1

Супстанца се разлаже при загревању изнад 300 °Ц стварајући токсична и корозивна испарења, фосген и хлороводоник • Бурно реагује са цинком, алуминијумским прахом и натријумом • Напада гвожђе у присуству влаге

2-ХЛОРОПРОПАН
75-29-6

3

ИСОПРОПИЛ ХЛОРОФОРМАТЕ
108-23-6

КСНУМКС / КСНУМКС / КСНУМКС

МЕТИЛ БРОМИД
74-83-9

Гас је тежи од ваздуха и може да путује по земљи; могуће паљење на даљину

Приликом загревања настају токсичне паре • Реагује са јаким оксидантима, алуминијумом и гумом

2.3

МЕТИЛ ХЛОРИД
74-87-3

Гас је тежи од ваздуха и може да путује по земљи; могуће даљинско паљење

Супстанца се распада при сагоревању формирајући хлороводоник и фозген, и у контакту са оксидирајућим материјалом, амидима, аминима и алуминијумом стварајући хлороводоник и фосген • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Супстанца је јака редукциона агенс и реагује са оксидантима

2.1

МЕТИЛ ЈОДИД
74-88-4

6.1

МЕТИЛЕН ХЛОРИД
75-09-2

Пара је тежа од ваздуха • Као резултат струјања, мешања итд., могу се створити електростатичка наелектрисања

У контакту са врућим површинама или пламеном ова супстанца се разлаже формирајући токсичне и корозивне паре • Бурно реагује са металима као што су алуминијум, магнезијум, натријум, калијум, литијум, јаке базе и оксиданси, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада неке облике пластике, гуме и премази

6.1

ПЕНТАХЛОРОЕТАН
76-01-7

6.1

1,1,1,2-ТЕТРАХЛОРОЕТАН
630-20-6

6.1

1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРОЕТАН
79-34-5

6.1

1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН
71-55-6

6.1

1,2,3-ТРИХЛОРОПРОПАН
96-18-4

Гас је тежи од ваздуха • Пара је тежа од ваздуха

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне паре хлора и фосгена • Бурно реагује са металима • Некомпатибилно са активним металима, јаким нагризајућим материјама, јаким оксидантима

1,2-ДИХЛОРПРОПАН
78-87-5

Пара је тежа од ваздуха и може да путује по земљи; могуће паљење на даљину

Приликом сагоревања ствара токсичне и корозивне паре и гасове (хлороводоник и фосген) • Бурно реагује са јаким оксидантима, киселинама и базама, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Корозивно за легуре алуминијума

3

За УН класу: 1.5 = веома неосетљиве супстанце које имају опасност од масовне експлозије; 2.1 = запаљиви гас; 2.3 = отрован гас; 3 = запаљива течност; 4.1 = запаљива чврста супстанца; 4.2 = материја подложна спонтаном сагоревању; 4.3 = материја која у контакту са водом емитује запаљиве гасове; 5.1 = оксидирајућа супстанца; 6.1 = токсично; 7 = радиоактиван; 8 = корозивна материја

 

Назад

Читати 4580 пута

" ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: МОР не преузима одговорност за садржај представљен на овом веб порталу који је представљен на било ком другом језику осим енглеског, који је језик који се користи за почетну производњу и рецензију оригиналног садржаја. Одређене статистике нису ажуриране од продукција 4. издања Енциклопедије (1998).“

Садржај