Четвртак, КСНУМКС Август КСНУМКС КСНУМКС: КСНУМКС

Нитро једињења, ароматична: физичке и хемијске опасности

Оцените овај артикал
(КСНУМКС гласова)

Хемијско име
ЦАС-број

физички

Хемијски

Класа или Дивизија УН/Супсидијарни ризици

1-АМИНО-2-МЕТИЛ-5-НИТРОБЕНЗЕН
99-55-8

6.1

1-ХЛОРО-2,4-ДИНИТРОБЕНЗЕН
97-00-7

Загревање може изазвати насилно сагоревање или експлозију на око 149 °Ц • Може експлодирати при загревању у затвореном простору или услед удара • Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне гасове (оксиди азота, хлора, хлороводоника, фосгена) • Супстанца је јак оксидант и реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Супстанца је јак редукциони агенс и реагује са оксидантима • Реагује са јаким оксидантима и јаким базама

6.1

1-ХЛОРО-2-НИТРОБЕНЗЕН
88-73-3

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући токсичне и корозивне паре (азотни оксиди, хлор, хлороводоник, фосген) • Бурно реагује са редукционим материјалима, изазивајући опасност од пожара и експлозије

6.1

1-ХЛОРО-3-НИТРОБЕНЗЕН
121-73-3

6.1

1-ХЛОРО-4-НИТРОБЕНЗЕН
100-00-5

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне гасове (оксиди азота, хлороводонична киселина, фосген и хлор) • Супстанца је јак оксидант и бурно реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Реагује са многим супстанцама изазивајући опасност од пожара и експлозије

2,3-ДИНИТРОТОЛУЕН
602-01-7

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може да експлодира при загревању • Супстанца се распада при загревању стварајући угљен моноксид и оксиде азота • Реагује са јаким базама, оксидантима и редукционим агенсима

6.1

2,6-ДИНИТРОТОЛУЕН
606-20-2

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може да експлодира при загревању • Супстанца се распада при загревању стварајући угљен моноксид и оксиде азота • Реагује са јаким базама, оксидантима и редукционим агенсима

6.1

3,4-ДИНИТРОТОЛУЕН
610-39-9

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може да експлодира при загревању • Супстанца се распада при загревању стварајући угљен моноксид и оксиде азота • Реагује са јаким базама, оксидантима и редукционим агенсима

6.1

ДИНИТРОБЕНЗЕН
25154-54-5

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може експлодирати при загревању у затвореном простору • Приликом сагоревања ствара токсичне гасове и испарења • Бурно реагује са јаким оксидантима, јаким базама и редукционим агенсима, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Смеше са азотном киселином су веома експлозивне!

6.1

1,3-ДИНИТРОБЕНЗЕН
99-65-0

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може експлодирати при загревању у затвореном простору • Приликом сагоревања ствара токсичне гасове и испарења • Бурно реагује са јаким оксидантима, јаким базама и редукционим металима (калај и цинк), изазивајући опасност од пожара и експлозије • Смеше са азотном киселином су веома експлозивне!

6.1

o-ДИНИТРОБЕНЗЕН
528-29-0

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може да експлодира при загревању у затвореном простору • Приликом сагоревања ствара токсичне гасове и испарења • Бурно реагује са јаким оксидантима, јаким базама и редукујућим металима, нпр. цинк и калај, опасност од пожара и експлозије • Смеше са азотном киселином су веома експлозивне!

6.1

p-ДИНИТРОБЕНЗЕН
100-25-4

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може експлодирати при загревању у затвореном простору • Приликом сагоревања ствара токсичне гасове и испарења • Бурно реагује са јаким оксидантима, јаким базама и металима нпр. калајем и цинком, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Смеше са азотном киселином су веома експлозивне!

6.1

2,4-ДИНИТРОПХЕНОЛ
51-28-5

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може експлозивно да се распадне при удару, трењу или потресу мозга • Може експлодирати при загревању

ДИНИТРОТОЛУЕН
25321-14-6

Пара је тежа од ваздуха • Могућа је експлозија прашине ако је у облику праха или гранула, помешана са ваздухом

Супстанца може да формира експлозивне пероксиде • Може експлодирати при загревању или излагању пламену • Супстанца се распада при загревању стварајући токсичне гасове и испарења (угљенмоноксид и оксиде азота) • Бурно реагује са јаким оксидантима изазивајући опасност од пожара и експлозије • Реагује са јаким базама и метали као што су калај и цинк и могу изазвати еволуцију топлоте и повећање притиска • Напада неке облике пластике, гуме и премаза

6.1

2,4-ДИНИТРОТОЛУЕН
121-14-2

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може да експлодира при загревању • Супстанца се распада при загревању стварајући угљен моноксид и оксиде азота • Реагује са јаким базама, оксидантима и редукционим агенсима

6.1

5-НИТРО-o-АНИСИДИНЕ
99-59-2

6.1

НИТРОБЕНЗЕН
98-95-3

Приликом сагоревања, ствара корозивне паре укључујући азотне оксиде • Бурно реагује са јаким оксидантима и редукционим агенсима, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада многе пластике • Формира експлозивне (термички нестабилне) супстанце или смеше са многим органским и неорганским једињењима као што су оксиданти са алуминијум хлоридом фенол, калијум хидроксид безводни или са малим количинама метанола, анилин са глицеролом, фосфорпентахлорид, азотна киселина, сумпорна киселина, калијум

6.1

4-НИТРОДИПХЕНИЛАМИН
836-30-6

Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући токсична испарења (азотне оксиде) • Реагује са јаким оксидантима Некомпатибилност: јаки оксиданти и јаке базе

1-НИТРОНАФТАЛЕН
86-57-7

4.1

o-НИТРОПХЕНОЛ
88-75-5

6.1

m-НИТРОПХЕНОЛ
554-84-7

6.1

p-НИТРОПХЕНОЛ
100-02-7

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може да експлодира при загревању • Супстанца се распада при загревању или сагоревању стварајући токсична испарења укључујући азотне оксиде, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Супстанца је јак оксидант и бурно реагује са запаљивим и редукционим материјалима • Смеше са калијум хидроксидом су експлозивне

6.1

o-НИТРОТОЛУЕН
88-72-2

Супстанца се разлаже у контакту са јаким оксидантима, сумпорном киселином, редукционим агенсима, киселинама или базама стварајући токсичне паре, изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада неке облике пластике, гуме и премаза

6.1

m-НИТРОТОЛУЕН
99-08-1

6.1

p-НИТРОТОЛУЕН
99-99-0

Супстанца се разлаже при загревању стварајући токсичне паре (оксиди азота) • Бурно реагује са јаким оксидантима или сумпорном киселином изазивајући опасност од пожара и експлозије • Напада неке облике пластике, гуме и премаза

6.1

ПИЦРИЦ АЦИД
88-89-1

Може експлозивно да се распадне при удару, трењу или потресу мозга • Може да експлодира при загревању • Једињења осетљива на удар се формирају са металима, посебно бакром, оловом, живом и цинком • Сагоревањем формира токсичне угљеник и азотне оксиде • Реагује енергично са оксидантима и редукцијом материјала

КСНУМКСД

ТЕТРИЛ
479-45-8

Могућа експлозија прашине ако је у праху или гранулама, помешана са ваздухом

Може се експлозивно распасти при удару, трењу или потресу мозга • Супстанца се експлозивно распада при загревању на 187 °Ц • Контакт тетрила са неким оксидирајућим материјалима може изазвати пожар и експлозије • Спонтано детонира у контакту са триоксигендифлуоридом • Т гасови и паре (као што је азот оксиди) могу се ослободити при сагоревању/експлодирању

КСНУМКСД

2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУЕН
118-96-7

Може експлозивно да се распадне при удару, трењу или потресу мозга • Приликом загревања настају токсичне паре • Бурно реагује са редукционим агенсима изазивајући опасност од пожара и експлозије • Реагује са тешким металима • Експлодира при загревању до 240 °Ц

КСНУМКСД

За УН класу: 1.5 = веома неосетљиве супстанце које имају опасност од масовне експлозије; 2.1 = запаљиви гас; 2.3 = отрован гас; 3 = запаљива течност; 4.1 = запаљива чврста супстанца; 4.2 = материја подложна спонтаном сагоревању; 4.3 = материја која у контакту са водом емитује запаљиве гасове; 5.1 = оксидирајућа супстанца; 6.1 = токсично; 7 = радиоактиван; 8 = корозивна материја

 

Назад

Читати 6458 пута

" ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: МОР не преузима одговорност за садржај представљен на овом веб порталу који је представљен на било ком другом језику осим енглеског, који је језик који се користи за почетну производњу и рецензију оригиналног садржаја. Одређене статистике нису ажуриране од продукција 4. издања Енциклопедије (1998).“

Садржај