Banner 3

 

Michanganuo

Hadi hivi majuzi sana ufanisi wa mafunzo na elimu katika kudhibiti hatari za afya na usalama kazini ulikuwa kwa kiasi kikubwa suala la imani badala ya tathmini ya utaratibu (Vojtecky na Berkanovic 1984-85; Wallerstein na Weinger 1992). Kwa upanuzi wa haraka wa programu za mafunzo na elimu zinazofadhiliwa na serikali katika miaka kumi iliyopita nchini Marekani, hali hii imeanza kubadilika. Waelimishaji na watafiti wanatumia mbinu madhubuti zaidi za kutathmini athari halisi ya mafunzo na elimu ya wafanyikazi kuhusu vigezo vya matokeo kama vile ajali, magonjwa na viwango vya majeruhi na vigezo vya kati kama vile uwezo wa wafanyakazi kutambua, kushughulikia na kutatua hatari katika maeneo yao ya kazi. Mpango huo unaochanganya mafunzo ya dharura ya kemikali pamoja na mafunzo ya taka hatari ya Kituo cha Kimataifa cha Muungano wa Wafanyakazi wa Kemikali kwa Elimu ya Afya na Usalama ya Mfanyikazi hutoa mfano muhimu wa programu iliyoundwa vizuri ambayo imejumuisha tathmini bora katika dhamira yake.

Kituo kilianzishwa huko Cincinnati, Ohio, mwaka wa 1988 chini ya ruzuku ambayo Umoja wa Kimataifa wa Wafanyakazi wa Kemikali (ICWU) ulipokea kutoka Taasisi ya Kitaifa ya Sayansi ya Afya ya Mazingira ili kutoa mafunzo kwa taka hatari na wafanyakazi wa kukabiliana na dharura. Kituo hiki ni mradi wa ushirika wa vyama sita vya wafanyikazi, kituo cha afya mahali pa kazi na idara ya afya ya mazingira ya chuo kikuu. Ilipitisha mbinu ya elimu ya uwezeshaji katika mafunzo na inafafanua dhamira yake kwa upana kama:

… kukuza uwezo wa mfanyikazi kutatua matatizo na kubuni mikakati ya msingi ya muungano ya kuboresha hali ya afya na usalama mahali pa kazi (McQuiston et al. 1994).

Ili kutathmini ufanisi wa programu katika dhamira hii Kituo kilifanya tafiti za ufuatiliaji wa muda mrefu na wafanyakazi waliopitia programu. Tathmini hii ya kina ilipita zaidi ya tathmini ya kawaida ambayo hufanywa mara tu baada ya mafunzo, na hupima uhifadhi wa muda mfupi wa taarifa na kuridhishwa na (au mwitikio) wa washiriki wa elimu.

Programu na Hadhira

Kozi ambayo ilikuwa somo la tathmini ni programu ya siku nne au tano ya dharura ya kemikali/mafunzo ya taka hatarishi. Wanaohudhuria kozi hizo ni wanachama wa miungano sita ya viwanda na idadi ndogo ya wafanyakazi wa usimamizi kutoka baadhi ya mitambo inayowakilishwa na vyama vya wafanyakazi. Wafanyikazi ambao wamekabiliwa na kutolewa kwa vitu hatari au wanaofanya kazi na taka hatari kwa karibu wanastahili kuhudhuria. Kila darasa ni pungufu kwa wanafunzi 24 ili kukuza majadiliano. Kituo kinahimiza vyama vya wafanyakazi vya ndani kutuma wafanyakazi watatu au wanne kutoka kila tovuti hadi kwenye kozi, kwa kuamini kwamba kikundi kikuu cha wafanyakazi kina uwezekano mkubwa zaidi kuliko mtu binafsi kufanya kazi kwa ufanisi ili kupunguza hatari wakati wanarudi mahali pa kazi.

Mpango huo umeweka malengo yanayohusiana ya muda mrefu na ya muda mfupi:

Lengo la muda mrefu: kwa wafanyakazi kuwa na kubaki washiriki hai katika kubainisha na kuboresha hali ya afya na usalama wanayofanyia kazi.

Lengo la elimu ya haraka: kuwapa wanafunzi zana zinazofaa, ujuzi wa kutatua matatizo, na ujasiri unaohitajika kutumia zana hizo (McQuiston et al. 1994).

Kwa kuzingatia malengo haya, badala ya kuzingatia kumbukumbu ya habari, programu inachukua mbinu ya mafunzo ya "mchakato ulioelekezwa" ambayo inatafuta "kujenga kujitegemea ambayo inasisitiza kujua wakati maelezo ya ziada yanahitajika, wapi kuipata, na jinsi ya kutafsiri na itumie." (McQuiston na wenzake 1994.)

Mtaala unajumuisha mafunzo ya darasani na ya vitendo. Mbinu za kufundishia zinasisitiza shughuli za vikundi vidogo vya kutatua matatizo kwa ushiriki hai wa wafanyakazi katika mafunzo. Uundaji wa kozi hiyo pia uliajiri mchakato shirikishi unaohusisha viongozi wa usalama na afya, wafanyikazi wa programu na washauri. Kikundi hiki kilitathmini kozi za awali za majaribio na kupendekeza marekebisho ya mtaala, nyenzo na mbinu kulingana na majadiliano ya kina na wafunzwa. Hii malezi tathmini ni hatua muhimu katika mchakato wa tathmini unaofanyika wakati wa utayarishaji wa programu, na sio mwisho wa programu.

Kozi inawatanguliza washiriki aina mbalimbali za nyaraka za marejeleo kuhusu nyenzo hatari. Wanafunzi pia hutengeneza "chati ya hatari" kwa kituo chao wenyewe wakati wa kozi, ambayo wanaitumia kutathmini hatari za mimea yao na usalama na programu za afya. Chati hizi zinaunda msingi wa mipango ya utekelezaji ambayo huunda daraja kati ya kile wanafunzi wanachojifunza kwenye kozi na kile wanachoamua kinahitaji kutekelezwa tena mahali pa kazi.

Mbinu ya Tathmini

Kituo hiki hufanya majaribio ya maarifa ya kabla ya mafunzo na baada ya mafunzo bila kukutambulisha kwa washiriki ili kuandika viwango vya maarifa vilivyoongezeka. Hata hivyo, ili kubaini ufanisi wa muda mrefu wa programu Kituo kinatumia mahojiano ya ufuatiliaji wa simu ya wanafunzi miezi 12 baada ya mafunzo. Mhudhuriaji mmoja kutoka kwa kila chama cha ndani anahojiwa huku kila meneja anayehudhuria akihojiwa. Utafiti huo unapima matokeo katika maeneo makuu matano:

 1. matumizi endelevu ya wanafunzi ya rasilimali na marejeleo yaliyoanzishwa wakati wa mafunzo
 2. kiasi cha mafunzo ya sekondari, yaani, mafunzo yanayoendeshwa na washiriki kwa wafanyakazi wenza nyuma kwenye tovuti ya kazi kufuatia kuhudhuria kozi ya Kituo
 3. majaribio ya mwanafunzi na mafanikio katika kupata mabadiliko katika majibu ya dharura ya tovuti ya kazi au programu za taka hatari, taratibu au vifaa.
 4. uboreshaji wa baada ya mafunzo katika jinsi umwagikaji unavyoshughulikiwa kwenye tovuti ya kazi
 5. mitazamo ya wanafunzi juu ya ufanisi wa programu ya mafunzo. 

 

Matokeo yaliyochapishwa hivi majuzi zaidi ya tathmini hii yanatokana na wahojiwa 481 wa chama, kila mmoja akiwakilisha tovuti mahususi ya kazi, na washiriki 50 wa usimamizi. Viwango vya majibu kwa usaili vilikuwa 91.9% kwa wahojiwa wa chama na 61.7% kwa usimamizi.

Matokeo na Athari

Matumizi ya nyenzo za rasilimali

Kati ya nyenzo sita kuu za rasilimali zilizoletwa katika kozi, zote isipokuwa chati ya hatari zilitumiwa na angalau 60% ya wafunzwa wa chama na usimamizi. The Mwongozo wa Mfuko wa NIOSH kwa Hatari za Kemikali na mwongozo wa mafunzo wa Kituo ndio uliotumika sana.

Mafunzo ya wafanyakazi wenza

Takriban 80% ya wafunzwa wa chama na 72% ya wasimamizi walitoa mafunzo kwa wafanyakazi wenza waliorudi kwenye tovuti ya kazi. Wastani wa idadi ya wafanyakazi wenza waliofundishwa (70) na wastani wa urefu wa mafunzo (saa 9.7) ulikuwa mkubwa. La umuhimu wa pekee ni kwamba zaidi ya nusu ya wafunzwa wa chama walifundisha wasimamizi kwenye maeneo yao ya kazi. Mafunzo ya sekondari yalishughulikia mada mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utambuzi wa kemikali, uteuzi na matumizi ya vifaa vya kinga binafsi, athari za afya, majibu ya dharura na matumizi ya nyenzo za kumbukumbu.

Kupata uboreshaji wa tovuti ya kazi

Mahojiano hayo yaliuliza mfululizo wa maswali yanayohusiana na majaribio ya kuboresha programu za kampuni, utendaji na vifaa katika maeneo 11 tofauti, yakiwemo saba yafuatayo muhimu hasa:

 • mafunzo ya athari za kiafya
 • upatikanaji wa karatasi za data za usalama wa nyenzo
 • kuweka lebo za kemikali
 • upatikanaji wa kipumuaji, upimaji na mafunzo
 • glavu na mavazi ya kinga
 • jibu la dharura
 • taratibu za kuondoa uchafu.

 

Maswali yalibainisha kama wahojiwa waliona mabadiliko yanahitajika na, kama ni hivyo, kama uboreshaji umefanywa.

Kwa ujumla, wahojiwa wa vyama vya wafanyakazi waliona hitaji kubwa zaidi na walijaribu uboreshaji zaidi kuliko usimamizi, ingawa kiwango cha tofauti kilitofautiana na maeneo maalum. Bado asilimia kubwa ya vyama vya wafanyakazi na usimamizi waliripoti majaribio ya kuboreshwa katika maeneo mengi. Viwango vya mafanikio katika maeneo kumi na moja vilianzia 44 hadi 90% kwa wana vyama vya wafanyakazi na kutoka 76 hadi 100% kwa wasimamizi.

Mwitikio wa kumwagika

Maswali kuhusu umwagikaji na matoleo yalikusudiwa kuhakikisha kama kuhudhuria katika kozi hiyo kulibadilisha jinsi umwagikaji ulivyoshughulikiwa. Wafanyakazi na wasimamizi waliripoti jumla ya umwagikaji mbaya 342 katika mwaka uliofuata mafunzo yao. Takriban 60% ya ripoti hizo za umwagikaji zilionyesha kuwa umwagikaji ulishughulikiwa tofauti kwa sababu ya mafunzo. Maswali ya kina zaidi yaliongezwa baadaye kwenye utafiti ili kukusanya data za ziada za ubora na kiasi. Utafiti wa tathmini hutoa maoni ya wafanyakazi juu ya umwagikaji maalum na jukumu la mafunzo katika kujibu. Mifano miwili imenukuliwa hapa chini:

Baada ya mafunzo, vifaa vinavyofaa vilitolewa. Kila kitu kilifanywa na vitabu. Tumetoka mbali sana tangu tuunde timu. Mafunzo hayo yalifaa. Hatupaswi kuwa na wasiwasi kuhusu kampuni, sasa tunaweza kujihukumu wenyewe kile tunachohitaji.

Mafunzo hayo yalisaidia kwa kufahamisha kamati ya usalama kuhusu mlolongo wa amri. Tumejiandaa vyema na uratibu kupitia idara zote umeimarika.

Utayarishaji

Wengi wa wahojiwa wa muungano na usimamizi waliona kuwa wako "bora zaidi" au "bora zaidi" tayari kushughulikia kemikali hatari na dharura kama matokeo ya mafunzo.

Hitimisho

Kesi hii inaonyesha misingi mingi ya usanifu na tathmini ya programu za mafunzo na elimu. Malengo na malengo ya programu ya elimu yanaelezwa kwa uwazi. Malengo ya shughuli za kijamii kuhusu uwezo wa wafanyakazi wa kufikiri na kutenda kwa ajili yao wenyewe na kutetea mabadiliko ya kimfumo ni muhimu pamoja na maarifa ya haraka zaidi na malengo ya tabia. Mbinu za mafunzo huchaguliwa kwa kuzingatia malengo haya. Mbinu za tathmini hupima mafanikio ya malengo haya kwa kugundua jinsi wafunzwa walivyotumia nyenzo kutoka kwa kozi katika mazingira yao ya kazi kwa muda mrefu. Wanapima athari za mafunzo kwa matokeo mahususi kama vile mwitikio wa kumwagika na kwa vigezo vya kati kama vile kiwango ambacho mafunzo yanapitishwa kwa wafanyakazi wengine na jinsi washiriki wa kozi wanavyotumia nyenzo za rasilimali.


Back

mrefu elimu ya mazingira inashughulikia masuala na shughuli nyingi zinazowezekana zinapotumika kwa wafanyikazi, wasimamizi na mahali pa kazi. Hizi ni pamoja na:

  • elimu kwa ufahamu wa jumla wa masuala ya mazingira
  • elimu na mafunzo kuelekea kurekebisha mazoea ya kazi, michakato na nyenzo ili kupunguza athari za mazingira za michakato ya kiviwanda kwa jamii za wenyeji
  • elimu ya kitaaluma kwa wahandisi na wengine wanaotafuta utaalamu na kazi katika nyanja za mazingira
  • elimu na mafunzo ya wafanyikazi katika uwanja unaokua wa uondoaji wa mazingira, ikijumuisha kusafisha taka hatari, majibu ya dharura kwa kumwagika, kutolewa na ajali zingine, na asbestosi na urekebishaji wa rangi ya risasi.

     

    Nakala hii inaangazia hali ya mafunzo na elimu ya wafanyikazi nchini Merika katika uwanja unaokua wa kurekebisha mazingira. Sio matibabu kamili ya elimu ya mazingira, lakini ni kielelezo cha uhusiano kati ya usalama wa kazi na afya na mazingira na mabadiliko ya hali ya kazi ambayo maarifa ya kiufundi na kisayansi yamezidi kuwa muhimu katika biashara za "mwongozo" kama vile. ujenzi. "Mafunzo" inarejelea katika muktadha huu programu za muda mfupi zinazopangwa na kufundishwa na taasisi za kitaaluma na zisizo za kitaaluma. "Elimu" inarejelea programu za masomo rasmi katika taasisi zilizoidhinishwa za miaka miwili na miaka minne. Hivi sasa njia ya wazi ya kazi haipo kwa watu binafsi wanaovutiwa na uwanja huu. Ukuzaji wa njia zilizobainishwa zaidi za kazi ni lengo moja la Kituo cha Kitaifa cha Elimu na Mafunzo ya Mazingira, Inc. (NEETC) katika Chuo Kikuu cha Indiana cha Pennsylvania. Wakati huo huo, kuna anuwai ya programu za elimu na mafunzo katika viwango tofauti, zinazotolewa na taasisi anuwai za kitaaluma na zisizo za kitaaluma. Uchunguzi wa taasisi zinazohusika katika aina hii ya mafunzo na elimu uliunda nyenzo ya chanzo cha ripoti ya awali ambayo makala hii ilichukuliwa (Madelien na Paulson 1995).

     

    Programu za Mafunzo

    Utafiti wa 1990 uliofanywa na Chuo Kikuu cha Wayne State (Powitz et al. 1990) ulibainisha kozi fupi 675 tofauti na tofauti zisizo za mikopo kwa ajili ya mafunzo ya wafanyakazi hatarishi katika vyuo na vyuo vikuu, na kutoa zaidi ya kozi 2,000 nchini kote kila mwaka. Hata hivyo, utafiti huu haukujumuisha baadhi ya watoa mafunzo wa kimsingi, yaani, programu za vyuo vya jamii, programu za mafunzo za Utawala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi za Marekani na makampuni au wakandarasi huru. Kwa hivyo, nambari ya Jimbo la Wayne huenda ikaongezwa mara mbili au mara tatu ili kukadiria idadi ya matoleo ya bila malipo, ya kutothibitisha yanayopatikana Marekani leo.

    Mpango mkuu wa mafunzo unaofadhiliwa na serikali katika kurekebisha mazingira ni ule wa Taasisi ya Kitaifa ya Sayansi ya Afya ya Mazingira (NIEHS). Mpango huu, ulioanzishwa chini ya sheria ya Superfund mnamo 1987, hutoa ruzuku kwa mashirika yasiyo ya faida na ufikiaji wa idadi ya wafanyikazi inayofaa. Wapokeaji ni pamoja na vyama vya wafanyakazi; programu za chuo kikuu katika elimu ya kazi/masomo ya kazi na afya ya umma, sayansi ya afya na uhandisi; vyuo vya kijamii; na miungano ya usalama na afya isiyofanya faida, inayojulikana kama COSH vikundi (Kamati za Usalama na Afya Kazini). Mengi ya mashirika haya yanafanya kazi katika muungano wa kikanda. Watazamaji walengwa ni pamoja na:

    • wafanyikazi wa biashara ya ujenzi wanaohusika katika kusafisha maeneo ya taka hatari
    • wafanyakazi wa kukabiliana na dharura wanaofanya kazi kwa mashirika ya huduma za moto na dharura na mitambo ya viwanda
    • wafanyakazi wa usafiri wanaohusika katika kusafirisha vifaa vya hatari
    • wafanyakazi wa kituo cha matibabu, kuhifadhi na kutupa taka hatarishi
    • wafanyikazi wa matibabu ya maji machafu.

     

    Mpango wa NIEHS umesababisha maendeleo ya kina ya mtaala na nyenzo na uvumbuzi, ambao umekuwa na sifa ya kushiriki na harambee kubwa miongoni mwa wana ruzuku. Mpango huu unafadhili nyumba ya kitaifa ya kusafisha ambayo hudumisha maktaba na kituo cha mtaala na kuchapisha jarida la kila mwezi.

    Programu zingine zinazofadhiliwa na serikali hutoa kozi fupi zinazolenga wataalamu wa tasnia ya taka hatari tofauti na wafanyikazi wa mstari wa mbele wa kurekebisha. Nyingi za programu hizi ziko katika Vituo vya Rasilimali za Kielimu vya vyuo vikuu vinavyofadhiliwa na Taasisi ya Kitaifa ya Usalama na Afya Kazini (NIOSH).

     

    Programu za elimu

     

    Vyuo vikuu vya Jamii

    Mabadiliko mapana zaidi katika mazingira ya elimu na mafunzo ya taka hatari katika miaka michache iliyopita ni maendeleo makubwa ya programu za vyuo vya jamii na muungano ili kuboresha elimu ya ufundi katika ngazi ya shahada ya washirika. Tangu miaka ya 1980, vyuo vya kijamii vimekuwa vikifanya kazi iliyopangwa na ya kina ya kukuza mtaala katika elimu ya sekondari.

    Idara ya Nishati (DOE) imefadhili programu kote nchini ili kutoa wafanyikazi waliofunzwa katika maeneo ambayo hitaji limebadilika kutoka kwa ufundi wa nyuklia hadi wafanyikazi wa kusafisha taka hatari. Mafunzo haya yanafanyika kwa ukali zaidi katika vyuo vya jamii, ambavyo vingi vimetoa mahitaji ya wafanyikazi katika tovuti maalum za DOE. Programu zinazofadhiliwa na DOE katika vyuo vya kijamii pia zimetoa juhudi kubwa katika ukuzaji wa mtaala na muungano wa kubadilishana habari. Malengo yao ni kuweka viwango thabiti na vya juu zaidi vya mafunzo na kutoa uhamaji kwa wafanyikazi, kuwezesha mtu aliyefunzwa kufanya kazi kwenye tovuti katika sehemu moja ya nchi kuhamia tovuti nyingine na mahitaji madogo ya kujizoeza tena.

    Mashirika kadhaa ya vyuo vya jamii yanaendeleza mitaala katika eneo hili. Ushirikiano wa Elimu ya Teknolojia ya Mazingira (PETE) unafanya kazi katika mikoa sita. PETE inafanya kazi na Chuo Kikuu cha Northern Iowa ili kuunda mtandao wa kiwango cha kimataifa wa programu za mazingira za chuo cha jamii, zinazounganishwa na shule za upili, ambazo huwafahamisha na kuwatayarisha wanafunzi kwa ajili ya kuingia katika programu hizi za shahada ya miaka miwili. Malengo hayo yanajumuisha uundaji wa (1) miundo ya mtaala iliyoidhinishwa kitaifa, (2) programu za kina za maendeleo ya kitaaluma na (3) kituo cha kitaifa cha elimu ya mazingira.

    Taasisi ya Mafunzo na Utafiti ya Nyenzo Hatari (HMTRI) huhudumia mahitaji ya ukuzaji wa mitaala, ukuzaji wa taaluma, uchapishaji na mawasiliano ya kielektroniki kwa vyuo 350 vyenye programu za mkopo za miaka miwili za teknolojia ya mazingira. Taasisi hutengeneza na kusambaza mitaala na nyenzo na kutekeleza programu za elimu katika Kituo chake chenyewe cha Mafunzo ya Mazingira katika Chuo cha Kijamii cha Kirkwood huko Iowa, ambacho kina darasa kubwa, maabara na vifaa vya tovuti vilivyoiga.

    Kituo cha Utafiti na Maendeleo ya Kazini (CORD) hutoa uongozi wa kitaifa katika mpango wa Idara ya Elimu ya Marekani wa Maandalizi ya Tech/Shahada ya Washirika. Mpango wa Tech Prep unahitaji uratibu kati ya taasisi za sekondari na za baada ya sekondari ili kuwapa wanafunzi msingi thabiti wa njia ya taaluma na ulimwengu wa kazi. Shughuli hii imesababisha ukuzaji wa maandishi kadhaa ya muktadha, uzoefu wa wanafunzi katika sayansi ya msingi na hisabati, ambayo yameundwa kwa wanafunzi kujifunza dhana mpya zinazohusiana na maarifa na uzoefu uliopo.

    CORD pia imekuwa na jukumu muhimu katika mpango wa kitaifa wa elimu wa utawala wa Clinton, "Malengo ya 2000: Kuelimisha Amerika". Kwa kutambua hitaji la wafanyikazi waliohitimu wa ngazi ya kuingia, mpango huo hutoa kwa maendeleo ya viwango vya ujuzi wa kazi. (“Viwango vya ujuzi” hufafanua maarifa, ujuzi, mitazamo na kiwango cha uwezo unaohitajika ili kufanya kazi kwa mafanikio katika kazi mahususi.) Miongoni mwa miradi 22 ya ukuzaji wa viwango vya ujuzi inayofadhiliwa chini ya mpango huo ni ya mafundi wa teknolojia ya usimamizi wa nyenzo hatari.

     

    Ufafanuzi kati ya programu za ufundi na baccalaureate

    Tatizo linaloendelea limekuwa uhusiano mbaya kati ya taasisi za miaka miwili na minne, ambayo inatatiza wanafunzi wanaotaka kuingia kwenye programu za uhandisi baada ya kumaliza digrii za washirika (miaka miwili) katika usimamizi wa taka hatari/mionzi. Walakini, vikundi kadhaa vya vyuo vya kijamii vimeanza kushughulikia shida hii.

    Muungano wa Teknolojia ya Mazingira (ET) ni mtandao wa chuo cha jamii cha California ambao umekamilisha makubaliano ya kueleza na vyuo vinne vya miaka minne. Kuanzishwa kwa uainishaji mpya wa kazi, "fundi wa mazingira", na Wakala wa Ulinzi wa Mazingira wa California hutoa motisha ya ziada kwa wahitimu wa programu ya ET kuendelea na masomo. Cheti cha ET kinawakilisha mahitaji ya kiwango cha kuingia kwa nafasi ya fundi wa mazingira. Kukamilika kwa shahada ya mshirika humfanya mfanyakazi kustahiki kupandishwa cheo hadi ngazi inayofuata ya kazi. Elimu zaidi na uzoefu wa kazi huruhusu mfanyakazi kuendeleza ngazi ya kazi.

    Muungano wa Elimu na Utafiti wa Usimamizi wa Taka (WERC), muungano wa shule za New Mexico, labda ndio mtindo wa hali ya juu zaidi unaojaribu kuziba mapengo kati ya elimu ya ufundi stadi na ya kitamaduni ya miaka minne. Wanachama wa Consortium ni Chuo Kikuu cha New Mexico, Taasisi ya Madini na Teknolojia ya New Mexico, Chuo Kikuu cha Jimbo la New Mexico, Chuo cha Jumuiya ya Navajo, Maabara ya Sandia na Maabara ya Los Alamos. Mbinu ya kuhamisha mtaala imekuwa kipindi cha runinga shirikishi (ITV) katika kujifunza kwa masafa, ambacho kinachukua fursa ya uwezo mbalimbali wa taasisi.

    Wanafunzi waliojiandikisha katika mpango wa mazingira wanahitajika kuchukua saa 6 za kozi kutoka kwa taasisi zingine kupitia masomo ya umbali au muhula wa nje wa kozi. Mpango huo ni wa nidhamu, unachanganya mtoto mdogo katika usimamizi wa vifaa hatari / taka na mkuu kutoka idara nyingine (sayansi ya siasa, uchumi, sheria ya awali, uhandisi au sayansi yoyote). Mpango huu ni "mpana na finyu" kwa kuzingatia, kwa kuwa unatambua hitaji la kukuza wanafunzi walio na msingi mpana wa maarifa katika uwanja wao na mafunzo maalum ya nyenzo hatari na udhibiti wa taka hatari. Mpango huu wa kipekee unahusisha ushiriki wa wanafunzi katika utafiti unaotumika kihalisi na ukuzaji wa mtaala unaoongozwa na tasnia. Kozi za mtoto mdogo ni mahususi sana na huchukua fursa ya taaluma maalum katika kila shule, lakini kila programu, ikijumuisha digrii mshirika, ina hitaji kubwa la msingi katika ubinadamu na sayansi ya kijamii.

    Kipengele kingine cha kipekee ni ukweli kwamba shule za miaka minne hutoa digrii za washirika wa miaka miwili katika teknolojia ya vifaa vya mionzi na hatari. Shahada ya mshirika huyo wa miaka miwili katika sayansi ya mazingira inayotolewa katika Chuo cha Jumuiya ya Navajo inajumuisha kozi za historia ya Wanavajo na kozi kubwa za mawasiliano na biashara, pamoja na kozi za kiufundi. Maabara ya vitendo pia imetengenezwa kwenye chuo cha Chuo cha Jamii cha Navajo, kipengele kisicho cha kawaida kwa chuo cha jumuiya na sehemu ya dhamira ya muungano wa kujifunza kwa vitendo maabara na maendeleo ya teknolojia/utafiti unaotumika. Taasisi za wanachama wa WERC pia hutoa programu ya cheti cha "non-degree" katika masomo ya usimamizi wa taka, ambayo inaonekana kuwa juu na zaidi ya kozi za saa 24 na 40 zinazotolewa katika vyuo vingine. Ni kwa watu binafsi ambao tayari wana shahada ya kwanza au wahitimu na ambao wanataka zaidi kuchukua fursa ya semina na kozi maalum katika vyuo vikuu.

     

    Hitimisho

    Mabadiliko kadhaa muhimu yamefanyika katika mwelekeo wa elimu na mafunzo kuhusiana na tasnia ya taka hatari katika miaka michache iliyopita, pamoja na kuenea kwa programu za mafunzo ya muda mfupi na programu za jadi za uhandisi. Kwa ujumla, Idara ya Nishati inaonekana kuangazia elimu katika ngazi ya chuo cha jamii juu ya kuwafunza upya wafanyakazi, hasa kupitia Ubia wa Elimu ya Teknolojia ya Mazingira (PETE), Muungano wa Elimu na Utafiti wa Udhibiti wa Taka (WERC) na muungano mwingine kama wao.

    Kuna pengo kubwa kati ya mafunzo ya ufundi stadi na elimu ya jadi katika uwanja wa mazingira. Kwa sababu ya pengo hili, hakuna njia iliyo wazi, ya kawaida ya kazi kwa wafanyikazi wa taka hatari, na ni ngumu kwa wafanyikazi hawa kusonga mbele katika tasnia au serikali bila digrii za kiufundi. Ingawa chaguo baina ya idara za elimu katika ngazi ya usimamizi zinaanzishwa ndani ya idara za uchumi, sheria na dawa ambazo zinatambua upana wa tasnia ya mazingira, hizi bado ni digrii za kitaaluma za kitaaluma ambazo hukosa sehemu kubwa ya nguvu kazi iliyopo na yenye uzoefu.

    Sekta ya kusafisha mazingira inapoendelea kukomaa, mahitaji ya muda mrefu ya wafanyikazi kwa mafunzo na elimu yenye uwiano zaidi na njia ya kazi iliyoendelezwa vizuri inakuwa wazi zaidi. Idadi kubwa ya wafanyakazi waliohamishwa kutoka maeneo yaliyofungwa ya kijeshi inamaanisha watu wengi zaidi wanaingia katika wafanyikazi wa mazingira kutoka nyanja zingine, na kufanya mahitaji ya mafunzo ya chama na upangaji wa wafanyikazi waliohamishwa (wanajeshi walioachishwa kazi na wafanyikazi wa raia waliohamishwa) kuwa kubwa zaidi kuliko hapo awali. Mipango ya elimu inahitajika ambayo inakidhi mahitaji ya wafanyikazi wanaoingia kwenye tasnia na ya tasnia yenyewe kwa wafanyikazi walio na usawa na walioelimika vyema.

    Kwa kuwa wanachama wa vyama vya wafanyakazi ni mojawapo ya makundi makuu yaliyo tayari kuingia katika uwanja wa kusafisha taka hatari na urekebishaji wa mazingira, inaonekana kwamba masomo ya kazi na idara za mahusiano ya viwanda zinaweza kuwa vyombo vya kimantiki kuunda programu za digrii ambazo zinajumuisha taka hatari / mtaala wa mazingira. pamoja na maendeleo ya ujuzi wa kazi/usimamizi.

     

    Back

    Jumapili, Januari 23 2011 22: 19

    Elimu ya Wafanyakazi na Uboreshaji wa Mazingira

    Makala katika sura hii hadi sasa yamejikita zaidi katika mafunzo na elimu kuhusu hatari za mahali pa kazi. Elimu ya mazingira hutumikia malengo mengi na ni nyongeza muhimu kwa mafunzo ya usalama na afya kazini. Elimu ya wafanyakazi ni kipengele muhimu na mara nyingi hupuuzwa katika mkakati mpana na madhubuti wa ulinzi wa mazingira. Masuala ya mazingira mara kwa mara hutazamwa kama masuala ya kiteknolojia au kisayansi ambayo yanasimama nje ya uwezo wa wafanyikazi. Bado ujuzi wa mfanyakazi ni muhimu kwa ufumbuzi wowote unaofaa wa mazingira. Wafanyakazi wanajali kama raia na kama wafanyakazi kuhusu masuala ya mazingira kwa sababu mazingira hutengeneza maisha yao na kuathiri jamii na familia zao. Hata wakati suluhu za kiteknolojia zinahitajika ili kutumia maunzi mpya, programu au mbinu za mchakato, kujitolea kwa mfanyakazi na umahiri ni muhimu kwa utekelezaji wake mzuri. Hii ni kweli kwa wafanyikazi wawe wanahusika moja kwa moja katika tasnia na kazi za mazingira au katika aina zingine za kazi na sekta za viwanda.

    Elimu ya wafanyakazi pia inaweza kutoa msingi wa dhana ili kuimarisha ushiriki wa wafanyakazi katika uboreshaji wa mazingira, ulinzi wa afya na usalama, na uboreshaji wa shirika. Mpango wa Viwanda na Mazingira wa UNEP unabainisha kuwa "makampuni mengi yamegundua kuwa ushiriki wa wafanyakazi katika kuboresha mazingira unaweza kuleta manufaa muhimu" (UNEP 1993). The Cornell Work and Environment Initiative (WEI) katika utafiti wa makampuni ya biashara ya Marekani iligundua kuwa ushiriki mkubwa wa wafanyakazi ulizaa mara tatu ya kupunguza chanzo cha ufumbuzi wa kiufundi au wa nje pekee na kuongeza mavuno ya baadhi ya mbinu za kiteknolojia hata zaidi (Bunge et al. 1995).

    Elimu ya mazingira ya mfanyakazi huja katika aina mbalimbali. Hizi ni pamoja na ufahamu na elimu ya vyama vya wafanyakazi, mafunzo na mwelekeo wa kazi, kuunganisha mazingira na masuala ya afya na usalama mahali pa kazi na ufahamu mpana kama raia. Elimu hiyo hutokea katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na maeneo ya kazi, kumbi za vyama vya wafanyakazi, madarasa na duru za masomo, kwa kutumia mifumo ya utoaji wa jadi na mpya zaidi ya kompyuta. Ni sawa kusema kwamba elimu ya wafanyakazi kuhusu mazingira ni uwanja usio na maendeleo, hasa kwa kulinganisha na mafunzo ya usimamizi na kiufundi na elimu ya mazingira ya shule. Katika ngazi ya kimataifa, elimu ya wafanyakazi wa mstari wa mbele mara nyingi hutajwa katika kufaulu na hupuuzwa linapokuja suala la utekelezaji. Msingi wa Ulaya wa Uboreshaji wa Masharti ya Kuishi na Kazi imeagiza mfululizo wa tafiti juu ya mwelekeo wa elimu ya ulinzi wa mazingira, na katika programu yake inayofuata ya kazi itaangalia moja kwa moja wafanyakazi wa sakafu ya duka na mahitaji yao ya elimu ya mazingira.

    Ifuatayo ni mifano kadhaa iliyokusanywa kupitia WEI katika Chuo Kikuu cha Cornell ambayo inaonyesha mazoezi na uwezekano katika elimu ya mazingira ya mfanyakazi. WEI ni mtandao wa mameneja, wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi, wanamazingira na maafisa wa sera za serikali kutoka nchi 48 katika sehemu zote za dunia, waliojitolea. kutafuta njia ambazo wafanyikazi na mahali pa kazi wanaweza kuchangia suluhisho la mazingira. Inashughulikia anuwai ya tasnia kutoka uchimbaji wa msingi hadi uzalishaji, huduma na biashara za sekta ya umma. Inatoa njia ya elimu na hatua juu ya masuala ya mazingira ambayo yanatafuta kujenga ujuzi mahali pa kazi na katika taasisi za kitaaluma ambazo zinaweza kusababisha mahali pa kazi safi na uzalishaji zaidi na uhusiano bora kati ya mazingira ya ndani na nje.

    Australia: Moduli za Ujuzi wa Mazingira

    Baraza la Vyama vya Wafanyakazi nchini Australia (ACTU) limebuni mbinu mpya za elimu ya wafanyakazi kwa mazingira ambayo hutoa ufahamu mpana wa kijamii na uwezo mahususi wa ajira, hasa miongoni mwa wafanyakazi vijana.

    ACTU imeandaa Kampuni ya Mafunzo ya Mazingira yenye mamlaka makubwa ya kushughulikia sekta mbalimbali lakini kwa kuzingatia awali masuala ya usimamizi wa ardhi. Lengo hili linajumuisha kufundisha njia za kushughulikia kazi ya kurejesha kwa usalama na kwa ufanisi lakini pia njia za kuhakikisha utangamano na watu wa kiasili na mazingira asilia. Kwa maoni kutoka kwa wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi, wanamazingira na waajiri, kampuni ya mafunzo ilitengeneza seti ya moduli za "Eco-Skills" ili kuanzisha ujuzi wa kimsingi wa kimazingira miongoni mwa wafanyakazi kutoka safu ya viwanda. Hizi zimeunganishwa na seti ya ujuzi wa ujuzi ambao una mwelekeo wa kiufundi, kijamii na usalama.

    Moduli za 1 na 2 za Eco-Skills zina msingi mpana wa taarifa za mazingira. Wanafundishwa pamoja na programu zingine za mafunzo ya kiwango cha kuingia. Ngazi ya 3 na ya juu hufundishwa kwa watu waliobobea katika kazi inayolenga kupunguza athari za mazingira. Moduli mbili za kwanza za Ujuzi wa Eco zinajumuisha vipindi viwili vya saa arobaini. Wafunzwa hupata ujuzi kupitia mihadhara, vikao vya utatuzi wa matatizo ya vikundi na mbinu za vitendo. Wafanyakazi hupimwa kupitia mawasilisho yaliyoandikwa na ya mdomo, kazi za vikundi na maigizo dhima.

    Dhana zinazotolewa katika vikao hivyo ni pamoja na utangulizi wa kanuni za maendeleo endelevu ya ikolojia, matumizi bora ya rasilimali na mifumo safi ya uzalishaji na usimamizi wa mazingira. Mara tu Moduli ya 1 inapokamilika wafanyikazi wanapaswa kuwa na uwezo wa:

    • tambua athari za mtindo fulani wa maisha kwa uendelevu wa muda mrefu na msisitizo maalum umewekwa kwenye mtindo wa maisha wa sasa na wa siku zijazo.
    • kutambua njia za kupunguza athari za mazingira za shughuli za binadamu
    • kueleza mikakati ya kupunguza athari za mazingira katika sekta husika (kilimo, misitu, viwanda, utalii, burudani, madini)
    • eleza sifa kuu za Mfumo wa Usimamizi wa Mazingira
    • kubainisha nafasi ya wadau katika kupunguza uchafuzi wa mazingira na uharibifu wa rasilimali.

     

    Moduli ya 2 inapanua malengo haya ya awali na kuwatayarisha wafanyakazi kuanza kutumia mbinu za kuzuia uchafuzi na kuhifadhi rasilimali.

    Baadhi ya tasnia zinapenda kuunganisha ujuzi na maarifa ya athari za mazingira kwa viwango vyao vya tasnia katika kila ngazi. Ufahamu wa masuala ya mazingira ungeakisiwa katika kazi ya kila siku ya wafanyakazi wote wa sekta hiyo katika viwango vyote vya ujuzi. Motisha kwa wafanyikazi iko katika ukweli kwamba viwango vya malipo vinahusishwa na viwango vya tasnia. Jaribio la Australia ni changa, lakini ni jaribio la wazi la kufanya kazi na wahusika wote ili kukuza shughuli zinazozingatia uwezo ambazo husababisha kuongezeka kwa ajira na salama huku ikiimarisha utendaji na ufahamu wa mazingira.

    Kuunganisha Mafunzo ya Afya na Usalama Kazini na Mazingira

    Mojawapo ya vyama vinavyofanya kazi zaidi nchini Marekani katika mafunzo ya mazingira ni Muungano wa Wafanyakazi wa Kimataifa wa Marekani Kaskazini (LIUNA). Kanuni za serikali ya Marekani zinahitaji kwamba wafanyakazi wa kupunguza taka hatarishi wapokee mafunzo ya saa 40. Muungano pamoja na wakandarasi wanaoshiriki wameandaa kozi ya kina ya saa 80 iliyoundwa ili kuwapa wafanyikazi wa taka hatari ufahamu zaidi juu ya usalama na tasnia. Mnamo 1995, zaidi ya wafanyikazi 15,000 walipewa mafunzo ya risasi, asbesto na uondoaji wa taka hatari na kazi zingine za kurekebisha mazingira. Mpango wa Wakandarasi Wakuu Wanaohusishwa na Wafanyakazi wameandaa kozi 14 za kurekebisha mazingira na programu zinazohusiana na mafunzo kwa wakufunzi ili kusaidia juhudi za kitaifa katika urekebishaji salama na wa ubora. Haya yanafanyika katika maeneo 32 ya mafunzo na vitengo vinne vinavyohamishika.

    Mbali na kutoa mafunzo ya usalama na kiufundi, programu inahimiza washiriki kufikiria kuhusu masuala makubwa ya mazingira. Kama sehemu ya kazi yao ya darasani, wafunzwa hukusanya nyenzo kutoka kwa karatasi za ndani kuhusu maswala ya mazingira na kutumia muunganisho huu wa ndani kama fursa ya kujadili changamoto pana za mazingira. Mfuko huu wa pamoja wa mafunzo ya mazingira huajiri wafanyakazi sawa wa muda wote 19 katika ofisi yake kuu na hutumia zaidi ya dola za Marekani milioni 10. Nyenzo na mbinu za mafunzo zinakidhi viwango vya ubora wa juu kwa matumizi makubwa ya vielelezo vya sauti na vielelezo na visaidizi vingine vya mafunzo, umakini maalum wa umahiri, na kujitolea kwa ubora na tathmini iliyojengwa katika mitaala yote. Video ya "jifunze-nyumbani" hutumiwa kusaidia kukidhi masuala ya kusoma na kuandika na mafunzo ya kimazingira na ya msingi ya kusoma na kuandika yameunganishwa. Kwa wale wanaotamani, kozi sita kati ya hizo zinaweza kuhamishwa kwa mkopo wa chuo kikuu. Mpango huu unatumika katika kuhudumia jamii za walio wachache, na zaidi ya nusu ya washiriki wanatoka katika vikundi vya watu wachache. Programu za ziada zinatengenezwa kwa ushirikiano na vyama vya watu wachache, miradi ya makazi ya umma na watoa mafunzo wengine.

    Muungano huo unaelewa kuwa idadi kubwa ya wanachama wake wa siku zijazo watakuja katika biashara zinazohusiana na mazingira na kuona maendeleo ya programu za elimu ya wafanyikazi kama kujenga msingi wa ukuaji huo. Ingawa usalama na tija ni bora kwenye kazi kwa kutumia wafanyikazi waliofunzwa, chama pia kinaona athari kubwa zaidi:

    Athari ya kuvutia zaidi ya mafunzo ya mazingira kwa wanachama ni kuongezeka kwa heshima yao kwa kemikali na vitu vyenye madhara katika sehemu za kazi na nyumbani. … Uhamasishaji pia unaongezeka kuhusiana na matokeo ya kuendelea kwa uchafuzi wa mazingira na gharama inayohusika na kusafisha mazingira. … Athari ya kweli ni kubwa zaidi kuliko kuwatayarisha watu kazini (LIUNA 1995).

    Nchini Marekani, mafunzo hayo ya vifaa vya hatari pia hufanywa na Wahandisi Waendeshaji; Wachoraji; Mafundi seremala; Wafanyakazi wa Mafuta, Kemikali na Atomiki; Chama cha Wafanyakazi wa Kemikali; Mafundi mitambo; Wachezaji wa timu; Wafua chuma na Mafundi Chuma.

    LIUNA pia inafanya kazi kimataifa na Shirikisho la Wafanyakazi wa Meksiko (CTM), makundi ya mafunzo ya serikali na ya kibinafsi na waajiri ili kuunda mbinu za mafunzo. Lengo ni kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa Mexico katika kazi ya kurekebisha mazingira na ujuzi wa ujenzi. Ushirikiano baina ya Marekani kwa Elimu na Mafunzo ya Mazingira (IPET) ulifanya kozi yake ya kwanza ya mafunzo kwa wafanyakazi wa Mexico wakati wa kiangazi cha 1994 huko Mexico City. Viongozi kadhaa wa wafanyikazi na wafanyikazi kutoka kwa viwanda vya ndani, pamoja na utengenezaji wa rangi na uchongaji chuma, walihudhuria kozi ya wiki moja ya usalama wa mazingira na afya. Ushirikiano mwingine wa LIUNA unaendelezwa nchini Kanada kwa matoleo ya Kifaransa ya nyenzo na "Ukanada" wa maudhui. Taasisi ya Ulaya ya Elimu na Mafunzo ya Mazingira pia ni mshirika wa mafunzo sawa katika nchi za Ulaya Mashariki na CIS.

    Zambia: Mwongozo wa Elimu juu ya Afya na Usalama Kazini

    Nchini Zambia, mara nyingi sana afya na usalama kazini huchukuliwa kwa uzito pale tu kunapotokea tukio linalohusisha kuumia au uharibifu wa mali ya kampuni. Masuala ya mazingira pia yanapuuzwa na viwanda. The Mwongozo wa Afya na Usalama Kazini iliandikwa katika jitihada za kuelimisha wafanyakazi na waajiri juu ya umuhimu wa masuala ya afya na usalama kazini.

    Sura ya kwanza ya mwongozo huu inaeleza umuhimu wa elimu katika ngazi zote katika kampuni. Wasimamizi wanatarajiwa kuelewa jukumu lao katika kuunda hali salama za kufanya kazi. Wafanyakazi wanafundishwa jinsi kudumisha mtazamo chanya, ushirikiano unahusiana na usalama wao wenyewe na mazingira ya kazi.

    Mwongozo huo unaangazia maswala ya mazingira, ukibainisha kuwa miji yote mikubwa nchini Zambia inakabiliwa nayo

    tishio la kuongezeka kwa uharibifu wa mazingira. Hasa, Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi nchini Zambia (ZCTU) lilibainisha hatari za kimazingira katika sekta ya madini kupitia uchimbaji madini na uchafuzi wa hewa na maji unaotokana na desturi mbovu. Viwanda vingi vinahusika na uchafuzi wa hewa na maji kwa sababu vinatupa taka zao moja kwa moja kwenye vijito na mito iliyo karibu na kuruhusu moshi na mafusho kutoka bila kuangaliwa angani (ZCTU 1994).

    Ingawa vyama vingi vya wafanyakazi barani Afrika vinapenda elimu zaidi kuhusu mazingira, ukosefu wa fedha za kutosha kwa ajili ya elimu ya wafanyakazi na hitaji la nyenzo zinazounganisha hatari za kimazingira, jamii na mahali pa kazi ni vikwazo vikubwa.

    Elimu na Mafunzo ya Mazingira ya Mfanyakazi inayotegemea Mwajiri

    Waajiri, hasa wakubwa zaidi, wana shughuli nyingi za elimu ya mazingira. Mara nyingi, haya ni mafunzo ya mamlaka yanayohusishwa na mahitaji ya usalama wa kazi au mazingira. Hata hivyo, idadi inayoongezeka ya makampuni yanatambua uwezo wa elimu pana ya wafanyakazi ambayo huenda zaidi ya mafunzo ya kufuata. Kundi la makampuni la Royal Dutch/Shell limefanya afya, usalama na mazingira (HSE) kuwa sehemu ya mbinu yao ya jumla ya mafunzo, na mazingira ni sehemu muhimu ya maamuzi yote ya usimamizi (Bright na van Lamsweerde 1995). Haya ni mazoea na wajibu wa kimataifa. Moja ya malengo ya kampuni ni kufafanua ujuzi wa HSE kwa kazi zinazofaa. Uwezo wa mfanyakazi unakuzwa kupitia ufahamu ulioboreshwa, maarifa na ujuzi. Mafunzo yanayofaa yataongeza ufahamu na maarifa ya mfanyakazi, na ujuzi utakua maarifa mapya yanapotumika. Mbinu mbalimbali za uwasilishaji husaidia kushiriki na kuimarisha ujumbe wa mazingira na kujifunza.

    Katika Duquesne Light katika Marekani, wafanyakazi wote 3,900 walizoezwa kwa mafanikio “kuhusu jinsi kampuni na wafanyakazi wake wanavyoathiri mazingira kihalisi.” William DeLeo, Makamu wa Rais wa Masuala ya Mazingira alisema:

    Ili kuandaa programu ya mafunzo ambayo ilituwezesha kutimiza malengo ya kimkakati tuliamua kwamba wafanyakazi wetu walihitaji ufahamu wa jumla wa umuhimu wa ulinzi wa mazingira na pia mafunzo mahususi ya kiufundi kuhusiana na majukumu yao ya kazi. Mambo haya mawili yakawa mkakati elekezi wa programu yetu ya elimu ya mazingira (Cavanaugh 1994).

    Programu za Elimu ya Mazingira kwa Wafanyikazi na Muungano

    Tawi la Elimu kwa Wafanyakazi la ILO limetengeneza seti ya vijitabu sita vya nyenzo za usuli ili kuibua mjadala miongoni mwa wana vyama vya wafanyakazi na wengine. Vijitabu vinazungumzia wafanyakazi na mazingira, mahali pa kazi na mazingira, jamii na mazingira, masuala ya mazingira ya dunia, ajenda mpya ya majadiliano, na kutoa mwongozo wa rasilimali na faharasa ya maneno. Wanatoa mbinu pana, yenye utambuzi na rahisi kusoma ambayo inaweza kutumika katika nchi zinazoendelea na za viwanda ili kujadili mada zinazofaa kwa wafanyakazi. Nyenzo hizo zinatokana na miradi mahususi barani Asia, Karibea na Kusini mwa Afrika, na zinaweza kutumika kama maandishi yote au zinaweza kutengwa katika umbizo la duara la utafiti ili kukuza mazungumzo ya jumla.

    ILO katika mapitio ya mahitaji ya mafunzo ilibainisha:

    Wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi lazima waongeze ufahamu wao kuhusu maswala ya kimazingira kwa ujumla na athari ambazo makampuni yao ya kuajiri yanakuwa nayo kwa mazingira, pamoja na usalama na afya ya wafanyikazi wao, haswa. Vyama vya wafanyakazi na wanachama wao wanahitaji kuelewa masuala ya mazingira, madhara ambayo hatari ya mazingira huwa nayo kwa wanachama wao na jamii kwa ujumla, na waweze kupata suluhisho endelevu katika mazungumzo yao na usimamizi wa kampuni na mashirika ya waajiri. (ILO 1991.)

    Wakfu wa Ulaya wa Uboreshaji wa Masharti ya Maisha na Kazi umeona:

    Vyama vya wafanyikazi vya ndani na wawakilishi wengine wa wafanyikazi wako katika hali ngumu sana. Watakuwa na ujuzi unaofaa wa hali ya ndani na mahali pa kazi lakini, mara nyingi, hawatakuwa na utaalam wa kutosha katika masuala changamano ya mazingira na kimkakati.

    Kwa hivyo, hawataweza kutekeleza majukumu yao isipokuwa wapate mafunzo ya ziada na maalum. (Wakfu wa Ulaya wa Uboreshaji wa Masharti ya Kuishi na Kazi 1993.)

    Idadi kadhaa ya vyama vya kitaifa vimehimiza kuongeza elimu ya wafanyikazi kuhusu mazingira. Iliyojumuishwa miongoni mwao ni LO nchini Uswidi, ambayo Mpango wake wa Mazingira wa 1991 ulitoa wito kwa elimu na hatua zaidi mahali pa kazi na nyenzo za ziada za mduara wa masomo kuhusu mazingira ili kukuza ufahamu na kujifunza. Muungano wa Wafanyakazi wa Viwanda nchini Australia umeandaa kozi ya mafunzo na seti ya nyenzo ili kusaidia chama katika kutoa uongozi wa mazingira, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kushughulikia masuala ya mazingira kwa njia ya majadiliano ya pamoja.

    Muhtasari

    Elimu bora ya mazingira inayotegemea wafanyakazi hutoa taarifa za dhana na kiufundi kwa wafanyakazi ambazo huwasaidia katika kuongeza uelewa wa mazingira na katika kujifunza njia madhubuti za kubadilisha mazoea ya kazi ambayo yanaharibu mazingira. Programu hizi pia hujifunza kutoka kwa wafanyakazi wakati huo huo ili kujenga juu ya ufahamu wao, kutafakari na ufahamu kuhusu mazoezi ya mazingira ya mahali pa kazi.

    Elimu ya mazingira mahali pa kazi hufanywa vyema zaidi inapounganishwa na changamoto za jamii na kimataifa za mazingira ili wafanyakazi wawe na wazo wazi la jinsi njia wanazofanya kazi zinavyounganishwa na mazingira kwa ujumla na jinsi wanavyoweza kuchangia mahali pa kazi safi na mfumo ikolojia wa kimataifa.

     

    Back

    Jumapili, Januari 23 2011 22: 24

    Mafunzo ya Usalama na Afya ya Wasimamizi

    Kufuatia mapitio mafupi ya ukuzaji wa michango ya kielimu kwa afya na usalama wa wafanyikazi na ya majaribio ya kwanza ya kuweka misingi ya elimu ya usimamizi, kifungu hiki kitashughulikia ukuzaji wa mtaala. Njia mbili za kazi ambazo wasimamizi wakuu wa siku zijazo wataendeleza zitazingatiwa kama suala linalofaa kwa mahitaji ya kielimu ya wasimamizi. Maudhui ya mtaala ya masuala ya usimamizi yataelezwa kwanza, yakifuatiwa na yale yanayohusiana na uelewa wa sababu za majeraha.

    Elimu kwa ajili ya usalama na afya kazini imeelekezwa, hasa, kwa watu kama vile wasimamizi wa usalama na madaktari wa kazini, na hivi majuzi zaidi, kwa wauguzi wa afya ya kazini, wataalamu wa usafi wa mazingira na usafi—watu ambao wameteuliwa kushika nyadhifa maalum za wafanyikazi katika mashirika.

    Majukumu ya ushauri ya wataalamu hawa yamejumuisha kazi kama vile usimamizi wa mitihani ya matibabu ya kabla ya kuajiriwa, ufuatiliaji wa afya, ufuatiliaji wa kufichuliwa kwa wafanyikazi kwa anuwai ya hatari na uchunguzi wa mazingira. Shughuli zao zaidi ya hayo ni pamoja na kuchangia kazi na muundo wa kazi ili kurekebisha udhibiti wa uhandisi au usimamizi kwa njia ya kupunguza ikiwa sio kuondoa (kwa mfano) athari mbaya za madai ya posta au kuathiriwa na hatari za sumu.

    Mbinu hii ya elimu yenye mwelekeo wa kitaalamu imekuwa na mwelekeo wa kupuuza ukweli mkuu kwamba utoaji wa maeneo ya kazi salama na yenye afya huhitaji wigo mpana wa kipekee wa maarifa ya uendeshaji muhimu ili kuyafanya kuwa kweli. Ni lazima ikumbukwe kwamba wasimamizi hubeba jukumu la kupanga, kupanga na kudhibiti shughuli za kazi katika mashirika ya umma na ya kibinafsi katika sekta zote za tasnia.

    Historia

    Katika muongo wa miaka ya 1970 mipango mingi ilichukuliwa ili kutoa programu za masomo katika ngazi ya elimu ya juu ili kutoa elimu ya kitaaluma na mafunzo ya vitendo kwa wahandisi wataalam, wanasayansi na wafanyikazi wa afya wanaoingia katika uwanja wa usalama na afya kazini.

    Katika miaka ya 1980 ilitambuliwa kuwa watu waliohusika moja kwa moja na usalama na afya kazini, mameneja, wafanyakazi wenyewe na vyama vyao, walikuwa vyombo muhimu zaidi katika hatua ya kupunguza majeraha na afya mbaya mahali pa kazi. Sheria katika maeneo mengi ya mamlaka ilianzishwa ili kutoa elimu kwa wafanyakazi wanaohudumu katika kamati za usalama au kama wawakilishi waliochaguliwa wa usalama na afya. Mabadiliko haya yaliangazia kwa mara ya kwanza vifaa vichache sana vya elimu na mafunzo vilivyopatikana kwa wasimamizi.

    Mpango wa mapema wa kushughulikia elimu ya usimamizi

    Hatua kadhaa zilichukuliwa ili kuondokana na tatizo hili. Kinachojulikana zaidi ni Project Minerva, mpango wa Taasisi ya Kitaifa ya Usalama na Afya ya Marekani (NIOSH), ambayo iliwakilisha jitihada za mapema za kukazia chombo hicho cha ujuzi mahususi wa usimamizi ambao ni muhimu ili kuhakikisha usalama wa mahali pa kazi na ambao "kwa ujumla unazidi hiyo." ambayo hutolewa kupitia kozi katika mtaala wa kitamaduni wa biashara” (NIOSH 1985). Nyenzo za kufundishia zilizokusudiwa kushughulikia maswala ya haraka zaidi ya usalama na afya yalitolewa kwa shule za biashara. Mwongozo wa nyenzo ulijumuisha moduli za kufundishia, masomo kifani na kitabu cha usomaji. Mada za moduli zimeorodheshwa kwenye Kielelezo 1.

    Kielelezo 1. Maudhui ya mtaala wa msimu, mwongozo wa rasilimali wa Mradi wa Minerva.

    EDU050T1

    Jumuiya ya Wahandisi wa Usalama wa Kanada imependekeza muundo huu kwa shule za biashara zinazotaka kujumuisha nyenzo za usalama na afya katika mitaala yao.

    Misingi ya Kusimamia: Jumla Badala ya Mahitaji Maalum

    Wajibu wowote wa kazi unajumuisha upatikanaji wa maarifa husika na ujuzi ufaao ili kuutekeleza. Jukumu la kusimamia usalama na afya ya kazini ndani ya shirika lolote litawekwa zaidi kwa wasimamizi wa kazi katika kila ngazi katika daraja la kazi. Inayohusishwa na jukumu hilo inapaswa kuwa uwajibikaji unaolingana na mamlaka ya kuamuru rasilimali zinazohitajika. Maarifa na ujuzi unaohitajika kutekeleza wajibu huu huunda mtaala wa elimu ya usalama na usimamizi wa afya kazini.

    Kwa mtazamo wa kwanza, ingeonekana kuwa ni muhimu kwamba mtaala wa aina hii uandaliwe kwa lengo la kukidhi matakwa yote maalum ya anuwai nzima ya majukumu ya usimamizi kwani yanahusiana na anuwai ya nyadhifa kama vile msimamizi wa ofisi, meneja muuguzi, mkurugenzi wa operesheni. , msimamizi wa vifaa na ununuzi, mratibu wa meli na hata nahodha wa meli. Mitaala inahitaji pia, pengine, kushughulikia tasnia nzima na kazi zinazopatikana ndani yake. Walakini, uzoefu unaonyesha sana kwamba hii sivyo. Ujuzi na maarifa muhimu, kwa kweli, ni ya kawaida kwa kazi zote za usimamizi na ni ya msingi zaidi kuliko yale ya wataalamu. Wanafanya kazi katika kiwango cha utaalamu wa msingi wa usimamizi. Walakini, sio wasimamizi wote wanaofika kwenye nafasi zao za uwajibikaji kwa kuchukua njia zinazofanana.

    Njia za Usimamizi wa Kazi

    Njia ya kawaida ya kazi ya usimamizi ni kupitia kazi za usimamizi au za kitaalam. Katika hali ya awali, ukuzaji wa taaluma hutegemea uzoefu wa kazi na ujuzi wa kazi na mwishowe kwa kawaida hupendekeza elimu ya chuo kikuu isiyo ya kazi na masomo ya uzamili, kwa mfano kama mhandisi au meneja wa muuguzi. Mikondo yote miwili inahitaji kukuza ujuzi wa usalama na afya kazini (OSH). Kwa mwisho hii inaweza kufanywa katika shule ya kuhitimu.

    Ni kawaida leo kwa wasimamizi waliofaulu kupata shahada ya Uzamili ya Utawala wa Biashara (MBA). Kwa sababu hii Mradi wa Minerva ulielekeza umakini wake kwa shule 600 au zaidi za usimamizi wa wahitimu nchini Marekani. Kwa kujumuisha katika mitaala ya MBA vipengele vile vya usalama na afya ya kazini ambavyo viliamuliwa kuwa muhimu kwa usimamizi wenye mafanikio wa nyanjani, iliaminika kuwa nyenzo hii ingeunganishwa katika masomo rasmi ya usimamizi wa kati.

    Kwa kuzingatia kiwango cha juu sana cha uvumbuzi wa kiteknolojia na ugunduzi wa kisayansi, kozi za shahada ya kwanza, haswa katika taaluma za uhandisi na sayansi, zina fursa chache tu za kujumuisha nadharia na mazoezi ya usalama yenye msingi mpana katika masomo ya muundo, mchakato na uendeshaji.

    Kwa kuwa majukumu ya usimamizi huanza kwa haki punde tu baada ya kuhitimu kwa wale walio na elimu maalum, kuna haja ya kutoa ujuzi na ujuzi ambao utasaidia wajibu wa usalama na afya wa wasimamizi wa kitaaluma na wa jumla.

    Ni muhimu kwamba ufahamu wa maudhui ya mtaala wowote unaohusu usalama wa kazi na malengo ya afya kati ya wasimamizi uendelezwe miongoni mwa wafanyakazi wengine wenye majukumu yanayohusiana. Kwa hivyo, mafunzo ya wafanyikazi wakuu kama wawakilishi wa usalama na afya yanapaswa kuundwa ili kuwaweka sawa na maendeleo kama haya ya mtaala.

    Mtaala wa Kusimamia Usalama na Afya Kazini

    Kuna madarasa mawili mapana ya maarifa ambayo nidhamu ya usalama na afya kazini inaangukia. Moja ni ile inayohusiana na kazi na kanuni za usimamizi na nyingine inahusu asili na udhibiti makini wa hatari. Mfano wa ukuzaji wa mtaala ulioonyeshwa hapa chini utafuata mgawanyiko huu. Njia zote mbili za usimamizi kwa usimamizi na njia maalum zitahitaji ushughulikiaji wao mahususi wa kila moja ya madarasa haya.

    Swali la kiwango gani cha utata na maelezo ya kiteknolojia yanahitajika kutolewa kwa wanafunzi inaweza kuamuliwa na madhumuni ya kozi, urefu wake na nia ya watoa huduma kuhusu elimu inayofuata na ukuzaji wa ujuzi. Masuala haya yatashughulikiwa katika sehemu inayofuata.

    Hasa, mitaala inapaswa kushughulikia usalama wa mitambo na mimea, kelele, mionzi, vumbi, vifaa vya sumu, moto, taratibu za dharura, mipango ya matibabu na huduma ya kwanza, ufuatiliaji wa mahali pa kazi na mfanyakazi, ergonomics, usafi wa mazingira, kubuni na matengenezo ya mahali pa kazi na, muhimu zaidi, maendeleo ya taratibu za kawaida za uendeshaji na mafunzo. Mwisho huu ni sehemu muhimu ya uelewa wa usimamizi. Sio tu kwamba kazi na michakato lazima iwe mada ya mafunzo ya waendeshaji lakini hitaji la uboreshaji endelevu wa watu na michakato hufanya mafunzo na mafunzo upya kuwa hatua muhimu zaidi katika kuboresha ubora wa zote mbili. Nadharia na mazoezi ya kujifunza kwa watu wazima yanahitaji kutumika katika uundaji wa nyenzo za mtaala zinazoongoza mchakato huu wa mafunzo unaoendelea.

    Kazi na kanuni za usimamizi

    Madhumuni ya kimsingi ya usimamizi yanajumuisha upangaji, upangaji na udhibiti wa shughuli za mahali pa kazi. Pia zinakubali ujumuishaji wa mazoea ambayo huongeza fursa za ushiriki wa wafanyikazi katika kuweka malengo, uendeshaji wa timu na uboreshaji wa ubora. Zaidi ya hayo, usimamizi wenye mafanikio unahitaji ujumuishaji wa usalama na afya kazini katika shughuli zote za shirika.

    Ni nadra kwa programu za shahada ya kwanza, nje ya zile za vyuo vya biashara, kufunika maarifa haya yoyote. Walakini, ni sehemu muhimu zaidi kwa wataalam waliobobea kuingizwa katika masomo yao ya shahada ya kwanza.

    Mfumo wa shirika

    Taarifa ya dhamira, mpango mkakati na muundo uliowekwa ili kuongoza na kuwezesha kufikiwa kwa malengo ya shirika lazima ieleweke na wasimamizi kuwa msingi wa shughuli zao binafsi. Kila kitengo cha shirika iwe hospitali, biashara ya malori au mgodi wa makaa ya mawe, itakuwa na malengo na muundo wake. Kila moja itaonyesha hitaji la kufikia malengo ya shirika, na, ikichukuliwa pamoja, itaendesha shirika kuelekea kwao.

    Sera na taratibu

    Mfano halisi wa malengo ya shirika ni pamoja na hati za sera, miongozo ya wafanyikazi binafsi juu ya mada maalum. (Katika baadhi ya maeneo, uchapishaji wa sera ya jumla ya shirika unahitajika kisheria.) Hati hizi zinafaa kujumuisha marejeleo ya aina mbalimbali za programu za usalama na afya kazini zilizoundwa kuhusiana na shughuli na michakato inayochukua muda wa kufanya kazi wa wafanyakazi. Sampuli ya baadhi ya taarifa za jumla za sera inaweza kujumuisha hati kuhusu uhamishaji wa dharura, zima moto, taratibu za ununuzi, ripoti ya majeraha na uchunguzi wa ajali na matukio. Kwa upande mwingine, hatari mahususi zitahitaji nyenzo zao za sera mahususi zinazohusu, kwa mfano, udhibiti wa vitu hatari, uingiliaji kati wa ergonomic au kuingia katika nafasi fupi.

    Baada ya kuanzisha sera, shughuli ikiwezekana ikifanywa kwa ushiriki wa mwakilishi wa wafanyakazi na ushirikishwaji wa chama, taratibu za kina zitawekwa ili kuzifanyia kazi. Tena, mazoea shirikishi yatachangia kukubalika kwao kwa moyo wote na nguvu kazi kama mchango muhimu kwa usalama na afya zao.

    Mfumo wa usimamizi wa usalama na afya umeonyeshwa kwa mpangilio katika Kielelezo 2.

    Kielelezo 2. Mfumo wa usimamizi wa afya na usalama.

    EDU050F1

    Miundo ya shirika inayofafanua majukumu muhimu

    Hatua inayofuata katika mchakato wa usimamizi ni kufafanua muundo wa shirika ambao unabainisha majukumu ya watu muhimu-kwa mfano, mtendaji mkuu-na washauri wa kitaaluma kama vile washauri wa usalama, wasafishaji wa kazi, muuguzi wa afya ya kazi, daktari na ergonomist. Ili kuwezesha majukumu yao, uhusiano wa watu hawa na wawakilishi waliochaguliwa wa usalama na afya (unahitajika katika baadhi ya maeneo) na wanachama wa wafanyikazi wa kamati za usalama kwenye muundo wa shirika unahitaji kuwa wazi.

    Kazi za kupanga na kupanga za usimamizi zitajumuisha miundo, sera na taratibu katika shughuli za uendeshaji za biashara.

    Kudhibiti

    Shughuli za udhibiti—kuanzisha michakato na malengo, kubainisha viwango vya mafanikio yanayokubalika na kupima utendakazi dhidi ya viwango hivyo—ni hatua za utendaji zinazoleta utimilifu wa nia ya mpango mkakati. Pia zinahitaji kuanzishwa kwa ushirikiano. Zana za udhibiti ni ukaguzi wa mahali pa kazi, ambao unaweza kuwa wa mfululizo, wa mara kwa mara, wa nasibu au rasmi.

    Uelewa wa shughuli hizi ni sehemu muhimu ya mtaala wa elimu ya usimamizi, na ujuzi unapaswa kukuzwa katika kuzitekeleza. Ujuzi kama huo ni muhimu kwa mafanikio ya mpango jumuishi wa usalama na afya kama ulivyo katika utekelezaji wa kazi nyingine yoyote ya usimamizi, iwe ni ununuzi au uendeshaji wa meli.

    Maendeleo ya shirika na mtaala

    Tangu kuanzishwa kwa miundo mpya ya shirika, vifaa vipya na nyenzo mpya hutokea kwa kasi ya haraka, tahadhari maalum inapaswa kutolewa kwa taratibu za mabadiliko. Wafanyakazi ambao wataathiriwa na mabadiliko haya wanaweza kuwa na ushawishi wa kuamua juu ya ufanisi wao na juu ya ufanisi wa kikundi cha kazi. Uelewa wa mambo ya kisaikolojia na kijamii yanayoathiri shughuli za shirika lazima upatikane na ujuzi lazima uendelezwe katika kutumia ujuzi huu kufikia malengo ya shirika. Muhimu hasa ni ugawaji wa mamlaka na uwajibikaji wa meneja kwa vikundi vya kazi vilivyoundwa katika timu za kazi zinazojitegemea au nusu-uhuru. Mtaala wa elimu ya usimamizi lazima uwawekee wanafunzi wake zana zinazohitajika kutekeleza wajibu wao ili kuhakikisha sio tu uboreshaji wa mchakato na ubora lakini ukuzaji wa ustadi mwingi na ufahamu wa ubora wa wafanyikazi ambao suala la usalama linahusika kwa karibu sana. .

    Kuna vipengele viwili zaidi vya mtaala wa usimamizi vinavyohitaji uchunguzi. Mojawapo ya haya ni shughuli ya uchunguzi wa tukio na nyingine, ambayo shughuli hii yote inategemea, ni ufahamu wa tukio la ajali.

    Tukio la ajali

    Kazi ya Derek Viner (1991) katika kufafanua kwa uwazi umuhimu wa vyanzo vya nishati kama hatari zinazoweza kutokea katika sehemu zote za kazi imefafanua nusu ya mlinganyo wa ajali. Kwa kushirikiana na kazi ya Viner, mchango wa Dk Eric Wigglesworth (1972) katika kutambua makosa ya kibinadamu, kipengele muhimu katika kusimamia shughuli za usalama mahali pa kazi, unakamilisha ufafanuzi wake. Msisitizo juu ya mchakato ya kila tukio la uharibifu imeonyeshwa na Benner (1985) wakati wa kuzingatia mbinu za uchunguzi wa ajali kuwa mbinu yenye tija zaidi ya kusimamia usalama na afya ya mfanyakazi.

    Taswira ya Wigglesworth ya mlolongo wa matukio ambayo husababisha kuumia, uharibifu na hasara inaonekana katika mchoro wa 3. Inaangazia jukumu la makosa yasiyoweza kuepukika ya binadamu, na vile vile kipengele muhimu cha upotevu wa kizuizi cha nishati na uwezekano wa matokeo ya jeraha ambapo hii hutokea. .

    Kielelezo 3. Mchakato wa kosa/jeraha.

    EDU050F2

    Athari za kielelezo cha usimamizi huwa wazi wakati upangaji wa michakato ya kazi unazingatia michango ya tabia inayoathiri michakato hiyo. Hii ni hivyo hasa wakati jukumu la kubuni linapewa nafasi yake sahihi kama utaratibu wa kuanzisha vifaa na maendeleo ya mchakato. Wakati upangaji unazingatia muundo wa mtambo na vifaa na mambo ya kibinadamu yanayoathiri shughuli za kazi, uratibu na taratibu za udhibiti zinaweza kutekelezwa ili kuhakikisha uzuiaji wa hatari zilizotambuliwa.

    Mfano unaweza kutumika kuonyesha umuhimu wa mwingiliano kati ya mfanyakazi, vifaa, zana na mashine zilizotumiwa kuendeleza malengo ya kazi na mazingira ambayo shughuli hufanyika. Muundo unaangazia hitaji la kushughulikia mambo ndani ya vipengele vyote vitatu ambavyo vinaweza kuchangia matukio ya uharibifu. Ndani ya mazingira ya kituo cha kazi, ambacho kinajumuisha vipengele vya joto, sauti na taa, kati ya wengine, mfanyakazi huingiliana na zana na vifaa muhimu ili kufanya kazi ifanyike (angalia takwimu 4).

    Kielelezo 4. Uwakilishi wa vipengele vya kituo cha kazi vinavyohusiana na sababu ya majeraha na udhibiti.

    EDU050F3

    Uchunguzi na uchambuzi wa ajali

    Uchunguzi wa ajali hufanya kazi kadhaa muhimu. Kwanza, inaweza kuwa mchakato makini, unaotumiwa katika hali ambapo tukio hutokea ambalo halisababishi uharibifu au jeraha lakini ambapo kuna uwezekano wa madhara. Kusoma mlolongo wa matukio kunaweza kufichua vipengele vya mchakato wa kazi ambavyo vinaweza kusababisha madhara makubwa zaidi. Pili, mtu anaweza kupata ufahamu wa mchakato ambao matukio yalitokea na hivyo anaweza kutambua kutokuwepo, au udhaifu katika, mchakato au kubuni kazi, mafunzo, usimamizi au udhibiti wa vyanzo vya nishati. Tatu, mamlaka nyingi zinahitaji kisheria uchunguzi wa aina fulani za matukio, kwa mfano, kuanguka kwa kiunzi na mitaro, kupigwa kwa umeme na kushindwa kwa vifaa vya kuinua. Kazi ya Benner (1985) inaonyesha vyema umuhimu wa kuwa na ufahamu wazi wa tukio la ajali na itifaki madhubuti ya kuchunguza matukio ya majeraha na uharibifu.

    Asili na udhibiti wa hatari

    Majeraha yote yanatokana na aina fulani ya ubadilishanaji wa nishati. Utoaji usiodhibitiwa wa nishati ya kimwili, kemikali, kibayolojia, joto au nyinginezo ni chanzo cha madhara yanayoweza kutokea kwa wafanyakazi mbalimbali. Kudhibitiwa na mifumo ya uhandisi na utawala inayofaa ni kipengele kimoja muhimu cha udhibiti unaofaa. Kutambua na kutathmini vyanzo hivi vya nishati ni sharti la udhibiti.

    Kwa hivyo mtaala wa elimu ya usimamizi utakuwa na mada zinazohusu shughuli mbalimbali ambazo ni pamoja na kuweka malengo, kupanga kazi, kuandaa sera na taratibu, kufanya mabadiliko ya shirika na kusakinisha udhibiti wa michakato ya kazi (na hasa vyanzo vya nishati vinavyotumika katika kutekeleza kazi hiyo), yote yanalenga kuzuia majeraha. Ingawa mitaala iliyobuniwa kwa ajili ya maeneo ya kiufundi ya utendakazi inahitaji kushughulikia kanuni za kimsingi pekee, mashirika yanayotumia nyenzo au michakato hatari sana lazima iwe na mwajiri mkuu wa wasimamizi aliye na mafunzo ya kutosha katika njia mahususi za kushughulikia, kuhifadhi na kusafirisha. teknolojia ili kuhakikisha usalama na afya ya wafanyakazi na wanajamii.

    Biashara kubwa na biashara ndogo ndogo

    Wasimamizi wanaofanya kazi katika mashirika makubwa yanayoajiri, tuseme, watu mia moja au zaidi huwa na jukumu moja au chache tu la utendaji na huripoti kwa meneja mkuu au bodi ya wakurugenzi. Wana wajibu wa usalama na afya kazini kwa wasaidizi wao wenyewe na wanatenda ndani ya miongozo ya sera iliyowekwa. Mahitaji yao ya kielimu yanaweza kushughulikiwa na programu rasmi zinazotolewa katika shule za biashara katika kiwango cha shahada ya kwanza au wahitimu.

    Kwa upande mwingine, wasimamizi pekee au washirika katika biashara ndogo ndogo wana uwezekano mdogo wa kuwa na elimu ya kuhitimu, na, ikiwa wanayo, kuna uwezekano mkubwa wa kuwa wa kiteknolojia kuliko aina ya usimamizi, na ni ngumu zaidi kushughulikia mahitaji yao. kwa ajili ya usimamizi wa afya na usalama kazini.

    Mahitaji ya biashara ndogo

    Kutoa programu za mafunzo kwa wasimamizi hawa, ambao mara nyingi hufanya kazi kwa muda mrefu sana, imewakilisha ugumu wa kusimama kwa muda mrefu. Ingawa idadi kubwa ya mamlaka ya kisheria yametoa vijitabu vya mwongozo vinavyoweka viwango vya chini vya utendakazi, mbinu zinazotia matumaini zaidi zinapatikana kupitia vyama vya tasnia, kama vile Vyama vya Kuzuia Ajali za Viwandani vya Ontario vinavyofadhiliwa na ushuru unaowekwa na Bodi ya Fidia ya Wafanyakazi kwa biashara zote. katika sekta husika ya viwanda.

    Maudhui ya Silabasi

    Mkusanyiko wa maarifa na ujuzi unaoshughulikia mahitaji ya wasimamizi katika ngazi ya usimamizi wa mstari wa kwanza, wasimamizi wa kati na watendaji wakuu umeainishwa katika kielelezo cha 5 kulingana na mada. Silabasi za kidato fupi za kibinafsi zinafuata katika kielelezo cha 6. Hizi zimekusanywa kutoka kwa silabasi za idadi ya programu za masomo ya wahitimu wa chuo kikuu.

    Mchoro 5. Mtaala wa programu ya masomo ya OSH.

    EDU050T2

    Mchoro 6. Fomu fupi za silabasi za programu ya masomo ya OSH.

    EDU050T3

    Mahitaji ya wasimamizi wa mstari wa kwanza yatatimizwa kupitia upataji wa maarifa na ujuzi unaoshughulikiwa na mada hizo zinazohusiana na mahitaji ya uendeshaji. Mafunzo ya watendaji wakuu yatazingatia mada kama vile upangaji mkakati, usimamizi wa vihatarishi na maswala ya kufuata pamoja na kuanzisha mapendekezo ya sera. Mgao wa saa kwa kila kozi unapaswa kuonyesha mahitaji ya mwanafunzi.

    Muhtasari

    Elimu ya usimamizi kwa ajili ya usalama na afya kazini inadai mbinu ya kimfumo kwa maswala mapana zaidi. Inashiriki kwa ubora umuhimu wa kuunganishwa katika kila usimamizi na shughuli za mfanyakazi, katika maelezo ya kazi ya kila mfanyakazi na inapaswa kuwa sehemu ya tathmini ya utendakazi wa wote.

     

    Back

    Jumapili, Januari 23 2011 22: 29

    Mafunzo kwa Wataalamu wa Afya na Usalama

    Aina za Wataalamu wa Usalama na Afya Kazini Wanaohitaji Mafunzo na Elimu

    Utoaji wa huduma za usalama na afya kazini unahitaji timu iliyofunzwa sana na yenye taaluma nyingi. Katika nchi chache ambazo hazijaendelea, timu kama hiyo inaweza isiwepo, lakini katika nchi nyingi duniani, wataalam katika nyanja tofauti za OSH kwa kawaida hupatikana angalau ingawa si lazima kwa idadi ya kutosha.

    Swali la nani ni wa kategoria za wataalamu wa OSH limejaa utata. Kawaida hakuna ubishi kwamba madaktari wa kazini, wauguzi wa kazini, wasafi wa kazini na wataalamu wa usalama (wakati mwingine hujulikana kama watendaji wa usalama) ni wataalamu wa OSH. Hata hivyo, kuna pia washiriki wa taaluma nyingine nyingi ambao wanaweza kutoa madai yanayokubalika ya kuwa wa fani za OSH. Wao ni pamoja na ergonomists, toxicologists, wanasaikolojia na wengine ambao wana utaalam katika masuala ya kazi ya masomo yao. Kwa madhumuni ya kifungu hiki, hata hivyo, mafunzo ya aina hizi za mwisho za wafanyikazi hayatajadiliwa, kwani lengo kuu la mafunzo yao mara nyingi sio kwenye OSH.

    Mtazamo wa kihistoria

    Katika nchi nyingi, mafunzo maalum ya OSH ni ya asili ya hivi karibuni. Hadi Vita vya Pili vya Dunia, wataalamu wengi wa OSH walipata mafunzo kidogo au hawakupata mafunzo rasmi katika wito waliouchagua. Shule chache za afya ya umma au vyuo vikuu zilitoa kozi rasmi za OSH, ingawa baadhi ya taasisi kama hizo zilitoa OSH kama somo katika muktadha wa kozi ya digrii pana, kwa kawaida katika afya ya umma. Sehemu za OSH zilifundishwa katika ngazi ya uzamili kwa mafunzo ya madaktari katika taaluma kama vile ngozi au dawa ya kupumua. Baadhi ya vipengele vya usalama vya uhandisi, kama vile ulinzi wa mashine, vilifundishwa katika shule za teknolojia na uhandisi. Katika nchi nyingi, hata mafunzo katika vipengele vya mtu binafsi vya kozi za usafi wa kazi ilikuwa vigumu kupata kabla ya Vita vya Pili vya Dunia. Maendeleo ya mafunzo ya uuguzi wa kazi ni ya hivi karibuni zaidi.

    Katika nchi zilizoendelea, mafunzo ya OSH yalipata msukumo wakati wa Vita vya Pili vya Dunia, kama vile huduma za OSH zilivyofanya. Uhamasishaji mkubwa wa mataifa yote kwa ajili ya juhudi za vita ulisababisha msisitizo mkubwa katika kulinda afya ya wafanyakazi (na kwa hiyo uwezo wao wa kupigana au tija kuhusiana na utengenezaji wa silaha zaidi, ndege za kivita, mizinga na meli za kivita). Wakati huo huo, hata hivyo, hali za wakati wa vita na kuandikishwa kwa walimu wa vyuo vikuu na wanafunzi katika vikosi vya kijeshi kulifanya iwe vigumu sana kuanzisha kozi rasmi za mafunzo ya OSH. Walakini, baada ya Vita vya Kidunia vya pili, kozi nyingi kama hizo zilianzishwa, zingine kwa usaidizi wa ruzuku ya masomo kwa watumishi walioachishwa kazi iliyotolewa na serikali zenye shukrani.

    Baada ya Vita vya Kidunia vya pili, makoloni mengi ya milki za Ulaya zilipata uhuru na kuanza njia ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango kikubwa au kidogo kama njia ya maendeleo ya kitaifa. Muda si muda, nchi hizo zinazoendelea zilijikuta zikikabili matatizo ya mapinduzi ya kiviwanda ya Ulaya ya karne ya kumi na tisa, lakini ndani ya muda wa darubini nyingi na kwa kiwango kisicho na kifani. Ajali za kazini na magonjwa na uchafuzi wa mazingira ulienea. Hii ilisababisha maendeleo ya mafunzo ya OSH, ingawa hata leo kuna tofauti kubwa katika upatikanaji wa mafunzo hayo katika nchi hizi.

    Mapitio ya Mipango ya Sasa ya Kimataifa

    Shirika la Kazi Duniani (ILO)

    Kumekuwa na mipango kadhaa ya ILO katika miaka ya hivi karibuni ambayo inahusiana na mafunzo ya OSH. Mengi yao yanahusiana na mafunzo ya vitendo kwa hatua za kuingilia kati kwenye tovuti ya kazi. Baadhi ya mipango mingine inafanywa kwa ushirikiano na serikali za kitaifa (Rantanen na Lehtinen 1991).

    Shughuli nyingine za ILO tangu miaka ya 1970 zimekuwa zikifanywa kwa kiasi kikubwa katika nchi zinazoendelea duniani kote. Shughuli nyingi kama hizi zinahusiana na uboreshaji wa mafunzo ya wakaguzi wa kiwanda katika nchi kama vile Indonesia, Kenya, Ufilipino, Tanzania, Thailand, na Zimbabwe.

    ILO, pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa kama vile Mpango wa Maendeleo wa Umoja wa Mataifa, pia imesaidia katika uanzishaji au uboreshaji wa taasisi za kitaifa za OSH, majukumu ya mafunzo ambayo kwa kawaida huwa miongoni mwa vipaumbele vyao vya juu.

    ILO pia imetoa monograph kadhaa za vitendo ambazo ni muhimu sana kama nyenzo za mafunzo kwa kozi za OSH (Kogi, Phoon na Thurman 1989).

    Shirika la Afya Duniani (WHO)

    WHO imefanya katika miaka ya hivi karibuni mikutano na warsha muhimu za kimataifa na kikanda kuhusu mafunzo ya OSH. Mnamo 1981, mkutano ulioitwa "Mafunzo ya Wafanyakazi wa Afya ya Kazini" ulifanyika chini ya Ofisi ya Mkoa wa Ulaya ya WHO. Katika mwaka huo huo, WHO iliita na ILO Kamati ya Pamoja ya ILO/WHO ya Afya ya Kazini ambayo ilizingatia "elimu na mafunzo katika afya ya kazini, usalama na ergonomics" (WHO 1981). Mkutano huo ulitathmini mahitaji ya elimu na mafunzo katika ngazi mbalimbali, ulitayarisha sera katika elimu na mafunzo na kushauri kuhusu mbinu na programu za elimu na mafunzo (WHO 1988).

    Mnamo 1988, Kikundi cha Utafiti cha WHO kilichapisha ripoti yenye kichwa Mafunzo na Elimu katika Afya ya Kazini kushughulikia hasa sera mpya kuhusu mikakati ya huduma ya afya ya msingi iliyopitishwa na nchi wanachama wa WHO, mahitaji mapya yanayotokana na maendeleo ya teknolojia na mbinu mpya za kukuza afya kazini (WHO 1988).

    Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH)

    Mnamo 1985, ICOH ilianzisha Kamati ya Kisayansi ya Elimu na Mafunzo katika Afya ya Kazini. Kamati hii imeandaa makongamano manne ya kimataifa pamoja na kongamano dogo kuhusu mada hiyo katika Kongamano la Kimataifa la Afya ya Kazini (ICOH 1987). Miongoni mwa mahitimisho ya mkutano wa pili, haja ya kuendeleza mikakati ya mafunzo na mbinu za mafunzo ilitajwa sana katika orodha ya masuala ya kipaumbele (ICOH 1989).

    Sifa kuu ya mkutano wa tatu ilikuwa mbinu ya mafunzo ya OSH, ikijumuisha kazi kama vile kujifunza kwa ushiriki, kujifunza kwa msingi wa matatizo na tathmini ya kozi, ufundishaji na wanafunzi (ICOH 1991).

    Mipango ya kikanda

    Katika sehemu mbalimbali za dunia, mashirika ya kikanda yamepanga shughuli za mafunzo katika OSH. Kwa mfano, Jumuiya ya Asia ya Afya ya Kazini, iliyoanzishwa mwaka wa 1954, ina Kamati ya Kiufundi ya Elimu ya Afya ya Kazini ambayo hufanya tafiti kuhusu mafunzo ya wanafunzi wa matibabu na masomo yanayohusiana.

    Aina za Programu za Kitaalam

    Utoaji wa shahada na programu zinazofanana

    Pengine mfano wa kutoa shahada na programu zinazofanana ni aina ambayo ilitengenezwa katika shule za afya ya umma au taasisi sawa. Elimu ya juu kwa afya ya umma ni maendeleo ya hivi karibuni. Huko Merika, shule ya kwanza iliyowekwa kwa kusudi hili ilianzishwa mnamo 1916 kama Taasisi ya Usafi katika Chuo Kikuu cha Johns Hopkins. Wakati huo, wasiwasi mkubwa wa afya ya umma ulizingatia magonjwa ya kuambukiza. Kadiri muda ulivyosonga mbele, elimu kuhusu uzuiaji na udhibiti wa hatari zinazoletwa na binadamu na kuhusu afya ya kazini ilizidisha mkazo katika programu za mafunzo ya shule za afya ya umma (Sheps 1976).

    Shule za afya ya umma hutoa kozi za OSH kwa stashahada ya uzamili au shahada ya Uzamili ya Afya ya Umma, kuruhusu wanafunzi kuzingatia afya ya kazini. Kawaida mahitaji ya kuingia ni pamoja na kuwa na sifa ya elimu ya juu. Baadhi ya shule zinasisitiza juu ya uzoefu wa awali unaofaa katika OSH pia. Muda wa mafunzo kwa muda wote ni kawaida mwaka mmoja kwa diploma na miaka miwili kwa kozi ya Uzamili.

    Baadhi ya shule hufunza wafanyikazi tofauti wa OSH pamoja katika kozi za msingi, na mafunzo katika taaluma mahususi za OSH (km, udaktari wa kazini, usafi au uuguzi) yakitolewa kwa wanafunzi waliobobea katika maeneo haya. Mafunzo haya ya kawaida pengine ni faida kubwa, kwani wanaofunzwa wa taaluma tofauti za OSH wanaweza kukuza uelewa zaidi wa kazi za kila mmoja na uzoefu bora wa kazi ya timu.

    Hasa katika miaka ya hivi karibuni, shule za dawa, uuguzi na uhandisi zimetoa kozi sawa na zile za shule za afya ya umma.

    Vyuo vikuu vichache vinatoa kozi za OSH katika kiwango cha msingi au shahada ya kwanza. Tofauti na kozi za awali za elimu ya juu za OSH, uandikishaji ambao kwa kawaida hutegemea kupata digrii ya awali, kozi hizi mpya hupokea wanafunzi ambao wamemaliza shule ya upili. Mabishano mengi bado yanazingira sifa za maendeleo haya. Wafuasi wa kozi kama hizo wanasema kwamba wanazalisha wataalamu zaidi wa OSH kwa muda mfupi na kwa gharama ya chini. Wapinzani wao wanahoji kuwa wahudumu wa OSH wanafaa zaidi ikiwa wataunda mafunzo yao ya OSH kwenye taaluma ya kimsingi ambapo wataunganisha mazoezi yao maalum ya OSH, kama vile udaktari wa kazini au uuguzi. Maarifa ya sayansi ya kimsingi yanaweza kupatikana katika kiwango cha utaalamu ikiwa hayajafundishwa kama sehemu ya mafunzo ya shahada ya kwanza.

    Kozi za mafunzo katika OSH kwa madaktari hutofautiana katika sehemu zao za kimatibabu. Mkutano huo, uliotajwa hapo juu, kuhusu mafunzo ya wafanyakazi wa afya ya kazini ulioandaliwa na WHO/Ofisi ya Kanda ya Ulaya ulisisitiza kuwa "matibabu ya kazini kimsingi ni ujuzi wa kimatibabu na watendaji wake lazima wawe na uwezo kamili wa matibabu ya kliniki". Ni lazima pia kusisitizwa kuwa utambuzi wa ulevi wa kemikali miongoni mwa wafanyakazi kwa kiasi kikubwa ni wa kiafya, kama ilivyo kutofautisha kati ya "ugonjwa wa kazini" na magonjwa mengine na usimamizi wao (Phoon 1986). Kwa hivyo, imekuwa mtindo wa ulimwenguni pote kusisitiza kutumwa kwa kliniki tofauti kama sehemu ya mafunzo ya daktari wa kazi. Nchini Marekani na Kanada, kwa mfano, wanafunzi wanaofunzwa hupitia programu ya ukaaji ya miaka minne ambayo inajumuisha sehemu kubwa ya kliniki katika masomo kama vile ngozi na utibabu wa kupumua pamoja na mtaala unaohitajika kwa shahada ya Uzamili wa Afya ya Umma au inayolingana nayo.

    Mafunzo rasmi kwa wauguzi wa kazi pengine yanatofautiana zaidi katika sehemu mbalimbali za dunia kuliko yale ya madaktari wa kazini. Tofauti hizi hutegemea tofauti za majukumu na kazi za wauguzi wa kazi. Baadhi ya nchi hufafanua uuguzi wa afya ya kazini kama “utumiaji wa kanuni za uuguzi katika kuhifadhi afya ya wafanyakazi katika kazi zote. Inahusisha uzuiaji, utambuzi, na matibabu ya magonjwa na majeraha na inahitaji ujuzi maalum na ujuzi katika nyanja za elimu ya afya na ushauri nasaha, afya ya mazingira, ukarabati na mahusiano ya kibinadamu” (Kono na Nishida 1991). Kwa upande mwingine, nchi nyingine zinaelewa. uuguzi wa kazini kama jukumu la muuguzi katika timu ya afya ya kazi ya taaluma mbalimbali, ambaye anatarajiwa kushiriki katika nyanja zote za usimamizi wa afya kwa ujumla, utoaji wa huduma za afya, udhibiti wa mazingira, taratibu za kazi za afya na salama na elimu ya OSH. Uchunguzi mmoja katika Japani ulionyesha, hata hivyo, kwamba si wahitimu wote kutoka kwa wauguzi walioshiriki katika shughuli hizo zote. Labda hii ilitokana na kutoelewa jukumu la muuguzi katika OSH na mafunzo duni katika baadhi ya fani (Kono na Nishida 1991).

    Nidhamu ya usafi wa kazini imefafanuliwa na Jumuiya ya Usafi wa Viwanda ya Amerika kama sayansi na sanaa inayotolewa kwa utambuzi, tathmini na udhibiti wa mambo hayo ya mazingira na mikazo, inayotokea au kutoka mahali pa kazi, ambayo inaweza kusababisha ugonjwa, kudhoofika kwa afya na afya njema. -kuwa, au usumbufu mkubwa na uzembe miongoni mwa wafanyakazi au miongoni mwa raia wa jamii. Mafunzo maalum pia yameibuka ndani ya uwanja wa jumla wa usafi wa kazi, pamoja na ile ya kemia, uhandisi, kelele, mionzi, uchafuzi wa hewa na sumu.

    Mitaala ya Wafanyakazi wa Usalama na Afya Kazini

    Yaliyomo ya kina ya mitaala ya mafunzo ya madaktari wa kazini, wauguzi, wataalamu wa usafi na wafanyikazi wa usalama, kama ilivyopendekezwa na Kamati ya Pamoja ya ILO/WHO ya 1981 Afya ya Kazini iliyotajwa hapo juu itawakilishwa katika kurasa zinazofuata. Kuhusu maeneo makuu ya masomo yatakayofundishwa, Kamati inapendekeza:

    • shirika la huduma za usalama na afya kazini, shughuli zao, sheria na kanuni
    • dawa ya kazi
    • usafi wa kazi
    • usalama wa kazi
    • fiziolojia ya kazi na ergonomics, inayoshughulika haswa na urekebishaji wa kazi kwa mwanadamu, lakini pia na urekebishaji wa walemavu kufanya kazi.
    • saikolojia ya kazi, sosholojia na elimu ya afya.

     

    Kulingana na wasifu wa wafanyikazi, programu za elimu zitaingia kwa undani zaidi au kidogo katika masomo tofauti ili kukidhi mahitaji ya taaluma husika, kama ilivyojadiliwa hapa chini kwa kategoria kadhaa.

    Ni vigumu kutoa maoni kwa undani ni nini kinafaa kuingia katika mitaala ya kozi za OSH. Inakubaliwa kwa ujumla kwamba kozi kama hizo zinapaswa kuwa na mchango mkubwa zaidi wa sayansi ya tabia kuliko ilivyo sasa, lakini maoni kama haya yanafaa kuwa muhimu kwa mazingira ya kitamaduni ya nchi au eneo ambalo kozi imeundwa. Zaidi ya hayo, OSH haipaswi kufundishwa kwa kutengwa na huduma za afya kwa ujumla na hali ya afya ya jamii katika nchi au eneo fulani. Misingi ya sayansi ya usimamizi inapaswa kujumuishwa katika mitaala ya OSH ili kuboresha uelewaji wa miundo na mazoea ya shirika katika biashara na pia kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa wataalamu wa OSH. Sanaa ya mawasiliano na uwezo wa kufanya uchunguzi wa matatizo ya OSH kisayansi na kutengeneza masuluhisho pia yalipendekezwa ili kujumuishwa katika mitaala yote ya OSH (Phoon 1985b).

    Madaktari na wauguzi

    Wanafunzi wote wa matibabu wanapaswa kufundishwa afya ya kazini. Katika baadhi ya nchi, kuna kozi tofauti; kwa wengine, afya ya kazini inashughulikiwa katika kozi kama vile fiziolojia, pharmacology na toxicology, afya ya umma, matibabu ya kijamii na matibabu ya ndani. Hata hivyo, wanafunzi wa kitiba, kama sheria, hawapati ujuzi na ujuzi wa kutosha kuwaruhusu kufanya mazoezi ya afya ya kazini kwa kujitegemea, na baadhi ya mafunzo ya uzamili katika afya na usalama kazini ni muhimu. Kwa utaalam zaidi wa afya ya kazini (kwa mfano, magonjwa ya kazini, au nyanja nyembamba zaidi, kama vile neurology ya kazini au ngozi), programu za mafunzo ya Uzamili lazima ziwepo. Kwa wauguzi wanaoshiriki huduma za afya kazini, kozi za muda mrefu na za muda mfupi zinahitaji kupangwa, kulingana na anuwai ya shughuli zao.

    Kielelezo 1 kinaorodhesha masomo yatakayojumuishwa katika mafunzo maalumu ya uzamili kwa madaktari na wauguzi.

    Kielelezo 1. Silabasi ya mafunzo ya Uzamili kwa madaktari na wauguzi.

    EDU060T1

    Wahandisi wa usalama na afya na maafisa wa usalama

    Zoezi la usalama wa kazini linahusika na kushindwa kwa vifaa, mashine, michakato na miundo ambayo inaweza kusababisha hali hatari, pamoja na kutolewa kwa mawakala hatari. Kusudi la elimu katika uwanja huu ni kuwawezesha wanafunzi kuona hatari, katika hatua ya kupanga ya miradi na katika hali zilizopo, kuhesabu hatari na kubuni hatua za kukabiliana nayo. Mafunzo ya usalama wa kazini humhusisha mwanafunzi katika utafiti mkubwa wa mada zilizochaguliwa kutoka kwa sayansi ya uhandisi na nyenzo, haswa zile zinazohusiana na uhandisi wa mitambo, kiraia, kemikali, umeme na miundo.

    Vitengo tofauti vya mitaala vitahusika, kwa mfano, na muundo na nguvu ya vifaa, katika uhandisi wa mitambo; na nguvu katika miundo, katika uhandisi wa kiraia; na utunzaji na usafirishaji wa kemikali, katika uhandisi wa kemikali; na viwango vya kubuni, vifaa vya kinga na nadharia ya matengenezo ya kuzuia, katika uhandisi wa umeme; na tabia ya matabaka, katika uhandisi wa madini.

    Wahandisi wa usalama, pamoja na kupata maarifa ya kimsingi, wanapaswa pia kupitia kozi ya utaalam. Mapendekezo ya Kamati ya Pamoja ya ILO/WHO ya 1981 kwa kozi maalum ya uhandisi wa usalama yameorodheshwa katika kielelezo cha 2.

    Mchoro 2. Silabasi ya utaalamu katika uhandisi wa usalama.

    EDU060T3

    Kozi zinaweza kuwa za muda wote, za muda au "kozi za sandwich" - katika kesi ya mwisho, vipindi vya kusoma vinaunganishwa na vipindi vya mazoezi. Uchaguzi wa kozi za kuchukua ni suala la hali ya mtu binafsi au upendeleo. Hii ni kweli hasa kwa kuwa wataalamu wengi wa usalama wana ujuzi wa kina unaopatikana kupitia uzoefu wa kazini katika tasnia fulani. Hata hivyo, ndani ya jumuiya kubwa au nchi, inafaa kuwe na aina mbalimbali za chaguo ili kukidhi mahitaji haya yote tofauti.

    Maendeleo makubwa ya hivi majuzi katika teknolojia ya mawasiliano yanapaswa kuwezesha matumizi makubwa ya kozi za kujifunza masafa ambazo zinaweza kutolewa katika maeneo ya mbali ya nchi au hata katika mipaka ya kitaifa. Kwa bahati mbaya, teknolojia kama hiyo bado ni ghali sana, na nchi au maeneo ambayo yanahitaji zaidi uwezo huo wa kujifunza umbali huenda ndiyo yanaweza kuwa na uwezo mdogo sana wa kumudu.

     

     

     

    Wahudumu wa afya ya msingi

    Kuna uhaba mkubwa wa wataalamu wa OSH katika nchi zinazoendelea. Aidha, miongoni mwa wahudumu wa afya ya msingi na wataalamu wa afya kwa ujumla, kuna mwelekeo wa kuelekeza shughuli zao kuu kwenye huduma za tiba. Hili linapaswa kupingwa kwa usaidizi wa mafunzo yanayofaa ili kusisitiza thamani kubwa ya kuanzisha hatua za kuzuia mahali pa kazi kwa kushirikiana na wahusika wengine kama vile wafanyikazi na wasimamizi. Hii ingesaidia, kwa kiasi fulani, kupunguza matatizo yanayosababishwa na uhaba wa sasa wa wafanyakazi wa OSH katika nchi zinazoendelea (Pupo-Nogueira na Radford 1989).

    Idadi ya nchi zinazoendelea hivi karibuni zimeanza kozi fupi za mafunzo ya OSH kwa huduma ya afya ya msingi na wafanyakazi wa afya ya umma. Kuna wigo mpana wa mashirika ambayo yametoa mafunzo kama haya. Ni pamoja na bodi za kitaifa za tija (Phoon 1985a), vyama vya wakulima, mabaraza ya usalama ya kitaifa, taasisi za kitaifa za afya, na mashirika ya kitaaluma kama vile vyama vya matibabu na wauguzi (Cordes na Rea 1989).

    Uhaba wa wataalamu wa OSH huathiri sio tu nchi zinazoendelea, lakini nyingi zilizoendelea pia. Nchini Marekani, jibu moja kwa tatizo hili lilichukua fomu ya ripoti ya pamoja ya kikundi cha utafiti wa dawa za kinga na matibabu ya ndani ambayo ilipendekeza kwamba programu za mafunzo katika tiba ya ndani zisisitize udhibiti wa hatari mahali pa kazi na katika mazingira, kwa kuwa wagonjwa wengi wanaona. na internists ni wanachama wa nguvu kazi. Kwa kuongezea, Chuo cha Amerika cha Madaktari wa Familia na Jumuiya ya Madaktari ya Amerika wamechapisha taswira kadhaa juu ya afya ya kazini kwa daktari wa familia. Utafiti uliofanywa na Taasisi ya Tiba ya Marekani ulithibitisha tena jukumu la daktari wa huduma ya msingi katika afya ya kazini, ulielezea ujuzi wa kimsingi unaohitajika na kusisitiza haja ya kuimarisha shughuli za afya ya kazi katika mafunzo ya msingi na elimu ya kuendelea (Ellington na Lowis 1991). Katika nchi zilizoendelea na zinazoendelea, hata hivyo, bado kuna idadi isiyotosheleza ya programu za mafunzo ya OSH kwa wafanyakazi wa afya ya msingi na idadi isiyotosheleza ya wafanyakazi waliofunzwa.

    Mafunzo ya fani mbalimbali

    Mafunzo katika hali ya fani mbalimbali ya OSH inaweza kuimarishwa kwa kuhakikisha kwamba kila mtu anayefunza anafahamu kikamilifu majukumu, shughuli na maeneo ya wasiwasi ya wafanyakazi wengine wa OSH. Katika kozi ya OSH nchini Scotland, kwa mfano, washiriki wa taaluma mbalimbali za OSH hushiriki katika programu ya ufundishaji. Wanafunzi pia hupewa vifurushi vya kujifunzia vilivyoundwa ili kuwapa maarifa ya kina na ufahamu katika maeneo tofauti ya taaluma ya OSH. Matumizi ya kina pia yanafanywa kwa mbinu za ujifunzaji kwa uzoefu kama vile uigaji wa kuigiza na masomo shirikishi. Kwa mfano, wanafunzi wanaombwa kujaza orodha za kibinafsi kuhusu jinsi kila eneo mahususi la shughuli za afya ya kazini linaweza kuwaathiri katika hali zao za kazi, na jinsi wanavyoweza kushirikiana vyema na wataalamu wengine wa afya ya kazini.

    Katika uendeshaji wa kozi ya OSH ya taaluma mbalimbali, kipengele muhimu ni mchanganyiko wa wanafunzi wa asili tofauti za kitaaluma katika darasa moja. Nyenzo za kozi, kama vile mazoezi ya kikundi na insha, lazima zichaguliwe kwa uangalifu bila upendeleo wowote kwa taaluma fulani. Wahadhiri lazima pia wapate mafunzo katika uwekaji wa maswali na matatizo ya taaluma mbalimbali (D'Auria, Hawkins na Kenny 1991).

    kuendelea Elimu

    Katika elimu ya kitaaluma kwa ujumla, kuna ongezeko la ufahamu wa haja ya kuendelea na elimu. Katika uwanja wa OSH, maarifa mapya kuhusu hatari za zamani na matatizo mapya yanayotokana na mabadiliko ya teknolojia yanakuzwa kwa kasi sana hivi kwamba hakuna mtaalamu wa OSH anayeweza kutumaini kusasisha bila kufanya jitihada za utaratibu na za mara kwa mara kufanya hivyo.

    Elimu ya kuendelea katika OSH inaweza kuwa rasmi au isiyo rasmi, ya hiari au ya lazima ili kudumisha uthibitisho. Ni muhimu kwa kila mtaalamu wa OSH kuendelea kusoma majarida muhimu ya kitaaluma, angalau katika taaluma zake mwenyewe. Hatari mpya inapopatikana, itakuwa muhimu sana kutafuta fasihi juu ya mada hiyo kupitia maktaba. Ikiwa maktaba kama hiyo haipatikani, huduma ya CIS ya ILO inaweza kuombwa kutekeleza huduma hiyo badala yake. Zaidi ya hayo, kuwa na ufikiaji wa kila mara na wa moja kwa moja kwa angalau maandishi machache ya kisasa kwenye OSH ni muhimu kwa aina yoyote ya mazoezi ya OSH.

    Aina rasmi zaidi za elimu ya kuendelea zinaweza kuchukua mfumo wa makongamano, warsha, mihadhara, vilabu vya majarida au semina. Kwa kawaida taasisi za elimu ya juu au mashirika ya kitaaluma yanaweza kutoa njia za utoaji wa programu hizo. Wakati wowote inapowezekana, kunapaswa kuwa na matukio ya kila mwaka ambapo anuwai ya maoni au utaalamu unaweza kuchunguzwa kuliko kawaida kupatikana ndani ya mfumo wa jumuiya ndogo au mji. Kongamano au semina za kikanda au kimataifa zinaweza kutoa fursa muhimu sana kwa washiriki, sio tu kuchukua fursa ya programu rasmi lakini pia kubadilishana habari na watendaji wengine au watafiti nje ya vikao rasmi.

    Siku hizi, mashirika mengi zaidi ya kitaalamu ya OSH yanahitaji wanachama kuhudhuria idadi ya chini zaidi ya shughuli za elimu zinazoendelea kama sharti la kuongeza uidhinishaji au uanachama. Kawaida tu ukweli wa kuhudhuria kazi zilizoidhinishwa inahitajika. Kuhudhuria peke yake, bila shaka, hakuna hakikisho kwamba mshiriki amefaidika kutokana na kuwepo. Njia mbadala kama vile kuwaweka wataalamu wa OSH kwenye mitihani ya mara kwa mara pia zimejaa matatizo. Ndani ya taaluma moja ya OSH, kuna aina mbalimbali za utendaji hata ndani ya nchi moja hivi kwamba ni vigumu sana kuandaa uchunguzi unaolingana na watendaji wote wa OSH wanaohusika.

    Kujifunza mwenyewe

    Katika kila kozi ya mafunzo ya OSH kunapaswa kuwa na msisitizo juu ya haja ya kujifunza binafsi na mazoezi yake ya kuendelea. Kwa hili, mafunzo katika urejeshaji habari na uchanganuzi wa kina wa fasihi iliyochapishwa ni muhimu. Mafunzo juu ya matumizi ya kompyuta ili kuwezesha kupata taarifa kutoka kwa rasilimali nyingi bora za OSH duniani kote yangekuwa ya manufaa pia. Kozi kadhaa zimeandaliwa katika miaka ya hivi karibuni ili kukuza kujisomea na usimamizi wa habari kupitia kompyuta ndogo (Koh, Aw na Lun 1992).

    Maendeleo ya Kitaalasi

    Kuna ongezeko la mahitaji kwa upande wa wafunzwa na jamii kuhakikisha kuwa mitaala inatathminiwa na kuboreshwa kila mara. Mitaala mingi ya kisasa inategemea ujuzi. Msururu wa ujuzi wa kitaaluma unaohitajika unakusanywa kwanza. Kwa kuwa uwezo unaweza kufafanuliwa na vikundi tofauti kwa njia tofauti, mashauriano ya kina juu ya suala hili yanapaswa kufanywa na washiriki wa kitivo na watendaji wa OSH (Pochyly 1973). Kwa kuongezea, kuna haja ya mashauriano na "watumiaji" (kwa mfano, wanafunzi, wafanyikazi na waajiri), programu iliyojengwa ya tathmini na malengo ya elimu yaliyofafanuliwa vizuri (Phoon 1988). Wakati mwingine uanzishwaji wa kamati za ushauri juu ya mtaala au programu za ufundishaji, ambazo kwa kawaida hujumuisha wawakilishi wa kitivo na wanafunzi, lakini wakati mwingine pia kuhusisha wanajamii kwa ujumla, kunaweza kutoa jukwaa muhimu kwa mashauriano hayo.

    Maendeleo ya Miundombinu

    Miundombinu mara nyingi hupuuzwa katika mijadala kuhusu mafunzo na elimu ya OSH. Hata hivyo vifaa vya kusaidia na rasilimali watu kama vile kompyuta, maktaba, wafanyakazi wenye ufanisi wa utawala na taratibu na ufikiaji salama na rahisi ni miongoni mwa masuala mengi ya miundombinu ambayo yanaweza kuwa muhimu kwa mafanikio ya kozi za mafunzo. Ufuatiliaji sahihi wa maendeleo ya wanafunzi, ushauri nasaha na usaidizi wa wanafunzi wenye matatizo, huduma za afya kwa wanafunzi na familia zao (panapoonyeshwa), utunzaji wa watoto wa wanafunzi, kantini na vifaa vya starehe na utoaji wa kabati au kabati kwa ajili ya kuhifadhi mali zao binafsi. wafunzwa ni maelezo yote muhimu ambayo yanapaswa kuzingatiwa kwa uangalifu.

    Ajira na Maendeleo ya Kitivo

    Ubora na umaarufu wa programu ya mafunzo mara nyingi ni mambo muhimu katika kubainisha ubora wa wafanyakazi wanaoomba nafasi iliyo wazi. Ni wazi, mambo mengine kama vile hali ya kuridhisha ya huduma na fursa za kazi na maendeleo ya kiakili pia ni muhimu.

    Kuzingatia kwa uangalifu kunapaswa kuzingatiwa kwa vipimo vya kazi na mahitaji ya kazi. Kitivo kinapaswa kuwa na sifa zinazohitajika za OSH, ingawa kubadilika kunapaswa kutekelezwa ili kuruhusu kuajiri wafanyakazi kutoka kwa taaluma zisizo za OSH ambao wanaweza kutoa michango maalum ya kufundisha au hasa waombaji wanaoahidi ambao wanaweza kuwa na uwezo lakini sio sifa zote au uzoefu. kawaida inahitajika kwa kazi. Wakati wowote inapowezekana, kitivo kinapaswa kuwa na uzoefu wa vitendo wa OSH.

    Baada ya kuajiriwa, ni jukumu la uongozi na washiriki wakuu wa shule au idara kuhakikisha kuwa wafanyikazi wapya wanapewa moyo na fursa ya kujiendeleza iwezekanavyo. Wafanyakazi wapya wanapaswa kuingizwa katika utamaduni wa shirika lakini pia kuhimizwa kujieleza na kushiriki katika michakato ya kufanya maamuzi kuhusiana na programu za ufundishaji na utafiti. Maoni yanapaswa kutolewa kwao kuhusu utendaji wao wa ufundishaji kwa njia nyeti na yenye kujenga. Wakati wowote inapobidi, matoleo ya usaidizi wa kurekebisha mapungufu yaliyotambuliwa yanapaswa kutolewa. Idara nyingi zimeona ufanyikaji wa mara kwa mara wa warsha za ufundishaji au tathmini kwa wafanyakazi kuwa muhimu sana. Matangazo tofauti kwa viwanda na likizo ya sabato ni hatua zingine muhimu kwa maendeleo ya wafanyikazi. Kiwango fulani cha kazi ya ushauri, ambayo inaweza kuwa ya kimatibabu, mahali pa kazi au maabara (kulingana na nidhamu na maeneo ya shughuli ya mshiriki wa kitivo) husaidia kufanya ufundishaji wa kitaaluma kuwa wa vitendo zaidi.

    Maeneo ya Kufundishia

    Vyumba vya madarasa vinapaswa kubuniwa na kuwekwa kulingana na kanuni zinazofaa za ergonomic na kuwekewa vifaa vya usaidizi wa sauti na kuona na vifaa vya kukadiria video. Taa na acoustics zinapaswa kuwa za kuridhisha. Ufikiaji wa kutoka unapaswa kupatikana kwa njia ya kupunguza usumbufu wa darasa linaloendelea.

    Kanuni sahihi za OSH zinapaswa kutumika kwa kubuni na ujenzi wa maabara. Vifaa vya usalama kama vile mvua, vifaa vya kuosha macho, vifaa vya huduma ya kwanza na vifaa vya kufufua hewa na kabati za moshi vinapaswa kusakinishwa au kupatikana pale inapoonyeshwa, na maabara ziwe angavu, zenye hewa na zisizo na harufu.

    Maeneo ya kutembelea maeneo yanafaa kuchaguliwa ili kutoa tajriba mbalimbali za OSH kwa wafunzwa. Ikiwezekana, tovuti za kazi zilizo na viwango tofauti vya viwango vya OSH zinafaa kuchaguliwa. Hata hivyo, bila kujali usalama au afya ya wafunzwa kuathiriwa.

    Maeneo ya kazi ya kliniki yatategemea sana asili na kiwango cha kozi ya mafunzo. Katika hali fulani, mafundisho ya kando ya kitanda yanaweza kuonyeshwa ili kuonyesha mbinu mwafaka ya kimatibabu ya ujuzi katika kuchukua historia. Katika hali zingine, uwasilishaji wa kesi na au bila wagonjwa unaweza kutumika kwa madhumuni sawa.

    Mitihani na Tathmini

    Mwenendo wa hivi majuzi umekuwa kutafuta njia mbadala za kusimamia mtihani muhimu na wa mwisho mwisho wa kozi. Baadhi ya kozi zimefutilia mbali mitihani rasmi na badala yake kuweka kazi au tathmini za mara kwa mara. Kozi zingine zina mchanganyiko wa kazi na tathmini kama hizo, mitihani ya vitabu vya wazi na mitihani ya vitabu vilivyofungwa pia. Siku hizi inazidi kueleweka kuwa mitihani au tathmini ni vipimo vingi vya ubora wa kozi na walimu kama vile washiriki wa mafunzo.

    Mrejesho wa maoni ya wafunzwa kuhusu kozi nzima au vipengele vyake kupitia dodoso au majadiliano ni muhimu sana katika tathmini au marekebisho ya kozi. Kadiri inavyowezekana, kozi zote zinapaswa kutathminiwa kila wakati, angalau kila mwaka, na kusahihishwa ikiwa ni lazima.

    Kwa kadiri njia za mitihani zinavyohusika, maswali ya insha yanaweza kupima mpangilio, kuunganisha uwezo na ujuzi wa kuandika. Usahihi na uhalali wa mitihani ya insha, hata hivyo, umeonekana kuwa dhaifu. Maswali ya chaguo-nyingi (MCQs) hayajielekezi sana, lakini mazuri ni magumu kutunga na hayaruhusu maonyesho ya maarifa ya vitendo. Maswali ya insha yaliyorekebishwa (MEQs) hutofautiana na insha au MCQs kwa kuwa mtahiniwa huwasilishwa na kiasi kinachoendelea cha habari kuhusu tatizo. Huepuka kudadisi kwa kuomba majibu ya majibu mafupi badala ya kuwasilisha watahiniwa njia mbadala za kuchagua jibu linalofaa. Mitihani ya mdomo inaweza kupima ujuzi wa kutatua matatizo, uamuzi wa kitaaluma, ujuzi wa mawasiliano na uwezo wa kudumisha utulivu chini ya mkazo. Ugumu kuu na uchunguzi wa mdomo ni uwezekano wa kile kinachoitwa "ukosefu wa usawa". Uchunguzi wa mdomo unaweza kufanywa kuwa wa kuaminika zaidi kwa kuweka muundo fulani juu yake (Verma, Sass-Kortsak na Gaylor 1991). Labda mbadala bora ni kutumia betri ya aina hizi tofauti za uchunguzi badala ya kutegemea moja au mbili pekee.

    Uthibitisho na Uthibitisho

    neno vyeti kawaida hurejelea utoaji juu ya mtaalamu wa idhini ya kufanya mazoezi. Uidhinishaji kama huo unaweza kutolewa na bodi ya kitaifa au chuo au taasisi ya watendaji wa taaluma ya OSH. Kwa kawaida, mtaalamu wa OSH hupewa cheti baada tu ya kutimiza muda uliowekwa wa mafunzo kuhusiana na kozi au nyadhifa zilizoidhinishwa na pia baada ya kufaulu mtihani. Kwa ujumla, "vyeti vya kimataifa" kama hivyo ni halali kwa maisha yote, isipokuwa kama kuna uzembe wa kitaaluma uliothibitishwa au utovu wa nidhamu. Walakini, kuna aina zingine za uthibitishaji ambazo zinahitaji kusasishwa mara kwa mara. Zinajumuisha kibali kama kile kinachohitajika katika baadhi ya nchi kufanya uchunguzi maalum wa kimatibabu wa kisheria au kuripoti juu ya radiographs za watu walioathiriwa na asbesto.

    kibali, kwa upande mwingine, inarejelea kutambuliwa kwa kozi za OSH na bodi ya kitaifa au shirika la kitaaluma au shirika la kutoa ufadhili wa masomo. Uidhinishaji kama huo unapaswa kutathminiwa mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa kozi zinaendelea kufikia kiwango kinachofaa cha sarafu na ufanisi.

     

    Back

    Abuja: Kuna nini? Unaonekana umechoka.

    Mwangi: Mimi am imechoka-na kuchukizwa. Nilikuwa nimeamka nusu usiku nikijiandaa kwa mhadhara huu nilioutoa hivi karibuni na sidhani kama ulienda vizuri sana. Sikuweza kupata chochote kutoka kwao—hakuna maswali, wala shauku. Kwa ninavyojua, hawakuelewa neno nililosema.

    Kariuki: Nafahamu unachomaanisha. Wiki iliyopita nilikuwa na wakati mgumu sana nikijaribu kueleza usalama wa kemikali kwa Kiswahili.

    Abuja: Sidhani kama ni lugha. Labda ulikuwa unaongea tu juu ya vichwa vyao. Je, ni taarifa ngapi za kiufundi ambazo wafanyikazi hawa wanahitaji kujua hata hivyo?

    Kariuki: Inatosha kujilinda. Ikiwa hatuwezi kupata hoja, tunapoteza tu wakati wetu. Mwangi, kwa nini hukujaribu kuwauliza kitu au kupiga hadithi?

    Mwangi: Sikuweza kujua la kufanya. Ninajua lazima kuwe na njia bora, lakini sikuwahi kufunzwa jinsi ya kufanya mihadhara hii kwa usahihi.

    Abuja: Kwa nini fujo zote? Tu kusahau kuhusu hilo! Pamoja na ukaguzi wote tunaopaswa kufanya, ni nani aliye na wakati wa kuwa na wasiwasi kuhusu mafunzo?

    Majadiliano ya hapo juu katika ukaguzi wa kiwanda cha Kiafrika, ambayo yanaweza kufanyika popote, yanaangazia tatizo halisi: jinsi ya kufikisha ujumbe katika kipindi cha mafunzo. Kutumia tatizo halisi kama kianzilishi cha majadiliano (au kichochezi) ni mbinu bora ya mafunzo ya kutambua vikwazo vinavyoweza kutokea kwa mafunzo, sababu zao na masuluhisho yanayoweza kutokea. Tumetumia mjadala huu kama igizo dhima katika warsha zetu za Mafunzo ya Wakufunzi nchini Kenya na Ethiopia.

    Mradi wa ILO-FINNIDA wa Usalama na Afya wa Afrika ni sehemu ya shughuli za ushirikiano wa kiufundi wa ILO unaolenga kuboresha mafunzo ya usalama na afya kazini na huduma za habari katika nchi 21 za Afrika ambako Kiingereza kinazungumzwa kwa wingi. Inafadhiliwa na FINNIDA, Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Finland. Mradi ulifanyika kuanzia 1991 hadi 1994 kwa bajeti ya Dola za Marekani milioni 5. Moja ya hoja kuu katika utekelezaji wa Mradi ilikuwa kuamua mbinu sahihi zaidi ya mafunzo ili kuwezesha ujifunzaji wa hali ya juu. Katika kifani kifuatacho tutaelezea utekelezaji wa vitendo wa mbinu ya mafunzo, kozi ya Mafunzo kwa Wakufunzi (TOT) (Weinger 1993).

     

    Ukuzaji wa Mbinu Mpya ya Mafunzo

    Hapo awali, mbinu ya mafunzo katika wakaguzi wengi wa kiwanda wa Kiafrika, na pia katika miradi mingi ya ushirikiano wa kiufundi ya ILO, imejikita kwenye mada zilizochaguliwa kwa nasibu, zilizotengwa za usalama na afya kazini (OSH) ambazo ziliwasilishwa hasa kwa kutumia mbinu za mihadhara. Mradi wa Usalama na Afya wa Afrika uliendesha kozi ya kwanza ya majaribio katika TOT mwaka 1992 kwa nchi 16 zilizoshiriki. Kozi hii ilitekelezwa katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza inayohusu kanuni za msingi za elimu ya watu wazima (jinsi watu wanavyojifunza, jinsi ya kuweka malengo ya kujifunza na kuchagua yaliyomo ya ufundishaji, jinsi ya kuunda mtaala na kuchagua mbinu za kufundishia na shughuli za kujifunza na jinsi ya kuboresha kibinafsi. ustadi wa kufundisha) na sehemu ya pili yenye mafunzo ya vitendo katika OSH kulingana na kazi za kibinafsi ambazo kila mshiriki alikamilisha katika muda wa miezi minne kufuatia sehemu ya kwanza ya kozi.

    Sifa kuu za mbinu hii mpya ni ushiriki na mwelekeo wa vitendo. Mafunzo yetu hayaakisi mtindo wa kitamaduni wa ujifunzaji darasani ambapo washiriki ni wapokezi wa habari wasio na shughuli na mhadhara ndiyo mbinu kuu ya kufundishia. Mbali na mwelekeo wake wa vitendo na mbinu shirikishi za mafunzo, mbinu hii inatokana na utafiti wa hivi punde zaidi katika elimu ya kisasa ya watu wazima na inachukua mtazamo wa utambuzi na shughuli-nadharia wa kujifunza na kufundisha (Engeström 1994).

    Kwa msingi wa uzoefu uliopatikana wakati wa kozi ya majaribio, ambayo ilifanikiwa sana, seti ya nyenzo za kina za kozi ilitayarishwa, piga simu kwa Mafunzo ya Kifurushi cha Wakufunzi, ambayo ina sehemu mbili, mwongozo wa mkufunzi na usambazaji wa mada ya washiriki. Kifurushi hiki kilitumika kama mwongozo wakati wa vikao vya kupanga, vilivyohudhuriwa na wakaguzi 20 hadi 25 wa kiwanda kwa muda wa siku kumi, na vilihusika na kuanzisha kozi za kitaifa za TOT barani Afrika. Kufikia masika ya 1994, kozi za kitaifa za TOT zilikuwa zimetekelezwa katika nchi mbili za Kiafrika, Kenya na Ethiopia.

     

    Kujifunza kwa Ubora wa Juu

    Kuna vipengele vinne muhimu vya ujifunzaji wa hali ya juu.

    Motisha ya kujifunza. Motisha hutokea wakati washiriki wanaona "thamani ya matumizi" ya kile wanachojifunza. Huchochewa wanapoweza kutambua pengo linalotenganisha kile wanachojua na kile wanachohitaji kujua ili kutatua tatizo.

    Shirika la mada. Maudhui ya kujifunza hufikiriwa sana kama ukweli tofauti uliohifadhiwa kwenye ubongo kama vile vitu kwenye masanduku kwenye rafu. Kwa kweli, watu huunda vielelezo, au picha za akilini, za ulimwengu huku wakijifunza. Katika kukuza ujifunzaji wa utambuzi, walimu hujaribu kupanga ukweli katika vielelezo kwa ajili ya ujifunzaji bora na kujumuisha kanuni au dhana za ufafanuzi ("lakini kwa nini" nyuma ya ukweli au ujuzi).

    Kuendelea kupitia hatua katika mchakato wa kujifunza. Katika mchakato wa kujifunza, mshiriki ni kama mpelelezi anayetafuta kielelezo cha kuelewa mada. Kwa msaada wa mwalimu, mshiriki huunda mfano huu, hufanya mazoezi ya kutumia na kutathmini manufaa yake. Utaratibu huu unaweza kugawanywa katika hatua sita zifuatazo:

    • motisha
    • mwelekeo
    • kuunganisha maarifa mapya (internalization)
    • maombi
    • uhakiki wa programu
    • tathmini ya washiriki.

     

    Maingiliano ya kijamii. Mwingiliano wa kijamii kati ya washiriki katika kipindi cha mafunzo ni sehemu muhimu ya kujifunza. Katika shughuli za kikundi, washiriki hujifunza kutoka kwa kila mmoja.

     

    Kupanga mafunzo kwa ujifunzaji wa hali ya juu

    Aina ya elimu inayolenga ujuzi na ujuzi fulani inaitwa mafunzo. Lengo la mafunzo ni kuwezesha ujifunzaji wa hali ya juu na ni mchakato unaofanyika katika mfululizo wa hatua. Inahitaji mipango makini katika kila hatua na kila hatua ni muhimu sawa. Kuna njia nyingi za kuvunja mafunzo katika vipengele lakini kwa mtazamo wa dhana ya utambuzi wa kujifunza, kazi ya kupanga kozi ya mafunzo inaweza kuchambuliwa katika hatua sita.

    Hatua ya 1: Fanya tathmini ya mahitaji (ijue hadhira yako).

    Hatua ya 2: Tengeneza malengo ya kujifunza.

    Hatua ya 3: Tengeneza msingi wa mwelekeo au "ramani ya barabara" ya kozi.

    Hatua ya 4: Tengeneza mtaala, ukiweka yaliyomo na mbinu zinazohusiana za mafunzo na kutumia chati kuelezea mtaala wako.

    Hatua ya 5: Fundisha kozi.

    Hatua ya 6: Tathmini kozi na ufuatilie tathmini.

     

    Utekelezaji wa Vitendo wa Kozi za Kitaifa za TOT

    Kulingana na mbinu ya mafunzo iliyotajwa hapo juu na uzoefu kutoka kwa kozi ya kwanza ya majaribio, kozi mbili za kitaifa za TOT zilitekelezwa barani Afrika, moja nchini Kenya mwaka wa 1993 na nyingine nchini Ethiopia mwaka wa 1994.

    Mahitaji ya mafunzo yalitokana na shughuli ya kazi ya wakaguzi wa kiwanda na yaliamuliwa kwa njia ya dodoso la awali la warsha na majadiliano na washiriki wa kozi kuhusu kazi zao za kila siku na kuhusu aina za ujuzi na umahiri unaohitajika ili kuitekeleza (tazama mchoro 1). ) Kwa hivyo kozi hiyo imeundwa kwa ajili ya wakaguzi wa kiwanda (katika kozi zetu za kitaifa za TOT, kwa kawaida wakaguzi 20 hadi 25 walishiriki), lakini inaweza kuongezwa kwa wafanyakazi wengine ambao wanaweza kuhitaji kufanya mafunzo ya usalama na afya, kama vile wasimamizi wa duka, wasimamizi wa kazi. , na maafisa wa usalama na afya.

    Kielelezo 1. Msingi wa mwelekeo wa shughuli ya kazi ya mkaguzi wa kiwanda.

    EDU070F1

    Mkusanyiko wa malengo ya kozi ya kozi ya kitaifa ya TOT ulikusanywa hatua kwa hatua kwa ushirikiano na washiriki, na umetolewa mara moja hapa chini.

     

    Malengo ya kozi ya taifa ya TOT

    Malengo ya kozi ya mafunzo ya wakufunzi (TOT) ni kama ifuatavyo:

    • Kuongeza uelewa wa washiriki kuhusu mabadiliko ya jukumu na kazi za wakaguzi wa kiwanda kutoka kwa utekelezaji wa haraka hadi huduma ya ushauri ya muda mrefu, ikijumuisha mafunzo na mashauriano.
    • Kuongeza uelewa wa washiriki wa kanuni za msingi za ujifunzaji na maelekezo ya hali ya juu.
    • Kuongeza uelewa wa washiriki kuhusu aina mbalimbali za stadi zinazohusika katika kupanga programu za mafunzo: utambuzi wa mahitaji ya mafunzo, uundaji wa malengo ya kujifunza, uundaji wa mitaala ya mafunzo na nyenzo, uteuzi wa mbinu zinazofaa za kufundishia, uwasilishaji bora na tathmini ya programu.
    • Kuboresha ujuzi wa washiriki katika mawasiliano ya ufanisi kwa ajili ya maombi wakati wa ukaguzi na mashauriano, na pia katika vikao rasmi vya mafunzo.
    • Kuwezesha uundaji wa mipango ya mafunzo ya muda mfupi na mrefu ambapo mazoea mapya ya kufundishia yatatekelezwa.

      

     Yaliyomo kwenye kozi

     Maeneo muhimu ya somo au vitengo vya mtaala vilivyoongoza utekelezaji wa kozi ya TOT nchini Ethiopia vimeainishwa katika kielelezo cha 2. Muhtasari huu pia unaweza kutumika kama msingi wa mwelekeo wa kozi nzima ya TOT.

     Mchoro 2. Maeneo muhimu ya somo la kozi ya TOT.

     EDU070F2

     Kuamua njia za mafunzo

     The nje kipengele cha mbinu ya ufundishaji huonekana mara moja unapoingia darasani. Unaweza kutazama hotuba, majadiliano, kikundi au kazi ya mtu binafsi. Hata hivyo, usichokiona ni kipengele muhimu zaidi cha kufundisha: aina ya kazi ya kiakili inayokamilishwa na mwanafunzi wakati wowote. Hii inaitwa ndani kipengele cha mbinu ya ufundishaji.

     Mbinu za ufundishaji zinaweza kugawanywa katika vikundi vitatu kuu:

     • Uwasilishaji wa mafundisho: mawasilisho ya washiriki, mihadhara, maonyesho, mawasilisho ya sauti-ya kuona
     • Mgawo wa kujitegemea: mitihani au mitihani, shughuli za kikundi kidogo, kusoma kwa kupewa, matumizi ya vifaa vya kujifunzia vya kujifunzia, maigizo dhima
     • Maagizo ya ushirika

      

     Mbinu nyingi zilizo hapo juu zilitumika katika kozi zetu za TOT. Walakini, njia ambayo mtu huchagua inategemea malengo ya kujifunza ambayo mtu anataka kufikia. Kila njia au shughuli ya kujifunza inapaswa kuwa na kazi. Haya kazi za kufundishia, ambazo ni shughuli za mwalimu, zinalingana na hatua za mchakato wa kujifunza zilizoelezwa hapo juu na zinaweza kukusaidia kukuongoza katika uteuzi wako wa mbinu. Ifuatayo ni orodha ya kazi tisa za kufundishia:

      

      1. maandalizi
      2. motisha
      3. mwelekeo
      4. kusambaza maarifa mapya
      5. kuunganisha kile kilichofundishwa
      6. kufanya mazoezi (maendeleo ya maarifa kuwa ujuzi)
      7. maombi (kusuluhisha shida mpya kwa msaada wa maarifa mapya)
      8. uhakiki wa programu
      9. tathmini ya washiriki.

             

             

            Kupanga mtaala: Kupanga kozi yako

            Moja ya kazi za mtaala au mpango wa kozi ni kusaidia katika kuongoza na kufuatilia mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji. Mtaala unaweza kugawanywa katika sehemu mbili, jumla na maalum.

            The mtaala wa jumla inatoa picha ya jumla ya kozi: malengo yake, malengo, yaliyomo, washiriki na miongozo ya uteuzi wao, mbinu ya kufundisha (jinsi kozi itafanyika) na mipangilio ya shirika, kama vile kazi za kabla ya kozi. Mtaala huu wa jumla unaweza kuwa maelezo yako ya kozi na rasimu ya programu au orodha ya mada.

            A mtaala maalum hutoa habari za kina juu ya kile ambacho mtu atafundisha na jinsi anavyopanga kufundisha. Mtaala ulioandikwa uliotayarishwa katika mfumo wa chati utatumika kama muhtasari mzuri wa kuandaa mtaala mahususi wa kutosha kutumika kama mwongozo katika utekelezaji wa mafunzo. Chati kama hiyo inajumuisha kategoria zifuatazo:

            Wakati: muda uliokadiriwa unaohitajika kwa kila shughuli ya kujifunza

            Vitengo vya Mitaala: maeneo ya somo la msingi

            mada: mandhari ndani ya kila kitengo cha mtaala

            Kazi ya kufundisha: kazi ya kila shughuli ya kujifunza katika kusaidia kufikia malengo yako ya kujifunza

            Shughuli: hatua za kuendesha kila shughuli ya kujifunza

            vifaa: rasilimali na nyenzo zinazohitajika kwa kila shughuli

            Mwalimu: mkufunzi anayewajibika kwa kila shughuli (wakati kuna wakufunzi kadhaa)

            Ili kuunda mtaala kwa usaidizi wa umbizo la chati, fuata hatua zilizoainishwa hapa chini. Chati zilizokamilishwa zimeonyeshwa kuhusiana na mtaala uliokamilika katika Weinger 1993.

            1. Bainisha maeneo ya msingi ya kozi (vitengo vya mtaala) ambayo yanategemea malengo yako na misingi ya jumla ya mwelekeo.
            2. Orodhesha mada utakazoshughulikia katika kila moja ya maeneo hayo.
            3. Panga kujumuisha majukumu mengi ya kufundisha iwezekanavyo katika kila eneo la somo ili kuendeleza hatua zote za mchakato wa kujifunza.
            4. Chagua mbinu zinazotimiza kila kazi na ukadirie muda unaohitajika. Rekodi wakati, mada na kazi kwenye chati.
            5. Katika safu ya shughuli, toa miongozo kwa mwalimu jinsi ya kuendesha shughuli. Maingizo yanaweza pia kujumuisha mambo makuu yatakayojadiliwa katika kipindi hiki. Safu hii inapaswa kutoa picha wazi ya nini hasa kitatokea katika kozi katika kipindi hiki cha muda.
            6. Orodhesha nyenzo, kama vile karatasi, takrima au vifaa vinavyohitajika kwa kila shughuli.
            7. Hakikisha kujumuisha mapumziko yanayofaa wakati wa kuunda mzunguko wa shughuli.

             

            Tathmini ya kozi na ufuatiliaji

            Hatua ya mwisho katika mchakato wa mafunzo ni tathmini na ufuatiliaji. Kwa bahati mbaya, ni hatua ambayo mara nyingi husahaulika, kupuuzwa na, wakati mwingine, kuepukwa. Tathmini, au uamuzi wa kiwango ambacho malengo ya kozi yalitimizwa, ni sehemu muhimu ya mafunzo. Hii inapaswa kujumuisha zote mbili uhakiki wa programu (na wasimamizi wa kozi) na tathmini ya washiriki.

            Washiriki wanapaswa kupata fursa ya kutathmini mambo ya nje ya ufundishaji: ujuzi wa uwasilishaji wa mwalimu, mbinu zinazotumiwa, vifaa na mpangilio wa kozi. Zana za tathmini za kawaida ni hojaji za baada ya kozi na majaribio ya kabla na baada ya.

            Fuatilia ni shughuli muhimu ya usaidizi katika mchakato wa mafunzo. Shughuli za ufuatiliaji zinapaswa kuundwa ili kuwasaidia washiriki kutumia na kuhamisha kile walichojifunza kwenye kazi zao. Mifano ya shughuli za ufuatiliaji wa kozi zetu za TOT ni pamoja na:

            • mipango ya utekelezaji na miradi
            • vikao rasmi vya ufuatiliaji au warsha


            Uteuzi wa wakufunzi

            Wakufunzi walichaguliwa ambao walikuwa na ujuzi na mbinu ya kujifunza utambuzi na walikuwa na ujuzi mzuri wa mawasiliano. Wakati wa kozi ya majaribio mwaka wa 1992 tulitumia wataalam wa kimataifa ambao walikuwa wamehusika katika kuendeleza mbinu hii ya kujifunza katika miaka ya 1980 nchini Ufini. Katika kozi za kitaifa tumekuwa na mchanganyiko wa wataalam: mtaalam mmoja wa kimataifa, wataalam wa kikanda mmoja au wawili ambao walishiriki katika kozi ya kwanza ya majaribio na watu wawili hadi watatu wa rasilimali za kitaifa ambao walikuwa na jukumu la mafunzo katika nchi zao au walioshiriki. mapema katika mbinu hii ya mafunzo. Kila ilipowezekana, wafanyakazi wa mradi pia walishiriki.

             

            Majadiliano na Muhtasari

             

            Tathmini ya mahitaji ya mafunzo ya kiwanda

            Ziara ya kiwandani na mafunzo ya baadaye ya mazoezi ni mambo muhimu katika warsha. Shughuli hii ya mafunzo ilitumika kwa tathmini ya mahitaji ya mafunzo mahali pa kazi (kitengo cha mtaala VI A, kielelezo 1). Pendekezo hapa litakuwa kukamilisha usuli wa nadharia na mbinu kabla ya ziara. Nchini Ethiopia, tulipanga ziara kabla ya kujishughulisha na swali la mbinu za kufundisha. Wakati viwanda viwili viliangaliwa, tungeweza kuongeza muda wa tathmini ya mahitaji kwa kuondoa moja ya ziara za kiwandani. Kwa hivyo, vikundi vya kutembelea vitatembelea na kuzingatia tu kiwanda hicho ambapo watakuwa wanatoa mafunzo.

            Sehemu ya ramani ya hatari ya warsha (hii pia ni sehemu ya kitengo cha mtaala VI A) ilifanikiwa zaidi nchini Ethiopia kuliko Kenya. Ramani za hatari zilijumuishwa katika mazoezi ya kufundisha katika viwanda na zilikuwa za motisha kwa wafanyikazi. Katika warsha zijazo, tutasisitiza kwamba hatari mahususi ziangaziwa popote zinapotokea, badala ya, kwa mfano, kutumia alama moja ya kijani kuwakilisha aina mbalimbali za hatari za kimwili. Kwa njia hii, kiwango cha aina fulani ya hatari huonyeshwa wazi zaidi.

             

            Mbinu za mafunzo

            Mbinu za kufundishia zilizingatia mbinu za sauti-visual na matumizi ya vianzilishi vya majadiliano. Wote wawili walifanikiwa sana. Katika nyongeza ya manufaa ya kikao cha uwazi, washiriki walitakiwa kufanya kazi katika vikundi ili kuendeleza uwazi wao wenyewe juu ya yaliyomo katika makala waliyopewa.

            Chati mgeuzo na kuchangia mawazo zilikuwa mbinu mpya za kufundishia kwa washiriki. Kwa hakika, chati mgeuzo ilitengenezwa hasa kwa ajili ya warsha. Mbali na kuwa msaada bora wa mafunzo, matumizi ya chati mgeuzo na "alama za uchawi" ni mbadala wa gharama nafuu na wa vitendo wa projekta ya juu, ambayo haipatikani kwa wakaguzi wengi katika nchi zinazoendelea.

             

            Ufundishaji mdogo uliorekodiwa kwa video

            "Ufundishaji Mdogo", au maagizo darasani yanayozingatia matatizo fulani ya mahali hapo, yalitumia kanda ya video na ukosoaji uliofuata wa washiriki wenzako na watu wa rasilimali, na ilifanikiwa sana. Mbali na kuimarisha utendakazi wa mbinu za ufundishaji wa nje, upigaji picha ulikuwa fursa nzuri ya kutoa maoni kuhusu maeneo ya kuboresha maudhui kabla ya ufundishaji wa kiwandani.

            Hitilafu ya kawaida, hata hivyo, ilikuwa kushindwa kuunganisha waanzilishi wa majadiliano na shughuli za kujadiliana na maudhui au ujumbe wa shughuli. Mbinu hiyo ilitekelezwa kimakosa, na athari yake ikapuuzwa. Makosa mengine ya kawaida yalikuwa ni matumizi ya istilahi za kitaalamu kupita kiasi na kushindwa kufanya mafunzo yaendane na mahitaji ya hadhira kwa kutumia mifano maalum ya mahali pa kazi. Lakini mawasilisho ya baadaye katika kiwanda yaliundwa ili kuonyesha wazi ukosoaji ambao washiriki walikuwa wamepokea siku iliyopita.

             

            Fanya mazoezi ya kufundisha kiwandani

            Katika tathmini yao ya vipindi vya ufundishaji wa mazoezi kiwandani, washiriki walifurahishwa sana na matumizi ya mbinu mbalimbali za kufundishia, ikiwa ni pamoja na taswira ya sauti, mabango waliyotengeneza, chati mgeuzo, kuchangia mawazo, maigizo dhima, “vikundi vya buzz” na kadhalika. Vikundi vingi pia vilitumia dodoso la tathmini, uzoefu mpya kwao. La muhimu zaidi ni mafanikio yao katika kushirikisha watazamaji wao, baada ya kutegemea tu mbinu ya mihadhara hapo awali. Maeneo ya kawaida ya kuboreshwa yalikuwa usimamizi wa wakati na matumizi ya maneno na maelezo ya kiufundi kupita kiasi. Katika siku zijazo, watu wa rasilimali wanapaswa pia kujaribu kuhakikisha kuwa vikundi vyote vinajumuisha hatua za maombi na tathmini katika mchakato wa kujifunza.

             

            Upangaji wa kozi kama uzoefu wa mafunzo

            Wakati wa kozi hizi mbili iliwezekana kuona mabadiliko makubwa katika uelewa wa washiriki wa hatua sita za ujifunzaji wa hali ya juu.

            Katika kozi iliyopita sehemu ya malengo ya uandishi, ambapo kila mshiriki anaandika mfululizo wa malengo ya mafundisho, iliongezwa kwenye programu. Washiriki wengi hawakuwahi kuandika malengo ya mafunzo na shughuli hii ilikuwa muhimu sana.

            Kuhusu matumizi ya chati ya mtaala katika kupanga, tumeona maendeleo ya uhakika miongoni mwa washiriki wote na umahiri wa baadhi ya watu. Eneo hili linaweza kufaidika na wakati zaidi. Katika warsha zijazo, tutaongeza shughuli ambapo washiriki wanatumia chati kufuata mada moja kupitia mchakato wa kujifunza, kwa kutumia vipengele vyote vya kufundishia. Bado kuna mwelekeo wa kupakia mafunzo kwa nyenzo za maudhui (mada) na kuingiliana, bila kuzingatia umuhimu wao, majukumu mbalimbali ya mafundisho katika mfululizo wa mada. Ni muhimu pia kwamba wakufunzi wasisitize shughuli ambazo zimechaguliwa ili kukamilisha hatua ya maombi katika mchakato wa kujifunza, na kwamba wapate mazoezi zaidi katika kuendeleza kazi za wanafunzi. Maombi ni dhana mpya kwa wengi na ngumu kujumuisha katika mchakato wa mafundisho.

            Hatimaye matumizi ya neno kitengo cha mtaala ilikuwa ngumu na wakati mwingine inachanganya. Utambulisho rahisi na mpangilio wa maeneo ya mada husika ni mwanzo wa kutosha. Ilikuwa dhahiri pia kwamba dhana nyingine nyingi za mbinu ya ujifunzaji wa utambuzi zilikuwa ngumu, kama vile dhana za msingi wa mwelekeo, mambo ya nje na ya ndani katika kujifunza na kufundisha, kazi za kufundisha na baadhi ya wengine.

            Kwa muhtasari, tungeongeza muda zaidi kwa sehemu za nadharia na ukuzaji mtaala, kama ilivyoelezwa hapo juu, na kwa upangaji wa mtaala wa siku zijazo, ambao hutoa fursa ya kuchunguza uwezo wa mtu binafsi wa kutumia nadharia hiyo.

             

            Hitimisho

            Mradi wa ILO-FINNIDA wa Usalama na Afya wa Afrika umefanya kazi yenye changamoto na inayohitaji sana: kubadilisha mawazo yetu na desturi za zamani kuhusu kujifunza na mafunzo. Tatizo la kuzungumzia kujifunza ni hilo kujifunza imepoteza maana yake kuu katika matumizi ya kisasa. Kujifunza kumekuja kuwa sawa na kuchukua taarifa. Walakini, kupokea habari kunahusiana tu na kujifunza halisi. Kupitia kujifunza halisi tunajiumba upya. Kupitia kujifunza kwa kweli tunakuwa na uwezo wa kufanya kitu ambacho hatukuweza kufanya hapo awali (Senge 1990). Huu ndio ujumbe katika mbinu mpya ya Mradi wetu kuhusu kujifunza na mafunzo.

             

            Back

            " KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

            Yaliyomo