Banner 3

 

19. Masuala ya Kimaadili

Mhariri wa Sura:  Georges H. Coppée


Orodha ya Yaliyomo

Misimbo na Miongozo
Colin L. Soskolne

Sayansi Inayowajibika: Viwango vya Maadili na Tabia ya Maadili katika Afya ya Kazini
Richard A. Lemen na Phillip W. Strine

Masuala ya Kimaadili katika Utafiti wa Afya na Usalama Kazini
Paul W. Brandt-Rauf na Sherry I. Brandt-Rauf

Maadili Mahali pa Kazi: Mfumo wa Hukumu ya Maadili
Sheldon W. Samuels

Ufuatiliaji wa Mazingira ya Kazi
Lawrence D. Kornreich

     Kanuni za Maadili ya Maadili na Miongozo ya Ukalimani

Masuala ya Kimaadili: Taarifa na Usiri
Peter JM Westerholm

Maadili katika Ulinzi wa Afya na Ukuzaji wa Afya
D. Wayne Corneil na Annalee Yassi

Uchunguzi kifani: Madawa ya Kulevya na Pombe Mahali pa Kazi - Mazingatio ya Kimaadili
Behrouz Shahandeh na Robert Husbands

Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini
Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini

Jumanne, Februari 22 2011 23: 42

Misimbo na Miongozo

Madhumuni Mbalimbali Nyuma ya Misimbo

Kanuni za maadili katika taaluma hutumikia madhumuni mengi. Katika ngazi ya taaluma yenyewe, kanuni huandika viwango kulingana na ambavyo taaluma inaweza kuwajibika kwa tabia ya wanachama wake. Zaidi ya hayo, kwa sababu jamii inaweka udhibiti wa taaluma nyingi kwa mashirika ya kitaaluma yenyewe, fani zimeunda kanuni ili kutoa msingi wa kujidhibiti (Soskolne 1989). Katika kiwango cha taaluma binafsi, kanuni zinaweza kutoa mwongozo wa vitendo kwa wanachama wa taaluma ambao wanaweza kuwa na tatizo la kimaadili au kimaadili kuhusu mwenendo wao wa kitaaluma katika hali fulani. Pale ambapo mtaalamu anajipata katika hali ya mvutano wa kimaadili au kimaadili, ni dhahiri kwamba kanuni zinaweza kusaidia katika kutoa ushauri.

Kuwepo kwa kanuni hutoa msingi wa mpango wa maadili wa taaluma ya shughuli iliyoundwa ili kutia viwango vya maadili miongoni mwa wanachama wake (Gellermann, Frankel na Ladenson 1990; Hall 1993). Marekebisho ya kanuni yanaweza kuzingatiwa kupitia mchango wa wanachama binafsi katika mikutano ya shirika, warsha na makongamano. Mjadala huu unaoendelea wa masuala na wasiwasi unajumuisha mchakato wa mapitio ili kuhakikisha kwamba kanuni yoyote inasalia kuwa nyeti kwa mabadiliko ya maadili ya kijamii. Taaluma zinazotegemea riziki zao kwa usaidizi wa umma na hivyo kuboresha uwezekano wao wa kuendelea kuwajibika kwa umma na muhimu (Glick na Shamoo 1993).

Kanuni zinaweza kusaidia wataalamu kushtakiwa kwa utovu wa nidhamu na pengine hata katika kesi za madai. Ufuasi ulioonyeshwa kwa kanuni za kitaaluma za mtu huenda ukachukuliwa kuwa dalili ya ufuasi wa viwango vya utendaji vinavyolingana na kanuni za kitaaluma. Ikiwa mazoezi kama haya yangesababisha madhara, mtaalamu wa kutii kanuni hangekuwa na uwezekano mdogo wa kupatikana na hatia ya kufanya kosa. Hata hivyo, kwa kuzingatia kanuni ya uaminifu (Pellegrino, Veatch na Langan 1991), umma una matarajio kwamba uamuzi bora zaidi wa kitaalamu utatekelezwa kwa maslahi ya umma. Ambapo uhusiano wa daktari na mgonjwa unahusika, mgonjwa ana haki chini ya kanuni ya uaminifu kutarajia kwamba maslahi yake yatahudumiwa vyema zaidi. Hata hivyo, mvutano wa kimaadili hutokea wakati manufaa ya umma yanaweza kudhuriwa katika hali ambapo maslahi ya mgonjwa binafsi yanahudumiwa. Katika hali kama hizi, ni manufaa ya umma ambayo kwa kawaida yatahitaji kuchukua nafasi ya kwanza kuliko ya mtu binafsi. Bila kujali, kanuni hazitoi mbadala wa dhima ya kisheria vipimo vya maadili ambavyo serikali imetunga sheria kulinda maslahi ya umma (Cohen 1982).

Uzito na Nia ya Kanuni

Kanuni zimehusisha nazo dhana ya nguvu ya kisheria, ikimaanisha uwezo wa kuzitekeleza kupitia usimamizi wa aina fulani ya hatua za kinidhamu. Hakika, dhana za uwajibikaji na kujidhibiti zilizorejelewa hapo juu zimehusishwa nazo baadhi ya hisia za udhibiti (kwa kiasi kidogo, shinikizo la rika; kwa kiwango kikubwa, kuondolewa kwa leseni ya kufanya mazoezi) ambayo inaweza kutekelezwa kwa wanachama wa taaluma na shirika la kitaaluma. yenyewe. Kwa sababu hii, baadhi ya mashirika ya kitaaluma yamependelea kuepuka miunganisho hii inayohusishwa na misimbo na kuchagua badala ya "miongozo". Mwisho unasisitiza mwongozo wenye athari chache kwa utekelezaji unaohusishwa nao. Vikundi vingine vimependelea kuepuka miunganisho yote inayohusishwa na misimbo au miongozo; badala yake, wamependelea kuendeleza "matamko juu ya maadili" kwa mashirika yao maalum (Jowell 1986). Katika sura hii yote neno kificho itamaanisha "miongozo".

Inapaswa kuwa dhahiri kwamba kanuni (na pia miongozo) hazibeba nguvu ya sheria. Kimsingi, kanuni na miongozo inakusudiwa kutoa mwongozo kwa wataalamu, kwa pamoja na kibinafsi, katika uhusiano wao na wateja wao (pamoja na wagonjwa na masomo ya utafiti), na wenzao na wafanyikazi wenza (pamoja na wanafunzi wao), na kwa umma ( vikiwemo vikundi vya wadau). Kwa kuongeza, kanuni zinahitaji kwamba ubora wa kazi ya kitaaluma na hivyo hadhi ya taaluma yenyewe ni ya juu. Kwa ujumla, kanuni zinazohusiana na uhusiano wa daktari na mgonjwa zitahitaji kwamba maslahi ya mgonjwa yatangulize maslahi mengine yoyote; daktari amewekwa imara katika nafasi ya "wakili wa mgonjwa". Isipokuwa moja kwa hili kungetokea katika muktadha wa magonjwa ya kuambukiza, ambapo haki za mgonjwa zinaweza kuzingatiwa kuwa za pili kwa ustawi wa umma. Kinyume chake, hata hivyo, inaweza kuelezwa kwa ujumla kuwa kanuni zinazohusishwa na utafiti wa kisayansi zitahitaji kwamba maslahi ya umma yatangulie mbele ya mtu yeyote au maslahi mengine. Isipokuwa moja itakuwa pale ambapo mtafiti anagundua unyanyasaji wa watoto katika somo la utafiti; hapa mtafiti atakuwa na wajibu wa kuripoti hili kwa mamlaka ya ustawi wa watoto.

Ukuzaji wa Kanuni, Mapitio na Marekebisho

Mchakato ambao misimbo inatengenezwa ina matokeo kwa matumizi yao. Kwa kujumuisha washiriki wa taaluma na wanafunzi wa taaluma katika ukuzaji wa kanuni, na vile vile katika uhakiki wa kanuni na urekebishaji, umiliki wa hati matokeo na idadi kubwa ya watu binafsi inaaminika zaidi. Kwa umiliki mpana, kuongezeka kwa kufuata kwa idadi kubwa kunaaminika kuwa na uhakika zaidi.

Maudhui na Muundo wa Kanuni

Maudhui ya msimbo yanapaswa kuwa rafiki ili kuongeza matumizi yake. Misimbo inaweza kuwa ya urefu tofauti. Baadhi ni fupi, wakati baadhi ni kubwa. Kadiri msimbo ulivyo mkubwa, ndivyo inavyowezekana kuwa mahususi zaidi. Misimbo inaweza kufanywa kuwa rafiki kwa watumiaji kwa mujibu wa muundo na maudhui yao. Kwa mfano, seti ya muhtasari wa kanuni ambazo kanuni hiyo inaegemezwa inaweza kuwasilishwa kwanza, ikifuatiwa na taarifa za matarajio au maagizo, ambazo zinaunda msimbo wenyewe. Haya yanaweza kufuatiwa na ufafanuzi unaofafanua kila kauli kwa zamu, labda ikizingatiwa hali maalum katika mfumo wa mifano-mfano ambayo inaweza kutumika kama mifano muhimu. Kanuni na tafsiri zake, hata hivyo, zinategemea sana maadili yanayotambuliwa kuwa asili ya shughuli za taaluma. Ingawa maadili haya yanaweza kuwa ya watu wote, tafsiri pamoja na mazoea katika ngazi za mitaa na kikanda zinaweza kutofautiana. Kwa hivyo, wakati taarifa ya maadili ya msingi ya taaluma inaweza kutoa msisitizo kwa kauli zake juu ya maadili na inapaswa kuonekana kama utangulizi wa miongozo (Gellermann, Frankel na Ladenson 1990), usikivu wa tofauti za kikanda unaweza kuonyeshwa kupitia ufafanuzi wa kina zaidi na. nyenzo za kifani.

Ufafanuzi unapaswa kujumuisha, au unaweza kufuatiwa au kukamilishwa na nyenzo za kifani zinazotokana na matukio halisi ya matatizo ya kimaadili au mivutano. Nyenzo za kifani zinaweza kuchanganuliwa kimaadili katika fomu iliyosafishwa (yaani, bila kujulikana), au zinaweza kufanywa kuonyesha wahusika wanaohusika (bila shaka, tu kwa idhini ya wahusika ili majina yao yajumuishwe) (kwa mfano, Soskolne). 1991). Madhumuni ya masomo ya kesi si kutafuta malipizi, bali ni kutoa mifano kwa madhumuni ya kufundisha. Kujifunza kunaimarishwa na hali halisi ya maisha.

Ni kutokana na ufahamu wa kanuni kwamba inakuwa rahisi kwa taaluma kuendeleza viwango vya kina vya utendaji. Haya yanashughulikia maeneo mahususi zaidi ya shughuli yanayohusiana na mwenendo wa kitaaluma, ikijumuisha shughuli mbalimbali kutoka kwa tabia baina ya watu hadi jinsi utafiti unavyofanywa na jinsi matokeo ya utafiti huo yanavyowasilishwa. Viwango vya utendaji vya taaluma vinaweza kujumuishwa katika kifurushi cha maadili; wanaakisi ustadi wa kila taaluma na kwa hivyo huongeza mambo maalum ambayo yanapita zaidi ya maelezo ya kanuni zake za maadili.

Wigo wa Kanuni

Ukuzaji wa kanuni na taaluma yoyote karibu kila mara kumeelekea kuendeshwa na masuala yenye uhusiano wa moja kwa moja kwenye taaluma hiyo. Kwa hivyo, misimbo huwa na mwelekeo uliofafanuliwa kwa njia finyu na wasiwasi wa kila taaluma. Hata hivyo, kanuni pia zinahitaji kuzingatia masuala mapana ya kijamii (Fawcett 1993). Kwa kweli, katika uchanganuzi wa hivi majuzi wa nambari kadhaa, Summers et al. (1995) aligundua kuwa miongozo kuhusu masuala mahususi ya kijamii, kama vile athari za kimazingira au utatuzi wa migogoro, haisemiwi kabisa katika kanuni zilizopo. Kwa sababu taaluma zinadhihirisha ushawishi mkubwa, kama kanuni zao kwa hakika zingetilia maanani masuala mapana ya kijamii, basi muunganisho mkubwa na upatanisho wa juhudi ungeletwa katika maeneo yale ya jitihada za kibinadamu ambayo kwa sasa yanaingia kati ya nyufa katika kukuza jumuiya ya pamoja ya kijamii. nzuri. Shinikizo kama hilo linaweza kupunguza hatari kwa ustawi wa binadamu, kama vile kijeshi na uharibifu wa mazingira.

Mafunzo ya Maadili

Inapaswa kutambuliwa kuwa kuna shule mbili za fikra za mafunzo ya maadili: moja ina msingi wa mbinu inayoongozwa na kanuni wakati nyingine ni ya kesi, pia inajulikana kama utapeli. Ni maoni ya mwandishi huyu, ambayo yanasalia kujaribiwa, kwamba uwiano kati ya haya mawili ni muhimu kwa mafunzo ya maadili yaliyotumika katika taaluma (Soskolne 1991/92). Hata hivyo, inajulikana kuwa nyenzo za kifani zilizochanganuliwa zina jukumu muhimu sana katika mchakato wa elimu. Kesi hutoa muktadha wa kutumia kanuni.

Kwa sababu mafunzo ya maadili ya wahitimu katika fani yanazidi kutambuliwa kama mahali muhimu kwa wanafunzi kupata ufahamu wa maadili, kanuni za maadili na viwango vya utendaji vya taaluma, mtaala wa kielelezo unaweza kujumuishwa kama sehemu ya kanuni; hii itarahisisha mafunzo ya wanafunzi wenye nia ya kuingia katika taaluma. Haja ya hili inaonyeshwa kupitia uchunguzi wa hivi majuzi ambao ulibainisha kutofautiana na mapungufu kuhusu vipengele vya maadili katika programu za mafunzo ya wahitimu kote Marekani (Swazey, Anderson na Seashore 1993).

Historia ya Hivi Punde ya Misimbo katika Taaluma Zilizochaguliwa

Katika tamaduni za kimagharibi, taaluma ya utabibu imekuwa na manufaa ya majadiliano kuhusu maadili tangu wakati wa Socrates (470–399 KK), Plato (427–347 KK) na Aristotle (384–322 KK) (Johnson 1965). Tangu wakati huo, kanuni zimetengenezwa na kusahihishwa mara kwa mara ili kukabiliana na masuala mapya yanayotambuliwa, kwa mfano, kutokana na mabadiliko ya thamani ya binadamu na, hivi karibuni zaidi, kutoka kwa maendeleo ya teknolojia (Tamko la Helsinki 1975; Kamati ya Ad hoc ya Maadili ya Matibabu 1984; Russel na Westrin. 1992). Tangu miaka ya 1960, taaluma zingine zimehusika katika ukuzaji wa kanuni kwa mashirika yao ya kitaaluma. Sehemu ya nambari za kitaalam kwa kweli imekuwa tasnia ya nyumba ndogo tangu miaka ya 1980. Jumuiya ya Amerika ya Kuendeleza Sayansi (AAAS) imekuwa muhimu katika harakati hii. Chini ya ufadhili wa Kamati yake ya Uhuru na Wajibu wa Kisayansi, AAAS ilianzisha mradi wa maadili ya kitaaluma ulioundwa kuchunguza vipengele na shughuli zinazohusiana na kanuni katika taaluma za sayansi na uhandisi. Ripoti iliyotokana na juhudi hii baadaye ilizua shauku mpya katika kujadili uundaji wa kanuni na marekebisho na taaluma nyingi (Chalk, Frankel na Chafer 1980).

Wataalamu wa afya/utunzaji kwa muda mrefu wamekuwa wakishiriki katika mijadala ya mivutano ya kimaadili inayotokana na asili ya shughuli zao za kitaaluma. Nambari ambazo zimeibuka zimelenga, hata hivyo, kuzingatia uhusiano wa daktari na mgonjwa, na wasiwasi juu ya usiri kuwa kuu. Hivi majuzi, labda kwa kuchochewa na ukuaji wa utafiti wa afya unaotumika, kanuni zimepanua umakini wao ili kujumuisha masuala yanayohusu uhusiano wa watafiti na wagonjwa. Kwa sababu ya utafiti wa idadi ya watu, misimbo sasa inashughulikia maswala ya uhusiano wa watafiti na idadi ya watu. Mwisho umesaidiwa na uzoefu wa taaluma zingine kama vile sosholojia, anthropolojia na takwimu.

Taaluma nyingi za kujali zinazohusiana na mazoezi ya afya ya kazi zimehusika katika majadiliano ya maadili ya kitaaluma. Hizi ni pamoja na: usafi wa viwanda (Yoder 1982; LaDou 1986); epidemiology (Beauchamp et al. 1991; Warsha ya IEA kuhusu Maadili, Sera ya Afya na Epidemiology 1990; Kikundi Kazi cha Epidemiology cha Chama cha Wazalishaji Kemikali 1991; Baraza la Mashirika ya Kimataifa ya Sayansi ya Tiba 1991, 1993); dawa na maeneo yake mengi ya kimaalum, ikiwa ni pamoja na matibabu ya kazini (Coye 1982; American Occupational Medical Association 1986; Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini 1992; Kamati ya Kudumu ya Madaktari ya EEC 1980); uuguzi; toxicology; takwimu (Taasisi ya Kimataifa ya Takwimu 1986); saikolojia; uchambuzi wa hatari na uhandisi.

Katika maeneo mahususi ya kikazi ya huduma za afya (Guidotti et al. 1989), dawa (Samuels 1992) na afya na usalama (LaDou 1986), na pia katika afya ya kazini na mazingira (Rest 1995), sehemu husika za kanuni za kitaaluma zimetolewa. kufupishwa. Mawasilisho haya yanasaidia vyema haja ya kuendeleza majadiliano katika maeneo haya kwa nia ya kurekebisha kanuni zilizopo.

Umuhimu wa kujumuisha maadili katika shughuli za kila siku za wataalamu unaonyeshwa na maandishi haya ya hivi majuzi, ambayo yana sehemu za kina zinazofaa kuhusu maadili. Mtaalamu kwa hivyo anakumbushwa kwamba katika nyanja zote za mazoezi ya kitaaluma, maamuzi na mapendekezo yote yana matokeo yanayohusiana na misingi ya maadili.

Kazi ya hivi karibuni zaidi kuhusu somo la utovu wa nidhamu katika sayansi inahitaji kuunganishwa katika maandishi mapya zaidi (Dale 1993; Grandjean na Andersen 1993; Ofisi ya Katibu Msaidizi wa Afya 1992; Price 1993; Reed 1989; Sharphorn 1993; Soskolne 1993a; Soskolnebne na ; Macfarlane, 1993; Teich na Frankel 1995). Kwa sababu mojawapo ya malengo ya kimsingi ya sayansi ni kutafuta ukweli kupitia usawa, wizi wa maandishi na upotoshaji au upotoshaji wa data ni kinyume na maadili ya kisayansi. Kadiri biashara ya kisayansi inavyopanuka na kujumuisha wanasayansi zaidi na zaidi, utovu wa nidhamu katika sayansi unakuja kwa umma mara nyingi zaidi. Hata hivyo, inaaminika kwamba hata katika hali ya ushindani unaoongezeka na uwezekano wa maslahi yanayokinzana, idadi kubwa ya wale wanaohusika na sayansi huzingatia kanuni za ukweli na usawa. Mzunguko wa utovu wa nidhamu, hata hivyo, unasalia kuwa mgumu kutathminiwa (Goldberg na Greenberg 1992; Greenberg na Martell 1993; Frankel 1992).

Madhara yanayoweza kutokea kwa juhudi fulani za kisayansi kama matokeo ya utovu wa nidhamu ni jambo moja la wasiwasi. Wasiwasi mwingine ni kupoteza imani kwa umma kwa wanasayansi, na matokeo yake kupunguzwa kwa msaada kwa biashara ya kisayansi. Mwisho una matokeo mabaya sana kwa sayansi na jamii hivi kwamba wanasayansi wote, na haswa wanafunzi wa sayansi, wanahitaji kufundishwa maadili ya kisayansi na kukumbushwa kanuni hizi mara kwa mara.

Uchunguzi wa kesi kadhaa hutumika kuonyesha utovu wa nidhamu (Broad na Wade 1982; Ofisi ya Uadilifu wa Utafiti 1993; Price 1993; Needleman, Geiger na Frank 1985; Soskolne na Macfarlane, 1995; Swazey, Anderson na Seashore 1993; 1991). Viamuzi vya matatizo ya kimaadili ni vingi, lakini uchunguzi mmoja kati ya wachambuzi wa hatari huko New Jersey (Goldberg na Greenberg 1993) unapendekeza kwamba sababu mbili muhimu zaidi ni "juu ya shinikizo la kazi" na "shinikizo linalosababishwa na athari za kiuchumi za matokeo". Waandishi wa utafiti huu walibainisha kuwa sababu zinazowezekana za utovu wa nidhamu ni pamoja na "migogoro ya maslahi, ushindani na washindani wasio na udhibiti na wasio waaminifu, na ukosefu wa jumla wa maadili ya mtu binafsi au ya kijamii". Ingawa baadhi ya kanuni hushughulikia hitaji la uaminifu na usawaziko katika sayansi, uzito wa shinikizo la sasa la kufanya kazi mbele ya ufahamu unaopungua wa maadili ya jamii ungeamuru kwamba mafunzo katika viwango vyote ni pamoja na somo la maadili, maadili na falsafa. Hakika, Huduma ya Afya ya Umma ya Marekani inahitaji kwamba vyuo vikuu vinavyotaka kupata usaidizi wa ruzuku ya utafiti viwe na taratibu za kushughulikia na kuripoti utovu wa nidhamu katika sayansi (Reed 1989). Zaidi ya hayo, programu za mafunzo ya chuo kikuu katika taaluma za afya ya umma lazima zijumuishe ufundishaji wa maadili ili kuhitimu ufadhili wa shirikisho (Ofisi ya Katibu Msaidizi wa Afya 1992).

Hali ya Kawaida ya Misimbo

Kanuni za maadili ya kitaaluma huwa ni maelezo masimulizi ya mkusanyiko wa mazoea ya kawaida. Matendo haya yanahusiana na viwango vya maadili na maadili ya kikundi, iwe shirika la kitaaluma, chama au jamii, yenye ujuzi wa kawaida uliowekwa katika huduma ya watu.

Msingi wa kanuni husika umekuwa ile inayoitwa Kanuni ya Dhahabu, ambayo inaagiza kwamba mtu anapaswa kuwafanyia wengine yale ambayo angetaka wengine wajitendee mwenyewe, kufanya kiwango chake bora zaidi, na kuelekeza uangalifu wa wengine kitendo chochote cha utovu wa nidhamu.

Mbinu za Kukuza Misimbo

Mashirika mengi ya kitaaluma yametoa kanuni kupitia mbinu ya juu-chini, ambapo maafisa waliochaguliwa wa taaluma hiyo wamefanya kazi hiyo. Hata hivyo, kama ilivyoelezwa hapo awali (tazama "Uundaji wa Kanuni, mapitio na marekebisho"), mbinu ya kuanzia chini ina uwezekano mkubwa wa kusababisha utii wa kanuni, kwa sababu ushiriki wa chini katika mchakato husababisha hisia ya umiliki wa matokeo na. hivyo basi uwezekano mkubwa wa kufuata sheria. Mtazamo kwamba wasimamizi wakuu wa taaluma hiyo wana ushawishi mkubwa juu ya ubainishaji wa kile kinachojumuisha mwenendo ufaao wa kitaaluma unaweza kuondoa uaminifu unaohusishwa na kanuni zozote za matokeo. Kadiri msimbo wa "mwisho" unavyoakisi kanuni za jumuiya, ndivyo uwezekano wa kuzingatiwa unavyoongezeka.

Kanuni zilizoundwa na mashirika ya kimataifa zina uwezo wa kushawishi vikundi vya watu vya kikanda kuzingatia maswala na matamko yaliyojumuishwa katika kanuni za kimataifa. Kwa njia hii, mikoa ambayo haijazingatia uundaji wa kanuni inaweza kuchochewa kufanya hivyo. Yamkini, mradi dhamira ya misimbo ya kimataifa imezuiwa kwa kazi ya kutoa kichocheo, mwingiliano unaoendelea unaweza kutumika kurekebisha na kusasisha misimbo ya kimataifa mara kwa mara ili hatimaye kanuni za kimataifa ziweze kuakisi maswala ya kimataifa. Uangalifu lazima ufanyike kuheshimu kanuni za kitamaduni za kikanda ambazo hazipingani na, kwa mfano, matamko yanayokubalika juu ya haki za binadamu. Kwa hivyo, watunga kanuni wanapaswa kuzingatia tofauti za kitamaduni, na wasiruhusu kazi yao kufananisha tabia ya binadamu; tofauti za kitamaduni lazima zihimizwe.

Taratibu za Utekelezaji

Iliyobainishwa hapo awali ilikuwa ukweli kwamba kanuni zinaashiria kiwango fulani cha kujidhibiti ikiwa matarajio ya uwajibikaji ni kuwa na maana. Hili lingependekeza kuwepo kwa taratibu za kuchunguza madai ya utovu wa nidhamu (au utovu wa nidhamu) wa aina yoyote, na kurekebisha mienendo inayoonekana kuwa haifai kitaaluma (Price 1993; Dale 1993; Grandjean na Andersen 1993). Aidha, baadhi ya tiba inaweza kutolewa kwa madhara yoyote ambayo yanaweza kuwa yametokana na utovu wa nidhamu wa kitaaluma.

Taratibu zitakazotumika katika uchunguzi wa madai ya utovu wa nidhamu au utovu wa nidhamu lazima zibainishwe mapema. Kauli ya "kutokuwa na hatia hadi ithibitishwe kuwa na hatia" inapaswa kuwa dhahiri na kuonekana kutumika. Hata hivyo, kwa sababu imani ya umma inategemea kujidhibiti kitaaluma, uchunguzi unapaswa kushughulikiwa kwa ufanisi iwezekanavyo kwa heshima ya mchakato unaotazamiwa kila wakati (Sharphorn 1993; Soskolne 1993a, b).

Tishio la kunyimwa leseni ya kitaaluma ya kufanya mazoezi ni njia mojawapo ambayo taaluma hiyo ina uwezo wa kuongeza ufuasi wa wanachama wake kwa kanuni zozote. Taaluma nyingi hazina uwezo huo; uanachama wao unajumuisha watu wanaolipa karo na sifa mbalimbali ambazo wabunge wa mikoa hawajahitaji leseni kama hitaji la uanachama katika taaluma hiyo. Upotevu wa haki ya kufanya taaluma ya mtu hautumiki katika taaluma nyingi kama adhabu kwa utovu wa nidhamu. Njia pekee katika hali kama hizo ni shinikizo la marika.

Masuala ya Sasa Yanayowahusu Wataalamu wa Afya Kazini

Haiko ndani ya wigo wa kifungu hiki kuunda nambari kamili, lakini badala yake kuwasilisha mchakato ambayo kanuni zinatengenezwa. Ni dhamira ya kufanya hivyo kutoa motisha kwa mjadala unaoendelea wa kanuni (kama sehemu ya mpango mpana wa maadili ya kitaaluma) na kumtahadharisha msomaji kuhusu masuala ya sasa ambayo majadiliano zaidi yanahitajika ili kujumuisha uwezekano wa kusuluhishwa. mambo katika kanuni zilizorekebishwa.

Kama ilivyobainishwa na Guidotti et al. (1989), masuala fulani yalikuwa yamepuuzwa katika kanuni zilizokuwepo wakati huo. Hizi ni pamoja na uzuri wa upatikanaji kamili wa taarifa sahihi, na kwamba mzigo wa hatari haupaswi kuchukuliwa na mfanyakazi mbele ya ushahidi usio na uthibitisho lakini wenye nguvu. Suala la habari sahihi na ukweli unaodokezwa limehusisha nayo masuala ya uadilifu wa kisayansi (kama inavyorejelewa katika Amerika Kaskazini) au la ukosefu wa uaminifu wa kisayansi (kama inavyorejelewa nchini Denmark) (Andersen et al. 1992; Grandjean na Andersen 1993). Ni wazi kwamba ufuatiliaji wa ukweli kama lengo kuu la jitihada za kisayansi lazima uimarishwe katika kila fursa, ikijumuisha ujumuishaji wake kamili katika kanuni, nyenzo za kifani na programu za maadili kwa ujumla (Hall 1993).

Kwa maendeleo ya kiteknolojia, uwezo unakua wa kupima kwa usahihi zaidi vigezo vya kibaolojia. Kwa mfano, alama za kibayolojia ni eneo moja ambalo hufungua kisanduku cha Pandora cha masuala ya kimaadili na kusababisha mivutano ambayo bado haijashughulikiwa katika kanuni. Masuala kadhaa kama haya yametambuliwa na Ashford (1986) na Grandjean (1991). Kwa kuwa misimbo iliyopo ilitengenezwa kabla ya kupatikana kwa kiwango cha kibiashara cha teknolojia hii, misimbo inaweza kutumikia jumuiya ya afya ya kazini vyema zaidi ikiwa ingesasishwa ili kutoa mwongozo kuhusu masuala yanayohusiana. Ili kufanikisha hili, ufafanuzi wa maswali magumu kama vile haki ya wafanyakazi kufanya kazi katika hali ya hatari kubwa ya kuathiriwa iliyotambuliwa kupitia uchunguzi wa alama za kibayolojia, kunahitaji mjadala wa kina katika warsha na makongamano yaliyoitishwa mahsusi kwa madhumuni hayo. Nyenzo za kifani zinaweza kusaidia katika juhudi hii. Athari za masomo ya alama za kibayolojia ni za kina sana hivi kwamba athari zake, pamoja na zile zinazohusiana na mafanikio mengine ya teknolojia ya hali ya juu, zinaweza kushughulikiwa vyema zaidi kupitia ukaguzi wa mara kwa mara wa taaluma hiyo.

Kwa sababu masuala kama vile alama za viumbe yanaweza kuwa vigumu kusuluhishwa, inaweza kuwa mwafaka kwa taaluma kama hizo zinazoshughulikia masuala sawa na kuunganisha juhudi zao na kuanzisha mbinu za kubadilishana taarifa ili kusaidia katika utatuzi wa masuala magumu na yenye changamoto ya kimaadili. Hasa, haja ya kushughulikia muda wa kuanzisha taratibu za teknolojia ya hali ya juu ambayo mazingatio ya kimaadili bado hayajaanzishwa pia inahitaji kutambuliwa na kushughulikiwa na kamati za kudumu za maadili kwa taaluma husika za usalama na afya kazini. Vikundi vingine vya washikadau pengine vijumuishwe katika mijadala kama hii, wakiwemo wawakilishi wa jamii wenyewe ambao tafiti kama hizo zingefanywa.

Katika shauku ya mtafiti ya kutekeleza hatua mpya za kiteknolojia katika tafiti ambazo matokeo yake hayaeleweki kikamilifu (kwa imani kwamba faida itatokea), inapaswa kutambuliwa kuwa madhara makubwa kuliko manufaa kwa masomo haya yanaweza kutokea. (kwa mfano, kupoteza kazi leo kunaweza kuwa na madhara zaidi kuliko Uwezekano ya kifo cha mapema katika tarehe fulani zijazo). Kwa hivyo, tahadhari kubwa lazima ifanyike kabla ya utekelezaji wa teknolojia kama hizo. Ni baada tu ya majadiliano yanayofaa kutekelezwa na makundi ya kitaaluma yenye nia ya matumizi ya teknolojia hizo, pamoja na makundi mbalimbali ya washikadau, ndipo utekelezaji wake utazingatiwa.

Suala jingine la sasa linahusisha dhana ya faragha ya data, ambayo ni ile ambayo hurudi kwenye uwanja wa umma mara kwa mara. Katika umri wa kompyuta, uwezekano upo wa kuunganisha rekodi zilizoundwa kwa madhumuni moja na rekodi zilizoundwa kwa madhumuni mengine. Watetezi wa faragha ya data wamekuwa na wasiwasi kwamba rekodi zilizoundwa zinaweza kuwa na madhara kwa watu binafsi. Ingawa haki za kibinafsi za faragha lazima ziwe za kwanza juu ya mahitaji ya utafiti ya jamii, ukweli kwamba utafiti wa idadi ya watu hauvutiwi na data katika kiwango cha mtu binafsi lazima uelekezwe kwa watetezi wa faragha ya data. Kwa kufanya hivyo, inapaswa kuwa rahisi kuonyesha kwamba manufaa ya umma yanahudumiwa vyema kwa kuruhusu watafiti waliohitimu ipasavyo, waliofunzwa katika usindikaji wa data na usiri, ufikiaji wa data binafsi kwa madhumuni ya utafiti unaozingatia idadi ya watu.

Wasiwasi kuhusu upanuzi wa kanuni zinazotumika katika mpangilio wa daktari-mgonjwa hadi ule wa hali ya utafiti wa jumuiya umebainishwa hapo juu (angalia "Historia ya hivi majuzi ya kanuni katika taaluma zilizochaguliwa"). Vineis na Soskolne (1993) wamegundua kuwa kanuni zilizowekwa za uhuru, wema, kutokuwa na wanaume na haki ya ugawaji hazitumiki kwa urahisi katika ngazi ya jamii. Kwa mfano, taarifa zinazopatikana kuhusu usalama wa kufichua mara nyingi huwa chache mno kuruhusu uhuru wa kimaamuzi; wema huzingatiwa kutoka kwa mtazamo wa jamii badala ya kutoka kwa mtu binafsi; na usawa mara nyingi hukiukwa. Maadili yanahitaji kuzingatiwa kwa uangalifu wakati wa kufafanua kile kinachokubalika kwa jamii; michanganyiko rahisi ya hisabati inayotumika kwa tathmini ya faida ya hatari haiwezi kutumika moja kwa moja kwa watu binafsi. Maendeleo zaidi na ushirikiano wa mawazo haya ni muhimu.

Kwa kumalizia, kanuni zina jukumu la msingi katika taaluma. Pia wangeweza kuchukua jukumu muhimu katika kulinda manufaa ya wote ikiwa watazingatia masuala mapana ya kijamii. Zinahitaji kuendelezwa kwa michango ya msingi na ya washikadau kama sehemu ya mpango mpana wa maadili unaoungwa mkono na kila taaluma. Misimbo—ikiwa ni pamoja na maadili ya msingi ya taaluma, ufafanuzi unaohusishwa na kanuni na nyenzo za kifani—lazima zipitiwe na mchakato wa kukaguliwa na kusahihishwa mara kwa mara. Sasa, kuliko wakati mwingine wowote, kanuni zinahitajika sio tu kwa uwajibikaji wa kitaalamu na madhumuni ya kujidhibiti, lakini pia kusaidia watendaji na changamoto za maadili na maadili zinazokabiliwa na teknolojia zinazoendelea ambazo zina athari, miongoni mwa zingine, kwa haki na wajibu wa wote. watu binafsi walioathirika na makundi yenye maslahi. Kazi kubwa na yenye changamoto iko mbele.

 

Back

Tangu mwanzo, tunataka kuweka wazi kwamba sisi si wataalamu wa maadili, wala hatujiwakilishi kama wataalam. Kama nyinyi wengine, sisi ni wanasayansi, tunafanya mambo ya kisayansi, tukitafuta ukweli. Katika uwanja huo, tunakabiliwa na masuala sawa na wewe—tofauti kati ya mema na mabaya, mema na mabaya, na usawa na ubinafsi. Kama watafiti, tunakabiliana na maswali magumu kuhusu mbinu na matokeo. Na sisi ambao tunakuwa wasimamizi tunaumia kwa maswali yale yale, haswa kuhusiana na maamuzi ya sera katika kuunda viwango vya kutosha vya kazi ili kulinda wafanyikazi.

Katika kuandaa karatasi hii, tulipitia idadi ya vitabu na nyaraka katika kutafuta majibu rahisi kwa matatizo magumu. Hatukuangalia karatasi zilizoandikwa na wataalamu wa usalama na afya kazini pekee, bali pia tulipitia baadhi ya vitabu vya kiada vya kawaida kuhusu maadili.

Kwa upande wa kitaaluma, tulisoma idadi ya makala na kanuni za maadili kutoka kwa makundi mbalimbali ya utafiti. Zote zina vipengele vinavyohusiana na utafiti wa afya ya kazini. Bado lengo la kila moja ni tofauti kabisa, linaonyesha aina ya utafiti uliofanywa na kila mwandishi. Baadhi ni pamoja na kurasa nyingi za nini cha kufanya na kisichopaswa kufanya. Nyingine ni za jumla zaidi katika maudhui.

Kwa upande wa vitabu vya kiada, nadharia za kimaadili zimejaa, tangu kabla ya Socrates hadi leo. Hakuna uhaba wa makala kuhusu maadili, kanuni za maadili, na mijadala iliyoandikwa ya viwango vya maadili. Huko Merika angalau, vyuo vingi vya matibabu vina wataalamu wa matibabu kwa wafanyikazi, na karibu kila chuo kikuu kilicho na idara kubwa ya falsafa kina mtaalamu wa maadili kwenye kitivo. Ni nidhamu ambayo watu hujitolea maisha yao yote, ambayo inathibitisha utata wa suala hilo.

Kabla ya kuanza mjadala huu, ni muhimu kwamba tujaribu kuweka wazi kile tunachozungumzia. Nini maana ya neno maadili? Katika lugha ya Kiingereza, masharti maadili na maadili hutumiwa kwa kubadilishana. Kwa kuwa tunatayarisha karatasi hii kwa kikundi tofauti, tulifanya kile tunachofikiri kuwa kura ya maoni ya kuvutia ya baadhi ya wataalamu wa Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa (CDC) ambao Kiingereza ni lugha yao ya pili. Mwanamke ambaye lugha zake za kwanza ni Slavic, Kijerumani na Kirusi alijibu kwamba kuna maneno sawa katika lugha zake zote za kwanza. Alisema kuwa katika lugha ya Slavic, maadili wala maadili hayasimami peke yake kama yanavyofanya kwa Kiingereza. Kwa mfano, alisema kuwa huwezi kusema kwamba mtu hana maadili, unaweza kusema kwamba anaonyesha tabia isiyo ya maadili. Alisema kuwa katika lugha ya Slavic huwezi kusema kwamba mtu hana maadili, badala yake ungesema kwamba mtu huyo hana kanuni za maadili. Raia wa Uchina alisema kuwa kuna maneno tofauti ya Kichina kwa maadili na maadili, lakini yanatumika kwa kubadilishana. Watu wanaozungumza Kihispania, Kifaransa- na Kijerumani walisema kuna maneno ya lugha zao zote mbili na kwamba maneno hayo yanatumika kwa kubadilishana.

Katika vitabu vya kiada vya nadharia ya maadili ambavyo tulipitia, hata hivyo, wanamaadili walitofautisha kati ya maadili na maadili ambayo tunachagua kukubali kwa ajili ya uwazi. Melden (1955) na Mothershead (1955) wote wanadokeza kuwa neno hilo maadili hutumika inaporejelea seti ya kanuni au viwango vya mwenendo, na kwamba neno hilo maadili hutumika wakati wa kurejelea mwenendo wa mtu au kikundi, yaani, tabia zao. Matumizi haya yanalingana na majibu ya wataalamu wa CDC.

Profesa Melden anasema katika kitabu chake, “Sote tunafahamu sheria hizo za maadili. Kila jamii, dini, kikundi cha kitaaluma, au jumuiya inayoweza kutofautishwa ina kanuni zake, viwango vyake vya mwenendo. Kama watu wanaohusika na kuwajibika katika mwenendo wetu, kwa kawaida tunategemea kanuni fulani ili kupata mwongozo wa mwenendo.” Mifano ya kanuni hizi imetuzunguka pande zote. Katika jumuiya ya Kiyahudi-Kikristo, kuna angalau Amri Kumi. Katika kila jamii, tuna sheria katika ngazi za ndani, kitaifa na kimataifa ambazo zinaelezea na kuamuru tabia zisizokubalika na zinazokubalika. Pia kuna njia ya kisayansi, Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini na Mwongozo wa Maadili kwa Madaktari wa Kazini, kutaja mifano michache. Orodha inaweza kuendelea na kuendelea. Jambo kuu hapa ni kwamba tunaonyeshwa viwango kadhaa vya maadili, au maadili, tunapotumia neno hilo. Inafaa kabisa kwamba tuanze kazi ya kujiwekea viwango fulani.

Kwa nini wataalamu wa afya wanahitaji viwango vya kazi zetu? Kama Profesa Melden anavyosema, sisi ni watu ambao tunahusika na kuwajibika. Kufanya sayansi nzuri inadai wajibu wa juu zaidi kwa upande wetu, ambayo inaongoza kwa kukuza usalama na afya. Kwa upande mwingine, haijalishi nia ya mtafiti inaweza kuwa nzuri kiasi gani, sayansi iliyoathiriwa inaweza kusababisha kifo, magonjwa, ulemavu na kukatwa viungo, badala ya ulinzi wa wafanyikazi. Jambo la msingi ni kwamba wafanyikazi wanateseka wakati sayansi inapotoshwa.

Kwa nini sayansi iliyoathiriwa inatokea? Kwa mtazamo wetu, kuna sababu kadhaa.

Wakati mwingine sayansi inatatizika kwa sababu hatujui vizuri zaidi. Chukua kwa mfano majanga matatu ya mahali pa kazi: asbesto, benzene na silika. Katika siku za kwanza, hatari za vitu hivi hazikujulikana. Kadiri teknolojia ilivyoboreka, kadiri sayansi ya magonjwa ya mlipuko ilivyositawi na kadiri matibabu ilivyozidi kuwa ya hali ya juu, jambo lililo wazi likadhihirika. Katika kila moja ya historia hizi, matatizo yalikuwepo, lakini wanasayansi hawakumiliki au katika baadhi ya matukio walitumia zana zilizopo ili kuzifunua.

Wakati mwingine sayansi inaathiriwa kwa sababu ni sayansi mbaya. Tuna hakika kwamba nyote mmeona sayansi mbaya au mmesoma kuihusu katika majarida ya kisayansi. Ni mbaya kwa sababu sio sayansi hata kidogo. Ni maoni yaliyotolewa kwa namna ambayo yanaonekana kuwa ya kisayansi na hivyo kuwa ya kweli. Hali hii ni ambayo inaweza kushughulikiwa kwa urahisi kupitia mchakato mkali wa ukaguzi wa rika.

Wakati mwingine sayansi inahujumiwa kwa sababu mtafiti anaharakishwa, kwa sababu ya vikwazo vya wakati visivyo halisi, ukosefu wa fedha au ushawishi isipokuwa uchambuzi wa kisayansi tu. Mfano dhahiri wa hii ni uchunguzi wa saratani ya kitoksini ambapo maisha ya wanyama waliopimwa yalikatishwa baada ya chini ya theluthi moja ya muda wao wa kawaida wa maisha, na hivyo kuondoa muda wa kutosha wa kuchelewa kwao kupata saratani kama matokeo ya kufichua kwao. Ukamilifu uliathiriwa na hitimisho lilifikiwa na sehemu tu ya picha ikazingatiwa.

Na labda mbaya zaidi, wakati mwingine sayansi inatatizwa katika kutafuta faida au maendeleo ya kitaaluma. Kadhalika, sote tumeona ushahidi wa hili kwenye magazeti na majarida ya kitaaluma. Katika baadhi ya matukio haya, faida kwa mtafiti ilikuwa hadhi ya kitaaluma na si ya kifedha hata kidogo. Katika zingine, faida ya kifedha, ya haraka au ya baadaye, iliathiri matokeo. Katika kesi ya kwanza iliyorejelewa hapo juu, watafiti walio na masilahi ya kifedha katika asbestos hawakuripoti matokeo yao chanya hadi miaka mingi baadaye, wakati maelfu ya wafanyikazi walikuwa tayari wameteseka na kufa kwa magonjwa yanayohusiana na mfiduo usiodhibitiwa wa asbesto (Lemen na Bingham 1994). Katika baadhi ya matukio, tumeona kwamba wale wanaolipia utafiti wanaweza hatimaye kuathiri matokeo.

Hizi ni baadhi ya matukio ambapo kanuni za maadili zinaweza kutumika, ingawa kanuni yoyote, haijalishi ni nzuri kiasi gani, haitawazuia wasio waaminifu.

Afya ya kazini ni nidhamu ngumu na ngumu ya kuzuia tabia isiyofaa. Hata tunapogundua mbinu za kuzuia magonjwa na majeraha ya kazini, suluhu la tatizo mara nyingi hutazamwa kama kupunguza faida, au tatizo linafichwa ili kuepuka gharama ya tiba. Nia ya faida na utata wa masuala tunayoshughulikia yanaweza kusababisha matumizi mabaya na njia za mkato katika mfumo. Je, baadhi ya matatizo makubwa ni yapi?

Mara nyingi, magonjwa yanayosababishwa na kazi huwa na muda mrefu sana wa incubation, na kusababisha mabadiliko ya kutatanisha. Kwa kulinganisha, katika matokeo mengi ya magonjwa ya kuambukiza yanaonekana haraka na rahisi. Mfano ni kampeni ya chanjo inayosimamiwa vyema kwa surua katika hali ya mlipuko. Katika kesi hii, kuna kipindi kifupi cha incubation, karibu 100% kiwango cha maambukizi ya wale wanaoshambuliwa, chanjo ambayo ina ufanisi wa 95 hadi 98% na kutokomeza kabisa kwa janga, yote yametimizwa kwa siku chache. Hali hiyo ni tofauti kabisa na ugonjwa wa asbestosis au handaki ya carpal, ambapo baadhi ya watu huathiriwa, lakini wengine hawana, na mara nyingi miezi au miaka hupita kabla ya ulemavu kutokea.

Wasiwasi wa afya ya kazini ni wa fani nyingi. Mkemia anapofanya kazi na wakemia wengine, wote wanazungumza lugha moja, kila mmoja ana nia moja tu na kazi inaweza kushirikiwa. Afya ya kazini, kwa upande mwingine, ni ya taaluma nyingi, mara nyingi inahusisha wanakemia, wanafizikia, wataalamu wa usafi wa viwanda, wataalam wa magonjwa, wahandisi, wanabiolojia, madaktari, wataalamu wa tabia, wanatakwimu na wengine. Katika epidemiological-triad (mwenyeji, wakala, mazingira), mwenyeji hawezi kutabirika, mawakala ni wengi na mazingira ni magumu. Ushirikiano wa taaluma kadhaa ni wa lazima. Wataalamu mbalimbali, wenye asili na ujuzi tofauti kabisa, huletwa pamoja ili kushughulikia tatizo. Kawaida pekee kati yao ni ulinzi wa mfanyakazi. Kipengele hiki hufanya ukaguzi wa rika kuwa mgumu zaidi kwa sababu kila taaluma huleta muundo wake wa majina, vifaa na mbinu za kutumia kwa tatizo.

Kwa sababu ya muda mrefu wa kupevuka katika magonjwa na hali nyingi za kazini, pamoja na uhamaji wa wafanyikazi, wataalamu wa afya ya kazi mara nyingi hulazimika kujaza nafasi zilizoachwa wazi kwa vile wengi wa wafanyikazi hao walio wazi au walio katika hatari hawawezi kupatikana. Hali hii inaongoza kwa kutegemea modeli, mahesabu ya takwimu, na wakati mwingine maelewano katika hitimisho. Fursa ya makosa ni nzuri, kwa sababu hatuwezi kujaza seli zote.

Wakati mwingine ni vigumu kuhusisha ugonjwa na mazingira ya kazi au, hata mbaya zaidi, kutambua sababu. Katika magonjwa ya kuambukiza, triad ya epidemiological mara nyingi sio ngumu zaidi. Katika miaka ya 1990, wafanyikazi wa CDC walichunguza mlipuko wa ugonjwa kwenye meli ya kitalii. Mwenyeji alifafanuliwa vizuri na iko kwa urahisi, wakala alitambuliwa kwa urahisi, njia ya maambukizi ilikuwa dhahiri, na hatua ya kurekebisha ilionekana. Katika magonjwa na majeraha yanayohusiana na kazi, mwenyeji hufafanuliwa, lakini mara nyingi ni vigumu kupata. Kuna idadi ya mawakala katika mazingira ya kazi, mara nyingi husababisha ushirikiano, pamoja na mambo mengine ya mahali pa kazi ambayo hayahusiki moja kwa moja katika tatizo la afya lakini ambayo yana jukumu muhimu katika ufumbuzi. Mambo haya mengine ya mahali pa kazi ni pamoja na mambo kama vile maslahi na wasiwasi wa nguvu kazi, usimamizi na mashirika ya serikali yanayohusika.

Kwa hivyo sasa kwa biashara iliyopo—kuja na kanuni za maadili, seti ya kanuni au viwango vya maadili, vinavyotumiwa kuongoza mwenendo wetu, tabia zetu, katika mazingira haya magumu.

Kama vile Profesa Melden (1955) anavyoandika kwa uwazi, "Zaidi ya hayo, hatuwezi kutegemea kabisa kanuni kama hizo kwa mwongozo, kwa sababu tu haiwezekani kuweka seti ya sheria kamili vya kutosha kutarajia hafla zote zinazowezekana za uamuzi wa maadili." Anaendelea kusema kwamba "Seti ya kanuni za maadili zinazofunika matukio yote ya kimaadili yanawezekana haiwezekani kama seti ya sheria iliyokamilika sana kwamba hakuna sheria zaidi inahitajika". Vile vile, Kenneth W. Goodman (1994b), anasema kwamba “Ingawa ni muhimu kutambua kwamba sayansi na maadili yana uhusiano wa karibu, hata usioweza kutenganishwa, hakuna sababu ya kudhani kwamba kanuni rasmi ya maadili itatoa kufungwa kwa wote au wengi. kutokubaliana kuhusu asili ya data, uteuzi wa data, usimamizi wa data, na kadhalika. Kumnukuu Profesa Melden kwa mara nyingine tena, “Ili kuwa na manufaa, kanuni za maadili lazima ziwe za jumla; lakini kwa ujumla, matumizi yao yana mipaka isiyoweza kuepukika”.

Kwa kuzingatia tahadhari zilizo hapo juu, tunapendekeza kwako kwamba kauli zifuatazo ziwe sehemu ya kanuni za maadili kwa afya ya kazini.

 • Kwamba, angalau, uhakiki wa rika utahitajika na ujumuishe mapitio ya pande tatu na wafanyakazi, sekta na uwakilishi wa serikali, pamoja na mapitio ya wasomi. Utaratibu huu ni mgumu kwa sababu inachukua muda—muda wa kuwatambua wakaguzi waliojifunza kutoka maeneo yote matatu, muda wa kuwaleta pamoja kwa ajili ya majadiliano, na mara nyingi muda mwingi wa kushughulikia kila moja ya matatizo yao. Kwa Taasisi ya Kitaifa ya Marekani ya Usalama na Afya Kazini, angalau, mchakato huu unahitajika kwa machapisho yote. Hatujifanyi kuwa tuna majibu yote, wala sisi peke yetu hatuna ukweli wote. Mengi yanaweza kujifunza kutoka kwa kazi na tasnia kuhusu hali za mahali pa kazi na utatuzi wa shida. Mapitio ya pande tatu ndiyo njia pekee tunayojua ya kupunguza athari za vikundi maalum.
 • Kwamba hata maelewano yanayoonekana yanaepukwa. Wakati mwingine sayansi nzuri haina uaminifu kwa sababu ya maelewano yanayoonekana. Mifano ya maafikiano ni pamoja na chanzo cha ufadhili wa utafiti, vikundi vya maslahi vilivyochaguliwa kukagua utafiti, na upendeleo unaojulikana wa wakaguzi. Kuna miito ya hukumu kwa upande wa mtafiti, na ingawa uamuzi na uamuzi unaofuata unaweza kuwa mzuri, kunaweza kuwa na maelewano yanayoonekana katika utafiti.
 • Kwamba itifaki za utafiti hupokea uhakiki na wenzao kabla ya utafiti unafanywa. Mtafiti mwenye nia bora anaweza kujenga upendeleo katika itifaki. Hili litadhihirika tu baada ya kukagua itifaki kwa uangalifu.
 • Kwamba mbinu ya kisayansi inafuatwa tangu mwanzo: (a) tengeneza dhana, (b) fanya utafutaji wa fasihi, (c) kukusanya data, (d) kukusanya data, (e) jaribu nadharia na (f) usambaze matokeo.
 • Kwamba wakati wa kutumia sayansi kukuza kiwango cha afya au usalama kazini, wahusika wote wanaohusika katika uamuzi huo watatangaza uhusiano wao, maslahi yao ya kifedha, migongano yao inayowezekana na tasnia au dutu inayodhibitiwa, na kwamba ukweli huu wote umebainishwa wazi katika mwisho. nyaraka za kiwango. Kwa kiwango chochote au kiwango kinachopendekezwa, mtazamo ni wa muhimu sana. Ikizingatiwa kuwa kiwango kilitokana na tafsiri ya upendeleo, basi kiwango hicho kitakosa uaminifu. Viwango vinavyotegemea tu tafsiri ya sayansi na watu wanaohusishwa na tasnia inayozingatiwa vinaweza kuteseka kutokana na tafsiri kama hiyo au, mbaya zaidi, vinaweza kukosa kuwalinda vya kutosha wafanyikazi walio hatarini. Kujenga vipengele vya kuangalia kama vile vilivyoelezwa hapo juu wakati wa maendeleo ya kiwango kipya kutahakikisha kwamba hii haitatokea.

 

Tumejaribu kujadili suala tata na nyeti. Hakuna suluhisho rahisi. Tunachojaribu ni sawa na haki, hata hivyo, kwa sababu lengo lake, kulinda mfanyakazi mahali pa kazi, ni sawa na ya haki. Hatuwezi kufanya hili peke yetu, hatuwezi kulifanya kwa utupu, kwa sababu matatizo tunayoshughulikia si ya ombwe. Tunahitaji sisi kwa sisi, na wengine, ili kuondoa silika yetu ya asili kwa manufaa ya kibinafsi na utukufu na kufichua upendeleo wetu uliojengeka. Jitihada hizo zitatuwezesha kuchangia maarifa na kuimarisha ustawi wa binadamu.

 

Back

Katika miongo kadhaa iliyopita, juhudi kubwa imetolewa katika kufafanua na kushughulikia masuala ya kimaadili ambayo hutokea katika muktadha wa majaribio ya matibabu. Maswala makuu ya kimaadili ambayo yamebainishwa katika utafiti huo ni pamoja na uhusiano wa hatari kwa manufaa na uwezo wa watafitiwa kutoa kibali cha awali cha taarifa na cha hiari. Uhakikisho wa umakini wa kutosha kwa masuala haya kwa kawaida umeafikiwa kwa mapitio ya itifaki za utafiti na chombo huru, kama vile Bodi ya Ukaguzi ya Kitaasisi (IRB). Kwa mfano, nchini Marekani, taasisi zinazojihusisha na utafiti wa kimatibabu na kupokea fedha za utafiti wa Huduma ya Afya ya Umma zinategemea miongozo madhubuti ya serikali ya shirikisho kwa ajili ya utafiti huo, ikiwa ni pamoja na mapitio ya itifaki na IRB, ambayo inazingatia hatari na manufaa yanayohusika na kupata idhini ya habari ya masomo ya utafiti. Kwa kiasi kikubwa, huu ni kielelezo ambacho kimekuja kutumika kwa utafiti wa kisayansi kuhusu masuala ya binadamu katika jamii za kidemokrasia duniani kote (Brieger et al. 1978).

Ingawa mapungufu ya mbinu kama hiyo yamejadiliwa-kwa mfano, katika hivi karibuni Ripoti ya Utafiti wa Binadamu, Maloney (1994) anasema baadhi ya bodi za mapitio za kitaasisi hazifanyi vizuri kwa idhini ya ufahamu—ina wafuasi wengi inapotumika kwa itifaki rasmi za utafiti zinazohusisha masomo ya binadamu. Upungufu wa mbinu hiyo unaonekana, hata hivyo, katika hali ambapo itifaki rasmi inakosekana au ambapo tafiti zina mfanano wa juu juu na majaribio ya binadamu lakini hazianguki kwa uwazi ndani ya mipaka ya utafiti wa kitaaluma hata kidogo. Mahali pa kazi hutoa mfano mmoja wazi wa hali kama hiyo. Hakika, kumekuwa na itifaki rasmi za utafiti zinazohusisha wafanyakazi ambazo zinakidhi mahitaji ya ukaguzi wa faida ya hatari na kibali cha taarifa. Hata hivyo, pale ambapo mipaka ya utafiti rasmi inafifia katika uzingatiaji usio rasmi unaohusu afya ya wafanyakazi na katika mwenendo wa kila siku wa biashara, wasiwasi wa kimaadili juu ya uchanganuzi wa faida za hatari na uhakikisho wa kibali cha taarifa unaweza kuwekwa kando kwa urahisi.

Kama mfano mmoja, fikiria "utafiti" wa Kampuni ya Dan River ya kuathiriwa na vumbi la pamba kwa wafanyikazi wake katika kiwanda chake cha Danville, Virginia. Wakati kiwango cha vumbi la pamba cha Utawala wa Usalama na Afya Kazini wa Marekani (OSHA) kilipoanza kutumika kufuatia ukaguzi wa Mahakama Kuu ya Marekani mwaka wa 1981, Kampuni ya Dan River ilitafuta tofauti kutoka kwa kufuata viwango kutoka jimbo la Virginia ili iweze kufanya utafiti. Madhumuni ya utafiti yalikuwa kushughulikia dhana kwamba byssinosis husababishwa na viumbe vidogo vinavyochafua pamba badala ya vumbi la pamba yenyewe. Kwa hivyo, wafanyikazi 200 katika kiwanda cha Danville walipaswa kuonyeshwa viwango tofauti vya viumbe vidogo huku wakikabiliwa na vumbi la pamba katika viwango vya juu ya kiwango. Kampuni ya Dan River ilituma maombi kwa OSHA kwa ufadhili wa mradi (kitaalam inachukuliwa kuwa tofauti kutoka kwa kiwango, na sio utafiti wa kibinadamu), lakini mradi haukuwahi kukaguliwa rasmi kwa maswala ya maadili kwa sababu OSHA haina IRB. Mapitio ya kiufundi ya mtaalamu wa sumu ya OSHA yalitia shaka juu ya ufaafu wa kisayansi wa mradi huo, ambao wenyewe unapaswa kuibua maswali ya kimaadili, kwa kuwa kuzua hatari yoyote katika utafiti wenye dosari kunaweza kuwa jambo lisilokubalika. Hata hivyo, hata kama utafiti huo ulikuwa wa kitaalam, kuna uwezekano kuwa haujaidhinishwa na IRB yoyote kwani "ulikiuka vigezo vyote kuu vya ulinzi wa ustawi wa somo" (Levine 1984). Kwa wazi, kulikuwa na hatari kwa wafanyikazi bila faida yoyote kwao kibinafsi; faida kuu za kifedha zingeenda kwa kampuni, wakati faida kwa jamii kwa ujumla zilionekana kuwa ngumu na zenye shaka. Kwa hivyo, dhana ya kusawazisha hatari na faida ilikiukwa. Chama cha ndani cha wafanyikazi kiliarifiwa juu ya utafiti uliokusudiwa na haukupinga, ambayo inaweza kufasiriwa kuwakilisha ridhaa ya kimyakimya. Hata hivyo, hata kama kulikuwa na kibali, huenda haikuwa hiari kabisa kwa sababu ya uhusiano usio na usawa na kimsingi wa kulazimishwa kati ya mwajiri na waajiriwa. Kwa kuwa Kampuni ya Dan River ilikuwa mojawapo ya waajiri muhimu katika eneo hilo, mwakilishi wa muungano huo alikiri kwamba ukosefu wa maandamano ulichochewa na hofu ya kufungwa kwa mtambo na kupoteza kazi. Kwa hivyo, dhana ya ridhaa ya hiari pia ilikiukwa.

Kwa bahati nzuri, katika kesi ya Mto Dan, utafiti uliopendekezwa uliondolewa. Hata hivyo, maswali yanayoibua yanabakia na yanaenea zaidi ya mipaka ya utafiti rasmi. Je, tunawezaje kusawazisha manufaa na hatari tunapojifunza zaidi kuhusu matishio kwa afya ya wafanyakazi? Je, tunawezaje kuhakikisha idhini iliyoarifiwa na ya hiari katika muktadha huu? Kwa kadiri kwamba mahali pa kazi pa kawaida panaweza kuwakilisha jaribio lisilo rasmi, lisilodhibitiwa la binadamu, masuala haya ya kimaadili yanatumikaje? Imependekezwa mara kwa mara kwamba wafanyikazi wanaweza kuwa "mfereji wa wachimbaji" kwa jamii nzima. Katika siku za kawaida katika sehemu fulani za kazi, wanaweza kuwa wazi kwa vitu vinavyoweza kuwa na sumu. Ni pale tu athari mbaya zinapobainishwa ndipo jamii huanzisha uchunguzi rasmi wa sumu ya dutu hii. Kwa njia hii, wafanyikazi hutumika kama "masomo ya majaribio" ya kupima kemikali ambazo hazijajaribiwa hapo awali kwa wanadamu.

Baadhi ya watoa maoni wamependekeza kuwa muundo wa kiuchumi wa ajira tayari unashughulikia masuala ya hatari/manufaa na kibali. Kuhusu kusawazisha hatari na manufaa, mtu anaweza kusema kwamba jamii hulipa kazi hatari kwa “malipo ya hatari”—kuongeza faida moja kwa moja kwa wale wanaochukua hatari hiyo. Zaidi ya hayo, kwa kadiri hatari zinavyojulikana, mbinu za kujua haki humpa mfanyakazi taarifa muhimu kwa ajili ya kupata kibali. Hatimaye, akiwa na ujuzi wa faida zinazotarajiwa na hatari zinazochukuliwa, mfanyakazi anaweza "kujitolea" kuchukua hatari au la. Hata hivyo, "kujitolea" kunahitaji zaidi ya habari na uwezo wa kutamka neno hapana. Pia inahitaji uhuru kutoka kwa kulazimishwa au ushawishi usiofaa. Hakika, IRB ingetazama utafiti ambao masomo yalipata fidia kubwa ya kifedha-"malipo ya hatari", kama ilivyokuwa-kwa jicho la shaka. Wasiwasi utakuwa kwamba vivutio vyenye nguvu vinapunguza uwezekano wa idhini ya kweli ya bure. Kama katika kesi ya Dan River, na kama ilivyobainishwa na Ofisi ya Marekani ya Tathmini ya Teknolojia,

(t) inaweza kuwa na matatizo hasa katika mazingira ya kazi ambapo wafanyakazi wanaweza kutambua usalama wao wa kazi au uwezekano wa kupandishwa cheo kuathiriwa na nia yao ya kushiriki katika utafiti (Ofisi ya Tathmini ya Teknolojia 1983).

Ikiwa ndivyo, je, mfanyakazi hawezi kuchagua tu kazi isiyo na madhara? Hakika, imependekezwa kuwa sifa ya jamii ya kidemokrasia ni haki ya mtu binafsi kuchagua kazi yake. Kama wengine walivyosema, hata hivyo, chaguo kama hilo huru linaweza kuwa hadithi ya uwongo inayofaa kwani jamii zote, za kidemokrasia au vinginevyo,

kuwa na mifumo ya uhandisi wa kijamii ambayo inakamilisha kazi ya kutafuta wafanyikazi kuchukua kazi zinazopatikana. Jumuiya za kiimla hutimiza hili kwa nguvu; jamii za kidemokrasia kupitia mchakato wa kihegemotiki unaoitwa uhuru wa kuchagua (Graebner 1984).

Kwa hivyo, inaonekana kuwa na shaka kuwa hali nyingi za mahali pa kazi zingeweza kukidhi uchunguzi wa karibu unaohitajika wa IRB. Kwa kuwa inaonekana jamii yetu imeamua kwamba wale wanaokuza maendeleo yetu ya kibiolojia kama watafitiwa wa kibinadamu wanastahili kuchunguzwa na kulindwa kwa kiwango cha juu cha kimaadili, yapasa kuzingatiwa kwa uzito kabla ya kukataa kiwango hiki cha ulinzi kwa wale wanaokuza maendeleo yetu ya kiuchumi: wafanyakazi.

Imesemekana pia kwamba, kwa kuzingatia hali ya mahali pa kazi kama jaribio lisiloweza kudhibitiwa la kibinadamu, wahusika wote wanaohusika, na wafanyikazi haswa, wanapaswa kujitolea katika uchunguzi wa kimfumo wa shida kwa maslahi ya kurekebisha. Je, kuna wajibu wa kutoa taarifa mpya kuhusu hatari za kazi kupitia utafiti rasmi na usio rasmi? Kwa hakika, bila utafiti kama huo, haki ya mfanyakazi kufahamishwa ni tupu. Madai ya kwamba wafanyakazi wana wajibu hai wa kujiruhusu kufichuliwa ni tatizo zaidi kwa sababu ya ukiukaji wake dhahiri wa kanuni ya maadili kwamba watu hawapaswi kutumiwa kama njia ya kutafuta manufaa kwa wengine. Kwa mfano, isipokuwa katika hali za hatari kidogo, IRB haiwezi kuzingatia manufaa kwa wengine inapotathmini hatari kwa wahusika. Hata hivyo, wajibu wa kimaadili kwa ushiriki wa wafanyakazi katika utafiti umetokana na madai ya usawa, yaani, manufaa ambayo yanaweza kupatikana kwa wafanyakazi wote walioathirika. Hivyo, imependekezwa kwamba “itakuwa muhimu kuunda mazingira ya utafiti ambamo wafanyakazi—kwa hisia ya wajibu wa usawa walio nao—watatenda kwa hiari wajibu wa kimaadili wa kushirikiana katika kazi, lengo ambalo ni kufanya kazi. kupunguza idadi ya magonjwa na vifo” (Murray na Bayer 1984).

Iwapo mtu anakubali au la dhana kwamba wafanyakazi wanapaswa kutaka kushiriki, uundaji wa mazingira hayo ya utafiti yanayofaa katika mazingira ya afya ya kazini kunahitaji uangalizi wa makini kwa masuala mengine yanayowezekana ya wahusika-wafanyikazi. Jambo moja kuu limekuwa utumizi mbaya wa data unaoweza kuwadhuru wafanyikazi mmoja mmoja, labda kwa ubaguzi katika kuajiriwa au kutokuwa na bima. Kwa hivyo, heshima ipasavyo kwa uhuru, usawa na uzingatiaji wa faragha wa wafanyikazi-masomo huamuru wasiwasi mkubwa wa usiri wa data ya utafiti. Hoja ya pili inahusisha kiwango ambacho watafitiwa wanafahamishwa kuhusu matokeo ya utafiti. Chini ya hali za kawaida za majaribio, matokeo yatapatikana mara kwa mara kwa wahusika. Hata hivyo, tafiti nyingi za taaluma ni za magonjwa, kwa mfano, tafiti za vikundi zilizorudiwa, ambazo kijadi hazihitaji ridhaa iliyoarifiwa au arifa ya matokeo. Hata hivyo, ikiwa uwezekano wa uingiliaji kati unaofaa upo, taarifa ya wafanyakazi walio katika hatari kubwa ya ugonjwa kutokana na kufichuliwa kwa kazi hapo awali inaweza kuwa muhimu kwa kuzuia. Ikiwa hakuna uwezekano kama huo, je, wafanyikazi bado wanapaswa kufahamishwa kuhusu matokeo? Je, zinafaa kuarifiwa ikiwa hakuna athari za kimatibabu zinazojulikana? Umuhimu wa na upangaji wa arifa na ufuatiliaji unasalia kuwa muhimu, maswali ambayo hayajatatuliwa katika utafiti wa afya ya kazini (Fayerweather, Higginson na Beauchamp 1991).

Kwa kuzingatia ugumu wa mambo haya yote ya kimaadili, jukumu la mtaalamu wa afya ya kazini katika utafiti wa mahali pa kazi linachukua umuhimu mkubwa. Daktari wa kazi huingia mahali pa kazi na majukumu yote ya mtaalamu yeyote wa afya, kama ilivyoelezwa na Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini na kuchapishwa tena katika sura hii:

Wataalamu wa afya kazini lazima wahudumie afya na ustawi wa kijamii wa wafanyikazi, kibinafsi na kwa pamoja. Majukumu ya wataalamu wa afya ya kazini ni pamoja na kulinda maisha na afya ya wafanyakazi, kuheshimu utu wa binadamu na kukuza kanuni za juu zaidi za maadili katika sera na programu za afya ya kazini.

Kwa kuongeza, ushiriki wa daktari wa kazi katika utafiti umezingatiwa kama wajibu wa maadili. Kwa mfano, Kanuni za Maadili za Chuo cha Marekani cha Madawa ya Kazini na Mazingira husema haswa kwamba "(p) madaktari wanapaswa kushiriki katika juhudi za utafiti wa kimaadili inavyofaa" (1994). Walakini, kama ilivyo kwa wataalamu wengine wa afya, daktari wa mahali pa kazi hufanya kazi kama "wakala mara mbili", na majukumu yanayoweza kugongana ambayo yanatokana na kutunza wafanyikazi wakati wameajiriwa na shirika. Aina hii ya tatizo la "wakala wawili" si geni kwa mtaalamu wa afya ya kazini, ambaye mazoezi yake mara nyingi huhusisha uaminifu uliogawanyika, wajibu na wajibu kwa wafanyakazi, waajiri na wahusika wengine. Hata hivyo, mtaalamu wa afya ya kazini lazima awe mwangalifu hasa kwa migogoro hii inayoweza kutokea kwa sababu, kama ilivyojadiliwa hapo juu, hakuna utaratibu rasmi wa ukaguzi huru au IRB ili kulinda mada za kufichuliwa mahali pa kazi. Kwa hivyo, kwa sehemu kubwa itaangukia kwa mtaalamu wa afya ya kazini kuhakikisha kwamba maswala ya kimaadili ya kusawazisha faida na ridhaa ya hiari, miongoni mwa mengine, yanapewa uangalizi unaofaa.

 

Back

Mfumo

Hakuna uwezekano wa kimaadili wa mazungumzo mazito kuhusu masuala ya kimaadili bila kufichua mfumo wa zana muhimu za kufanya maamuzi—mawazo—ya washiriki. Zana tofauti husababisha maamuzi tofauti.

Mawazo muhimu zaidi yaliyotolewa katika mahusiano ya usimamizi wa wafanyikazi ni yale ambayo huwa msingi wa kugawa majukumu au majukumu mbele ya njia nyingi na mara nyingi zinazokinzana za ulinzi wa "haki" za wafanyikazi na waajiri wao.

Je, ni kwa jinsi gani tunaamua kukidhi mahitaji tofauti na mara nyingi yanayokinzana yanayopatikana katika makundi asilia ya wanadamu (kama vile mtu binafsi, familia, kikundi cha rika, jumuiya) na katika seti za wanadamu (kama vile chama cha kisiasa, muungano, shirika, taifa) ambazo zinaweza inajumuisha seti nyingi tofauti za asili?

Je, tunawezaje kuamua ni nani anayewajibika kutoa huduma ya afya ya familia na zana "salama" za kuunda kituo cha kazi? Je, tunachaguaje kiwango cha hatari katika kuweka kikomo cha kukaribia aliyeambukizwa kinachoruhusiwa?

Je, tunagawaje wajibu wa kimaadili na kusambaza mzigo wa hatari?

"Ngazi ya Haki ya Jamii"

Ili kugawa uwajibikaji, tunaweza kuweka "ngazi ya haki ya kijamii". Kwenye ngazi hii, wale wanaoweza zaidi kuchukua hatua wana wajibu wa kiakili kupanda hadi safu ya juu zaidi ya wajibu ili wachukue hatua ya kwanza katika kufuata lengo la maadili. Wana wajibu wa kutenda mbele ya wengine, kwa sababu wao ni bora au wa kipekee wanaweza kufanya hivyo. Hii haimaanishi hivyo tu wanapaswa kutenda. Wakati wale walio na majukumu maalum wanashindwa kuchukua hatua, au kuhitaji usaidizi, jukumu linaanguka kwenye mabega ya wale walio kwenye safu inayofuata.

By busara tunamaanisha sio tu kitendo hicho kimantiki hufuata mwingine. Pia tunamaanisha hatua zinazochukuliwa ili kuepuka maumivu, ulemavu, kifo na kupoteza raha (Gert 1993).

Utumiaji wa ngazi hiyo unapatikana katika Sheria ya Usalama na Afya Kazini ya Marekani ya 1970. Sheria hiyo inaeleza kwamba "waajiri na wafanyakazi wana wajibu na haki tofauti lakini tegemezi kuhusiana na kufikia mazingira salama na yenye afya ya kufanya kazi".

Mfanyakazi ana wajibu kuzingatia sheria "zinazotumika kwa vitendo na mwenendo wake". Mwajiri ana majukumu kwa kuzingatia uwezo wa kipekee wa kuhakikisha kufuata sheria zinazotumika mahali pa kazi nzima. Serikali ina wajibu tofauti kulingana na uwezo wake wa kipekee, kwa mfano, kuamuru sheria ikiwa ushawishi utashindwa.

Kuna mawazo mengine katika mfumo wa kawaida kwa mfumo wowote wa maadili katika utamaduni wowote. Hapa, tunahitaji kuangazia yale yanayohusiana na asili ya jumuiya yetu, maana ya “haki”, mbinu ya mihimili ya maadili, ukweli au wema, mgao wa hatari, maadili na ukweli, na hitaji la kimaadili la ushiriki wa wafanyakazi.

Tunaishi, kiikolojia, kama jumuiya ya kimataifa. Katika niche yetu, seti asili za wanadamu (kama vile familia au vikundi rika) zina maana zaidi kuliko seti za syntetisk (kama vile shirika au huluki iliyobainishwa kisiasa). Katika jumuiya hii, tunashiriki majukumu muhimu ya kulinda na kusaidia kila mtu kutenda kwa busara kulingana na haki zao, kama vile tunapaswa kulinda haki zetu wenyewe, bila kujali tofauti katika maadili na maadili ya kitamaduni. Majukumu haya, yanaposababisha hatua zinazowalinda wafanyakazi kuvuka mpaka wa kimataifa, si uwekaji wa maadili ya sintetiki ya taifa moja juu ya kundi lingine la watu. Ni vitendo vya utambuzi wa heshima wa maadili ya asili, ya milele na ya ulimwengu.

Haki za kimsingi za binadamu, haki za jumla za uhuru na maisha (au ustawi) zinatokana na mahitaji ambayo, yakitimizwa, hutuwezesha kuwa binadamu (Gewirth 1986). Hatujapewa na serikali au biashara yoyote. Daima tumekuwa nao, kimantiki na kimaumbile. Sheria zinazosimamia mazingira ya kazi, na sheria zinazoambatana na haki wanazozitekeleza, si zawadi za hisani au hisani. Wao ni maonyesho ya maadili.

Maelezo ya haki za kimsingi, kama vile faragha ya kibinafsi na "haki" za kujua na kuchukua hatua katika kuepusha hatari za kazi, huku zikionyeshwa kwa njia tofauti katika tamaduni tofauti, kimsingi ni sawa kati ya watu wote katika kila taifa.

Kutenda kulingana na maelezo ya haki zetu kunaweza kusababisha migongano kati ya haki hizo zinazomlinda mtu binafsi, kama vile kulinda usiri wa rekodi za kibinafsi za matibabu, na zile zinazohusika na majukumu ya mwajiri, kama vile kupata taarifa kutoka kwa rekodi za matibabu ili kulinda maisha mengine. kupitia kuepusha hatari za kiafya kujulikana.

Migogoro hii inaweza kutatuliwa, si kwa kutegemea uwezo wa daktari pekee au hata jamii ya wataalamu kuhimili changamoto za mahakama au kampuni, bali kwa kuchagua mihimili ya tabia ya kimaadili ambayo ni ya kimantiki. kila mtu kwa pamoja mahali pa kazi. Kwa hivyo, kuchukua hatua zinazojumuisha usimamizi wa rekodi za kibinafsi za matibabu na wakala kama vile shirika la usimamizi wa wafanyikazi linalosimamiwa na serikali (kama vile shirika la Ujerumani). Berufgenossenschaften) inaweza kutatua mzozo huu.

Dhana muhimu katika msingi kabisa wa mfumo huu wa uamuzi wa kimaadili ni imani kwamba kuna ulimwengu mmoja tu wa kweli na kwamba haki za jumla zinatumika kwa kila mtu katika ulimwengu huo, sio kama maadili ambayo hayahitaji kufikiwa, lakini kama masharti ya jumla ya hali halisi. kuwepo. Ikiwa haziwezi kutumika, ni kwa sababu hatujajifunza kukabiliana na ukweli kwamba ujuzi wa ulimwengu huo na njia ya busara zaidi ya kujiendesha ndani yake haujakamilika. Tunachopaswa kujifunza ni jinsi ya kutumia postulates au axioms sio tu katika maadili, lakini kuelezea ulimwengu na kuongoza mwenendo bila ujuzi kamili.

Asili ya mihimili ya kimaadili inaangaziwa na uchunguzi wa Bertrand Russell kwamba "mwenendo wote wa kimantiki wa maisha unatokana na mbinu ya mchezo wa kihistoria wa kipuuzi ambamo tunajadili jinsi ulimwengu ungekuwa ikiwa pua ya Cleopatra ingekuwa na urefu wa nusu inchi" (Russell). 1903).

Mchezo wa "kana kwamba" huturuhusu kutenda licha ya kutokuwa na uhakika wa kiadili na kisayansi unaoendelea. Lakini misemo lazima isichanganywe na "ukweli" wa mwisho (Woodger 1937). Hutunzwa na kutumiwa ikiwa na matunda katika utumiaji wa kanuni za kimsingi za maadili. Zinapoonekana kuwa hazifai tena, zinaweza kutupwa na kubadilishwa na seti nyingine ya mikusanyiko.

Axioms za maadili huleta mfumo wa hukumu kwa kiwango cha mazoezi, kwa "sakafu ya duka". Mfano ni mazoea ya kawaida ya kuunda kanuni za kitaalamu za maadili kwa madaktari wa kampuni na wataalamu wengine. Zimeandaliwa ili kulinda haki za jumla na vipimo vyake kwa kuziba mapengo katika maarifa, kupanga uzoefu na kuturuhusu kutenda kabla ya maarifa fulani ya kimaadili au kisayansi.

Seti hizi za axioms, kama mifumo yote ya axioms, si sahihi au si sahihi, kweli au uongo. Tunatenda kana wao ni sahihi au kweli (kwa kweli wanaweza kuwa) na wanazihifadhi mradi tu zinaendelea kuzaa matunda katika kuturuhusu kutenda kwa busara. Jaribio la kuzaa matunda litatoa matokeo tofauti katika tamaduni tofauti kwa wakati tofauti kwa sababu, tofauti na kanuni za kimaadili za jumla, kanuni za kitamaduni zinaonyesha maadili ya jamaa.

Katika tamaduni za Mashariki, vikwazo vikali vya kijamii na kisheria vilitekelezwa kwa tabia za kitaaluma zinazopatana na imani ya Kibuddha katika njia ya nane ya kuishi kwa uadilifu, sehemu ya tano ambayo ilikuwa riziki ya haki, au na mila ya Confucius ya wajibu wa kitaaluma. Katika mipangilio kama hii, kanuni za kitaalamu za maadili zinaweza kuwa zana zenye nguvu katika ulinzi wa mgonjwa au somo la utafiti, pamoja na daktari au mwanasayansi.

Katika tamaduni za Magharibi, angalau kwa wakati huu licha ya mila dhabiti ya Hippocratic katika dawa, misimbo haina ufanisi, ingawa inabaki na thamani ndogo. Hii si tu kwa sababu vikwazo vya kijamii na kisheria havina nguvu kidogo, lakini pia kwa sababu ya baadhi ya mawazo ambayo hayaendani na uhalisia wa tamaduni za sasa za kimagharibi.

Ni wazi, kwa mfano, kwamba kuingizwa katika kanuni za maadili ya mafundisho yaliyoenea, axiom, inayohitaji ridhaa ya "hiari", "iliyoarifiwa" kabla ya taratibu za uvamizi wa faragha (kama vile kupima jeni) haina mantiki. Idhini ni nadra sana kwa hiari au taarifa. Habari inayowasilishwa mara chache huwa ya uhakika au kamili (hata katika akili ya mwanasayansi au daktari). Idhini kawaida hupatikana chini ya masharti ya kijamii (au kiuchumi) ya kulazimishwa. Ahadi za mtafiti kulinda faragha na usiri haziwezi kuwekwa kila wakati. Mtaalamu anaweza kulindwa kijamii na kisheria na kanuni zinazojumuisha fundisho hili, lakini mfanyakazi anakuwa mwathirika wa udanganyifu wa kikatili unaosababisha unyanyapaa wa kijamii na matatizo ya kiuchumi kutokana na ubaguzi wa kazi na bima.

Kwa hivyo, kuendelea kutumia fundisho la ridhaa katika kanuni za tabia za kitaaluma, kama katika kumlinda mfanyakazi kutokana na hatari za kupima jeni, sio maadili kwa sababu facade imeundwa ambayo haiendani na muktadha wa kisasa wa tamaduni iliyofanywa kuwa ya kimagharibi na kufanywa kimataifa na kimataifa. benki za data zinazohudumiwa na simu na kompyuta zilizounganishwa. Utaratibu huu unapaswa kutupiliwa mbali na nafasi yake kuchukuliwa na misimbo iliyofanywa kuwa ya ufanisi kwa dhana zinazolingana na ulimwengu halisi pamoja na ulinzi unaoweza kutekelezeka kijamii na kisheria.

Ugawaji wa Hatari

Sio busara (na kwa hivyo ni mbaya) kusambaza au kutenga mzigo wa hatari kwa tabaka, yaani, kugawa viwango tofauti vya hatari kwa seti tofauti za wanadamu, kama ilivyoainishwa na genome, umri, hali ya kijamii na kiuchumi, eneo la kijiografia ndani ya jumuiya ya kimataifa. , kabila au kazi. Ugawaji wa hatari kwa tabaka huchukulia kuwa kuna wanadamu ambao haki zao za jumla ni tofauti na wengine. Mahitaji ya kimsingi ya mwanadamu ni sawa. Kwa hiyo, haki za msingi za binadamu ni sawa.

Wazo la "hatari inayokubalika", kwa upana ikiwa haitumiwi ulimwenguni pote katika kuweka viwango, ni aina ya mgao wa hatari kwa tabaka. Inategemea ugawaji wa tofauti za hatari kulingana na kukokotoa hatari za mazoezi ya zamani ya kazi au mfiduo ulioenea wa dutu yenye sumu au hatari mahali pa kazi. Utaratibu huu wa kawaida unakubali na kukuza hatari zisizo za lazima kwa kugawia kiholela, kwa mfano, uwiano wa hatari "unaokubalika" wa kifo kimoja kwa kila elfu katika kuweka kiwango cha mfiduo kinachoruhusiwa kwa wafanyikazi, ikilinganishwa na kifo kimoja kwa milioni nyingine wanachama wa jumuiya moja.

Mifano mingine ya mgao wa hatari usio na mantiki (usio wa kimaadili) ni kukubalika kwa tofauti za hatari ndani ya tabaka, kama vile kati ya watu wazima na watoto walio katika mazingira magumu zaidi (kuweka kiwango kimoja kwa wote wawili wakati ulinzi mkali unahitajika kwa watoto), kati ya mazingira ya kazi na jumuiya, kati ya " mgeni” (au wafanyakazi wengine walio na uwezo mdogo) na wazawa, na hatari (kubwa kuliko tulivyojiwekea) zilizowekwa kwa wafanyakazi wasiolindwa katika nchi zilizoendelea kutokana na mahitaji ya soko kwa bidhaa zao katika nchi zilizoendelea zaidi.

Hatari zisizo za lazima hazikubaliki kamwe kiadili. Hatari "inakubalika" kimaadili ikiwa tu ni muhimu kulinda maisha (au ustawi) na uhuru au (1) imeathiriwa kitamaduni na ni ngumu sana kuiondoa au kudhibiti kwa muda mfupi na (2) ina kipaumbele cha chini kwa udhibiti ndani ya mpango mzuri wa kupunguza kuliko hatari nyingine mbaya ya kibayolojia.

Ushiriki wa Wafanyakazi

Haki za jumla za maisha na uhuru zinahitaji kuwawezesha wafanyikazi kufanya na kuchukua hatua kulingana na chaguzi zilizofanywa katika kutafuta haki hizi. Uwezeshaji hutokea kupitia upatikanaji wa taarifa, fursa za elimu kuelewa (na si tu kuguswa na taarifa), na uwezo usio na vikwazo au usiolazimishwa wa kutenda kulingana na uelewa huu katika kuepuka au kuchukua hatari.

Elimu inayoleta uelewaji huenda isifanyike katika kipindi cha kawaida cha mafunzo ya usalama, kwa kuwa mafunzo yanalenga kushawishi jibu lililowekwa kwa seti ya mawimbi au matukio yanayoonekana, na si kutoa uelewa wa kina. Hata hivyo si sababu zote zinazosababisha, ikiwa ni pamoja na matukio chini ya udhibiti wa wafanyakazi au usimamizi, ambayo husababisha kinachojulikana ajali inaweza kutabiriwa.

Ajali za kweli zenyewe hufafanuliwa kuwa “matukio kwa bahati nasibu” (Webster’s Third International Dictionary 1986). Hivyo hazipo katika asili. Kila tukio lina sababu (Planck 1933; Einstein 1949). Wazo la bahati nasibu ni neno linalotumiwa kwa manufaa wakati sababu haijulikani au kueleweka. Haipaswi kuchanganyikiwa na ukweli usiobadilika. Hata kama jeraha au ugonjwa unahusishwa kwa uwazi na kazi, visababishi vyote vya matukio—ndani au nje ya mahali pa kazi—vinavyosababisha madhara kamwe havijulikani au kueleweka vinapotokea (Susser 1973). Kwa hivyo, hata kama wakati, nyenzo za ufadhili na mafunzo zingepatikana bila kikomo, haiwezekani kumweka mfanyakazi kwa kila seti inayowezekana ya ishara kwa kila tukio linalowezekana.

Ili kupunguza kwa ufanisi hatari ya "ajali", ufahamu mchakato wa kemikali au mazoezi ya kushughulikia nyenzo humwezesha mfanyakazi kushughulikia matukio yasiyotarajiwa. Elimu ya mfanyakazi na kikundi chake cha asili, kama vile familia na kikundi cha rika ambacho mfanyakazi anashiriki, huongeza uelewa na uwezo wa kuchukua hatua katika kuzuia au kupunguza hatari. Kwa hivyo, ni maelezo ya haki za jumla.

Kuna jukumu lingine la kimaadili kwa seti ya asili ya mfanyakazi. Kuchagua eneo linalofaa ambapo mfanyakazi anaamua au kukubali hatari ni jambo muhimu katika kuhakikisha matokeo ya kimaadili. Maamuzi mengi (kama vile kukubali malipo ya hatari) yanapaswa kufanywa, ikiwa yatakaribia kuwa ya hiari ya kweli, katika mazingira mengine isipokuwa mazingira ya sintetiki kama vile mahali pa kazi au ukumbi wa chama. Familia, kikundi rika na vikundi vingine vya asili vinaweza kutoa njia mbadala zisizo na shuruti.

Kutoa motisha ya kiuchumi ili kukubali hatari isiyo ya lazima inayojulikana na mfanyakazi, mwajiri au serikali-hata kama matokeo ya mkataba uliojadiliwa kwa haki-siku zote ni kinyume cha maadili. Ni fidia tu, ikiwa inatosha, kwa familia ya mfanyakazi wakati hatari inaweza kuhesabiwa haki na wakati mfanyakazi ana ajira mbadala sawa inayopatikana bila unyanyapaa. Kufanya chaguo hili kimaadili kunahitaji mpangilio wa kutoegemea upande wowote au usio wa shuruti iwezekanavyo.

Ikiwa mipangilio hii haipatikani, uamuzi unapaswa kufanywa katika sehemu isiyo na upande wowote inayohusishwa na seti ya sintetiki isiyo na upande wowote au wakala ambayo inaweza kulinda uwezeshaji wa mfanyakazi na seti yake ya asili. Umuhimu kwa ustawi wa mfanyakazi wa maadili ya kitamaduni na maadili yanayopatikana katika familia yake, kikundi rika na jumuiya inasisitiza umuhimu wa kulinda ushiriki wao na uelewa kama vipengele vinavyozingatia maadili katika mchakato wa uwezeshaji.

Axioms Kuchanganya na Ukweli katika Mawasiliano

Wengi wetu, hata madaktari, wanasayansi na wahandisi, tumeelimishwa katika shule ya msingi kuelewa mbinu za axiomatic. Haiwezekani vinginevyo kuelewa hesabu na jiometri. Bado wengi kwa uangalifu huchanganya mawazo na ukweli (ambao unaweza kuwa, lakini si mara zote, sawa) katika jitihada za kulazimisha maadili ya kibinafsi ya kijamii juu ya hatua maalum ya hatua au kutotenda. Hii ni dhahiri zaidi katika jinsi habari inavyowasilishwa, kuchaguliwa, kupangwa na kufasiriwa.

Matumizi ya maneno kama ajali na salama ni mifano mizuri. Tumejadili ajali kama matukio ambayo hayatokei kimaumbile. Salama ni dhana inayofanana. Watu wengi wanaamini kwamba neno hili linamaanisha “bila madhara, majeraha au hatari” ( Webster’s Third International Dictionary 1986). Utupu usio na hatari hauwezi kupatikana, lakini ni mazoezi ya kawaida kwa "wataalam" kutumia neno hili katika kuelezea hali au kemikali, na kuacha maoni ya kwamba hakuna hatari, huku wakifikiri au kuwa na maana nyingine akilini - kama vile wao. imani kwamba hatari ni ndogo au “inakubalika”—bila kuwafahamisha wasikilizaji. Hili likifanywa bila kujua, ni kosa rahisi linaloitwa a upotovu wa nusu-mantiki. Ikiwa inafanywa kwa uangalifu, kama ilivyo mara nyingi, ni uwongo rahisi.

Kuchanganyikiwa na ukweli usiobadilika wa seti za axioms, mifano ya maelezo ya kisayansi au tathmini ya data, inaonekana kujilimbikizia katika uwekaji wa viwango. Dhana na mbinu za axiomatic katika udhibiti, uhalali wake ambao hufikiriwa na kwa kawaida huchanganyikiwa na ukweli usiopingika, ni pamoja na:

 • vizingiti vya athari za sumu katika idadi ya watu (haijapatikana)
 • viwango vya athari zinazozingatiwa (kulingana na njia)
 • vipengele vya kujiamini vya takwimu (kiholela kwa ufafanuzi)
 • maelezo ya hatari kabisa (data mara chache hulingana)
 • kutostahimili hatari sifuri (inapatikana tu na mfiduo sifuri)
 • pembezoni mwa "usalama" (kila wakati ni ya kubahatisha)
 • kudhibiti uwezekano (inategemea maadili)
 • njia za kipimo (chaguo la vyombo)
 • kanuni za kisaikolojia (vifupisho kutoka kwa wastani)
 • sehemu za mwisho za kibayolojia (kuthamini athari)
 • mtindo wa maisha na homogeneity ya maumbile (haijapatikana kamwe).

 

hizi axioms kawaida hujadiliwa kana wao ni ya ukweli. Si zaidi ya mawazo ya kutupwa kuhusu watu binafsi, hatari na udhibiti wao, kulingana (bora zaidi) juu ya maelezo machache.

Maadili ya kijamii na kiuchumi yaliyomo katika uteuzi na matumizi ya mihimili hii huongoza maamuzi ya kisera ya wale wanaotawala, kusimamia na kudhibiti. Maadili haya, sio data ya kisayansi pekee, huamua kanuni na viwango vya kimazingira na kibiolojia katika jamii na mahali pa kazi. Kwa hivyo, maadili haya, hukumu kulingana nao, na axioms zilizochaguliwa pia lazima zihukumiwe kwa busara zao, yaani, mafanikio yao katika kuepuka hatari ya maumivu, kifo na ulemavu.

Sheria na Mikataba: Mifumo ya Mihimili ya Maadili

Hata mfumo unaojumuisha zaidi wa mihimili ya maadili unapaswa kueleweka kama jaribio la kutumia kanuni za maadili katika mazingira ya kazi, hasa mifumo ya sheria na mikataba inayoongoza mahali pa kazi.

Sheria za serikali, kanuni za mashirika yake ya mawaziri na hata taratibu zilizopitishwa kwa njia isiyo rasmi (kama vile mifano ya tathmini ya hatari) zinaweza kushughulikiwa-na kubadilishwa-kama mfumo wowote wa axioms. Sambamba na mfumo wetu wa kanuni za maadili, zinazochukuliwa kama maadili axioms, sheria na kanuni za usalama kazini na afya zinaweza kuunganishwa kikamilifu na mifumo mingine ya kiafya inayokidhi mahitaji mengine ya afya ya jamii. Wanaweza kuwa sehemu iliyotofautishwa (lakini isiyoharibika) ya mfumo mzima wa jumuiya.

Huduma za afya, elimu, uingizwaji wa mishahara na ukarabati, hifadhi ya jamii, ulinzi wa walemavu, na programu nyingine za afya ya umma na ulinzi wa mazingira mara nyingi huratibiwa na mabunge yenye programu za usalama na afya kazini. Katika kufanya hivi, tahadhari lazima ichukuliwe ili kutolazimisha au kuunda bila kukusudia au kuendeleza mfumo wa tabaka.

Je, utunzaji huu unapaswa kuchukuliwaje? Kushiriki kwa wafanyikazi na wawakilishi kutoka kwa vyama vyao vilivyoandaliwa kwa uhuru katika sehemu za kazi zilizo na kandarasi na mashirika ya serikali ni ulinzi ambao unapaswa kuwa sehemu ya majaribio. Ushiriki ni sifa nyingine ya haki za binadamu. Vikwazo vilivyojaribiwa kwa mifumo ya tabaka mahali pa kazi ni pamoja na mabaraza ya wafanyakazi (yaliyohakikishwa na katiba za baadhi ya nchi), kamati za usimamizi wa wafanyikazi, kamati za wizara za sera na utendaji, zile zinazoshughulikia uwekaji viwango na utekelezaji, na elimu (wote kitaaluma na vyeo). -na-faili) na miundo mingine shirikishi.

Utekelezaji wa "haki" shirikishi za wafanyikazi katika kuamua hatari zao wenyewe ni njia iliyoamriwa ya kimaadili ya ulinzi dhidi ya kuongezeka kwa tabaka za wanadamu zilizoainishwa na rangi ya kola zao. Ni hatua ya kwanza kwa ugawaji wa kimaadili wa wajibu na usambazaji wa mzigo wa hatari mahali pa kazi. Utekelezaji wa haki hizi, hata hivyo, unaweza kukinzana na haki za usimamizi na za jamii kwa ujumla.

Utatuzi wa mzozo unapatikana kwa kuelewa kuwa haki hizi ni vipimo vya kurefusha maisha haki ambazo dhima yake ni kamilifu na ambayo lazima hatimaye ishinde kwa kutambua haki shirikishi za wafanyakazi, menejimenti na umma kwa ujumla katika maamuzi yanayohusu maisha na uhuru katika jamii ambayo kila mmoja anashiriki.

 

Back

Jumatano, Februari 23 2011 00: 00

Ufuatiliaji wa Mazingira ya Kazi

Tangu Ramazzini alipochapisha maandishi ya semina juu ya dawa za kazini (Ramazzini 1713), tumegundua kuwa kufanya kazi katika kazi fulani kunaweza kusababisha magonjwa maalum. Mara ya kwanza, zana za uchunguzi pekee zilipatikana kuchunguza mazingira ya kazi. Teknolojia ilipoendelea, tulianza kuweza kupima mazingira ambayo wafanyakazi walifanya biashara zao. Kupima mazingira ya wafanyakazi kumesaidia kutambua vyanzo vya mifadhaiko mahali pa kazi. Hata hivyo, ujuzi huu ulioboreshwa ulileta hitaji la kuweka vikomo vya mfiduo ili kulinda afya ya wafanyakazi. Hakika, tumepata njia za kuchunguza uwepo wa vitu vya sumu katika viwango vya chini, kabla ya kuunda matatizo ya afya. Sasa mara nyingi tunaweza kutabiri matokeo ya mfiduo bila kungoja athari zionekane, na hivyo kuzuia magonjwa na jeraha la kudumu. Afya njema mahali pa kazi sio ajali; inahitaji ufuatiliaji wa wafanyakazi na mazingira yao.

Vikomo vya Mfiduo Mahali pa Kazi

Vikomo vya mfiduo wa mapema mahali pa kazi viliwekwa ili kuzuia ugonjwa wa papo hapo na kifo. Leo, kwa maelezo bora zaidi, tunajaribu kufikia viwango vya chini zaidi ili kuzuia magonjwa sugu na athari ndogo za kiafya. Jaribio la kimfumo lililofanikiwa zaidi la kuunda vikomo vya kukabiliwa na kazi lilikuwa juhudi za Kamati ya Mipaka ya Vizingiti iliyoanzishwa na Mkutano wa Marekani wa Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wa Kiserikali (ACGIH) mwaka wa 1943. (ACGIH ni shirika la Marekani lisilo na uhusiano rasmi na wakala wowote wa udhibiti wa serikali. .) Mafanikio ya juhudi hii yanaonyeshwa na ukweli kwamba nchi nyingi duniani zimepitisha maadili ya kikomo (TLVs) yaliyochapishwa na ACGIH, ambayo sasa yana zaidi ya 600, kama viwango vya kuambukizwa mahali pa kazi. Matumizi yao mapana kama viwango vinavyotekelezeka yamekaribisha uchunguzi wa kina wa TLV na mchakato ambao ziliwekwa. Licha ya manufaa yake, TLVs zimekosolewa kutoka sekta tatu za mchakato wa kufanya maamuzi: kisayansi, kisiasa na kimaadili. Mapitio mafupi ya ukosoaji kadhaa hufuata:

Wanasayansi walikosoa ukweli kwamba TLV zilizowekwa kwa misingi ya data kubwa hazitofautishwi na zile zinazotegemea data ndogo sana.

TLVs hazikukusudiwa kuwa viwango vya mfiduo "salama" kwa wafanyikazi wote. Kamati ya TLV ilitambua kwamba tofauti za kibaolojia miongoni mwa wafanyakazi, na mambo mengine ambayo hayangeweza kuhesabiwa, yalifanya iwezekane kuweka mipaka ambayo ingehakikisha usalama kwa wafanyakazi wote katika mazingira yote. Kukubali TLV kama viwango vinavyotekelezeka huzua tatizo la kisiasa, kwa sababu sehemu ya idadi ya wafanyakazi haijalindwa. Kukaribia sifuri pekee kunaweza kutoa hakikisho hili, lakini kukaribia sifuri na hatari sifuri sio njia mbadala zinazofaa.

Data ambayo Kamati ya TLV ilifanya kazi nayo mara nyingi ilitolewa na kulipiwa na viwanda, na haikuweza kupatikana kwa umma. Wale wanaolindwa na mchakato huu wa kuweka kikomo wanasema kwamba wanapaswa kufikia data ambayo mipaka inategemea. Majaribio ya sekta ya kuzuia ufikiaji wa data zao, bila kujali sababu gani, yanaonekana na wengi kama yasiyo ya maadili na ya kujitegemea.

TLV bado zinaheshimiwa kama miongozo ya mfiduo wa wafanyikazi kwa mikazo ya mazingira, kutumiwa na wataalamu ambao wanaweza kutafsiri ipasavyo.

Viwango vya Udhihirisho wa Jamii

Kuna uhusiano kati ya mfiduo wa kikazi na jamii. Athari zozote mbaya za kiafya zinazoonekana kwa wafanyikazi ni matokeo ya kufichuliwa kwa jumla kwa uchafu wa mazingira. Jumla ya kipimo ni muhimu katika kuchagua vikomo vinavyofaa vya mfiduo. Hitaji hili tayari linatambuliwa kwa sumu ambazo hujilimbikiza mwilini, kama vile risasi na vitu vyenye mionzi.

Vikomo vya sasa vya kufichua vinatofautiana kwa wafanyakazi na kwa jamii, kwa sehemu, kwa sababu mfiduo wa wafanyikazi ni wa vipindi, sio endelevu. TLVs ziliwekwa kwa wiki ya kazi ya siku tano ya siku ya saa nane, jambo la kawaida nchini Marekani. TLV huakisi utendaji wa mifumo ya ukarabati wa binadamu. Hata hivyo, wengi wanasema kuwa mipaka ya mfiduo wa jumuiya na kazi haipaswi kuwa tofauti.

Bila taarifa mahususi kuhusu athari za usawazishaji au pinzani, vikomo vya kufichua kwa wafanyakazi na umma huakisi tu mwingiliano wa ziada kati ya vichafuzi vingi vya mazingira. Wakati wa kuweka mipaka kwa dutu moja, utata wa mazingira tunamoishi na kufanya kazi hufanya kuwa vigumu kutathmini mwingiliano wote unaowezekana kati ya uchafuzi wa mazingira. Badala yake, tunafanya mawazo yafuatayo ya kurahisisha: (1) mchanganyiko wa kimsingi wa kemikali katika mazingira yetu haujabadilika sana; na (2) maelezo ya epidemiolojia na vigezo vya kimazingira vinavyotumiwa kuweka viwango vinaonyesha kukabiliwa kwetu na mchanganyiko huu wa kemikali. Kwa kufanya mawazo haya wakati wa kuweka vikomo vya mfiduo wa jamii kwa dutu za kibinafsi, mwingiliano unaweza kupuuzwa. Ijapokuwa ingefaa kutumia hoja zilezile za kuweka vikomo vya kukaribia mtu mahali pa kazi, mantiki hiyo inatia shaka kwa sababu mchanganyiko wa dutu katika mazingira mbalimbali ya kazi si sawa ikilinganishwa na ile katika jamii zetu.

Sehemu ya mjadala wa kisiasa ni kama kupitisha viwango vinavyoweza kutekelezeka vya udhihirisho wa kimataifa. Je, nchi mahususi inapaswa kuweka vipaumbele vyake yenyewe, kama inavyoonyeshwa katika vikomo vyake vya kuambukizwa, au viwango vya kimataifa vinapaswa kupitishwa, kulingana na data bora zaidi inayopatikana? Serikali nyingi za nchi zinazoendelea zinachukua msimamo kwamba nchi zilizoendelea zinapaswa kuwa na viwango vikali vya mfiduo wa jamii, kwa sababu uchafuzi wa mazingira wa viwanda na kilimo umeunda mazingira duni yenye afya.

Vigezo vya Afya Kulingana na Aina ya Hatari

Kwa sasa, tunategemea sana upimaji wa sumu ya wanyama ili kuweka vikomo vya kuambukizwa kwa binadamu. Teknolojia ya kisasa ya kisasa hufanya iwezekane kubainisha kiwango na aina ya sumu ambayo mwili utateseka baada ya kuathiriwa na dutu fulani. Tunapima uwezo wa dutu kusababisha saratani, kuharibu kijusi, na kusababisha tumors mbaya. Pia tunapima kiwango ambacho dutu hiyo inaweza kuathiri mifumo ya somatic. Wanasayansi wengi wanadhani kwamba kuna kiwango salama cha mfiduo, na hii imethibitishwa na uchunguzi wa magonjwa ya awali ya wanadamu. Walakini, dhana kama hiyo haiwezi kuhesabiwa haki leo, haswa kwa saratani. Wataalam bado wanabishana juu ya uwepo na kutokuwepo kwa athari au kiwango cha "salama" cha mfiduo.

Tunaishi pamoja na kansa asilia katika mazingira yetu. Ili kukabiliana nazo, ni lazima tuhesabu hatari inayohusiana na kuathiriwa na dutu hizi, na kisha kutumia teknolojia bora zaidi ili kupunguza hatari hiyo kwa kiwango kinachokubalika. Kufikiri tunaweza kufikia hatari sifuri ni wazo potofu, na pengine njia mbaya ya kuchukua. Kwa sababu ya gharama na utata wa upimaji wa wanyama, tunatumia miundo ya hisabati kutabiri hatari za kukaribiana na dutu katika viwango vya chini. Bora tunaloweza kufanya ni kuhesabu ubashiri unaotegemewa kitakwimu wa kile ambacho kinaweza kuwa viwango salama vya kufichuliwa kwa mikazo ya kimazingira, kwa kuchukulia kiwango cha hatari ambacho jamii inakubali.

Ufuatiliaji wa Mazingira ya Kazi

Ufuatiliaji wa mazingira ya kazi ni maalum ya hygienists ya kazi. (Katika Amerika ya Kaskazini, wanaitwa wasafi wa viwanda.) Wataalamu hawa wanafanya sanaa na sayansi ya utambuzi, tathmini na udhibiti wa mikazo ya kazi. Wanafundishwa katika mbinu za kupima mazingira ambamo watu wanafanyia kazi. Kwa sababu ya wajibu wao wa kulinda afya na ustawi wa wafanyakazi na jamii, wataalamu wa usafi wa kazi wanajali sana masuala ya maadili. Kwa sababu hiyo, jumuiya kuu za usafi wa kiviwanda nchini Marekani hivi majuzi zilikamilisha marekebisho ya Kanuni zao za Maadili, ambayo ilitayarishwa awali mwaka wa 1978 (tazama pia "Kanuni za Maadili ya Maadili na Miongozo ya Ukalimani").

Matatizo ya Usiri

Data iliyotengenezwa kutokana na ufuatiliaji wa mazingira ya kazi ni muhimu katika kuboresha vikomo vya mfiduo kwa wafanyakazi na kwa jamii. Ili kupata mipaka bora zaidi, ambayo inasawazisha hatari, gharama na uwezekano wa kiufundi, data zote kutoka kwa sekta, kazi na serikali lazima zipatikane kwa wale wanaoweka mipaka. Mbinu hii ya maafikiano inaonekana kukua katika umaarufu katika nchi kadhaa, na inaweza kuwa utaratibu wa chaguo la kuweka viwango vya kimataifa.

Kuhusu siri za biashara na taarifa nyingine za wamiliki, Kanuni mpya ya Maadili hutoa miongozo kwa wasafishaji viwandani. Kama wataalamu, wanalazimika kuhakikisha kuwa wahusika wote wanaohitaji kujua habari kuhusu hatari za kiafya na kufichua wanapewa taarifa hiyo. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya usafi lazima waweke siri taarifa muhimu za biashara, isipokuwa pale ambapo masuala ya afya na usalama yanawahitaji wayafichue.

 

Back

Jumatano, Februari 23 2011 00: 04

Masuala ya Kimaadili: Taarifa na Usiri

Kifungu hiki kinashughulikia masuala ya kimaadili yanayotokea katika utendaji wa shughuli za afya ya kazini, ikiwa ni pamoja na utafiti wa afya ya kazini, kuhusiana na utunzaji wa taarifa za mfanyakazi mmoja mmoja, si kwa kuzingatia utendakazi au ufanisi bali kwa kurejelea kile kinachoweza kuchukuliwa kuwa sawa. au vibaya. Haitoi fomula ya jumla ya maamuzi kuhusu kama mazoea au la katika kushughulikia habari au kushughulikia masuala ya usiri yana uhalali wa kimaadili au kutetewa. Inafafanua kanuni za maadili za msingi za uhuru, wema, kutokuwa na wanaume na usawa na athari zake kwa masuala haya ya haki za binadamu.

Kanuni za msingi zinazotumiwa katika uchanganuzi wa kimaadili zinaweza kutumika katika kuchunguza athari za kimaadili katika uzalishaji, mawasiliano na matumizi ya aina nyinginezo za taarifa na vilevile, kwa mfano, uendeshaji wa utafiti wa afya ya kazini. Kwa kuwa makala hii ni muhtasari, maombi maalum hayatajadiliwa kwa undani sana.

Hali

Katika soko la ajira, katika biashara, au mahali pa kazi, masuala ya afya yanahusisha, kwanza kabisa, watu wanaoishi bure na wanaofanya kazi kiuchumi. Wanaweza kuwa na afya njema au kupata usumbufu wa kiafya ambao, kwa sababu yao, udhihirisho na matokeo, zaidi au kidogo kuhusiana na hali ya kazi na mahali pa kazi. Zaidi ya hayo, aina mbalimbali za wataalamu na watu wenye majukumu na wajibu mbalimbali wanaweza kuhusika katika masuala ya afya yanayohusu watu binafsi au vikundi mahali pa kazi, kama vile:

 • waajiri na wawakilishi wao
 • vyama vya wafanyakazi na wawakilishi wao
 • wataalamu wa afya
 • wasimamizi wa usalama wa kijamii na bima
 • watafiti
 • wawakilishi wa vyombo vya habari.

 

Taarifa zinazotokana na mazoezi au sayansi ya afya ya kazini na masuala ya haja ya kujua yanahusisha makundi haya yote na mwingiliano wao. Hii ina maana kwamba suala la uwazi au usiri wa habari kuhusu haki za binadamu, haki za mfanyakazi binafsi na mahitaji ya waajiri au mahitaji ya jamii kwa ujumla ni la upeo mpana. Inaweza pia kuwa ya utata wa juu. Kwa kweli, ni eneo la umuhimu wa msingi katika maadili ya afya ya kazini.

Mazingatio ya Msingi

Dhana ya kimsingi ya kifungu hiki ni kwamba watu wana hitaji na pia haki ya msingi ya faragha. Hii ina maana ya haja, na haki, ya kuficha na kufichua, kujua na pia kuachwa katika ujinga juu ya nyanja mbalimbali za maisha katika jamii na mahusiano ya mtu mwenyewe na ulimwengu wa nje. Vilevile jumuiya, au jamii, inahitaji kujua baadhi ya mambo kuhusu raia mmoja mmoja. Kuhusiana na mambo mengine kunaweza kuwa hakuna haja hiyo. Mahali pa kazi au katika kiwango cha biashara, maswala ya tija na afya yanahusisha mwajiri na wale walioajiriwa, kama pamoja na kama mtu binafsi. Pia kuna hali ambapo maslahi ya umma yanahusika, yakiwakilishwa na mashirika ya serikali au taasisi nyingine zinazodai haja halali ya kujua.

Swali linalojitokeza mara moja ni jinsi mahitaji haya yanavyopaswa kusuluhishwa na ni masharti gani yanapaswa kutimizwa kabla ya mahitaji ya kujua kuhusu biashara au jamii inaweza kupuuza kihalali haki ya faragha ya mtu binafsi. Kuna migogoro ya kimaadili inayohitaji kutatuliwa katika mchakato huu wa maridhiano. Ikiwa mahitaji ya kujua ya biashara au mwajiri hayaendani na mahitaji ya kulinda faragha ya wafanyikazi, uamuzi lazima ufanywe kuhusu ni hitaji gani, au haki ya kupata habari, ni muhimu. Mgogoro wa kimaadili hutokea kutokana na ukweli kwamba mwajiri huwa na jukumu la kuchukua hatua za kuzuia dhidi ya hatari za afya ya kazi. Ili kutekeleza jukumu hili mwajiri anahitaji habari juu ya hali ya kazi na afya ya wafanyikazi. Wafanyikazi wanaweza kutamani aina fulani za habari kuwahusu wao ziwe siri au siri, hata wakati wanakubali hitaji la hatua za kuzuia.

Mitazamo ya Maadili

Masuala ya kimaadili na migongano katika nyanja ya afya ya kazini inaweza kushughulikiwa kwa kutumia dhana mbili za kimaadili za kitamaduni—maadili ya kufuata matokeo au maadili ya deontolojia. Maadili ya kuzingatia matokeo huzingatia kile ambacho ni kizuri au kibaya, chenye madhara au muhimu katika matokeo yake. Kwa mfano, nia ya kijamii inayoonyeshwa kama kanuni ya kuongeza manufaa kwa idadi kubwa zaidi katika jumuiya ni onyesho la maadili ya kuzingatia matokeo. Sifa bainifu ya maadili ya deontolojia ni kuzingatia vitendo fulani au tabia ya mwanadamu kuwa ya lazima, kama vile kwa mfano kanuni ya kusema ukweli kila wakati—kanuni ya ukweli—bila kujali matokeo yake. Mtaalamu wa deontologist anashikilia kanuni za maadili kuwa kamili, na kwamba zinaweka wajibu kamili kwetu kuzitii. Dhana hizi zote mbili za falsafa ya msingi ya maadili, kando au kwa pamoja, zinaweza kutumika katika tathmini za kimaadili za shughuli au tabia za binadamu.

Haki za Binadamu

Wakati wa kujadili maadili katika afya ya kazi, athari za kanuni za maadili kwenye mahusiano ya kibinadamu na maswali ya mahitaji ya kujua mahali pa kazi, ni muhimu kufafanua kanuni kuu za msingi. Haya yanaweza kupatikana katika hati za kimataifa za haki za binadamu na katika mapendekezo na miongozo inayotokana na maamuzi yaliyopitishwa na mashirika ya kimataifa. Pia zinaonyeshwa katika kanuni za kitaalamu za maadili na mwenendo.

Haki zote mbili za mtu binafsi na kijamii zina jukumu katika utunzaji wa afya. Haki ya kuishi, haki ya uadilifu kimwili, na haki ya faragha ni ya umuhimu fulani. Haki hizi zimejumuishwa katika:

 • Azimio la Kimataifa la Haki za Kibinadamu la 1948 lililopitishwa na Umoja wa Mataifa
 • Mkataba wa Ulaya wa Ulinzi wa Haki za Kibinadamu na Uhuru wa Msingi (Baraza la Ulaya 1950)
 • Mkataba wa Kimataifa wa Umoja wa Mataifa wa 1966 juu ya Haki za Kiraia na Kisiasa

 

Ya umuhimu hasa kwa wafanyikazi wa huduma ya afya ya kazini ni kanuni za maadili zilizoundwa na kupitishwa na Jumuiya ya Madaktari Ulimwenguni. Hizi ni:

 • Kanuni za Kimataifa za Maadili ya Kimatibabu (1949-1968) na Tamko la Geneva (1948-1968)
 • Tamko la Helsinki: Pendekezo la Madaktari wa Uongozi wa Matibabu katika Utafiti wa Biomedical Unaohusisha Masomo ya Binadamu. (1964–1975–1983)

 

Haki za binadamu za kibinafsi kimsingi hazihusiani na hali ya kiuchumi. Msingi wao upo katika haki ya kujiamulia, ambayo inahusisha uhuru wa binadamu pamoja na uhuru wa binadamu.

Kanuni za Maadili

Kanuni ya uhuru inazingatia haki ya mtu binafsi ya kujitawala. Kulingana na kanuni hii wanadamu wote wana wajibu wa kimaadili wa kuheshimu haki ya binadamu ya kujiamulia mradi tu haikiuki haki za wengine kuamua matendo yao wenyewe kuhusu mambo yanayowahusu wao wenyewe. Tokeo moja muhimu la kanuni hii kwa ajili ya mazoezi ya afya ya kazini ni wajibu wa kimaadili wa kuzingatia baadhi ya aina za taarifa kuhusu watu binafsi kama siri.

Kanuni ya pili, kanuni ya utunzaji, ni muunganiko wa kanuni mbili za kimaadili—kanuni isiyo ya kiume na kanuni ya wema. Ya kwanza inataja daraka la kiadili kwa wanadamu wote la kutosababisha kuteseka kwa wanadamu. Kanuni ya wema ni wajibu wa kutenda mema. Inaamuru kwamba wanadamu wote wana wajibu wa kiadili kuzuia na kukomesha kuteseka au madhara na pia kwa kadiri fulani kuendeleza hali njema. Tokeo moja la vitendo la hili katika mazoezi ya afya ya kazini ni wajibu wa kutafuta kwa njia ya utaratibu kutambua hatari za afya mahali pa kazi, au matukio ambapo afya au ubora wa maisha unatatizwa kwa sababu ya hali ya mahali pa kazi, na kuchukua kinga au kurekebisha. hatua popote hatari kama hizo au sababu za hatari zinapatikana. Kanuni ya ufadhili inaweza pia kutolewa kama msingi wa utafiti wa afya ya kazini.

Kanuni ya usawa inamaanisha wajibu wa kimaadili wa wanadamu wote kuheshimu haki za kila mmoja wao kwa njia isiyo na upendeleo na kuchangia katika ugawaji wa mizigo na manufaa kwa njia ambayo wanajamii au jumuiya ya watu walio na upendeleo mdogo zaidi wanapewa kipaumbele maalum. . Matokeo muhimu ya kiutendaji ya kanuni hii yanatokana na wajibu wa kuheshimu haki ya kujitawala ya kila mtu anayehusika, kwa maana kwamba kipaumbele kinapaswa kutolewa kwa vikundi au watu binafsi mahali pa kazi au katika soko la ajira ambao wako katika hatari zaidi au walio wazi zaidi. kwa hatari za kiafya mahali pa kazi.

Katika kuzingatia kanuni hizi tatu ni sawa kusisitiza tena kwamba katika huduma za afya kanuni ya uhuru katika kipindi cha muda imechukua nafasi ya manufaa kama kanuni ya kwanza ya maadili ya matibabu. Hii kwa kweli inajumuisha moja ya mielekeo mikali zaidi katika historia ndefu ya mapokeo ya Hippocratic. Kuibuka kwa uhuru kama dhana ya kijamii na kisiasa, kisheria na kimaadili kumeathiri sana maadili ya matibabu. Imehamisha kitovu cha kufanya maamuzi kutoka kwa daktari hadi kwa mgonjwa na hivyo kuelekeza upya uhusiano mzima wa daktari na mgonjwa kwa njia ya kimapinduzi. Mwelekeo huu una athari za wazi kwa uwanja mzima wa afya ya kazi. Ndani ya huduma za afya na utafiti wa kimatibabu inahusiana na mambo mbalimbali ambayo yana athari katika soko la ajira na mahusiano ya viwanda. Miongoni mwa haya yanapaswa kutajwa tahadhari inayotolewa kwa mbinu shirikishi zinazohusisha wafanyakazi katika michakato ya maamuzi katika nchi nyingi, upanuzi na maendeleo ya elimu ya umma, kuibuka kwa harakati za haki za kiraia za aina nyingi na mabadiliko ya teknolojia ya kasi katika mbinu za uzalishaji na shirika la kazi.

Mitindo hii imeunga mkono kuibuka kwa dhana ya uadilifu kama thamani muhimu, inayohusiana sana na uhuru. Uadilifu katika maana yake ya kimaadili huashiria thamani ya kimaadili ya utimilifu, inayojumuisha wanadamu wote kama watu na kuishia ndani yao wenyewe, huru katika kazi zote na kudai heshima kwa utu wao na thamani ya maadili.

Dhana za uhuru na uadilifu zinahusiana kwa maana kwamba uadilifu unaonyesha thamani ya msingi inayolingana na hadhi ya mtu. Dhana ya uhuru badala yake inaeleza kanuni ya uhuru wa kutenda inayoelekezwa katika kulinda na kukuza uadilifu huu. Kuna tofauti muhimu kati ya dhana hizi kwa kuwa thamani ya uadilifu haikubali digrii. Inaweza kuwa nzima au kukiukwa au hata kupotea. Uhuru una digrii na ni tofauti. Kwa maana hiyo uhuru unaweza kuwekewa vikwazo zaidi au kidogo, au, kinyume chake, kupanuliwa.

Faragha na Usiri

Kuheshimu faragha na usiri wa watu hufuata kanuni ya uhuru. Faragha inaweza kuvamiwa na usiri ukakiukwa kwa kufichua au kutoa maelezo ambayo yanaweza kutumika kumtambulisha mtu au kufichua hisia zisizotakikana au hata za chuki kutoka kwa wengine. Hii ina maana kwamba kuna haja ya kulinda taarifa hizo zisisambazwe. Kwa upande mwingine, ikitokea taarifa hiyo ni muhimu ili kugundua au kuzuia hatari za kiafya mahali pa kazi, kuna haja ya kulinda afya ya mfanyakazi mmoja mmoja na kwa kweli wakati mwingine afya ya kundi kubwa la wafanyakazi wanaokabiliwa na hali hiyo hiyo. hatari za mahali pa kazi.

Ni muhimu kuchunguza ikiwa hitaji la kulinda habari juu ya watu binafsi na hitaji la kulinda afya ya wafanyikazi na kuboresha hali ya kazi inalingana. Ni suala la kupima mahitaji ya mtu binafsi dhidi ya manufaa ya pamoja. Kwa hiyo migogoro inaweza kutokea kati ya kanuni za uhuru na ufadhili, mtawalia. Katika hali kama hizi ni muhimu kuchunguza maswali ya nani anayepaswa kuidhinishwa kujua nini na kwa madhumuni gani.

Ni muhimu kuchunguza vipengele hivi vyote viwili. Ikiwa habari inayotokana na mfanyakazi binafsi inaweza kutumika kuboresha mazingira ya kazi kwa manufaa ya jumuiya nzima, kuna sababu nzuri za kimaadili za kuchunguza kesi hiyo kwa kina.

Taratibu zinapaswa kupatikana ili kukataa ufikiaji usioidhinishwa wa habari na matumizi ya habari kwa madhumuni mengine isipokuwa yale yaliyotajwa na kukubaliwa mapema.

Uchambuzi wa Maadili

Katika uchambuzi wa kimaadili ni muhimu kuendelea hatua kwa hatua katika kutambua, kufafanua na kutatua migogoro ya kimaadili. Kama ilivyoelezwa hapo awali, maslahi ya aina mbalimbali, na ya watendaji mbalimbali mahali pa kazi au katika soko la ajira, yanaweza kujionyesha kama maslahi ya kimaadili au wadau. Kwa hivyo, hatua ya kwanza ya msingi ni kutambua pande kuu zinazohusika na kuelezea masilahi yao ya busara na kupata migongano ya masilahi inayoweza kutokea na dhahiri. Ni sharti muhimu kwamba migogoro hiyo ya kimaslahi kati ya wadau mbalimbali ionekane na kuelezwa badala ya kukataliwa. Pia ni muhimu kukubali kwamba migogoro hiyo ni ya kawaida kabisa. Katika kila mgogoro wa kimaadili kuna wakala mmoja au kadhaa na somo moja au kadhaa linalohusika na hatua iliyochukuliwa na wakala au mawakala.

Hatua ya pili ni kubainisha kanuni husika za kimaadili za uhuru, ukarimu, kutokuwa na wanaume na usawa. Hatua ya tatu inajumuisha kutambua manufaa au manufaa ya kimaadili na gharama au hasara kwa watu hao au mashirika ambayo yanahusika au kuathiriwa na tatizo au suala la afya ya kazini. Maneno mafanikio ya kimaadili or gharama za kimaadili hapa zimepewa maana pana. Kitu chochote ambacho kinaweza kuzingatiwa kuwa cha manufaa au kuwa na matokeo chanya kutoka kwa mtazamo wa kimaadili ni faida. Kitu chochote ambacho kinaweza kuathiri kikundi kwa njia mbaya ni kwa njia inayofanana na gharama ya maadili.

Kanuni hizi za msingi za maadili (uhuru, faida na usawa) na hatua zinazohusiana za uchanganuzi hutumika katika kushughulikia taarifa katika mazoezi ya kila siku ya kazi ya afya ya kitaaluma na kwa kushughulikia na kuwasiliana na taarifa za kisayansi. Ikionekana katika mtazamo huu, usiri wa rekodi za matibabu au matokeo ya miradi ya utafiti wa afya ya kazini inaweza kuchanganuliwa kwa misingi kuu iliyoainishwa hapo juu.

Taarifa kama hizo kwa mfano zinaweza kuhusisha hatari zinazoshukiwa au zinazoweza kutokea kwa afya kazini, na zinaweza kuwa za ubora na thamani tofauti. Ni wazi matumizi ya taarifa hizo yanahusisha masuala ya kimaadili.

Inapaswa kusisitizwa kuwa mtindo huu wa uchanganuzi wa maadili unakusudiwa kimsingi kuunda muundo changamano wa mahusiano yanayohusisha mfanyakazi binafsi, wafanyakazi katika biashara kama maslahi ya pamoja na yaliyowekwa mahali pa kazi na katika jamii kwa ujumla. Kimsingi, katika mazingira ya sasa, ni zoezi la ufundishaji. Inategemea kimsingi dhana, kutoka sehemu fulani zinazochukuliwa kuwa zenye utata katika falsafa ya maadili, kwamba lengo na suluhu sahihi katika mzozo wa kimaadili haipo. Ili kumtaja Bertrand Russell:

(Sisi) sisi wenyewe ndio waamuzi wa mwisho na wasioweza kukanushwa wa maadili na katika ulimwengu wa thamani asili ni sehemu tu. Kwa hivyo, katika ulimwengu huu sisi ni wakuu kuliko Asili. Katika ulimwengu wa maadili, asili yenyewe haina upande wowote, si nzuri au mbaya, haistahili kupongezwa au kulaumiwa. Ni sisi ambao huunda maadili na matamanio yetu ambayo hutoa thamani. Katika ulimwengu huu sisi ni wafalme, na tunadhalilisha ufalme ikiwa tutainamia Asili. Ni kwa ajili yetu kuamua maisha mazuri, si kwa Asili—hata asili iliyotajwa kama Mungu (Russell 1979).

Hii ni njia nyingine ya kusema kwamba mamlaka ya kanuni za kimaadili, kama ilivyorejelewa hapo awali katika kifungu hiki, huamuliwa na mtu binafsi au kikundi cha watu, ambao wanaweza kukubaliana au kutokubaliana na kile kinachokubalika kiakili au kihemko.

Hii ina maana kwamba katika kutatua migogoro ya kimaadili na matatizo mazungumzo kati ya maslahi tofauti yanayohusika huchukua umuhimu mkubwa. Ni muhimu kuunda uwezekano kwa kila mtu anayehusika kubadilishana maoni na wengine wanaohusika katika kuheshimiana. Iwapo inakubalika kama ukweli wa maisha kwamba hakuna suluhu sahihi kwa mizozo ya kimaadili, haifuati kwamba ufafanuzi wa nafasi ya kimaadili unategemea kabisa mawazo ya kibinafsi na yasiyo ya kanuni. Ni muhimu kukumbuka kwamba masuala yanayohusiana na usiri na uadilifu yanaweza kushughulikiwa na makundi mbalimbali au watu binafsi wenye pointi za kuondoka kwa kuzingatia kanuni na maadili tofauti sana. Moja ya hatua muhimu katika uchanganuzi wa kimaadili ni kwa hiyo kubuni utaratibu wa mawasiliano na na kati ya watu na maslahi ya pamoja yanayohusika, na hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuanzisha mchakato unaoishia kwa makubaliano au kutokubaliana kuhusiana na kushughulikia au kuhamisha habari nyeti.

Hatimaye, inasisitizwa kuwa uchambuzi wa kimaadili ni chombo cha uchunguzi wa mazoea na mikakati ya hiari ya utekelezaji. Haitoi majibu ya mwongozo kwa nini ni sawa au mbaya, au kwa kile kinachofikiriwa kuwa kinakubalika au kisichokubalika kutoka kwa mtazamo wa maadili. Inatoa mfumo wa maamuzi katika hali zinazohusisha kanuni za msingi za kimaadili za uhuru, wema, udhalimu na usawa.

Maadili na Taarifa katika Afya ya Kazini

Maswali ya kimaadili na matatizo yanayojitokeza katika mazoezi na sayansi ya afya ya kazini yanatokana na ukusanyaji, uhifadhi, uchambuzi na matumizi ya taarifa kuhusu watu binafsi. Michakato kama hiyo inaweza kufanywa kwa utaratibu au kwa msingi wa dharula kwa madhumuni ya kuboresha afya na ubora wa maisha ya wafanyikazi au hali ya kazi mahali pa kazi. Hizi ni, zenyewe, nia ambazo ni muhimu sana katika kazi zote za afya ya kazi. Taarifa hizo zinaweza, hata hivyo, kutumika kwa mazoea ya kuchagua, hata ya kibaguzi, ikiwa yanatumiwa kwa mfano katika kuajiri au kufanya kazi za kazi. Taarifa zinazokusanywa kutoka kwa rekodi za afya au faili za wafanyakazi, kwa hivyo, kimsingi zina uwezo wa kutumiwa dhidi ya mtu huyo kwa njia ambayo inaweza kuwa isiyokubalika au kuchukuliwa kama ukiukaji wa kanuni za msingi za maadili.

Taarifa inaweza kujumuisha data na uchunguzi uliorekodiwa kutoka kwa uchunguzi wa matibabu kabla ya kuajiriwa au uchunguzi wa mara kwa mara au programu za ufuatiliaji wa afya. Mipango au taratibu hizo mara nyingi huanzishwa na mwajiri. Wanaweza pia kuchochewa na mahitaji ya kisheria. Inaweza pia kujumuisha habari iliyokusanywa katika mashauriano ya matibabu yaliyoanzishwa na mtu anayehusika. Chanzo kimoja cha data cha umuhimu fulani katika nyanja ya afya ya kazini ni ufuatiliaji wa kibayolojia wa matukio ya mahali pa kazi.

Katika mazoezi ya afya ya kazini na katika utafiti wa afya ya kazini aina nyingi tofauti za data na uchunguzi hukusanywa, kurekodiwa na, kwa viwango tofauti, hatimaye kutumika. Taarifa hiyo inaweza kuhusisha hali za awali za afya na tabia zinazohusiana na afya, kama vile kutokuwepo kwa sababu ya ugonjwa. Inaweza pia kujumuisha uchunguzi wa dalili na matokeo katika uchunguzi wa kimatibabu au matokeo ya uchunguzi wa kimaabara wa aina nyingi. Aina ya mwisho ya taarifa inaweza kuhusisha uwezo wa utendaji kazi, uimara wa misuli, stamina ya kimwili, uwezo wa utambuzi au kiakili, au inaweza kujumuisha maamuzi ya utendaji katika masuala mbalimbali. Taarifa hiyo inaweza pia kuwa na, kinyume na mwisho wa wigo wa afya, taarifa juu ya upungufu wa afya; ulemavu; uliokithiri wa mtindo wa maisha; matumizi ya pombe, madawa ya kulevya na sumu nyingine; Nakadhalika. Hata ikiwa habari nyingi za aina hii zenyewe ni ndogo au hazina hatia, michanganyiko yao na mkusanyiko unaoendelea kwa wakati unaweza kutoa maelezo ya kina na ya kina ya sifa za mtu.

Taarifa inaweza kurekodiwa na kuhifadhiwa katika aina mbalimbali. Rekodi za mwongozo ni za kawaida katika faili zilizo na habari juu ya watu binafsi. Hifadhidata za kompyuta pia zinaweza kutumika na vibeba taarifa kama vile tepi za sumaku na diski za kuruka. Kwa kuwa uwezo wa kumbukumbu wa faili kama hizo za wafanyikazi wa kompyuta kwa kawaida ni wa vipimo vikubwa, hifadhidata zinajumuisha matishio yanayowezekana kwa uadilifu wa kibinafsi. Taarifa katika hifadhi hizo za data na rejista na faili zinaweza, mikononi mwa watu wasio waaminifu sana, kuunda chombo cha mamlaka, ambacho kinaweza kutumika kinyume na maslahi ya mtu anayehusika.

Ni nje ya upeo wa kifungu hiki kufafanua ni aina gani ya habari ni nyeti na ni nini sio. Wala sio nia katika muktadha huu kutoa ufafanuzi wa kiutendaji wa dhana ya uadilifu wa kibinafsi au kutoa mwongozo wa maamuzi juu ya habari gani inapaswa kuzingatiwa kuwa nyeti zaidi au kidogo kwa heshima na kanuni za kimsingi za maadili. Hili haliwezekani. Unyeti wa habari katika suala hili umeamua kimuktadha na inategemea mambo mengi. Jambo muhimu linalozingatiwa lipo katika kutumia kanuni za kimsingi za kimaadili katika kushughulikia maswali ya jinsi, nani na chini ya hali gani data na taarifa kama hizo zinashughulikiwa.

Uchambuzi wa Hatari na Taarifa za Utafiti

Katika kueleza kanuni za uchanganuzi wa kimaadili mkazo umewekwa kwenye taarifa za afya na taarifa zinazohusiana na afya katika rekodi za mtu binafsi kama vile rekodi za afya na faili za wafanyakazi. Kuna, hata hivyo, katika mazoezi na katika sayansi ya afya ya kazi, aina nyingine za habari ambazo zinaweza, katika kizazi chao, usindikaji na matumizi, kuhusisha kuzingatia maadili na hata migogoro ya kanuni za maadili. Taarifa kama hizo zinaweza, hata hivyo, kuchanganuliwa kwa kutumia kanuni za kimaadili za uhuru, wema na usawa kama sehemu za kuondoka. Hii inatumika, kwa mfano, katika tathmini za hatari na uchambuzi wa hatari. Katika hali ambapo, kwa mfano, taarifa muhimu kuhusu hatari ya afya kazini inazuiliwa kimakusudi kutoka kwa wafanyakazi, inaweza kutarajiwa kwamba uchambuzi wa kimaadili utaonyesha wazi kwamba kanuni zote tatu za msingi za kimaadili zimekiukwa. Hii inatumika bila kujali kama taarifa hiyo inachukuliwa kuwa ya siri na mmoja wa washirika wanaohusika. Ugumu hutokea wakati habari inayohusika haina uhakika, haitoshi au hata si sahihi. Hukumu zinazotofautiana sana zinaweza pia kuwa karibu kuhusu nguvu ya ushahidi. Hii, hata hivyo, haibadilishi muundo wa kimsingi wa masuala ya kimaadili yanayohusika.

Katika utafiti wa afya ya kazini ni jambo la kawaida kabisa kuwa na hali ambapo taarifa kuhusu miradi ya utafiti ya awali, ya sasa au ya baadaye itawasilishwa kwa wafanyakazi. Iwapo utafiti utafanywa unaohusisha wafanyakazi kama watafitiwa bila kueleza nia na athari kamili za mradi na bila kutafuta ridhaa inayofaa kutoka kwa kila mtu anayehusika, uchambuzi wa kimaadili utaonyesha kwamba kanuni za msingi za uhuru, wema na usawa zimekiukwa.

Ni wazi, asili ya kiufundi na changamano ya somo inaweza kusababisha matatizo ya kiutendaji katika mawasiliano kati ya watafiti na wengine wanaohusika. Hii, yenyewe, haibadilishi muundo wa uchambuzi na masuala ya maadili yanayohusika.

Uhifadhi

Kuna ulinzi mbalimbali wa kiutawala ambao unaweza kutumika kulinda taarifa nyeti. Mbinu za kawaida ni:

1.   Usiri na usiri. Yaliyomo katika rekodi za matibabu na vitu vingine vilivyowekwa alama kama maelezo ya afya yanaweza kuchukuliwa kuwa ya siri au ya siri, kwa masharti ya kisheria. Inapaswa kuzingatiwa ingawa sio yote yaliyomo kwenye hati kama hizi ni ya hali nyeti. Pia huwa na habari ambazo zinaweza kuwasilishwa kwa uhuru bila kusababisha madhara kwa mtu yeyote.
Kipengele kingine ni wajibu uliowekwa kwa wanachama wa vikundi vilivyochaguliwa vya kitaaluma kuweka siri taarifa wanazopewa kwa siri. Hii inaweza kuwa kesi katika mashauriano katika aina za uhusiano ambazo zinaweza kujulikana kama uaminifu. Kwa mfano, hii inaweza kutumika kwa maelezo ya afya au maelezo mengine yanayoshughulikiwa katika uhusiano wa daktari na mgonjwa. Taarifa kama hizo zinaweza kulindwa katika sheria, katika makubaliano ya mazungumzo ya pamoja au katika kanuni za kitaaluma.
Inapaswa, hata hivyo, kuzingatiwa kwamba dhana ya habari ya afya ina-kama vile dhana ya afya-hakuna ufafanuzi wa kiutendaji wa vitendo. Hii ina maana kwamba neno hilo linaweza kupewa tafsiri tofauti.

2.   Uidhinishaji wa ufikiaji wa habari. Sharti hili kwa mfano linaweza kutumika kwa watafiti wanaotafuta taarifa katika rekodi za afya au katika faili za hifadhi ya jamii za raia mmoja mmoja.

3.   Idhini iliyoarifiwa kama sharti la ukusanyaji wa data na ufikiaji wa rekodi zilizo na habari juu ya watu binafsi. Kanuni ya ridhaa iliyoarifiwa, ikimaanisha haki ya kufanya uamuzi pamoja na mtu anayehusika, ni utaratibu ulioanzishwa kisheria katika nchi nyingi katika maswali yote kuhusu ukusanyaji na ufikiaji wa habari za kibinafsi.
Kanuni ya idhini ya ufahamu inazidi kutambuliwa kuwa muhimu katika kushughulikia taarifa za kibinafsi. Inamaanisha kuwa mhusika ana haki ya kimsingi ya kuamua ni taarifa gani inakubalika au inaruhusiwa kukusanywa, kwa madhumuni gani, na nani, kwa kutumia mbinu zipi, kwa masharti gani na ulinzi wa kiutawala au kiufundi dhidi ya ufikiaji usioidhinishwa au usiohitajika. .

4.   Ulinzi wa kiufundi wa kulinda habari za kompyuta. Hii inaweza kwa mfano kuhusika na kuanzishwa kwa utaratibu wa kuweka misimbo na usimbaji kwa kuzuia ufikiaji usioidhinishwa wa rekodi zilizo na habari juu ya watu au - ikiwa ufikiaji ni halali - kuzuia utambulisho wa watu katika msingi wa data (ulinzi wa kutokujulikana). Hata hivyo inapaswa kuzingatiwa kuwa kutokujulikana, kumaanisha kuweka misimbo au kufichwa kwa jina na maelezo mengine ya utambulisho, kama vile nambari za usalama wa jamii, kunaweza kusiwe na ulinzi wa kuaminika dhidi ya utambulisho. Maelezo mengine yaliyomo katika faili ya kibinafsi mara nyingi yanaweza kutosha kuruhusu watu binafsi kutambuliwa.

5.   Udhibiti wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kukataza, kuidhinisha na udhibiti wa kuanzisha na kuendesha vyanzo vya data vya kompyuta vyenye faili au rekodi za wafanyakazi..

6.   Kanuni za maadili za kitaaluma. Kanuni za viwango vya maadili katika utendaji wa kitaaluma zinaweza kupitishwa na mashirika ya kitaaluma na mashirika kwa njia ya kanuni za maadili ya kitaaluma. Nyaraka kama hizo zipo katika ngazi ya kitaifa katika nchi nyingi na pia katika ngazi ya kimataifa. Kwa kumbukumbu zaidi hati zifuatazo za kimataifa zinapendekezwa:

 • Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini, iliyopitishwa na Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini mwaka wa 1992
 • Miongozo ya Maadili, iliyopitishwa na Jumuiya ya Kimataifa ya Epidemiological
 • Miongozo ya Kimataifa ya Mapitio ya Maadili ya Mafunzo ya Epidemiological, iliyopitishwa na Baraza la Mashirika ya Kimataifa ya Sayansi ya Tiba (CIOMS)

 

Katika kuhitimisha sehemu hii inafaa kusisitiza kwamba kanuni ya msingi katika kupanga au kuanzisha mazoea ya kukusanya data ni kuepuka ukusanyaji wa data bila nia iliyozingatiwa kwa uangalifu na umuhimu wa afya ya kazini. Hatari za kimaadili zinazopatikana katika kukusanya taarifa ambazo hazitumiki kwa manufaa, ikiwa ni pamoja na manufaa ya afya ya mfanyakazi au mtu anayehusika, ni dhahiri. Kimsingi, chaguzi na mikakati iliyopo katika kupanga ukusanyaji na usindikaji wa taarifa za wafanyakazi zinaweza kurekebishwa kwa uchanganuzi wa kimaadili katika suala la uhuru, faida na usawa.

Faili za Wafanyikazi za Kompyuta

Ukuzaji wa teknolojia ya kompyuta umeunda uwezekano kwa waajiri kukusanya, kuhifadhi na kuchakata taarifa kuhusu wafanyakazi kuhusu vipengele vingi tofauti vinavyohusiana na tabia na utendakazi wao mahali pa kazi. Matumizi ya mifumo hiyo ya hali ya juu ya kompyuta imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni na imesababisha wasiwasi wa hatari za kuingilia uadilifu wa mtu binafsi. Ni jambo la busara kutabiri kwamba hatari kama hizo bado zitakuwa za kawaida zaidi katika siku zijazo. Kutakuwa na haja kubwa ya kutumia ulinzi wa data na hatua mbalimbali za kulinda dhidi ya ukiukaji wa uadilifu.

Wakati huo huo ni dhahiri kwamba teknolojia mpya huleta faida kubwa kwa uzalishaji katika biashara au katika sekta ya umma, na pia kutoa njia za kuboresha shirika la kazi au kuondoa matatizo kama vile kazi za monotonous na za muda mfupi. Swali la msingi ni jinsi ya kufikia uwiano unaofaa kati ya manufaa katika matumizi ya mbinu za kompyuta na haki halali na mahitaji ya wafanyakazi kulindwa dhidi ya kuingiliwa kwa uadilifu wao binafsi.

Baraza la Ulaya mwaka 1981 limepitisha pendekezo (Na. R 81–1) kuhusu hifadhidata za matibabu na mkataba kuhusu Ulinzi wa Watu Binafsi Kuhusiana na Uchakataji Kiotomatiki wa Data ya Kibinafsi. Baraza la Umoja wa Ulaya lina maagizo (95/46/EC)—Juu ya Ulinzi wa Watu Binafsi Kuhusiana na Usindikaji wa Data ya Kibinafsi na Uhamishaji wa Bure wa data kama hiyo. ilishughulikia masuala haya. Inapaswa kuzingatiwa kuwa utekelezaji wa kanuni kama hizo kwenye data ya kibinafsi ya kompyuta katika nchi nyingi huzingatiwa kama maswala ya uhusiano wa kiviwanda.

Hitimisho

Hali za kiutendaji zinazohusisha utunzaji wa taarifa katika afya ya kazini huhusisha hukumu za wataalamu wa afya ya kazini na wengine wengi. Maswali kuhusu nini ni sawa au mbaya, au zaidi au chini ya kukubalika, hutokea katika mazoezi ya afya ya kazi katika hali nyingi tofauti za kimazingira na kitamaduni. Uchambuzi wa kimaadili ni chombo kinachotoa msingi wa hukumu na maamuzi, kwa kutumia kanuni za kimaadili na seti za maadili ili kusaidia kutathmini na kuchagua kati ya njia mbalimbali za utekelezaji.

 

Back

Jumatano, Februari 23 2011 00: 08

Maadili katika Ulinzi wa Afya na Ukuzaji wa Afya

Ingawa huduma za afya kazini zinazidi kuenea duniani kote, rasilimali za kuendeleza na kuendeleza shughuli hizi mara nyingi haziendani na mahitaji yanayoongezeka. Wakati huo huo, mipaka ya maisha ya kibinafsi na ya kazi imekuwa ikibadilika, ikiibua suala la kile kinachoweza kuwa, au kinachopaswa kuwa, kuzungukwa kihalali na afya ya kazini. Programu za mahali pa kazi ambazo huchunguza dawa au kutoweka kwa VVU, au kutoa ushauri nasaha kwa matatizo ya kibinafsi, ni dhihirisho dhahiri la ukungu wa mpaka kati ya maisha ya kibinafsi na ya kazi.

Kwa mtazamo wa afya ya umma kuna hoja nzuri kwa nini tabia za afya hazipaswi kugawanywa katika vipengele vya maisha, vipengele vya mahali pa kazi na vipengele vingi vya mazingira. Ingawa malengo ya kukomesha matumizi mabaya ya dawa za kulevya na shughuli zingine mbaya yanasifiwa, kuna hatari za kimaadili katika jinsi masuala haya yanavyoshughulikiwa mahali pa kazi. Itakuwa muhimu pia kuhakikisha kuwa hatua dhidi ya shughuli kama hizo haziondoi hatua zingine za ulinzi wa afya. Madhumuni ya makala haya ni hasa kuchunguza masuala ya kimaadili katika ulinzi wa afya na ukuzaji wa afya mahali pa kazi.

Ulinzi wa Afya

Ulinzi wa kibinafsi na wa pamoja wa wafanyikazi

Ingawa tabia ya kimaadili ni muhimu kwa vipengele vyote vya huduma ya afya, ufafanuzi na ukuzaji wa tabia ya kimaadili mara nyingi huwa changamano zaidi katika mipangilio ya afya ya kazini. Daktari wa huduma ya msingi lazima atangulize mahitaji ya mgonjwa binafsi, na mtaalamu wa afya ya jamii lazima atangulize mahitaji ya afya ya pamoja. Mtaalamu wa afya ya kazini, kwa upande mwingine, ana wajibu kwa mgonjwa binafsi na jamii-mfanyikazi, nguvu kazi na umma kwa ujumla. Wakati mwingine jukumu hili nyingi huwasilisha majukumu yanayokinzana.

Katika nchi nyingi wafanyakazi wana haki ya kisheria isiyopingika kulindwa kutokana na hatari za mahali pa kazi, na lengo la programu za afya ya kazini linapaswa kuwa kushughulikia haki hii. Masuala ya kimaadili yanayohusiana na ulinzi wa wafanyakazi kutokana na hali zisizo salama kwa ujumla ni yale yanayohusiana na ukweli kwamba mara nyingi maslahi ya kifedha ya mwajiri, au angalau maslahi ya kifedha yanaonekana, yanapingana na kufanya shughuli zinazohitajika ili kulinda afya ya wafanyakazi. Msimamo wa kimaadili ambao mtaalamu wa afya ya kazini lazima azingatie, hata hivyo, uko wazi. Kama ilivyobainishwa katika Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini (iliyochapishwa tena katika sura hii): "Wataalamu wa afya ya kazini lazima wachukue hatua, kama jambo la kipaumbele, kwa maslahi ya afya na usalama wa wafanyakazi."

Mtaalamu wa afya ya kazini, awe mfanyakazi au mshauri, mara nyingi hupitia shinikizo la kuafikiana na mazoezi ya kimaadili katika ulinzi wa afya ya mfanyakazi. Mtaalamu huyo anaweza hata kuombwa na mfanyakazi kufanya kazi kama wakili dhidi ya shirika wakati masuala ya kisheria yanapotokea au wakati mfanyakazi, au mtaalamu mwenyewe, anahisi kuwa hatua za ulinzi wa afya hazitolewi.

Ili kupunguza mizozo kama hii ya maisha halisi ni muhimu kuanzisha matarajio ya jamii, vivutio vya soko na mbinu za miundombinu ili kukabiliana na hasara halisi ya kifedha ya mwajiri au inayofikiriwa katika kutoa hatua za ulinzi wa afya ya mfanyakazi. Hizi zinaweza kuwa na kanuni zilizo wazi zinazohitaji utendakazi salama, pamoja na faini kali kwa ukiukaji wa viwango hivi; hii, kwa upande wake, inahitaji uzingatiaji wa kutosha na miundombinu ya utekelezaji. Inaweza pia kujumuisha mfumo wa malipo ya fidia ya wafanyikazi iliyoundwa ili kukuza mazoea ya kuzuia. Ni wakati tu mambo ya kijamii, kanuni, matarajio na sheria yanaangazia umuhimu wa ulinzi wa afya mahali pa kazi ndipo mazoezi ya kimaadili yataruhusiwa kweli kustawi.

Haki ya kulindwa kutokana na hali zisizo salama na vitendo vya wengine

Mara kwa mara, suala jingine la kimaadili hutokea kuhusiana na ulinzi wa afya: hiyo ni hali ambayo mfanyakazi binafsi anaweza kuwa hatari mahali pa kazi. Kwa kuzingatia majukumu mengi ya mtaalamu wa afya ya kazini, haki ya wanachama wa pamoja (wafanyakazi na umma) kulindwa kutokana na vitendo vya wengine lazima izingatiwe kila wakati. Katika maeneo mengi ya mamlaka “kufaa kufanya kazi” hufafanuliwa sio tu kwa kuzingatia uwezo wa mfanyakazi kufanya kazi hiyo, lakini pia kufanya kazi bila kuweka hatari isiyofaa kwa wafanyikazi wenza au umma. Ni kinyume cha maadili kumnyima mtu kazi (yaani, kumtangaza mfanyakazi kuwa hafai kufanya kazi) kwa misingi ya hali ya afya wakati hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha dai kwamba hali hii inadhoofisha uwezo wa mfanyakazi kufanya kazi kwa usalama. Hata hivyo, wakati mwingine uamuzi wa kimatibabu unapendekeza kwamba mfanyakazi anaweza kuwa hatari kwa wengine, hata wakati nyaraka za kisayansi za kuunga mkono tamko la kutofaa ni dhaifu au hata kukosa kabisa. Madhara, kwa mfano, ya kuruhusu mfanyakazi aliye na kizunguzungu kisichojulikana kuendesha kreni, inaweza kuwa mbaya sana. Kwa kweli inaweza kuwa kinyume cha maadili kumruhusu mtu kuchukua majukumu maalum katika kesi hizi.

Haja ya kusawazisha haki za mtu binafsi na haki za pamoja sio tu kwa afya ya kazini. Katika maeneo mengi ya kisheria inahitajika kwamba mhudumu wa afya aripoti kwa mamlaka ya afya ya umma hali kama vile magonjwa ya zinaa, kifua kikuu au unyanyasaji wa watoto, hata kama hii inahitaji ukiukaji wa usiri wa watu wanaohusika. Ingawa mara nyingi hakuna miongozo madhubuti ya kusaidia daktari wa afya ya kazini wakati wa kuunda maoni kama hayo, kanuni za maadili zinahitaji kwamba daktari atumie fasihi ya kisayansi kikamilifu iwezekanavyo pamoja na uamuzi wake bora wa kitaaluma. Kwa hivyo masuala ya afya na usalama ya umma lazima yaunganishwe na wasiwasi kwa mfanyakazi binafsi wakati wa kufanya mitihani ya matibabu na nyinginezo kwa kazi zilizo na majukumu maalum. Hakika uchunguzi wa madawa ya kulevya na pombe, ikiwa utahesabiwa haki hata kidogo kama shughuli halali ya afya ya kazi, inaweza kuhesabiwa haki kwa msingi huu tu. The Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini inasema:

Ambapo hali ya afya ya mfanyakazi na asili ya kazi zinazofanywa ni kama uwezekano wa kuhatarisha usalama wa wengine, mfanyakazi lazima ajulishwe wazi kuhusu hali hiyo. Katika kesi ya hali ya hatari, usimamizi na, ikiwa ndivyo inavyotakiwa na kanuni za kitaifa, mamlaka yenye uwezo, lazima pia ifahamishwe juu ya hatua muhimu za kuwalinda watu wengine.

Mkazo kwa mtu binafsi huelekea kupuuza na kwa hakika kupuuza wajibu wa mtaalamu kwa manufaa ya jumla ya jamii au hata makundi maalum ya pamoja. Kwa mfano, wakati tabia ya mtu binafsi inakuwa hatari kwa mtu binafsi au kwa wengine, ni wakati gani mtaalamu anapaswa kuchukua hatua kwa niaba ya pamoja na kupuuza haki za mtu binafsi? Maamuzi kama haya yanaweza kuwa na athari muhimu kwa watoa huduma wa programu za usaidizi wa wafanyikazi (EAPs) wanaofanya kazi na wafanyikazi walio na upungufu. Wajibu wa kuwaonya wafanyakazi wenza au wateja ambao wanaweza kutumia huduma za mtu aliyeharibika, kinyume na wajibu wa kulinda usiri wa mtu huyo, unapaswa kueleweka wazi. Mtaalamu hawezi kujificha nyuma ya usiri au ulinzi wa haki za mtu binafsi, kama ilivyojadiliwa hapo juu.

Mipango ya Kukuza Afya

Mawazo na mjadala

Mawazo kwa ujumla msingi wa shughuli za kukuza mabadiliko ya mtindo wa maisha mahali pa kazi ni kwamba:

(l) Maamuzi ya mtindo wa maisha ya kila siku ya wafanyakazi kuhusu mazoezi, kula, kuvuta sigara na kudhibiti mfadhaiko yana athari ya moja kwa moja kwa afya yao ya sasa na ya baadaye, ubora wa maisha yao, na utendaji wao wa kazi na (2) mpango wa mabadiliko chanya wa maisha unaofadhiliwa na kampuni. , inayosimamiwa na wafanyakazi wa muda lakini kwa hiari na wazi kwa wafanyakazi wote, itawapa motisha wafanyakazi kufanya mabadiliko chanya ya maisha ya kutosha kuathiri afya na ubora wa maisha (Nathan 1985).

Mwajiri anaweza kufikia umbali gani katika kujaribu kurekebisha tabia kama vile utumiaji wa dawa za kulevya wakati wa kupumzika, au hali kama vile uzito kupita kiasi, ambayo haiathiri moja kwa moja wengine au utendakazi wa mfanyakazi. Katika shughuli za kukuza afya, makampuni ya biashara hujitolea kuwa mrekebishaji wa vipengele vya maisha ya wafanyakazi ambavyo vina madhara, au vinavyoonekana kuwa na madhara kwa afya zao. Kwa maneno mengine, mwajiri anaweza kutaka kuwa wakala wa mabadiliko ya kijamii. Mwajiri anaweza hata kujitahidi kuwa mkaguzi wa afya kwa kuzingatia masharti yale ambayo yanaonekana kuwa mazuri au yasiyofaa kwa afya, na kutekeleza hatua za kinidhamu ili kuwaweka wafanyakazi katika afya njema. Baadhi wana vizuizi maalum ambavyo vinakataza wafanyikazi kuzidi uzani wa mwili uliowekwa. Hatua za motisha zimewekwa ambazo hupunguza bima au marupurupu mengine kwa wafanyikazi wanaojali miili yao, haswa kwa mazoezi. Sera zinaweza kutumika kuhimiza vikundi fulani vidogo, yaani, wavutaji sigara, kuachana na mazoea ambayo ni hatari kwa afya zao.

Mashirika mengi yanadai kuwa hayalengi kuelekeza maisha ya kibinafsi ya wafanyikazi, lakini yanatafuta kushawishi wafanyikazi kutenda kwa busara. Hata hivyo, wengine wanahoji kama waajiri wanapaswa kuingilia kati katika eneo ambalo linatambuliwa kama tabia ya kibinafsi. Wapinzani wanasema kuwa shughuli hizo ni matumizi mabaya ya mamlaka ya waajiri. Kinachokataliwa ni chini ya uhalali wa mapendekezo ya afya kuliko motisha nyuma yao, ambayo inaonekana kuwa ya kibaba na ya wasomi. Programu ya kukuza afya inaweza pia kuonekana kuwa ya kinafiki pale ambapo mwajiri hafanyi mabadiliko kwa sababu za shirika zinazochangia afya mbaya, na ambapo nia kuu inaonekana kuwa kuzuia gharama.

Udhibiti wa gharama kama kichocheo kikuu

Kipengele kikuu cha muktadha wa huduma za afya za tovuti ya kazi ni kwamba biashara "kuu" ya shirika sio kutoa huduma za afya, ingawa huduma kwa wafanyikazi inaweza kuonekana kama mchango muhimu katika kufikia malengo ya shirika, kama vile. ufanisi wa uendeshaji na kuzuia gharama. Mara nyingi, EAPs za kukuza afya na huduma za urekebishaji hutolewa na waajiri wanaotaka kufikia malengo ya shirika—yaani, nguvu kazi yenye tija zaidi, au kupunguzwa kwa gharama za bima na fidia ya wafanyakazi. Ingawa matamshi ya ushirika yamesisitiza nia za kibinadamu zinazotokana na EAPs, sababu kuu na msukumo kwa kawaida huhusisha wasiwasi wa shirika kuhusu gharama, utoro na upotevu wa tija unaohusishwa na matatizo ya afya ya akili na matumizi mabaya ya pombe na madawa ya kulevya. Malengo haya ni tofauti kabisa na malengo ya kitamaduni ya wahudumu wa afya, kwa kuwa wanazingatia malengo ya shirika na mahitaji ya mgonjwa.

Wakati waajiri hulipa moja kwa moja kwa huduma, na huduma zinatolewa kwenye tovuti ya kazi, wataalamu wanaotoa huduma lazima, kwa lazima, kuzingatia malengo ya shirika ya mwajiri na utamaduni maalum wa mahali pa kazi inayohusika. Programu zinaweza kupangwa kulingana na "athari ya mstari wa chini"; na maafikiano juu ya malengo ya huduma za afya yanaweza kuhitaji kufanywa kutokana na hali halisi ya kuzuia gharama. Chaguo la hatua linalopendekezwa na mtaalamu linaweza kuathiriwa na mazingatio haya, wakati mwingine kuwasilisha tatizo la kimaadili kuhusu jinsi ya kusawazisha kile ambacho kitakuwa bora kwa mfanyakazi binafsi na kile ambacho kitakuwa na gharama nafuu zaidi kwa shirika. Ambapo jukumu la msingi la mtaalamu linadhibitiwa kwa lengo lililobainishwa la kuzuia gharama, migogoro inaweza kuwa mbaya zaidi. Tahadhari kubwa lazima itumike katika mbinu za utunzaji zinazosimamiwa ili kuhakikisha kuwa malengo ya huduma ya afya hayaathiriwi na juhudi za kupunguza au kupunguza gharama.

Ni wafanyakazi gani wana haki ya kupata huduma za EAP, ni aina gani za tatizo zinafaa kuzingatiwa na je mpango huo unafaa kutekelezwa kwa wanafamilia au wastaafu? Inaweza kuonekana kuwa maamuzi mengi hayategemei dhamira iliyotajwa ya kuboresha afya bali kikomo cha malipo ya manufaa. Wafanyakazi wa muda ambao hawana bima ya manufaa huwa hawafikii huduma za EAP ili shirika lisilipe gharama za ziada. Hata hivyo, wafanyakazi wa muda wanaweza pia kuwa na matatizo ambayo huathiri utendaji na tija.

Katika maelewano kati ya huduma bora na gharama zilizopunguzwa, ni nani anayefaa kuamua ni kiasi gani cha ubora kinachohitajika na kwa bei gani—mgonjwa, anayetumia huduma lakini hawajibiki kwa malipo au bei, au mlinda lango wa EAP, ambaye hafanyi hivyo. kulipa bili lakini kazi ya nani inaweza kutegemea mafanikio ya matibabu? Je, mtoa huduma au bima, mlipaji mkuu, achukue uamuzi?

Vile vile, ni nani anayepaswa kuamua wakati mfanyakazi anatumiwa? Na, ikiwa gharama za bima na matibabu huamuru uamuzi kama huo, ni wakati gani ambapo itagharimu zaidi kumfukuza mfanyakazi—kwa mfano, kwa sababu ya ugonjwa wa akili—kisha kumsajili na kumzoeza mfanyakazi mpya? Majadiliano zaidi ya jukumu la wataalamu wa afya ya kazini katika kushughulikia maamuzi kama haya hakika yanafaa.

Kujitolea au kulazimisha?

Matatizo ya kimaadili yanayotokana na utiifu wa mteja usioeleweka yanaonekana mara moja katika EAPs. Wataalamu wengi wa EAP wanaweza kubishana kutokana na mafunzo yao ya kimatibabu kwamba lengo lao halali ni mtu ambaye wao ni watetezi wake. Dhana hii inategemea dhana ya kujitolea. Hiyo ni, mteja anatafuta usaidizi kwa hiari na anakubali uhusiano, ambao hudumishwa tu na ushiriki wake wa kazi. Hata pale ambapo rufaa inatolewa na msimamizi au menejimenti, hoja inatolewa kwamba ushiriki bado kimsingi ni wa hiari. Hoja zinazofanana zinatolewa kwa shughuli za kukuza afya.

Ubishi huu wa wataalamu wa EAP kwamba wateja wanafanya kazi kwa hiari yao mara nyingi husambaratika kimatendo. Wazo la kwamba ushiriki ni wa hiari kwa kiasi kikubwa ni udanganyifu. Mitazamo ya mteja ya chaguo wakati mwingine huwa ndogo sana kuliko inavyotangazwa, na rufaa za usimamizi zinaweza kutegemea makabiliano na kulazimishwa. Ndivyo ilivyo wengi wa wanaoitwa rufaa binafsi, ambayo hutokea baada ya pendekezo kali limetolewa na mwingine mwenye nguvu. Ingawa lugha ni chaguo, ni wazi kwamba chaguo ni chache na kuna njia moja tu sahihi ya kuendelea.

Gharama za huduma za afya zinapolipwa na mwajiri au kupitia bima ya mwajiri, mipaka kati ya maisha ya umma na ya kibinafsi huwa haitofautiani sana, na hivyo kuongeza uwezekano wa kulazimishwa. Itikadi ya sasa ya programu ni moja ya hiari; lakini shughuli yoyote inaweza kuwa ya hiari kabisa katika mpangilio wa kazi?

Urasimu sio demokrasia na tabia yoyote inayoitwa ya hiari katika mpangilio wa shirika inaweza kuwa wazi kwa changamoto. Tofauti na mazingira ya jumuiya, mwajiri ana uhusiano wa kimkataba wa muda mrefu na waajiriwa wengi, ambao mara nyingi hubadilika na uwezekano wa kupandishwa vyeo, ​​kupandishwa vyeo, ​​pamoja na kushushwa vyeo waziwazi na kwa siri. Hii inaweza kusababisha hisia za kimakusudi au zisizotarajiwa kwamba ushiriki katika programu maalum ya kuzuia ni jambo la kawaida na linalotarajiwa (Roman 1981).

Elimu ya afya pia lazima iwe ya tahadhari kuhusu madai ya kujitolea kwani hii inashindwa kutambua nguvu za hila ambazo zina nguvu kubwa mahali pa kazi katika kuunda tabia. Ukweli kwamba shughuli za uendelezaji afya hupokea utangazaji chanya na pia hutolewa bila malipo, unaweza kusababisha dhana kwamba ushiriki hauungwi mkono tu bali unatamaniwa sana na wasimamizi. Kunaweza kuwa na matarajio ya zawadi kwa ushiriki zaidi ya yale yanayohusiana na afya. Kushiriki kunaweza kuonekana kuwa ni muhimu kwa maendeleo au angalau kudumisha wasifu wa mtu katika shirika.

Kunaweza pia kuwa na udanganyifu wa hila kwa upande wa wasimamizi, ambao unakuza shughuli za afya kama sehemu ya maslahi yake ya dhati kwa ustawi wa wafanyakazi, huku wakificha wasiwasi wake halisi kuhusiana na matarajio ya kuzuia gharama. Vivutio vya wazi kama vile malipo ya juu ya bima kwa wavutaji sigara au wafanyikazi wazito zaidi vinaweza kuongeza ushiriki lakini wakati huo huo viwe vya kulazimisha.

Sababu za hatari za mtu binafsi na za pamoja

Mtazamo mkubwa wa ukuzaji wa afya inayotokana na kazi juu ya mtindo wa maisha wa mtu binafsi kama kitengo cha kuingilia kati kinapotosha utata unaotokana na tabia za kijamii. Mambo ya kijamii, kama vile ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia na upendeleo wa kitabaka, kwa ujumla hupuuzwa na programu zinazolenga tu kubadilisha tabia za kibinafsi. Mbinu hii inachukua tabia nje ya muktadha na kuchukulia "kwamba tabia za kibinafsi ni tofauti na zinaweza kubadilishwa kwa uhuru, na kwamba watu binafsi wanaweza kuchagua kwa hiari kubadilisha tabia kama hiyo" (Coriel, Levin na Jaco 1986).

Kwa kuzingatia ushawishi wa mambo ya kijamii, ni kiwango gani cha kweli ambacho watu wana udhibiti wa kurekebisha hatari za kiafya? Kwa hakika sababu za hatari za kitabia zipo, lakini athari za muundo wa kijamii, mazingira, urithi au nafasi rahisi lazima pia zizingatiwe. Mtu huyo hawajibikii pekee kwa maendeleo ya ugonjwa, lakini hivi ndivyo jitihada nyingi za kukuza afya kwenye tovuti ya kazi zinavyofikiri.

Mpango wa kukuza afya ambapo wajibu wa mtu binafsi unaweza kupinduliwa, husababisha maadili.

Ingawa uwajibikaji wa kibinafsi bila shaka ni sababu ya uvutaji sigara kwa mfano, athari za kijamii kama vile tabaka, mkazo, elimu na utangazaji pia zinahusika. Kufikiri kwamba sababu za mtu binafsi pekee ndizo zinazohusika huwezesha kumlaumu mwathiriwa. Wafanyakazi wanaovuta sigara, wana uzito mkubwa, wana shinikizo la damu, na kadhalika, wanalaumiwa, ingawa wakati mwingine kwa uwazi, kwa hali yao. Hii inaondoa shirika na jamii kutoka kwa jukumu lolote la shida. Wafanyikazi wanaweza kulaumiwa kwa hali hiyo na kwa kutofanya kitu kuihusu.

Tabia ya kukabidhi jukumu kwa mtu binafsi pekee hupuuza kundi kubwa la data ya kisayansi. Ushahidi unapendekeza kwamba matokeo ya kazi ya kisaikolojia yanaweza kuwa na athari kwa afya ambayo huendelea baada ya siku ya kazi kufanywa. Imeonyeshwa kwa upana kwamba uhusiano kati ya vipengele vya shirika (kama vile kushiriki katika kufanya maamuzi, mwingiliano wa kijamii na usaidizi, kasi ya kazi, mzigo wa kazi, n.k.), na matokeo ya afya, hasa ugonjwa wa moyo na mishipa. Athari za uingiliaji kati wa shirika, badala ya au pamoja na mabadiliko ya tabia ya mtu binafsi, ziko wazi kabisa. Hata hivyo, programu nyingi za kukuza afya zinalenga kubadilisha tabia ya mtu binafsi lakini mara chache huzingatia vipengele kama hivyo vya shirika.

Kuzingatia watu binafsi haishangazi inapotambuliwa kuwa wataalamu wengi katika programu za kukuza afya, ustawi na EAP ni matabibu ambao hawana usuli wa afya ya kazini. Hata wakati matabibu wanatambua vipengele vya wasiwasi vya mahali pa kazi, ni nadra kuwa na vifaa vya kupendekeza au kutekeleza afua zenye mwelekeo wa shirika.

Kuondoa tahadhari kutoka kwa ulinzi wa afya

Mara chache huwa na mipango ya afya inayopendekezwa kuingilia kati katika utamaduni wa shirika au kujumuisha mabadiliko katika shirika la kazi kama vile mitindo ya usimamizi yenye mkazo, maudhui ya kazi ya kuchosha au viwango vya kelele. Kwa kupuuza mchango wa mazingira ya kazi kwa matokeo ya afya, programu maarufu kama vile udhibiti wa dhiki zinaweza kuwa na athari mbaya kwa afya. Kwa mfano, kwa kuzingatia upunguzaji wa mfadhaiko wa mtu binafsi badala ya kubadilisha hali za kazi zenye mkazo, ukuzaji wa afya mahali pa kazi unaweza kusaidia wafanyikazi kukabiliana na mazingira yasiyofaa na magonjwa yanayoongezeka kwa muda mrefu. Aidha, utafiti uliofanywa haujatoa msaada mkubwa kwa mbinu za kliniki. Kwa mfano, katika utafiti mmoja, programu za usimamizi wa mfadhaiko wa mtu binafsi zilikuwa na athari ndogo kwenye uzalishaji wa katekisimu kuliko udukuzi wa mifumo ya malipo (Ganster et al. 1982).

Kwa kuongeza, Pearlin na Schooler (1978) waligundua kuwa ingawa utatuzi wa matatizo mbalimbali, majibu ya kukabiliana yalikuwa na ufanisi katika maisha ya kibinafsi na ya familia, aina hii ya kukabiliana haina ufanisi katika kukabiliana na matatizo yanayohusiana na kazi. Tafiti nyingine zaidi zilipendekeza kuwa baadhi ya tabia za kukabiliana na mtu binafsi huongeza dhiki kama zinatumika mahali pa kazi (Parasuramen na Cleek 1984).

Watetezi wa programu za afya kwa ujumla hawapendezwi na masuala ya jadi ya afya ya kazini na, kwa uangalifu au vinginevyo, huzuia tahadhari kutoka kwa hatari za mahali pa kazi. Kwa vile mipango ya afya kwa ujumla hupuuza hatari ya ugonjwa wa kazini au hali hatari za kazi, watetezi wa ulinzi wa afya wanahofia kwamba kubinafsisha tatizo la afya ya wafanyakazi ni njia inayofaa kwa baadhi ya makampuni kuepusha tahadhari kutoka kwa mabadiliko ya gharama kubwa lakini ya kupunguza hatari katika muundo na maudhui ya mahali pa kazi. au kazi.

Usiri

Waajiri wakati mwingine huhisi kuwa wana haki ya kupata taarifa za kimatibabu kuhusu wafanyakazi wanaopokea huduma kutoka kwa mtaalamu. Bado mtaalamu anafungwa na maadili ya taaluma na kwa hitaji la kivitendo la kudumisha imani ya mfanyakazi. Tatizo hili linakuwa gumu haswa ikiwa kesi za kisheria zinahusika au ikiwa shida iliyopo inazungukwa na maswala ya kihemko, kama vile ulemavu kutokana na UKIMWI.

Wataalamu pia wanaweza kuhusika katika masuala ya siri yanayohusiana na mazoea ya biashara ya mwajiri na uendeshaji wake. Ikiwa tasnia inayohusika ina ushindani mkubwa, mwajiri anaweza kutaka kuweka siri habari kama vile mipango ya shirika, kupanga upya na kupunguza kazi. Ambapo mazoea ya biashara yanaweza kuwa na athari kwa afya ya wafanyikazi, mtaalamu huzuiaje kutokea kwa athari kama hizo bila kuhatarisha siri za umiliki au za ushindani za shirika?

Roman na Blum (1987) wanasema kuwa usiri hutumika kumlinda daktari dhidi ya uchunguzi wa kina. Wakitaja usiri wa mteja, wengi wanapinga ukaguzi wa ubora au uhakiki wa kesi rika, ambao unaweza kufichua kuwa daktari amevuka mipaka ya mafunzo ya kitaaluma au utaalam. Hili ni jambo muhimu la kuzingatia kimaadili kutokana na uwezo wa mshauri kuathiri afya na ustawi wa wateja. Suala ni hitaji la kutambua kwa uwazi kwa mteja asili ya uingiliaji kati kulingana na kile kinachoweza au kisichoweza kufanya.

Usiri wa taarifa zinazokusanywa na programu zinazolenga watu binafsi badala ya mifumo ya kazi zinaweza kuathiri usalama wa kazi ya mfanyakazi. Maelezo ya ukuzaji wa afya yanaweza kutumika vibaya kuathiri hali ya mfanyakazi kwa bima ya afya au masuala ya wafanyikazi. Wakati data ya jumla inapatikana, inaweza kuwa vigumu kuhakikisha kwamba data kama hiyo haitatumika kutambua wafanyakazi binafsi, hasa katika vikundi vidogo vya kazi.

Ambapo mifumo ya matumizi ya kimatibabu ya EAP inavutia kitengo fulani cha kazi au tovuti, watendaji wamechukia kuwajulisha wasimamizi hili. Wakati mwingine manukuu ya masuala ya usiri katika uhalisia huficha kutoweza kutoa mapendekezo yanayofaa ya kuingilia kati kwa sababu ya hofu kwamba wasimamizi hawatakubali maoni hasi kuhusu tabia zao au desturi za shirika. Kwa bahati mbaya, matabibu wakati mwingine hukosa utafiti na ujuzi wa epidemiological ambao huwaruhusu kuwasilisha data thabiti ili kuunga mkono uchunguzi wao.

Maswala mengine yanahusiana na utumizi mbaya wa habari na vikundi mbalimbali vya maslahi. Kampuni za bima, waajiri, vyama vya wafanyakazi, vikundi vya wateja na wataalamu wa afya wanaweza kutumia vibaya taarifa za pamoja na za kibinafsi zinazokusanywa wakati wa shughuli ya kukuza afya.

Baadhi wanaweza kutumia data kunyima huduma au bima kwa wafanyakazi au waathiriwa wao katika taratibu za kisheria au za kiutawala zinazoshughulikia madai ya fidia au bima. Washiriki katika programu wanaweza kuamini kuwa "dhamana ya usiri" inayotolewa na programu kama hizo imekiuka. Mipango inahitaji kuwashauri wafanyakazi kwa uwazi kwamba chini ya hali fulani (yaani, maswali ya kisheria au ya kiutawala) taarifa za kibinafsi zilizokusanywa na programu zinaweza kutolewa kwa wahusika wengine.

Data iliyojumlishwa inaweza kutumika vibaya ili kuhamisha mzigo kutoka kwa mhusika mmoja hadi mwingine. Upatikanaji wa taarifa kama hizo huenda usiwe sawa, kwa kuwa taarifa za pamoja zinaweza kupatikana tu kwa wawakilishi wa shirika na si wale watu wanaotafuta manufaa. Wakati ikitoa data juu ya wafanyikazi inayozingatia michango ya mtindo wa maisha ya mtu binafsi kwa hali fulani, mashirika yanaweza kuwa na uwezo wa kuzuia habari kuhusu mazoea ya shirika ambayo pia yaliunda shida.

Data ya epidemiolojia kuhusu mifumo ya hali au mambo yanayohusiana na kazi haipaswi kukusanywa kwa namna ya kuwezesha unyonyaji na mwajiri, bima, mfumo wa fidia au na wateja.

Inakinzana na viwango vingine vya kitaaluma au huduma

Viwango na maadili ya kitaaluma yanaweza kuwa yanakinzana na mazoea ambayo tayari yapo katika shirika fulani. Mbinu za makabiliano zinazotumiwa na programu za ulevi wa kazini zinaweza kuwa zisizo na tija au zinakinzana na maadili ya kitaaluma wakati wa kushughulikia matatizo au ulemavu mwingine, hata hivyo mtaalamu anayefanya kazi katika muktadha huu anaweza kushinikizwa kushiriki katika matumizi ya mbinu hizo.

Uhusiano wa kimaadili na watoa huduma wa nje lazima pia uzingatiwe. Ingawa EAPs wameeleza kwa uwazi hitaji la watendaji kuepuka rufaa kwa huduma za matibabu ambazo wanashirikiana nazo kwa karibu, watoa huduma za afya hawajathubutu kufafanua uhusiano wao na watoa huduma wa nje wa huduma ambazo zinaweza kuwavutia wafanyakazi kwa ushauri wa maisha ya kibinafsi. Mipangilio kati ya EAPs na watoa huduma mahususi ambayo husababisha rufaa kwa matibabu kulingana na faida za kiuchumi kwa watoa huduma badala ya mahitaji ya kimatibabu ya wateja huwasilisha mgongano wa kimaslahi dhahiri.

Pia kuna kishawishi cha kushirikisha watu wasio na sifa katika kukuza afya. Wataalamu wa EAP kwa kawaida hawana mafunzo ya mbinu za elimu ya afya, fiziolojia au maelekezo ya siha ili kuwastahiki kutoa shughuli kama hizo. Programu zinapotolewa na kusimamiwa na usimamizi na gharama ni jambo la msingi, kuna motisha ndogo ya kuchunguza ujuzi na utaalamu na kuwekeza kwa wataalamu waliohitimu zaidi, kwani hii itabadilisha matokeo ya faida ya gharama.

Matumizi ya wenzao kutoa huduma huibua wasiwasi mwingine. Imeonyeshwa kuwa usaidizi wa kijamii kutoka kwa wafanyikazi wenza unaweza kuzuia athari za kiafya za mafadhaiko fulani ya kazi. Programu nyingi zimetumia ushawishi chanya wa usaidizi wa kijamii kwa kutumia washauri rika au vikundi vya kujisaidia. Hata hivyo, ingawa marika yanaweza kutumika kama nyongeza kwa kiasi fulani, hayaondoi uhitaji wa wataalamu wa afya waliohitimu. Wenzake wanahitaji kuwa na programu dhabiti ya mwelekeo, ambayo inajumuisha maudhui kuhusu mazoea ya kimaadili na yasiyozidi mipaka ya mtu binafsi au sifa zake iwe kwa uwazi au kwa njia ya uwakilishi usio sahihi.

Uchunguzi na upimaji wa madawa ya kulevya

Upimaji wa dawa za kulevya umekuwa mtafaruku wa kanuni na tafsiri ya kisheria na haujathibitishwa kuwa njia mwafaka ya matibabu au kuzuia. Ripoti ya hivi majuzi kutoka Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti (O'Brien 1993) imehitimisha kuwa upimaji wa dawa za kulevya sio kizuizi kikubwa cha unywaji pombe na dawa za kulevya. Ushahidi zaidi unaonyesha kuwa haina athari kubwa katika utendaji wa kazi.

Kipimo chanya cha dawa kinaweza kufichua mengi kuhusu mtindo wa maisha wa mfanyakazi lakini hakuna chochote kuhusu kiwango chake cha ulemavu au uwezo wa kufanya kazi.

Upimaji wa dawa za kulevya umeonekana kama ukingo mwembamba wa kabari ambayo waajiri huwafukuza wote isipokuwa mfanyakazi asiyeweza kuathiriwa—mtu anayestahimili zaidi. Shida ni kwamba shirika linakwenda wapi? Je, mtu anaweza kupima tabia za kulazimishana kama vile kucheza kamari au matatizo ya akili, kama vile mfadhaiko?

Pia kuna wasiwasi kwamba mashirika yanaweza kutumia uchunguzi ili kutambua sifa zisizohitajika (kwa mfano, uwezekano wa ugonjwa wa moyo au majeraha ya mgongo) na kufanya maamuzi ya wafanyakazi kulingana na maelezo haya. Kwa sasa zoezi hili linaonekana kuwa na bima ya afya tu, lakini linaweza kuzuiwa kwa muda gani kwa usimamizi kujaribu kupunguza gharama?

Mazoezi yanayochochewa na serikali ya kuchunguza dawa, na uwezekano wa siku zijazo wa kuchunguza jeni zenye kasoro na kuwatenga tabaka zima la wafanyikazi wa gharama ya juu kutoka kwa bima ya afya, huendeleza dhana ya zamani kwamba sifa za wafanyikazi, sio kazi, zinaelezea ulemavu na shida; na hii inakuwa ni uhalali wa kuwafanya wafanyakazi kubeba gharama za kijamii na kiuchumi. Hii inasababisha tena mtazamo ambapo vipengele vinavyotegemea mtu binafsi, si kazi, vinakuwa lengo la shughuli za kukuza afya.

Unyonyaji na mteja

Wakati fulani inaweza kuwa wazi kwa mtaalamu kwamba wafanyakazi wanajaribu kuchukua faida isiyofaa ya mfumo wa huduma zinazotolewa na mwajiri au na mhudumu wake wa bima au kwa fidia ya wafanyakazi. Matatizo yanaweza kujumuisha madai ya urekebishaji yasiyo ya kweli au uwongo wa moja kwa moja kwa faida ya kifedha. Mbinu zinazofaa za kukabiliana na tabia kama hiyo, na kuchukua hatua inavyohitajika, lazima zisawazishwe dhidi ya hali halisi nyingine za kimatibabu, kama vile athari za kisaikolojia kwa ulemavu.

Ukuzaji wa shughuli zenye ufanisi unaotia shaka

Licha ya madai mapana ya ukuzaji wa afya ya tovuti ya kazi, data ya kisayansi inayopatikana ili kuyatathmini ni machache. Taaluma hiyo kwa ujumla haijashughulikia masuala ya kimaadili ya kukuza shughuli ambazo hazina usaidizi mkubwa wa kisayansi, au kuchagua kujihusisha na huduma zinazozalisha mapato zaidi badala ya kuzingatia zile ambazo zina athari inayoonekana.

Jambo la kushangaza ni kwamba, bidhaa inayouzwa inategemea ushahidi mdogo wa kupunguzwa kwa gharama, kupungua kwa utoro, kupunguza matumizi ya huduma za afya, kupunguzwa kwa mauzo ya wafanyikazi au kuongezeka kwa tija. Masomo hayajaundwa vizuri, mara chache huwa na vikundi vya kulinganisha au ufuatiliaji wa muda mrefu. Wachache wanaokidhi viwango vya ukali wa kisayansi wametoa ushahidi mdogo wa faida nzuri kwenye uwekezaji.

Pia kuna baadhi ya ushahidi kwamba washiriki katika shughuli za kukuza afya kwenye tovuti ya kazi huwa ni watu wenye afya nzuri:

Kwa ujumla inaonekana washiriki wana uwezekano wa kuwa wasiovuta sigara, wanaohusika zaidi na masuala ya afya, wanajiona wako na afya bora, na kupendezwa zaidi na shughuli za kimwili, hasa mazoezi ya aerobic, kuliko wasioshiriki. Pia kuna baadhi ya ushahidi kwamba washiriki wanaweza kutumia huduma chache za afya na kuwa wachanga zaidi kuliko wasio washiriki (Conrad 1987).

Watu walio katika hatari wanaweza kuwa hawatumii huduma za afya.

Hata pale ambapo kuna ushahidi wa kusaidia shughuli fulani na wataalamu wote wanakubaliana juu ya umuhimu wa huduma kama vile ufuatiliaji, katika mazoezi huduma hazitolewi kila mara. Kwa ujumla EAPs hujikita katika kutafuta kesi mpya huku wakitumia muda mchache katika kuzuia mahali pa kazi. Huduma za ufuatiliaji aidha hazipo au zimepunguzwa kwa ziara moja au mbili baada ya kurudi kazini. Kwa uwezekano wa kurudi tena kwa ugonjwa sugu wa kesi za pombe na dawa za kulevya, inaweza kuonekana kuwa EAPs hazitumii nguvu katika utunzaji endelevu, ambao ni ghali sana kutoa, lakini badala yake kusisitiza shughuli zinazozalisha mapato mapya.

Uchunguzi wa afya kwa madhumuni ya bima na uamuzi wa faida

Kama vile mpaka kati ya maisha ya kibinafsi na sababu za kazi zinazoathiri afya unavyozidi kuwa finyu, ndivyo pia tofauti kati ya kufaa na isiyofaa au afya na mgonjwa. Kwa hivyo, badala ya mitihani ya bima au faida kuzingatia ikiwa mfanyakazi ni mgonjwa au mlemavu, na kwa hivyo "anastahili" mafao, kuna ufahamu unaoongezeka kwamba kwa mabadiliko ya mahali pa kazi na shughuli za kukuza afya, mfanyakazi, hata akiwa na ugonjwa au ulemavu, unaweza kushughulikiwa. Hakika "kubadilika kwa kazi kwa uwezo wa wafanyakazi kwa kuzingatia hali yao ya afya ya kimwili na kiakili" kumeainishwa katika Mkataba wa Huduma za Afya Kazini wa ILO, 1985 (Na. 161).

Kuunganishwa kwa hatua za ulinzi wa afya na shughuli za kukuza afya sio muhimu kama ilivyo katika kushughulikia wafanyikazi walio na mahitaji maalum ya kiafya. Kama vile mgonjwa aliye na fahirisi anavyoweza kuakisi ugonjwa katika kikundi, mfanyakazi aliye na mahitaji maalum ya kiafya anaweza kuakisi mahitaji katika nguvu kazi kwa ujumla. Kubadilishwa kwa mahali pa kazi ili kuchukua wafanyikazi kama hao mara nyingi husababisha maboresho mahali pa kazi ambayo yananufaisha wafanyikazi wote. Kutoa matibabu na kukuza afya kwa wafanyakazi wenye mahitaji maalum ya afya kunaweza kupunguza gharama kwa shirika, kwa kuwa na bima au faida za fidia za wafanyakazi; muhimu zaidi, ni njia ya kimaadili ya kuendelea.

Kwa kutambua kwamba ukarabati wa haraka na malazi ya wafanyikazi waliojeruhiwa ni "biashara nzuri," waajiri wengi wameanzisha uingiliaji wa mapema, ukarabati na kurudi kwa programu za kazi zilizorekebishwa. Wakati mwingine programu hizi hutolewa kupitia bodi za fidia za wafanyikazi, ambazo zimegundua kuwa mwajiri na mfanyakazi mmoja mmoja wanateseka ikiwa mfumo wa faida utatoa motisha ya kudumisha "jukumu la wagonjwa," badala ya motisha ya kimwili, kiakili na kitaaluma. ukarabati.

Hitimisho

The Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini (iliyochapishwa tena katika sura hii) inatoa miongozo ya kuhakikisha kuwa shughuli za uendelezaji afya hazikengei mazingatio kutoka kwa hatua za ulinzi wa afya, na kukuza utendaji wa maadili katika shughuli hizo. Kanuni inasema:

Wataalamu wa afya kazini wanaweza kuchangia afya ya umma kwa njia tofauti, haswa kwa shughuli zao za elimu ya afya, ukuzaji wa afya na uchunguzi wa afya. Wanaposhiriki katika programu hizi, wataalamu wa afya kazini lazima watafute ushiriki ... wa waajiri na wafanyikazi katika muundo wao na katika utekelezaji wao. Ni lazima pia kulinda usiri wa data ya kibinafsi ya afya ya wafanyakazi.

Hatimaye, ni muhimu kurudia kwamba mazoezi ya kimaadili ya afya ya kazini yanaweza kukuzwa vyema zaidi kwa kushughulikia mahali pa kazi na miundombinu ya kijamii ambayo lazima iundwe ili kukuza maslahi ya mtu binafsi na ya pamoja. Kwa hivyo usimamizi wa mafadhaiko, ukuzaji wa afya na EAPs, ambazo hadi sasa zimelenga karibu watu binafsi, lazima zishughulikie mambo ya kitaasisi mahali pa kazi. Itakuwa muhimu pia kuhakikisha kuwa shughuli kama hizo haziondoi hatua za ulinzi wa afya.

 

Back

kuanzishwa

Udhibiti wa matatizo ya pombe na dawa za kulevya mahali pa kazi unaweza kuleta matatizo ya kimaadili kwa mwajiri. Mwenendo gani anaochukua mwajiri unahusisha kusawazisha masuala yanayohusu watu binafsi ambao wana matatizo ya matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya na wajibu wa kusimamia kwa usahihi rasilimali za kifedha za wenyehisa na kulinda usalama wa wafanyakazi wengine.

Ingawa katika hali kadhaa, hatua za kuzuia na kurekebisha zinaweza kuwa na faida kwa wafanyikazi na mwajiri, katika hali zingine, kile ambacho mwajiri anaweza kusisitiza kuwa ni bora kwa afya na ustawi wa mfanyakazi kinaweza kuzingatiwa na wafanyikazi kama chombo muhimu. kizuizi kikubwa kwa uhuru wa mtu binafsi. Pia, hatua za mwajiri zilizochukuliwa kwa sababu ya wasiwasi kuhusu usalama na tija zinaweza kuonekana kuwa zisizo za lazima, zisizofaa na uvamizi usio na msingi wa faragha.

Haki ya Faragha Kazini

Wafanyakazi wanaona faragha kuwa haki ya msingi. Ni haki ya kisheria katika baadhi ya nchi, lakini ambayo, hata hivyo, inatafsiriwa kwa urahisi kulingana na mahitaji ya mwajiri kuhakikisha, pamoja na mambo mengine, wafanyakazi salama, wenye afya na wenye tija, na kuhakikisha kuwa bidhaa au huduma za kampuni hazifai. hatari kwa watumiaji na umma kwa ujumla.

Utumiaji wa pombe au dawa za kulevya kwa kawaida hufanywa katika muda wa bure wa mfanyakazi na nje ya majengo. Katika kesi ya pombe, inaweza pia kutokea kwenye majengo ikiwa hii inaruhusiwa na sheria za mitaa. Uingiliaji wowote wa mwajiri kuhusiana na utumiaji wa pombe au dawa za kulevya kwa mfanyakazi unapaswa kuhesabiwa haki kwa sababu ya msingi, na ufanyike kwa njia isiyoingilia sana ikiwa gharama zinaweza kulinganishwa.

Aina mbili za mazoea ya mwajiri yaliyoundwa kubainisha watumiaji wa pombe na dawa za kulevya miongoni mwa waombaji kazi na wafanyakazi yamezua utata mkubwa: kupima vitu vya mwili (pumzi, damu, mkojo) kama vile vileo au dawa za kulevya, na maswali ya mdomo au maandishi kuhusu pombe au dawa za kulevya za sasa na zilizopita. kutumia. Mbinu zingine za utambuzi kama vile uchunguzi na ufuatiliaji, na upimaji wa utendaji unaotegemea kompyuta, pia zimeibua masuala ya wasiwasi.

Upimaji wa Vitu vya Mwili

Upimaji wa vitu vya mwili labda ndio njia yenye utata zaidi ya njia zote za utambuzi. Kwa pombe, hii kwa kawaida huhusisha kutumia kifaa cha kupumua au kuchukua sampuli ya damu. Kwa madawa ya kulevya, mazoezi yaliyoenea zaidi ni urinalysis.

Waajiri wanasema kuwa upimaji ni muhimu ili kukuza usalama na kuzuia dhima ya ajali; kuamua usawa wa matibabu kwa kazi; ili kuongeza tija; kupunguza utoro na kuchelewa; kudhibiti gharama za afya; kukuza imani kwa umma kwamba bidhaa au huduma za kampuni zinazalishwa au zinatolewa kwa usalama na ipasavyo, ili kuzuia aibu kwa taswira ya mwajiri, kutambua na kurekebisha tabia za wafanyakazi, kuzuia wizi na kukatisha tamaa mwenendo usiofaa au usiofaa wa wafanyakazi.

Wafanyikazi wanasema kuwa upimaji haufai kwa sababu kuchukua sampuli za vitu vya mwili ni kuingilia faragha; kwamba taratibu za kuchukua sampuli za dutu za mwili zinaweza kufedhehesha na kudhalilisha, hasa ikiwa ni lazima kutoa sampuli ya mkojo chini ya uangalizi wa kidhibiti ili kuzuia udanganyifu; kwamba upimaji huo ni njia isiyofaa ya kukuza usalama au afya; na kwamba juhudi bora za kuzuia, usimamizi makini zaidi na kuanzishwa kwa programu za usaidizi wa wafanyakazi ni njia bora zaidi za kukuza usalama na afya.

Hoja nyingine dhidi ya uchunguzi ni pamoja na kwamba upimaji wa madawa ya kulevya (kinyume na pombe) hautoi dalili ya uharibifu wa sasa, lakini matumizi ya awali tu, na kwa hiyo hauonyeshi uwezo wa sasa wa mtu kufanya kazi; kwamba upimaji, hasa upimaji wa dawa, unahitaji taratibu za kisasa; kwamba ikiwa taratibu kama hizo hazitazingatiwa, utambulisho usiofaa wenye matokeo makubwa na yasiyo ya haki ya kazi unaweza kutokea; na kwamba upimaji huo unaweza kuleta matatizo ya kimaadili kati ya usimamizi na wafanyakazi na hali ya kutoaminiana.

Wengine wanasema kuwa upimaji umeundwa ili kutambua tabia ambayo haikubaliki kwa mwajiri, na kwamba hakuna msingi wa ushawishi wa kitaalamu kwamba sehemu nyingi za kazi zina matatizo ya pombe au madawa ya kulevya ambayo yanahitaji uchunguzi wa awali, uchunguzi wa nasibu au wa mara kwa mara, ambayo hujumuisha uingiliaji mkubwa katika faragha ya mfanyikazi kwa sababu aina hizi za upimaji hufanywa bila mashaka yanayofaa. Pia imedaiwa kuwa kupima dawa za kulevya ni sawa na mwajiri kuchukua jukumu la kutekeleza sheria ambalo si wito au jukumu la mwajiri.

Baadhi ya nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Uswidi, Norway, Uholanzi na Uingereza, huruhusu upimaji wa pombe na dawa za kulevya, ingawa kwa kawaida katika mazingira mafupi. Kwa mfano, katika nchi nyingi za Ulaya kuna sheria zinazoruhusu polisi kuwapima wafanyakazi wanaohusika na usafiri wa barabara, anga, reli na baharini, kwa kawaida kulingana na shaka ya kutosha ya ulevi kazini. Katika sekta ya kibinafsi, upimaji pia umeripotiwa kutokea, lakini kwa kawaida ni kwa msingi wa mashaka ya kutosha ya ulevi kazini, katika hali ya baada ya ajali au baada ya tukio. Baadhi ya majaribio ya kabla ya kuajiriwa na, katika hali chache sana, majaribio ya mara kwa mara au bila mpangilio, yameripotiwa katika muktadha wa nafasi nyeti kwa usalama. Walakini, upimaji wa nasibu ni nadra sana katika nchi za Ulaya.

Nchini Marekani, viwango tofauti hutumika kulingana na kama upimaji wa pombe na dawa za kulevya unafanywa na mashirika ya umma au ya kibinafsi. Jaribio linalofanywa na serikali au na makampuni kwa mujibu wa kanuni za kisheria lazima litimize mahitaji ya kikatiba dhidi ya hatua zisizofaa za serikali. Hii imesababisha mahakama kuruhusu upimaji wa kazi zinazozingatia usalama na usalama pekee, lakini kuruhusu takriban aina zote za upimaji ikiwa ni pamoja na kabla ya kuajiriwa, sababu zinazoeleweka, mara kwa mara, matukio ya baada ya tukio au baada ya ajali na upimaji wa nasibu. Hakuna sharti kwamba mwajiri aonyeshe mashaka ya kuridhisha ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya katika biashara fulani au kitengo cha utawala, au kwa msingi wa matumizi ya mtu binafsi, kabla ya kushiriki katika majaribio. Hii imesababisha baadhi ya waangalizi kudai mbinu hiyo si ya kimaadili kwa sababu hakuna sharti la kuonyesha hata mashaka ya kutosha ya tatizo katika biashara au ngazi ya mtu binafsi kabla ya aina yoyote ya upimaji, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa nasibu, kutokea.

Katika sekta ya kibinafsi, hakuna vizuizi vya kikatiba vya shirikisho katika upimaji, ingawa idadi ndogo ya majimbo ya Amerika yana vikwazo vya kiutaratibu na vya kisheria vya upimaji wa dawa. Katika majimbo mengi ya Amerika, hata hivyo, kuna vizuizi vichache vya kisheria vya upimaji wa pombe na dawa za kulevya na waajiri binafsi na hufanywa kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa ikilinganishwa na waajiri wa kibinafsi wa Uropa, ambao hufanya majaribio kwa sababu za usalama.

Maswali au Maswali

Ingawa ni ya chini sana kuliko majaribio ya vitu vya mwili, maswali ya mwajiri au hojaji zilizoundwa ili kuchochea matumizi ya awali na ya sasa ya pombe na dawa za kulevya ni vamizi katika faragha ya wafanyakazi na hazihusiani na mahitaji ya kazi nyingi. Australia, Kanada, baadhi ya nchi za Ulaya na Marekani zina sheria za faragha zinazotumika kwa sekta ya umma na/au binafsi ambazo zinahitaji kwamba maswali au dodoso ziwe muhimu moja kwa moja kwa kazi husika. Katika hali nyingi, sheria hizi hazizuii kwa uwazi maswali kuhusu matumizi mabaya ya dawa za kulevya, ingawa nchini Denmaki, kwa mfano, ni marufuku kukusanya na kuhifadhi taarifa kuhusu matumizi mengi ya vileo. Vile vile, nchini Norwe na Uswidi, matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya yanabainishwa kuwa data nyeti ambayo kimsingi haiwezi kukusanywa isipokuwa kama inavyohitajika kwa sababu mahususi na kuidhinishwa na mamlaka ya ukaguzi wa data.

Nchini Ujerumani, mwajiri anaweza kuuliza maswali tu ili kuhukumu uwezo na uwezo wa mgombea kuhusiana na kazi inayohusika. Mwombaji kazi anaweza kujibu bila ukweli maswali ya mtu binafsi ambayo hayana umuhimu. Kwa mfano, imechukuliwa na uamuzi wa mahakama kwamba mwanamke anaweza kujibu kisheria kwamba yeye si mjamzito wakati yeye ni mjamzito. Masuala kama hayo ya faragha huamuliwa kimahakama kwa msingi wa kesi baada ya kesi, na ikiwa mtu angeweza kujibu bila ukweli kuhusu unywaji wa sasa au wa hapo awali wa pombe au dawa za kulevya huenda itategemea kama maswali kama haya yanafaa kwa utendaji wa kazi husika.

Uangalizi na Ufuatiliaji

Uchunguzi na ufuatiliaji ni mbinu za jadi za kugundua matatizo ya pombe na madawa ya kulevya mahali pa kazi. Kuweka tu, ikiwa mfanyakazi anaonyesha dalili za wazi za ulevi au athari zake, basi anaweza kutambuliwa kwa misingi ya tabia hiyo na msimamizi wa mtu. Utegemezi huu wa usimamizi wa usimamizi kugundua matatizo ya pombe na dawa za kulevya ndio ulioenea zaidi, usio na utata na unaopendelewa zaidi na wawakilishi wa wafanyakazi. Fundisho ambalo linashikilia kwamba matibabu ya matatizo ya pombe na madawa ya kulevya yana nafasi kubwa ya kufaulu ikiwa yanategemea uingiliaji wa mapema, hata hivyo, huibua suala la kimaadili. Katika kutumia mbinu kama hiyo ya uchunguzi na ufuatiliaji, wasimamizi wanaweza kujaribiwa kutambua dalili za tabia isiyoeleweka au kupungua kwa utendaji wa kazi, na kukisia kuhusu unywaji pombe wa kibinafsi wa mfanyakazi au matumizi ya dawa za kulevya. Uchunguzi wa dakika kama huo pamoja na kiwango fulani cha uvumi unaweza kujulikana kuwa usio wa kimaadili, na wasimamizi wanapaswa kujihusisha na matukio ambapo mfanyakazi yuko chini ya ushawishi, na hivyo hawezi kufanya kazi katika kiwango cha utendaji kinachokubalika.

Swali lingine linalojitokeza ni nini msimamizi anapaswa kufanya wakati mfanyakazi ana dalili za wazi za ulevi. Wachambuzi kadhaa hapo awali walihisi kwamba mfanyakazi anapaswa kukabiliwa na msimamizi, ambaye anapaswa kuchukua jukumu la moja kwa moja katika kusaidia mfanyakazi. Hata hivyo, waangalizi wengi kwa sasa wana maoni kwamba makabiliano hayo yanaweza kuwa yasiyo na tija na pengine kuzidisha matatizo ya pombe au madawa ya kulevya ya mfanyakazi, na kwamba mfanyakazi apelekwe kwenye huduma ya afya ifaayo kwa ajili ya kutathminiwa na, ikihitajika, ushauri nasaha, matibabu na urekebishaji.

Vipimo vya Utendaji vinavyotegemea Kompyuta

Baadhi ya wafafanuzi wamependekeza majaribio ya utendakazi yanayotegemea kompyuta kama njia mbadala ya kugundua wafanyakazi walio na kileo au dawa za kulevya kazini. Imesemekana kuwa vipimo hivyo ni bora kuliko vitambulisho vingine kwa sababu vinapima uharibifu wa sasa badala ya matumizi ya awali, vina heshima zaidi na visivyoingilia faragha ya kibinafsi, na watu wanaweza kutambuliwa kama walioharibika kwa sababu yoyote, kwa mfano, ukosefu wa usingizi, ugonjwa, au ulevi wa pombe au madawa ya kulevya. Pingamizi kuu ni kwamba vipimo hivi vya kitaalamu vinaweza visipimwe kwa usahihi ujuzi wa kazi wanazotaka kupima, kwamba haziwezi kugundua kiwango kidogo cha pombe na dawa ambazo zinaweza kuathiri utendakazi, na kwamba vipimo nyeti na sahihi pia ni vile ndio ghali zaidi na ngumu kusanidi na kusimamia.

Masuala ya Kimaadili katika Kuchagua Kati ya Nidhamu na Matibabu

Moja ya masuala magumu zaidi kwa mwajiri ni wakati nidhamu inapaswa kuwekwa kama jibu kwa tukio la matumizi ya pombe au madawa ya kulevya kazini; wakati ushauri nasaha, matibabu na urekebishaji unapaswa kuwa majibu sahihi; na katika hali zipi njia mbadala—nidhamu na matibabu—zinapaswa kufanywa kwa wakati mmoja. Imefungwa katika hili ni swali la kama matumizi ya pombe na madawa ya kulevya kimsingi ni tabia katika asili, au ugonjwa. Maoni ambayo yamekuzwa hapa ni kwamba matumizi ya pombe na madawa ya kulevya kimsingi ni ya kitabia, lakini kwamba unywaji wa kiasi kisichofaa kwa muda fulani unaweza kusababisha hali ya utegemezi ambayo inaweza kujulikana kama ugonjwa.

Kwa maoni ya mwajiri, ni mwenendo—utendaji kazi wa mfanyakazi—ambao ni wa maslahi ya msingi. Mwajiri ana haki na, katika hali fulani ambapo utovu wa nidhamu wa mfanyakazi una athari kwa usalama, afya au ustawi wa kiuchumi wa wengine, wajibu wa kuweka vikwazo vya kinidhamu. Kuwa chini ya ushawishi wa pombe au dawa za kulevya kazini kunaweza kutambuliwa kwa usahihi kama utovu wa nidhamu, na hali kama hiyo inaweza kutambuliwa kama utovu wa nidhamu mbaya ikiwa mtu huyo anachukua nafasi nyeti kwa usalama. Hata hivyo, mtu anayepata matatizo kazini kuhusiana na pombe au dawa za kulevya anaweza pia kuwa na tatizo la afya.

Kwa utovu wa nidhamu wa kawaida unaohusisha pombe au dawa za kulevya, mwajiri anapaswa kumpa mfanyakazi usaidizi ili kubaini kama mtu huyo ana tatizo la kiafya. Uamuzi wa kukataa msaada unaweza kuwa chaguo halali kwa wafanyikazi ambao wanaweza kuchagua kutoonyesha shida zao za kiafya kwa mwajiri, au ambao wanaweza kutokuwa na shida ya kiafya hata kidogo. Kulingana na mazingira, mwajiri anaweza kutaka kuweka adhabu ya kinidhamu pia.

Mwitikio wa mwajiri kwa hali inayohusisha utovu wa nidhamu mbaya unaohusishwa na pombe au dawa za kulevya, kama vile kulewa na pombe au dawa za kulevya katika hali isiyojali usalama, labda unapaswa kuwa tofauti. Hapa mwajiri anakabiliwa na wajibu wa kimaadili wa kudumisha usalama kwa wafanyakazi wengine na umma kwa ujumla, na wajibu wa kimaadili kuwa wa haki kwa mfanyakazi anayehusika. Katika hali kama hiyo, jambo kuu la kimaadili la mwajiri linapaswa kuwa kulinda usalama wa umma na kumwondoa mfanyakazi kazini mara moja. Hata katika kesi ya utovu mkubwa wa nidhamu, mwajiri anapaswa kumsaidia mfanyakazi kupata huduma ya afya inavyofaa.

Masuala ya Kimaadili katika Ushauri Nasaha, Matibabu na Urekebishaji

Masuala ya kimaadili yanaweza pia kutokea kuhusiana na usaidizi unaotolewa kwa wafanyakazi. Tatizo la awali linaloweza kutokea ni tathmini na rufaa. Huduma kama hizo zinaweza kufanywa na huduma ya afya ya kazini katika taasisi, na mtoa huduma wa afya anayehusishwa na mpango wa usaidizi wa mfanyakazi, au na daktari wa kibinafsi wa mfanyakazi. Ikiwa hakuna uwezekano wowote ulio hapo juu, mwajiri anaweza kuhitaji kutambua wataalamu waliobobea katika ushauri nasaha wa pombe na dawa za kulevya, matibabu na urekebishaji, na kupendekeza kwamba mfanyakazi awasiliane na mmoja wao kwa tathmini na rufaa, ikiwa ni lazima.

Mwajiri anapaswa pia kufanya majaribio ya kumpa nafasi mfanyakazi wakati wa kutokuwepo kwa matibabu. Likizo ya kulipwa ya ugonjwa na aina nyingine za likizo zinazofaa zinapaswa kuwekwa kwa mtazamo wa mfanyakazi kwa kiwango kinachowezekana kwa matibabu ya ndani ya mgonjwa. Ikiwa matibabu ya wagonjwa wa nje yanahitaji marekebisho ya ratiba ya kazi ya mtu huyo au uhamisho kwa hali ya muda wa muda, basi mwajiri anapaswa kufanya malazi ya kutosha kwa maombi hayo, hasa kwa kuwa kuendelea kuwepo kwa mtu huyo katika wafanyakazi kunaweza kuwa sababu ya kuleta utulivu. Mwajiri pia anapaswa kuwa msaidizi na kufuatilia utendaji wa mfanyakazi. Kwa kadiri mazingira ya kazi yanavyoweza kuwa yamechangia hapo awali tatizo la pombe au dawa za kulevya, mwajiri anapaswa kufanya mabadiliko yanayofaa katika mazingira ya kazi. Ikiwa hili haliwezekani au haliwezekani, mwajiri anapaswa kuzingatia kumhamisha mfanyakazi kwenye nafasi nyingine na kumzoeza upya ipasavyo ikiwa ni lazima.

Swali moja gumu la kimaadili linalojitokeza ni kwa kiasi gani mwajiri anapaswa kuendelea kumsaidia mfanyakazi ambaye hayuko kazini kwa sababu za kiafya kutokana na matatizo ya ulevi na dawa za kulevya, na ni katika hatua gani mwajiri anapaswa kumfukuza mfanyakazi huyo kwa sababu za ugonjwa. Kama kanuni elekezi, mwajiri anapaswa kutilia maanani kutokuwepo kazini kuhusishwa na matatizo ya pombe na dawa za kulevya kama kutokuwepo kazini kwa sababu za kiafya, na mazingatio yale yale yanayotumika kwa kuachishwa kazi kwa sababu za kiafya pia yanapaswa kutumika katika kufukuzwa kazi kwa kutokuwepo kwa sababu ya matatizo ya pombe na madawa ya kulevya. Zaidi ya hayo, waajiri wanapaswa kukumbuka kwamba kurudi tena kunaweza kutokea na, kwa kweli, ni sehemu ya mchakato wa kurejesha ukamilifu.

Masuala ya Kimaadili katika Kushughulika na Watumiaji Haramu wa Dawa za Kulevya

Mwajiri anakabiliwa na uchaguzi mgumu wa kimaadili anaposhughulika na mfanyakazi ambaye anatumia, au ambaye hapo awali ametumia, dawa za kulevya. Swali, kwa mfano, limeibuka ikiwa mwajiri anapaswa kumfukuza kazi mfanyakazi ambaye amekamatwa au kuhukumiwa kwa makosa ya dawa za kulevya. Ikiwa kosa hilo ni kubwa sana hivi kwamba mtu huyo lazima atumike gerezani, ni wazi kwamba mtu huyo hatapatikana kufanya kazi. Hata hivyo, katika hali nyingi watumiaji au wasukumaji wa muda ambao wanauza kiasi cha kutosha tu kutegemeza tabia zao wanaweza kupewa tu hukumu zilizosimamishwa au faini. Katika hali kama hiyo, mwajiri kwa kawaida hapaswi kuzingatia vikwazo vya kinidhamu au kufukuzwa kazi kwa tabia kama hiyo ya nje ya kazi na nje ya majengo. Katika baadhi ya nchi, ikiwa mtu huyo ana hatia iliyotumika, yaani, faini ambayo imelipwa au kusimamishwa au kifungo halisi gerezani ambacho kimekamilika kikamilifu, kunaweza kuwa na kizuizi halisi cha kisheria dhidi ya ubaguzi wa ajira kwa mtu husika.

Swali lingine ambalo wakati mwingine huulizwa ni ikiwa mtumiaji wa awali au wa sasa wa dawa haramu anapaswa kubaguliwa na waajiri. Inasemekana hapa kwamba jibu la kimaadili linapaswa kuwa kwamba hakuna ubaguzi unaopaswa kufanyika dhidi ya watumiaji wa awali au wa sasa wa dawa za kulevya iwapo utatokea wakati wa kutokuwepo kazini na nje ya majengo ya shirika, mradi tu mtu huyo anafaa kutekeleza kazi. Katika suala hili, mwajiri anapaswa kuwa tayari kufanya malazi ya kuridhisha katika mpangilio wa kazi kwa mtumiaji wa sasa wa dawa haramu ambaye hayupo kwa madhumuni ya ushauri, matibabu na urekebishaji. Mtazamo kama huo unatambuliwa katika sheria ya shirikisho ya haki za binadamu ya Kanada, ambayo inakataza ubaguzi wa kazi kwa misingi ya ulemavu na kuhitimu utegemezi wa pombe na madawa ya kulevya kama ulemavu. Vile vile, sheria ya kazi ya Ufaransa inakataza ubaguzi wa kazi kwa misingi ya afya au ulemavu isipokuwa daktari wa kazi ataamua mtu huyo hafai kwa kazi. Sheria ya shirikisho ya Amerika, kwa upande mwingine, inalinda watumiaji haramu wa hapo awali wa dawa dhidi ya ubaguzi, lakini sio watumiaji wa sasa.

Kama kanuni ya jumla, ikiwa inakuja kwa tahadhari ya mwajiri kwamba mwombaji kazi au mfanyakazi anatumia au anashukiwa kutumia dawa haramu nje ya kazi au nje ya majengo, na matumizi kama hayo hayaathiri utendaji wa shirika, basi kusiwe na jukumu la kuripoti habari hii kwa mamlaka ya utekelezaji wa sheria. Masharti ya sheria ya Marekani ambayo yanahitaji majaribio ya mashirika ya serikali yanaamuru kwamba waombaji kazi na wafanyakazi ambao wamepatikana na dawa za kulevya wasiripotiwe kwa mamlaka za kutekeleza sheria kwa ajili ya mashtaka ya jinai.

Iwapo, kwa upande mwingine, mfanyakazi anajihusisha katika shughuli inayohusisha dawa za kulevya kazini au kwenye majengo, mwajiri anaweza kuwa na wajibu wa kimaadili wa kuchukua hatua ama kwa masharti ya kuweka vikwazo vya kinidhamu au kuripoti suala hilo kwa mamlaka ya kutekeleza sheria au zote mbili.

Jambo muhimu ambalo waajiri wanapaswa kukumbuka ni usiri. Inaweza kufikiwa na mwajiri kwamba mwombaji kazi au mfanyakazi anatumia dawa zisizo halali kwa sababu mtu huyo anaweza kufichua habari hizo kwa hiari kwa sababu za kiafya—kwa mfano, kuwezesha upangaji upya wa kazi wakati wa ushauri nasaha, matibabu na urekebishaji. Mwajiri ana wajibu mkali wa kimaadili, na mara kwa mara wajibu wa kisheria pia, kuweka taarifa zozote za mhusika wa afya kwa siri kabisa. Taarifa kama hizo hazipaswi kufichuliwa kwa mamlaka za kutekeleza sheria au kwa mtu mwingine yeyote bila ridhaa ya mtu husika.

Mara nyingi, mwajiri anaweza kuwa hajui ikiwa mfanyakazi anatumia dawa zisizo halali, lakini huduma ya afya ya kazini itajua kama matokeo ya mitihani ili kubaini kufaa kwa kazi. Mtaalamu wa afya anawajibika kwa wajibu wa kimaadili wa kudumisha usiri wa data ya afya, na pia anaweza kufungwa na usiri wa matibabu. Katika hali kama hizi, huduma ya afya ya kazini inaweza kuripoti kwa mwajiri tu ikiwa mtu huyo yuko sawa kiafya au la kwa kazi (au anafaa kwa kutoridhishwa), na haiwezi kufichua asili ya shida yoyote ya kiafya au ubashiri kwa mwajiri, au wahusika wowote wa tatu kama vile mamlaka ya kutekeleza sheria.

Masuala Mengine ya Kimaadili

Sensitivity kwa mazingira ya kazi

Waajiri kwa kawaida wana wajibu wa kisheria wa kutoa mazingira salama na yenye afya ya kufanya kazi. Jinsi hii inavyotumika katika muktadha wa pombe na dawa za kulevya, hata hivyo, mara nyingi huachwa kwa hiari ya waajiri. Wawakilishi wa wafanyakazi wamedai kuwa matatizo mengi ya vileo na dawa za kulevya yanatokana na sababu zinazohusiana na kazi kama vile saa nyingi za kazi, kazi ya pekee, kazi ya usiku, kazi ya kuchosha au isiyo na mwisho, hali zinazohusisha uhusiano mbaya kati ya watu, ukosefu wa usalama wa kazi, maskini. malipo, kazi za kazi na shinikizo la juu na ushawishi mdogo, na hali nyingine zinazosababisha dhiki. Mambo mengine kama vile ufikiaji rahisi wa pombe au dawa za kulevya, na mazoea ya shirika ambayo yanahimiza unywaji wa pombe ndani au nje ya majengo, yanaweza pia kusababisha matatizo ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Waajiri wanapaswa kuzingatia mambo kama haya na kuchukua hatua zinazofaa za kurekebisha.

Vizuizi vya matumizi ya pombe na dawa za kulevya mahali pa kazi

Kuna mjadala mdogo kwamba pombe na madawa ya kulevya haipaswi kutumiwa wakati halisi wa kazi katika karibu kazi zote. Hata hivyo, swali gumu zaidi ni kama taasisi inapaswa kupiga marufuku au kuzuia upatikanaji wa pombe, kwa mfano, katika kantini ya biashara, mkahawa au chumba cha kulia. Watakasaji wanaweza kusema kuwa kupiga marufuku kabisa ndio njia inayofaa kuchukuliwa, kwamba upatikanaji wa pombe kwenye majengo ya biashara unaweza kweli kuwahimiza wafanyikazi ambao hawatakunywa kunywa, na kwamba kiwango chochote cha unywaji pombe kinaweza kuwa na athari mbaya za kiafya. Wanaharakati wa Libertarian wanaweza kusema kwamba vizuizi kama hivyo kwenye shughuli za kisheria haviruhusiwi, na kwamba wakati wa kupumzika wakati wa mapumziko ya chakula mtu anapaswa kuwa huru kupumzika na kunywa pombe kwa kiasi ikiwa anatamani.

Jibu la kutosha la kimaadili, hata hivyo, liko mahali fulani kati ya mambo haya mawili ya kupita kiasi na inategemea sana mambo ya kijamii na kitamaduni, pamoja na mazingira ya kikazi. Katika tamaduni fulani, unywaji pombe ni sehemu ya maisha ya kijamii na ya kibiashara hivi kwamba waajiri wamegundua kwamba kutoa aina fulani za pombe wakati wa mapumziko ni bora kuliko kuharamisha kabisa. Marufuku yanaweza kuwafukuza wafanyikazi nje ya majengo ya shirika hadi kwenye baa au baa, ambapo tabia halisi ya unywaji pombe inaweza kuwa mbaya zaidi. Unywaji wa kiasi kikubwa cha pombe, au pombe iliyoyeyushwa kinyume na bia au divai, inaweza kuwa matokeo. Katika tamaduni nyingine ambapo unywaji si kipengele jumuishi cha maisha ya kijamii na biashara, marufuku ya aina yoyote ya pombe inayotolewa kwenye majengo ya kampuni inaweza kukubaliwa kwa urahisi, na isilete matokeo yasiyo na tija katika suala la unywaji wa nje ya majengo.

Kuzuia kupitia programu za habari, elimu na mafunzo

Kuzuia labda ni sehemu muhimu zaidi ya sera yoyote ya pombe na madawa ya kulevya mahali pa kazi. Ingawa wanywaji wa matatizo na watumizi wa dawa za kulevya bila shaka wanastahili uangalifu na matibabu ya pekee, wafanyakazi wengi ni wanywaji wa kiasi au hutumia dawa za kisheria kama vile dawa za kutuliza maumivu kama njia ya kukabiliana nayo. Kwa sababu wanajumuisha wafanyakazi wengi, hata athari ndogo katika mwenendo wao inaweza kuwa na athari kubwa kwa idadi ya uwezekano wa ajali kazini, tija, utoro na kuchelewa.

Mtu anaweza kuhoji kama mahali pa kazi ni mahali pazuri pa kufanya shughuli za kuzuia kupitia taarifa, elimu na programu za mafunzo. Juhudi kama hizo za kuzuia kimsingi zinazingatia afya ya umma juu ya hatari za kiafya zinazohusiana na unywaji pombe na dawa za kulevya kwa ujumla, na zinalenga hadhira iliyofungwa ya wafanyikazi ambao wanamtegemea mwajiri wao kiuchumi. Majibu kwa wasiwasi huu ni kwamba programu kama hizo pia zina habari muhimu na muhimu kuhusu hatari na matokeo ya unywaji pombe na dawa za kulevya ambazo ni muhimu sana mahali pa kazi, kwamba mahali pa kazi labda ndio sehemu iliyopangwa zaidi ya mazingira ya kila siku ya mtu na inaweza kuwa kongamano linalofaa kwa taarifa za afya ya umma, na kwamba wafanyakazi huwa hawachukizwi na kampeni za afya ya umma kama pendekezo la jumla ikiwa zinashawishi lakini hazilazimishi katika suala la kupendekeza mabadiliko ya tabia au mtindo wa maisha.

Ingawa waajiri wanapaswa kuwa waangalifu kwa wasiwasi kwamba programu za afya ya umma zina mwelekeo wa kushawishi badala ya kulazimisha, chaguo sahihi la kimaadili hupunguza kwa ajili ya kuanzisha na kuunga mkono programu kama hizo si tu kwa manufaa ya uanzishwaji katika suala la manufaa ya kiuchumi yanayohusishwa na wachache. matatizo ya pombe na madawa ya kulevya, lakini pia kwa ustawi wa jumla wa wafanyakazi.

Ikumbukwe pia kwamba wafanyakazi wana wajibu wa kimaadili kuhusiana na pombe na madawa ya kulevya mahali pa kazi. Miongoni mwa majukumu haya ya kimaadili mtu anaweza kujumuisha wajibu wa kufaa kufanya kazi na kujiepusha na matumizi ya vileo mara moja kabla au wakati wa kazi, na wajibu wa kuwa macho kuhusiana na matumizi ya madawa ya kulevya wakati anafanya kazi zinazozingatia usalama. Maagizo mengine ya kimaadili yanaweza kujumuisha wajibu wa kusaidia wenzako ambao wanaonekana kuwa na matatizo ya pombe au madawa ya kulevya na pia kutoa mazingira ya kazi ya kusaidia na ya kirafiki kwa wale wanaojaribu kushinda matatizo haya. Pia, wafanyakazi wanapaswa kushirikiana na mwajiri kwa kuzingatia hatua zinazofaa zinazochukuliwa ili kuimarisha usalama na afya mahali pa kazi kwa heshima ya pombe na madawa ya kulevya. Walakini, wafanyikazi hawapaswi kulazimika kukubali uvamizi wa faragha yao wakati hakuna uhalali wa kulazimisha unaohusiana na kazi au wakati hatua zilizoombwa na mwajiri hazilingani hadi mwisho wa kufikiwa.

Mnamo 1995, mkutano wa kimataifa wa ILO wa wataalam, uliojumuisha wataalam 21 waliotolewa kwa usawa kutoka kwa serikali, vikundi vya waajiri na mashirika ya wafanyikazi, ulipitisha Kanuni ya Utendaji ya Usimamizi wa Masuala Yanayohusiana na Pombe na Madawa ya Kulevya Mahali pa Kazi (ILO 1996) . Kanuni hii ya Utendaji inashughulikia mambo mengi ya kimaadili ambayo yanapaswa kuchunguzwa wakati wa kushughulikia masuala yanayohusiana na mahali pa kazi kuhusu pombe na dawa za kulevya. Kanuni ya Utendaji ni muhimu sana kama marejeleo kwa sababu pia inatoa mapendekezo ya vitendo kuhusu jinsi ya kudhibiti matatizo yanayoweza kutokea kuhusiana na pombe na madawa ya kulevya ambayo yanaweza kutokea katika muktadha wa ajira.

 

Back

Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini

kuanzishwa

Kanuni za maadili kwa wataalamu wa afya ya kazini, tofauti na Kanuni za maadili kwa madaktari, zimepitishwa katika kipindi cha miaka kumi iliyopita na idadi ya nchi. Kuna sababu kadhaa za kukuza hamu ya maadili katika afya ya kazini katika viwango vya kitaifa na kimataifa.

Mojawapo ni kuongezeka kwa utambuzi wa majukumu magumu na wakati mwingine yanayoshindana ya wataalamu wa afya na usalama kazini kwa wafanyakazi, waajiri, umma, mamlaka husika na vyombo vingine (mamlaka za afya ya umma na kazi, hifadhi ya jamii na mamlaka za mahakama). Sababu nyingine ni kuongezeka kwa idadi ya wataalamu wa afya na usalama kazini kutokana na uanzishwaji wa lazima au wa hiari wa huduma za afya kazini. Jambo lingine ni kuanzishwa kwa mtazamo wa fani mbalimbali na wa sekta mbalimbali katika afya ya kazi ambayo ina maana ya kuongezeka kwa ushiriki katika huduma za afya ya kazi ya wataalam ambao ni wa fani mbalimbali.

Kwa madhumuni ya Kanuni hii, msemo “wataalamu wa afya ya kazini” unakusudiwa kujumuisha wale wote ambao kitaaluma wanafanya shughuli za usalama na afya kazini, wanatoa huduma za afya kazini au wanaojihusisha na mazoezi ya afya ya kazini, hata kama hili linatokea mara kwa mara. . Aina mbalimbali za taaluma zinahusika na afya ya kazini kwa kuwa iko kwenye muunganisho kati ya teknolojia na afya inayohusisha masuala ya kiufundi, matibabu, kijamii na kisheria. Wataalamu wa afya ya kazini ni pamoja na madaktari na wauguzi wa afya ya kazini, wakaguzi wa viwanda, wataalamu wa usafi wa mazingira na wanasaikolojia wa kazini, wataalamu wanaohusika na ergonomics, katika kuzuia ajali na uboreshaji wa mazingira ya kazi pamoja na utafiti wa afya na usalama kazini. Mwenendo ni kuhamasisha uwezo wa wataalamu hawa wa afya ya kazini ndani ya mfumo wa mbinu mbalimbali za taaluma ambayo wakati mwingine inaweza kuchukua muundo wa timu ya taaluma mbalimbali.

Wataalamu wengine wengi kutoka taaluma mbalimbali kama vile kemia, sumu, uhandisi, afya ya mionzi, epidemiolojia, afya ya mazingira, sosholojia inayotumika na elimu ya afya wanaweza pia kuhusika, kwa kiasi fulani, katika mazoezi ya afya ya kazini. Zaidi ya hayo, maafisa wa mamlaka husika, waajiri, wafanyakazi na wawakilishi wao na wafanyakazi wa huduma ya kwanza wana jukumu muhimu na hata wajibu wa moja kwa moja katika utekelezaji wa sera na programu za afya ya kazi, ingawa wao si wataalamu wa afya ya kazi. Hatimaye, taaluma nyingine nyingi kama vile wanasheria, wasanifu majengo, watengenezaji, wabunifu, wachambuzi wa kazi, wataalamu wa mashirika ya kazi, walimu wa shule za ufundi, vyuo vikuu na taasisi nyinginezo pamoja na wafanyakazi wa vyombo vya habari wana jukumu muhimu katika uboreshaji wa mazingira ya kazi. na hali ya kazi.

Madhumuni ya mazoezi ya afya ya kazini ni kulinda afya za wafanyikazi na kukuza uanzishaji na utunzaji wa mazingira salama na yenye afya ya kazi pamoja na kukuza urekebishaji wa kazi kulingana na uwezo wa wafanyikazi, kwa kuzingatia hali yao ya kiafya. Kipaumbele cha wazi kinapaswa kutolewa kwa vikundi vilivyo hatarini na kwa watu wasio na uwezo wa kufanya kazi. Afya ya kazini kimsingi ni kinga na inapaswa kuwasaidia wafanyakazi, kibinafsi na kwa pamoja, katika kulinda afya zao katika ajira zao. Kwa hivyo inapaswa kusaidia biashara katika kuhakikisha hali ya afya na salama ya kazi na mazingira, ambayo ni vigezo vya usimamizi bora na yanapatikana katika biashara zinazoendeshwa vizuri.

Uga wa afya ya kazini ni wa kina na unashughulikia uzuiaji wa kasoro zote zinazotokana na ajira, majeraha ya kazini na magonjwa yanayohusiana na kazi, yakiwemo magonjwa ya kazini pamoja na vipengele vyote vinavyohusiana na mwingiliano kati ya kazi na afya. Wataalamu wa afya kazini wanapaswa kushirikishwa, inapowezekana, katika uundaji wa vifaa vya afya na usalama, mbinu na taratibu na wanapaswa kuhimiza ushiriki wa wafanyakazi katika uwanja huu. Wataalamu wa afya kazini wana jukumu la kutekeleza katika kukuza afya ya wafanyakazi na wanapaswa kuwasaidia wafanyakazi katika kupata na kudumisha ajira bila kujali mapungufu yao ya kiafya au ulemavu wao. Neno "wafanyakazi" linatumika hapa kwa maana pana na linajumuisha wafanyikazi wote, pamoja na wafanyikazi wa usimamizi na waliojiajiri.

Mtazamo katika afya ya kazini ni wa fani nyingi na wa kisekta. Kuna anuwai ya majukumu na uhusiano changamano kati ya wale wanaohusika. Kwa hivyo ni muhimu kufafanua jukumu la wataalamu wa afya ya kazini na uhusiano wao na wataalamu wengine, na wataalamu wengine wa afya na washirika wa kijamii katika sera na maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kiafya. Hii inahitaji mtazamo wazi kuhusu maadili ya wataalamu wa afya ya kazini na viwango katika mwenendo wao wa kitaaluma.

Kwa ujumla, majukumu na majukumu yanafafanuliwa na kanuni za kisheria. Kila mwajiri ana wajibu wa afya na usalama wa wafanyakazi katika ajira yake. Kila taaluma ina majukumu yake ambayo yanahusiana na asili ya majukumu yake. Wakati wataalamu wa taaluma kadhaa wanafanya kazi pamoja ndani ya mkabala wa taaluma nyingi, ni muhimu kwamba waweke hatua zao kwenye kanuni za kawaida za maadili na wawe na uelewa wa wajibu, majukumu na viwango vya kitaaluma vya kila mmoja. Uangalifu maalum unapaswa kuzingatiwa kwa kuzingatia mambo ya maadili, haswa wakati kuna haki zinazokinzana kama vile haki ya ulinzi wa ajira na haki ya ulinzi wa afya, haki ya habari na haki ya usiri, na vile vile mtu binafsi. haki na haki za pamoja.

Baadhi ya masharti ya utekelezaji wa kazi za wataalamu wa afya ya kazini na masharti ya uendeshaji wa huduma za afya kazini mara nyingi hufafanuliwa katika kanuni za kisheria. Moja ya mahitaji ya msingi ya mazoezi ya afya ya kazini ni uhuru kamili wa kitaaluma, yaani kwamba wataalamu wa afya ya kazi wanapaswa kufurahia uhuru katika kutekeleza majukumu yao ambayo yanapaswa kuwawezesha kufanya maamuzi na kutoa ushauri kwa ajili ya ulinzi wa afya ya wafanyakazi. na kwa usalama wao ndani ya ahadi kulingana na ujuzi na dhamiri zao.

Kuna mahitaji ya kimsingi ya mazoezi ya afya ya kazini yanayokubalika; masharti haya ya uendeshaji wakati mwingine yanabainishwa na kanuni za kitaifa na ni pamoja na upatikanaji wa bure mahali pa kazi, uwezekano wa kuchukua sampuli na kutathmini mazingira ya kazi, kufanya uchambuzi wa kazi na kushiriki katika uchunguzi baada ya ajali pamoja na uwezekano wa kushauriana na mamlaka husika juu ya utekelezaji wa viwango vya usalama na afya kazini katika shughuli hiyo. Wataalamu wa afya kazini watengewe bajeti itakayowawezesha kutekeleza majukumu yao kwa kufuata taratibu na viwango vya juu vya taaluma. Hii inapaswa kujumuisha utumishi wa kutosha, mafunzo na mafunzo upya, usaidizi na upatikanaji wa taarifa muhimu na kwa ngazi ifaayo ya wasimamizi wakuu.

Kanuni hii inaweka kanuni za jumla za maadili katika mazoezi ya afya ya kazini. Mwongozo wa kina zaidi juu ya idadi ya vipengele maalum unaweza kupatikana katika kanuni za kitaifa za maadili au miongozo ya taaluma mahususi. Rejea kwa idadi ya hati juu ya maadili katika afya ya kazini yametolewa mwishoni mwa hati hii. Masharti ya kanuni hii yanalenga kutumika kama mwongozo kwa wale wote wanaofanya shughuli za afya ya kazi na kushirikiana katika uboreshaji wa mazingira ya kazi na mazingira ya kazi. Madhumuni yake ni kuchangia, kuhusu maadili na mwenendo wa kitaaluma, kwa maendeleo ya kanuni za kawaida za kazi ya timu na mbinu mbalimbali za nidhamu katika afya ya kazi.

Maandalizi ya kanuni hii ya maadili yalijadiliwa na Bodi ya ICOH huko Sydney mwaka wa 1987. Rasimu ilisambazwa kwa wajumbe wa Bodi huko Montreal na ilikuwa chini ya mchakato wa mashauriano mwishoni mwa 1990 na mwanzoni mwa 1991. ICOH Kanuni za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini iliidhinishwa na Bodi tarehe 29 Novemba 1991. Hati hii itapitiwa mara kwa mara. Maoni ya kuboresha maudhui yake yanaweza kuelekezwa kwa Katibu Mkuu wa Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini.

Kanuni za msingi

Aya tatu zifuatazo ni muhtasari wa kanuni za maadili ambazo msingi wake ni Kanuni za Kimataifa za Maadili kwa Wataalamu wa Afya Kazini iliyoandaliwa na Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH).

Mazoezi ya afya ya kazini lazima ifanywe kulingana na viwango vya juu vya taaluma na kanuni za maadili. Wataalamu wa afya kazini lazima wahudumie afya na ustawi wa kijamii wa wafanyakazi, kibinafsi na kwa pamoja. Pia wanachangia afya ya mazingira na jamii.

Wajibu wa wataalamu wa afya ya kazini ni pamoja na kulinda maisha na afya ya mfanyakazi, kuheshimu utu wa binadamu na kukuza kanuni za juu zaidi za maadili katika sera na programu za afya ya kazini. Uadilifu katika mwenendo wa kitaaluma, kutopendelea na ulinzi wa usiri wa data za afya na usiri wa wafanyakazi ni sehemu ya wajibu huu.

Wataalamu wa afya kazini ni wataalam ambao lazima wafurahie uhuru kamili wa kitaaluma katika utekelezaji wa majukumu yao. Ni lazima wapate na kudumisha umahiri unaohitajika kwa ajili ya majukumu yao na kuhitaji masharti ambayo yanawaruhusu kutekeleza kazi zao kulingana na utendaji mzuri na maadili ya kitaaluma.

Wajibu na Wajibu wa Wataalamu wa Afya Kazini

 1. Kusudi kuu la mazoezi ya afya ya kazini ni kulinda afya ya wafanyikazi na kukuza mazingira salama na yenye afya ya kazi. Katika kutekeleza lengo hili, wataalamu wa afya kazini lazima watumie mbinu zilizoidhinishwa za tathmini ya hatari, wapendekeze hatua madhubuti za kuzuia na kufuatilia utekelezaji wake. Wataalamu wa afya kazini lazima watoe ushauri stahiki kwa mwajiri juu ya kutimiza wajibu wake katika nyanja ya usalama na afya kazini na lazima wawashauri wafanyakazi kwa uaminifu juu ya ulinzi na uendelezaji wa afya zao kuhusiana na kazi. Wataalamu wa afya ya kazini wanapaswa kudumisha mawasiliano ya moja kwa moja na kamati za usalama na afya, pale wanapokuwepo.
 2. Wataalamu wa afya ya kazini lazima wajitahidi daima kufahamiana na kazi na mazingira ya kazi na pia kuboresha uwezo wao na kubaki na ufahamu wa kutosha katika maarifa ya kisayansi na kiufundi, hatari za kazini na njia bora zaidi za kuondoa au kupunguza hatari zinazohusika. Wataalamu wa afya kazini lazima mara kwa mara na kwa ukawaida, kila inapowezekana, watembelee sehemu za kazi na kushauriana na wafanyakazi, mafundi na wasimamizi kuhusu kazi inayofanywa.
 3. Wataalamu wa afya ya kazini lazima washauri wasimamizi na wafanyakazi juu ya mambo ndani ya shughuli ambayo yanaweza kuathiri afya ya wafanyakazi. Tathmini ya hatari ya hatari za kazini lazima iongoze kuanzishwa kwa sera ya usalama na afya kazini na mpango wa uzuiaji uliorekebishwa kulingana na mahitaji ya shughuli hiyo. Wataalamu wa afya ya kazini lazima wapendekeze sera kama hiyo kwa misingi ya ujuzi wa kisayansi na kiufundi unaopatikana kwa sasa pamoja na ujuzi wao wa mazingira ya kazi. Wataalamu wa afya kazini lazima pia watoe ushauri juu ya mpango wa kuzuia ambao unapaswa kubadilishwa kulingana na hatari katika shughuli na ambayo inapaswa kujumuisha, inavyofaa, hatua za kudhibiti hatari za usalama na afya kazini, kwa kuzifuatilia na kupunguza athari zake katika kesi hiyo. ya ajali.
 4. Uangalifu maalum unapaswa kuzingatiwa kwa utumiaji wa haraka wa hatua rahisi za kuzuia ambazo ni za gharama nafuu, za kiufundi na zinazotekelezwa kwa urahisi. Uchunguzi zaidi lazima uangalie ikiwa hatua hizi ni nzuri na suluhisho kamili zaidi lazima lipendekezwe, inapobidi. Wakati mashaka yapo juu ya ukali wa hatari ya kazini, hatua za tahadhari za busara zinapaswa kuchukuliwa mara moja.
 5. Katika kesi ya kukataa au kutotaka kuchukua hatua za kutosha ili kuondoa hatari isiyofaa au kurekebisha hali ambayo inaonyesha hatari kwa afya au usalama, wataalamu wa afya ya kazi lazima waweke wazi, haraka iwezekanavyo, kwa maandishi wasiwasi wao. kwa mtendaji mkuu anayefaa wa usimamizi, akisisitiza haja ya kuzingatia ujuzi wa kisayansi na kutumia viwango vinavyofaa vya ulinzi wa afya, ikiwa ni pamoja na mipaka ya kuambukizwa, na kukumbuka wajibu wa mwajiri wa kutumia sheria na kanuni na kulinda afya ya wafanyakazi katika kazi yake. au ajira yake. Wakati wowote inapobidi, wafanyakazi wanaohusika na wawakilishi wao katika biashara wanapaswa kufahamishwa na mamlaka husika inapaswa kuwasiliana.
 6. Wataalamu wa afya kazini lazima wachangie taarifa za wafanyakazi kuhusu hatari za kazini ambazo wanaweza kukabiliwa nazo kwa njia yenye lengo na busara ambayo haifichi ukweli wowote na inasisitiza hatua za kuzuia. Wafanyakazi wa afya ya kazini lazima washirikiane na mwajiri na kumsaidia katika kutimiza wajibu wake wa kutoa taarifa na mafunzo ya kutosha kuhusu afya na usalama kwa wafanyakazi wa usimamizi na wafanyakazi, kuhusu kiwango kinachojulikana cha uhakika kuhusu hatari zinazoshukiwa za kazi.
 7. Wataalamu wa afya kazini lazima wasifichue siri za viwandani au kibiashara ambazo wanaweza kuzifahamu katika kutekeleza shughuli zao. Walakini, hawawezi kuficha habari ambayo ni muhimu kulinda usalama na afya ya wafanyikazi au ya jamii. Inapobidi, wataalamu wa afya ya kazini lazima washauriane na mamlaka husika inayosimamia utekelezaji wa sheria husika.
 8. Malengo na maelezo ya ufuatiliaji wa afya lazima yafafanuliwe wazi na wafanyakazi lazima wafahamishwe kuyahusu. Uhalali wa ufuatiliaji huo lazima utathminiwe na lazima ufanyike kwa idhini ya wafanyakazi na mtaalamu wa afya ya kazi aliyeidhinishwa na mamlaka husika. Matokeo yanayoweza kuwa chanya na hasi ya kushiriki katika uchunguzi na mipango ya ufuatiliaji wa afya yanapaswa kujadiliwa na wafanyakazi wanaohusika.
 9. Matokeo ya mitihani, iliyofanywa ndani ya mfumo wa ufuatiliaji wa afya lazima ielezwe kwa mfanyakazi anayehusika. Uamuzi wa kufaa kwa kazi fulani unapaswa kutegemea tathmini ya afya ya mfanyakazi na ujuzi mzuri wa mahitaji ya kazi na ya tovuti ya kazi. Wafanyikazi lazima wafahamishwe juu ya fursa ya kupinga hitimisho kuhusu kufaa kwao kwa kazi yao ambayo wanahisi kinyume na maslahi yao. Utaratibu wa kukata rufaa lazima uanzishwe katika suala hili.
 10. Matokeo ya mitihani iliyoainishwa na sheria za kitaifa au kanuni lazima ziwasilishwe kwa wasimamizi tu katika suala la kufaa kwa kazi inayokusudiwa au vikwazo vinavyohitajika kutoka kwa mtazamo wa matibabu katika ugawaji wa kazi au katika kufichuliwa kwa hatari za kazi. Taarifa za jumla juu ya utimamu wa kazi au kuhusiana na afya au uwezekano au uwezekano wa athari za kiafya za hatari za kazini, zinaweza kutolewa kwa idhini ya mfanyakazi anayehusika.
 11. Ambapo hali ya afya ya mfanyakazi na asili ya kazi zinazofanywa ni kama uwezekano wa kuhatarisha usalama wa wengine, mfanyakazi lazima ajulishwe wazi kuhusu hali hiyo. Katika kesi ya hali ya hatari, usimamizi na, ikiwa ndivyo inavyotakiwa na kanuni za kitaifa, mamlaka husika lazima pia ifahamishwe juu ya hatua zinazohitajika kuwalinda watu wengine.
 12. Vipimo vya kibayolojia na uchunguzi mwingine lazima uchaguliwe kutoka kwa mtazamo wa uhalali wao kwa ajili ya ulinzi wa afya ya mfanyakazi husika, kwa kuzingatia unyeti wao, umaalumu wao na thamani yao ya kubashiri. Wataalamu wa afya ya kazini hawapaswi kutumia vipimo vya uchunguzi au uchunguzi ambao si wa kutegemewa au ambao hauna thamani ya kutosha ya ubashiri kuhusiana na mahitaji ya mgawo wa kazi. Pale ambapo chaguo linawezekana na linafaa, upendeleo lazima upewe mbinu zisizo vamizi na mitihani, ambayo haihusishi hatari yoyote kwa afya ya mfanyakazi husika. Uchunguzi vamizi au uchunguzi unaohusisha hatari kwa afya ya mfanyakazi husika unaweza tu kushauriwa baada ya tathmini ya faida na hatari zinazohusika na hauwezi kuhalalishwa kuhusiana na madai ya bima. Uchunguzi kama huo unategemea idhini ya mfanyakazi na lazima ufanywe kulingana na viwango vya juu vya kitaaluma.
 13. Wataalamu wa afya kazini wanaweza kuchangia afya ya umma kwa njia tofauti, haswa kwa shughuli zao za elimu ya afya, ukuzaji wa afya na uchunguzi wa afya. Wanapojihusisha na programu hizi, wataalamu wa afya ya kazini lazima watafute ushiriki wa waajiri na wafanyakazi katika kubuni na katika utekelezaji wao. Ni lazima pia kulinda usiri wa data ya kibinafsi ya afya ya wafanyakazi.
 14. Wataalamu wa afya kazini lazima wafahamu wajibu wao kuhusiana na ulinzi wa jamii na mazingira. Lazima waanzishe na washiriki, kama inavyofaa, katika kutambua, kutathmini na kushauri juu ya kuzuia hatari za mazingira zinazotokea au ambazo zinaweza kutokana na shughuli au michakato katika biashara.
 15. Wataalamu wa afya ya kazini lazima watoe ripoti kwa jumuiya ya wanasayansi kwa upendeleo kuhusu hatari mpya au zinazoshukiwa za kazini na mbinu husika za kuzuia. Wataalamu wa afya ya kazini wanaohusika katika utafiti lazima wabuni na kutekeleza shughuli zao kwa misingi ya kisayansi yenye uhuru kamili wa kitaaluma na kufuata kanuni za maadili zinazohusishwa na kazi ya utafiti na utafiti wa matibabu, ikiwa ni pamoja na tathmini ya kamati huru ya maadili, inavyofaa.

 

Masharti ya Utekelezaji wa Majukumu ya Wataalamu wa Afya Kazini

 1. Wataalamu wa afya kazini lazima wachukue hatua, kama jambo la kipaumbele, kwa maslahi ya afya na usalama wa wafanyakazi. Wataalamu wa afya ya kazini lazima waweke uamuzi wao juu ya ujuzi wa kisayansi na ustadi wa kiufundi na waombe ushauri wa kitaalamu maalumu inapohitajika. Wataalamu wa afya kazini lazima waepuke uamuzi, ushauri au shughuli yoyote ambayo inaweza kuhatarisha uaminifu katika uadilifu wao na kutopendelea.
 2. Wataalamu wa afya kazini lazima wadumishe uhuru kamili wa kitaaluma na kuzingatia sheria za usiri katika utekelezaji wa majukumu yao. Wataalamu wa afya ya kazini hawapaswi kuruhusu uamuzi na kauli zao kwa vyovyote vile kuathiriwa na mgongano wowote wa kimaslahi, hasa wanapomshauri mwajiri, wafanyakazi au wawakilishi wao kuhusu hatari za kazini na hali zinazoonyesha hatari kwa afya au usalama. .
 3. Wataalamu wa afya ya kazini lazima wajenge uhusiano wa kuaminiana, kujiamini na usawa na watu wanaowapa huduma za afya kazini. Wafanyikazi wote wanapaswa kutendewa kwa usawa bila ubaguzi wa aina yoyote kuhusiana na umri, jinsia, hali ya kijamii, asili ya kikabila, maoni ya kisiasa, kiitikadi au kidini, asili ya ugonjwa au sababu iliyosababisha mashauriano ya afya ya kazini. wataalamu. Njia iliyo wazi ya mawasiliano lazima ianzishwe na kudumishwa kati ya wataalamu wa afya ya kazini na mtendaji mkuu wa usimamizi anayehusika na maamuzi katika ngazi ya juu kuhusu hali na shirika la kazi na mazingira ya kazi katika shughuli, au na bodi ya wakurugenzi.
 4. Wakati wowote inapofaa, wataalamu wa afya ya kazini lazima waombe kwamba kifungu kuhusu maadili kijumuishwe katika mkataba wao wa ajira. Kifungu hiki cha maadili kinapaswa kujumuisha, haswa, haki ya wataalam wa afya ya kazini kutumia viwango vya taaluma na kanuni za maadili. Wataalamu wa afya ya kazini hawapaswi kukubali masharti ya mazoezi ya afya ya kazini ambayo hayaruhusu utendaji wa kazi zao kulingana na viwango na kanuni za maadili zinazohitajika. Mikataba ya ajira inapaswa kuwa na mwongozo juu ya msimamo wa kisheria wa kimkataba na maadili juu ya maswala ya migogoro, ufikiaji wa kumbukumbu na usiri haswa. Wataalamu wa afya ya kazini lazima wahakikishe kwamba mkataba wao wa ajira au huduma hauna masharti ambayo yanaweza kuzuia uhuru wao wa kitaaluma. Katika kesi ya shaka, masharti ya mkataba lazima yaangaliwe kwa msaada wa mamlaka yenye uwezo.
 5. Wataalamu wa afya ya kazini lazima waweke rekodi nzuri zenye kiwango kinachofaa cha usiri kwa madhumuni ya kutambua matatizo ya afya ya kazini katika biashara. Rekodi hizo ni pamoja na data inayohusiana na ufuatiliaji wa mazingira ya kazi, data ya kibinafsi kama vile historia ya ajira na data inayohusiana na afya kama vile historia ya mfiduo wa kazi, matokeo ya ufuatiliaji wa kibinafsi wa kuathiriwa na hatari za kazi na vyeti vya siha. Wafanyikazi lazima wapewe ufikiaji wa rekodi zao wenyewe.
 6. Data ya kibinafsi ya matibabu na matokeo ya uchunguzi wa matibabu lazima yarekodiwe katika faili za siri za matibabu ambazo lazima zihifadhiwe chini ya jukumu la daktari wa afya ya kazini au muuguzi wa afya ya kazini. Upatikanaji wa faili za matibabu, uwasilishaji wao, pamoja na kutolewa kwao, na utumiaji wa habari iliyo katika faili hizi unasimamiwa na sheria au kanuni za kitaifa na kanuni za kitaifa za maadili kwa madaktari.
 7. Wakati hakuna uwezekano wa utambulisho wa mtu binafsi, taarifa juu ya data ya afya ya kikundi inaweza kufichuliwa kwa wasimamizi na wawakilishi wa wafanyikazi katika shughuli au kwa kamati za usalama na afya, mahali zipo, ili kuwasaidia katika majukumu yao ya kulinda. afya na usalama wa vikundi vilivyo wazi vya wafanyikazi. Majeraha ya kazini na magonjwa ya kazini lazima yaripotiwe kwa mamlaka husika kulingana na sheria na kanuni za kitaifa.
 8. Wataalamu wa afya ya kazini hawapaswi kutafuta taarifa za kibinafsi ambazo hazihusiani na ulinzi wa afya ya wafanyakazi kuhusiana na kazi. Hata hivyo, madaktari wa kazini wanaweza kutafuta maelezo zaidi ya matibabu au data kutoka kwa daktari wa kibinafsi wa mfanyakazi au wafanyakazi wa matibabu wa hospitali, kwa idhini ya mfanyakazi, kwa madhumuni ya kulinda afya ya mfanyakazi huyu. Kwa kufanya hivyo, daktari wa afya ya kazini lazima amjulishe daktari wa kibinafsi wa mfanyakazi au wafanyikazi wa matibabu wa hospitali juu ya jukumu lake na madhumuni ambayo maelezo ya matibabu au data inahitajika. Kwa makubaliano ya mfanyakazi, daktari wa taaluma au muuguzi wa afya ya kazini anaweza, ikiwa ni lazima, kumjulisha daktari wa kibinafsi wa mfanyakazi data husika ya afya na vile vile hatari, udhihirisho wa kazi na vikwazo vya kazi ambavyo vinawakilisha hatari fulani kwa kuzingatia hali ya afya ya mfanyakazi.
 9. Wataalamu wa afya kazini lazima washirikiane na wataalamu wengine wa afya katika kulinda usiri wa data za afya na matibabu zinazowahusu wafanyakazi. Kunapokuwa na matatizo ya umuhimu fulani, wataalamu wa afya ya kazini lazima wajulishe mamlaka husika kuhusu taratibu au taratibu zinazotumika sasa ambazo, kwa maoni yao, ni kinyume na kanuni za maadili. Hii inahusu hasa usiri wa kimatibabu, ikijumuisha maoni ya mdomo, uhifadhi wa kumbukumbu na ulinzi wa usiri katika kurekodi na katika matumizi ya taarifa zinazowekwa kwenye kompyuta.
 10. Wataalamu wa afya ya kazini lazima waongeze ufahamu wa waajiri, wafanyakazi na wawakilishi wao kuhusu hitaji la uhuru kamili wa kitaaluma na kuepuka kuingiliwa kwa usiri wa matibabu ili kuheshimu utu wa binadamu na kuimarisha kukubalika na ufanisi wa mazoezi ya afya ya kazi.
 11. Wataalamu wa afya kazini lazima watafute usaidizi wa waajiri, wafanyakazi na mashirika yao, pamoja na mamlaka husika, kwa ajili ya kutekeleza viwango vya juu zaidi vya maadili katika mazoezi ya afya ya kazini. Waanzishe programu ya ukaguzi wa kitaalamu wa shughuli zao wenyewe ili kuhakikisha kuwa viwango vinavyofaa vimewekwa, vinafikiwa na kwamba mapungufu, kama yapo, yanagunduliwa na kusahihishwa.

(Nakala hii ni nakala ya Kanuni iliyochapishwa na ICOH.)

 

Back

LENGO

Kanuni hizi hutoa viwango vya maadili kwa wataalamu wa usafi wa mazingira wa viwanda wanapotekeleza taaluma yao na kutekeleza dhamira yao ya msingi, kulinda afya na ustawi wa watu wanaofanya kazi na umma dhidi ya hatari za kemikali, microbiological na afya ya kimwili iliyopo au inayotokana na, mahali pa kazi.

MISINGIZI YA MWENENDO WA MAADILI

Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa:

 • Tekeleza taaluma yao kwa kufuata kanuni za kisayansi zinazotambulika kwa kutambua kwamba maisha, afya na ustawi wa watu vinaweza kutegemea uamuzi wao wa kitaaluma na kwamba wana wajibu wa kulinda afya na ustawi wa watu.
 • Washauri walioathiriwa kiukweli kuhusu hatari zinazoweza kutokea kiafya na tahadhari muhimu ili kuepuka athari mbaya za kiafya.
 • Weka taarifa za siri za kibinafsi na za biashara zilizopatikana wakati wa kutekeleza shughuli za usafi wa viwanda, isipokuwa inapohitajika na sheria au kupuuza masuala ya afya na usalama.
 • Epuka hali ambapo mwafaka wa uamuzi wa kitaaluma au mgongano wa maslahi unaweza kutokea.
 • Kufanya huduma tu katika maeneo ya uwezo wao.
 • Tenda kwa uwajibikaji ili kudumisha uadilifu wa taaluma.

 

CANON 1

Tekeleza taaluma yao kwa kufuata kanuni za kisayansi zinazotambulika kwa kutambua kwamba maisha, afya na ustawi wa watu vinaweza kutegemea uamuzi wao wa kitaaluma na kwamba wana wajibu wa kulinda afya na ustawi wa watu.

MIONGOZO YA UFAFANUZI

 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kuegemeza maoni yao ya kitaalamu, hukumu, tafsiri za matokeo na mapendekezo juu ya kanuni na mazoea ya kisayansi yanayotambulika ambayo huhifadhi na kulinda afya na ustawi wa watu.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawatapotosha, kubadilisha au kuficha ukweli katika kutoa maoni au mapendekezo ya kitaalamu.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawatatoa taarifa zinazopotosha au kuacha ukweli kwa kujua.

 

CANON 2

Washauri walioathiriwa kiukweli kuhusu hatari zinazoweza kutokea kiafya na tahadhari muhimu ili kuepuka athari mbaya za kiafya.

MIONGOZO YA UFAFANUZI

 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kupata taarifa kuhusu hatari zinazoweza kutokea za kiafya kutoka kwa vyanzo vya kuaminika.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kupitia taarifa muhimu, zinazopatikana kwa urahisi ili kuwafahamisha wahusika walioathirika.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kuanzisha hatua zinazofaa ili kuona kwamba hatari za kiafya zinawasilishwa kwa wahusika.
 • Wanachama wanaweza kujumuisha usimamizi, wateja, wafanyikazi, wafanyikazi wa kandarasi, au wengine wanaotegemea hali wakati huo.

 

CANON 3

Weka taarifa za siri za kibinafsi na za biashara zilizopatikana wakati wa kutekeleza shughuli za usafi wa viwanda, isipokuwa inapohitajika na sheria au kupuuza masuala ya afya na usalama.

MIONGOZO YA UFAFANUZI

 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kuripoti na kuwasilisha taarifa ambazo ni muhimu ili kulinda afya na usalama wa wafanyakazi na jamii.
 • Iwapo uamuzi wao wa kitaalamu utapuuzwa chini ya hali ambapo afya na maisha ya watu yanahatarishwa, wataalamu wa usafi wa mazingira wa viwanda watamwarifu mwajiri wao au mteja au mamlaka nyingine kama hiyo, kama inavyofaa.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kutoa maelezo ya siri ya kibinafsi au ya biashara tu kwa idhini ya wazi ya mmiliki wa habari isipokuwa wakati kuna jukumu la kufichua habari inavyotakiwa na sheria au kanuni.

 

CANON 4

Epuka hali ambapo maelewano ya uamuzi wa kitaaluma au mgongano wa maslahi yanaweza kutokea.

MIONGOZO YA UFAFANUZI

 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kufichua mara moja migogoro inayojulikana au inayowezekana ya masilahi kwa wahusika ambao wanaweza kuathiriwa.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawataomba au kukubali uzingatiaji wa kifedha au mwingine wa thamani kutoka kwa wahusika wowote, moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, ambayo inakusudiwa kuathiri uamuzi wa kitaaluma.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawatatoa zawadi yoyote kubwa, au uzingatiaji mwingine wa thamani, ili kupata kazi.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kuwashauri wateja wao au waajiri wakati mwanzoni wanaamini kuwa mradi wa kuboresha hali ya usafi wa viwanda hautafanikiwa.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawapaswi kukubali kazi ambayo inaathiri vibaya uwezo wa kutimiza ahadi zilizopo.
 • Endapo Kanuni hii ya Maadili itaonekana kukinzana na kanuni nyingine za kitaalamu ambazo wataalamu wa usafi wa mazingira wa viwanda wanawajibika, watasuluhisha mzozo huo kwa namna ambayo inalinda afya za wahusika.


CANON 5

Kufanya huduma tu katika maeneo ya uwezo wao.

MIONGOZO YA UFAFANUZI

 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wanapaswa kujitolea kutoa huduma wakati tu wamehitimu na elimu, mafunzo au uzoefu katika nyanja maalum za kiufundi zinazohusika, isipokuwa usaidizi wa kutosha hutolewa na washirika waliohitimu, washauri au wafanyikazi.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda watapata vyeti, usajili na/au leseni zinazofaa kama inavyotakiwa na mashirika ya udhibiti ya serikali, serikali na/au eneo kabla ya kutoa huduma za usafi wa viwanda, ambapo vitambulisho hivyo vinahitajika.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wataweka au kuidhinisha matumizi ya muhuri, mhuri au sahihi wakati tu hati imetayarishwa na Mtaalamu wa Usafi wa Viwanda au mtu chini ya uongozi na udhibiti wao.

 

CANON 6

Tenda kwa uwajibikaji ili kudumisha uadilifu wa taaluma.

MIONGOZO YA UFAFANUZI

 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wataepuka tabia au mazoea ambayo yana uwezekano wa kudharau taaluma au kuhadaa umma.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawataruhusu matumizi ya jina lao au jina la kampuni na mtu au kampuni yoyote ambayo wana sababu ya kuamini kuwa inajihusisha na vitendo vya ulaghai au vya uaminifu vya usafi wa viwanda.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawatatumia taarifa katika kutangaza utaalamu au huduma zao zenye uwasilishaji mbaya wa ukweli au kuacha ukweli muhimu ili kuzuia taarifa zisiwe za kupotosha.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawataruhusu waajiriwa wao, waajiri wao au watu wengine kwa kujua kuwakilisha vibaya usuli wa kitaaluma wa watu, utaalamu au huduma ambazo ni upotoshaji wa ukweli.
 • Wataalamu wa Usafi wa Viwanda hawatawakilisha vibaya elimu yao ya kitaaluma, uzoefu au stakabadhi zao.

 

Imetolewa na Bodi ya Amerika ya Usafi wa Viwanda (1995).


Back

" KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

Yaliyomo