Alhamisi, Machi 10 2011 16: 45

Malengo, Ufafanuzi na Taarifa za Jumla

Kazi ni muhimu kwa maisha, maendeleo na utimilifu wa kibinafsi. Kwa bahati mbaya, shughuli za lazima kama vile uzalishaji wa chakula, uchimbaji wa malighafi, utengenezaji wa bidhaa, uzalishaji wa nishati na huduma zinahusisha michakato, shughuli na nyenzo ambazo zinaweza, kwa kiwango kikubwa au kidogo, kuleta hatari kwa afya ya wafanyikazi na wale walio katika jamii zilizo karibu. , pamoja na mazingira ya jumla.

Hata hivyo, uzalishaji na kutolewa kwa mawakala hatari katika mazingira ya kazi kunaweza kuzuiwa, kupitia hatua za kutosha za udhibiti wa hatari, ambazo sio tu kulinda afya ya wafanyakazi lakini pia kupunguza uharibifu wa mazingira mara nyingi unaohusishwa na maendeleo ya viwanda. Ikiwa kemikali yenye madhara itaondolewa kwenye mchakato wa kazi, haitaathiri wafanyakazi au kwenda zaidi, kuchafua mazingira.

Taaluma ambayo inalenga hasa kuzuia na kudhibiti hatari zinazotokana na michakato ya kazi ni usafi wa kazi. Malengo ya usafi wa kazi ni pamoja na kulinda na kukuza afya ya wafanyakazi, ulinzi wa mazingira na mchango katika maendeleo salama na endelevu.

Haja ya usafi wa kazini katika ulinzi wa afya ya wafanyikazi haiwezi kusisitizwa kupita kiasi. Hata inapowezekana, uchunguzi na tiba ya ugonjwa wa kazi hautazuia matukio zaidi, ikiwa yatokanayo na wakala wa aetiological haachi. Maadamu mazingira ya kazi yasiyofaa yanabakia bila kubadilika, uwezekano wake wa kudhoofisha afya unabaki. Udhibiti tu wa hatari za kiafya unaweza kuvunja mduara mbaya ulioonyeshwa kwenye Mchoro 1.

Kielelezo 1. Mwingiliano kati ya watu na mazingira

IHY010F1

Hata hivyo, hatua ya kuzuia inapaswa kuanza mapema zaidi, si tu kabla ya udhihirisho wa uharibifu wowote wa afya lakini hata kabla ya mfiduo kutokea. Mazingira ya kazi yanapaswa kuwa chini ya uangalizi wa mara kwa mara ili mawakala hatari na mambo yanaweza kutambuliwa na kuondolewa, au kudhibitiwa, kabla ya kusababisha athari yoyote mbaya; hili ni jukumu la usafi wa kazi.

Zaidi ya hayo, usafi wa kazi unaweza pia kuchangia katika maendeleo salama na endelevu, ambayo ni "kuhakikisha kwamba (maendeleo) yanakidhi mahitaji ya sasa bila kuathiri uwezo wa vizazi vijavyo kukidhi mahitaji yao wenyewe" (Tume ya Dunia ya Mazingira na Maendeleo). 1987). Kukidhi mahitaji ya idadi ya watu duniani ya sasa bila kupunguza au kuharibu msingi wa rasilimali za kimataifa, na bila kusababisha athari mbaya za kiafya na kimazingira, kunahitaji maarifa na mbinu za kuathiri hatua (WHO 1992a); inapohusiana na michakato ya kazi hii inahusiana kwa karibu na mazoezi ya usafi wa kazi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afya ya kazini inahitaji mkabala wa fani mbalimbali na inahusisha taaluma za kimsingi, mojawapo ikiwa ni usafi wa kazi, pamoja na nyingine zinazojumuisha udaktari wa kazini na uuguzi, ergonomics na saikolojia ya kazi. Uwakilishi wa kimkakati wa wigo wa hatua kwa madaktari wa kazini na wasafishaji wa kazini umeonyeshwa kwenye Mchoro 2.

Kielelezo 2. Upeo wa hatua kwa madaktari wa kazi na usafi wa kazi.

IHY010F2

Ni muhimu kwamba watoa maamuzi, wasimamizi na wafanyikazi wenyewe, pamoja na wataalamu wote wa afya ya kazini, waelewe jukumu muhimu ambalo usafi wa kazi unachukua katika ulinzi wa afya ya wafanyikazi na mazingira, na vile vile hitaji la wataalamu waliobobea katika hili. shamba. Uhusiano wa karibu kati ya afya ya kazi na mazingira unapaswa pia kuzingatiwa, kwa kuwa uzuiaji wa uchafuzi wa mazingira kutoka kwa vyanzo vya viwanda, kupitia utunzaji na utupaji wa kutosha wa uchafu na taka hatari, unapaswa kuanza katika ngazi ya mahali pa kazi. (Angalia "Tathmini ya mazingira ya kazi").

 

 

 

 

Dhana na Ufafanuzi

Usafi wa kazi

Usafi wa kazini ni sayansi ya matarajio, utambuzi, tathmini na udhibiti wa hatari zinazotokea au kutoka mahali pa kazi, na ambayo inaweza kudhoofisha afya na ustawi wa wafanyikazi, kwa kuzingatia pia athari zinazowezekana kwa jamii zinazozunguka na kwa jumla. mazingira.

Ufafanuzi wa usafi wa kazi unaweza kuwasilishwa kwa njia tofauti; hata hivyo, zote kimsingi zina maana sawa na zinalenga lengo moja la msingi la kulinda na kukuza afya na ustawi wa wafanyakazi, pamoja na kulinda mazingira ya jumla, kupitia hatua za kuzuia mahali pa kazi.

Usafi wa kazini bado haujatambuliwa kama taaluma; hata hivyo, katika nchi nyingi, sheria ya mfumo inajitokeza ambayo itasababisha kuanzishwa kwake.


Mtaalamu wa usafi wa kazi

 Mtaalamu wa usafi wa mazingira ni mtaalamu anayeweza:

 • kutarajia hatari za kiafya zinazoweza kutokea kutokana na michakato ya kazi, uendeshaji na vifaa, na ipasavyo ushauri juu ya upangaji na muundo wao.
 • kutambua na kuelewa, katika mazingira ya kazi, kutokea (halisi au uwezekano) wa mawakala wa kemikali, kimwili na kibaolojia na mikazo mingine, na mwingiliano wao na mambo mengine, ambayo yanaweza kuathiri afya na ustawi wa wafanyakazi.
 • kuelewa njia zinazowezekana za kuingia kwa wakala kwenye mwili wa binadamu, na athari ambazo mawakala kama hao na mambo mengine yanaweza kuwa nayo kwa afya.
 • kutathmini mfiduo wa wafanyikazi kwa mawakala na sababu zinazoweza kuwadhuru na kutathmini matokeo
 •  kutathmini michakato na mbinu za kazi, kwa mtazamo wa uwezekano wa kuzalisha na kutolewa/uenezaji wa mawakala wanayoweza kudhuru na mambo mengine, kwa nia ya kuondoa udhihirisho, au kuyapunguza hadi viwango vinavyokubalika.
 • kubuni, kupendekeza kupitishwa, na kutathmini ufanisi wa mikakati ya udhibiti, peke yake au kwa ushirikiano na wataalamu wengine ili kuhakikisha udhibiti mzuri na wa kiuchumi.
 • kushiriki katika uchambuzi wa jumla wa hatari na usimamizi wa wakala, mchakato au mahali pa kazi, na kuchangia katika uanzishwaji wa vipaumbele vya usimamizi wa hatari.
 • kuelewa mfumo wa kisheria wa mazoezi ya usafi wa kazi katika nchi yao wenyewe
 • kuelimisha, kutoa mafunzo, kufahamisha na kushauri watu katika ngazi zote, katika nyanja zote za mawasiliano hatarishi
 • fanya kazi kwa ufanisi katika timu ya fani mbalimbali inayohusisha wataalamu wengine
 • kutambua mawakala na mambo ambayo yanaweza kuwa na athari za mazingira, na kuelewa haja ya kuunganisha mazoezi ya usafi wa kazi na ulinzi wa mazingira.

 

Ikumbukwe kwamba taaluma haijumuishi tu sehemu ya maarifa, bali pia Kanuni ya Maadili; vyama vya kitaifa vya usafi wa mazingira kazini, pamoja na Jumuiya ya Kimataifa ya Usafi wa Kazini (IOHA), wana Kanuni zao za Maadili (WHO 1992b).  


 

Fundi wa usafi kazini

Fundi wa usafi kazini ni "mtu mwenye uwezo wa kufanya vipimo vya mazingira ya kazi" lakini sio "kutoa tafsiri, maamuzi na mapendekezo yanayohitajika kutoka kwa mtaalamu wa usafi wa kazi". Kiwango kinachohitajika cha uwezo kinaweza kupatikana katika nyanja ya kina au yenye mipaka (WHO 1992b).

Jumuiya ya Kimataifa ya Usafi Kazini (IOHA)

IOHA ilianzishwa rasmi, wakati wa mkutano huko Montreal, Juni 2, 1987. Kwa sasa IOHA ina ushiriki wa vyama 19 vya kitaifa vya usafi wa kazi, na wanachama zaidi ya elfu kumi na tisa kutoka nchi kumi na saba.

Madhumuni ya msingi ya IOHA ni kukuza na kuendeleza usafi wa kazi duniani kote, katika kiwango cha juu cha ujuzi wa kitaaluma, kupitia njia zinazojumuisha kubadilishana habari kati ya mashirika na watu binafsi, maendeleo zaidi ya rasilimali watu na kukuza kiwango cha juu. ya mazoezi ya kimaadili. Shughuli za IOHA ni pamoja na mikutano ya kisayansi na uchapishaji wa jarida. Wanachama wa vyama vilivyounganishwa ni wanachama wa IOHA moja kwa moja; inawezekana pia kujiunga kama mwanachama binafsi, kwa wale walio katika nchi ambazo bado hakuna chama cha kitaifa.

vyeti

Mbali na ufafanuzi unaokubalika wa usafi wa kazi na jukumu la msafi wa kazi, kuna haja ya kuanzishwa kwa mipango ya vyeti ili kuhakikisha viwango vinavyokubalika vya ujuzi na mazoezi ya usafi wa kazi. Uthibitisho unarejelea mpango rasmi unaozingatia taratibu za kuanzisha na kudumisha maarifa, ujuzi na umahiri wa wataalamu (Burdorf 1995).

IOHA imekuza uchunguzi wa miradi iliyopo ya uhakiki wa kitaifa (Burdorf 1995), pamoja na mapendekezo ya kukuza ushirikiano wa kimataifa katika kuhakikisha ubora wa wataalamu wa usafi wa mazingira kazini, ambayo ni pamoja na yafuatayo:

 • "kuoanisha viwango juu ya uwezo na mazoezi ya wataalamu wa usafi wa kitaaluma"
 • "kuanzishwa kwa shirika la kimataifa la rika ili kuhakiki ubora wa mipango iliyopo ya uthibitishaji".

 

Mapendekezo mengine katika ripoti hii yanajumuisha vipengee kama vile: "usawa" na "kukubalika kwa nyadhifa za kitaifa, ambazo zinalenga mpango mwamvuli wenye sifa moja inayokubalika kimataifa".

Mazoezi ya Usafi Kazini

Hatua za classical katika mazoezi ya usafi wa kazi ni:

 • utambuzi wa hatari zinazowezekana za kiafya katika mazingira ya kazi
 • tathmini ya hatari, ambayo ni mchakato wa kutathmini mfiduo na kufikia hitimisho juu ya kiwango cha hatari kwa afya ya binadamu.
 • kuzuia na kudhibiti hatari, ambayo ni mchakato wa kuunda na kutekeleza mikakati ya kuondoa, au kupunguza hadi viwango vinavyokubalika, kutokea kwa mawakala hatari na sababu mahali pa kazi, wakati pia uhasibu kwa ulinzi wa mazingira.

 

Njia bora ya kuzuia hatari ni "hatua inayotarajiwa na iliyojumuishwa ya kuzuia", ambayo inapaswa kujumuisha:

 • tathmini ya afya na athari za mazingira kazini, kabla ya muundo na uwekaji wa sehemu yoyote mpya ya kazi
 • uteuzi wa teknolojia salama zaidi, isiyo na madhara na yenye uchafuzi mdogo ("uzalishaji safi")
 • eneo linalofaa kwa mazingira
 • muundo sahihi, wenye mpangilio wa kutosha na teknolojia ifaayo ya udhibiti, ikijumuisha utunzaji salama na utupaji wa maji taka na taka.
 • ufafanuzi wa miongozo na kanuni za mafunzo juu ya uendeshaji sahihi wa michakato, ikiwa ni pamoja na mazoea salama ya kazi, matengenezo na taratibu za dharura.

 

Umuhimu wa kutarajia na kuzuia aina zote za uchafuzi wa mazingira hauwezi kusisitizwa kupita kiasi. Kuna, kwa bahati nzuri, tabia inayoongezeka ya kuzingatia teknolojia mpya kutoka kwa mtazamo wa athari hasi zinazowezekana na uzuiaji wao, kutoka kwa muundo na usakinishaji wa mchakato hadi utunzaji wa maji taka na taka, katika kile kinachojulikana kama utoto. -kabala ya kaburi. Maafa ya kimazingira, ambayo yametokea katika nchi zilizoendelea na zinazoendelea, yangeweza kuepukwa kwa kutumia mikakati ifaayo ya udhibiti na taratibu za dharura mahali pa kazi.

Masuala ya kiuchumi yanapaswa kuangaliwa kwa mapana zaidi kuliko kuzingatia gharama ya awali; chaguzi ghali zaidi zinazotoa afya bora na ulinzi wa mazingira zinaweza kuwa za kiuchumi zaidi kwa muda mrefu. Ulinzi wa afya ya wafanyakazi na mazingira lazima uanze mapema zaidi kuliko kawaida. Taarifa za kiufundi na ushauri kuhusu usafi wa mazingira kazini na mazingira lazima zipatikane kwa wale wanaobuni michakato mipya, mashine, vifaa na sehemu za kazi. Kwa bahati mbaya habari kama hizo mara nyingi hutolewa kwa kuchelewa sana, wakati suluhisho pekee ni la gharama kubwa na ngumu kurekebisha, au mbaya zaidi, wakati matokeo tayari yamekuwa mabaya.

Utambuzi wa hatari

Utambuzi wa hatari ni hatua ya msingi katika mazoezi ya usafi wa kazi, muhimu kwa upangaji wa kutosha wa mikakati ya tathmini na udhibiti wa hatari, na pia kwa uanzishwaji wa vipaumbele vya hatua. Kwa muundo wa kutosha wa hatua za udhibiti, ni muhimu pia kuashiria kimwili vyanzo vya uchafu na njia za uenezi wa uchafu.

Utambuzi wa hatari husababisha uamuzi wa:

 • ni mawakala gani wanaweza kuwepo na chini ya hali gani
 • asili na kiwango kinachowezekana cha athari mbaya zinazohusiana na afya na ustawi.

 

Utambulisho wa mawakala wa hatari, vyanzo vyao na hali ya mfiduo unahitaji ujuzi wa kina na uchunguzi wa makini wa michakato ya kazi na uendeshaji, malighafi na kemikali zinazotumiwa au zinazozalishwa, bidhaa za mwisho na bidhaa za baadaye, pamoja na uwezekano wa malezi ya ajali. ya kemikali, mtengano wa vifaa, mwako wa mafuta au uwepo wa uchafu. Utambuzi wa asili na ukubwa unaowezekana wa athari za kibayolojia ambazo mawakala kama hao wanaweza kusababisha ikiwa mfiduo wa kupita kiasi utatokea, unahitaji maarifa na ufikiaji wa habari za kitoksini. Vyanzo vya kimataifa vya habari kuhusiana na hili ni pamoja na Mpango wa Kimataifa wa Usalama wa Kemikali (IPCS), Wakala wa Kimataifa wa Utafiti wa Saratani (IARC) na Sajili ya Kimataifa ya Kemikali Zinazoweza kuwa na Sumu, Mpango wa Mazingira wa Umoja wa Mataifa (UNEP-IRPTC).

Mawakala ambao huleta hatari za kiafya katika mazingira ya kazi ni pamoja na vichafuzi vya hewa; kemikali zisizo za hewa; mawakala wa kimwili, kama vile joto na kelele; mawakala wa kibiolojia; mambo ya ergonomic, kama vile taratibu zisizofaa za kuinua na mkao wa kufanya kazi; na mikazo ya kisaikolojia.

Tathmini za usafi wa kazi

Tathmini ya usafi wa kazi hufanyika ili kutathmini mfiduo wa wafanyikazi, na pia kutoa habari kwa muundo, au kupima ufanisi, wa hatua za udhibiti.

Tathmini ya mfiduo wa wafanyikazi kwa hatari za kazini, kama vile vichafuzi vinavyopeperuka hewani, mawakala wa kimwili na wa kibayolojia, inazingatiwa mahali pengine katika sura hii. Walakini, mazingatio kadhaa ya jumla yametolewa hapa kwa ufahamu bora wa uwanja wa usafi wa kazi.

Ni muhimu kukumbuka kwamba tathmini ya hatari si mwisho yenyewe, lakini lazima izingatiwe kama sehemu ya utaratibu mpana zaidi unaoanza na kutambua kwamba wakala fulani, mwenye uwezo wa kusababisha uharibifu wa afya, anaweza kuwepo katika kazi. mazingira, na inahitimisha kwa udhibiti wa wakala huyu ili azuiwe kuleta madhara. Tathmini ya hatari hutengeneza njia ya, lakini haibadilishi, kuzuia hatari.

Tathmini ya mfiduo

Tathmini ya mfiduo inalenga kubainisha ni kiasi gani cha wafanyakazi wa wakala wamekabiliwa, mara ngapi na kwa muda gani. Miongozo katika suala hili imeanzishwa katika ngazi ya kitaifa na kimataifa-kwa mfano, EN 689, iliyotayarishwa na Comité Européen de Normalization (Kamati ya Udhibiti wa Ulaya) (CEN 1994).

Katika tathmini ya mfiduo wa uchafuzi wa hewa, utaratibu wa kawaida zaidi ni tathmini ya mfiduo wa kuvuta pumzi, ambayo inahitaji uamuzi wa mkusanyiko wa hewa ya wakala ambayo wafanyikazi wanaonyeshwa (au, katika kesi ya chembe za hewa, mkusanyiko wa hewa sehemu husika, kwa mfano, "sehemu inayoweza kupumua") na muda wa mfiduo. Hata hivyo, ikiwa njia zingine isipokuwa kuvuta pumzi zinachangia kwa kiasi kikubwa uchukuaji wa kemikali, hukumu isiyo sahihi inaweza kutolewa kwa kuangalia tu nafasi ya kuvuta pumzi. Katika hali kama hizi, udhihirisho kamili unapaswa kutathminiwa, na chombo muhimu sana kwa hili ni ufuatiliaji wa kibayolojia.

Mazoezi ya usafi wa kazini yanahusika na aina tatu za hali:

 • masomo ya awali ya kutathmini mfiduo wa wafanyikazi
 • ufuatiliaji/ufuatiliaji wa ufuatiliaji
 • tathmini ya mfiduo kwa masomo ya epidemiological.

 

Sababu ya msingi ya kuamua kama kuna mfiduo kupita kiasi kwa wakala hatari katika mazingira ya kazi, ni kuamua kama uingiliaji kati unahitajika. Hii mara nyingi, lakini si lazima, ina maana kubainisha kama kuna utiifu wa kiwango kilichopitishwa, ambacho kwa kawaida huonyeshwa kulingana na kikomo cha kukabiliwa na kazi. Uamuzi wa hali ya "mfiduo mbaya zaidi" inaweza kutosha kutimiza kusudi hili. Hakika, ikiwa ufichuo unatarajiwa kuwa wa juu sana au wa chini sana kuhusiana na thamani za kikomo zinazokubalika, usahihi na usahihi wa tathmini za kiasi zinaweza kuwa chini kuliko wakati ufichuzi unatarajiwa kuwa karibu na thamani za kikomo. Kwa hakika, hatari zinapokuwa dhahiri, inaweza kuwa busara zaidi kuwekeza rasilimali mwanzoni kwenye udhibiti na kufanya tathmini sahihi zaidi za kimazingira baada ya udhibiti kutekelezwa.

Tathmini za ufuatiliaji mara nyingi ni muhimu, haswa ikiwa hitaji lilikuwepo la kusakinisha au kuboresha hatua za udhibiti au ikiwa mabadiliko katika michakato au nyenzo zilizotumiwa zilitarajiwa. Katika kesi hizi, tathmini za kiasi zina jukumu muhimu la ufuatiliaji katika:

 • kutathmini utoshelevu, kupima ufanisi au kufichua mapungufu yanayoweza kutokea katika mifumo ya udhibiti
 • kugundua kama mabadiliko katika michakato, kama vile halijoto ya uendeshaji, au katika malighafi, yamebadilisha hali ya mfiduo.

 

Wakati wowote uchunguzi wa usafi wa kazi unapofanywa kuhusiana na utafiti wa magonjwa ili kupata data ya kiasi kuhusu uhusiano kati ya mfiduo na athari za kiafya, mfiduo lazima ubainishwe kwa usahihi na usahihi wa hali ya juu. Katika kesi hii, viwango vyote vya mfiduo lazima viwe na sifa za kutosha, kwani haitoshi, kwa mfano, kuashiria hali mbaya zaidi ya mfiduo. Ingekuwa vyema, ingawa ni vigumu kimatendo, kuweka rekodi sahihi na sahihi za tathmini ya udhihirisho kila wakati kwa kuwa kunaweza kuwa na hitaji la siku zijazo la kuwa na data ya historia ya mfiduo.

Ili kuhakikisha kwamba data ya tathmini inawakilisha mfiduo wa wafanyakazi, na kwamba rasilimali hazipotei, mkakati wa kutosha wa sampuli, unaozingatia vyanzo vyote vinavyowezekana vya kutofautiana, lazima uandaliwe na kufuatwa. Mikakati ya sampuli, pamoja na mbinu za kipimo, zimefunikwa katika "Tathmini ya mazingira ya kazi".

Tafsiri ya matokeo

Kiwango cha kutokuwa na uhakika katika ukadiriaji wa kigezo cha mfiduo, kwa mfano, mkusanyiko halisi wa wastani wa uchafu unaopeperuka hewani, hubainishwa kupitia matibabu ya takwimu ya matokeo ya vipimo (kwa mfano, sampuli na uchanganuzi). Kiwango cha ujasiri juu ya matokeo itategemea mgawo wa tofauti ya "mfumo wa kupima" na kwa idadi ya vipimo. Mara tu kunapokuwa na imani inayokubalika, hatua inayofuata ni kuzingatia athari za kiafya za mfiduo: inamaanisha nini kwa afya ya wafanyikazi walio wazi: sasa? katika siku za usoni? katika maisha yao ya kazi? kutakuwa na athari kwa vizazi vijavyo?

Mchakato wa tathmini unakamilika tu wakati matokeo kutoka kwa vipimo yanafasiriwa kwa kuzingatia data (wakati mwingine hujulikana kama "data ya tathmini ya hatari") inayotokana na majaribio ya sumu, tafiti za magonjwa na kiafya na, katika hali fulani, majaribio ya kimatibabu. Inapaswa kufafanuliwa kwamba istilahi tathmini ya hatari imetumika kuhusiana na aina mbili za tathmini—tathmini ya asili na kiwango cha hatari inayotokana na kuathiriwa na kemikali au mawakala wengine, kwa ujumla, na tathmini ya hatari kwa mfanyakazi fulani. au kikundi cha wafanyakazi, katika hali maalum ya mahali pa kazi.

Katika mazoezi ya usafi wa mazingira ya kazini, matokeo ya tathmini ya kukaribia mtu mara nyingi hulinganishwa na vikomo vya mfiduo wa kazi vilivyopitishwa ambavyo vinakusudiwa kutoa mwongozo wa tathmini ya hatari na kuweka viwango vya udhibiti. Mfiduo unaozidi mipaka hii unahitaji hatua za haraka za kurekebisha kwa kuboresha hatua zilizopo za udhibiti au utekelezaji wa mpya. Kwa hakika, uingiliaji kati wa kuzuia unapaswa kufanywa katika "kiwango cha hatua", ambacho kinatofautiana na nchi (kwa mfano, nusu au moja ya tano ya kikomo cha mfiduo wa kazi). Kiwango cha chini cha hatua ni uhakikisho bora wa kuepuka matatizo ya baadaye.

Ulinganisho wa matokeo ya tathmini ya kukaribia mtu na vikomo vya mfiduo wa kazini ni kurahisisha, kwani, kati ya mapungufu mengine, mambo mengi ambayo huathiri uchukuaji wa kemikali (kwa mfano, uwezekano wa mtu binafsi, shughuli za mwili na muundo wa mwili) hazihesabiwi na utaratibu huu. Zaidi ya hayo, katika sehemu nyingi za kazi kuna mfiduo kwa wakati mmoja kwa mawakala wengi; kwa hivyo suala muhimu sana ni lile la kufichua kwa pamoja na mwingiliano wa wakala, kwa sababu matokeo ya kiafya ya kufichuliwa na wakala fulani pekee yanaweza kutofautiana sana na matokeo ya kufichuliwa na wakala huyu pamoja na wengine, haswa ikiwa kuna maelewano au uwezekano wa madhara.

Vipimo vya kudhibiti

Vipimo kwa madhumuni ya kuchunguza uwepo wa mawakala na mifumo ya vigezo vya kuambukizwa katika mazingira ya kazi vinaweza kuwa muhimu sana kwa kupanga na kubuni hatua za udhibiti na mazoea ya kazi. Malengo ya vipimo vile ni pamoja na:

 • kitambulisho cha chanzo na sifa
 • kugundua alama muhimu katika mifumo iliyofungwa au zuio (kwa mfano, uvujaji)
 • uamuzi wa njia za uenezi katika mazingira ya kazi
 • kulinganisha afua tofauti za udhibiti
 • uhakikisho kwamba vumbi linaloweza kupumua limekaa pamoja na vumbi kubwa linaloonekana, wakati wa kutumia dawa za maji
 • kuangalia kuwa hewa iliyochafuliwa haitoki eneo la karibu.

 

Vyombo vya kusoma moja kwa moja ni muhimu sana kwa madhumuni ya udhibiti, hasa vile vinavyoweza kutumika kwa sampuli endelevu na kuakisi kile kinachotokea kwa wakati halisi, hivyo kufichua hali za kukaribia aliyeambukizwa ambazo haziwezi kutambuliwa vinginevyo na zinazohitaji kudhibitiwa. Mifano ya vyombo hivyo ni pamoja na: vigunduzi vya ionization ya picha, vichanganuzi vya infrared, mita za erosoli na mirija ya kugundua. Wakati wa kuchukua sampuli ili kupata picha ya tabia ya uchafu, kutoka kwa chanzo katika mazingira yote ya kazi, usahihi na usahihi sio muhimu kama ingekuwa kwa tathmini ya kuambukizwa.

Maendeleo ya hivi majuzi katika aina hii ya kipimo kwa madhumuni ya udhibiti ni pamoja na mbinu za taswira, mojawapo ikiwa ni Mchanganyiko wa Picha Mfichuo—PIMEX (Rosen 1993). Njia hii inachanganya picha ya video ya mfanyikazi na kipimo kinachoonyesha viwango vya uchafuzi wa hewa, ambavyo hupimwa kila wakati, kwenye eneo la kupumua, na chombo cha ufuatiliaji wa wakati halisi, na hivyo kufanya iwezekane kuibua jinsi mkusanyiko unavyotofautiana wakati kazi inafanywa. . Hii hutoa zana bora ya kulinganisha ufanisi wa jamaa wa hatua tofauti za udhibiti, kama vile uingizaji hewa na mazoea ya kazi, hivyo kuchangia katika muundo bora.

Vipimo pia vinahitajika ili kutathmini ufanisi wa hatua za udhibiti. Katika hali hii, sampuli za chanzo au sampuli za eneo zinafaa, peke yake au kwa kuongeza sampuli za kibinafsi, kwa tathmini ya kufichuliwa kwa wafanyikazi. Ili kuhakikisha uhalali, maeneo ya "kabla" na "baada ya" sampuli (au vipimo) na mbinu zinazotumiwa zinapaswa kuwa sawa, au sawa, katika unyeti, usahihi na usahihi.

Kuzuia na kudhibiti hatari

Lengo la msingi la usafi wa kazi ni utekelezaji wa hatua zinazofaa za kuzuia na kudhibiti hatari katika mazingira ya kazi. Viwango na kanuni, zisipotekelezwa, hazina maana kwa ulinzi wa afya ya wafanyakazi, na kwa kawaida utekelezaji unahitaji mikakati ya ufuatiliaji na udhibiti. Kutokuwepo kwa viwango vilivyowekwa kisheria kusiwe kikwazo kwa utekelezaji wa hatua zinazohitajika ili kuzuia udhihirisho unaodhuru au kuwadhibiti hadi kiwango cha chini kabisa kinachowezekana. Wakati hatari kubwa ni dhahiri, udhibiti unapaswa kupendekezwa, hata kabla ya tathmini ya kiasi kufanywa. Wakati mwingine inaweza kuwa muhimu kubadilisha dhana ya kitamaduni ya "udhibiti wa utambuzi-tathmini" hadi "udhibiti wa utambuzi", au hata "udhibiti wa utambuzi", ikiwa uwezo wa kutathmini hatari haupo. Baadhi ya mifano ya hatari katika hitaji la dhahiri la kuchukuliwa hatua bila ulazima wa sampuli za awali za kimazingira ni upakoji wa kielektroniki unaofanywa katika chumba kisichopitisha hewa, chumba kidogo, au kwa kutumia nyundo au vifaa vya kulipua mchanga bila vidhibiti vya mazingira au vifaa vya kinga. Kwa hatari kama hizo za kiafya zinazotambuliwa, hitaji la haraka ni udhibiti, sio tathmini ya kiasi.

Hatua ya kuzuia inapaswa kwa njia fulani kukatiza mnyororo ambao wakala wa hatari-kemikali, vumbi, chanzo cha nishati-hupitishwa kutoka kwa chanzo hadi kwa mfanyakazi. Kuna makundi matatu makuu ya hatua za udhibiti: udhibiti wa uhandisi, mazoea ya kazi na hatua za kibinafsi.

Mbinu bora zaidi ya kuzuia hatari ni utumiaji wa hatua za udhibiti wa kihandisi ambazo huzuia kufichuliwa kwa kazi kwa kudhibiti mazingira ya kazi, na hivyo kupunguza hitaji la juhudi kutoka kwa wafanyikazi au watu wanaowezekana. Hatua za uhandisi kwa kawaida huhitaji marekebisho fulani ya mchakato au miundo ya kiufundi, na kuhusisha hatua za kiufundi ambazo huondoa au kupunguza matumizi, uzalishaji au kutolewa kwa mawakala hatari kwenye chanzo chao, au, wakati uondoaji wa chanzo hauwezekani, hatua za uhandisi zinapaswa kuundwa ili kuzuia au kupunguza. kuenea kwa mawakala hatari katika mazingira ya kazi kwa:

 • zenye yao
 • kuziondoa mara moja nje ya chanzo
 • kuingilia uenezaji wao
 • kupunguza ukolezi wao au kiwango.

 

Hatua za udhibiti ambazo zinahusisha urekebishaji fulani wa chanzo ndio njia bora zaidi kwa sababu wakala hatari unaweza kuondolewa au kupunguzwa kwa umakini au kiwango. Hatua za kupunguza vyanzo ni pamoja na kubadilisha nyenzo, kubadilisha/kurekebisha taratibu au vifaa na matengenezo bora ya vifaa.

Wakati marekebisho ya chanzo hayawezekani, au hayatoshi kufikia kiwango kinachohitajika cha udhibiti, basi kutolewa na kusambaza mawakala hatari katika mazingira ya kazi kunapaswa kuzuiwa kwa kukatiza njia yao ya upitishaji kupitia hatua kama vile kutengwa (kwa mfano, mifumo iliyofungwa, nk). hakikisha), uingizaji hewa wa ndani wa kutolea nje, vikwazo na ngao, kutengwa kwa wafanyakazi.

Hatua zingine zinazolenga kupunguza udhihirisho katika mazingira ya kazi ni pamoja na muundo wa kutosha wa mahali pa kazi, dilution au uingizaji hewa wa kuhamisha, utunzaji mzuri wa nyumba na uhifadhi wa kutosha. Uwekaji lebo na ishara za onyo zinaweza kusaidia wafanyikazi katika mazoea salama ya kazi. Mifumo ya ufuatiliaji na kengele inaweza kuhitajika katika programu ya udhibiti. Wachunguzi wa monoksidi kaboni karibu na tanuu, kwa sulfidi hidrojeni katika kazi ya maji taka, na kwa upungufu wa oksijeni katika nafasi zilizofungwa ni baadhi ya mifano.

Mazoea ya kazi ni sehemu muhimu ya udhibiti—kwa mfano, kazi ambazo mkao wa kazi wa mfanyakazi unaweza kuathiri hali ya kufichua, kama vile kama mfanyakazi anainama juu ya kazi yake. Nafasi ya mfanyakazi inaweza kuathiri hali ya mfiduo (kwa mfano, eneo la kupumua kuhusiana na chanzo cha uchafu, uwezekano wa kunyonya ngozi).

Mwishowe, mfiduo wa kazini unaweza kuepukwa au kupunguzwa kwa kuweka kizuizi cha kinga kwa mfanyakazi, kwenye sehemu muhimu ya kuingilia kwa wakala hatari (mdomo, pua, ngozi, sikio) - yaani, matumizi ya vifaa vya kinga binafsi. Inapaswa kuelezwa kwamba uwezekano mwingine wote wa udhibiti unapaswa kuchunguzwa kabla ya kuzingatia matumizi ya vifaa vya kinga binafsi, kwa kuwa hii ndiyo njia ya chini ya kuridhisha ya udhibiti wa kawaida wa mfiduo, hasa kwa uchafuzi wa hewa.

Hatua zingine za kinga za kibinafsi ni pamoja na elimu na mafunzo, usafi wa kibinafsi na kikomo cha wakati wa mfiduo.

Tathmini zinazoendelea, kupitia ufuatiliaji wa mazingira na ufuatiliaji wa afya, zinapaswa kuwa sehemu ya mkakati wowote wa kuzuia na kudhibiti hatari.

Teknolojia ifaayo ya udhibiti wa mazingira ya kazi lazima pia ijumuishe hatua za kuzuia uchafuzi wa mazingira (hewa, maji, udongo), ikijumuisha usimamizi wa kutosha wa taka hatarishi.

Ingawa kanuni nyingi za udhibiti zilizotajwa hapa zinatumika kwa uchafuzi wa hewa, nyingi pia zinatumika kwa aina zingine za hatari. Kwa mfano, mchakato unaweza kubadilishwa ili kutoa uchafuzi wa hewa kidogo au kutoa kelele kidogo au joto kidogo. Kizuizi cha kujitenga kinaweza kuwatenga wafanyikazi kutoka kwa chanzo cha kelele, joto au mionzi.

Mara nyingi sana, uzuiaji huzingatia hatua zinazojulikana sana, kama vile uingizaji hewa wa ndani na vifaa vya kinga vya kibinafsi, bila kuzingatia ipasavyo chaguzi zingine muhimu za udhibiti, kama vile teknolojia mbadala za kisafishaji, uingizwaji wa nyenzo, urekebishaji wa michakato na mazoea mazuri ya kazi. Mara nyingi hutokea kwamba michakato ya kazi inachukuliwa kuwa haiwezi kubadilika wakati, kwa kweli, mabadiliko yanaweza kufanywa ambayo huzuia kwa ufanisi au angalau kupunguza hatari zinazohusiana.

Kuzuia na kudhibiti hatari katika mazingira ya kazi kunahitaji ujuzi na ujuzi. Udhibiti wa ufanisi hauhitaji hatua za gharama kubwa sana na ngumu. Katika hali nyingi, udhibiti wa hatari unaweza kupatikana kupitia teknolojia inayofaa, ambayo inaweza kuwa rahisi kama kipande cha nyenzo isiyoweza kupenya kati ya bega uchi la mfanyakazi wa kizimbani na mfuko wa nyenzo za sumu ambazo zinaweza kufyonzwa kupitia ngozi. Inaweza pia kujumuisha uboreshaji rahisi kama vile kuweka kizuizi kinachoweza kusogezwa kati ya chanzo cha mionzi ya jua na mfanyakazi, au kutoa mafunzo kwa wafanyikazi katika mazoea salama ya kazi.

Mambo ya kuzingatia wakati wa kuchagua mikakati na teknolojia ya udhibiti ifaayo, ni pamoja na aina ya wakala hatari (asili, hali ya mwili, athari za kiafya, njia za kuingia kwenye mwili), aina ya(vyanzo), ukubwa na masharti ya kufichuliwa, sifa za mahali pa kazi na eneo la jamaa la vituo vya kazi.

Ujuzi na rasilimali zinazohitajika kwa muundo sahihi, utekelezaji, uendeshaji, tathmini na matengenezo ya mifumo ya udhibiti lazima ihakikishwe. Mifumo kama vile uingizaji hewa wa ndani lazima itathminiwe baada ya kusakinishwa na kuangaliwa mara kwa mara baada ya hapo. Ufuatiliaji na matengenezo ya mara kwa mara pekee ndiyo yanaweza kuhakikisha ufanisi unaoendelea, kwani hata mifumo iliyopangwa vizuri inaweza kupoteza utendaji wao wa awali ikiwa itapuuzwa.

Hatua za udhibiti zinapaswa kuunganishwa katika programu za kuzuia na kudhibiti hatari, kwa malengo yaliyo wazi na usimamizi bora, unaohusisha timu za taaluma nyingi zinazoundwa na wataalamu wa usafi wa mazingira na wafanyikazi wengine wa afya na usalama kazini, wahandisi wa uzalishaji, usimamizi na wafanyikazi. Mipango lazima pia ijumuishe vipengele kama vile mawasiliano ya hatari, elimu na mafunzo yanayohusu mazoea salama ya kazi na taratibu za dharura.

Masuala ya kukuza afya yanapaswa pia kujumuishwa, kwa kuwa mahali pa kazi ni mahali pazuri pa kukuza mitindo ya maisha yenye afya kwa ujumla na kuonya kuhusu hatari za mifichuo hatari isiyo ya kazini inayosababishwa, kwa mfano, kwa kupigwa risasi bila ulinzi wa kutosha, au kuvuta sigara.

Viungo kati ya Usafi wa Kazini, Tathmini ya Hatari na Usimamizi wa Hatari

Tathmini ya hatari

Tathmini ya hatari ni mbinu inayolenga kubainisha aina za athari za kiafya zinazotarajiwa kutokana na kukaribiana fulani na wakala fulani, na pia kutoa makadirio ya uwezekano wa kutokea kwa athari hizi za kiafya, katika viwango tofauti vya mfiduo. Pia hutumiwa kuashiria hali maalum za hatari. Inahusisha utambuzi wa hatari, uanzishaji wa mahusiano ya athari-athari, na tathmini ya udhihirisho, na kusababisha sifa za hatari.

Hatua ya kwanza inarejelea kitambulisho cha wakala—kwa mfano, kemikali—kama inayosababisha madhara ya kiafya (km, saratani au sumu ya kimfumo). Hatua ya pili inabainisha ni kiasi gani mfiduo husababisha athari fulani kwa watu wangapi waliofichuliwa. Ujuzi huu ni muhimu kwa tafsiri ya data ya tathmini ya udhihirisho.

Tathmini ya mfiduo ni sehemu ya tathmini ya hatari, wakati wa kupata data ya kuashiria hali ya hatari na wakati wa kupata data ya kuanzisha uhusiano wa athari-athari kutoka kwa masomo ya epidemiolojia. Katika kesi ya mwisho, mfiduo ambao ulisababisha athari fulani ya kikazi au iliyosababishwa na mazingira lazima ibainishwe kwa usahihi ili kuhakikisha uhalali wa uunganisho.

Ingawa tathmini ya hatari ni ya msingi kwa maamuzi mengi ambayo huchukuliwa katika mazoezi ya usafi wa kazi, ina athari ndogo katika kulinda afya ya wafanyakazi, isipokuwa kutafsiriwa katika hatua halisi za kuzuia mahali pa kazi.

Tathmini ya hatari ni mchakato unaobadilika, kwani ujuzi mpya mara nyingi hufichua madhara ya dutu hadi wakati huo kuchukuliwa kuwa haina madhara; kwa hiyo mtaalamu wa usafi wa kazi lazima awe na, wakati wote, upatikanaji wa taarifa za kisasa za sumu. Maana nyingine ni kwamba ufichuzi unapaswa kudhibitiwa hadi kiwango cha chini kabisa kinachowezekana.

Kielelezo cha 3 kinawasilishwa kama kielelezo cha vipengele mbalimbali vya tathmini ya hatari.

Kielelezo 3. Vipengele vya tathmini ya hatari.

IHY010F3

Usimamizi wa hatari katika mazingira ya kazi

Haiwezekani kila wakati kuwaondoa mawakala wote ambao huhatarisha afya ya kazini kwa sababu baadhi yao ni asili ya michakato ya kazi ambayo ni ya lazima au ya kuhitajika; hata hivyo, hatari zinaweza na lazima kudhibitiwa.

Tathmini ya hatari hutoa msingi wa usimamizi wa hatari. Hata hivyo, ingawa tathmini ya hatari ni utaratibu wa kisayansi, udhibiti wa hatari ni wa kisayansi zaidi, unaohusisha maamuzi na hatua zinazolenga kuzuia, au kupunguza hadi viwango vinavyokubalika, matukio ya mawakala ambayo yanaweza kusababisha hatari kwa afya ya wafanyakazi, jumuiya zinazozunguka na mazingira. , pia inayozingatia muktadha wa kijamii na kiuchumi na afya ya umma.

Usimamizi wa hatari hufanyika katika viwango tofauti; maamuzi na hatua zinazochukuliwa katika ngazi ya kitaifa hutengeneza njia kwa ajili ya utendaji wa usimamizi wa hatari katika ngazi ya mahali pa kazi.

Usimamizi wa hatari katika ngazi ya mahali pa kazi unahitaji habari na maarifa juu ya:

 • hatari za kiafya na ukubwa wao, kutambuliwa na kukadiriwa kulingana na matokeo ya tathmini ya hatari
 • mahitaji ya kisheria na viwango
 • uwezekano wa kiteknolojia, kulingana na teknolojia inayopatikana na inayotumika ya udhibiti
 • nyanja za kiuchumi, kama vile gharama za kubuni, kutekeleza, kuendesha na kudumisha mifumo ya udhibiti, na uchanganuzi wa faida za gharama (gharama za udhibiti dhidi ya faida za kifedha zinazopatikana kwa kudhibiti hatari za kazi na mazingira)
 • rasilimali watu (inapatikana na inahitajika)
 • muktadha wa kijamii na kiuchumi na afya ya umma

 

kutumika kama msingi wa maamuzi ambayo ni pamoja na:

 • uanzishwaji wa lengo la udhibiti
 • uteuzi wa mikakati na teknolojia ya udhibiti wa kutosha
 • uanzishwaji wa vipaumbele vya kuchukua hatua kwa kuzingatia hali ya hatari, na vile vile mazingira yaliyopo ya kijamii na kiuchumi na afya ya umma (haswa muhimu katika nchi zinazoendelea)

 

na ambayo inapaswa kusababisha vitendo kama vile:

 • kitambulisho/utafutaji wa rasilimali fedha na watu (kama bado haipatikani)
 • uundaji wa hatua mahususi za udhibiti, ambazo zinapaswa kuwa sahihi kwa ulinzi wa afya ya wafanyikazi na mazingira, na pia kulinda kadiri iwezekanavyo msingi wa maliasili.
 • utekelezaji wa hatua za udhibiti, ikiwa ni pamoja na masharti ya uendeshaji wa kutosha, matengenezo na taratibu za dharura
 • kuanzishwa kwa programu ya kuzuia na kudhibiti hatari yenye usimamizi wa kutosha na ikijumuisha ufuatiliaji wa kawaida.

 

Kijadi, taaluma inayowajibika kwa mengi ya maamuzi na vitendo hivi mahali pa kazi ni usafi wa kazi.

Uamuzi mmoja muhimu katika udhibiti wa hatari, ule wa hatari inayokubalika (ni athari gani inayoweza kukubalika, katika asilimia ngapi ya watu wanaofanya kazi, ikiwa ipo?), kwa kawaida, lakini si mara zote, inachukuliwa katika ngazi ya kitaifa ya kutunga sera na kufuatwa na kufuatwa. kwa kupitishwa kwa vikomo vya mfiduo wa kazini na kutangaza kanuni na viwango vya afya ya kazini. Hii inasababisha kuanzishwa kwa malengo ya udhibiti, kwa kawaida katika ngazi ya mahali pa kazi na mtaalamu wa usafi wa kazi, ambaye anapaswa kuwa na ujuzi wa mahitaji ya kisheria. Hata hivyo, inaweza kutokea kwamba maamuzi kuhusu hatari inayokubalika yanapaswa kuchukuliwa na mtaalamu wa usafi wa mazingira katika ngazi ya mahali pa kazi—kwa mfano, katika hali ambapo viwango havipatikani au havitoi athari zote zinazowezekana.

Maamuzi na hatua hizi zote lazima ziunganishwe katika mpango wa kweli, ambao unahitaji uratibu na ushirikiano wa kisekta mbalimbali. Ingawa usimamizi wa hatari unahusisha mbinu za kisayansi, ufanisi wake unapaswa kutathminiwa kisayansi. Kwa bahati mbaya, hatua za udhibiti wa hatari, mara nyingi, ni maelewano kati ya kile kinachopaswa kufanywa ili kuepuka hatari yoyote na bora ambayo inaweza kufanywa kwa vitendo, kwa kuzingatia mapungufu ya kifedha na mengine.

Usimamizi wa hatari kuhusu mazingira ya kazi na mazingira ya jumla unapaswa kuratibiwa vyema; sio tu kwamba kuna maeneo yanayoingiliana, lakini, katika hali nyingi, mafanikio ya moja yanaunganishwa na mafanikio ya nyingine.

Mipango na Huduma za Usafi Kazini

Utashi wa kisiasa na kufanya maamuzi katika ngazi ya kitaifa kutaathiri moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja uanzishwaji wa programu au huduma za usafi wa mazingira katika ngazi ya serikali au ya kibinafsi. Ni zaidi ya upeo wa makala hii kutoa mifano ya kina kwa kila aina ya programu na huduma za usafi wa kazi; hata hivyo, kuna kanuni za jumla zinazotumika kwa hali nyingi na zinaweza kuchangia katika utekelezaji na uendeshaji wake kwa ufanisi.

Huduma ya kina ya usafi wa mazingira kazini inapaswa kuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi wa awali wa kutosha, sampuli, vipimo na uchambuzi kwa tathmini ya hatari na kwa madhumuni ya udhibiti, na kupendekeza hatua za udhibiti, ikiwa sio kuziunda.

Vipengele muhimu vya mpango wa kina wa usafi wa kazi au huduma ni rasilimali watu na fedha, vifaa, vifaa na mifumo ya habari, iliyopangwa vizuri na kuratibiwa kupitia mipango makini, chini ya usimamizi wa ufanisi, na pia kuhusisha uhakikisho wa ubora na tathmini endelevu ya programu. Programu zenye ufanisi za usafi wa kazi zinahitaji msingi wa sera na kujitolea kutoka kwa wasimamizi wakuu. Ununuzi wa rasilimali za kifedha ni zaidi ya upeo wa kifungu hiki.

Rasilimali za Binadamu

Rasilimali watu ya kutosha ndio nyenzo kuu ya programu yoyote na inapaswa kuhakikishwa kama kipaumbele. Wafanyakazi wote wanapaswa kuwa na maelezo ya kazi wazi na majukumu. Ikihitajika, masharti ya mafunzo na elimu yanapaswa kufanywa. Mahitaji ya kimsingi ya programu za usafi wa kazi ni pamoja na:

 • wataalamu wa usafi wa mazingira - pamoja na ujuzi wa jumla juu ya utambuzi, tathmini na udhibiti wa hatari za kazi, wataalamu wa usafi wa kazi wanaweza kuwa maalumu katika maeneo maalum, kama vile kemia ya uchambuzi au uingizaji hewa wa viwanda; hali bora ni kuwa na timu ya wataalamu waliofunzwa vizuri katika mazoezi ya kina ya usafi wa kazi na katika maeneo yote ya utaalamu unaohitajika.
 • wafanyikazi wa maabara, kemia (kulingana na kiwango cha kazi ya uchambuzi)
 • mafundi na wasaidizi, kwa tafiti za shamba na kwa maabara, na pia kwa matengenezo na ukarabati wa vyombo
 • wataalam wa habari na usaidizi wa kiutawala.

 

Kipengele kimoja muhimu ni uwezo wa kitaaluma, ambao lazima sio tu kupatikana lakini pia kudumishwa. Elimu endelevu, ndani au nje ya programu au huduma, inapaswa kufunika, kwa mfano, masasisho ya sheria, maendeleo na mbinu mpya, na mapungufu katika maarifa. Kushiriki katika makongamano, kongamano na warsha pia huchangia katika kudumisha umahiri.

Afya na usalama kwa wafanyakazi

Afya na usalama zinapaswa kuhakikishwa kwa wafanyikazi wote katika tafiti za nyanjani, maabara na ofisi. Madaktari wa usafi wa mazingira kazini wanaweza kukabiliwa na hatari kubwa na wanapaswa kuvaa vifaa vya kinga binafsi vinavyohitajika. Kulingana na aina ya kazi, chanjo inaweza kuhitajika. Ikiwa kazi ya vijijini inahusika, kulingana na eneo, masharti kama vile dawa ya kuumwa na nyoka inapaswa kufanywa. Usalama wa maabara ni uwanja maalumu unaojadiliwa mahali pengine katika hili Encyclopaedia.

Hatari za kazini katika ofisi hazipaswi kupuuzwa—kwa mfano, fanya kazi na vitengo vya maonyesho ya kuona na vyanzo vya uchafuzi wa ndani kama vile vichapishaji vya leza, mashine za kunakili na mifumo ya viyoyozi. Sababu za ergonomic na kisaikolojia pia zinapaswa kuzingatiwa.

Vifaa

Hizi ni pamoja na ofisi na vyumba vya mikutano, maabara na vifaa, mifumo ya habari na maktaba. Vifaa vinapaswa kutengenezwa vyema, vinavyozingatia mahitaji ya siku zijazo, kwani hatua za baadaye na urekebishaji kwa kawaida ni wa gharama zaidi na hutumia muda.

Maabara ya usafi wa kazi na vifaa

Maabara za usafi wa kazini zinapaswa kuwa na uwezo wa kimsingi wa kufanya tathmini ya ubora na kiasi ya kufichuliwa na uchafuzi wa hewa (kemikali na vumbi), mawakala wa kimwili (kelele, mkazo wa joto, mionzi, mwanga) na mawakala wa kibaolojia. Katika kesi ya mawakala wengi wa kibaolojia, tathmini za ubora zinatosha kupendekeza udhibiti, na hivyo kuondoa hitaji la tathmini ngumu za kawaida.

Ingawa baadhi ya vifaa vya kusoma moja kwa moja vya uchafuzi wa hewa vinaweza kuwa na vikwazo kwa madhumuni ya tathmini ya udhihirisho, hizi ni muhimu sana kwa utambuzi wa hatari na utambuzi wa vyanzo vyao, uamuzi wa kilele cha mkusanyiko, kukusanya data kwa hatua za udhibiti, na kwa kuangalia. kwenye vidhibiti kama vile mifumo ya uingizaji hewa. Kuhusiana na mwisho, vyombo vya kuangalia kasi ya hewa na shinikizo la tuli pia zinahitajika.

Moja ya miundo inayowezekana itajumuisha vitengo vifuatavyo:

 • vifaa vya shambani (sampuli, usomaji wa moja kwa moja)
 • maabara ya uchambuzi
 • chembe maabara
 • mawakala wa kimwili (kelele, mazingira ya joto, mwanga na mionzi)
 • warsha kwa ajili ya matengenezo na ukarabati wa vyombo.

 

Wakati wowote wa kuchagua vifaa vya usafi wa kazi, pamoja na sifa za utendaji, vipengele vya vitendo vinapaswa kuzingatiwa kwa kuzingatia hali zinazotarajiwa za matumizi-kwa mfano, miundombinu iliyopo, hali ya hewa, eneo. Vipengele hivi ni pamoja na kubebeka, chanzo kinachohitajika cha nishati, mahitaji ya kurekebisha na matengenezo, na upatikanaji wa vifaa vinavyohitajika kutumika.

Vifaa vinapaswa kununuliwa tu ikiwa na wakati:

 • kuna hitaji la kweli
 • ujuzi kwa ajili ya uendeshaji wa kutosha, matengenezo na matengenezo zinapatikana
 • utaratibu kamili umeandaliwa, kwa kuwa hauna matumizi, kwa mfano, kununua pampu za sampuli bila maabara ya kuchambua sampuli (au makubaliano na maabara ya nje).

 

Urekebishaji wa aina zote za upimaji na sampuli za usafi wa kazi pamoja na vifaa vya uchambuzi vinapaswa kuwa sehemu muhimu ya utaratibu wowote, na vifaa vinavyohitajika vinapaswa kupatikana.

Matengenezo na ukarabati ni muhimu ili kuzuia kifaa kukaa bila kufanya kazi kwa muda mrefu, na inapaswa kuhakikishwa na watengenezaji, ama kwa usaidizi wa moja kwa moja au kwa kutoa mafunzo ya wafanyikazi.

Ikiwa mpango mpya kabisa unatengenezwa, vifaa vya msingi pekee ndivyo vinapaswa kununuliwa mwanzoni, vitu vingi vinaongezwa kadiri mahitaji yanavyoanzishwa na uwezo wa kufanya kazi uhakikishwe. Hata hivyo, hata kabla ya vifaa na maabara kupatikana na kufanya kazi, mengi yanaweza kupatikana kwa kukagua maeneo ya kazi ili kutathmini ubora wa hatari za kiafya, na kwa kupendekeza hatua za kudhibiti hatari zinazotambulika. Ukosefu wa uwezo wa kufanya tathmini ya mfiduo wa kiasi haipaswi kamwe kuhalalisha kutochukua hatua kuhusu mfiduo wa hatari. Hii ni kweli hasa kwa hali ambapo hatari za mahali pa kazi hazidhibitiwi na mfiduo mkubwa ni wa kawaida.

Taarifa

Hii inajumuisha maktaba (vitabu, majarida na machapisho mengine), hifadhidata (km kwenye CD-ROM) na mawasiliano.

Wakati wowote inapowezekana, kompyuta za kibinafsi na wasomaji wa CD-ROM zinapaswa kutolewa, pamoja na viunganisho kwenye INTERNET. Kuna uwezekano unaoongezeka kila mara kwa seva za taarifa za umma zilizo kwenye mtandao (Tovuti ya Ulimwenguni Pote na tovuti za GOPHER), ambazo hutoa ufikiaji wa vyanzo vingi vya habari vinavyohusiana na afya ya wafanyikazi, kwa hivyo kuhalalisha uwekezaji katika kompyuta na mawasiliano. Mifumo hiyo inapaswa kujumuisha barua-pepe, ambayo hufungua upeo mpya wa mawasiliano na majadiliano, mtu mmoja mmoja au kama vikundi, hivyo kuwezesha na kukuza ubadilishanaji wa habari ulimwenguni kote.

Mipango

Kupanga kwa wakati na kwa uangalifu kwa utekelezaji, usimamizi na tathmini ya mara kwa mara ya programu ni muhimu ili kuhakikisha kuwa malengo na malengo yanafikiwa, wakati wa kutumia rasilimali zilizopo.

Hapo awali, habari ifuatayo inapaswa kupatikana na kuchambuliwa:

 • asili na ukubwa wa hatari zilizopo, ili kuweka vipaumbele
 • mahitaji ya kisheria (sheria, viwango)
 • rasilimali zilizopo
 • miundombinu na huduma za msaada.

 

Mchakato wa kupanga na shirika ni pamoja na:

 • uanzishwaji wa madhumuni ya programu au huduma, ufafanuzi wa malengo na upeo wa shughuli, kwa kuzingatia mahitaji yanayotarajiwa na rasilimali zilizopo.
 • ugawaji wa rasilimali
 • ufafanuzi wa muundo wa shirika
 • wasifu wa rasilimali watu na mipango inayohitajika ya maendeleo yao (ikiwa inahitajika)
 • ugawaji wazi wa majukumu kwa vitengo, timu na watu binafsi
 • muundo / urekebishaji wa vifaa
 • uteuzi wa vifaa
 • mahitaji ya uendeshaji
 • uanzishwaji wa mifumo ya mawasiliano ndani na nje ya huduma
 • ratiba.

 

Gharama za uendeshaji hazipaswi kupuuzwa, kwa kuwa ukosefu wa rasilimali unaweza kuzuia kwa kiasi kikubwa kuendelea kwa programu. Mahitaji ambayo hayawezi kupuuzwa ni pamoja na:

 • ununuzi wa vifaa vinavyoweza kutumika (pamoja na vichungi, mirija ya kugundua, mirija ya mkaa, vitendanishi), vipuri vya vifaa, n.k.
 • matengenezo na ukarabati wa vifaa
 • usafiri (magari, mafuta, matengenezo) na usafiri
 • sasisho la habari.

 

Rasilimali lazima ziboreshwe kupitia uchunguzi wa makini wa vipengele vyote ambavyo vinapaswa kuzingatiwa kama sehemu muhimu za huduma ya kina. Mgao uliosawazishwa wa rasilimali kwa vitengo tofauti (vipimo vya uwanja, sampuli, maabara za uchambuzi, n.k.) na vipengele vyote (vifaa na vifaa, wafanyakazi, vipengele vya uendeshaji) ni muhimu kwa programu yenye ufanisi. Zaidi ya hayo, ugawaji wa rasilimali unapaswa kuruhusu kubadilika, kwa sababu huduma za usafi wa kazi zinaweza kufanyiwa marekebisho ili kukabiliana na mahitaji halisi, ambayo yanapaswa kutathminiwa mara kwa mara.

Mawasiliano, kushiriki na ushirikiano ni maneno muhimu kwa mafanikio ya kazi ya pamoja na uwezo wa mtu binafsi ulioimarishwa. Mbinu madhubuti za mawasiliano, ndani na nje ya programu, zinahitajika ili kuhakikisha mbinu inayohitajika ya fani mbalimbali kwa ajili ya kulinda na kukuza afya ya wafanyakazi. Kunapaswa kuwa na mwingiliano wa karibu na wataalamu wengine wa afya ya kazini, haswa madaktari na wauguzi wa kazini, wataalamu wa ergonomists na wanasaikolojia wa kazini, pamoja na wataalamu wa usalama. Katika kiwango cha mahali pa kazi, hii inapaswa kujumuisha wafanyikazi, wafanyikazi wa uzalishaji na wasimamizi.

Utekelezaji wa mipango yenye mafanikio ni mchakato wa taratibu. Kwa hivyo, katika hatua ya kupanga, ratiba ya kweli inapaswa kutayarishwa, kulingana na vipaumbele vilivyowekwa vizuri na kwa kuzingatia rasilimali zilizopo.

Utawala

Usimamizi unahusisha kufanya maamuzi kuhusu malengo yatakayofikiwa na hatua zinazohitajika ili kufikia malengo haya kwa ufanisi, kwa ushirikishwaji wa wote wanaohusika, pamoja na kutabiri na kuepuka, au kutambua na kutatua matatizo ambayo yanaweza kuleta vikwazo katika kukamilika kwa kazi zinazohitajika. Ikumbukwe kwamba ujuzi wa kisayansi sio uhakikisho wa uwezo wa usimamizi unaohitajika ili kuendesha programu yenye ufanisi.

Umuhimu wa kutekeleza na kutekeleza taratibu sahihi na uhakikisho wa ubora hauwezi kusisitizwa kupita kiasi, kwa kuwa kuna tofauti kubwa kati ya kazi iliyofanywa na kazi iliyofanywa vizuri. Zaidi ya hayo, malengo halisi, sio hatua za kati, yanapaswa kutumika kama kigezo; ufanisi wa programu ya usafi wa kazi unapaswa kupimwa si kwa idadi ya tafiti zilizofanywa, lakini kwa idadi ya tafiti zilizosababisha hatua halisi ya kulinda afya ya wafanyakazi.

Usimamizi mzuri unapaswa kuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya kile kinachovutia na kilicho muhimu; tafiti za kina sana zinazohusisha sampuli na uchanganuzi, na kutoa matokeo sahihi sana na sahihi, zinaweza kuvutia sana, lakini kilicho muhimu sana ni maamuzi na hatua zitakazochukuliwa baadaye.

Ubora

Dhana ya uhakikisho wa ubora, inayohusisha udhibiti wa ubora na upimaji wa ustadi, inarejelea kimsingi shughuli zinazohusisha vipimo. Ingawa dhana hizi zimezingatiwa mara nyingi zaidi kuhusiana na maabara za uchanganuzi, wigo wao unapaswa kupanuliwa ili kujumuisha sampuli na vipimo.

Wakati wowote sampuli na uchambuzi zinahitajika, utaratibu kamili unapaswa kuchukuliwa kama moja, kutoka kwa mtazamo wa ubora. Kwa kuwa hakuna mnyororo ulio na nguvu zaidi kuliko kiungo dhaifu zaidi, ni kupoteza rasilimali kutumia, kwa hatua tofauti za utaratibu wa tathmini sawa, vyombo na mbinu za viwango visivyo sawa vya ubora. Usahihi na usahihi wa usawa mzuri sana wa uchanganuzi hauwezi kufidia sampuli ya pampu kwa mtiririko usio sahihi.

Utendaji wa maabara unapaswa kuangaliwa ili vyanzo vya makosa viweze kutambuliwa na kusahihishwa. Kuna haja ya mbinu ya kimfumo ili kuweka maelezo mengi yanayohusika chini ya udhibiti. Ni muhimu kuanzisha programu za uhakikisho wa ubora wa maabara za usafi wa kazi, na hii inarejelea udhibiti wa ubora wa ndani na tathmini za ubora wa nje (mara nyingi huitwa "upimaji wa ustadi").

Kuhusu sampuli, au vipimo kwa zana za kusoma moja kwa moja (ikiwa ni pamoja na kupima mawakala halisi), ubora unahusisha kutosha na sahihi:

 • tafiti za awali ikiwa ni pamoja na kubainisha hatari zinazoweza kutokea na mambo yanayohitajika katika kubuni mkakati
 • muundo wa mkakati wa sampuli (au kipimo).
 • uteuzi na utumiaji wa mbinu na vifaa vya sampuli au vipimo, uhasibu kwa madhumuni ya uchunguzi na mahitaji ya ubora.
 • utekelezaji wa taratibu, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa muda
 • utunzaji, usafirishaji na uhifadhi wa sampuli (ikiwa ni kesi).

 

Kuhusu maabara ya uchambuzi, ubora unahusisha kutosha na sahihi:

 • kubuni na ufungaji wa vifaa
 • uteuzi na utumiaji wa njia za uchambuzi zilizoidhinishwa (au, ikiwa ni lazima, uthibitisho wa njia za uchambuzi)
 • uteuzi na ufungaji wa vifaa
 • vifaa vya kutosha (vitendanishi, sampuli za kumbukumbu, nk).

 

Kwa wote wawili, ni muhimu kuwa na:

 • itifaki wazi, taratibu na maagizo yaliyoandikwa
 • calibration ya kawaida na matengenezo ya vifaa
 • mafunzo na motisha ya wafanyakazi kufanya taratibu zinazohitajika
 • usimamizi wa kutosha
 • udhibiti wa ubora wa ndani
 • tathmini ya ubora wa nje au upimaji wa ustadi (ikiwa inatumika).

 

Zaidi ya hayo, ni muhimu kuwa na matibabu sahihi ya data iliyopatikana na tafsiri ya matokeo, pamoja na ripoti sahihi na utunzaji wa kumbukumbu.

Uidhinishaji wa kimaabara, unaofafanuliwa na CEN (EN 45001) kama “utambuzi rasmi kwamba maabara ya upimaji ina uwezo wa kufanya majaribio mahususi au aina mahususi za majaribio” ni zana muhimu sana ya kudhibiti na inapaswa kukuzwa. Inapaswa kufunika sampuli zote mbili na taratibu za uchambuzi.

Tathmini ya programu

Dhana ya ubora lazima itumike kwa hatua zote za mazoezi ya usafi wa mazingira, kuanzia utambuzi wa hatari hadi utekelezaji wa programu za kuzuia na kudhibiti hatari. Kwa kuzingatia hili, mipango na huduma za usafi wa kazi lazima zitathminiwe mara kwa mara na kwa kina, kwa lengo la uboreshaji endelevu.

Maelezo ya kumalizia

Usafi wa kazi ni muhimu kwa ulinzi wa afya ya wafanyakazi na mazingira. Utendaji wake unahusisha hatua nyingi, ambazo zimeunganishwa na ambazo hazina maana yenyewe lakini lazima ziunganishwe katika mbinu ya kina.

 

Back

Alhamisi, Machi 10 2011 17: 05

Kutambua Hatari

Hatari ya mahali pa kazi inaweza kufafanuliwa kama hali yoyote ambayo inaweza kuathiri vibaya ustawi au afya ya watu walio wazi. Utambuzi wa hatari katika shughuli yoyote ya kikazi unahusisha uainishaji wa mahali pa kazi kwa kutambua mawakala hatari na vikundi vya wafanyakazi vinavyoweza kukabiliwa na hatari hizi. Hatari zinaweza kuwa za asili ya kemikali, kibayolojia au kimwili (tazama jedwali 1). Hatari fulani katika mazingira ya kazi ni rahisi kutambua-kwa mfano, inakera, ambayo ina athari ya papo hapo inakera baada ya kufichua ngozi au kuvuta pumzi. Nyingine si rahisi sana kuzitambua—kwa mfano, kemikali ambazo zimeundwa kwa bahati mbaya na hazina sifa za onyo. Baadhi ya mawakala kama vile metali (km, risasi, zebaki, cadmium, manganese), ambayo inaweza kusababisha majeraha baada ya kufichuliwa kwa miaka kadhaa, inaweza kuwa rahisi kutambua ikiwa unafahamu hatari. Wakala wa sumu hawezi kujumuisha hatari katika viwango vya chini au ikiwa hakuna mtu aliyefichuliwa. Msingi wa utambuzi wa hatari ni utambuzi wa mawakala wanaowezekana mahali pa kazi, maarifa juu ya hatari za kiafya za mawakala hawa na ufahamu wa hali zinazowezekana za kuambukizwa.

Jedwali 1. Hatari za mawakala wa kemikali, kibaiolojia na kimwili.

Aina ya hatari

Maelezo

Mifano

KIKEMIKALI

MADHARA

 

Kemikali huingia mwilini hasa kwa kuvuta pumzi, kunyonya ngozi au kumeza. Athari ya sumu inaweza kuwa ya papo hapo, sugu au zote mbili.

 

Corrosion

Kemikali babuzi husababisha uharibifu wa tishu kwenye tovuti ya mguso. Ngozi, macho na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ndio sehemu za mwili zinazoathirika zaidi.

Asidi zilizojilimbikizia na alkali, fosforasi

Kuwasha

Irritants husababisha kuvimba kwa tishu ambako zimewekwa. Viwasho vya ngozi vinaweza kusababisha athari kama eczema au ugonjwa wa ngozi. Viwasho vikali vya kupumua vinaweza kusababisha upungufu wa kupumua, majibu ya uchochezi na uvimbe.

Ngozi: asidi, alkali, vimumunyisho, mafuta kupumua: aldehidi, vumbi la alkali, amonia, nitrojenidioksidi, fosjini, klorini, bromini, ozoni

Athari mzio

Vizio vya kemikali au vihisishi vinaweza kusababisha athari ya mzio kwa ngozi au kupumua.

Ngozi: kolofoni (rosini), formaldehyde, metali kama chromium au nikeli, baadhi ya rangi za kikaboni, vigumu vya epoxy, tapentaini

kupumua: isosianati, rangi zinazofanya kazi kwa nyuzinyuzi, formaldehyde, vumbi vingi vya mbao vya kitropiki, nikeli

 

Kukarimu

Asphyxiants hutumia athari zao kwa kuingilia kati na oksijeni ya tishu. Asfiksia sahili ni gesi ajizi ambazo hupunguza oksijeni ya angahewa chini ya kiwango kinachohitajika ili kusaidia maisha. Mazingira yenye upungufu wa oksijeni yanaweza kutokea katika mizinga, hifadhi za meli, silos au migodi. Mkusanyiko wa oksijeni katika hewa haipaswi kuwa chini ya 19.5% kwa kiasi. Vipumuaji vya kemikali huzuia usafirishaji wa oksijeni na ugavishaji wa oksijeni wa kawaida wa damu au kuzuia oksijeni ya kawaida ya tishu.

Asphyxiants rahisi: methane, ethane, hidrojeni, heliamu

Asphyxiants ya kemikali: monoksidi kaboni, nitrobenzene, hidrojenisianidi, sulfidi hidrojeni

 

Kansa

Kansa za binadamu zinazojulikana ni kemikali ambazo zimeonyeshwa wazi kusababisha saratani kwa wanadamu. Uwezekano wa kusababisha kansa za binadamu ni kemikali ambazo zimethibitishwa kwa uwazi kusababisha saratani kwa wanyama au ushahidi si wa uhakika kwa binadamu. Masizi na lami ya makaa ya mawe zilikuwa kemikali za kwanza zinazoshukiwa kusababisha saratani.

Inajulikana: benzene (leukemia); kloridi ya vinyl (angio-sarcoma ya ini); 2-naphthylamine, benzidine (saratani ya kibofu); asbesto (kansa ya mapafu, mesothelioma); vumbi la mbao ngumu (nasal nasal sinus adenocarcinoma) Inawezekana: formaldehyde, tetrakloridi kaboni, dichromates, berili

Uzazi

madhara

 

Sumu za uzazi huingilia utendaji wa uzazi au ngono wa mtu binafsi.

Manganese, disulfidi kaboni, monomethyl na etha ethyl ya ethylene glikoli, zebaki

 

Sumu ya maendeleo ni mawakala ambayo inaweza kusababisha athari mbaya kwa watoto wa watu wazi; kwa mfano, kasoro za kuzaliwa. Kemikali za embryotoxic au foetotoxic zinaweza kusababisha uavyaji mimba wa moja kwa moja au kuharibika kwa mimba.

Misombo ya zebaki ya kikaboni, monoxide ya kaboni, risasi, thalidomide, vimumunyisho

Kimfumo

sumu

 

Sumu za kimfumo ni mawakala ambao husababisha majeraha kwa viungo fulani au mifumo ya mwili.

Ubongo: vimumunyisho, risasi, zebaki, manganese

Mfumo wa neva wa pembeni: n-hexane, risasi, arseniki, disulfidi ya kaboni

Mfumo wa kutengeneza damu: benzene, ethilini glikoli etha

Fimbo: cadmium, risasi, zebaki, hidrokaboni za klorini

Mapafu: silika, asbesto, vumbi la makaa ya mawe (pneumoconiosis)

 

 

 

 

KIBIolojia

MADHARA

 

Hatari za kibayolojia zinaweza kufafanuliwa kuwa vumbi la kikaboni linalotoka kwa vyanzo tofauti vya asili ya kibaolojia kama vile virusi, bakteria, kuvu, protini kutoka kwa wanyama au vitu kutoka kwa mimea kama vile bidhaa zinazoharibika za nyuzi asilia. Wakala wa kiakili unaweza kutolewa kutoka kwa kiumbe kinachoweza kuishi au kutoka kwa uchafu au kujumuisha kijenzi maalum katika vumbi. Hatari za kibaolojia zimegawanywa katika mawakala wa kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza. Hatari zisizo za kuambukiza zinaweza kugawanywa zaidi katika viumbe hai, sumu ya biogenic na allergener ya biogenic.

 

Hatari za kuambukiza

Magonjwa ya kazini kutoka kwa mawakala wa kuambukiza ni ya kawaida. Wafanyikazi walio katika hatari ni pamoja na wafanyikazi hospitalini, wafanyikazi wa maabara, wakulima, wafanyikazi wa vichinjio, madaktari wa mifugo, watunza mbuga za wanyama na wapishi. Usikivu ni tofauti sana (kwa mfano, watu wanaotibiwa na dawa za kupunguza kinga watakuwa na unyeti mkubwa).

Hepatitis B, kifua kikuu, kimeta, brusela, pepopunda, chlamydia psittaci, salmonella

Viumbe hai na sumu ya kibiolojia

Viumbe hai ni pamoja na kuvu, spores na mycotoxins; sumu ya biogenic ni pamoja na endotoxins, aflatoxin na bakteria. Bidhaa za kimetaboliki ya bakteria na kuvu ni ngumu na nyingi na huathiriwa na hali ya joto, unyevu na aina ya substrate ambayo hukua. Kikemikali zinaweza kujumuisha protini, lipoproteini au mukopolisakharidi. Mifano ni bakteria na ukungu wa Gram positive na Gram negative. Wafanyakazi walio katika hatari ni pamoja na wafanyakazi wa viwanda vya pamba, wafanyakazi wa katani na kitani, wafanyakazi wa kusafisha maji taka na uchafu, wafanyakazi wa silo za nafaka.

Byssinosis, "homa ya nafaka", ugonjwa wa Legionnaire

Vizio vya kibiolojia

Vizio vya kibiolojia ni pamoja na kuvu, protini zinazotokana na wanyama, terpenes, sarafu za kuhifadhi na vimeng'enya. Sehemu kubwa ya vizio vya kibiolojia katika kilimo hutoka kwa protini kutoka kwa ngozi ya wanyama, nywele kutoka kwa manyoya na protini kutoka kwa nyenzo za kinyesi na mkojo. Allerjeni inaweza kupatikana katika mazingira mengi ya viwandani, kama vile michakato ya uchachishaji, utengenezaji wa dawa, mikate, utengenezaji wa karatasi, usindikaji wa mbao (vinu vya kusaga, uzalishaji, utengenezaji) na vile vile katika teknolojia ya kibayolojia (uzalishaji wa vimeng'enya na chanjo, utamaduni wa tishu) na viungo. uzalishaji. Kwa watu waliohamasishwa, kukaribiana na mawakala wa mzio kunaweza kusababisha dalili za mzio kama vile rhinitis ya mzio, kiwambo cha sikio au pumu. Alveolitis ya mzio ina sifa ya dalili za kupumua kwa papo hapo kama kikohozi, baridi, homa, maumivu ya kichwa na maumivu katika misuli, ambayo inaweza kusababisha ugonjwa sugu wa fibrosis ya mapafu.

Pumu ya kazi: pamba, manyoya, nafaka ya ngano, unga, mwerezi nyekundu, poda ya vitunguu

Alveolitis ya mzio: ugonjwa wa mkulima, bagassosis, "ugonjwa wa shabiki wa ndege", homa ya unyevu, sequoiosis

 

MADHARA YA KIMWILI

 

 

Kelele

Kelele inachukuliwa kuwa sauti yoyote isiyotakikana ambayo inaweza kuathiri vibaya afya na ustawi wa watu binafsi au idadi ya watu. Vipengele vya hatari za kelele ni pamoja na jumla ya nishati ya sauti, usambazaji wa frequency, muda wa mfiduo na kelele ya msukumo. Uwezo wa kusikia kwa ujumla huathiriwa kwanza na kupoteza au kuzamishwa kwa 4000 Hz na kufuatiwa na hasara katika masafa kutoka 2000 hadi 6000 Hz. Kelele inaweza kusababisha athari kubwa kama vile matatizo ya mawasiliano, kupungua kwa umakini, usingizi na matokeo yake usumbufu wa utendaji wa kazi. Mfiduo wa viwango vya juu vya kelele (kawaida zaidi ya 85 dBA) au kelele ya msukumo (takriban 140 dBC) kwa muda mrefu kunaweza kusababisha upotevu wa kusikia wa muda na sugu. Kupoteza kusikia kwa kudumu ni ugonjwa wa kawaida wa kazi katika madai ya fidia.

Waanzilishi, utengenezaji wa mbao, viwanda vya nguo, ufundi chuma

Vibration

Mtetemo una vigezo kadhaa vinavyofanana na kelele-frequency, amplitude, muda wa mfiduo na ikiwa ni ya kuendelea au ya vipindi. Mbinu ya uendeshaji na ustadi wa opereta inaonekana kuwa na jukumu muhimu katika ukuzaji wa athari mbaya za mtetemo. Kazi ya mikono kwa kutumia zana zinazoendeshwa huhusishwa na dalili za usumbufu wa mzunguko wa damu unaojulikana kama "tukio la Raynaud" au "vidole vyeupe vinavyotokana na mtetemo" (VWF). Zana za mtetemo zinaweza pia kuathiri mfumo wa neva wa pembeni na mfumo wa musculo-skeletal wenye nguvu iliyopunguzwa ya kushikilia, maumivu ya chini ya mgongo na matatizo ya mgongo.

Mashine za mikataba, vipakiaji madini, lori za kuinua uma, zana za nyumatiki, misumeno ya minyororo.

Ionizing

mionzi

 

Athari muhimu zaidi ya muda mrefu ya mionzi ya ionizing ni saratani, ikiwa ni pamoja na leukemia. Mfiduo kupita kiasi kutoka kwa viwango vya chini vya mionzi umehusishwa na ugonjwa wa ngozi ya mkono na athari kwenye mfumo wa damu. Michakato au shughuli ambazo zinaweza kutoa mionzi ya ioni kupindukia zimewekewa vikwazo na kudhibitiwa.

Vinu vya nyuklia, mirija ya eksirei ya matibabu na meno, viongeza kasi vya chembe, isotopu za redio.

Isiyo ya ionizing

mionzi

 

Mionzi isiyo ya ionizing inajumuisha mionzi ya ultraviolet, mionzi inayoonekana, infrared, lasers, mashamba ya sumakuumeme (microwaves na frequency redio) na mionzi ya chini sana ya mzunguko. Mionzi ya IR inaweza kusababisha mtoto wa jicho. Laser zenye nguvu nyingi zinaweza kusababisha uharibifu wa macho na ngozi. Kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu mfiduo wa viwango vya chini vya uwanja wa sumakuumeme kama sababu ya saratani na kama sababu inayowezekana ya matokeo mabaya ya uzazi kati ya wanawake, haswa kutokana na kufichuliwa kwa vitengo vya maonyesho ya video. Swali kuhusu kiungo cha causal kwa saratani bado halijajibiwa. Mapitio ya hivi majuzi ya maarifa ya kisayansi yanayopatikana kwa ujumla huhitimisha kuwa hakuna uhusiano kati ya matumizi ya VDU na matokeo mabaya ya uzazi.

Mionzi ya ultraviolet: kulehemu na kukata arc; Uponyaji wa UV wa inks, glues, rangi, nk; disinfection; udhibiti wa bidhaa

Mionzi ya infrared: tanuu, kupiga glasi

lasers: mawasiliano, upasuaji, ujenzi

 

 

 

Utambulisho na Uainishaji wa Hatari

Kabla ya uchunguzi wowote wa usafi wa kazi kufanywa kusudi lazima lifafanuliwe wazi. Madhumuni ya uchunguzi wa usafi wa kazi inaweza kuwa kutambua hatari zinazowezekana, kutathmini hatari zilizopo mahali pa kazi, kuthibitisha kufuata mahitaji ya udhibiti, kutathmini hatua za udhibiti au kutathmini udhihirisho kuhusiana na uchunguzi wa epidemiological. Nakala hii imezuiwa kwa programu zinazolenga utambuzi na uainishaji wa hatari mahali pa kazi. Mifano au mbinu nyingi zimetengenezwa ili kutambua na kutathmini hatari katika mazingira ya kazi. Zinatofautiana katika ugumu, kutoka kwa orodha rahisi, tafiti za awali za usafi wa viwanda, matrices ya uwezekano wa kazi na masomo ya hatari na uendeshaji hadi wasifu wa kufichua kazi na programu za ufuatiliaji wa kazi (Renes 1978; Gressel na Gideon 1991; Holzner, Hirsh na Perper 1993; Goldberg et al. . 1993; Bouyer na Hémon 1993; Panett, Coggon na Acheson 1985; Tait 1992). Hakuna mbinu moja ambayo ni chaguo wazi kwa kila mtu, lakini mbinu zote zina sehemu ambazo zinafaa katika uchunguzi wowote. Umuhimu wa mifano pia inategemea madhumuni ya uchunguzi, ukubwa wa mahali pa kazi, aina ya uzalishaji na shughuli pamoja na utata wa shughuli.

Utambuzi na uainishaji wa hatari unaweza kugawanywa katika vipengele vitatu vya msingi: sifa za mahali pa kazi, muundo wa mfiduo na tathmini ya hatari.

Tabia ya mahali pa kazi

Mahali pa kazi panaweza kuwa na kutoka kwa wafanyakazi wachache hadi maelfu kadhaa na kuwa na shughuli tofauti (kwa mfano, viwanda vya uzalishaji, maeneo ya ujenzi, majengo ya ofisi, hospitali au mashamba). Katika sehemu ya kazi shughuli mbalimbali zinaweza kuwekwa katika maeneo maalum kama vile idara au sehemu. Katika mchakato wa viwanda, hatua tofauti na shughuli zinaweza kutambuliwa kama uzalishaji unafuatwa kutoka kwa malighafi hadi bidhaa za kumaliza.

Taarifa za kina zinapaswa kupatikana kuhusu michakato, uendeshaji au shughuli nyingine za maslahi, ili kutambua mawakala kutumika, ikiwa ni pamoja na malighafi, malighafi zinazoshughulikiwa au kuongezwa katika mchakato, bidhaa za msingi, za kati, bidhaa za mwisho, bidhaa za athari na bidhaa za ziada. Viungio na vichocheo katika mchakato vinaweza pia kuwa vya manufaa kubainisha. Malighafi au nyenzo zilizoongezwa ambazo zimetambuliwa tu kwa jina la biashara lazima zitathminiwe kwa muundo wa kemikali. Laha za habari au usalama zinapaswa kupatikana kutoka kwa mtengenezaji au msambazaji.

Baadhi ya hatua katika mchakato zinaweza kufanyika katika mfumo funge bila mtu yeyote kufichuliwa, isipokuwa wakati wa kazi ya ukarabati au kushindwa kwa mchakato. Matukio haya yanapaswa kutambuliwa na tahadhari zichukuliwe ili kuzuia kuathiriwa na mawakala hatari. Michakato mingine hufanyika katika mifumo ya wazi, ambayo hutolewa au bila uingizaji hewa wa ndani wa kutolea nje. Ufafanuzi wa jumla wa mfumo wa uingizaji hewa unapaswa kutolewa, ikiwa ni pamoja na mfumo wa kutolea nje wa ndani.

Inapowezekana, hatari zinapaswa kutambuliwa katika upangaji au muundo wa mimea mpya au michakato, wakati mabadiliko yanaweza kufanywa katika hatua ya awali na hatari zinaweza kutarajiwa na kuepukwa. Masharti na taratibu ambazo zinaweza kupotoka kutoka kwa muundo uliokusudiwa lazima zitambuliwe na kutathminiwa katika hali ya mchakato. Utambuzi wa hatari unapaswa pia kujumuisha uzalishaji kwa mazingira ya nje na nyenzo za taka. Maeneo ya vituo, utendakazi, vyanzo vya uzalishaji na mawakala wanapaswa kuunganishwa pamoja kwa njia ya utaratibu ili kuunda vitengo vinavyotambulika katika uchanganuzi zaidi wa uwezekano wa kuambukizwa. Katika kila kitengo, shughuli na mawakala wanapaswa kupangwa kulingana na athari za kiafya za mawakala na makadirio ya kiasi kilichotolewa kwa mazingira ya kazi.

Mitindo ya mfiduo

Njia kuu za mfiduo wa kemikali na mawakala wa kibayolojia ni kuvuta pumzi na kunyonya ngozi au kwa bahati mbaya kwa kumeza. Muundo wa mfiduo hutegemea marudio ya kugusana na hatari, ukubwa wa mfiduo na wakati wa mfiduo. Kazi za kufanya kazi zinapaswa kuchunguzwa kwa utaratibu. Ni muhimu sio tu kusoma miongozo ya kazi lakini kuangalia kile kinachotokea mahali pa kazi. Wafanyikazi wanaweza kufichuliwa moja kwa moja kwa sababu ya kufanya kazi haswa, au kufichuliwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa sababu wanapatikana katika eneo la jumla au eneo moja kama chanzo cha kufichua. Huenda ikahitajika kuanza kwa kuzingatia kazi za kufanya kazi zenye uwezo mkubwa wa kusababisha madhara hata kama mfiduo ni wa muda mfupi. Uendeshaji usio wa kawaida na wa mara kwa mara (kwa mfano, matengenezo, usafishaji na mabadiliko katika mizunguko ya uzalishaji) lazima izingatiwe. Kazi na hali za kazi zinaweza pia kutofautiana mwaka mzima.

Ndani ya nafasi hiyo hiyo ya kazi mfiduo au utumiaji unaweza kutofautiana kwa sababu wafanyikazi wengine huvaa vifaa vya kujikinga na wengine hawafanyi. Katika mimea mikubwa, utambuzi wa hatari au tathmini ya ubora wa hatari ni nadra sana kufanywa kwa kila mfanyakazi mmoja. Kwa hivyo wafanyikazi walio na kazi zinazofanana wanapaswa kuainishwa katika kundi moja la mfiduo. Tofauti katika kazi za kufanya kazi, mbinu za kazi na wakati wa kazi zitasababisha mfiduo tofauti sana na lazima zizingatiwe. Watu wanaofanya kazi nje na wale wanaofanya kazi bila uingizaji hewa wa ndani wameonyeshwa kuwa na tofauti kubwa zaidi ya siku hadi siku kuliko vikundi vinavyofanya kazi ndani ya nyumba na uingizaji hewa wa ndani wa moshi (Kromhout, Symanski na Rappaport 1993). Michakato ya kazi, mawakala waliotuma maombi kwa ajili ya mchakato/kazi hiyo au kazi mbalimbali ndani ya jina la kazi inaweza kutumika, badala ya jina la kazi, kubainisha vikundi vilivyo na udhihirisho sawa. Ndani ya vikundi, wafanyikazi wanaoweza kufichuliwa lazima watambuliwe na kuainishwa kulingana na mawakala hatari, njia za mfiduo, athari za kiafya za mawakala, mara kwa mara kuwasiliana na hatari, nguvu na wakati wa kuambukizwa. Vikundi tofauti vya kukaribiana vinapaswa kuorodheshwa kulingana na mawakala hatari na makadirio ya mfiduo ili kubaini wafanyikazi walio katika hatari kubwa zaidi.

Tathmini ya hatari ya ubora

Athari za kiafya zinazowezekana za mawakala wa kemikali, kibaolojia na kimwili waliopo mahali pa kazi zinapaswa kuzingatia tathmini ya utafiti unaopatikana wa magonjwa, kitoksini, kiafya na kimazingira. Taarifa za kisasa kuhusu hatari za kiafya kwa bidhaa au mawakala wanaotumiwa mahali pa kazi zinapaswa kupatikana kutoka kwa majarida ya afya na usalama, hifadhidata kuhusu sumu na madhara ya kiafya, na fasihi husika za kisayansi na kiufundi.

Laha za Data za Usalama Nyenzo (MSDSs) zinapaswa kusasishwa ikibidi. Asilimia za hati za Majedwali ya Data ya viambato hatari pamoja na kitambulishi cha kemikali cha Huduma ya Muhtasari wa Kemikali, nambari ya CAS na thamani ya juu zaidi (TLV), ikiwa ipo. Pia zina habari kuhusu hatari za kiafya, vifaa vya kinga, hatua za kuzuia, mtengenezaji au mtoa huduma, na kadhalika. Wakati mwingine viungo vilivyoripotiwa ni vya kawaida na lazima viongezwe kwa maelezo zaidi.

Data iliyofuatiliwa na rekodi za vipimo zinapaswa kuchunguzwa. Mawakala walio na TLVs hutoa mwongozo wa jumla katika kuamua ikiwa hali hiyo inakubalika au la, ingawa lazima kuwe na ruhusa kwa mwingiliano unaowezekana wakati wafanyikazi wanaathiriwa na kemikali kadhaa. Ndani na kati ya vikundi tofauti vya mfiduo, wafanyikazi wanapaswa kuorodheshwa kulingana na athari za kiafya za mawakala waliopo na makadirio ya mfiduo (kwa mfano, kutoka kwa athari kidogo za kiafya na mfiduo mdogo hadi athari mbaya za kiafya na makadirio ya mfiduo wa juu). Wale walio na vyeo vya juu wanastahili kipaumbele cha juu zaidi. Kabla ya shughuli zozote za uzuiaji kuanza inaweza kuwa muhimu kutekeleza programu ya ufuatiliaji wa mfiduo. Matokeo yote yanapaswa kuandikwa na kupatikana kwa urahisi. Mpango wa kufanya kazi umeonyeshwa kwenye Mchoro 1.

Kielelezo 1. Vipengele vya tathmini ya hatari

IHY010F3

Katika uchunguzi wa usafi wa kazini hatari kwa mazingira ya nje (kwa mfano, uchafuzi wa mazingira na athari za hewa chafu pamoja na athari kwenye safu ya ozoni) zinaweza pia kuzingatiwa.

Mawakala wa Kemikali, Baiolojia na Kimwili

Hatari inaweza kuwa ya asili ya kemikali, kibayolojia au kimwili. Katika sehemu hii na katika jedwali la 1 maelezo mafupi ya hatari mbalimbali yatatolewa pamoja na mifano ya mazingira au shughuli ambapo yatapatikana (Casarett 1980; International Congress on Occupational Health 1985; Jacobs 1992; Leidel, Busch and Lynch 1977; Olishifski 1988; Rylander 1994). Maelezo ya kina zaidi yatapatikana mahali pengine katika hili Encyclopaedia.

mawakala kemikali

Kemikali zinaweza kugawanywa katika gesi, mivuke, vinywaji na erosoli (vumbi, mafusho, ukungu).

Gesi

Gesi ni vitu vinavyoweza kubadilishwa kuwa hali ya kioevu au imara tu kwa athari za pamoja za shinikizo la kuongezeka na kupungua kwa joto. Kushughulikia gesi daima kunamaanisha hatari ya kuambukizwa isipokuwa kama zimechakatwa katika mifumo iliyofungwa. Gesi kwenye vyombo au mabomba ya usambazaji yanaweza kuvuja kwa bahati mbaya. Katika michakato yenye joto la juu (kwa mfano, shughuli za kulehemu na kutolea nje kutoka kwa injini) gesi zitaundwa.

Mvuke

Mvuke ni aina ya gesi ya vitu ambavyo kwa kawaida viko katika hali ya kioevu au imara kwenye joto la kawaida na shinikizo la kawaida. Kioevu kinapovukiza hubadilika kuwa gesi na kuchanganyika na hewa inayozunguka. Mvuke inaweza kuzingatiwa kama gesi, ambapo mkusanyiko wa juu wa mvuke hutegemea joto na shinikizo la kueneza kwa dutu. Mchakato wowote unaohusisha mwako utazalisha mvuke au gesi. Operesheni za uondoaji mafuta zinaweza kufanywa kwa kupunguza kiwango cha mvuke au kusafisha loweka kwa vimumunyisho. Shughuli za kazi kama vile kuchaji na kuchanganya vimiminika, kupaka rangi, kunyunyizia dawa, kusafisha na kusafisha kavu kunaweza kutoa mvuke hatari.

liquids

Kimiminiko kinaweza kuwa na dutu safi au mmumunyo wa vitu viwili au zaidi (kwa mfano, vimumunyisho, asidi, alkali). Kioevu kilichohifadhiwa kwenye chombo wazi kitayeyuka kwa sehemu katika awamu ya gesi. Mkusanyiko katika awamu ya mvuke katika usawa hutegemea shinikizo la mvuke wa dutu, ukolezi wake katika awamu ya kioevu, na joto. Uendeshaji au shughuli zenye kimiminika zinaweza kusababisha michiriziko au mguso mwingine wa ngozi, kando na mivuke hatari.

Mavumbi

Mavumbi yanajumuisha chembe za isokaboni na za kikaboni, ambazo zinaweza kuainishwa kama zisizoweza kuvuta, kifua au kupumua, kulingana na ukubwa wa chembe. Vumbi nyingi za kikaboni zina asili ya kibaolojia. Vumbi isokaboni litatolewa katika michakato ya kimitambo kama vile kusaga, kusaga, kukata, kusagwa, kuchuja au kuchuja. Mavumbi yanaweza kutawanywa wakati nyenzo za vumbi zinashughulikiwa au kuzungushwa juu na harakati za hewa kutoka kwa trafiki. Kushughulikia nyenzo kavu au poda kwa kupima, kujaza, kuchaji, kusafirisha na kufunga kutazalisha vumbi, kama vile shughuli kama insulation na kusafisha.

Moshi

Moshi ni chembe ngumu ambazo huvukizwa kwenye joto la juu na kufupishwa hadi chembe ndogo. Mvuke mara nyingi huambatana na mmenyuko wa kemikali kama vile oxidation. Chembe moja zinazounda mafusho ni laini sana, kwa kawaida chini ya 0.1 μm, na mara nyingi hujumlishwa katika vitengo vikubwa zaidi. Mifano ni mafusho kutoka kwa kulehemu, kukata plasma na shughuli zinazofanana.

Ukungu

Ukungu ni matone ya kioevu yaliyosimamishwa yanayotokana na kufidia kutoka kwa hali ya gesi hadi hali ya kioevu au kwa kuvunja kioevu katika hali ya kutawanywa kwa kumwagika, kutoa povu au atomizing. Mifano ni ukungu wa mafuta kutoka kwa shughuli za kukata na kusaga, ukungu wa asidi kutoka kwa umwagiliaji wa kielektroniki, ukungu wa asidi au alkali kutoka kwa shughuli za kuokota au ukungu wa dawa ya rangi kutoka kwa shughuli za kunyunyizia.

 

Back

Alhamisi, Machi 10 2011 17: 16

Tathmini ya Mazingira ya Kazi

Ufuatiliaji wa Hatari na Mbinu za Uchunguzi

Ufuatiliaji wa kazini unahusisha programu tendaji za kutarajia, kutazama, kupima, kutathmini na kudhibiti mfiduo wa hatari za kiafya mahali pa kazi. Ufuatiliaji mara nyingi huhusisha timu ya watu inayojumuisha mtaalamu wa usafi wa mazingira, daktari wa kazi, muuguzi wa afya ya kazi, afisa wa usalama, mtaalamu wa sumu na mhandisi. Kulingana na mazingira ya kazi na shida, njia tatu za uchunguzi zinaweza kutumika: matibabu, mazingira na kibaolojia. Uangalizi wa kimatibabu hutumika kutambua uwepo au kutokuwepo kwa athari mbaya za kiafya kwa mtu binafsi kutokana na kuathiriwa na vichafuzi kazini, kwa kufanya uchunguzi wa kimatibabu na vipimo vinavyofaa vya kibiolojia. Ufuatiliaji wa kimazingira hutumika kurekodi mfiduo unaowezekana kwa vichafuzi kwa kundi la wafanyikazi, kwa kupima mkusanyiko wa vichafuzi hewani, katika sampuli nyingi za nyenzo na kwenye nyuso. Ufuatiliaji wa kibayolojia hutumiwa kuandika ngozi ya uchafu ndani ya mwili na kuunganisha viwango vya uchafuzi wa mazingira, kwa kupima mkusanyiko wa vitu vya hatari au metabolites zao katika damu, mkojo au pumzi ya wafanyakazi.

Ufuatiliaji wa Matibabu

Uangalizi wa kimatibabu unafanywa kwa sababu magonjwa yanaweza kusababishwa au kuzidishwa na kuathiriwa na vitu vyenye hatari. Inahitaji mpango wa kazi na wataalamu ambao wana ujuzi kuhusu magonjwa ya kazi, uchunguzi na matibabu. Mipango ya uchunguzi wa kimatibabu hutoa hatua za kulinda, kuelimisha, kufuatilia na, katika hali fulani, kufidia mfanyakazi. Inaweza kujumuisha programu za uchunguzi wa kabla ya kuajiriwa, uchunguzi wa kimatibabu wa mara kwa mara, vipimo maalum vya kugundua mabadiliko ya mapema na uharibifu unaosababishwa na vitu hatari, matibabu na utunzaji wa kumbukumbu nyingi. Uchunguzi wa kabla ya ajira unahusisha tathmini ya dodoso za historia ya kazi na matibabu na matokeo ya uchunguzi wa kimwili. Hojaji hutoa taarifa kuhusu magonjwa ya awali na magonjwa sugu (hasa pumu, ngozi, mapafu na magonjwa ya moyo) na matukio ya awali ya kazi. Kuna athari za kimaadili na kisheria za programu za uchunguzi wa kabla ya kuajiriwa ikiwa zitatumika kubainisha ustahiki wa kuajiriwa. Hata hivyo, ni muhimu sana zinapotumiwa (1) kutoa rekodi ya kazi ya awali na matukio yanayohusiana nayo, (2) kuweka msingi wa afya kwa mfanyakazi na (3) mtihani wa kuathiriwa na hypersensitivity. Uchunguzi wa kimatibabu unaweza kujumuisha vipimo vya kusikia kwa kupoteza uwezo wa kusikia, vipimo vya kuona, vipimo vya utendaji wa chombo, tathmini ya utimamu wa mwili wa kuvaa vifaa vya kinga ya kupumua, na vipimo vya msingi vya mkojo na damu. Uchunguzi wa kimatibabu wa mara kwa mara ni muhimu kwa kutathmini na kugundua mienendo ya mwanzo wa athari mbaya za kiafya na inaweza kujumuisha ufuatiliaji wa kibayolojia kwa uchafuzi mahususi na matumizi ya alama zingine za kibayolojia.

Ufuatiliaji wa Mazingira na Kibiolojia

Ufuatiliaji wa kimazingira na kibayolojia huanza na uchunguzi wa usafi wa kazini wa mazingira ya kazi ili kubaini hatari zinazoweza kutokea na vyanzo vichafuzi, na kuamua hitaji la ufuatiliaji. Kwa mawakala wa kemikali, ufuatiliaji unaweza kuhusisha sampuli za hewa, wingi, uso na kibayolojia. Kwa wakala halisi, ufuatiliaji unaweza kujumuisha vipimo vya kelele, halijoto na mionzi. Ufuatiliaji ukionyeshwa, mtaalamu wa usafi wa mazingira kazini lazima atengeneze mkakati wa sampuli unaojumuisha wafanyikazi gani, michakato, vifaa au maeneo ya sampuli, idadi ya sampuli, muda wa sampuli, mara ngapi sampuli na mbinu ya sampuli. Uchunguzi wa usafi wa viwanda hutofautiana katika utata na kuzingatia kutegemea madhumuni ya uchunguzi, aina na ukubwa wa kuanzishwa, na asili ya tatizo.

Hakuna fomula ngumu za kufanya tafiti; hata hivyo, maandalizi ya kina kabla ya ukaguzi kwenye tovuti huongeza kwa kiasi kikubwa ufanisi na ufanisi. Uchunguzi unaochochewa na malalamiko na magonjwa ya wafanyikazi una mwelekeo wa ziada wa kubaini sababu ya shida za kiafya. Uchunguzi wa ubora wa hewa ndani ya nyumba huzingatia vyanzo vya uchafuzi wa ndani na nje. Bila kujali hatari ya kazini, mbinu ya jumla ya upimaji na sampuli za maeneo ya kazi ni sawa; kwa hivyo, sura hii itatumia mawakala wa kemikali kama kielelezo cha mbinu.

Njia za Mfiduo

Uwepo tu wa mikazo ya kikazi mahali pa kazi haimaanishi moja kwa moja kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kufichuliwa; wakala lazima amfikie mfanyakazi. Kwa kemikali, aina ya kioevu au ya mvuke ya wakala lazima igusane na/au iingizwe ndani ya mwili ili kuleta athari mbaya kiafya. Ikiwa wakala ametengwa kwenye boma au kunaswa na mfumo wa uingizaji hewa wa moshi wa ndani, uwezekano wa kukaribiana utakuwa mdogo, bila kujali sumu asilia ya kemikali.

Njia ya kukaribia aliyeambukizwa inaweza kuathiri aina ya ufuatiliaji unaofanywa pamoja na uwezekano wa hatari. Kwa mawakala wa kemikali na kibaiolojia, wafanyakazi wanakabiliwa kwa njia ya kuvuta pumzi, kuwasiliana na ngozi, kumeza na sindano; njia za kawaida za kunyonya katika mazingira ya kazi ni kupitia njia ya upumuaji na ngozi. Ili kutathmini kuvuta pumzi, mtaalamu wa usafi wa mazingira huchunguza uwezekano wa kemikali kupeperuka hewani kama gesi, mivuke, vumbi, mafusho au ukungu.

Ufyonzwaji wa kemikali wa ngozi ni muhimu hasa pale inapogusana moja kwa moja na ngozi kwa njia ya kunyunyiza, kunyunyiza, kulowesha au kuzamishwa na hidrokaboni mumunyifu wa mafuta na vimumunyisho vingine vya kikaboni. Kuzamishwa kunajumuisha kugusa mwili na nguo zilizochafuliwa, kugusana kwa mikono na glavu zilizochafuliwa, na kugusa mikono na mikono kwa vimiminika vingi. Kwa baadhi ya vitu, kama vile amini na fenoli, ufyonzaji wa ngozi unaweza kuwa wa haraka kama vile ufyonzwaji kupitia mapafu kwa vitu vinavyovutwa. Kwa baadhi ya uchafuzi kama vile dawa za kuua wadudu na rangi za benzidine, ufyonzaji wa ngozi ndiyo njia kuu ya kunyonya, na kuvuta pumzi ni njia ya pili. Kemikali kama hizo zinaweza kuingia mwilini kwa urahisi kupitia ngozi, kuongeza mzigo wa mwili na kusababisha uharibifu wa kimfumo. Wakati athari za mzio au kuosha mara kwa mara hukauka na kupasuka kwenye ngozi, kuna ongezeko kubwa la idadi na aina ya kemikali ambazo zinaweza kufyonzwa ndani ya mwili. Kumeza, njia isiyo ya kawaida ya kunyonya kwa gesi na mivuke, inaweza kuwa muhimu kwa chembechembe, kama vile risasi. Kumeza kunaweza kutokea kwa kula chakula kilichochafuliwa, kula au kuvuta sigara kwa mikono iliyochafuliwa, na kukohoa na kisha kumeza chembechembe zilizovutwa hapo awali.

Kudungwa kwa nyenzo moja kwa moja kwenye mkondo wa damu kunaweza kutokea kutoka kwa sindano za hypodermic kutoboa ngozi ya wafanyikazi wa afya hospitalini bila kukusudia, na kutoka kwa projectiles za kasi kubwa iliyotolewa kutoka kwa vyanzo vya shinikizo la juu na kuwasiliana moja kwa moja na ngozi. Vinyunyiziaji vya rangi visivyo na hewa na mifumo ya majimaji ina shinikizo la juu vya kutosha kutoboa ngozi na kuingiza vitu moja kwa moja kwenye mwili.

Ukaguzi wa Kupitia

Madhumuni ya uchunguzi wa awali, unaoitwa ukaguzi wa kutembea, ni kukusanya taarifa kwa utaratibu ili kutathmini kama hali inayoweza kuwa hatari ipo na kama ufuatiliaji umeonyeshwa. Mtaalamu wa usafi wa mazingira anaanza uchunguzi wa matembezi kwa mkutano wa ufunguzi ambao unaweza kujumuisha wawakilishi wa wasimamizi, wafanyikazi, wasimamizi, wauguzi wa afya ya kazini na wawakilishi wa vyama. Mtaalamu wa usafi wa mazingira anaweza kuathiri kwa nguvu ufanisi wa utafiti na mipango yoyote inayofuata ya ufuatiliaji kwa kuunda timu ya watu wanaowasiliana kwa uwazi na kwa uaminifu na kuelewa malengo na upeo wa ukaguzi. Wafanyakazi lazima wahusishwe na kufahamishwa tangu mwanzo ili kuhakikisha kwamba ushirikiano, si woga, unatawala uchunguzi.

Wakati wa mkutano, maombi yanafanywa kwa michoro ya mtiririko wa mchakato, michoro ya mpangilio wa mimea, ripoti za ukaguzi wa mazingira zilizopita, ratiba za uzalishaji, ratiba za matengenezo ya vifaa, nyaraka za programu za ulinzi wa kibinafsi, na takwimu kuhusu idadi ya wafanyakazi, zamu na malalamiko ya afya. Nyenzo zote za hatari zinazotumiwa na zinazozalishwa na operesheni zinatambuliwa na kuhesabiwa. Hesabu ya kemikali ya bidhaa, bidhaa za ziada, viunzi na uchafu hukusanywa na Laha zote zinazohusiana na Usalama wa Nyenzo zinapatikana. Ratiba za matengenezo ya vifaa, umri na hali zimeandikwa kwa sababu matumizi ya vifaa vya zamani vinaweza kusababisha udhihirisho wa juu zaidi kutokana na ukosefu wa vidhibiti.

Baada ya mkutano, mtaalamu wa usafi wa kazi hufanya uchunguzi wa kuona wa mahali pa kazi, akichunguza shughuli na mazoea ya kazi, kwa lengo la kutambua matatizo ya kazi, kuorodhesha uwezekano wa mfiduo, kutambua njia ya mfiduo na kukadiria muda na mzunguko wa mfiduo. Mifano ya mikazo ya kikazi imetolewa katika mchoro wa 1. Mtaalamu wa usafi wa kazi hutumia ukaguzi wa kutembea kuchunguza mahali pa kazi na kujibu maswali. Mifano ya uchunguzi na maswali imetolewa kwenye Kielelezo 2.

Kielelezo 1. Mikazo ya kazi. 

IHY040T1

Kielelezo 2. Uchunguzi na maswali ya kuuliza kwenye uchunguzi wa matembezi.

IHY040T2

Mbali na maswali yaliyoonyeshwa kwenye kielelezo cha 5, maswali yanapaswa kuulizwa ambayo yatafichua yale ambayo hayaonekani mara moja. Maswali yanaweza kushughulikia:

 1. kazi zisizo za kawaida na ratiba za shughuli za matengenezo na kusafisha
 2. mabadiliko ya hivi karibuni ya mchakato na uingizwaji wa kemikali
 3. mabadiliko ya hivi karibuni ya kimwili katika mazingira ya kazi
 4. mabadiliko katika utendaji wa kazi
 5. ukarabati na ukarabati wa hivi karibuni.

 

Majukumu yasiyo ya kawaida yanaweza kusababisha kufichuliwa kwa kilele kikubwa kwa kemikali ambazo ni vigumu kutabiri na kupima wakati wa siku ya kawaida ya kazi. Mabadiliko ya michakato na vibadala vya kemikali vinaweza kubadilisha kutolewa kwa dutu kwenye hewa na kuathiri mfiduo unaofuata. Mabadiliko katika mpangilio wa kimwili wa eneo la kazi inaweza kubadilisha ufanisi wa mfumo wa uingizaji hewa uliopo. Mabadiliko katika utendaji wa kazi yanaweza kusababisha kazi zinazofanywa na wafanyakazi wasio na ujuzi na kuongezeka kwa maonyesho. Ukarabati na ukarabati unaweza kuanzisha nyenzo na kemikali mpya katika mazingira ya kazi ambayo kemikali za kikaboni zisizo na gesi au ni viwasho.

Uchunguzi wa Ubora wa Hewa ya Ndani

Uchunguzi wa ubora wa hewa wa ndani ni tofauti na tafiti za jadi za usafi wa kazi kwa sababu mara nyingi hupatikana katika sehemu za kazi zisizo za viwandani na zinaweza kuhusisha mfiduo wa mchanganyiko wa kiasi kidogo cha kemikali, ambayo hakuna ambayo peke yake inaonekana inaweza kusababisha ugonjwa (Ness 1991). Lengo la uchunguzi wa ubora wa hewa ndani ya nyumba ni sawa na tafiti za usafi wa kazi katika suala la kutambua vyanzo vya uchafuzi na kuamua haja ya ufuatiliaji. Hata hivyo, uchunguzi wa ubora wa hewa ya ndani daima huchochewa na malalamiko ya afya ya mfanyakazi. Mara nyingi, wafanyakazi wana dalili mbalimbali ikiwa ni pamoja na maumivu ya kichwa, kuwasha koo, uchovu, kukohoa, kuwasha, kichefuchefu na athari zisizo maalum za hypersensitivity ambazo hupotea wanaporudi nyumbani. Malalamiko ya kiafya yanapokosa kutoweka baada ya wafanyikazi kuondoka kazini, mfiduo usio wa kazi unapaswa kuzingatiwa pia. Mfichuo usio wa kazini ni pamoja na mambo ya kufurahisha, kazi nyinginezo, uchafuzi wa hewa mijini, uvutaji sigara na matukio ya ndani ya nyumba. Uchunguzi wa ubora wa hewa ndani ya nyumba mara kwa mara hutumia dodoso ili kuandika dalili na malalamiko ya wafanyikazi na kuziunganisha na eneo la kazi au utendakazi wa kazi ndani ya jengo. Maeneo yenye matukio mengi ya dalili basi yanalengwa kwa ukaguzi zaidi.

Vyanzo vya uchafuzi wa hewa ya ndani ambavyo vimerekodiwa katika tafiti za ubora wa hewa ya ndani ni pamoja na:

 • uingizaji hewa wa kutosha (52%)
 • uchafuzi kutoka ndani ya jengo (17%)
 • uchafuzi kutoka nje ya jengo (11%)
 • uchafuzi wa vijidudu (5%)
 • uchafuzi wa vifaa vya ujenzi (3%)
 • sababu zisizojulikana (12%).

 

Kwa uchunguzi wa ubora wa hewa ndani ya nyumba, ukaguzi wa kutembea kwa miguu kimsingi ni ukaguzi wa jengo na mazingira ili kubaini vyanzo vinavyowezekana vya uchafuzi ndani na nje ya jengo. Vyanzo vya ndani vya ujenzi ni pamoja na:

 1. vifaa vya ujenzi kama vile insulation, ubao wa chembe, wambiso na rangi
 2. wakaaji wa binadamu ambao wanaweza kutolewa kemikali kutoka kwa shughuli za kimetaboliki
 3. shughuli za binadamu kama vile kuvuta sigara
 4. vifaa kama vile mashine za kunakili
 5. mifumo ya uingizaji hewa ambayo inaweza kuchafuliwa na viumbe vidogo.

 

Uchunguzi na maswali ambayo yanaweza kuulizwa wakati wa utafiti yameorodheshwa kwenye Kielelezo 3.

Mchoro 3. Uchunguzi na maswali kwa ajili ya uchunguzi wa ubora wa hewa ndani ya nyumba.

IHY040T3

Mikakati ya Sampuli na Vipimo

Mipaka ya mfiduo wa kazi

Baada ya ukaguzi wa kutembea kukamilika, mtaalamu wa usafi wa kazi lazima atambue ikiwa sampuli ni muhimu; sampuli inapaswa kufanywa tu ikiwa madhumuni ni wazi. Mtaalamu wa usafi wa mazingira lazima aulize, "Je, matokeo ya sampuli yatafanywa nini na matokeo yatajibu maswali gani?" Ni rahisi kuiga sampuli na kupata nambari; ni vigumu zaidi kuzitafsiri.

Data ya sampuli ya hewa na ya kibayolojia kwa kawaida hulinganishwa na vikomo vya mfiduo wa kazini vinavyopendekezwa au vilivyoamrishwa (OELs). Vikomo vya mwangaza wa kazi vimetengenezwa katika nchi nyingi kwa kuvuta pumzi na mfiduo wa kibayolojia kwa kemikali na mawakala halisi. Hadi sasa, kati ya ulimwengu wa zaidi ya kemikali 60,000 zinazotumika kibiashara, takriban 600 zimetathminiwa na mashirika na nchi mbalimbali. Misingi ya kifalsafa ya mipaka imedhamiriwa na mashirika ambayo yameiendeleza. Vikomo vinavyotumika sana, vinavyoitwa maadili ya kikomo (TLVs), ni vile vilivyotolewa nchini Marekani na Mkutano wa Marekani wa Wasafi wa Viwanda wa Kiserikali (ACGIH). OEL nyingi zinazotumiwa na Utawala wa Usalama na Afya Kazini (OSHA) nchini Marekani zinatokana na TLVs. Hata hivyo, Taasisi ya Kitaifa ya Usalama na Afya Kazini (NIOSH) ya Idara ya Afya na Huduma za Kibinadamu ya Marekani imependekeza mipaka yao wenyewe, inayoitwa viwango vinavyopendekezwa vya kukaribia aliyeambukizwa (RELs).

Kwa mfiduo wa hewani, kuna aina tatu za TLV: mfiduo wa wastani wa saa nane wa wakati, TLV-TWA, kulinda dhidi ya athari za kiafya sugu; kikomo cha wastani cha mfiduo wa muda mfupi cha dakika kumi na tano, TLV-STEL, ili kulinda dhidi ya athari kali za kiafya; na thamani ya dari ya papo hapo, TLV-C, ili kulinda dhidi ya vipumuaji au kemikali zinazowasha mara moja. Miongozo ya viwango vya mfiduo wa kibayolojia huitwa fahirisi za mfiduo wa kibiolojia (BEIs). Mwongozo huu unawakilisha mkusanyiko wa kemikali mwilini ambao unaweza kuendana na mfiduo wa kuvuta pumzi wa mfanyakazi mwenye afya katika mkusanyiko maalum wa hewa. Nje ya Marekani kama nchi au vikundi 50 vimeanzisha OEL, nyingi zikiwa sawa na TLVs. Nchini Uingereza, mipaka inaitwa Viwango vya Mfiduo wa Kiafya na Usalama Kazini (OES), na nchini Ujerumani OELs huitwa Upeo wa Kuzingatia Mahali pa Kazi (MAKs).

OEL zimewekwa kwa ajili ya mfiduo wa hewa kwa gesi, mivuke na chembe; hazipo kwa mfiduo wa hewa kwa mawakala wa kibaolojia. Kwa hivyo, uchunguzi mwingi wa mfiduo wa bioaerosol hulinganisha ndani na viwango vya nje. Ikiwa wasifu wa ndani/nje na mkusanyiko wa viumbe ni tofauti, tatizo la mfiduo linaweza kuwepo. Hakuna OEL za sampuli za ngozi na uso, na kila kesi lazima itathminiwe kando. Katika kesi ya sampuli ya uso, viwango kwa kawaida hulinganishwa na viwango vinavyokubalika vya usuli ambavyo vilipimwa katika masomo mengine au viliamuliwa katika utafiti wa sasa. Kwa sampuli za ngozi, viwango vinavyokubalika huhesabiwa kulingana na sumu, kiwango cha kunyonya, kiasi cha kufyonzwa na jumla ya kipimo. Kwa kuongeza, ufuatiliaji wa kibayolojia wa mfanyakazi unaweza kutumika kuchunguza ngozi ya ngozi.

Mkakati wa sampuli

Mkakati wa sampuli za kimazingira na kibayolojia ni mbinu ya kupata vipimo vya mfiduo vinavyotimiza kusudi. Mkakati ulioundwa kwa uangalifu na madhubuti unaweza kulindwa kisayansi, huongeza idadi ya sampuli zilizopatikana, ni wa gharama nafuu na unapeana mahitaji kipaumbele. Lengo la mkakati wa sampuli huongoza maamuzi kuhusu kile cha sampuli (uteuzi wa mawakala wa kemikali), mahali pa sampuli (ya kibinafsi, eneo au sampuli ya chanzo), nani achukue sampuli (ni mfanyakazi gani au kikundi cha wafanyikazi), muda wa sampuli (saa halisi au kuunganishwa), ni mara ngapi sampuli (siku ngapi), sampuli ngapi, na jinsi ya sampuli (mbinu ya uchanganuzi). Kijadi, sampuli zinazofanywa kwa madhumuni ya udhibiti huhusisha kampeni fupi (siku moja au mbili) ambazo huzingatia kufichuliwa kwa hali mbaya zaidi. Ingawa mkakati huu unahitaji matumizi ya chini kabisa ya rasilimali na wakati, mara nyingi hunasa kiasi kidogo cha habari na hautumiki sana katika kutathmini udhihirisho wa muda mrefu wa kazi. Ili kutathmini udhihirisho sugu ili iwe muhimu kwa madaktari wa kazini na masomo ya epidemiological, mikakati ya sampuli lazima ihusishe sampuli za mara kwa mara kwa idadi kubwa ya wafanyikazi.

Kusudi

Lengo la mikakati ya sampuli za kimazingira na kibayolojia ni ama kutathmini udhihirisho wa mfanyakazi binafsi au kutathmini vyanzo vichafuzi. Ufuatiliaji wa wafanyikazi unaweza kufanywa kwa:

 • kutathmini mfiduo wa mtu binafsi kwa sumu sugu au kali
 • kujibu malalamiko ya mfanyakazi kuhusu afya na harufu
 • kuunda msingi wa kufichua kwa mpango wa ufuatiliaji wa muda mrefu
 • kubaini kama ufichuzi unafuata kanuni za serikali
 • kutathmini ufanisi wa uhandisi au udhibiti wa mchakato
 • kutathmini mfiduo wa papo hapo kwa majibu ya dharura
 • kutathmini mfiduo kwenye tovuti za taka hatari
 • kutathmini athari za mazoea ya kazi kwenye mfiduo
 • kutathmini udhihirisho wa kazi za kibinafsi
 • kuchunguza magonjwa sugu kama vile sumu ya risasi na zebaki
 • kuchunguza uhusiano kati ya mfiduo wa kazi na ugonjwa
 • kufanya utafiti wa epidemiological.

 

Ufuatiliaji wa chanzo na mazingira ya hewa unaweza kufanywa kwa:

 • kuanzisha hitaji la vidhibiti vya kihandisi kama vile mifumo ya ndani ya uingizaji hewa wa moshi na hakikisha
 • kutathmini athari za vifaa au marekebisho ya mchakato
 • kutathmini ufanisi wa uhandisi au udhibiti wa mchakato
 • kutathmini uzalishaji kutoka kwa vifaa au michakato
 • kutathmini ufuasi baada ya shughuli za urekebishaji kama vile asbesto na uondoaji risasi
 • kukabiliana na hewa ya ndani, magonjwa ya jamii na malalamiko ya harufu
 • kutathmini uzalishaji kutoka kwa tovuti za taka hatari
 • kuchunguza majibu ya dharura
 • kufanya utafiti wa epidemiological.

 

Wakati wa ufuatiliaji wa wafanyikazi, sampuli ya hewa hutoa hatua za ziada za kipimo kinachotokana na kufichua kuvuta pumzi. Ufuatiliaji wa kibayolojia unaweza kutoa kipimo halisi cha kemikali inayotokana na njia zote za kunyonya ikiwa ni pamoja na kuvuta pumzi, kumeza, sindano na ngozi. Kwa hivyo, ufuatiliaji wa kibayolojia unaweza kuakisi kwa usahihi zaidi mzigo wa mwili na kipimo cha mtu binafsi kuliko ufuatiliaji wa hewa. Wakati uhusiano kati ya mfiduo wa hewa na kipimo cha ndani unajulikana, ufuatiliaji wa kibayolojia unaweza kutumika kutathmini mfiduo wa zamani na wa sasa.

Malengo ya ufuatiliaji wa kibayolojia yameorodheshwa kwenye kielelezo cha 4.

Kielelezo 4. Malengo ya ufuatiliaji wa kibiolojia.

IHY040T4

Ufuatiliaji wa kibayolojia una mapungufu yake na unapaswa kufanywa tu ikiwa unatimiza malengo ambayo hayawezi kukamilika kwa ufuatiliaji wa hewa pekee (Fiserova-Bergova 1987). Ni vamizi, na kuhitaji sampuli kuchukuliwa moja kwa moja kutoka kwa wafanyakazi. Sampuli za damu kwa ujumla hutoa njia muhimu zaidi ya kibaolojia ya kufuatilia; hata hivyo, damu inachukuliwa tu ikiwa vipimo visivyo vamizi kama vile mkojo au pumzi iliyotoka nje haitumiki. Kwa kemikali nyingi za viwandani, data kuhusu hatima ya kemikali zinazofyonzwa na mwili si kamili au haipo; kwa hiyo, ni idadi ndogo tu ya mbinu za kipimo cha uchambuzi zinapatikana, na nyingi si nyeti au maalum.

Matokeo ya ufuatiliaji wa kibayolojia yanaweza kutofautiana sana kati ya watu walio katika viwango sawa vya kemikali hewani; umri, afya, uzito, hali ya lishe, madawa ya kulevya, uvutaji sigara, unywaji pombe, dawa na ujauzito vinaweza kuathiri unywaji, unyonyaji, usambazaji, kimetaboliki na uondoaji wa kemikali.

 

Nini cha sampuli

Mazingira mengi ya kazi yana mfiduo wa uchafu mwingi. Wakala wa kemikali hutathminiwa kibinafsi na kama mashambulio mengi ya wakati mmoja kwa wafanyikazi. Wakala wa kemikali wanaweza kutenda kwa kujitegemea ndani ya mwili au kuingiliana kwa njia ambayo huongeza athari ya sumu. Swali la nini cha kupima na jinsi ya kutafsiri matokeo inategemea utaratibu wa kibaolojia wa hatua ya mawakala wanapokuwa ndani ya mwili. Mawakala wanaweza kutathminiwa tofauti ikiwa watatenda kwa kujitegemea kwa mifumo tofauti kabisa ya viungo, kama vile mwasho wa macho na sumu ya neurotoksini. Ikiwa wanatenda kwa mfumo mmoja wa chombo, kama vile vishawishi viwili vya kupumua, athari yao ya pamoja ni muhimu. Ikiwa athari ya sumu ya mchanganyiko ni jumla ya athari tofauti za vipengele vya mtu binafsi, inaitwa nyongeza. Ikiwa athari ya sumu ya mchanganyiko ni kubwa kuliko jumla ya athari za mawakala tofauti, athari yao ya pamoja inaitwa synergistic. Mfiduo wa kuvuta sigara na kuvuta pumzi ya nyuzi za asbesto husababisha hatari kubwa zaidi ya saratani ya mapafu kuliko athari rahisi ya nyongeza.

Kuchukua sampuli za mawakala wote wa kemikali mahali pa kazi itakuwa ghali na sio lazima kulindwa. Mtaalamu wa usafi wa mazingira kazini lazima atangulize orodha ya nguo za mawakala wanaowezekana kwa hatari au hatari ili kubaini ni mawakala gani wanaopokea umakini.

Mambo yanayohusika katika viwango vya kemikali ni pamoja na:

 • iwe mawakala huingiliana kwa kujitegemea, kwa kuongeza au kwa usawa
 • sumu ya asili ya wakala wa kemikali
 • kiasi kinachotumika na kuzalishwa
 • idadi ya watu wanaoweza kufichuliwa
 • muda unaotarajiwa na mkusanyiko wa mfiduo
 • kujiamini katika udhibiti wa uhandisi
 • mabadiliko yanayotarajiwa katika michakato au vidhibiti
 • vikwazo na miongozo ya mfiduo wa kazini.
Ambapo kwa sampuli

Ili kutoa makadirio bora ya mfiduo wa mfanyakazi, sampuli za hewa huchukuliwa katika eneo la kupumua la mfanyakazi (ndani ya radius ya 30 cm ya kichwa), na huitwa sampuli za kibinafsi. Ili kupata sampuli za eneo la kupumua, kifaa cha sampuli huwekwa moja kwa moja kwa mfanyakazi kwa muda wa sampuli. Ikiwa sampuli za hewa zinachukuliwa karibu na mfanyakazi, nje ya eneo la kupumua, huitwa sampuli za eneo. Sampuli za eneo huwa na tabia ya kudharau mifichuo ya kibinafsi na haitoi makadirio mazuri ya mfiduo wa kuvuta pumzi. Hata hivyo, sampuli za maeneo ni muhimu kwa kutathmini vyanzo vichafuzi na kupima viwango vya mazingira vya uchafu. Sampuli za eneo zinaweza kuchukuliwa wakati wa kutembea mahali pa kazi na chombo cha kubebeka, au na vituo vya sampuli vilivyowekwa. Sampuli za eneo hutumiwa mara kwa mara katika maeneo ya upunguzaji wa asbesto kwa sampuli za kibali na kwa uchunguzi wa hewa ya ndani.

Nani wa kuiga

Kwa hakika, ili kutathmini mfiduo wa kikazi, kila mfanyakazi atachukuliwa sampuli kivyake kwa siku nyingi katika kipindi cha wiki au miezi. Hata hivyo, isipokuwa mahali pa kazi ni padogo (<wafanyakazi 10), kwa kawaida haiwezekani kuwafanyia sampuli wafanyakazi wote. Ili kupunguza mzigo wa sampuli kulingana na vifaa na gharama, na kuongeza ufanisi wa programu ya sampuli, kikundi kidogo cha wafanyikazi kutoka mahali pa kazi huchukuliwa sampuli, na matokeo yao ya ufuatiliaji hutumiwa kuwakilisha mfiduo kwa nguvu kazi kubwa.

Ili kuchagua wafanyakazi ambao ni wawakilishi wa nguvu kazi kubwa zaidi, mbinu mojawapo ni kuainisha wafanyakazi katika makundi yenye matukio sawa yanayotarajiwa, yanayoitwa vikundi vya udhihirisho wa homogeneous (HEGs) (Corn 1985). Baada ya HEGs kuundwa, kikundi kidogo cha wafanyakazi kinachaguliwa bila mpangilio kutoka kwa kila kikundi kwa ajili ya sampuli. Mbinu za kubainisha saizi zinazofaa za sampuli huchukua usambaaji usio wa kawaida wa mwonekano, makadirio ya kukaribia aliyeambukizwa, na mkengeuko wa kijiometri wa 2.2 hadi 2.5. Data ya awali ya sampuli inaweza kuruhusu mkengeuko mdogo wa kiwango cha kijiometri kutumika. Ili kuainisha wafanyakazi katika HEGs tofauti, wataalamu wengi wa usafi wa mazingira wa kazini hutazama wafanyakazi kazini mwao na kutabiri kwa ubora kufichuka.

Kuna njia nyingi za kuunda HEGs; kwa ujumla, wafanyakazi wanaweza kuainishwa kwa kufanana kwa kazi ya kazi au kufanana kwa eneo la kazi. Wakati kufanana kwa eneo la kazi na kazi kunatumiwa, njia ya uainishaji inaitwa ukandaji (angalia takwimu 5). Pindi tu angani, kemikali na mawakala wa kibaolojia wanaweza kuwa na mifumo changamano na isiyotabirika ya mkusanyiko wa anga na muda katika mazingira ya kazi. Kwa hivyo, ukaribu wa chanzo unaohusiana na mfanyakazi hauwezi kuwa kiashirio bora cha kufanana kwa udhihirisho. Vipimo vya kukaribia aliyeambukizwa vilivyofanywa kwa wafanyikazi waliotarajiwa awali kuwa na mifichuo sawa vinaweza kuonyesha kuwa kuna tofauti zaidi kati ya wafanyikazi kuliko ilivyotabiriwa. Katika hali hizi, vikundi vya walioambukizwa vinapaswa kujengwa upya katika seti ndogo za wafanyakazi, na sampuli ziendelee kuthibitisha kwamba wafanyakazi ndani ya kila kikundi wana uzoefu sawa (Rappaport 1995).

Kielelezo 5. Mambo yanayohusika katika kuunda HEGs kwa kutumia ukandaji.

IHY040T5

Mfiduo unaweza kukadiriwa kwa wafanyikazi wote, bila kujali cheo cha kazi au hatari, au inaweza kukadiriwa tu kwa wafanyikazi ambao wanachukuliwa kuwa na uzoefu wa juu zaidi; hii inaitwa sampuli mbaya zaidi. Uteuzi wa wafanyikazi wa sampuli mbaya zaidi unaweza kutegemea uzalishaji, ukaribu na chanzo, data ya sampuli ya zamani, hesabu na sumu ya kemikali. Mbinu ya hali mbaya zaidi hutumiwa kwa madhumuni ya udhibiti na haitoi kipimo cha mfiduo wa wastani wa muda mrefu na utofauti wa kila siku. Sampuli inayohusiana na kazi inahusisha kuchagua wafanyikazi walio na kazi ambazo zina majukumu sawa ambayo hufanyika chini ya kila siku.

Kuna mambo mengi ambayo huingia kwenye mfiduo na yanaweza kuathiri mafanikio ya uainishaji wa HEG, ikiwa ni pamoja na yafuatayo:

 1. Wafanyikazi mara chache hufanya kazi sawa hata wakati wana maelezo sawa ya kazi, na mara chache huwa na udhihirisho sawa.
 2. Mazoea ya kufanya kazi kwa wafanyikazi yanaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa kufichua.
 3. Wafanyikazi wanaotumia simu katika eneo lote la kazi wanaweza kuathiriwa bila kutabirika kwa vyanzo kadhaa vya uchafu siku nzima.
 4. Harakati za hewa mahali pa kazi zinaweza kuongeza udhihirisho wa wafanyikazi ambao wako umbali mkubwa kutoka kwa chanzo bila kutabirika.
 5. Mfiduo unaweza kuamuliwa si kwa kazi za kazi bali na mazingira ya kazi.

 

Muda wa sampuli

Viwango vya mawakala wa kemikali katika sampuli za hewa hupimwa moja kwa moja shambani, kupata matokeo ya papo hapo (muda halisi au kunyakua), au hukusanywa kwa wakati shambani kwenye vyombo vya sampuli au kwenye mifuko ya sampuli na hupimwa katika maabara (iliyounganishwa. ) (Lynch 1995). Faida ya sampuli ya wakati halisi ni kwamba matokeo hupatikana kwa haraka kwenye tovuti, na inaweza kuchukua vipimo vya kufichua kwa muda mfupi kwa papo hapo. Hata hivyo, mbinu za wakati halisi ni chache kwa sababu hazipatikani kwa uchafu wote unaohusika na huenda zisiwe nyeti kiuchanganuzi au sahihi vya kutosha kubainisha uchafu unaolengwa. Sampuli ya wakati halisi inaweza isitumike wakati mtaalamu wa usafi wa mazingira anavutiwa na mfiduo sugu na anahitaji vipimo vya wastani vya wakati ili kulinganisha na OEL.

Sampuli ya wakati halisi hutumika kwa tathmini za dharura, kupata makadirio ghafi ya mkusanyiko, ugunduzi wa uvujaji, ufuatiliaji wa hewa na chanzo, kutathmini udhibiti wa uhandisi, ufuatiliaji wa udhihirisho wa muda mfupi ambao ni chini ya dakika 15, kufuatilia mfiduo wa matukio, ufuatiliaji wa kemikali zenye sumu kali ( monoksidi kaboni), michanganyiko inayolipuka na ufuatiliaji wa mchakato. Mbinu za sampuli za wakati halisi zinaweza kunasa mabadiliko ya viwango kwa wakati na kutoa taarifa za ubora na kiasi mara moja. Sampuli za hewa zilizounganishwa kwa kawaida hufanywa kwa ufuatiliaji wa kibinafsi, sampuli za eneo na kwa kulinganisha viwango na OEL za wastani za wakati. Faida za sampuli jumuishi ni kwamba mbinu zinapatikana kwa aina mbalimbali za uchafuzi; inaweza kutumika kutambua haijulikani; usahihi na umaalumu ni wa juu na vikomo vya utambuzi kawaida huwa chini sana. Sampuli zilizounganishwa ambazo zimechambuliwa katika maabara lazima ziwe na uchafu wa kutosha ili kukidhi mahitaji ya uchanganuzi ya chini zaidi; kwa hivyo, sampuli hukusanywa kwa muda uliopangwa mapema.

Kando na mahitaji ya uchanganuzi wa mbinu ya sampuli, muda wa sampuli unapaswa kuendana na madhumuni ya sampuli. Kwa sampuli ya chanzo, muda unategemea mchakato au muda wa mzunguko, au wakati kuna viwango vya juu vinavyotarajiwa. Kwa sampuli za kilele, sampuli zinapaswa kukusanywa kwa vipindi vya kawaida siku nzima ili kupunguza upendeleo na kutambua vilele visivyotabirika. Kipindi cha sampuli kinafaa kuwa kifupi vya kutosha kubainisha kilele huku pia kikitoa onyesho la kipindi halisi cha kukaribia aliyeambukizwa.

Kwa sampuli za kibinafsi, muda unalinganishwa na kikomo cha mfiduo wa kazini, muda wa kazi au athari ya kibayolojia inayotarajiwa. Mbinu za sampuli za wakati halisi hutumiwa kutathmini mfiduo wa papo hapo kwa viwasho, vipumuaji, vihisishi na mawakala wa mzio. Klorini, monoksidi kaboni na sulfidi hidrojeni ni mifano ya kemikali zinazoweza kutoa athari zake haraka na kwa viwango vya chini kiasi.

Ajenti za magonjwa sugu kama vile risasi na zebaki kwa kawaida huchukuliwa kwa mabadiliko kamili (saa saba au zaidi kwa kila sampuli), kwa kutumia mbinu jumuishi za sampuli. Ili kutathmini udhihirisho kamili wa zamu, mtaalamu wa usafi wa mazingira kazini hutumia sampuli moja au msururu wa sampuli zinazofuatana zinazoshughulikia zamu nzima. Muda wa sampuli za mifichuo ambayo hutokea kwa chini ya zamu kamili kawaida huhusishwa na kazi au michakato fulani. Wafanyakazi wa ujenzi, wafanyakazi wa matengenezo ya ndani na wafanyakazi wa matengenezo ya barabara ni mifano ya kazi zilizo na maonyesho ambayo yanahusishwa na kazi.

sampuli ngapi na mara ngapi sampuli?

Mkusanyiko wa vichafuzi unaweza kutofautiana dakika hadi dakika, siku hadi siku na msimu hadi msimu, na utofauti unaweza kutokea kati ya watu binafsi na ndani ya mtu binafsi. Utofauti wa mwangaza huathiri idadi ya sampuli na usahihi wa matokeo. Tofauti za mfiduo zinaweza kutokea kutokana na mazoea tofauti ya kazi, mabadiliko ya utoaji wa hewa chafuzi, kiasi cha kemikali zinazotumiwa, viwango vya uzalishaji, uingizaji hewa, mabadiliko ya joto, uhamaji wa mfanyakazi na kazi za kazi. Kampeni nyingi za sampuli hufanywa kwa siku kadhaa kwa mwaka; kwa hivyo, vipimo vilivyopatikana haviwakilishi mfiduo. Kipindi ambacho sampuli hukusanywa ni kifupi sana ukilinganisha na kipindi ambacho hakijafanyiwa sampuli; mtaalamu wa usafi wa kazi lazima atoe nje kutoka kwa sampuli hadi kipindi ambacho hakijafanywa. Kwa ufuatiliaji wa muda mrefu wa kukaribia aliyeambukizwa, kila mfanyakazi aliyechaguliwa kutoka kwa HEG anapaswa kupigwa sampuli mara nyingi katika kipindi cha wiki au miezi, na kufichua lazima kubainishwe kwa zamu zote. Ingawa zamu ya mchana inaweza kuwa kazi nyingi zaidi, zamu ya usiku inaweza kuwa na usimamizi mdogo na kunaweza kuwa na mapungufu katika mazoea ya kazi.

Mbinu za Kupima

Sampuli hai na tulivu

Uchafuzi hukusanywa kwenye vyombo vya habari vya sampuli ama kwa kuvuta sampuli ya hewa kupitia vyombo vya habari, au kwa kuruhusu hewa kufikia vyombo vya habari. Sampuli inayotumika hutumia pampu inayoendeshwa na betri, na sampuli tulivu hutumia usambaaji au mvuto kuleta uchafu kwenye midia ya sampuli. Gesi, mivuke, chembechembe na bioaerosoli zote hukusanywa kwa mbinu amilifu za sampuli; gesi na mivuke pia inaweza kukusanywa kwa sampuli passiv utbredningen.

Kwa gesi, mvuke na chembe nyingi, mara sampuli inapokusanywa wingi wa uchafu hupimwa, na mkusanyiko huhesabiwa kwa kugawanya wingi kwa kiasi cha hewa iliyopigwa. Kwa gesi na mivuke, ukolezi huonyeshwa kama sehemu kwa milioni (ppm) au mg/m3, na kwa chembe ukolezi huonyeshwa kama mg/m3 (Dinardi 1995).

Katika sampuli jumuishi, pampu za sampuli za hewa ni vipengele muhimu vya mfumo wa sampuli kwa sababu makadirio ya mkusanyiko yanahitaji ujuzi wa kiasi cha sampuli ya hewa. Pampu huchaguliwa kulingana na kasi ya mtiririko unaohitajika, urahisi wa kuhudumia na kusawazisha, saizi, gharama na kufaa kwa mazingira hatari. Kigezo cha msingi cha uteuzi ni mtiririko: pampu za mtiririko wa chini (0.5 hadi 500 ml / min) hutumiwa kwa sampuli za gesi na mvuke; pampu za mtiririko wa juu (500 hadi 4,500 ml / min) hutumiwa kwa sampuli za chembe, bioaerosols na gesi na mivuke. Ili kuhakikisha idadi sahihi ya sampuli, pampu lazima ziwe zimesawazishwa kwa usahihi. Urekebishaji unafanywa kwa kutumia viwango vya msingi kama vile mita za viputo vya sabuni kwa mikono au vya kielektroniki, ambavyo hupima sauti moja kwa moja, au mbinu za upili kama vile mita za majaribio ya unyevunyevu, mita za gesi kavu na kizunguzungu cha usahihi ambacho hurekebishwa kulingana na mbinu za msingi.

Gesi na mvuke: vyombo vya habari vya sampuli

Gesi na mvuke hukusanywa kwa kutumia mirija ya vinyweleo imara ya sorbent, impingers, wachunguzi na mifuko. Mirija ya sorbent ni mirija ya glasi isiyo na mashimo ambayo imejazwa na uimara wa punjepunje ambayo huwezesha upenyezaji wa kemikali bila kubadilika kwenye uso wake. Sorbents imara ni maalum kwa makundi ya misombo; sorbents zinazotumiwa kwa kawaida ni pamoja na mkaa, gel ya silika na Tenax. Sorbent ya mkaa, aina ya amofasi ya kaboni, haina umeme isiyo na ncha, na huvutia zaidi gesi na mivuke ya kikaboni. Geli ya silika, aina ya amofasi ya silika, hutumiwa kukusanya misombo ya kikaboni ya polar, amini na baadhi ya misombo ya isokaboni. Kwa sababu ya mshikamano wake kwa misombo ya polar, itakuwa adsorb mvuke wa maji; kwa hivyo, kwenye unyevu wa juu, maji yanaweza kuondoa kemikali za polar zinazovutia kutoka kwa gel ya silika. Tenax, polima yenye vinyweleo, hutumika kwa sampuli ya viwango vya chini sana vya misombo tete ya kikaboni isiyo na polar.

Uwezo wa kunasa uchafu hewani kwa usahihi na kuepuka upotevu wa uchafu hutegemea kiwango cha sampuli, kiasi cha sampuli, na kubadilikabadilika na mkusanyiko wa uchafu unaopeperuka hewani. Ufanisi wa ukusanyaji wa sorbents imara inaweza kuathiriwa vibaya na ongezeko la joto, unyevu, mtiririko, mkusanyiko, ukubwa wa chembe ya sorbent na idadi ya kemikali zinazoshindana. Kadiri ufanisi wa ukusanyaji unavyopungua kemikali zitapotea wakati wa sampuli na viwango vitapunguzwa. Ili kugundua upotevu wa kemikali, au mafanikio, mirija dhabiti ya sorbent ina sehemu mbili za nyenzo za punjepunje zilizotenganishwa na plug ya povu. Sehemu ya mbele inatumika kwa mkusanyiko wa sampuli na sehemu ya nyuma inatumiwa kuamua mafanikio. Ufanisi umetokea wakati angalau 20 hadi 25% ya uchafu iko kwenye sehemu ya nyuma ya bomba. Uchambuzi wa uchafuzi kutoka kwa sorbents imara inahitaji uchimbaji wa uchafu kutoka kwa kati kwa kutumia kutengenezea. Kwa kila kundi la zilizopo za sorbent na kemikali zilizokusanywa, maabara lazima kuamua ufanisi wa desorption, ufanisi wa kuondolewa kwa kemikali kutoka kwa sorbent na kutengenezea. Kwa gel ya mkaa na silika, kutengenezea kwa kawaida kutumika ni disulfidi kaboni. Kwa Tenax, kemikali hutolewa kwa kutumia desorption ya joto moja kwa moja kwenye chromatograph ya gesi.

Impingers kawaida ni chupa za glasi zilizo na bomba la kuingiza ambalo huruhusu hewa kuvutwa ndani ya chupa kupitia suluhisho ambalo hukusanya gesi na mvuke kwa kufyonzwa bila kubadilika katika suluhisho au kwa mmenyuko wa kemikali. Impingers hutumiwa kidogo na kidogo katika ufuatiliaji wa mahali pa kazi, hasa kwa sampuli za kibinafsi, kwa sababu zinaweza kuvunja, na vyombo vya habari vya kioevu vinaweza kumwagika kwa mfanyakazi. Kuna aina mbalimbali za viambatanisho, ikiwa ni pamoja na chupa za kuoshea gesi, vifyonzaji ond, safu wima za shanga za glasi, vipumuaji vya midget na viputo vilivyokangwa. Vipingi vyote vinaweza kutumika kukusanya sampuli za eneo; impinga inayotumika sana, mpingaji wa midget, inaweza kutumika kwa sampuli za kibinafsi pia.

Vichunguzi visivyotumika, au vya usambaaji ni vidogo, havina sehemu zinazosonga na vinapatikana kwa uchafu wa kikaboni na isokaboni. Vichunguzi vingi vya kikaboni hutumia mkaa ulioamilishwa kama njia ya kukusanya. Kinadharia, kiwanja chochote kinachoweza kuchujwa na bomba la sorbent ya mkaa na pampu kinaweza kupigwa sampuli kwa kutumia kifuatiliaji tulivu. Kila kifuatiliaji kina jiometri iliyoundwa mahususi ili kutoa kiwango bora cha sampuli. Sampuli huanza wakati kifuniko cha kufuatilia kinaondolewa na huisha wakati kifuniko kinabadilishwa. Vichunguzi vingi vya uenezaji ni sahihi kwa mfiduo wa wastani wa saa nane wa muda na hazifai kwa mifichuo ya muda mfupi.

Mifuko ya sampuli inaweza kutumika kukusanya sampuli jumuishi za gesi na mivuke. Zina upenyezaji na sifa za utangazaji zinazowezesha kuhifadhi kwa siku na hasara ndogo. Mifuko hutengenezwa kwa Teflon (polytetrafluoroethilini) na Tedlar (polyvinylfluoride).

Vyombo vya habari vya sampuli: nyenzo za chembe

Sampuli za kazini kwa nyenzo za chembe, au erosoli, kwa sasa iko katika hali ya kubadilika; njia za sampuli za jadi hatimaye zitabadilishwa na mbinu za kuchagua ukubwa wa chembe (PSS) za sampuli. Mbinu za kitamaduni za sampuli zitajadiliwa kwanza, zikifuatiwa na mbinu za PSS.

Vyombo vya habari vinavyotumiwa zaidi kwa kukusanya erosoli ni vichungi vya nyuzi au membrane; kuondolewa kwa erosoli kutoka kwa mkondo wa hewa hutokea kwa mgongano na kushikamana kwa chembe kwenye uso wa filters. Uchaguzi wa kichungi hutegemea sifa za kimaumbile na kemikali za erosoli zitakazochukuliwa sampuli, aina ya sampuli na aina ya uchanganuzi. Wakati wa kuchagua vichungi, lazima vikaguliwe kwa ufanisi wa mkusanyiko, kushuka kwa shinikizo, hygroscopicity, uchafuzi wa mandharinyuma, nguvu na saizi ya pore, ambayo inaweza kuanzia 0.01 hadi 10 μm. Vichungi vya utando hutengenezwa kwa ukubwa mbalimbali wa pore na kwa kawaida hutengenezwa kutoka kwa esta selulosi, polyvinylchloride au polytetrafluoroethilini. Mkusanyiko wa chembe hutokea kwenye uso wa chujio; kwa hivyo, vichungi vya utando kawaida hutumika katika programu ambapo hadubini itafanywa. Vichungi vilivyochanganywa vya esta selulosi vinaweza kuyeyushwa kwa urahisi na asidi na kwa kawaida hutumiwa kukusanya metali kwa uchambuzi kwa kufyonzwa kwa atomiki. Vichungi vya Nucleopore (polycarbonate) ni nguvu sana na ni thabiti kwa joto, na hutumiwa kwa sampuli na kuchambua nyuzi za asbesto kwa kutumia hadubini ya elektroni ya upitishaji. Vichungi vya nyuzi kwa kawaida hutengenezwa kwa glasi ya nyuzi na hutumiwa sampuli ya erosoli kama vile dawa na risasi.

Kwa mfiduo wa kikazi kwa erosoli, kiwango cha hewa kinachojulikana kinaweza kuchukuliwa sampuli kupitia vichungi, jumla ya ongezeko la uzito (uchanganuzi wa gravimetric) unaweza kupimwa (mg/m3 hewa), jumla ya idadi ya chembe inaweza kuhesabiwa (nyuzi/cc) au erosoli inaweza kutambuliwa (uchambuzi wa kemikali). Kwa mahesabu ya wingi, jumla ya vumbi linaloingia kwenye sampuli au sehemu tu ya kupumua inaweza kupimwa. Kwa vumbi kamili, ongezeko la wingi linawakilisha mfiduo kutoka kwa utuaji katika sehemu zote za njia ya upumuaji. Jumla ya sampuli za vumbi huathiriwa na hitilafu kutokana na upepo mkali kupita kwenye sampuli na mwelekeo usiofaa wa sampuli. Upepo mkali, na vichungi vinavyotazama wima, vinaweza kusababisha mkusanyiko wa chembechembe za ziada na kukadiria kupita kiasi kwa mfiduo.

Kwa sampuli ya vumbi inayoweza kupumua, ongezeko la wingi linawakilisha mfiduo kutoka kwa utuaji katika eneo la kubadilishana gesi (alveolar) ya njia ya upumuaji. Ili kukusanya sehemu inayoweza kupumua pekee, kiambatanisho kiitwacho kimbunga hutumiwa kubadilisha usambaaji wa vumbi linalopeperuka hewani linalowasilishwa kwenye kichujio. Aerosols huvutwa kwenye kimbunga, kuharakishwa na kuzungushwa, na kusababisha chembe nzito zaidi kurushwa nje kwenye ukingo wa mkondo wa hewa na kudondoshwa hadi sehemu ya kuondoa chini ya kimbunga. Chembe zinazoweza kupumua ambazo ni chini ya 10 μm hubakia kwenye mkondo wa hewa na hutolewa na kukusanywa kwenye kichujio kwa uchanganuzi unaofuata wa gravimetric.

Hitilafu za sampuli zinazopatikana wakati wa kufanya sampuli ya vumbi kamili na inayoweza kupumua husababisha vipimo ambavyo haionyeshi kwa usahihi mfiduo au kuhusiana na athari mbaya za kiafya. Kwa hivyo, PSS imependekezwa kufafanua upya uhusiano kati ya ukubwa wa chembe, athari mbaya ya afya na mbinu ya sampuli. Katika sampuli ya PSS, kipimo cha chembe kinahusiana na saizi zinazohusishwa na athari mahususi za kiafya. Shirika la Kimataifa la Kuweka Viwango (ISO) na ACGIH wamependekeza sehemu tatu za molekuli ya chembe: molekuli ya chembe inayoweza kuvuta (IPM), molekuli ya chembe ya kifua (TPM) na chembe chembe inayoweza kupumua (RPM). IPM inarejelea chembe zinazoweza kutarajiwa kuingia kupitia pua na mdomo, na zingechukua nafasi ya sehemu ya jumla ya molekuli ya jadi. TPM inarejelea chembe zinazoweza kupenya mfumo wa juu wa kupumua kupita larynx. RPM inarejelea chembe ambazo zinaweza kuweka katika eneo la kubadilishana gesi kwenye pafu, na zingechukua nafasi ya sehemu ya sasa ya molekuli inayoweza kupumua. Kupitishwa kwa vitendo kwa sampuli ya PSS kunahitaji uundaji wa mbinu mpya za sampuli za erosoli na vikomo vya mfiduo wa kazi mahususi wa PSS.

Vyombo vya habari vya sampuli: nyenzo za kibaolojia

Kuna mbinu chache sanifu za kuchukua sampuli za nyenzo za kibayolojia au erosoli. Ingawa mbinu za sampuli ni sawa na zile zinazotumiwa kwa chembechembe nyingine zinazopeperuka hewani, uwezekano wa kuwepo kwa erosoli nyingi za kibayolojia lazima uhifadhiwe ili kuhakikisha ukuaji wa kimaabara. Kwa hiyo, ni vigumu zaidi kukusanya, kuhifadhi na kuchambua. Mkakati wa kuchukua sampuli za erosoli za kibayolojia unahusisha kukusanya moja kwa moja kwenye agari ya kirutubisho cha semisolid au kuweka sahani baada ya kukusanywa katika vimiminika, kuangulia kwa siku kadhaa na utambuzi na ukadiriaji wa seli ambazo zimekua. Marunda ya seli ambayo yameongezeka kwenye agari yanaweza kuhesabiwa kuwa vitengo vya kutengeneza koloni (CFU) kwa bakteria au kuvu wanaoweza kuishi, na vitengo vya kutengeneza plaque (PFU) kwa virusi hai. Isipokuwa spora, vichungi havipendekezwi kwa mkusanyiko wa bioaerosol kwa sababu upungufu wa maji mwilini husababisha uharibifu wa seli.

Viumbe vidogo vinavyoweza kutumika kwa hewa hukusanywa kwa kutumia viambajengo vya glasi zote (AGI-30), sampuli za mpasuko na viathiri visivyo na hewa. Impingers hukusanya bioaerosoli katika kioevu na sampuli ya mpasuko hukusanya bioaerosoli kwenye slaidi za kioo kwa viwango vya juu na mtiririko. Kiathiriwa hutumika kwa hatua moja hadi sita, kila moja ikiwa na sahani ya Petri, ili kuruhusu mgawanyo wa chembe kwa ukubwa.

Ufafanuzi wa matokeo ya sampuli lazima ufanywe kwa misingi ya kesi kwa kesi kwa sababu hakuna vikomo vya mfiduo wa kikazi. Vigezo vya tathmini lazima viamuliwe kabla ya kuchukua sampuli; kwa uchunguzi wa hewa ya ndani, haswa, sampuli zilizochukuliwa nje ya jengo hutumiwa kama kumbukumbu ya usuli. Kanuni ya kidole gumba ni kwamba viwango vinapaswa kuwa nyuma mara kumi ili kushuku uchafuzi. Unapotumia mbinu za uwekaji sahani za kitamaduni, viwango huenda havikadiriwi kwa sababu ya upotevu wa uwezo wa kumea wakati wa sampuli na incubation.

Sampuli ya ngozi na uso

Hakuna mbinu za kawaida za kutathmini mfiduo wa ngozi kwa kemikali na kutabiri kipimo. Sampuli ya uso inafanywa ili kutathmini mbinu za kazi na kutambua vyanzo vinavyoweza kufyonzwa na kumeza ngozi. Aina mbili za mbinu za sampuli za uso hutumiwa kutathmini uwezo wa ngozi na kumeza: njia za moja kwa moja, ambazo zinahusisha sampuli ya ngozi ya mfanyakazi, na mbinu zisizo za moja kwa moja, ambazo zinahusisha kufuta nyuso za sampuli.

Sampuli ya ngozi ya moja kwa moja inahusisha kuweka pedi za chachi kwenye ngozi ili kunyonya kemikali, suuza ngozi kwa vimumunyisho ili kuondoa uchafu na kutumia fluorescence kutambua uchafuzi wa ngozi. Vipande vya chachi huwekwa kwenye sehemu tofauti za mwili na huachwa wazi au huwekwa chini ya vifaa vya kinga binafsi. Mwishoni mwa siku ya kazi usafi huondolewa na kuchambuliwa katika maabara; usambazaji wa viwango kutoka sehemu mbalimbali za mwili hutumiwa kutambua maeneo ya mfiduo wa ngozi. Njia hii ni ya gharama nafuu na rahisi kufanya; hata hivyo, matokeo ni mdogo kwa sababu pedi za chachi sio mifano nzuri ya kimwili ya sifa za ngozi na uhifadhi, na viwango vilivyopimwa si lazima viwakilishi vya mwili mzima.

Rinses za ngozi huhusisha kuifuta ngozi na vimumunyisho au kuweka mikono katika mifuko ya plastiki iliyojaa vimumunyisho ili kupima mkusanyiko wa kemikali juu ya uso. Njia hii inaweza kudharau kipimo kwa sababu ni sehemu tu ya kemikali ambayo haijafyonzwa hukusanywa.

Ufuatiliaji wa fluorescence hutumika kutambua kuachwa kwa ngozi kwa kemikali ambazo asili yake ni fluoresce, kama vile aromatics ya polynuclear, na kutambua kuambukizwa kwa kemikali ambapo misombo ya fluorescent imeongezwa kwa makusudi. Ngozi inachanganuliwa na mwanga wa ultraviolet ili kuona uchafuzi. Taswira hii inawapa wafanyikazi ushahidi wa athari za mazoea ya kazi kwenye mfiduo; utafiti unaendelea ili kukadiria kiwango cha umeme na kuhusisha na kipimo.

Mbinu za sampuli za kufuta zisizo za moja kwa moja zinahusisha matumizi ya chachi, vichujio vya nyuzi za kioo au vichujio vya karatasi vya selulosi, kufuta sehemu za ndani za glavu au vipumuaji, au sehemu za juu za nyuso. Viyeyusho vinaweza kuongezwa ili kuongeza ufanisi wa ukusanyaji. Kisha chachi au vichungi vinachambuliwa kwenye maabara. Ili kusawazisha matokeo na kuwezesha ulinganisho kati ya sampuli, kiolezo cha mraba kinatumika sampuli ya sentimita 100.2 eneo hilo.

Vyombo vya habari vya kibaolojia

Sampuli za damu, mkojo na hewa iliyotoka nje ni vielelezo vinavyofaa zaidi kwa ufuatiliaji wa kawaida wa kibiolojia, wakati nywele, maziwa, mate na misumari hutumiwa mara kwa mara. Ufuatiliaji wa kibayolojia unafanywa kwa kukusanya sampuli nyingi za damu na mkojo mahali pa kazi na kuzichambua katika maabara. Sampuli za hewa iliyopumuliwa hukusanywa kwenye mifuko ya Tedlar, bomba za kioo zilizoundwa mahususi au zilizopo za sorbent, na huchambuliwa shambani kwa kutumia vyombo vya kusoma moja kwa moja, au kwenye maabara. Sampuli za damu, mkojo na hewa iliyotolewa exhaled hutumiwa kimsingi kupima kiwanja cha mzazi ambacho hakijabadilika (kemikali ile ile ambayo huchukuliwa katika hewa ya mahali pa kazi), metabolite yake au mabadiliko ya biokemikali (ya kati) ambayo yamechochewa mwilini. Kwa mfano, madini ya kiwanja ya risasi hupimwa katika damu ili kutathmini mfiduo wa risasi, metabolite ya asidi ya mandeliti hupimwa kwa mkojo kwa styrene na ethyl benzene, na carboxyhaemoglobin ni kipimo cha kati katika damu kwa kaboni monoksidi na kloridi ya methylene. Kwa ufuatiliaji wa mfiduo, mkusanyiko wa kiambishi bora utahusishwa sana na ukubwa wa mfiduo. Kwa ufuatiliaji wa kimatibabu, mkusanyiko wa kiambishi bora utahusishwa sana na ukolezi wa chombo kinacholengwa.

Muda wa ukusanyaji wa vielelezo unaweza kuathiri manufaa ya vipimo; sampuli zinapaswa kukusanywa katika nyakati ambazo zinaonyesha mfiduo kwa usahihi zaidi. Muda unahusiana na utaftaji wa nusu ya maisha ya kibaolojia ya kemikali, ambayo inaonyesha jinsi kemikali inavyoondolewa haraka kutoka kwa mwili; hii inaweza kutofautiana kutoka saa hadi mwaka. Viwango vinavyolengwa vya kemikali na nusu ya maisha mafupi ya kibaolojia hufuata kwa karibu mkusanyiko wa mazingira; viwango vinavyolengwa vya kemikali katika viungo vilivyo na nusu ya maisha marefu ya kibayolojia hubadilikabadilika kidogo sana kutokana na mfiduo wa mazingira. Kwa kemikali zilizo na nusu ya maisha mafupi ya kibayolojia, chini ya saa tatu, sampuli inachukuliwa mara moja mwishoni mwa siku ya kazi, kabla ya viwango kupungua kwa kasi, ili kuonyesha mfiduo siku hiyo. Sampuli zinaweza kuchukuliwa wakati wowote kwa kemikali zenye maisha marefu nusu, kama vile biphenyl poliklorini na risasi.

Wachunguzi wa wakati halisi

Vyombo vya kusoma moja kwa moja hutoa quantification ya wakati halisi ya uchafu; sampuli inachambuliwa ndani ya vifaa na hauhitaji uchambuzi wa maabara nje ya tovuti (Maslansky na Maslansky 1993). Viunga vinaweza kupimwa bila kwanza kuzikusanya kwenye vyombo vya habari tofauti, kisha kuzisafirisha, kuzihifadhi na kuzichanganua. Kuzingatia husomwa moja kwa moja kutoka kwa mita, onyesho, kinasa sauti cha chati na kirekodi data, au kutoka kwa mabadiliko ya rangi. Vyombo vya kusoma moja kwa moja hutumiwa hasa kwa gesi na mvuke; vyombo vichache vinapatikana kwa chembechembe za ufuatiliaji. Vyombo hutofautiana kwa gharama, ugumu, kutegemewa, saizi, unyeti na umaalum. Ni pamoja na vifaa rahisi, kama vile mirija ya rangi, ambayo hutumia mabadiliko ya rangi kuonyesha umakini; vyombo maalum ambavyo ni maalum kwa kemikali, kama vile viashirio vya monoksidi kaboni, viashirio vya gesi inayoweza kuwaka (milipuko) na mita za mvuke za zebaki; na zana za uchunguzi, kama vile vielelezo vya infrared, vinavyochunguza makundi makubwa ya kemikali. Vyombo vya kusoma moja kwa moja hutumia mbinu mbalimbali za kimwili na kemikali ili kuchambua gesi na mivuke, ikiwa ni pamoja na conductivity, ionization, potentiometry, photometry, tracers ya mionzi na mwako.

Vyombo vinavyobebeka vya kusoma moja kwa moja vinavyobebeka ni pamoja na kromatografu za gesi zinazotumia betri, vichanganuzi vya mvuke kikaboni na vipimo vya infrared. Kromatografia za gesi na vichunguzi vya mvuke wa kikaboni hutumiwa hasa kwa ufuatiliaji wa mazingira kwenye tovuti za taka hatari na kwa ufuatiliaji wa hewa iliyoko kwenye jamii. Kromatografia za gesi zilizo na vigunduzi vinavyofaa ni mahususi na ni nyeti, na zinaweza kukadiria kemikali katika viwango vya chini sana. Vichanganuzi vya mvuke wa kikaboni kawaida hutumiwa kupima madarasa ya misombo. Vipimo vya kubebeka vya infrared hutumiwa kimsingi kwa ufuatiliaji wa kazini na kugundua uvujaji kwa sababu ni nyeti na mahususi kwa anuwai ya misombo.

Vichunguzi vidogo vya kibinafsi vinavyosoma moja kwa moja vinapatikana kwa gesi chache za kawaida (klorini, sianidi hidrojeni, salfidi hidrojeni, hidrazini, oksijeni, fosjini, dioksidi sulfuri, dioksidi ya nitrojeni na monoksidi kaboni). Hukusanya vipimo vya ukolezi katika muda wa siku na zinaweza kutoa usomaji wa moja kwa moja wa mkusanyiko wa wastani wa uzito wa muda na pia kutoa maelezo mafupi ya uchafu kwa siku.

Mirija ya rangi ( mirija ya kugundua) ni rahisi kutumia, nafuu na inapatikana kwa aina mbalimbali za kemikali. Zinaweza kutumiwa kutambua kwa haraka aina za uchafuzi wa hewa na kutoa makadirio ya viwango vinavyoweza kutumika wakati wa kubainisha viwango vya mtiririko wa pampu na ujazo. Mirija ya rangi ni mirija ya glasi iliyojaa nyenzo dhabiti ya punjepunje ambayo imetungwa na wakala wa kemikali ambao unaweza kuguswa na uchafu na kuleta mabadiliko ya rangi. Baada ya ncha mbili zilizofungwa za bomba kufunguliwa, mwisho mmoja wa bomba huwekwa kwenye pampu ya mkono. Kiasi kilichopendekezwa cha hewa iliyochafuliwa huchukuliwa sampuli kupitia bomba kwa kutumia idadi maalum ya viharusi vya pampu kwa kemikali fulani. Mabadiliko ya rangi au stain hutolewa kwenye bomba, kwa kawaida ndani ya dakika mbili, na urefu wa stain ni sawia na mkusanyiko. Baadhi ya mirija ya rangi imebadilishwa kwa sampuli ya muda mrefu, na hutumiwa na pampu zinazotumia betri ambazo zinaweza kufanya kazi kwa angalau saa nane. Mabadiliko ya rangi yanayotolewa yanawakilisha mkusanyiko wa wastani wa uzito wa wakati. Mirija ya rangi ni nzuri kwa uchambuzi wa ubora na upimaji; hata hivyo, umaalumu na usahihi wao ni mdogo. Usahihi wa mirija ya rangi sio juu kama ule wa mbinu za maabara au vyombo vingine vingi vya wakati halisi. Kuna mamia ya mirija, ambayo mingi ina unyeti mtambuka na inaweza kutambua zaidi ya kemikali moja. Hii inaweza kusababisha usumbufu unaorekebisha viwango vilivyopimwa.

Vichunguzi vya erosoli vinavyosoma moja kwa moja haviwezi kutofautisha kati ya vichafuzi, kwa kawaida hutumiwa kuhesabu au kupima ukubwa wa chembe, na hutumiwa hasa kwa uchunguzi, wala si kubainisha TWA au mfiduo wa papo hapo. Vyombo vya wakati halisi hutumia sifa za macho au za umeme ili kubaini wingi wa jumla na wa kupumua, hesabu ya chembe na saizi ya chembe. Vichunguzi vya erosoli vinavyotawanya nuru, au fotomita za erosoli, hutambua nuru iliyotawanywa na chembe zinapopitia kiasi cha kifaa. Kadiri idadi ya chembe inavyoongezeka, kiasi cha mwanga uliotawanyika huongezeka na ni sawia na wingi. Vichunguzi vya erosoli vinavyosambaza mwanga haviwezi kutumika kutofautisha kati ya aina za chembe; hata hivyo, ikiwa hutumiwa mahali pa kazi ambapo kuna idadi ndogo ya vumbi vilivyopo, wingi unaweza kuhusishwa na nyenzo fulani. Vichunguzi vya erosoli vyenye nyuzi hutumika kupima ukolezi wa chembechembe zinazopeperuka hewani kama vile asbesto. Fibers ni iliyokaa katika uwanja wa umeme oscillating na ni mwanga na laser heliamu neon; mipigo inayotokana na mwanga hugunduliwa na bomba la photomultiplier. Photometers za kupunguza mwanga hupima kutoweka kwa mwanga kwa chembe; uwiano wa mwanga wa tukio kwa mwanga uliopimwa ni sawia na ukolezi.

Mbinu za Uchambuzi

Kuna njia nyingi zinazopatikana za kuchambua sampuli za maabara kwa uchafu. Baadhi ya mbinu zinazotumika zaidi za kukadiria gesi na mivuke hewani ni pamoja na kromatografia ya gesi, taswira ya wingi, ufyonzaji wa atomiki, uchunguzi wa infrared na UV na polarography.

Kromatografia ya gesi ni mbinu inayotumiwa kutenganisha na kuweka kemikali katika michanganyiko kwa uchanganuzi wa kiasi unaofuata. Kuna vipengele vitatu kuu vya mfumo: sampuli ya mfumo wa sindano, safu na detector. Sampuli ya kioevu au ya gesi hudungwa kwa kutumia sindano, kwenye mkondo wa hewa ambao hubeba sampuli kupitia safu ambapo vijenzi vimetenganishwa. Safu imejaa vifaa vinavyoingiliana tofauti na kemikali tofauti, na kupunguza kasi ya harakati za kemikali. Mwingiliano wa tofauti husababisha kila kemikali kusafiri kupitia safu kwa kasi tofauti. Baada ya kutengana, kemikali hizo huingia moja kwa moja kwenye kigunduzi, kama vile kigunduzi cha ioni ya moto (FID), kigunduzi cha kupiga picha-ionization (PID) au kigunduzi cha kukamata elektroni (ECD); ishara sawia na ukolezi imesajiliwa kwenye kinasa cha chati. FID inatumika kwa karibu viumbe vyote vya kikaboni ikiwa ni pamoja na: aromatics, hidrokaboni za mnyororo wa moja kwa moja, ketoni na hidrokaboni za klorini. Mkusanyiko hupimwa kwa kuongezeka kwa idadi ya ayoni zinazozalishwa kwani hidrokaboni tete inachomwa na mwali wa hidrojeni. PID inatumika kwa viumbe hai na baadhi ya isokaboni; ni muhimu hasa kwa misombo ya kunukia kama vile benzene, na inaweza kutambua hidrokaboni alifatiki, kunukia na halojeni. Kuzingatia hupimwa kwa ongezeko la idadi ya ioni zinazozalishwa wakati sampuli inapigwa na mionzi ya ultraviolet. ECD hutumiwa kimsingi kwa kemikali zenye halojeni; inatoa majibu kidogo kwa hidrokaboni, alkoholi na ketoni. Mkusanyiko hupimwa kwa mtiririko wa sasa kati ya electrodes mbili zinazosababishwa na ionization ya gesi na radioactivity.

Kipima spectrophotometer kinatumika kuchanganua michanganyiko changamano ya kemikali zilizopo katika kiwango cha ufuatiliaji. Mara nyingi huunganishwa na chromatograph ya gesi kwa ajili ya kutenganisha na kuhesabu uchafuzi tofauti.

Maonyesho ya ufyonzaji wa atomiki hutumika kimsingi kukadiria metali kama vile zebaki. Ufyonzwaji wa atomiki ni ufyonzaji wa mwanga wa urefu fulani wa mawimbi kwa atomi huru, ya hali ya chini; wingi wa mwanga kufyonzwa unahusiana na ukolezi. Mbinu hiyo ni mahususi sana, nyeti na ya haraka, na inatumika moja kwa moja kwa takriban vipengele 68. Vikomo vya ugunduzi viko katika safu ndogo ya ppb hadi ya chini-ppm.

Uchambuzi wa infrared ni mbinu yenye nguvu, nyeti, mahususi na yenye matumizi mengi. Inatumia ufyonzaji wa nishati ya infrared kupima kemikali nyingi za isokaboni na za kikaboni; kiasi cha mwanga kufyonzwa ni sawia na ukolezi. Wigo wa ufyonzaji wa kiwanja hutoa taarifa kuwezesha utambuzi na ukadiriaji wake.

Mtazamo wa ufyonzaji wa UV hutumiwa kwa uchanganuzi wa hidrokaboni zenye kunukia wakati mwingiliano unajulikana kuwa mdogo. Kiasi cha kunyonya kwa mwanga wa UV ni sawia moja kwa moja na ukolezi.

Mbinu za polarografia zinatokana na uchanganuzi wa kielektroniki wa sampuli ya myeyusho kwa kutumia elektrodi iliyogawanyika kwa urahisi na elektrodi isiyoweza kutambulika. Zinatumika kwa uchambuzi wa ubora na kiasi wa aldehydes, hidrokaboni za klorini na metali.

 

Back

Baada ya hatari kutambuliwa na kutathminiwa, hatua zinazofaa zaidi (mbinu za kudhibiti) kwa hatari fulani lazima ziamuliwe. Njia za udhibiti kawaida hugawanywa katika vikundi vitatu:

 1. vidhibiti vya uhandisi
 2. vidhibiti vya kiutawala
 3. vifaa vya kinga binafsi.

 

Kama ilivyo kwa mabadiliko yoyote katika michakato ya kazi, mafunzo lazima yatolewe ili kuhakikisha mafanikio ya mabadiliko hayo.

Udhibiti wa uhandisi ni mabadiliko ya mchakato au vifaa ambavyo hupunguza au kuondoa kufichua kwa wakala. Kwa mfano, kubadilisha kemikali yenye sumu kidogo katika mchakato au kusakinisha uingizaji hewa wa moshi ili kuondoa mivuke inayozalishwa wakati wa hatua ya mchakato, ni mifano ya vidhibiti vya uhandisi. Katika kesi ya udhibiti wa kelele, kufunga vifaa vya kunyonya sauti, vifuniko vya ujenzi na kufunga mufflers kwenye vituo vya kutolea nje hewa ni mifano ya udhibiti wa uhandisi. Aina nyingine ya udhibiti wa uhandisi inaweza kuwa kubadilisha mchakato yenyewe. Mfano wa aina hii ya udhibiti itakuwa kuondolewa kwa hatua moja au zaidi ya upunguzaji mafuta katika mchakato ambao ulihitaji hatua tatu za uondoaji mafuta. Kwa kuondoa hitaji la kazi iliyozalisha mfiduo, mfiduo wa jumla kwa mfanyakazi umedhibitiwa. Faida ya udhibiti wa uhandisi ni ushiriki mdogo wa mfanyakazi, ambaye anaweza kufanya kazi katika mazingira yaliyodhibitiwa zaidi wakati, kwa mfano, uchafu huondolewa moja kwa moja kutoka kwa hewa. Linganisha hili na hali ambapo njia iliyochaguliwa ya udhibiti ni kipumuaji cha kuvaa na mfanyakazi wakati wa kufanya kazi katika mahali pa kazi "isiyodhibitiwa". Mbali na mwajiri kusakinisha kikamilifu udhibiti wa uhandisi kwenye vifaa vilivyopo, vifaa vipya vinaweza kununuliwa ambavyo vina vidhibiti au vidhibiti vingine vyema zaidi. Mbinu ya kuchanganya mara nyingi imekuwa na ufanisi (yaani, kusakinisha baadhi ya vidhibiti vya uhandisi sasa na kuhitaji vifaa vya kujikinga hadi kifaa kipya kitakapowasili na vidhibiti bora zaidi ambavyo vitaondoa hitaji la vifaa vya kinga binafsi). Baadhi ya mifano ya kawaida ya udhibiti wa uhandisi ni:

 • uingizaji hewa (uingizaji hewa wa jumla na wa ndani wa kutolea nje)
 • kutengwa (weka kizuizi kati ya mfanyakazi na wakala)
 • uingizwaji (badala ya sumu kidogo, nyenzo zisizoweza kuwaka, nk)
 • badilisha mchakato (ondoa hatua za hatari).

 

Mtaalamu wa usafi wa mazingira kazini lazima awe mwangalifu kwa majukumu ya kazi ya mfanyakazi na lazima aombe ushiriki wa wafanyikazi wakati wa kuunda au kuchagua vidhibiti vya uhandisi. Kuweka vizuizi mahali pa kazi, kwa mfano, kunaweza kudhoofisha uwezo wa mfanyakazi kufanya kazi na kunaweza kuhimiza "mazungumzo ya kazi". Udhibiti wa uhandisi ni njia bora zaidi za kupunguza udhihirisho. Pia, mara nyingi, ni ghali zaidi. Kwa kuwa udhibiti wa uhandisi ni wa ufanisi na wa gharama kubwa ni muhimu kuongeza ushiriki wa wafanyakazi katika uteuzi na muundo wa udhibiti. Hii inapaswa kusababisha uwezekano mkubwa kwamba vidhibiti vitapunguza udhihirisho.

Udhibiti wa kiutawala unahusisha mabadiliko katika jinsi mfanyakazi hutimiza majukumu muhimu ya kazi—kwa mfano, muda anaofanya kazi katika eneo ambako matukio ya kukaribiana hutokea, au mabadiliko ya mazoea ya kazi kama vile uboreshaji wa nafasi ya mwili ili kupunguza udhihirisho. Udhibiti wa kiutawala unaweza kuongeza ufanisi wa uingiliaji kati lakini kuwa na vikwazo kadhaa:

 1. Mzunguko wa wafanyikazi unaweza kupunguza wastani wa kukabiliwa na siku ya kazi lakini hutoa vipindi vya mfiduo wa juu wa muda mfupi kwa idadi kubwa ya wafanyikazi. Kadiri zaidi inavyojulikana kuhusu sumu na njia zake za kutenda, udhihirisho wa kilele wa muda mfupi unaweza kuwakilisha hatari kubwa kuliko inavyohesabiwa kulingana na mchango wao katika kukaribia wastani.
 2. Kubadilisha mazoea ya kazi ya wafanyikazi kunaweza kuwasilisha changamoto kubwa ya utekelezaji na ufuatiliaji. Jinsi mazoea ya kazi yanavyotekelezwa na kufuatiliwa huamua kama yatakuwa na ufanisi au la. Uangalifu huu wa usimamizi wa mara kwa mara ni gharama kubwa ya udhibiti wa utawala.

 

Vifaa vya kinga binafsi vina vifaa vinavyotolewa kwa mfanyakazi na vinavyotakiwa kuvaliwa wakati wa kufanya kazi fulani (au zote). Mifano ni pamoja na vipumuaji, miwani ya kemikali, glavu za kujikinga na vifuniko vya uso. Vifaa vya kinga ya kibinafsi hutumiwa kwa kawaida katika hali ambapo udhibiti wa uhandisi haujafaulu katika kudhibiti ukaribiaji wa viwango vinavyokubalika au ambapo udhibiti wa uhandisi haujapatikana kuwa unaowezekana (kwa gharama au sababu za uendeshaji). Vifaa vya kujikinga vinaweza kutoa ulinzi mkubwa kwa wafanyakazi vikivaliwa na kutumiwa ipasavyo. Katika kesi ya ulinzi wa upumuaji, vipengele vya ulinzi (uwiano wa ukolezi nje ya kipumulio hadi ile ya ndani) inaweza kuwa 1,000 au zaidi kwa vipumuaji vyenye shinikizo chanya au kumi kwa vipumuaji vya kusafisha hewa vya nusu uso. Kinga (ikiwa imechaguliwa ipasavyo) inaweza kulinda mikono kwa masaa kutoka kwa vimumunyisho. Miwaniko inaweza kutoa ulinzi bora dhidi ya michirizi ya kemikali.

Kuingilia kati: Mambo ya Kuzingatia

Mara nyingi mchanganyiko wa vidhibiti hutumiwa kupunguza udhihirisho wa viwango vinavyokubalika. Mbinu zozote zitakazochaguliwa, uingiliaji kati lazima upunguze mfiduo na hatari inayosababisha kwa kiwango kinachokubalika. Kuna, hata hivyo, mambo mengine mengi ambayo yanahitaji kuzingatiwa wakati wa kuchagua kuingilia kati. Kwa mfano:

 • ufanisi wa vidhibiti
 • urahisi wa matumizi na mfanyakazi
 • gharama ya vidhibiti
 • utoshelevu wa mali ya onyo ya nyenzo
 • kiwango kinachokubalika cha mfiduo
 • mzunguko wa mfiduo
 • njia za mfiduo
 • mahitaji ya udhibiti kwa udhibiti maalum.

 

Ufanisi wa udhibiti

Ufanisi wa udhibiti ni dhahiri jambo la kuzingatia wakati wa kuchukua hatua ili kupunguza udhihirisho. Wakati wa kulinganisha aina moja ya uingiliaji kati na nyingine, kiwango cha ulinzi kinachohitajika lazima kiwe sahihi kwa changamoto; kudhibiti kupita kiasi ni upotevu wa rasilimali. Rasilimali hizo zinaweza kutumika kupunguza udhihirisho mwingine au udhihirisho wa wafanyikazi wengine. Kwa upande mwingine, udhibiti mdogo sana huwaacha mfanyakazi wazi kwa hali mbaya ya afya. Hatua ya kwanza muhimu ni kuorodhesha afua kulingana na ufanisi wake, kisha utumie nafasi hii kutathmini umuhimu wa vipengele vingine.

Urahisi wa kutumia

Ili udhibiti wowote uwe na ufanisi ni lazima mfanyakazi awe na uwezo wa kufanya kazi zake kwa udhibiti uliopo. Kwa mfano, ikiwa njia ya udhibiti iliyochaguliwa ni mbadala, basi mfanyakazi lazima ajue hatari za kemikali mpya, afunzwe taratibu za utunzaji salama, aelewe taratibu zinazofaa za utupaji, na kadhalika. Ikiwa udhibiti ni wa kutengwa-kuweka uzio karibu na dutu au mfanyakazi-uzio lazima umruhusu mfanyakazi kufanya kazi yake. Ikiwa hatua za udhibiti zinaingilia kati kazi za kazi, mfanyakazi atasita kuzitumia na anaweza kutafuta njia za kukamilisha kazi ambazo zinaweza kusababisha kuongezeka, sio kupungua, maonyesho.

gharama

Kila shirika lina mipaka ya rasilimali. Changamoto ni kuongeza matumizi ya rasilimali hizo. Wakati udhihirisho wa hatari unapotambuliwa na mkakati wa kuingilia kati unatengenezwa, gharama lazima iwe sababu. "Ununuzi bora" mara nyingi hautakuwa suluhisho la chini au la juu zaidi. Gharama inakuwa sababu tu baada ya mbinu kadhaa zinazofaa za udhibiti zimetambuliwa. Gharama ya vidhibiti basi inaweza kutumika kuchagua vidhibiti ambavyo vitafanya kazi vyema katika hali hiyo mahususi. Ikiwa gharama ndiyo inayoamua mwanzoni, vidhibiti duni au visivyofaa vinaweza kuchaguliwa, au vidhibiti vinavyotatiza mchakato ambao mfanyakazi anafanya kazi. Haitakuwa busara kuchagua seti ya vidhibiti vya bei rahisi ambavyo vinaingilia na kupunguza kasi ya mchakato wa utengenezaji. Mchakato basi ungekuwa na matokeo ya chini na gharama kubwa zaidi. Kwa muda mfupi sana gharama "halisi" za udhibiti huu wa "gharama nafuu" zingekuwa kubwa sana. Wahandisi wa viwanda wanaelewa mpangilio na mchakato wa jumla; wahandisi wa uzalishaji wanaelewa hatua na michakato ya utengenezaji; wachambuzi wa masuala ya fedha wanaelewa matatizo ya mgao wa rasilimali. Wataalamu wa usafi wa mazingira kazini wanaweza kutoa ufahamu wa kipekee katika majadiliano haya kutokana na uelewa wao wa kazi mahususi za mfanyakazi, mwingiliano wa mfanyakazi na vifaa vya utengenezaji na vile vile vidhibiti vitafanya kazi katika mazingira fulani. Mbinu hii ya timu huongeza uwezekano wa kuchagua udhibiti unaofaa zaidi (kutoka kwa mitazamo mbalimbali).

Utoshelevu wa sifa za onyo

Wakati wa kumlinda mfanyakazi dhidi ya hatari ya afya ya kazini, sifa za onyo za nyenzo, kama vile harufu au mwasho, lazima zizingatiwe. Kwa mfano, ikiwa mfanyakazi wa semiconductor anafanya kazi katika eneo ambalo gesi ya arsine hutumiwa, sumu kali ya gesi huleta hatari kubwa. Hali hiyo inachangiwa na sifa duni sana za onyo za arsine—wafanyakazi hawawezi kugundua gesi ya arsine kwa kuona au kunusa hadi iwe juu ya viwango vinavyokubalika. Katika hali hii, vidhibiti ambavyo vina ufanisi mdogo katika kuweka mifichuo chini ya viwango vinavyokubalika haipaswi kuzingatiwa kwa sababu safari za juu ya viwango vinavyokubalika haziwezi kutambuliwa na wafanyikazi. Katika kesi hii, udhibiti wa uhandisi unapaswa kuwekwa ili kutenganisha mfanyakazi kutoka kwa nyenzo. Kwa kuongeza, ufuatiliaji unaoendelea wa gesi ya arsine unapaswa kuwekwa ili kuwaonya wafanyakazi wa kushindwa kwa udhibiti wa uhandisi. Katika hali zinazohusisha sumu ya juu na sifa duni za onyo, usafi wa kuzuia kazi unafanywa. Mtaalamu wa usafi wa kazi lazima awe rahisi na mwenye kufikiria wakati anakaribia tatizo la mfiduo.

Kiwango kinachokubalika cha mfiduo

Ikiwa vidhibiti vinazingatiwa ili kumlinda mfanyakazi kutokana na dutu kama vile asetoni, ambapo kiwango kinachokubalika cha kukaribiana kinaweza kuwa katika safu ya 800 ppm, kudhibiti hadi kiwango cha 400 ppm au chini ya hapo kunaweza kufikiwa kwa urahisi. Linganisha mfano wa udhibiti wa asetoni na udhibiti wa 2-ethoxyethanol, ambapo kiwango kinachokubalika cha mfiduo kinaweza kuwa katika masafa ya 0.5 ppm. Ili kupata punguzo sawa la asilimia (0.5 ppm hadi 0.25 ppm) pengine kungehitaji udhibiti tofauti. Kwa kweli, katika viwango hivi vya chini vya mfiduo, kutengwa kwa nyenzo kunaweza kuwa njia kuu ya udhibiti. Katika viwango vya juu vya mfiduo, uingizaji hewa unaweza kutoa upunguzaji muhimu. Kwa hiyo, kiwango kinachokubalika kilichoamuliwa (na serikali, kampuni, nk) kwa dutu kinaweza kupunguza uteuzi wa udhibiti.

Mzunguko wa mfiduo

Wakati wa kutathmini sumu, mfano wa kawaida hutumia uhusiano ufuatao:

MUDA x CONCENTRATION = DOSE 

Kipimo, katika kesi hii, ni kiasi cha nyenzo zinazopatikana kwa ajili ya kunyonya. Mjadala uliopita ulilenga katika kupunguza (kupunguza) sehemu ya mkusanyiko wa uhusiano huu. Mtu anaweza pia kupunguza muda unaotumika kufichuliwa (sababu ya msingi ya udhibiti wa kiutawala). Hii pia itapunguza kipimo. Suala hapa sio mfanyakazi kutumia muda katika chumba, lakini ni mara ngapi operesheni (kazi) inafanywa. Tofauti ni muhimu. Katika mfano wa kwanza, mfiduo unadhibitiwa kwa kuondoa wafanyakazi wakati wanakabiliwa na kiasi kilichochaguliwa cha sumu; jitihada za kuingilia kati hazielekezwi katika kudhibiti kiasi cha sumu (katika hali nyingi kunaweza kuwa na mbinu ya mchanganyiko). Katika kesi ya pili, mzunguko wa operesheni hutumiwa kutoa udhibiti unaofaa, sio kuamua ratiba ya kazi. Kwa mfano, ikiwa operesheni kama vile uondoaji mafuta inafanywa na mfanyakazi mara kwa mara, vidhibiti vinaweza kujumuisha uingizaji hewa, uwekaji wa kiyeyusho chenye sumu kidogo au hata mchakato otomatiki. Ikiwa operesheni inafanywa mara chache (kwa mfano, mara moja kwa robo) vifaa vya kinga vya kibinafsi vinaweza kuwa chaguo (kulingana na mambo mengi yaliyoelezwa katika sehemu hii). Kama mifano hii miwili inavyoonyesha, mara kwa mara operesheni inafanywa inaweza kuathiri moja kwa moja uteuzi wa vidhibiti. Bila kujali hali ya mfiduo, mara kwa mara ambayo mfanyakazi hufanya kazi lazima izingatiwe na kuingizwa katika uteuzi wa udhibiti.

Njia ya mfiduo ni wazi itaathiri njia ya udhibiti. Ikiwa hasira ya kupumua iko, uingizaji hewa, kupumua, na kadhalika, itazingatiwa. Changamoto kwa mtaalamu wa usafi wa mazingira ni kutambua njia zote za mfiduo. Kwa mfano, etha za glycol hutumiwa kama kutengenezea kwa carrier katika shughuli za uchapishaji. Viwango vya hewa vya eneo-kupumua vinaweza kupimwa na vidhibiti kutekelezwa. Etha za Glycol, hata hivyo, hufyonzwa haraka kupitia ngozi safi. Ngozi inawakilisha njia muhimu ya mfiduo na lazima izingatiwe. Kwa kweli, ikiwa glavu zisizo sahihi zimechaguliwa, mfiduo wa ngozi unaweza kuendelea kwa muda mrefu baada ya udhihirisho wa hewa kupungua (kutokana na mfanyakazi kuendelea kutumia glavu ambazo zimepata mafanikio). Mtaalamu wa usafi lazima atathmini dutu-mali yake ya kimwili, mali ya kemikali na toxicological, na kadhalika-kuamua ni njia gani za mfiduo zinazowezekana na zinazowezekana (kulingana na kazi zilizofanywa na mfanyakazi).

Katika mjadala wowote wa udhibiti, moja ya mambo ambayo lazima izingatiwe ni mahitaji ya udhibiti wa udhibiti. Kunaweza kuwa na kanuni za utendaji, kanuni, na kadhalika, ambazo zinahitaji seti maalum ya udhibiti. Msaidizi wa usafi wa kazi ana kubadilika zaidi na zaidi ya mahitaji ya udhibiti, lakini udhibiti wa chini ulioidhinishwa lazima usakinishwe. Kipengele kingine cha mahitaji ya udhibiti ni kwamba udhibiti ulioidhinishwa hauwezi kufanya kazi vizuri au unaweza kupingana na uamuzi bora wa mtaalamu wa usafi wa kazi. Mtaalamu wa usafi lazima awe mbunifu katika hali hizi na atafute suluhu zinazokidhi udhibiti na malengo ya utendaji bora ya shirika.

Mafunzo na Uwekaji lebo

Bila kujali ni aina gani ya uingiliaji kati itachaguliwa hatimaye, mafunzo na aina nyingine za arifa lazima zitolewe ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanaelewa afua hizo, kwa nini walichaguliwa, ni kupunguzwa kwa udhihirisho gani kunatarajiwa, na jukumu la wafanyikazi katika kufikia upunguzaji huo. . Bila ushiriki na uelewa wa nguvu kazi, afua zinaweza kushindwa au angalau kufanya kazi kwa ufanisi uliopunguzwa. Mafunzo hujenga ufahamu wa hatari katika nguvu kazi. Ufahamu huu mpya unaweza kuwa wa thamani sana kwa mtaalamu wa usafi wa mazingira katika kutambua na kupunguza udhihirisho ambao haukutambuliwa hapo awali au mifichuo mipya.

Mafunzo, uwekaji lebo na shughuli zinazohusiana zinaweza kuwa sehemu ya mpango wa kufuata udhibiti. Itakuwa jambo la busara kuangalia kanuni za ndani ili kuhakikisha kuwa aina yoyote ya mafunzo au uwekaji lebo inayofanywa inakidhi mahitaji ya udhibiti na uendeshaji.

Hitimisho

Katika mjadala huu mfupi wa afua, baadhi ya mambo ya jumla yamewasilishwa ili kuchochea mawazo. Kwa mazoezi, sheria hizi huwa ngumu sana na mara nyingi huwa na athari kubwa kwa afya ya wafanyikazi na kampuni. Uamuzi wa kitaalamu wa mtaalamu wa usafi wa mazingira ni muhimu katika kuchagua vidhibiti bora. Bora ni neno lenye maana nyingi tofauti. Mtaalamu wa usafi wa mazingira lazima awe na ujuzi wa kufanya kazi katika timu na kuomba maoni kutoka kwa wafanyakazi, usimamizi na wafanyakazi wa kiufundi.

 

Back

Alhamisi, Machi 10 2011 17: 45

Msingi wa Kibiolojia wa Tathmini ya Mfiduo

Tathmini ya mfiduo wa mahali pa kazi inahusika na kutambua na kutathmini mawakala ambao mfanyakazi anaweza kuwasiliana nao, na fahirisi za mfiduo zinaweza kutengenezwa ili kuakisi kiasi cha wakala kilichopo katika mazingira ya jumla au katika hewa inayovutwa, pamoja na kuakisi kiasi cha wakala ambao kwa hakika huvutwa, kumezwa au kufyonzwa kwa njia nyingine (ulaji). Fahirisi nyingine ni pamoja na kiasi cha wakala ambacho kimerekebishwa (kuchukua) na mfiduo kwenye kiungo kinacholengwa. Kipimo ni neno la kifamasia au kitoksini linalotumiwa kuonyesha kiasi cha dutu inayotolewa kwa mhusika. Kiwango cha kipimo ni kiasi kinachosimamiwa kwa kila kitengo cha muda. Kipimo cha mfiduo wa mahali pa kazi ni vigumu kuamua katika hali ya vitendo, kwa kuwa michakato ya kimwili na ya kibayolojia, kama vile kuvuta pumzi, kumeza na usambazaji wa wakala katika mwili wa binadamu husababisha kukaribiana na dozi kuwa na mahusiano changamano, yasiyo ya mstari. Kutokuwa na uhakika kuhusu kiwango halisi cha kukaribiana kwa mawakala pia hufanya iwe vigumu kukadiria uhusiano kati ya mfiduo na athari za kiafya.

Kwa maonyesho mengi ya kazi kuna a dirisha la wakati wakati ambapo mfiduo au kipimo kinafaa zaidi kwa ukuzaji wa shida au dalili fulani inayohusiana na afya. Kwa hivyo, mfiduo au kipimo kinachofaa kibayolojia itakuwa ni udhihirisho unaotokea wakati wa dirisha la saa husika. Baadhi ya mfiduo wa visababisha kansa za kazini huaminika kuwa na wakati unaofaa wa mfiduo. Saratani ni ugonjwa wenye muda mrefu wa kuchelewa, na hivyo inaweza kuwa kwamba mfiduo unaohusiana na maendeleo ya mwisho ya ugonjwa huo ulifanyika miaka mingi kabla ya saratani kujidhihirisha yenyewe. Hali hii ni kinyume na angavu, kwa kuwa mtu angetarajia kuwa mfiduo limbikizi katika maisha yote ya kazi kungekuwa kigezo husika. Mfiduo wakati wa udhihirisho wa ugonjwa hauwezi kuwa muhimu sana.

Mtindo wa mfiduo—mfiduo unaoendelea, mfiduo wa mara kwa mara na au bila vilele vikali—unaweza kuwa muhimu pia. Kuzingatia mifumo ya mfiduo ni muhimu kwa tafiti za epidemiolojia na kwa vipimo vya kimazingira ambavyo vinaweza kutumika kufuatilia utiifu wa viwango vya afya au kwa udhibiti wa mazingira kama sehemu ya udhibiti na programu za kuzuia. Kwa mfano, ikiwa athari ya afya inasababishwa na udhihirisho wa kilele, viwango vya kilele vile lazima vifuatiliwe ili kudhibitiwa. Ufuatiliaji ambao hutoa data kuhusu kufichua wastani wa muda mrefu pekee sio muhimu kwa kuwa viwango vya juu vya safari vinaweza kufichwa kwa wastani, na kwa hakika haziwezi kudhibitiwa zinapotokea.

Mfiduo au kipimo kinachohusiana kibaolojia kwa sehemu fulani ya mwisho mara nyingi haijulikani kwa sababu mifumo ya ulaji, uchukuaji, usambazaji na uondoaji, au njia za ubadilishaji wa kibayolojia, hazieleweki kwa undani wa kutosha. Kiwango ambacho wakala huingia na kutoka kwa mwili (kinetiki) na michakato ya kibayolojia ya kushughulikia dutu (biotransformation) itasaidia kuamua uhusiano kati ya mfiduo, kipimo na athari.

Ufuatiliaji wa mazingira ni kipimo na tathmini ya mawakala mahali pa kazi ili kutathmini mfiduo wa mazingira na hatari zinazohusiana na afya. Ufuatiliaji wa kibayolojia ni kipimo na tathmini ya mawakala wa mahali pa kazi au metabolites zao katika tishu, siri au kinyesi ili kutathmini mfiduo na kutathmini hatari za kiafya. Mara nyingine Biomarkers, kama vile viambajengo vya DNA, hutumika kama hatua za mfiduo. Biomarkers inaweza pia kuwa dalili ya taratibu za mchakato wa ugonjwa yenyewe, lakini hii ni somo ngumu, ambayo inafunikwa kikamilifu zaidi katika sura. Ufuatiliaji wa Kibiolojia na baadaye katika mjadala hapa.

Urahisishaji wa modeli ya kimsingi katika uundaji wa mwitikio wa mfiduo ni kama ifuatavyo:

yatokanayo kuchukua usambazaji,

kuondoa, mabadilikokipimo cha lengofiziolojiaathari

Kulingana na wakala, mahusiano ya kukaribiana na yatokanayo na ulaji yanaweza kuwa magumu. Kwa gesi nyingi, makadirio rahisi yanaweza kufanywa, kwa kuzingatia mkusanyiko wa wakala katika hewa wakati wa siku ya kazi na kwa kiasi cha hewa kinachoingizwa. Kwa sampuli za vumbi, mifumo ya uwekaji pia inahusiana na saizi ya chembe. Kuzingatia saizi pia kunaweza kusababisha uhusiano mgumu zaidi. Sura Mfumo wa Utibuaji hutoa maelezo zaidi juu ya kipengele cha sumu ya kupumua.

Mfiduo na tathmini ya kipimo ni vipengele vya tathmini ya hatari ya kiasi. Mbinu za kutathmini hatari za kiafya mara nyingi huunda msingi ambapo vikomo vya kukaribiana huwekwa kwa viwango vya utoaji wa mawakala wa sumu hewani kwa mazingira na vile vile viwango vya kazi. Uchanganuzi wa hatari za kiafya hutoa makadirio ya uwezekano (hatari) wa kutokea kwa athari mahususi za kiafya au makadirio ya idadi ya kesi zilizo na athari hizi za kiafya. Kwa njia ya uchambuzi wa hatari ya kiafya mkusanyiko unaokubalika wa sumu katika hewa, maji au chakula unaweza kutolewa, ikizingatiwa priori waliochaguliwa ukubwa unaokubalika wa hatari. Uchanganuzi wa kiasi cha hatari umepata matumizi katika epidemiolojia ya saratani, ambayo inaelezea msisitizo mkubwa wa tathmini ya mfiduo wa nyuma. Lakini utumiaji wa mikakati ya kina zaidi ya tathmini ya mfiduo inaweza kupatikana katika tathmini ya nyuma na vile vile tathmini tarajiwa ya mfiduo, na kanuni za tathmini ya udhihirisho zimepata matumizi katika tafiti zinazozingatia ncha zingine pia, kama vile ugonjwa wa kupumua usio na nguvu (Wegman et al. 1992; Chapisho na wenzake 1994). Maelekezo mawili katika utafiti yanatawala wakati huu. Moja hutumia makadirio ya dozi yaliyopatikana kutokana na maelezo ya ufuatiliaji kuhusu kukaribia aliye na COVID-XNUMX, na nyingine inategemea vialama kama hatua za kukaribia aliyeambukizwa.

Ufuatiliaji wa Mfiduo na Utabiri wa Kipimo

Kwa bahati mbaya, kwa mfiduo mwingi data ya kiasi inapatikana kwa ajili ya kutabiri hatari ya kutengeneza ncha fulani. Mapema mwaka wa 1924, Haber alipendekeza kwamba ukali wa athari ya kiafya (H) ni sawia na bidhaa ya mkusanyiko wa mfiduo (X) na wakati wa mfiduo (T):

H=X x T

Sheria ya Haber, kama inavyoitwa, iliunda msingi wa ukuzaji wa dhana kwamba wastani wa uzani wa wakati (TWA) vipimo vya mfiduo - yaani, vipimo vilivyochukuliwa na wastani kwa kipindi fulani cha muda - vingekuwa kipimo muhimu kwa mfiduo. Dhana hii kuhusu utoshelevu wa wastani uliopimwa wakati imetiliwa shaka kwa miaka mingi. Mnamo 1952, Adams na wafanyikazi wenza walisema kwamba "hakuna msingi wa kisayansi wa matumizi ya wastani wa wakati uliopimwa ili kuunganisha udhihirisho tofauti ..." (katika Atherly 1985). Tatizo ni kwamba mahusiano mengi ni magumu zaidi kuliko uhusiano ambao sheria ya Haber inawakilisha. Kuna mifano mingi ya mawakala ambapo athari huamuliwa kwa nguvu zaidi na mkusanyiko kuliko urefu wa muda. Kwa mfano, ushahidi wa kuvutia kutoka kwa tafiti za maabara umeonyesha kuwa katika panya walio na tetrakloridi ya kaboni, muundo wa mfiduo (kuendelea dhidi ya vipindi na kwa au bila kilele) pamoja na kipimo kinaweza kurekebisha hatari inayoonekana ya panya kupata mabadiliko katika kiwango cha kimeng'enya cha ini. (Bogers na wenzake 1987). Mfano mwingine ni bio-erosoli, kama vile kimeng'enya cha α-amylase, kiboresha unga, ambacho kinaweza kusababisha magonjwa ya mzio kwa watu wanaofanya kazi katika tasnia ya mikate (Houba et al. 1996). Haijulikani ikiwa hatari ya kupata ugonjwa kama huo huamuliwa zaidi na udhihirisho wa kilele, udhihirisho wa wastani, au kiwango kinachoongezeka cha mfiduo. (Wong 1987; Checkoway and Rice 1992). Taarifa kuhusu mifumo ya muda haipatikani kwa mawakala wengi, hasa si kwa mawakala ambao wana athari sugu.

Majaribio ya kwanza ya kuiga mifumo ya udhihirisho na makisio ya kipimo yalichapishwa katika miaka ya 1960 na 1970 na Roach (1966; 1977). Alionyesha kuwa mkusanyiko wa wakala hufikia thamani ya usawa kwenye kipokezi baada ya kukaribiana kwa muda usio na kikomo kwa sababu uondoaji unapingana na matumizi ya wakala. Katika mfiduo wa saa nane, thamani ya 90% ya kiwango hiki cha usawa inaweza kufikiwa ikiwa nusu ya maisha ya wakala kwenye chombo kinacholengwa ni ndogo kuliko takriban saa mbili na nusu. Hii inaonyesha kwamba kwa mawakala walio na nusu ya maisha mafupi, kipimo katika chombo kinacholengwa huamuliwa na mfiduo mfupi kuliko kipindi cha saa nane. Kipimo kwenye chombo kinacholengwa ni kazi ya bidhaa ya muda wa mfiduo na mkusanyiko kwa mawakala wenye nusu ya maisha marefu. Mbinu sawa lakini ya kina zaidi imetumiwa na Rappaport (1985). Alionyesha kuwa kutofautiana kwa siku ya kufichua kuna ushawishi mdogo wakati wa kushughulika na mawakala wenye maisha marefu ya nusu. Alianzisha neno unyevu kwenye kipokezi.

Maelezo yaliyowasilishwa hapo juu yametumiwa hasa kupata hitimisho kuhusu nyakati zinazofaa za wastani kwa vipimo vya kukaribia aliyeambukizwa kwa madhumuni ya kufuata. Kwa kuwa karatasi za Roach ni jambo linalojulikana kuwa kwa vitu vya kuwasha, sampuli za kunyakua zenye nyakati fupi za wastani zinapaswa kuchukuliwa, wakati kwa mawakala walio na maisha marefu ya nusu, kama vile asbesto, wastani wa muda mrefu wa mfiduo lazima ukadiriwe. Hata hivyo, mtu anapaswa kutambua kwamba utengano katika mikakati ya sampuli ya kunyakua na mikakati ya wastani ya saa nane ya kufichua kama inavyokubaliwa katika nchi nyingi kwa madhumuni ya kufuata ni tafsiri chafu sana ya kanuni za kibiolojia zilizojadiliwa hapo juu.

Mfano wa kuboresha mkakati wa tathmini ya kukaribia aliyeambukizwa kulingana na kanuni za kifarmokokinetiki katika epidemiolojia unaweza kupatikana katika karatasi ya Wegman et al. (1992). Walitumia mkakati wa kuvutia wa kutathmini ukaribiaji kwa kutumia vifaa vya ufuatiliaji unaoendelea kupima viwango vya kilele vya mfiduo wa vumbi la kibinafsi na kuhusisha haya na dalili kali za kupumua zinazotokea kila baada ya dakika 15. Tatizo la kimawazo katika aina hii ya utafiti, lililojadiliwa sana katika karatasi zao, ni ufafanuzi. ya mfiduo wa kilele unaohusiana na afya. Ufafanuzi wa kilele, tena, utategemea masuala ya kibiolojia. Rappaport (1991) inatoa mahitaji mawili ya udhihirisho wa kilele kuwa wa umuhimu wa kiakili katika mchakato wa ugonjwa: (1) wakala huondolewa haraka kutoka kwa mwili na (2) kuna kiwango kisicho na mstari cha uharibifu wa kibaolojia wakati wa mfiduo wa kilele. Viwango visivyo vya mstari vya uharibifu wa kibayolojia vinaweza kuhusishwa na mabadiliko katika utumiaji, ambayo kwa upande wake yanahusiana na viwango vya mfiduo, unyeti wa mwenyeji, ushirikiano na mfiduo mwingine, ushiriki wa mifumo mingine ya magonjwa katika mfiduo wa juu au viwango vya vizingiti vya michakato ya ugonjwa.

Mifano hii pia inaonyesha kuwa mbinu za kifamasia zinaweza kusababisha mahali pengine kuliko makadirio ya kipimo. Matokeo ya uundaji wa kifamasia pia yanaweza kutumika kuchunguza umuhimu wa kibayolojia wa fahirisi zilizopo za kukaribia aliyeambukizwa na kubuni mikakati mipya ya tathmini inayohusiana na afya.

Muundo wa kifamasia wa mfiduo unaweza pia kutoa makadirio ya kipimo halisi kwenye chombo kinacholengwa. Kwa mfano katika kesi ya ozoni, gesi inayowasha papo hapo, mifano imetengenezwa ambayo inatabiri mkusanyiko wa tishu kwenye njia ya hewa kama kazi ya mkusanyiko wa wastani wa ozoni katika anga ya mapafu kwa umbali fulani kutoka kwa trachea, radius ya hewa. njia za hewa, kasi ya wastani ya hewa, mtawanyiko mzuri, na mtiririko wa ozoni kutoka hewa hadi uso wa mapafu (Menzel 1987; Miller na Overton 1989). Mitindo kama hiyo inaweza kutumika kutabiri kipimo cha ozoni katika eneo fulani la njia za hewa, kulingana na viwango vya mazingira ya ozoni na mifumo ya kupumua.

Katika hali nyingi, makadirio ya kipimo kinacholengwa hutegemea habari juu ya muundo wa kuambukizwa kwa muda, historia ya kazi na habari ya pharmacokinetic juu ya kuchukua, usambazaji, uondoaji na mabadiliko ya wakala. Mchakato mzima unaweza kuelezewa na seti ya milinganyo ambayo inaweza kutatuliwa kihisabati. Mara nyingi habari juu ya vigezo vya pharmacokinetic haipatikani kwa wanadamu, na makadirio ya vigezo kulingana na majaribio ya wanyama yanapaswa kutumika. Kuna mifano kadhaa kwa sasa ya matumizi ya mfiduo wa pharmacokinetic ili kutoa makadirio ya kipimo. Marejeleo ya kwanza ya uundaji wa data ya mfiduo katika makadirio ya kipimo katika fasihi yanarudi kwenye karatasi ya Jahr (1974).

Ingawa makadirio ya kipimo kwa ujumla hayajathibitishwa na yamepata matumizi machache katika tafiti za epidemiolojia, kizazi kipya cha fahirisi za mfiduo au kipimo kinatarajiwa kusababisha uchanganuzi bora wa mwitikio wa mfiduo katika tafiti za epidemiological (Smith 1985, 1987). Tatizo ambalo bado halijashughulikiwa katika uundaji wa kifamasia ni kwamba tofauti kubwa za spishi tofauti zipo katika kinetiki za mawakala wa sumu, na kwa hivyo athari za tofauti za kibinafsi katika vigezo vya pharmacokinetic ni za kupendeza (Droz 1992).

Ufuatiliaji wa Uhai na Alama za Mfiduo

Ufuatiliaji wa kibayolojia hutoa makisio ya kipimo na kwa hivyo mara nyingi huchukuliwa kuwa bora kuliko ufuatiliaji wa mazingira. Hata hivyo, tofauti za ndani ya mtu binafsi za fahirisi za ufuatiliaji wa viumbe zinaweza kuwa kubwa. Ili kupata makadirio yanayokubalika ya dozi ya mfanyakazi, vipimo vinavyorudiwa vinapaswa kuchukuliwa, na wakati mwingine juhudi za kupima zinaweza kuwa kubwa kuliko ufuatiliaji wa mazingira.

Hii inaonyeshwa na utafiti wa kuvutia kuhusu wafanyakazi wanaozalisha boti zilizotengenezwa kwa plastiki iliyoimarishwa kwa nyuzi za kioo (Rappaport et al. 1995). Tofauti ya mfiduo wa styrene ilitathminiwa kwa kupima styrene hewani mara kwa mara. Styrene katika hewa exhaled ya wafanyakazi wazi ilifuatiliwa, pamoja na kubadilishana kromatidi dada (SCEs). Walionyesha kuwa uchunguzi wa epidemiological kutumia styrene hewani kama kipimo cha kukaribia aliyeambukizwa ungekuwa na ufanisi zaidi, kulingana na idadi ya vipimo vinavyohitajika, kuliko utafiti unaotumia fahirisi zingine za kukaribia aliyeambukizwa. Kwa styrene hewani marudio matatu yalihitajika kukadiria wastani wa mfiduo wa muda mrefu kwa usahihi fulani. Kwa styrene katika hewa exhaled, marudio manne kwa kila mfanyakazi yalikuwa muhimu, wakati kwa SCE marudio 20 yalikuwa muhimu. Maelezo ya uchunguzi huu ni uwiano wa mawimbi kwa kelele, unaobainishwa na tofauti ya siku hadi siku na kati ya mfanyakazi katika kufichua, ambayo ilifaa zaidi kwa styrene hewani kuliko alama mbili za kufichua. Kwa hivyo, ingawa umuhimu wa kibayolojia wa mbadala fulani wa kukaribia aliyeambukizwa unaweza kuwa bora zaidi, utendakazi katika uchanganuzi wa majibu yatokanayo na mwangaza bado unaweza kuwa duni kwa sababu ya uwiano mdogo wa mawimbi kati ya mawimbi hadi kelele, na kusababisha hitilafu ya uainishaji usio sahihi.

Droz (1991) alitumia modeli ya kifamakinetiki kusoma faida za mikakati ya tathmini ya udhihirisho kulingana na sampuli za hewa ikilinganishwa na mikakati ya uchunguzi wa kibiolojia inayotegemea nusu ya maisha ya wakala. Alionyesha kuwa ufuatiliaji wa kibiolojia pia huathiriwa sana na kutofautiana kwa kibiolojia, ambayo haihusiani na kutofautiana kwa mtihani wa sumu. Alipendekeza kuwa hakuna faida ya kitakwimu iliyopo katika kutumia viashiria vya kibiolojia wakati nusu ya maisha ya wakala inayozingatiwa ni ndogo kuliko saa kumi.

Ingawa mtu anaweza kuwa na mwelekeo wa kuamua kupima mfiduo wa mazingira badala ya kiashirio cha kibayolojia cha athari kwa sababu ya kubadilika kwa kipimo kilichopimwa, hoja za ziada zinaweza kupatikana kwa kuchagua alama ya kibayolojia, hata wakati hii inaweza kusababisha juhudi kubwa zaidi ya kipimo, kama vile. wakati mfiduo mkubwa wa ngozi upo. Kwa mawakala kama vile dawa na baadhi ya vimumunyisho vya kikaboni, mfiduo wa ngozi unaweza kuwa na umuhimu zaidi kuliko mfiduo kupitia hewa. Kiashirio cha mfiduo kinaweza kujumuisha njia hii ya mfiduo, ilhali upimaji wa mfiduo wa ngozi ni changamano na matokeo hayawezi kufasirika kwa urahisi (Boleij et al. 1995). Masomo ya awali kati ya wafanyakazi wa kilimo kutumia "pedi" kutathmini mfiduo wa ngozi ilionyesha mgawanyo wa ajabu wa dawa juu ya uso wa mwili, kulingana na kazi za mfanyakazi. Hata hivyo, kwa sababu taarifa kidogo inapatikana kuhusu kunyonya ngozi, wasifu wa kukaribia aliyeambukizwa bado hauwezi kutumiwa kukadiria kipimo cha ndani.

Biomarkers pia inaweza kuwa na faida kubwa katika ugonjwa wa saratani. Wakati alama ya kibayolojia ni kiashirio cha mapema cha athari, matumizi yake yanaweza kusababisha kupunguzwa kwa muda wa ufuatiliaji. Ingawa tafiti za uthibitishaji zinahitajika, viashirio vya kukaribia aliyeambukizwa au uwezekano wa mtu binafsi vinaweza kusababisha tafiti zenye nguvu zaidi za epidemiolojia na makadirio sahihi zaidi ya hatari.

Uchambuzi wa Dirisha la Wakati

Sambamba na ukuzaji wa muundo wa dawa, wataalam wa magonjwa ya magonjwa wamegundua mbinu mpya katika awamu ya uchambuzi wa data kama vile "uchambuzi wa wakati" ili kuhusisha vipindi muhimu vya mfiduo kwa ncha, na kutekeleza athari za mifumo ya muda katika mfiduo au mfiduo wa kilele katika ugonjwa wa saratani ya kazini. (Checkoway na Rice 1992). Kidhahania mbinu hii inahusiana na uundaji wa kifamasia kwa kuwa uhusiano kati ya mfiduo na matokeo huboreshwa kwa kuweka uzani kwenye vipindi tofauti vya kukaribia aliyeambukizwa, mifumo ya kukaribia aliyeambukizwa na viwango vya kukaribia aliyeambukizwa. Katika uundaji wa kifamasia uzani huu unaaminika kuwa na maana ya kisaikolojia na inakadiriwa hapo awali. Katika uchanganuzi wa muda uzani hukadiriwa kutoka kwa data kwa misingi ya vigezo vya takwimu. Mifano ya mbinu hii inatolewa na Hodgson na Jones (1990), ambao walichambua uhusiano kati ya mfiduo wa gesi ya radoni na saratani ya mapafu katika kundi la wachimbaji bati wa Uingereza, na Seixas, Robins na Becker (1993), ambao walichambua uhusiano kati ya vumbi. mfiduo na afya ya kupumua katika kundi la wachimbaji wa makaa ya mawe wa Marekani. Utafiti wa kuvutia sana unaosisitiza umuhimu wa uchanganuzi wa dirisha la wakati ni ule wa Peto et al. (1982).

Zilionyesha kuwa viwango vya vifo vya mesothelioma vilionekana kuwa sawia na utendaji fulani wa wakati tangu kufichuliwa kwa mara ya kwanza na kukaribiana kwa wingi katika kundi la wafanyikazi wa insulation. Muda tangu kufichuliwa kwa mara ya kwanza ulikuwa wa umuhimu mahususi kwa sababu kigezo hiki kilikuwa kikadirio cha muda unaohitajika ili nyuzi kuhama kutoka mahali pake pa kuwekwa kwenye mapafu hadi kwenye pleura. Mfano huu unaonyesha jinsi kinetiki za uwekaji na uhamaji huamua utendaji wa hatari kwa kiwango kikubwa. Tatizo linalowezekana katika uchanganuzi wa muda ni kwamba inahitaji maelezo ya kina kuhusu vipindi vya kukaribia aliyeambukizwa na viwango vya kukaribia aliyeambukizwa, ambayo inatatiza matumizi yake katika tafiti nyingi za matokeo ya magonjwa sugu.

Maelezo ya kumalizia

Kwa kumalizia, kanuni za msingi za modeli ya pharmacokinetic na muda wa wakati au uchambuzi wa dirisha la wakati zinatambuliwa sana. Maarifa katika eneo hili yametumiwa zaidi kuunda mikakati ya tathmini ya udhihirisho. Matumizi ya kina zaidi ya mbinu hizi, hata hivyo, yanahitaji juhudi kubwa ya utafiti na lazima iendelezwe. Kwa hivyo idadi ya maombi bado ni ndogo. Utumizi rahisi kiasi, kama vile uundaji wa mikakati bora zaidi ya tathmini ya kukaribia aliyeambukizwa inayotegemea mwisho, imepata matumizi mapana. Suala muhimu katika uundaji wa alama za kufichua au athari ni uthibitishaji wa fahirisi hizi. Mara nyingi huchukuliwa kuwa alama ya kibayolojia inayoweza kupimika inaweza kutabiri hatari ya afya bora kuliko mbinu za jadi. Walakini, kwa bahati mbaya, tafiti chache sana za uthibitishaji zinathibitisha dhana hii.

 

Back

Alhamisi, Machi 10 2011 17: 54

Vikomo vya Mfiduo wa Kazini

Historia ya Vikomo vya Mfiduo wa Kazini

Katika kipindi cha miaka 40 iliyopita, mashirika mengi katika nchi nyingi yamependekeza vikomo vya mfiduo wa kazini (OELs) kwa vichafuzi vinavyopeperuka hewani. Vikomo au miongozo ambayo polepole imekuwa inayokubalika zaidi nchini Marekani na katika nchi nyingine nyingi ni ile inayotolewa kila mwaka na Mkutano wa Marekani wa Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wa Kiserikali (ACGIH), ambao huitwa maadili ya kikomo (TLVs) (LaNier 1984). ; Cook 1986; ACGIH 1994).

Umuhimu wa kuanzisha OEL kwa mawakala wanayoweza kudhuru katika mazingira ya kazi umeonyeshwa mara kwa mara tangu kuanzishwa kwao (Stokinger 1970; Cook 1986; Doull 1994). Mchango wa OEL katika kuzuia au kupunguza magonjwa kwa sasa unakubalika na wengi, lakini kwa miaka mingi mipaka hiyo haikuwepo, na hata ilipokuwepo, mara nyingi haikuzingatiwa (Cook 1945; Smyth 1956; Stokinger 1981; LaNier 1984; Kupika 1986).

Ilieleweka vyema zamani kama karne ya kumi na tano, kwamba vumbi na kemikali zinazopeperuka hewani zingeweza kuleta magonjwa na majeraha, lakini viwango na urefu wa mfiduo ambao hili lingeweza kutarajiwa kutokea haukuwa wazi (Ramazinni 1700).

Kama ilivyoripotiwa na Baetjer (1980), "mapema katika karne hii wakati Dk. Alice Hamilton alipoanza kazi yake mashuhuri katika ugonjwa wa kazi, hakuna sampuli za hewa na viwango vyovyote vilivyopatikana kwake, na kwa kweli havikuwa muhimu. Uchunguzi rahisi wa hali ya kazi na magonjwa na vifo vya wafanyikazi ulithibitisha kwa urahisi kuwa mfiduo hatari ulikuwepo. Hivi karibuni hata hivyo, hitaji la kuamua viwango vya kufichuliwa kwa usalama likawa dhahiri.

Jitihada za mapema zaidi za kuweka OEL zilielekezwa kwa kaboni monoksidi, gesi yenye sumu ambayo watu wengi wanaathiriwa na kazi kuliko nyingine yoyote (kwa mpangilio wa maendeleo ya OEL, angalia mchoro 1. Kazi ya Max Gruber katika Taasisi ya Usafi. huko Munich ilichapishwa mwaka wa 1883. Gazeti hilo lilieleza kuwaweka kuku wawili na sungura kumi na wawili kwenye viwango vinavyojulikana vya monoksidi ya kaboni kwa hadi saa 47 kwa muda wa siku tatu; alisema kwamba “mpaka wa hatua mbaya ya monoksidi ya kaboni uko kwenye mkusanyiko katika uwezekano wote. sehemu 500 kwa kila milioni, lakini kwa hakika (si chini ya) sehemu 200 kwa kila milioni.” Katika kufikia hitimisho hili, Gruber pia alikuwa amevuta hewa ya kaboni monoksidi mwenyewe. viwango vya sehemu 210 kwa milioni na sehemu 240 kwa milioni (Cook 1986).

Mchoro 1. Kronolojia ya viwango vya mfiduo wa kazini (OELS).

IHY060T1

Msururu wa kwanza na wa kina zaidi wa majaribio ya wanyama juu ya mipaka ya kuambukizwa yalikuwa yale yaliyofanywa na KB Lehmann na wengine chini ya uongozi wake. Katika mfululizo wa machapisho yaliyochukua miaka 50 waliripoti juu ya tafiti kuhusu gesi ya amonia na kloridi hidrojeni, hidrokaboni za klorini na idadi kubwa ya dutu nyingine za kemikali (Lehmann 1886; Lehmann na Schmidt-Kehl 1936).

Kobert (1912) alichapisha mojawapo ya majedwali ya awali ya vikomo vya mfiduo mkali. Vikazo vya dutu 20 viliorodheshwa chini ya vichwa: (1) hatari sana kwa wanadamu na wanyama, (2) hatari baada ya 0.5 hadi saa moja, (3) 0.5 hadi saa moja bila usumbufu mkubwa na (4) dalili ndogo tu zilizoonekana. Katika karatasi yake "Tafasiri za mipaka inayokubalika", Schrenk (1947) anabainisha kuwa "thamani za asidi hidrokloriki, sianidi hidrojeni, amonia, klorini na bromini kama ilivyotolewa chini ya kichwa 'dalili ndogo tu baada ya masaa kadhaa' katika karatasi ya Kobert iliyotangulia inakubali. na maadili kama kawaida kukubalika katika majedwali ya siku hizi za MAC kwa kufichua kuripotiwa”. Hata hivyo, thamani za baadhi ya vimumunyisho vya kikaboni vyenye sumu zaidi, kama vile benzini, tetrakloridi kaboni na disulfidi kaboni, zilizidi sana zile zinazotumika sasa (Cook 1986).

Mojawapo ya majedwali ya kwanza ya vikomo vya mfiduo kuanza nchini Marekani ni ile iliyochapishwa na Ofisi ya Madini ya Marekani (Fieldner, Katz na Kenney 1921). Ingawa kichwa chake hakionyeshi hivyo, vitu 33 vilivyoorodheshwa ni vile vinavyopatikana katika maeneo ya kazi. Cook (1986) pia alibainisha kuwa mipaka mingi ya mfiduo kupitia miaka ya 1930, isipokuwa vumbi, ilitokana na majaribio mafupi ya wanyama. Isipokuwa dhahiri ilikuwa uchunguzi wa benzini sugu na Leonard Greenburg wa Huduma ya Afya ya Umma ya Marekani, uliofanywa chini ya uongozi wa kamati ya Baraza la Usalama la Taifa (NSC 1926). Mfiduo unaokubalika kwa wanadamu kulingana na majaribio ya muda mrefu ya wanyama ulitokana na kazi hii.

Kulingana na Cook (1986), kwa mfiduo wa vumbi, mipaka inayoruhusiwa iliyoanzishwa kabla ya 1920 ilitokana na kufichuliwa kwa wafanyikazi katika migodi ya dhahabu ya Afrika Kusini, ambapo vumbi kutoka kwa shughuli za kuchimba visima lilikuwa kubwa katika silika isiyo na fuwele. Mnamo mwaka wa 1916, kikomo cha mfiduo cha chembe milioni 8.5 kwa kila futi ya ujazo ya hewa (mppcf) kwa vumbi na maudhui ya quartz ya 80 hadi 90% iliwekwa (Kamati ya Kuzuia Phthisis 1916). Baadaye, kiwango kilipunguzwa hadi 5 mppcf. Cook pia aliripoti kwamba, nchini Marekani, viwango vya vumbi, pia kulingana na kufichuliwa kwa wafanyakazi, vilipendekezwa na Higgins na wafanyakazi wenzake kufuatia utafiti katika migodi ya zinki ya kusini-magharibi ya Missouri mwaka wa 1917. Kiwango cha awali kilichoanzishwa kwa ajili ya migodi ya zinki na risasi. vumbi la juu la quartz lilikuwa mppcf kumi, juu zaidi kuliko ilivyoanzishwa na tafiti za vumbi zilizofanywa baadaye na Huduma ya Afya ya Umma ya Marekani. Mnamo 1930, Wizara ya Kazi ya USSR ilitoa amri ambayo ni pamoja na viwango vya juu vinavyoruhusiwa kwa vitu 12 vya sumu vya viwandani.

Orodha ya kina zaidi ya vikomo vya mfiduo wa kazi hadi 1926 ilikuwa ya dutu 27 (Sayers 1927). Mnamo 1935 Sayers na Dalle Valle walichapisha majibu ya kisaikolojia kwa viwango vitano vya dutu 37, ya tano ikiwa ukolezi wa juu unaoruhusiwa kwa mfiduo wa muda mrefu. Lehmann and Flury (1938) na Bowditch et al. (1940) ilichapisha karatasi zilizowasilisha majedwali yenye thamani moja kwa mfiduo unaorudiwa kwa kila dutu.

Vikomo vingi vya udhihirisho vilivyotengenezwa na Lehmann vilijumuishwa kwenye taswira iliyochapishwa hapo awali mnamo 1927 na Henderson na Haggard (1943), na baadaye kidogo katika Flury na Zernik. Gesi ya Schadliche (1931). Kulingana na Cook (1986), kitabu hiki kilichukuliwa kuwa marejeleo yenye mamlaka juu ya athari za gesi hatari, mvuke na vumbi mahali pa kazi hadi Juzuu ya II ya Usafi wa Viwanda wa Patty na Toxicology (1949) ilichapishwa.

Orodha za kwanza za viwango vya mfiduo wa kemikali katika tasnia, zinazoitwa viwango vya juu vinavyoruhusiwa (MACs), zilitayarishwa mnamo 1939 na 1940 (Baetjer 1980). Waliwakilisha makubaliano ya maoni ya Shirika la Viwango la Marekani na idadi ya wataalamu wa usafi wa viwanda ambao walikuwa wameunda ACGIH mwaka wa 1938. "Viwango vilivyopendekezwa" hivi vilichapishwa mwaka wa 1943 na James Sterner. Kamati ya ACGIH ilikutana mapema mwaka wa 1940 ili kuanza kazi ya kutambua viwango salama vya mfiduo wa kemikali mahali pa kazi, kwa kukusanya data zote ambazo zingehusiana na kiwango cha kufichuliwa na sumu na uwezekano wa kutoa athari mbaya (Stokinger 1981; LaNier 1984). Seti ya kwanza ya maadili ilitolewa mwaka wa 1941 na kamati hii, ambayo iliundwa na Warren Cook, Manfred Boditch (inaripotiwa kuwa mtaalamu wa usafi wa kwanza aliyeajiriwa na viwanda nchini Marekani), William Fredrick, Philip Drinker, Lawrence Fairhall na Alan Dooley (Stokinger 1981). )

Mnamo 1941, kamati (iliyoteuliwa kama Z-37) ya Jumuiya ya Viwango ya Amerika, ambayo baadaye ikawa Taasisi ya Viwango ya Kitaifa ya Amerika, ilitengeneza kiwango chake cha kwanza cha 100 ppm kwa monoksidi ya kaboni. Kufikia 1974 kamati ilikuwa imetoa matangazo tofauti ya viwango 33 vya udhihirisho wa vumbi na gesi zenye sumu.

Katika mkutano wa kila mwaka wa ACGIH mwaka wa 1942, Kamati Ndogo iliyoteuliwa hivi karibuni ya Mipaka ya Vizingiti iliwasilisha katika ripoti yake jedwali la sumu 63 zenye "kiwango cha juu kinachoruhusiwa cha uchafuzi wa anga" kutoka kwa orodha zilizotolewa na vitengo mbalimbali vya usafi wa viwanda vya serikali. Ripoti hiyo ina taarifa, "Jedwali halipaswi kuzingatiwa kama viwango salama vilivyopendekezwa. Nyenzo hiyo imewasilishwa bila maoni yoyote” (Cook 1986).

Mnamo 1945 orodha ya uchafuzi wa angahewa wa viwandani 132 na viwango vya juu vinavyoruhusiwa ilichapishwa na Cook, ikijumuisha maadili ya wakati huo ya majimbo sita, pamoja na maadili yaliyowasilishwa kama mwongozo wa udhibiti wa magonjwa ya kazi na mashirika ya shirikisho na viwango vya juu vinavyoruhusiwa ambavyo vilionekana kuungwa mkono vyema. kwa marejeleo ya uchunguzi wa awali (Cook 1986).

Katika mkutano wa mwaka wa 1946 wa ACGIH, Kamati Ndogo ya Mipaka ya Vizingiti iliwasilisha ripoti yao ya pili yenye thamani za gesi 131, mivuke, vumbi, mafusho na ukungu, na vumbi 13 vya madini. Maadili yalikusanywa kutoka kwa orodha iliyoripotiwa na kamati ndogo mnamo 1942, kutoka kwa orodha iliyochapishwa na Warren Cook katika Dawa ya Viwandani (1945) na kutoka kwa maadili yaliyochapishwa ya Kamati ya Z-37 ya Jumuiya ya Viwango ya Amerika. Kamati ilisisitiza kwamba "orodha ya maadili ya MAC inawasilishwa ... kwa uelewa wa uhakika kwamba inaweza kusahihishwa kila mwaka."

Matumizi yaliyokusudiwa ya OEL

ACGIH TLVs na OEL nyingine nyingi zinazotumika Marekani na baadhi ya nchi nyingine ni kikomo ambacho kinarejelea viwango vya hewa vya dutu na kuwakilisha hali ambazo chini yake "inaaminika kuwa takriban wafanyakazi wote wanaweza kufichuliwa mara kwa mara siku baada ya siku bila athari mbaya za kiafya" (ACGIH 1994). (Angalia jedwali 1). Katika baadhi ya nchi OEL imewekwa katika mkusanyiko ambao utalinda karibu kila mtu. Ni muhimu kutambua kwamba tofauti na baadhi ya vikomo vya mfiduo kwa vichafuzi vya hewa iliyoko, maji machafu, au viungio vya chakula vilivyowekwa na vikundi vingine vya kitaaluma au wakala wa udhibiti, kukaribiana na TLV haitazuia usumbufu au majeraha kwa kila mtu ambaye amefichuliwa (Adkins et al. . 1990). ACGIH ilitambua zamani kwamba kwa sababu ya anuwai kubwa ya unyeti wa mtu binafsi, asilimia ndogo ya wafanyikazi wanaweza kupata usumbufu kutoka kwa baadhi ya vitu katika viwango vya juu au chini ya kikomo na kwamba asilimia ndogo inaweza kuathiriwa vibaya zaidi na kuzidishwa kwa kipimo cha awali. hali iliyopo au kwa maendeleo ya ugonjwa wa kazi (Cooper 1973; ACGIH 1994). Hii imeelezwa wazi katika utangulizi wa kijitabu cha mwaka cha ACGIH Thamani za Kikomo cha Dawa za Kemikali na Mawakala wa Kimwili na Fahirisi za Mfiduo wa Kibiolojia (ACGIH 1994).

Jedwali 1. Vikomo vya mfiduo wa kazini (OELs) katika nchi mbalimbali (kuanzia 1986)

Nchi/Mkoa

Aina ya kiwango

Argentina

OEL kimsingi ni sawa na zile za 1978 ACGIH TLVs. Tofauti kuu kutoka kwa orodha ya ACGIH ni kwamba, kwa dutu 144 (ya jumla ya 630) ambazo hakuna STEL zilizoorodheshwa na ACGIH, thamani zinazotumiwa kwa TWA za Ajentina zimeingizwa pia chini ya kichwa hiki.

Australia

Baraza la Kitaifa la Utafiti wa Afya na Matibabu (NHMRC) lilipitisha toleo lililosahihishwa la Maadili ya Kikomo cha Mwongozo wa Afya ya Kazini (1990-91) mwaka wa 1992. OELs hazina hadhi ya kisheria nchini Australia, isipokuwa pale ambapo imejumuishwa mahususi katika sheria kwa marejeleo. ACGIHTLVs huchapishwa nchini Australia kama kiambatisho kwa miongozo ya afya ya kazini, iliyorekebishwa na masahihisho ya ACGIH katika miaka isiyo ya kawaida.

Austria

Thamani zilizopendekezwa na Kamati ya Wataalamu ya Tume ya Kulinda Wafanyakazi kwa Tathmini ya MAC (mkusanyiko wa juu zaidi unaokubalika) Thamani kwa ushirikiano na Taasisi ya Kuzuia Ajali za Jumla ya Muungano wa Wafanyakazi wa Kemikali, inachukuliwa kuwa lazima na Wizara ya Shirikisho ya Usimamizi wa Jamii. Zinatumika na Ukaguzi wa Kazi chini ya Sheria ya Ulinzi wa Kazi.

Ubelgiji

Utawala wa Usafi na Dawa za Kazini wa Wizara ya Ajira na Kazi hutumia TLVs za ACGIH kama mwongozo.

Brazil

TLVs za ACGIH zimetumika kama msingi wa sheria ya afya ya kazini ya Brazili tangu 1978. Kwa vile wiki ya kazi ya Brazili kawaida ni saa 48, maadili ya ACGIH yalirekebishwa kulingana na fomula iliyoundwa kwa madhumuni haya. Orodha ya ACGIH ilipitishwa tu kwa uchafuzi wa hewa ambao wakati huo ulikuwa na matumizi ya nchi nzima. Wizara ya Kazi imesasisha vikomo kwa kuweka viwango vya uchafuzi wa ziada kulingana na mapendekezo kutoka kwa Fundacentro Foundation ya Usalama na Dawa Kazini.

Kanada (na Mikoa)

Kila mkoa una kanuni zake:

Alberta

OEL ziko chini ya Sheria ya Afya na Usalama Kazini, Kanuni ya Hatari ya Kemikali, ambayo inamtaka mwajiri kuhakikisha kwamba wafanyakazi hawafichuliwi kupita mipaka.

British Columbia

Kanuni za Afya na Usalama za Viwanda zinaweka mahitaji ya kisheria kwa sekta nyingi za British Columbia, ambayo inarejelea ratiba ya sasa ya TLVs ya uchafuzi wa angahewa iliyochapishwa na ACGIH.

Manitoba

Idara ya Mazingira na Usalama na Afya Mahali pa Kazi inawajibika kwa sheria na usimamizi wake kuhusu OELs. Miongozo inayotumika sasa kutafsiri hatari kwa afya ni ACGIH TLVs isipokuwa kwamba kansajeni hupewa kiwango cha mfiduo sifuri "hadi sasa inavyowezekana".

New Brunswick

Viwango vinavyotumika ni vile vilivyochapishwa katika toleo la hivi punde la ACGIH na, iwapo kutakuwa na ukiukaji, ni suala lililochapishwa wakati wa ukiukaji ambalo huamuru utii.

Kaskazini magharibi Majimbo

Kitengo cha Usalama cha Maeneo ya Kaskazini-Magharibi cha Idara ya Haki na Huduma hudhibiti usalama wa mahali pa kazi kwa wafanyakazi wasio wa shirikisho chini ya toleo la hivi punde la ACGIH TLVs.

Nova Scotia

Orodha ya OEL ni sawa na ile ya ACGIH iliyochapishwa mwaka wa 1976 na marekebisho na masahihisho yake yaliyofuata.

Ontario

Kanuni za idadi ya vitu hatari hutekelezwa chini ya Sheria ya Afya na Usalama Kazini, iliyochapishwa kila moja katika kijitabu tofauti ambacho kinajumuisha kiwango cha udhihirisho unaoruhusiwa na kanuni za vifaa vya upumuaji, mbinu za kupima viwango vya hewa na mbinu za uchunguzi wa kimatibabu.

Quebec

Viwango vinavyokubalika vya kukaribiana vinavyoruhusiwa ni sawa na ACGIH TLVs na utiifu wa viwango vinavyokubalika vya mfiduo kwa vichafuzi vya hewa mahali pa kazi inahitajika.

Chile

Mkusanyiko wa juu wa vitu kumi na moja vyenye uwezo wa kusababisha athari kali, kali au mbaya hauwezi kuzidi kwa muda mfupi. Thamani katika kiwango cha Chile ni zile za ACGIH TLVs ambapo kipengele cha 0.8 kinatumika kwa kuzingatia wiki ya saa 48.

Denmark

OEL ni pamoja na maadili ya dutu 542 za kemikali na chembe 20. Inahitajika kisheria kwamba hizi zisipitishwe kama wastani uliopimwa wakati. Data kutoka kwa ACGIH hutumiwa katika utayarishaji wa viwango vya Denmark. Takriban asilimia 25 ya thamani ni tofauti na zile za ACGIH na takriban zote hizi zikiwa na masharti magumu zaidi.

Ecuador

Ekuado haina orodha ya viwango vinavyoruhusiwa vya kukaribia aliyeambukizwa iliyojumuishwa katika sheria yake. TLV za ACGIH zinatumika kama mwongozo wa mazoezi bora ya usafi wa viwanda.

Finland

OELs hufafanuliwa kama viwango ambavyo vinachukuliwa kuwa hatari kwa angalau baadhi ya wafanyikazi kwenye mfiduo wa muda mrefu. Ingawa ACGIH ina falsafa yao kwamba takriban wafanyakazi wote wanaweza kuathiriwa na dutu zilizo chini ya TLV bila athari mbaya, maoni nchini Finland ni kwamba pale ambapo mifichuo ni juu ya thamani ya kikomo, madhara mabaya kwa afya yanaweza kutokea.

germany

Thamani ya MAC ni "kiwango cha juu kinachokubalika cha kiwanja cha kemikali kilicho kwenye hewa ndani ya eneo la kazi (kama gesi, mvuke, chembe chembe) ambacho, kulingana na ujuzi wa sasa, kwa ujumla haidhuru afya ya mfanyakazi wala kusababisha kero isiyofaa. . Chini ya hali hizi, kufichua kunaweza kurudiwa na kwa muda mrefu kwa muda wa kila siku wa saa nane, ikijumuisha wastani wa wiki ya kazi ya saa 40 (saa 42 kwa wiki kama wastani wa wiki nne mfululizo kwa makampuni yenye zamu nne za kazi).- Kulingana na kisayansi vigezo vya ulinzi wa afya, badala ya uwezekano wao wa kiufundi au kiuchumi, vinatumika."

Ireland

TLV za hivi punde zaidi za ACGIH hutumiwa kwa kawaida. Hata hivyo, orodha ya ACGIH haijajumuishwa katika sheria au kanuni za kitaifa.

Uholanzi

Maadili ya MAC yanachukuliwa kwa kiasi kikubwa kutoka kwenye orodha ya ACGIH, na pia kutoka Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani na NIOSH. MAC inafafanuliwa kama "kilele mkusanyiko katika hewa ya mahali pa kazi ambayo, kulingana na ujuzi wa sasa, baada ya kufichuliwa kwa muda mrefu hata hadi maisha yote ya kazi, kwa ujumla haidhuru afya ya wafanyikazi au watoto wao."

Philippines

TLV za 1970 za ACGIH zinatumika, isipokuwa 50 ppm kwa kloridi ya vinyl na 0.15 mg/m(3) kwa risasi, misombo ya isokaboni, moshi na vumbi.

Shirikisho la Urusi

USSR ya zamani ilianzisha mipaka yake mingi kwa lengo la kuondoa uwezekano wowote kwa madhara hata ya kurekebishwa. Majibu kama haya ya kimatibabu na yanayoweza kutenduliwa kikamilifu kwa kufichuliwa mahali pa kazi, kufikia sasa, yamezingatiwa kuwa yenye vizuizi sana kuwa vya manufaa nchini Marekani na katika nchi nyingine nyingi. Kwa hakika, kutokana na matatizo ya kiuchumi na kiuhandisi katika kufikia viwango hivyo vya chini vya uchafuzi wa hewa mahali pa kazi, kuna dalili kidogo kwamba mipaka hii imefikiwa katika nchi ambazo zimeikubali. Badala yake, mipaka inaonekana kutumika zaidi kama malengo bora badala ya mipaka ambayo watengenezaji wanafungwa kisheria au wamejitolea kimaadili kufikia.

Marekani

Angalau makundi sita yanapendekeza vikomo vya kukaribia aliyeambukizwa mahali pa kazi: TLVs za ACGIH, Vikomo vya Mfiduo Vilivyopendekezwa (RELs) vilivyopendekezwa na Taasisi ya Kitaifa ya Usalama na Afya Kazini (NIOSH), Vikomo vya Mfichuo wa Mazingira Mahali pa Kazi (WEEL) vilivyotengenezwa na Marekani. Jumuiya ya Usafi wa Viwanda (AIHA), viwango vya uchafuzi wa hewa mahali pa kazi vilivyopendekezwa na Kamati ya Z-37 ya Taasisi ya Viwango ya Kitaifa ya Amerika (EAL), miongozo inayopendekezwa ya mahali pa kazi ya Jumuiya ya Afya ya Umma ya Amerika (APHA 1991), na mapendekezo ya eneo, jimbo. au serikali za mikoa. Zaidi ya hayo, vikomo vinavyokubalika vya kukabiliwa na hatari (PELs), ambavyo ni kanuni zinazopaswa kutimizwa mahali pa kazi kwa sababu ni sheria, vimetangazwa na Idara ya Kazi na kutekelezwa na Utawala wa Usalama na Afya Kazini (OSHA).

Chanzo: Cook 1986.

Kizuizi hiki, ingawa labda ni cha chini kuliko kinachofaa, kimezingatiwa kuwa cha vitendo kwa vile viwango vya hewani vilivyo chini sana ili kulinda watu wanaoathiriwa kwa kawaida vimezingatiwa kuwa visivyowezekana kutokana na vikwazo vya uhandisi au kiuchumi. Hadi mwaka wa 1990, upungufu huu katika TLV haukuzingatiwa kuwa mbaya. Kwa kuzingatia maboresho makubwa tangu katikati ya miaka ya 1980 katika uwezo wetu wa uchanganuzi, vifaa vya ufuatiliaji/sampuli za kibinafsi, mbinu za ufuatiliaji wa kibayolojia na utumiaji wa roboti kama udhibiti unaowezekana wa kihandisi, sasa tunaweza kiteknolojia kuzingatia vikomo vikali zaidi vya kukabiliwa na kazi.

Maelezo ya usuli na mantiki kwa kila TLV huchapishwa mara kwa mara katika faili ya Uandishi wa Maadili ya Kikomo cha Kiwango (ACGIH 1995). Baadhi ya aina ya hati inapatikana mara kwa mara kwa OEL zilizowekwa katika nchi nyingine. Mantiki au nyaraka za OEL fulani zinapaswa kuchunguzwa kila mara kabla ya kutafsiri au kurekebisha kikomo cha kukaribia aliyeambukizwa, pamoja na data mahususi ambayo ilizingatiwa katika kuianzisha (ACGIH 1994).

TLV zinatokana na taarifa bora zaidi zinazopatikana kutoka kwa uzoefu wa viwandani na tafiti za majaribio za binadamu na wanyama—inapowezekana, kutoka kwa mchanganyiko wa vyanzo hivi (Smith na Olishifski 1988; ACGIH 1994). Mantiki ya kuchagua maadili ya kuzuia hutofautiana kutoka dutu hadi dutu. Kwa mfano, ulinzi dhidi ya kudhoofika kwa afya unaweza kuwa sababu inayoongoza kwa baadhi, ilhali uhuru unaofaa kutokana na kuwashwa, narcosis, kero au aina nyinginezo za mfadhaiko unaweza kuwa msingi kwa wengine. Umri na ukamilifu wa taarifa inayopatikana kwa ajili ya kuweka vikomo vya mfiduo wa kazi pia hutofautiana kutoka dutu hadi dutu; kwa hivyo, usahihi wa kila TLV ni tofauti. TLV ya hivi majuzi zaidi na uhifadhi wake (au inayolingana nayo) inapaswa kushauriwa kila wakati ili kutathmini ubora wa data ambayo thamani hiyo iliwekwa.

Ingawa machapisho yote ambayo yana OELs yanasisitiza kwamba yalikusudiwa kutumika tu katika kuanzisha viwango salama vya kufichuliwa kwa watu mahali pa kazi, yametumika wakati mwingine katika hali zingine. Ni kwa sababu hii kwamba mipaka yote ya mfiduo inapaswa kufasiriwa na kutumiwa tu na mtu mwenye ujuzi wa usafi wa viwanda na toxicology. Kamati ya TLV (ACGIH 1994) haikukusudia zitumike, au zibadilishwe kwa matumizi:

 • kama fahirisi ya jamaa ya hatari au sumu
 • katika tathmini ya uchafuzi wa hewa ya jamii
 • kwa kukadiria hatari za mfiduo unaoendelea, usiokatizwa au vipindi vingine vya kazi vilivyoongezwa
 • kama uthibitisho au uthibitisho wa ugonjwa uliopo au hali ya mwili
 • kwa ajili ya kupitishwa na nchi ambazo hali zao za kazi ni tofauti na zile za Marekani.

 

Kamati ya TLV na makundi mengine ambayo huweka OELs wanaonya kwamba thamani hizi hazipaswi "kutumika moja kwa moja" au kuongezwa ili kutabiri viwango salama vya mfiduo kwa mipangilio mingine ya mfiduo. Hata hivyo, ikiwa mtu anaelewa mantiki ya kisayansi ya mwongozo na mbinu zinazofaa za kuongeza data, zinaweza kutumiwa kutabiri viwango vinavyokubalika vya mfiduo wa aina nyingi tofauti za matukio na ratiba za kazi (ACGIH 1994; Hickey na Reist 1979).

Falsafa na mbinu katika kuweka mipaka ya mfiduo

TLVs awali zilitayarishwa kutumika tu kwa ajili ya matumizi ya wasafishaji viwandani, ambao wangeweza kutumia uamuzi wao wenyewe katika kutumia maadili haya. Hazikupaswa kutumika kwa madhumuni ya kisheria (Baetjer 1980). Hata hivyo, mwaka wa 1968 Sheria ya Mkataba wa Umma ya Walsh-Healey ya Marekani iliingiza orodha ya TLV ya 1968, ambayo ilihusisha takriban kemikali 400. Nchini Marekani, Sheria ya Usalama na Afya Kazini (OSHA) ilipopitishwa ilihitaji viwango vyote kuwa viwango vya makubaliano ya kitaifa au viwango vilivyoanzishwa vya shirikisho.

Vizuizi vya kufichuliwa kwa vichafuzi vya hewa mahali pa kazi vinatokana na dhana kwamba, ingawa vitu vyote vya kemikali ni sumu katika mkusanyiko fulani vinapotumiwa kwa muda fulani, ukolezi (kwa mfano, kipimo) upo kwa vitu vyote ambavyo havipaswi kusababisha athari yoyote mbaya. haijalishi ni mara ngapi mfiduo unarudiwa. Dhana kama hiyo inatumika kwa vitu ambavyo athari zake ni za kuwasha, narcosis, kero au aina zingine za dhiki (Stokinger 1981; ACGIH 1994).

Kwa hivyo, falsafa hii inatofautiana na ile inayotumika kwa mawakala wa kimwili kama vile mionzi ya ionizing, na kwa baadhi ya kansa za kemikali, kwa kuwa kuna uwezekano kwamba kunaweza kuwa hakuna kizingiti au hakuna kipimo ambacho hatari ya sifuri ingetarajiwa (Stokinger 1981). Suala la athari za kizingiti lina utata, na wanasayansi wanaoheshimika wakibishana kwa na dhidi ya nadharia za kizingiti (Seiler 1977; Watanabe et al. 1980, Stott et al. 1981; Butterworth na Slaga 1987; Bailer et al. 1988; 1988; Gibson 1994). Kwa kuzingatia hili, baadhi ya vikomo vya mfiduo wa kikazi vilivyopendekezwa na mashirika ya udhibiti mwanzoni mwa miaka ya 1980 viliwekwa katika viwango ambavyo, ingawa sivyo bila hatari kabisa, vilileta hatari ambazo hazikuwa kubwa kuliko hatari za kawaida za kazi kama vile kupigwa na umeme, kuanguka, na kadhalika. Hata katika mipangilio hiyo ambayo haitumii kemikali za viwandani, hatari za jumla za majeraha ya kuua mahali pa kazi ni karibu moja kwa elfu moja. Hii ndiyo sababu ambayo imetumika kuhalalisha kuchagua kigezo hiki cha kinadharia cha hatari ya saratani kwa kuweka TLVs kwa kemikali za kusababisha kansa (Rodricks, Brett na Wrenn 1987; Travis et al. 1987).

Vikomo vya mwangaza wa kazi vilivyowekwa nchini Marekani na kwingineko vinatokana na vyanzo mbalimbali. TLV za 1968 (zile zilizopitishwa na OSHA mwaka wa 1970 kama kanuni za shirikisho) zilitegemea zaidi uzoefu wa binadamu. Hili linaweza kuwashangaza wataalamu wengi wa usafi ambao wameingia kwenye taaluma hiyo hivi majuzi, kwani inaonyesha kuwa, katika hali nyingi, kuweka kikomo cha kufichua kumekuja baada ya dutu kupatikana kuwa na sumu, kuwasha au athari zingine zisizofaa kwa wanadamu. . Kama inavyotarajiwa, vikomo vingi vya udhihirisho wa hivi karibuni zaidi vya sumu za kimfumo, haswa vile vikomo vya ndani vilivyowekwa na watengenezaji, vimewekwa kwa msingi wa majaribio ya sumu ya wanyama yaliyofanywa kwa wanyama, tofauti na kungoja uchunguzi wa athari mbaya kwa wafanyikazi waliowekwa wazi (Paustenbach na Langner 1986). Hata hivyo, hata huko nyuma kama 1945, majaribio ya wanyama yalikubaliwa na Kamati ya TLV kuwa ya thamani sana na, kwa hakika, yanaunda chanzo cha pili cha habari ambacho miongozo hii imeegemezwa (Stokinger 1970).

Mbinu kadhaa za kupata OEL kutoka kwa data ya wanyama zimependekezwa na kutumika katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Mbinu iliyotumiwa na Kamati ya TLV na nyinginezo si tofauti kabisa na ile ambayo imetumiwa na Mamlaka ya Chakula na Dawa ya Marekani (FDA) katika kuanzisha ulaji wa kila siku unaokubalika (ADI) kwa viungio vya chakula. Uelewa wa mbinu ya FDA ya kuweka vikomo vya mfiduo kwa viungio vya chakula na vichafuzi inaweza kutoa ufahamu mzuri kwa wasafi wa viwandani ambao wanahusika katika kutafsiri OELs (Dourson na Stara 1983).

Majadiliano ya mbinu za kimbinu ambazo zinaweza kutumika kuweka vikomo vya udhihirisho wa mahali pa kazi kwa kuzingatia data za wanyama pia yamewasilishwa (Weil 1972; WHO 1977; Zielhuis na van der Kreek 1979a, 1979b; Calabrese 1983; Dourson na Stara 1983; ; Finley na wenzake 1988; Paustenbach 1992). Ingawa mbinu hizi zina kiwango fulani cha kutokuwa na uhakika, zinaonekana kuwa bora zaidi kuliko uwasilishaji wa ubora wa matokeo ya mtihani wa wanyama kwa wanadamu.

Takriban 50% ya TLV za 1968 zilitokana na data ya binadamu, na takriban 30% zilitokana na data ya wanyama. Kufikia 1992, karibu 50% ilichukuliwa kimsingi kutoka kwa data ya wanyama. Vigezo vinavyotumika kutengeneza TLV vinaweza kuainishwa katika makundi manne: kimofolojia, utendaji kazi, biokemikali na mengineyo (kero, vipodozi). Kati ya TLV hizo kulingana na data ya binadamu, nyingi zinatokana na athari zinazoonekana kwa wafanyakazi ambao walikabiliwa na dutu hii kwa miaka mingi. Kwa hiyo, TLV nyingi zilizopo zimetokana na matokeo ya ufuatiliaji wa mahali pa kazi, yaliyokusanywa na uchunguzi wa ubora na kiasi wa mwitikio wa binadamu (Stokinger 1970; Park na Snee 1983). Katika siku za hivi karibuni, TLV za kemikali mpya zimeegemezwa kimsingi kwenye matokeo ya uchunguzi wa wanyama badala ya uzoefu wa mwanadamu (Leung na Paustenbach 1988b; Leung et al. 1988).

Ni vyema kutambua kwamba mwaka wa 1968 ni takriban 50% tu ya TLVs zilikusudiwa kimsingi kuzuia athari za sumu za kimfumo. Takriban 40% zilitokana na kuwashwa na karibu asilimia mbili zilikusudiwa kuzuia saratani. Kufikia 1993, karibu 50% ilikusudiwa kuzuia athari za kimfumo, 35% kuzuia kuwasha, na asilimia tano kuzuia saratani. Kielelezo cha 2 kinatoa muhtasari wa data inayotumiwa mara nyingi katika kuunda OEL. 

Mchoro 2. Data mara nyingi hutumika katika kuendeleza mfiduo wa kikazi.

IHY060T3

Vizuizi vya vitu vya kuwasha

Kabla ya 1975, OEL zilizoundwa kuzuia kuwasha zilitegemea sana majaribio ya wanadamu. Tangu wakati huo, mifano kadhaa ya majaribio ya wanyama imetengenezwa (Kane na Alarie 1977; Alarie 1981; Abraham et al. 1990; Nielsen 1991). Mtindo mwingine unaozingatia sifa za kemikali umetumika kuweka OEL za awali za asidi na besi za kikaboni (Leung na Paustenbach 1988).

Vizuizi vya kansajeni

Mnamo 1972, Kamati ya ACGIH ilianza kutofautisha kati ya kansa za binadamu na wanyama katika orodha yake ya TLV. Kulingana na Stokinger (1977), sababu moja ya tofauti hii ilikuwa kusaidia washikadau katika mijadala (wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi, wafanyakazi na umma) katika kuzingatia kemikali hizo zenye uwezekano mkubwa wa kuathiriwa mahali pa kazi.

Je, TLVs Hulinda Wafanyakazi wa Kutosha?

Kuanzia mwaka wa 1988, wasiwasi ulitolewa na watu wengi kuhusu utoshelevu au ulinzi wa afya wa TLVs. Swali kuu lililoulizwa lilikuwa, ni asilimia ngapi ya watu wanaofanya kazi wanalindwa kutokana na athari mbaya za kiafya wanapokutana na TLV?

Castleman na Ziem (1988) na Ziem na Castleman (1989) walisema kwamba msingi wa kisayansi wa viwango hivyo haukutosha na kwamba viliundwa na wataalamu wa usafi na maslahi binafsi katika sekta zinazodhibitiwa.

Majarida haya yalizua mjadala mkubwa sana, wa kuunga mkono na kupinga kazi ya ACGIH (Finklea 1988; Paustenbach 1990a, 1990b, 1990c; Tarlau 1990).

Utafiti wa ufuatiliaji wa Roach na Rappaport (1990) ulijaribu kutathmini ukingo wa usalama na uhalali wa kisayansi wa TLVs. Walihitimisha kwamba kulikuwa na kutofautiana sana kati ya data ya kisayansi inayopatikana na tafsiri iliyotolewa katika 1976. nyaraka na Kamati ya TLV. Pia wanabainisha kuwa TLVs pengine ziliakisi yale ambayo Kamati iliona kuwa ya kweli na yanayoweza kufikiwa wakati huo. Uchambuzi wa Roach na Rappaport na Castleman na Ziem umejibiwa na ACGIH, ambao wamesisitiza juu ya kutokuwa sahihi kwa ukosoaji.

Ingawa ubora wa uchambuzi wa Roach na Rappaport, au kwa jambo hilo, ule wa Ziem na Castleman, utajadiliwa kwa miaka kadhaa, ni wazi kwamba mchakato ambao TLVs na OEL zingine zitawekwa labda hautawahi kuwa kama. ilikuwa kati ya 1945 na 1990. Kuna uwezekano kwamba katika miaka ijayo, mantiki, pamoja na kiwango cha hatari kilichopo katika TLV, vitaelezewa kwa uwazi zaidi katika hati za kila TLV. Pia, ni hakika kwamba ufafanuzi wa "salama karibu" au "hatari isiyo na maana" kuhusiana na kufichuliwa mahali pa kazi itabadilika kadiri maadili ya jamii yanavyobadilika (Paustenbach 1995, 1997).

Kiwango cha kupunguzwa kwa TLVs au OEL zingine ambazo bila shaka zitatokea katika miaka ijayo zitatofautiana kulingana na aina ya athari mbaya ya kiafya inayoweza kuzuiwa (unyogovu wa mfumo mkuu wa neva, sumu kali, harufu, muwasho, athari za ukuaji, au zingine). Haijulikani ni kwa kiwango gani kamati ya TLV itategemea miundo mbalimbali ya sumu inayotabiriwa, au ni vigezo gani vya hatari watakavyopitisha, tunapoingia katika karne ijayo.

Viwango na Ratiba za Kazi Zisizo za Kawaida

Kiwango ambacho kazi ya zamu huathiri uwezo wa mfanyikazi, maisha marefu, vifo, na ustawi wa jumla wa mfanyikazi bado haijaeleweka vyema. Kinachojulikana kuwa zamu za kazi zisizo za kawaida na ratiba za kazi zimetekelezwa katika tasnia kadhaa ili kujaribu kuondoa, au angalau kupunguza, baadhi ya shida zinazosababishwa na kazi ya kawaida ya zamu, ambayo inajumuisha zamu tatu za kazi za saa nane kwa siku. Aina moja ya ratiba ya kazi ambayo inaainishwa kuwa isiyo ya kawaida ni aina inayohusisha vipindi vya kazi zaidi ya saa nane na kutofautiana (kubana) idadi ya siku zilizofanya kazi kwa wiki (kwa mfano, saa 12 kwa siku, wiki ya kazi ya siku tatu). Aina nyingine ya ratiba ya kazi isiyo ya kawaida inahusisha msururu wa mfiduo fupi kwa kemikali au wakala wa kimwili wakati wa ratiba fulani ya kazi (kwa mfano, ratiba ambapo mtu anakabiliwa na kemikali kwa dakika 30, mara tano kwa siku na saa moja kati ya kufichuliwa) . Aina ya mwisho ya ratiba isiyo ya kawaida ni ile inayohusisha "kesi muhimu" ambapo watu huwekwa wazi kwa uchafuzi wa hewa (kwa mfano, vyombo vya anga, manowari).

Wiki za kazi zilizobanwa ni aina ya ratiba ya kazi isiyo ya kawaida ambayo imetumiwa kimsingi katika mipangilio isiyo ya utengenezaji. Inarejelea ajira ya wakati wote (takriban saa 40 kwa wiki) ambayo inatimizwa chini ya siku tano kwa wiki. Ratiba nyingi zilizobanwa zinatumika kwa sasa, lakini zinazojulikana zaidi ni: (a) Wiki za kazi za siku nne na siku za saa kumi; (b) wiki za kazi za siku tatu na siku za saa 12; (c) Wiki za kazi za siku 4-1/2 zenye siku nne za saa tisa na siku moja ya saa nne (kwa kawaida Ijumaa); na (d) mpango wa tano/nne, tisa wa kupishana wiki za kazi za siku tano na nne za siku za saa tisa (Nollen na Martin 1978; Nollen 1981).

Kati ya wafanyikazi wote, wale walio kwenye ratiba zisizo za kawaida wanawakilisha takriban 5% ya watu wanaofanya kazi. Kati ya idadi hii, ni Wamarekani wapatao 50,000 hadi 200,000 tu wanaofanya kazi kwa ratiba zisizo za kawaida ndio wanaoajiriwa katika tasnia ambapo kuna mfiduo wa kawaida kwa viwango muhimu vya kemikali zinazopeperuka hewani. Nchini Kanada, asilimia ya wafanyakazi wa kemikali kwenye ratiba zisizo za kawaida inadhaniwa kuwa kubwa zaidi (Paustenbach 1994).

Njia Moja ya Kuweka OEL za Kimataifa

Kama ilivyobainishwa na Lundberg (1994), changamoto inayokabili kamati zote za kitaifa ni kutambua mbinu ya pamoja ya kisayansi ya kuweka OEL. Ubia wa kimataifa ni wa manufaa kwa wahusika kwa vile hati za vigezo vya kuandika ni mchakato unaotumia muda na gharama (Paustenbach 1995).

Hili lilikuwa wazo wakati Baraza la Mawaziri la Nordic mnamo 1977 liliamua kuanzisha Kikundi cha Wataalam wa Nordic (NEG). Jukumu la NEG lilikuwa kutengeneza hati za vigezo vya kisayansi zitakazotumiwa kama msingi wa kisayansi wa OEL na mamlaka za udhibiti katika nchi tano za Nordic (Denmark, Finland, Iceland, Norway na Sweden). Nyaraka za vigezo kutoka NEG husababisha ufafanuzi wa athari muhimu na uhusiano wa majibu ya kipimo/dozi-athari. Athari muhimu ni athari mbaya ambayo hutokea kwa mfiduo wa chini kabisa. Hakuna mjadala wa sababu za usalama na OEL ya nambari haijapendekezwa. Tangu 1987, hati za vigezo huchapishwa na NEG kwa wakati mmoja kwa Kiingereza kila mwaka.

Lundberg (1994) amependekeza mbinu sanifu ambayo kila kaunti ingetumia. Alipendekeza kuunda hati yenye sifa zifuatazo:

 • Hati ya vigezo sanifu inapaswa kuonyesha maarifa ya kisasa kama yalivyowasilishwa katika fasihi ya kisayansi.
 • Fasihi inayotumiwa inafaa kuwa karatasi za kisayansi zilizopitiwa na marika lakini angalau zipatikane hadharani. Mawasiliano ya kibinafsi yanapaswa kuepukwa. Uwazi kwa umma kwa ujumla, hasa wafanyakazi, hupunguza aina ya mashaka ambayo imeshughulikiwa hivi majuzi kuhusu hati kutoka ACGIH.
 • Kamati ya kisayansi inapaswa kuwa na wanasayansi huru kutoka kwa wasomi na serikali. Ikiwa kamati itajumuisha wawakilishi wa kisayansi kutoka soko la ajira, waajiri na waajiriwa wanapaswa kuwakilishwa.
 • Masomo yote muhimu ya epidemiological na majaribio yanapaswa kuchunguzwa kikamilifu na kamati ya kisayansi, hasa "tafiti muhimu" zinazowasilisha data juu ya athari muhimu. Athari zote zinazozingatiwa zinapaswa kuelezewa.
 • Uwezekano wa ufuatiliaji wa kimazingira na kibaolojia unapaswa kuonyeshwa. Pia ni muhimu kuchunguza kwa kina data hizi, ikiwa ni pamoja na data ya toxicokinetic.
 • Kuruhusu data, uanzishaji wa mwitikio wa kipimo na uhusiano wa athari ya kipimo unapaswa kuonyeshwa. Kiwango cha athari kisichoonekana (NOEL) au kiwango cha chini kabisa cha athari kinachoonekana (LOEL) kwa kila athari inayozingatiwa kinapaswa kubainishwa katika hitimisho. Ikiwa ni lazima, sababu zinapaswa kutolewa kwa nini athari fulani ni muhimu. Kwa hivyo, umuhimu wa kitoksini wa athari huzingatiwa.
 • Hasa, mali ya mutagenic, kansa na teratogenic inapaswa kuonyeshwa pamoja na athari za mzio na kinga.
 • Orodha ya marejeleo ya tafiti zote zilizoelezwa inapaswa kutolewa. Ikiwa imesemwa katika hati kwamba tafiti zinazofaa tu zimetumiwa, hakuna haja ya kutoa orodha ya marejeleo ambayo hayajatumiwa au kwa nini. Kwa upande mwingine, inaweza kuwa ya kupendeza kuorodhesha hifadhidata ambazo zimetumika katika utaftaji wa fasihi.

 

Kiutendaji kuna tofauti ndogo tu katika jinsi OEL zinavyowekwa katika nchi mbalimbali zinazoziendeleza. Kwa hivyo, inapaswa kuwa rahisi kukubaliana juu ya muundo wa hati ya vigezo sanifu iliyo na habari muhimu. Kutokana na hatua hii, uamuzi kuhusu ukubwa wa ukingo wa usalama ambao umejumuishwa katika kikomo basi utakuwa suala la sera ya kitaifa.

 

Back

" KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

Yaliyomo