Banner 3

 

Usalama na Afya ya Kimataifa, Kiserikali na Zisizo za Kiserikali

Jukumu la mashirika ya kimataifa kimsingi ni kutoa mfumo uliopangwa wa ushirikiano wa kimataifa. Kwa karne nyingi watu wamebadilishana habari na uzoefu kwa njia nyingi. Ushirikiano kati ya nchi, wanasayansi na vikundi vya wataalamu ulikua hatua kwa hatua kwa wakati, lakini mwanzoni mwa karne ya 20 ilikuwa dhahiri kwamba maswala kadhaa yangeweza kukabiliwa kwa pamoja tu.

Kwa ujumla, tofauti hufanywa kati ya mashirika ya kimataifa "ya kiserikali" na "yasiyo ya kiserikali". Mashirika ya Kiserikali (IGOs) ni pamoja na Umoja wa Mataifa na mashirika yake maalumu. Pia kuna mashirika mengine mengi ya kiserikali, kama vile Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo (OECD), Umoja wa Umoja wa Afrika (OAU), Umoja wa Mataifa ya Marekani (OAS), na taasisi za kikanda au kanda, kama vile Umoja wa Ulaya. (zamani Jumuiya za Ulaya), MERCOSUR (Soko la Kusini—Mercado Comun del Sur), Jumuiya ya Karibea (CARICOM), Jumuiya ya Biashara Huria ya Ulaya (EFTA) na Mkataba wa Biashara Huria wa Amerika Kaskazini (NAFTA) kati ya Kanada, Marekani na Meksiko.

Baadhi ya mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali, kama vile Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH) na Jumuiya ya Kimataifa ya Usalama wa Jamii (ISSA), inashughulikia masuala yote ya afya na usalama kazini. Mashirika mengi ya kimataifa yasiyo ya kiserikali yanapenda afya na usalama kazini ndani ya mifumo ya shughuli zao pana, kama vile mashirika ya waajiri na wafanyakazi na vyama vya kimataifa vya vikundi mbalimbali vya kitaaluma. Baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali, kama vile Shirika la Kimataifa la Kuweka Viwango (ISO), hujishughulisha na usanifishaji, na mashirika mengine mengi yasiyo ya kiserikali yanashughulikia maeneo mahususi ya masomo au sekta mahususi za shughuli za kiuchumi.

Mashirika mengi ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali yana maslahi katika afya na usalama kazini, ambayo inahusisha masuala ya kiufundi, matibabu, kijamii na kisheria pamoja na aina mbalimbali za taaluma, taaluma na makundi ya kijamii. Kuna mtandao mpana wa mashirika ambao ujuzi na uwezo wao unaweza kutumika kukuza ubadilishanaji wa taarifa na uzoefu kati ya nchi.

Malengo na Madhumuni ya Mashirika ya Kiserikali

Moja ya majukumu muhimu ya mashirika ya kimataifa ni kutafsiri maadili yaliyokubaliwa kuwa haki na wajibu. Mkataba wa Umoja wa Mataifa (Umoja wa Mataifa 1994) unatoa kielelezo kizuri cha kile ambacho shirika la kimataifa katika mfumo wa Umoja wa Mataifa linapaswa kuwa—yaani, “kupata ushirikiano wa kimataifa katika kutatua matatizo ya kimataifa ya kiuchumi, kijamii, kitamaduni, au tabia ya kibinadamu, na katika kuboresha na kuhimiza kuheshimiwa kwa haki za binadamu na uhuru wa kimsingi kwa wote bila ubaguzi wa rangi, jinsia, lugha au dini.” Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiuchumi, Kijamii na Kiutamaduni unarejelea kanuni zilizotangazwa katika Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kutambua haki ya kila mtu kwa mazingira salama na yenye afya ya kufanya kazi.

Malengo na madhumuni ya mashirika ya kimataifa yamewekwa katika Hati zao, Katiba, Sheria au Maandishi ya Msingi. Kwa mfano, Katiba ya Shirika la Afya Duniani (WHO) (1978) inasema kwamba lengo lake ni "kufikiwa na watu wote wa kiwango cha juu zaidi cha afya". Ulinzi wa mfanyakazi dhidi ya magonjwa, magonjwa na majeraha yanayotokana na ajira ni mojawapo ya kazi zilizopewa Shirika la Kazi Duniani (ILO) kwa maneno ya Utangulizi wa Katiba yake (tazama hapa chini na ILO 1992). Tamko la Malengo na Madhumuni ya Shirika la Kazi Duniani, lililopitishwa na Mkutano wa Kimataifa wa Kazi katika Kikao chake cha 26 huko Philadelphia mwaka 1944, linatambua wajibu wa ILO wa kuendeleza, miongoni mwa mataifa ya dunia, utekelezaji wa programu ambazo kufikia "ulinzi wa kutosha kwa maisha na afya ya wafanyikazi katika kazi zote".

Jumuiya ya kimataifa inatambua kuwa kuna masuala ambapo nchi zinategemeana. Jukumu moja kuu la mashirika ya kiserikali ni kushughulikia maswala kama haya. Dibaji ya Katiba ya ILO iliyopitishwa mwaka wa 1919 inatambua kwamba "kutofaulu kwa taifa lolote kupitisha hali za kibinadamu za kazi ni kikwazo kwa njia ya mataifa mengine ambayo yanataka kuboresha hali katika nchi zao wenyewe" na inazingatia kwamba "ni ya ulimwengu wote na amani ya kudumu inaweza kuanzishwa tu ikiwa itazingatia haki ya kijamii”. Azimio la ILO la Philadelphia linasema kwamba "umaskini popote pale ni hatari kwa ustawi kila mahali". Katiba ya WHO inasema kwamba “maendeleo yasiyo na usawa katika nchi mbalimbali katika kukuza afya na udhibiti wa magonjwa, hasa magonjwa ya kuambukiza, ni hatari ya kawaida” na kwamba “mafanikio ya Nchi yoyote katika kukuza na kulinda afya ni muhimu kwa wote. ”. Jukumu la mashirika ya kimataifa ni kuhakikisha uendelevu na kujenga utulivu kwa muda kuelekea malengo hayo ya sera ya muda mrefu, wakati mipango ya muda mfupi na wa kati mara nyingi hutawala katika ngazi ya kitaifa kwa sababu ya hali ya kijamii na kiuchumi ya ndani na hali ya kisiasa.

Kila shirika la kimataifa lina mamlaka iliyopewa na wapiga kura wake. Ni ndani ya mamlaka yao ambapo mashirika ya kimataifa hushughulikia masuala mahususi kama vile afya na usalama kazini. Sifa za kawaida za mashirika ya kiserikali ni kwamba hutoa mwongozo, kuunda mapendekezo na kukuza viwango. Vyombo vya kimataifa vilivyoundwa ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa vinavyoweza kutumika katika ngazi ya kitaifa vinaweza kugawanywa katika makundi mawili. Mikakati isiyofunga kwa kawaida huchukua muundo wa mapendekezo au maazimio na inaweza kutumika kama msingi wa sheria za kitaifa. Vyombo vya kisheria vinajumuisha wajibu kwamba sheria na taratibu za kitaifa zitaletwa kulingana na maamuzi yaliyokubaliwa katika ngazi ya kimataifa. Mikataba mingi ya kisheria inachukua mfumo wa Mikataba ya kimataifa ambayo inahitaji kitendo cha ziada cha kimataifa cha kuidhinishwa, kuidhinishwa au kuidhinishwa ambapo Serikali itaweka kibali chake kuambatana na majukumu ya Mkataba huo.

Mashirika ya kimataifa huwakilisha kongamano ambapo washiriki wao hufafanua na kuanzisha sera na mikakati yao ya pamoja katika nyanja mbalimbali, zikiwemo usalama na afya kazini. Hapa ndipo nchi zinapokabili maadili na maoni yao; kubadilishana habari na uzoefu; kujadili na kupendekeza suluhisho; na kuamua njia za kufanya kazi pamoja kwa malengo ili kufikia maafikiano, makubaliano, au mikataba ya kimataifa ambayo inafafanua uelewa wa pamoja wa nini ni haki ya kufanya na nini haipaswi kufanywa.

Mojawapo ya faida za shirika la kimataifa ni kuweka mijadala ya kimataifa mazingira yanayodhibitiwa ambayo yanatawaliwa na sheria na taratibu zinazokubaliwa na wapiga kura wake, kuruhusu, wakati huo huo, mawasiliano mengi yasiyo rasmi na ya kidiplomasia kwa upana zaidi kuliko yale inaweza kufanywa kwa kiwango cha nchi moja. Makundi na nchi mbalimbali zenye matatizo yanayofanana zinaweza kulinganisha mbinu zao na kuboresha mikakati yao. Kwa mtazamo wa kimataifa, ni rahisi kufikia usawa kuhusu matatizo magumu lakini mahususi yanayohusishwa na mipango ya kitaasisi ya kitaifa au hali fulani za kihistoria. Washirika wa kijamii ambao ni vigumu kukutana katika ngazi ya kitaifa huketi kwenye meza moja. Mazungumzo yanafanywa upya, na matumaini ya maafikiano yanaweza kudhihirika pale ambapo isingewezekana katika ngazi ya kitaifa. Vikundi vya shinikizo vinaweza kuchukua jukumu la kichocheo katika mchakato wa kujenga maelewano bila hitaji la mikakati ya fujo. Sio tu kwamba ubadilishanaji wa taarifa na uzoefu unaweza kufanyika katika mikutano ya kimataifa, lakini makundi mbalimbali yanaweza kupima kukubalika duniani kote kwa mawazo, maadili na sera zao katika mikutano hii.

Kiutendaji, mashirika baina ya serikali hushiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusu upashanaji wa taarifa, uhamishaji wa maarifa, upatanishi wa istilahi na dhana, ujenzi wa maelewano, kanuni za maadili na utendaji mzuri, na kukuza na kuratibu utafiti. Mashirika mengi ya kimataifa pia yana programu na shughuli nyingi zinazolenga kusaidia Nchi wanachama wao kufikia malengo yanayohusiana na mamlaka yao, ikiwa ni pamoja na ushirikiano wa kiufundi. Mashirika ya kimataifa yana njia mbalimbali za kuchukua hatua, kama vile ripoti na tafiti, mikutano ya wataalam, semina, warsha, kongamano, makongamano, huduma za ushauri wa kiufundi, ubadilishanaji wa habari na jukumu la kusafisha. Baada ya muda, majukumu ya kimsingi ya mashirika ya kimataifa yamepanuliwa na kufanywa mahususi zaidi kwa maazimio na programu ambazo zimeidhinishwa na wapiga kura wao wakati wa mikutano yao mikuu, kama vile Mkutano wa Kimataifa wa Kazi wa ILO au Afya Ulimwenguni. Bunge la WHO.

Umoja wa Mataifa na Mashirika yake Maalum

Katika mfumo wa Umoja wa Mataifa, mashirika mawili maalumu yanahusika moja kwa moja na afya na usalama kazini kuchukuliwa kwa ujumla: Shirika la Kazi Duniani (ILO) na Shirika la Afya Duniani (WHO). Miongoni mwa mashirika maalumu ya Umoja wa Mataifa, Shirika la Kazi Duniani lina sifa ya kipekee kwa vile lina utatu (yaani, wapiga kura wake ni serikali, waajiri na wafanyakazi). Sifa nyingine ya ILO ni shughuli zake za kuweka viwango (yaani, Mkutano wa Kimataifa wa Kazi unapitisha Mikataba na Mapendekezo ya kimataifa). Kwa kuwa mazingira ya kazi yanachukuliwa kuwa sehemu muhimu ya mazingira ya binadamu (Shirika la Kazi la Kimataifa/Programu ya Mazingira ya Umoja wa Mataifa/Shirika la Afya Ulimwenguni 1978) Mpango wa Mazingira wa Umoja wa Mataifa (UNEP) pia hushughulikia suala hilo, hasa kuhusu kemikali. Rejesta yake ya Kimataifa ya Kemikali Zinazoweza Kuwa na Sumu (IRPTC) inashirikiana kwa karibu na ILO na WHO ndani ya mfumo wa Mpango wa Kimataifa wa Usalama wa Kemikali (IPCS).

Mbali na makao makuu yao, mashirika ya kimataifa yana miundo ya uwanja na taasisi au mashirika maalum, kama vile Shirika la Kimataifa la Utafiti wa Saratani la WHO (IARC), na Kituo cha Amerika cha Ikolojia na Afya ya Binadamu (ECO), ambayo inachangia utekelezaji. wa Mpango wa Afya wa Wafanyakazi wa Mkoa wa Shirika la Afya la Pan-American (PAHO). Kituo cha Mafunzo ya Kimataifa cha ILO huko Turin (Italia) kinafanya shughuli za mafunzo ya afya na usalama kazini na kutengeneza vifaa vya mafunzo kwa vikundi mbalimbali vya kitaaluma, na Taasisi ya Kimataifa ya Mafunzo ya Kazi (IILS) hushughulikia mara kwa mara masuala ya usalama na afya ya kazini. WHO na ILO wana ofisi za kanda, ofisi za eneo na waandishi wa habari wa kitaifa. Makongamano ya kikanda ya ILO na WHO huitishwa mara kwa mara. PAHO ilianzishwa mnamo 1902 na pia ni Ofisi ya Kanda ya WHO kwa Amerika. Mnamo mwaka wa 1990, Mkutano wa Pan-American Sanitary Conference ulipitisha azimio kuhusu afya ya wafanyakazi (PAHO 1990) ambalo lilianzisha miongozo ya programu ya PAHO na kuteua 1992 "Mwaka wa Afya ya Wafanyakazi katika Amerika".

Makao makuu ya ILO na miundo ya nyanjani inaunga mkono kujitolea na shughuli za Nchi wanachama wake katika afya na usalama kazini ndani ya mfumo wa Mpango wake wa Kimataifa wa Uboreshaji wa Masharti ya Kazi na Mazingira (PIACT) (ILO 1984). Mpango huu unajumuisha aina mbalimbali za huduma za ushauri na shughuli za ushirikiano wa kiufundi duniani kote. Hivi karibuni ILO imepitisha sera ya ubia hai (APP) ambayo inalileta shirika karibu na wapiga kura wake wa pande tatu katika nchi wanachama kwa kuimarisha miundo yake ya uwanja, haswa kupitia uanzishwaji wa timu za fani nyingi (MDTs).

Mashirika mengine kadhaa maalumu ya Umoja wa Mataifa yana jukumu muhimu kuhusu masuala mahususi ya afya na usalama kazini, kama vile Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA), ambayo inahusika na usalama wa nyuklia, ulinzi wa wafanyakazi dhidi ya mionzi, na usalama wa vyanzo vya mionzi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda (UNIDO) linahusika na usalama na afya kazini katika sekta maalum za viwanda, na linashirikiana na UNEP na Benki ya Dunia katika kuandaa miongozo ya kuzuia na kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaohusu masuala ya afya na usalama kazini kama vizuri. Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa (FAO) linahimiza usalama katika matumizi ya viuatilifu (FAO 1985) na afya na usalama mahali pa kazi katika misitu, ikiwa ni pamoja na mipango ya ushirikiano na ILO na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa ya Ulaya.

Kamati ya Wataalamu wa Usafirishaji wa Bidhaa Hatari za Baraza la Kiuchumi na Kijamii la Umoja wa Mataifa ilitayarisha Mapendekezo kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa Hatari, ambayo hutoa mwongozo katika kuandaa sheria za kitaifa na kufikia usawa fulani ulimwenguni kote kwa njia mbalimbali za usafiri. Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga (ICAO) limeweka viwango vya kimataifa vya uendeshaji wa ndege na limechapisha mwongozo wa dawa za usafiri wa anga ambao unashughulikia vipengele vinavyohusiana na afya ya kazini kwa wafanyakazi wa ndege. Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Baharini (IMO) limepitisha Mkataba wa Kimataifa wa Usalama wa Maisha katika Bahari (SOLAS). WHO, ILO, na IMO wametayarisha Mwongozo wa Kimataifa wa Matibabu kwa meli ambao unajumuisha sehemu tofauti zenye ratiba ya yaliyomo kwenye kifua cha dawa cha meli na sehemu ya matibabu ya Kanuni za Kimataifa za Ishara. Mwongozo wa huduma ya kwanza ya matibabu kwa ajili ya matumizi katika ajali zinazohusisha vitu hatari ulitayarishwa kwa pamoja na IMO, WHO na ILO.

Mashirika yanayofadhili kama vile Mpango wa Maendeleo wa Umoja wa Mataifa (UNDP) yamekuwa yakisaidia kifedha katika kipindi cha miaka 25 iliyopita idadi kubwa ya miradi ya afya na usalama kazini katika nchi nyingi, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa taasisi za kitaifa za usalama na afya mahali pa kazi. Mashirika yanayotekeleza miradi hii yamekuwa ILO, WHO, na mashirika yote mawili kwa pamoja. Katika miradi yake ya maendeleo ya kiuchumi, Benki ya Dunia inazingatia masuala ya mazingira, afya na ikolojia ya binadamu (Benki ya Dunia 1974), ikijumuisha afya na usalama kazini. Mnamo 1987, Benki ya Dunia ilianza juhudi kubwa ya kujumuisha masuala ya mazingira katika nyanja zote za shughuli zake. Hii ni pamoja na mkazo zaidi katika ukuzaji wa uwezo wa kitaasisi kwa ajili ya usimamizi wa mazingira katika ngazi ya nchi, utambuzi mkubwa wa haja ya kuingiza masuala ya mazingira katika kazi ya kisekta, na kuongezeka kwa msisitizo katika nyanja za kijamii za maendeleo endelevu ya mazingira (Benki ya Dunia 1993a). Aidha, Ripoti Kuwekeza katika Afya, inachunguza mwingiliano kati ya afya ya binadamu, sera ya afya na maendeleo ya kiuchumi (Benki ya Dunia 1993b).

Mashirika Mengine ya Kiserikali

Shughuli za Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo (OECD) ni muhimu hasa kuhusu masuala ya afya ya mazingira, usalama katika matumizi ya kemikali, mbinu za kutathmini hatari za kemikali, na ulinzi dhidi ya mionzi. Baraza la Ulaya limepitisha idadi ya maazimio yanayohusiana na usalama na afya kazini kuhusu, kwa mfano, huduma za usalama ndani ya biashara. Mkataba wa Kijamii wa Ulaya, uliopitishwa na Baraza la Ulaya mwaka 1961, unatambua haki ya wafanyakazi kwa mazingira salama na yenye afya ya kufanya kazi. Baraza la Nordic linahusika na matatizo ya usalama na afya na mazingira kazini na linatoa mapendekezo kuhusu vitu vyenye sumu na hatari, usalama wa nyuklia na ulinzi dhidi ya mionzi, pamoja na mipango ya utekelezaji kwenye mazingira ya kazi. Shirika la Kazi la Kiarabu, lililokodishwa mnamo 1965, ni wakala maalum ndani ya mfumo wa Jumuiya ya Waarabu; inafanya tafiti na kufanya utafiti katika usalama wa viwanda na afya kazini. Nchi kutoka MERCOSUR zina tume maalum ya kuoanisha sheria katika afya na usalama kazini.

Umoja wa Ulaya hupitisha maagizo ambayo ni ya lazima kwa Nchi wanachama wake na yanapaswa kutafsiriwa katika sheria za kitaifa. Maagizo ya Ulaya yanashughulikia nyanja nzima ya afya na usalama wa kazini kwa lengo la kuoanisha sheria za kitaifa, kwa kuzingatia kanuni ya usaidizi. Viwango vitatu vya maagizo vinaweza kutambuliwa (TUTB 1991): maagizo ya mfumo, kama vile Maelekezo ya Utangulizi wa Hatua za Kuhimiza Uboreshaji wa Usalama na Afya ya Wafanyakazi Kazini (89/391); wale ambao hufunika hatari ambazo wafanyakazi wanakabiliwa (risasi, asbestosi, kelele, mionzi ya ionizing na kadhalika); na zile zinazoweka sheria zinazosimamia uundaji wa vifaa vya kazi. Viwango vya kiufundi vinatengenezwa na Tume za Udhibiti za Ulaya (CEN, CENELEC). Tume ya Umoja wa Ulaya (zamani Tume ya Jumuiya za Ulaya) hutayarisha maagizo na ina mpango muhimu wa usalama na afya kazini (Tume ya Jumuiya za Ulaya 1990). Wakfu wa Ulaya wa Uboreshaji wa Masharti ya Kuishi na Kazi, huko Dublin, una shughuli katika usalama na afya ya kazini, ikiwa ni pamoja na kikundi cha kazi kuhusu mikakati ya afya ya kazi huko Ulaya. Mwaka wa 1992 uliteuliwa kuwa "Mwaka wa Usalama wa Uropa, Usafi na Ulinzi wa Afya Kazini", na idadi kubwa ya shughuli za usalama na afya ya kazini zimeungwa mkono katika nchi za Jumuiya ya Ulaya. Shirika la Ulaya la Usalama na Afya Kazini lilianzishwa Bilbao (Hispania) kama chombo maalum cha Umoja wa Ulaya.

Mashirika Yasiyo ya Kiserikali ya Kimataifa

Makundi ya kisayansi, kitaaluma na mengine pia yaliona haja ya kuendeleza ushirikiano wa kimataifa na kujiunga na mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali. Wanaweza kuundwa na wataalamu binafsi, vyama vya kitaifa vya wataalamu, au taasisi. Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH) ilianzishwa mwaka wa 1906 kama Tume ya Kudumu ya Magonjwa ya Kazini. Inajadiliwa katika makala tofauti katika sura hii.

Jumuiya ya Kimataifa ya Hifadhi ya Jamii (ISSA) ni shirika la kimataifa la mashirika rasmi yenye jukumu la usimamizi wa hifadhi ya jamii na imekuwa na programu inayohusu uzuiaji wa hatari za kazini tangu 1954 na pia inajadiliwa kando katika sura hii.

Ingawa ICOH na ISSA zinahusika na nyanja nzima ya afya na usalama kazini, kuna idadi ya mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanashughulika na sekta mahususi za shughuli za kiuchumi, kama vile kilimo, au na maeneo maalum ya masomo kama vile teknolojia, toxicology, saikolojia, shirika la kazi, usalama wa mchakato, uhandisi wa binadamu, epidemiology, matibabu ya kijamii, vifaa vya kuinua, kubeba mizigo, vyombo vya shinikizo, usafiri wa kontena na wa vifaa hatari, ishara za usalama, usalama barabarani na usalama wa nyuklia. Mashirika mengi ya kimataifa yasiyo ya kiserikali yanahusika na mazingira na ulinzi wa watumiaji, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Kimataifa wa Uhifadhi wa Asili na Maliasili—Muungano wa Uhifadhi wa Dunia (IUCN) na Shirika la Kimataifa la Vyama vya Wateja (IOCU). Wanavutiwa na afya ya mazingira na, kwa kiwango fulani, afya ya kazini, haswa katika usalama wa kemikali na viuatilifu.

Katika uwanja wa ulinzi wa wafanyikazi, wagonjwa na umma kutokana na athari mbaya za mionzi ya ionizing, kazi ya Tume ya Kimataifa ya Ulinzi wa Radiolojia (ICRP) ina mamlaka ulimwenguni kote na hutumika kama msingi wa mapendekezo ya kimataifa na mashirika ya serikali. Chama cha Kimataifa cha Kulinda Mionzi (IRPA) kimeanzisha Tume ya Kimataifa ya Kinga ya Mionzi Isiyo ya Ionizing (ICNIRP), ambayo inatoa miongozo kuhusu ukomo wa udhihirisho na kuchangia katika machapisho ya ILO na WHO kuhusu mionzi isiyo ya ionizing. Mashirika au vyama vingine vingi vya kimataifa visivyo vya kiserikali vinaweza kutajwa kwa vile vinashughulikia afya na usalama kazini au vinavutiwa na masuala mahususi ya afya na usalama kazini, ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Kimataifa ya Ergonomic (IEA), Jumuiya ya Ergonomics ya Nchi Zinazozungumza Kifaransa ( SELF), Baraza la Kimataifa la Wauguzi (ICN), Baraza la Usalama kati ya Marekani na Marekani (IASC), Chama cha Kimataifa cha Ukaguzi wa Kazi (IALA), Chama cha Kimataifa cha Usafi wa Kazini (IOHA), Chama cha Kimataifa cha Madawa ya Kilimo na Afya Vijijini. (IAAMRH), Jumuiya ya Kimataifa ya Afya ya Umma na Vijijini, Jumuiya ya Kilatino-Amerika ya Usalama na Usafi Kazini (ALASEHT), Shirikisho la Kimataifa la Vyama vya Wataalamu katika Usalama wa Kazini na Usafi wa Viwanda, Jumuiya ya Ulaya ya Shule za Tiba Kazini, Shirikisho la Dunia la Mashirika ya Kliniki ya Toxicology na Udhibiti wa Sumu l Centres, na Baraza la Usalama la Kimataifa, shirika tanzu la kimataifa la Baraza la Usalama la Kitaifa la Marekani.

Kundi lingine la mashirika yasiyo ya kiserikali linajumuisha yale yaliyo na usanifu kama lengo lao, kama vile Shirika la Kimataifa la Kuweka Viwango (ISO) na Tume ya Kimataifa ya Ufundi Electrotechnical (IEC). ISO inajadiliwa katika makala tofauti katika sura hii.

Mashirika ya kimataifa ya waajiri na wafanyakazi yana jukumu kubwa katika kufafanua sera za afya na usalama kazini na vipaumbele katika ngazi ya kimataifa. Ushiriki wao ni muhimu kwa sababu sheria na kanuni za kazi za kitaifa huwafanya waajiri kuwajibikia ulinzi dhidi ya hatari za kazini, na wanaohusika zaidi ni wafanyakazi wenyewe, kwa kuwa ni afya na usalama wao ambao uko hatarini. Idadi ya mashirika ya kimataifa ya waajiri na wafanyakazi yanajali usalama na afya kazini kuchukuliwa kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na Shirika la Kimataifa la Waajiri (IOE), Muungano wa Mashirikisho ya Viwanda na Waajiri wa Ulaya (UNICE), Shirikisho la Kimataifa la Biashara Huria. Vyama vya Wafanyakazi (ICFTU), Shirikisho la Wafanyakazi Duniani (WCL), na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Duniani (WFTU). Kuna mashirika mengi ya kisekta ya vyama vya wafanyakazi vya kimataifa ambayo yanahusika na masuala maalum, kama vile Shirikisho la Kimataifa la Kemikali, Nishati, Migodi na Chama cha Wafanyakazi Mkuu wa Wafanyakazi (ICEM), Shirikisho la Kimataifa la Wafanyakazi wa Metali (IMF), Shirikisho la Kimataifa la Ujenzi na Mbao. Wafanyakazi (IFBWW), Shirikisho la Kimataifa la Upandaji miti, Wafanyikazi wa Kilimo na Washirika, na Shirikisho la Kimataifa la Wafanyikazi wa Biashara, Makarani na Ufundi (FIET). Pia kuna mashirika ya kikanda, kama vile Shirika la Umoja wa Vyama vya Wafanyakazi Afrika (OATUU) na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi vya Ulaya (ECTU), ambalo limeanzisha Ofisi ya Kiufundi ya Umoja wa Wafanyakazi wa Ulaya kwa ajili ya Usalama na Afya Kazini (TUTB). Mashirika haya yana aina mbalimbali za shughuli, hasa kuhusu usambazaji wa taarifa, ushauri wa kiufundi, na mafunzo ya afya na usalama kazini.

Wazalishaji, watengenezaji na waendeshaji pia wanashiriki kikamilifu katika nyanja ya usalama na afya kazini, ama kupitia vyama vyao au kupitia taasisi na mashirika ambayo wameanzisha, kama vile Baraza la Kimataifa la Vyama vya Kemikali (ICCA), Baraza la Ulaya la Watengenezaji Kemikali. Mashirikisho (CEFIC), Kundi la Kimataifa la Vyama vya Kitaifa vya Watengenezaji Kemikali za Kilimo (GIFAP), Jumuiya ya Kimataifa ya Usafiri wa Anga (IATA), Jumuiya ya Ulimwenguni ya Waendeshaji wa Mitambo ya Nyuklia (WANO), Jumuiya ya Uhandisi Illuminating (IES), Asbestos International Association (AIA), Kikundi cha Kimataifa cha Usalama wa Nyuzi (IFSG), na Bodi ya Kuzuia Hepatitis ya Virusi (hatua dhidi ya hepatitis B kama hatari ya kazini). Aidha, idadi ya taasisi na mashirika ya kimataifa yaliyoanzishwa na wazalishaji, wazalishaji na mashirika yao huendeleza shughuli zinazohusiana na ulinzi wa mazingira na afya ya mazingira, ambayo inaweza kujumuisha afya ya kazi kwa kiasi fulani, kama vile Kituo cha Kimataifa cha Viwanda na Mazingira. (ICIE), Baraza la Kimataifa la Vyuma na Mazingira (ICME), Taasisi ya Kimataifa ya Alumini ya Msingi (IPAI), na Kikundi cha Utafiti cha Kimataifa cha Makampuni ya Mafuta ya Uhifadhi wa Hewa Safi na Maji (CONCAWE).

Hatimaye, kuna mashirika mengi ya kimataifa yasiyo ya kiserikali yaliyoanzishwa na wanasayansi, vyama vya kitaaluma au makundi yenye maslahi sawa ya kisayansi, kibinadamu au kiuchumi ambayo hayana maslahi ya moja kwa moja katika afya ya kazi lakini yanashughulikia masuala ya kisayansi, kiufundi, matibabu au kijamii ambayo ni muhimu. kwa afya na usalama kazini, kama vile Chama cha Madaktari Duniani (WMA), Baraza la Mashirika ya Kimataifa ya Sayansi ya Tiba (CIOMS), Umoja wa Kimataifa wa Kemia Safi na Inayotumika (IUPAC), Baraza la Kimataifa la Mafunzo ya Utafiti wa Ujenzi na Nyaraka, Jumuiya ya Kimataifa ya Epidemiolojia, Jumuiya ya Kimataifa ya Sheria ya Kazi na Usalama wa Jamii, na Ofisi ya Kimataifa ya Kifafa (IBE), ambayo ilitayarisha Kanuni za Kanuni za Utendaji Bora kwa Kuajiri Watu wenye Kifafa.

Mipango ya Pamoja katika Ushirikiano wa Kimataifa

Inafurahisha kuchunguza jinsi mashirika ya kimataifa yanavyokamilishana na kuhamasisha njia zao mbalimbali za kukabiliana na hatari maalum za kazi. Kuhusu kelele na mtetemo, kwa mfano, IEC inatoa viwango vya vifaa vya kupimia, ISO inafafanua mbinu za kipimo, WHO inatoa vigezo vya afya, ILO inapendekeza mipaka ya udhihirisho katika Kanuni zake za Mazoezi ya Kelele na Mtetemo na inafafanua mbinu ya jumla na mkakati katika Mkataba wake wa Mazingira ya Kazi (Uchafuzi wa Hewa, Kelele na Mtetemo), 1977 (Na. 148) na Pendekezo (Na. 156).

Jukumu la mashirika ya kimataifa linazidi kubainishwa na ushirikiano ndani ya mfumo wa programu za kimataifa au ubia katika masuala mahususi yanayohusisha nchi zenyewe na mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali. Ushirikiano wa kimataifa katika ulinzi dhidi ya mionzi ya ionizing na katika kukuza usalama wa kemikali ni mifano miwili ya shughuli hizo.

Katika nyanja ya ulinzi dhidi ya mionzi ya ionizing, Tume ya Kimataifa ya Ulinzi wa Radiolojia (ICRP) na Kamati ya Kisayansi ya Umoja wa Mataifa kuhusu Athari za Mionzi ya Atomiki (UNSCEAR) hutoa maoni ya kisayansi. ILO ilipitisha mwaka wa 1960 Makubaliano ya Kulinda Mionzi (Na. 115) na Pendekezo (Na. 114), ambayo yanarejelea mahususi mwongozo uliotolewa na ICRP. Mwongozo zaidi unatolewa katika idadi ya kanuni za utendaji zilizotayarishwa na IAEA, ikifadhiliwa na ILO na WHO, pale inapofaa, na katika Kanuni ya Mazoezi ya ILO ya Ulinzi wa Mionzi (ionizing radiation), 1987. Haya yanaongezewa na miongozo, miongozo, nyenzo za mafunzo na nyaraka za kiufundi zilizochapishwa kimsingi na IAEA na Wakala wa Nishati ya Nyuklia wa OECD. Shughuli za ushirikiano wa kiufundi katika uwanja huu zinafanywa zaidi na IAEA; mashirika mengine yanahusika inapohitajika.

Mnamo 1990, hatua muhimu kuelekea usawazishaji wa kimataifa wa usalama wa mionzi ilifanyika: Kamati ya Mashirika ya Kimataifa ya Usalama wa Mionzi (IACRS) ilianzishwa kama jukwaa la kushauriana na kushirikiana katika masuala ya usalama wa mionzi kati ya mashirika ya kimataifa. Sekretarieti ya pamoja ilianzishwa ili kurekebisha toleo la 1982 la Viwango vya Msingi vya Usalama vya IAEA/ILO/WHO/NEA-OECD vya Ulinzi wa Mionzi. Mashirika sita ya kimataifa—FAO, IAEA, ILO, Wakala wa Nishati ya Nyuklia wa OECD, PAHO, na WHO—yalijiunga kuandaa viwango vya kimataifa kwa lengo la kusaidia Nchi wanachama wao katika kuandaa sheria zao wenyewe. Chini ya uongozi wa IAEA, mchakato mkubwa wa mashauriano na nchi na miongoni mwa mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali, yakiwemo mashirika ya waajiri na wafanyakazi, ulisababisha kufafanua kwa Viwango vya Kimataifa vya Ulinzi dhidi ya Mionzi ya Ionizing na Usalama wa Vyanzo vya Mionzi. (IAEA 1994). Viwango hivi vya kimataifa vinaweza kuchukuliwa kuwa viwango vya umoja vya mfumo wa Umoja wa Mataifa.

Ushirikiano wa kimataifa katika kukuza usalama wa kemikali unaonyesha jinsi mashirika ya kimataifa yanavyoingiliana ili kujibu wasiwasi wa watu ulimwenguni unaoonyeshwa na jumuiya ya kimataifa, na jinsi matamko ya jumla ya kanuni zilizopitishwa na mikutano ya serikali zinatafsiriwa katika programu za utekelezaji na shughuli za vitendo kulingana na kisayansi. maarifa. Kuna makubaliano kwamba tathmini ya kemikali inapaswa kushughulikia maswala kuhusu mfiduo wa kazi, udhihirisho wa umma, na mazingira. Kufanya tathmini za hatari katika mfumo wa kimataifa ni nyenzo ya kuhamasisha utaalamu na rasilimali chache. Hii ilisababisha kuanzishwa mwaka 1980 Mpango wa Kimataifa wa Usalama wa Kemikali (IPCS) na WHO, Mpango wa Mazingira wa Umoja wa Mataifa (UNEP) na ILO. Ahadi ya mashirika matatu shirikishi kushirikiana katika IPCS ilionyeshwa kupitia mkataba wa maelewano mwaka 1988 ambao unabainisha malengo ya IPCS. Kazi ya kiufundi ya IPCS inategemea mtandao wa taasisi za kitaifa na kimataifa zinazoshiriki katika shughuli zake na zinawajibika kwa kazi fulani. Mpango huu hudumisha uhusiano wa karibu na mzuri wa kufanya kazi na mashirika mengine kadhaa ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali, vyama na mashirika ya kitaaluma ambayo yana shughuli muhimu katika uwanja wa usalama wa kemikali.

Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Mazingira na Maendeleo (UNCED), uliofanyika Rio de Janeiro mwaka 1992, ulitambua hitaji la kuhakikisha udhibiti mzuri wa kimazingira wa kemikali za sumu na kubainisha maeneo sita ya mpango wa ushirikiano wa kimataifa:

 1. kupanua na kuongeza kasi ya tathmini ya kimataifa ya hatari za kemikali
 2. kuoanisha uainishaji na uwekaji lebo za kemikali
 3. kubadilishana habari juu ya kemikali zenye sumu na hatari za kemikali
 4. kuanzisha programu za kupunguza hatari
 5. kuimarisha uwezo na uwezo wa kitaifa wa usimamizi wa kemikali
 6. kuzuia trafiki haramu ya kimataifa ya bidhaa zenye sumu na hatari.

 

Hii ilifuatwa mwaka wa 1994 na Mkutano wa Kimataifa wa Usalama wa Kemikali (Stockholm Conference 1994), ambao ulianzisha Jukwaa la Kiserikali kuhusu Usalama wa Kemikali, ulibainisha vipaumbele kadhaa vya kuchukua hatua, na kualika mashirika ya kiserikali kushiriki katika mpango uliopanuliwa wa ushirikiano kuhusu usalama wa kemikali. Programu ya Mashirika ya Kimataifa ya Usimamizi wa Sauti wa Kemikali (IOMC) ilianzishwa ambapo WHO, ILO, UNEP, FAO, UNIDO na OECD hushiriki. Inajumuisha Kamati ya Kuratibu ya Mashirika ya Kimataifa (IOCC), ambayo inahakikisha uratibu wa shughuli kuhusu usalama wa kemikali unaofanywa na mashirika yanayoshiriki, kibinafsi au kwa pamoja, na kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya UNCED.

Kuna dalili za kuongezeka kwa mwelekeo wa kuhamasisha utaalamu na rasilimali ndani ya mfumo wa shughuli za pamoja. Ndivyo ilivyo, kwa mfano, katika uwanja wa mafunzo na kubadilishana habari katika afya na usalama wa kazini. Kuhusu usalama wa kibaolojia, ushirikiano uliendelezwa kati ya UNIDO, UNEP, WHO na FAO, na baadhi ya shughuli zilifanywa ndani ya mfumo wa IPCS. UNIDO imeteuliwa kufuatilia Sura ya 16 ya Ajenda 21 (usimamizi mzuri wa mazingira wa teknolojia ya kibayoteknolojia) ya Mkutano wa Rio, ili kuchochea shughuli na programu za pamoja, na kubuni mikakati ya mfumo wa Umoja wa Mataifa kuhusu bayoteknolojia. OECD ina mpango wa masuala ya mazingira ya teknolojia ya kibayoteknolojia. Maagizo ya Ulaya kuhusu ulinzi wa wafanyikazi dhidi ya mawakala wa kibaolojia kazini (90/679 na 93/88) ilipitishwa mnamo 1990 na kurekebishwa mnamo 1993. Mnamo 1993, Mkutano wa Kimataifa wa Kazi wa Shirika la Kazi Duniani ulipitisha azimio kuhusu kufichuliwa na usalama katika matumizi ya mawakala wa kibaolojia kazini ambayo inaonyesha kwamba suala hilo linapaswa kuchunguzwa, ikiwa ni pamoja na haja ya vyombo vipya vya kimataifa (makubaliano, mapendekezo, au yote mawili) ili kupunguza hatari kwa wafanyakazi, umma na mazingira.

Mifano miwili ya ziada inahusu ulinzi wa wafanyakazi dhidi ya mionzi isiyo ya ionizing na upatanishi wa uainishaji wa kemikali na mifumo ya lebo. Nyaraka za vigezo vya afya ya mazingira kuhusu mionzi isiyo ya ionizing zilitayarishwa na WHO, UNEP na Tume ya Kimataifa ya Kinga ya Mionzi Isiyo ya Ionizing (ICNIRP). Ushirikiano mpana zaidi juu ya ulinzi dhidi ya mionzi isiyo ya ionizing, ikiwa ni pamoja na mfiduo wa kazi, sasa unaendelezwa, ambayo ni pamoja na ILO, Tume ya Umoja wa Ulaya, Tume ya Kimataifa ya Kiteknolojia (IEC), Shirika la Kimataifa la Utafiti wa Saratani (IARC) na Kamati ya Kisayansi ya Mionzi na Kazi ya ICOH. Uwianishaji wa mifumo ya uainishaji wa kemikali na uwekaji lebo ni uwanja ambapo ushirikiano mkubwa unakuzwa, chini ya uongozi wa ILO, kati ya nchi, mashirika ya kiserikali (kwa mfano, OECD; Umoja wa Ulaya), mashirika yasiyo ya kiserikali (mashirika ya waajiri na wafanyikazi. ; vyama vya kimataifa vya watumiaji na ulinzi wa mazingira), Kamati ya Wataalamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa Hatari, FAO, UNEP, WHO, IMO na ICAO.

Kuna maeneo mengine mengi ambapo aina mpya, zinazonyumbulika za ushirikiano wa kimataifa kati ya nchi na mashirika ya kimataifa zinajitokeza au zinaweza kuendelezwa, kama vile mkazo wa kazi na kupambana na magonjwa ya mapafu ya kazi, hasa silicosis. Mitandao ya kimataifa ya afya na usalama kazini inazidi kuendelezwa kwa malengo kama vile kuratibu utafiti. Itakuwa faida kama mtandao wa kimataifa wa afya na usalama kazini ungeweza kutengenezwa kwa misingi ya miundo iliyopo katika mashirika ya kimataifa ambayo yanaweza kuunganishwa, kama vile Vituo vya Kushirikiana vya WHO, Kamati za Kisayansi za ICOH, Sehemu za Kimataifa za ISSA. , Waandishi wa Kitaifa wa IRPTC, sehemu za mawasiliano za Utaratibu wa Taarifa za Kamilishi wa OECD, Taasisi Shiriki za IPCS, Vituo vya Kitaifa na Shirikishi vya Kituo cha Kimataifa cha Taarifa za Usalama na Afya Mahali pa Kazi cha ILO (CIS), na vyombo vilivyoteuliwa vya ILO Kimataifa. Mfumo wa Tahadhari ya Usalama na Hatari ya Afya Kazini.

Malengo ya Pamoja na Mbinu za Kusaidiana katika Afya ya Kazini

Katika nyanja ya afya ya kazini, malengo ya mwisho ya WHO na ILO ni sawa: kulinda na kukuza afya ya wafanyakazi katika kazi zote. Mwongozo wa sera unatolewa na ILO kwa misingi ya Mikataba na Mapendekezo yake ya kimataifa kuhusu afya na usalama kazini na WHO kupitia maazimio yaliyopitishwa na Baraza la Afya Ulimwenguni kuhusu afya ya wafanyakazi na mbinu ya afya ya msingi ambayo inatetea.

Tangu Mkutano wa Huduma ya Afya ya Msingi huko Alma-Ata mwaka wa 1978, mpango wa afya wa wafanyakazi wa WHO umejaribu kupanua shughuli zake za ulinzi wa afya na kukuza afya ili kuwafikia watu wote kazini, kwa kuzingatia maalum kwa watu wasio na uwezo na wale wanaofanya kazi katika mazingira magumu. Mkutano wa 40 wa Afya Duniani ulimtaka Mkurugenzi Mkuu wa WHO:

 1. kukuza utekelezaji wa programu ya afya ya wafanyakazi, kama sehemu ya mfumo wa afya wa kitaifa unaozingatia huduma ya afya ya msingi, kwa ushirikiano wa karibu na programu nyingine husika, mashirika yasiyo ya kiserikali, na mashirika yote ya Umoja wa Mataifa.
 2. kufafanua miongozo ya huduma ya afya ya msingi mahali pa kazi, inayoelekezwa hasa kwa watu wasio na uwezo wa kufanya kazi na ikiwa ni pamoja na nyenzo za elimu zinazohitajika katika ngazi mbalimbali.
 3. kuandaa miongozo ya kukuza afya mahali pa kazi kwa ushirikiano na vituo shirikishi vya WHO
 4. kukuza shughuli za kikanda katika afya ya wafanyakazi pale inapobidi.

 

Mnamo Oktoba 1994, Mkutano wa Pili wa Mtandao wa Vituo vya Kushirikiana katika Afya ya Kazini (taasisi 52 za ​​utafiti na wataalam kutoka nchi 35) ulipitisha "Mkakati wa Kimataifa wa Afya ya Kazini kwa Wote" na kupendekeza kwamba waraka huu uwasilishwe kwa kuzingatia na WHO kugeuzwa kuwa WHO "Mkakati wa Kimataifa wa Afya ya Kazini kwa Wote". Hii ilifanyika Mei 1996, kwa msaada wa ILO.

Mikataba na Mapendekezo ya ILO kuhusu usalama na afya kazini hufafanua haki za wafanyakazi na kugawa majukumu na wajibu kwa mamlaka husika, waajiri na wafanyakazi katika nyanja ya usalama na afya kazini. Mikataba na Mapendekezo ya ILO yaliyopitishwa na Mkutano wa Kimataifa wa Kazi, yaliyochukuliwa kwa ujumla, yanajumuisha Kanuni ya Kimataifa ya Kazi, ambayo inafafanua viwango vya chini katika nyanja ya kazi. Sera ya ILO kuhusu afya na usalama kazini kimsingi imo katika Mikataba miwili ya kimataifa na Mapendekezo yanayoambatana nayo. Mkataba wa ILO wa Usalama na Afya Kazini wa 1981 (Na. 155) na Pendekezo (Na. 164), vinatoa upitishaji wa sera ya kitaifa ya usalama na afya mahali pa kazi na kueleza hatua zinazohitajika katika ngazi ya kitaifa na katika ngazi ya biashara ili kukuza taaluma. usalama na afya na kuboresha mazingira ya kazi. Mkataba wa ILO wa Huduma za Afya Kazini wa 1985 (Na. 161) na Pendekezo (Na. 171), vinatoa uanzishwaji wa huduma za afya mahali pa kazi ambazo zitachangia katika utekelezaji wa sera ya usalama na afya kazini na itafanya kazi zao katika kiwango cha biashara. .

Mnamo mwaka wa 1984, Mkutano wa Kimataifa wa Kazi ulipitisha Azimio kuhusu uboreshaji wa mazingira ya kazi na mazingira, ambayo ilikumbuka kuwa uboreshaji wa mazingira ya kazi na mazingira ni kipengele muhimu katika kukuza haki ya kijamii. Ilisisitiza kuwa kuboreshwa kwa mazingira ya kazi na kuboreshwa kwa mazingira ni mchango chanya kwa maendeleo ya taifa na kuwakilisha kipimo cha mafanikio ya sera yoyote ya kiuchumi na kijamii. Iliainisha kanuni tatu za msingi ambazo:

 • Kazi inapaswa kufanyika katika mazingira salama na yenye afya.
 • Masharti ya kazi yanapaswa kuendana na ustawi wa wafanyikazi na utu wa mwanadamu.
 • Kazi inapaswa kutoa uwezekano halisi wa mafanikio ya kibinafsi, utimilifu wa kibinafsi, na huduma kwa jamii.

 

Kuna vipengele vingi vinavyofanana kati ya mkakati wa ILO wa kuboresha mazingira ya kazi na mazingira na mbinu ya afya ya msingi ya WHO. Zinategemea kanuni za msingi zinazofanana na zote mbili:

 1. lengo kwa wote wanaohusika, wafanyakazi au umma
 2. kufafanua sera, mikakati na njia za utekelezaji
 3. kusisitiza juu ya wajibu wa kila mwajiri kwa afya na usalama wa wafanyakazi katika ajira yake
 4. kusisitiza uzuiaji wa kimsingi, udhibiti wa hatari kwenye chanzo, na elimu ya afya
 5. kutoa umuhimu maalum kwa habari na mafunzo
 6. zinaonyesha haja ya kuendeleza mazoezi ya afya ya kazini ambayo yanapatikana kwa urahisi kwa wote na inapatikana mahali pa kazi
 7. kutambua sehemu kuu ya ushiriki—ushiriki wa jamii katika programu za afya na ushiriki wa wafanyakazi katika kuboresha mazingira ya kazi na mazingira ya kazi.
 8. kuangazia mwingiliano kati ya mazingira ya afya na maendeleo, na pia kati ya usalama wa kazini na afya na ajira yenye tija.

 

Mwenendo wa sasa wa utandawazi kwa uchumi wa dunia, na ushirikiano wa kikanda, umeongeza kutegemeana na haja ya ushirikiano kati ya nchi. Muhtasari huu unaonyesha kuwa kuna malengo, mbinu na sera zinazofanana katika afya na usalama kazini. Pia kuna muundo ambao ushirikiano wa kimataifa unaweza kujengwa. Hili ndilo lengo la Mpango wa Kimataifa wa Usalama, Afya na Mazingira, utakaozinduliwa na ILO mwaka 1998.

 

Back

Jumanne, Februari 15 2011 18: 58

Umoja wa Mataifa na Mashirika Maalum

* Makala haya yametolewa kutoka kwa Mambo ya Msingi Kuhusu Umoja wa Mataifa (Umoja wa Mataifa 1992).

Asili ya Umoja wa Mataifa

Umoja wa Mataifa ulikuwa, mwaka wa 1992, shirika la mataifa 179 lililojitolea kisheria kushirikiana katika kuunga mkono kanuni na madhumuni yaliyowekwa katika Mkataba wake. Hizi ni pamoja na ahadi za kutokomeza vita, kukuza haki za binadamu, kudumisha heshima kwa haki na sheria za kimataifa, kukuza maendeleo ya kijamii na mahusiano ya kirafiki kati ya mataifa, na kutumia Shirika kama kituo cha kuoanisha matendo yao ili kufikia malengo haya.

Mkataba wa Umoja wa Mataifa uliandikwa katika siku za mwisho za Vita vya Pili vya Dunia na wawakilishi wa serikali 50 waliokutana kwenye Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Shirika la Kimataifa la Umoja wa Mataifa mwaka 1945. Mkataba huo uliandaliwa kwa misingi ya mapendekezo yaliyotolewa na wawakilishi wa China, Ufaransa, Umoja wa Kisovieti, Uingereza na Marekani. Ilipitishwa na kutiwa saini tarehe 26 Juni 1945.

Kwa mamilioni ya wakimbizi kutokana na vita na mnyanyaso, Umoja wa Mataifa umeandaa makao na kitulizo. Imefanya kama kichocheo kikubwa katika mageuzi ya watu milioni 100 kutoka kwa utawala wa kikoloni hadi uhuru na uhuru. Imeanzisha operesheni za kulinda amani mara nyingi ili kudhibiti uhasama na kusaidia kutatua migogoro. Imepanua na kuratibu sheria za kimataifa. Imefuta ndui kwenye uso wa sayari. Katika miongo mitano ya kuwepo kwake, Shirika limepitisha baadhi ya vyombo vya kisheria 70 vya kukuza au kulazimisha kuheshimiwa kwa haki za binadamu, hivyo kuwezesha mabadiliko ya kihistoria katika matarajio ya wengi ya uhuru duniani kote.

taarifa

Mkataba huo unatangaza kwamba uanachama wa Umoja wa Mataifa uko wazi kwa mataifa yote yanayopenda amani ambayo yanakubali wajibu wake na ambayo, kwa uamuzi wa Shirika, yana nia na uwezo wa kutekeleza majukumu haya. Mataifa yanakubaliwa kuwa wanachama na Baraza Kuu kwa pendekezo la Baraza la Usalama. Mkataba pia unatoa fursa ya kusimamishwa au kufukuzwa kwa Wanachama kwa kukiuka kanuni za Mkataba, lakini hakuna hatua kama hiyo iliyowahi kuchukuliwa.

Lugha Rasmi

Chini ya Mkataba huo lugha rasmi za Umoja wa Mataifa ni Kichina, Kiingereza, Kifaransa, Kirusi na Kihispania. Kiarabu kimeongezwa kuwa lugha rasmi ya Baraza Kuu, Baraza la Usalama na Baraza la Kiuchumi na Kijamii.

muundo

Umoja wa Mataifa ni mtandao changamano unaojumuisha vyombo vikuu sita vyenye idadi kubwa ya programu zinazohusiana, mashirika, tume na vyombo vingine. Mashirika haya yanayohusiana yana hadhi tofauti za kisheria (baadhi ni ya uhuru, wengine chini ya mamlaka ya moja kwa moja ya UN na kadhalika), malengo na maeneo ya uwajibikaji, lakini mfumo unaonyesha kiwango cha juu sana cha ushirikiano na ushirikiano. Kielelezo cha 1 kinatoa kielelezo cha mpangilio wa muundo wa mfumo na baadhi ya viungo kati ya miili tofauti. Kwa habari zaidi, rejeleo inapaswa kufanywa kwa: Mambo ya Msingi Kuhusu Umoja wa Mataifa (1992).

Kielelezo 1. Mkataba ulianzisha vyombo sita vikuu vya Umoja wa Mataifa

ISL080F1

Mahakama Kuu ya Kimataifa

Mahakama ya Kimataifa ya Haki ndicho chombo kikuu cha mahakama cha Umoja wa Mataifa. Mahakama iko wazi kwa wahusika kwa Mkataba wake, ambayo inajumuisha moja kwa moja Wanachama wote wa UN. Mataifa mengine yanaweza kupeleka kesi Mahakamani chini ya masharti yaliyowekwa na Baraza la Usalama. Aidha, Baraza la Usalama linaweza kupendekeza kwamba mzozo wa kisheria upelekwe Mahakamani. Nchi pekee ndizo zinazoweza kuwa sehemu ya kesi zilizo mbele ya Mahakama (yaani, Mahakama haiko wazi kwa watu binafsi). Baraza Kuu na Baraza la Usalama linaweza kuiomba Mahakama kutoa maoni ya ushauri kuhusu swali lolote la kisheria; vyombo vingine vya Umoja wa Mataifa na mashirika maalum, yanapoidhinishwa na Baraza Kuu, yanaweza kuomba maoni ya ushauri kuhusu masuala ya kisheria ndani ya wigo wa shughuli zao (kwa mfano, Shirika la Kazi la Kimataifa linaweza kuomba maoni ya ushauri yanayohusiana na viwango vya kimataifa vya kazi. )

Mamlaka ya Mahakama inashughulikia masuala yote yaliyotolewa katika Mkataba wa Umoja wa Mataifa au katika mikataba au mikataba inayotumika, na masuala mengine yote ambayo Mataifa yanarejelea. Katika maamuzi ya kesi, Mahakama haizuiliwi kwa kanuni za sheria zilizomo katika mikataba au mikataba, lakini inaweza kuajiri nyanja nzima ya sheria za kimataifa (ikiwa ni pamoja na sheria za kimila).

Mkutano Mkuu

Mkutano Mkuu ndicho chombo kikuu cha majadiliano. Inaundwa na wawakilishi wa Nchi zote Wanachama, ambayo kila moja ina kura moja. Maamuzi kuhusu maswali muhimu, kama vile kuhusu amani na usalama, uandikishaji wa Wanachama wapya na masuala ya bajeti, yanahitaji thuluthi mbili ya walio wengi. Maamuzi juu ya maswali mengine yanafikiwa na wengi rahisi.

Kazi na mamlaka ya Baraza Kuu ni pamoja na kuzingatia na kuunda mapendekezo juu ya kanuni za ushirikiano katika kudumisha amani na usalama wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na upokonyaji wa silaha na udhibiti wa silaha. Baraza Kuu pia huanzisha tafiti na kutoa mapendekezo ya kukuza ushirikiano wa kisiasa wa kimataifa, ukuzaji na uratibu wa sheria za kimataifa, utambuzi wa haki za binadamu na uhuru wa kimsingi kwa wote, na ushirikiano wa kimataifa katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kitamaduni, elimu na afya. Inapokea na kujadili ripoti kutoka kwa Baraza la Usalama na vyombo vingine vya Umoja wa Mataifa; kuzingatia na kuidhinisha bajeti ya Umoja wa Mataifa na kugawa michango miongoni mwa Wanachama; na huchagua wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama, wajumbe wa Baraza la Kiuchumi na Kijamii na wale wanachama wa Baraza la Udhamini ambao wamechaguliwa. Baraza Kuu pia huchagua kwa pamoja na Baraza la Usalama Majaji wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki na, kwa mapendekezo ya Baraza la Usalama, humteua Katibu Mkuu.

Mwanzoni mwa kila kikao cha kawaida, Baraza Kuu huwa na mjadala mkuu, ambapo Nchi Wanachama zinatoa maoni yao kuhusu masuala mbalimbali ya kimataifa. Kwa sababu ya idadi kubwa ya maswali ambayo Baraza Kuu linaitishwa kuzingatia (zaidi ya vipengele 150 vya ajenda katika kikao cha 1992, kwa mfano), Baraza hilo hugawa maswali mengi kwa kamati zake kuu saba:

 • Kamati ya Kwanza (kupokonya silaha na masuala yanayohusiana ya usalama wa kimataifa)
 • Kamati Maalum ya Siasa
 • Kamati ya pili (maswala ya kiuchumi na kifedha)
 • Kamati ya Tatu (maswala ya kijamii, kibinadamu na kitamaduni)
 • Kamati ya Nne (mambo ya kuondoa ukoloni)
 • Kamati ya Tano (mambo ya utawala na bajeti)
 • Kamati ya Sita (mambo ya kisheria).

 

Baraza la Uchumi na Jamii (ECOSOC)

ECOSOC ilianzishwa na Mkataba kama chombo kikuu cha kuratibu kazi za kiuchumi na kijamii za Umoja wa Mataifa na mashirika na taasisi maalum. Baraza la Uchumi na Kijamii linatumika kama jukwaa kuu la majadiliano ya masuala ya kimataifa ya kiuchumi na kijamii ya kimataifa au kati ya nidhamu na uundaji wa mapendekezo ya sera juu ya masuala hayo, na inafanya kazi kukuza heshima kwa, na kuzingatia, haki za binadamu. na uhuru wa kimsingi kwa wote. ECOSOC inaweza kufanya au kuanzisha tafiti na ripoti na mapendekezo kuhusu masuala ya kimataifa ya kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kielimu, kiafya na yanayohusiana nayo, na kuitisha mikutano ya kimataifa na kuandaa rasimu ya mikataba kwa ajili ya kuwasilishwa kwa Mkutano Mkuu. Mamlaka na majukumu mengine ni pamoja na majadiliano ya mikataba na mashirika maalumu yanayofafanua uhusiano wao na Umoja wa Mataifa na uratibu wa shughuli zao, na kushauriana na NGOs zinazohusika na masuala ambayo Baraza linashughulikia.

Mashirika tanzu

Mitambo tanzu ya Baraza ni pamoja na tume za kiutendaji na za mikoa, kamati sita za kudumu (kwa mfano, Kamati ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Mashirika ya Kimataifa) na idadi ya mashirika ya kudumu ya wataalam katika masuala kama vile kuzuia na kudhibiti uhalifu, kupanga mipango ya maendeleo; na usafirishaji wa bidhaa hatari.

Mahusiano na mashirika yasiyo ya kiserikali

Zaidi ya NGOs 900 zina hadhi ya kushauriana na Baraza, na viwango tofauti vya ushiriki. Mashirika haya yasiyo ya kiserikali yanaweza kutuma waangalizi kwenye mikutano ya hadhara ya Baraza na mashirika yake tanzu na yanaweza kuwasilisha taarifa za maandishi zinazohusiana na kazi ya Baraza. Wanaweza pia kushauriana na Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa kuhusu masuala yanayohusu pande zote mbili.

Baraza la Usalama

Baraza la Usalama lina jukumu la msingi, chini ya Mkataba, kwa kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Ingawa vyombo vingine vya Umoja wa Mataifa vinatoa mapendekezo kwa serikali, Baraza pekee ndilo lenye uwezo wa kuchukua maamuzi ambayo Nchi Wanachama zina wajibu chini ya Mkataba kutekeleza.

Sekretarieti ya

Sekretarieti, wafanyakazi wa kimataifa wanaofanya kazi katika Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York na katika uwanja huo, hufanya kazi mbalimbali za kila siku za Shirika. Inahudumia vyombo vingine vya Umoja wa Mataifa na kusimamia programu na sera zilizowekwa nazo. Kiongozi wake ni Katibu Mkuu, ambaye anateuliwa na Baraza Kuu kwa mapendekezo ya Baraza la Usalama kwa kipindi cha miaka mitano.

Baraza la Udhamini

Katika kuanzisha Mfumo wa Kimataifa wa Udhamini, Mkataba ulianzisha Baraza la Udhamini kama mojawapo ya vyombo vikuu vya Umoja wa Mataifa na kulikabidhi jukumu la kusimamia usimamizi wa Maeneo ya Udhamini yaliyowekwa chini ya Mfumo wa Udhamini. Malengo makuu ya Mfumo ni kukuza maendeleo ya wakaazi wa Maeneo ya Uaminifu na maendeleo yao kuelekea kujitawala au uhuru.

Wajibu wa Mfumo wa Umoja wa Mataifa katika Afya ya Kazini na usalama

Ingawa uboreshaji wa mazingira ya kazi na mazingira kwa kawaida yatakuwa sehemu ya sera ya kitaifa ya maendeleo zaidi ya kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa malengo na vipaumbele vya kitaifa, kipimo cha maelewano ya kimataifa ni muhimu ili kuhakikisha kwamba ubora wa mazingira ya kazi kila mahali unaendana na afya na ustawi wa wafanyakazi, na kusaidia Nchi Wanachama kufikia hili. Hili ni, kimsingi, jukumu la mfumo wa Umoja wa Mataifa katika uwanja huu.

Ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa, mashirika na mashirika mengi yana jukumu katika uboreshaji wa mazingira ya kazi na mazingira ya kazi. The Shirika la Kazi Duniani (ILO) ina mamlaka ya kikatiba ya kuboresha mazingira ya kazi na mazingira ya kufanya kazi kuwa ya kibinadamu; muundo wake wa pande tatu unaweza kuhakikisha kwamba viwango vyake vya kimataifa vina athari ya moja kwa moja kwa sheria za kitaifa, sera na desturi na inajadiliwa katika kifungu tofauti katika sura hii.

The Shirika la Afya Duniani (WHO) ina mamlaka katika afya ya kazini inayotokana na Katiba yake, ambayo ilibainisha WHO kama "mamlaka ya kuongoza na kuratibu kazi ya kimataifa ya afya", na ikaeleza majukumu ya WHO ambayo ni pamoja na "kukuza ... hali ya kiuchumi na kazi na vipengele vingine. ya usafi wa mazingira”. Mamlaka ya ziada yanatokana na maazimio mbalimbali ya Bunge la Afya Duniani na Bodi ya Utendaji. Mpango wa afya kazini wa WHO unalenga kukuza ujuzi na udhibiti wa matatizo ya afya ya wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya kazini na yanayohusiana na kazi, na kushirikiana na nchi katika kuandaa programu za afya kwa wafanyakazi, hasa wale ambao kwa ujumla hawahudumiwi. WHO, kwa ushirikiano na ILO, UNEP na mashirika mengine, hufanya ushirikiano wa kiufundi na Nchi Wanachama, hutoa miongozo, na kufanya masomo ya nyanjani na mafunzo ya afya ya kazini na maendeleo ya wafanyikazi. WHO imeanzisha GEENET-Global Environmental Epidemiology Network-ambayo inajumuisha taasisi na watu binafsi kutoka duniani kote ambao wanashiriki kikamilifu katika utafiti na mafunzo juu ya magonjwa ya mazingira na kazi. The Shirika la Kimataifa la Utafiti wa Saratani (IARC) imeanzishwa kama taasisi huru ya utafiti, lakini ndani ya mfumo wa WHO. Sheria za Wakala ziliweka dhamira yake kama "kupanga, kukuza na kuendeleza utafiti katika awamu zote za causation, matibabu na kuzuia saratani". Tangu kuanza kwa shughuli yake ya utafiti, Wakala imejitolea kusoma sababu za saratani katika mazingira ya mwanadamu, kwa imani kwamba utambuzi wa wakala wa saratani ilikuwa hatua ya kwanza na muhimu katika kupunguza au kuondoa wakala wa saratani kwenye mazingira. , kwa lengo la kuzuia saratani ambayo inaweza kuwa imesababisha. Shughuli za utafiti za Wakala ziko katika vikundi viwili vikuu—majaribio ya epidemiological na maabara lakini kuna mwingiliano mkubwa kati ya vikundi hivi katika miradi halisi ya utafiti iliyofanywa.

Kando na mashirika haya mawili yenye mkazo mkuu wa kazi na afya, mtawalia, mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa yanajumuisha masuala ya afya na usalama ndani ya kazi zao mahususi za kisekta au kijiografia:

The Mpango wa Umoja wa Mataifa wa Mazingira (UNEP) ina jukumu la kulinda na kuimarisha mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo, ikiwa ni pamoja na mazingira ya kazi. Ina kazi ya msingi ya uratibu na kichocheo kwa mazingira kwa ujumla ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Inatekeleza kazi hii kupitia uratibu wa programu na usaidizi wa shughuli na Hazina ya Mazingira. Mbali na mamlaka yake ya jumla, jukumu mahususi la UNEP kuhusu mazingira ya kazi linatokana na Mapendekezo ya 81 na 83 ya Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mazingira ya Binadamu, na Maamuzi ya Baraza la Uongozi la UNEP yanayomtaka Mkurugenzi Mtendaji kuunganisha kanuni na malengo yanayohusiana na uboreshaji huo. ya mazingira ya kazi kikamilifu katika mfumo wa programu ya mazingira. UNEP pia inatakiwa kushirikiana na mashirika yanayofaa ya wafanyakazi na waajiri, katika utayarishaji wa mpango wa utekelezaji ulioratibiwa wa mfumo mzima kuhusu mazingira ya kazi na maisha ya wafanyakazi, na mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayohusika (kwa mfano, UNEP inashirikiana na WHO). na ILO katika Mpango wa Kimataifa wa Usalama wa Kemikali).

UNEP inadumisha Sajili ya Kimataifa ya Kemikali Zinazoweza Kuwa na Sumu (IRPTC), ambayo inajitahidi kuziba pengo kati ya maarifa ya kemikali duniani na wale wanaohitaji kuitumia. Mtandao wa makubaliano ya mazingira wa UNEP pia unakuwa na athari ya kimataifa inayoongezeka kila mara, na kukusanya kasi (kwa mfano, Mkataba wa kihistoria wa Vienna na Itifaki ya Montreal juu ya ulinzi wa safu ya ozoni).

The Kimataifa la Nishati ya Nyuklia (IAEA) inahusika na hatari zinazotokana na mionzi ya ioni inayohusishwa na mzunguko wa mafuta ya nyuklia. IAEA inahimiza na kuongoza maendeleo ya matumizi ya amani ya nishati ya atomiki, inaweka viwango vya usalama wa nyuklia na ulinzi wa mazingira, kusaidia nchi wanachama kupitia ushirikiano wa kiufundi, na kukuza ubadilishanaji wa taarifa za kisayansi na kiufundi kuhusu nishati ya nyuklia. Shughuli za Wakala katika eneo la ulinzi wa radiolojia ya wafanyikazi zinahusisha ukuzaji wa viwango hivi; maandalizi ya miongozo ya usalama, kanuni za mazoezi na miongozo; kufanya mikutano ya kisayansi kwa ajili ya kubadilishana taarifa au maandalizi ya miongozo au vitabu vya mwongozo wa kiufundi; kuandaa kozi za mafunzo, kutembelea semina na ziara za masomo; maendeleo ya utaalamu wa kiufundi katika kuendeleza Nchi Wanachama kupitia tuzo za kandarasi za utafiti na ushirika; na kusaidia Nchi Wanachama zinazoendelea katika kupanga mipango ya ulinzi wa mionzi kupitia utoaji wa usaidizi wa kiufundi, huduma za wataalamu, misheni ya ushauri na huduma za ushauri kuhusu masuala ya udhibiti wa sheria za nyuklia.

The Mpango wa Maendeleo wa Umoja wa Mataifa (UNDP) na Benki ya Dunia zimejumuisha masharti kuhusu ulinzi wa kazi katika mikataba ya usaidizi wa maendeleo. UNDP inajishughulisha na idadi kubwa ya miradi iliyoundwa kusaidia nchi zinazoendelea kujenga uchumi wao changa na kuinua viwango vyao vya maisha. Maelfu kadhaa ya wataalam walioajiriwa kimataifa wanawekwa kwa kasi kazini. Miradi mingi miongoni mwa miradi hii imejikita katika uboreshaji wa viwango vya usalama na afya kazini katika tasnia na nyanja zingine za maisha ya kiuchumi, ambayo utekelezaji wake umekabidhiwa kwa ILO na WHO. Miradi hiyo ya nyanjani inaweza kuanzia utoaji wa ushauri wa muda mfupi hadi usaidizi mkubwa zaidi katika kipindi cha miaka kadhaa kwa ajili ya kuanzishwa kwa taasisi kamili za usalama na afya kazini zilizoundwa kutoa mafunzo, kutumia utafiti wa nyanjani na huduma ya moja kwa moja kwenye maeneo ya ajira.

The Shirika la Kimataifa Maritime (IMO) inahusika na usalama wa wafanyakazi kwenye meli. IMO hutoa jukwaa kwa serikali wanachama na mashirika yanayovutiwa kubadilishana taarifa na kujitahidi kutatua matatizo yanayohusiana na masuala ya kiufundi, kisheria na mengine kuhusu usafirishaji wa majini na kuzuia uchafuzi wa bahari unaofanywa na meli. IMO imeandaa idadi ya mikataba na mapendekezo ambayo serikali zimepitisha na ambayo yameanza kutumika. Miongoni mwayo ni mikataba ya kimataifa ya usalama wa maisha ya viumbe baharini, kuzuia uchafuzi wa bahari unaofanywa na meli, mafunzo na vyeti kwa mabaharia, kuzuia migongano baharini, vyombo kadhaa vinavyoshughulikia dhima na fidia, na mengine mengi. IMO pia imepitisha mapendekezo mia kadhaa yanayohusu masuala kama vile usafiri wa baharini wa bidhaa hatari, ishara za baharini, usalama kwa wavuvi na vyombo vya uvuvi, na usalama wa meli za biashara za nyuklia.

The Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa (FAO) ina jukumu la kuwalinda wafanyakazi wa kilimo dhidi ya hatari zinazotokana na matumizi ya viuatilifu, zana za kilimo na mashine. Idadi ya shughuli za FAO zinahusika moja kwa moja au isivyo moja kwa moja na usalama na afya kazini na ergonomics katika kazi za kilimo, misitu na uvuvi. Katika shughuli za uvuvi, FAO inashirikiana katika ngazi ya sekretarieti na ILO na IMO kwenye Kamati Ndogo ya IMO ya Usalama wa Meli za Uvuvi na inashiriki kikamilifu katika kazi ya Kamati Ndogo ya IMO ya Viwango vya Mafunzo na Utunzaji. FAO inashirikiana na ILO kuhusiana na hali ya kazi katika sekta ya uvuvi. Katika shughuli za misitu, Kamati ya FAO/ECE/ILO ya Mbinu za Ufanyaji kazi wa Misitu na Mafunzo ya Wafanyakazi wa Misitu hushughulikia masuala ya afya na usalama katika ngazi ya mawakala. Miradi ya shambani na machapisho katika eneo hili yanashughulikia vipengele kama vile usalama katika ukataji miti na viwanda na mkazo wa joto katika kazi ya misitu.

Katika uwanja wa kilimo baadhi ya magonjwa ya umuhimu wa kiuchumi katika mifugo pia yana hatari kwa watu wanaoshika mifugo na bidhaa za wanyama (kwa mfano, brucellosis, kifua kikuu, leptospirosis, anthrax, rabies, Rift Valley fever). Kwa shughuli hizi zinazohusiana na magonjwa, uhusiano wa karibu unadumishwa na WHO kupitia kamati za pamoja. FAO pia inahusika na kuoanisha mahitaji ya usajili wa viuatilifu na tathmini ya mabaki ya viuatilifu katika chakula na mazingira. Kuhusu nishati ya atomiki katika chakula na kilimo, programu zinaratibiwa na IAEA ili kusaidia wanasayansi wa nchi zinazoendelea kutumia mbinu za isotopu kwa usalama na kwa ufanisi (kwa mfano, matumizi ya substrates za kimeng'enya zenye lebo ya redio ili kugundua mfiduo wa kazini kwa viua wadudu. )

The Shirika la Maendeleo ya Viwanda la UN (UNIDO) inalenga kuharakisha maendeleo ya viwanda kwa nchi zinazoendelea. Inahusika na hatari za usalama na afya kazini, mazingira na usimamizi wa taka hatarishi kuhusiana na mchakato wa ukuzaji viwanda.

Mikoa Tume za Uchumi za Umoja wa Mataifa jukumu katika kukuza hatua bora zaidi na zilizopatanishwa ndani ya maeneo yao.

The Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Biashara na Maendeleo (UNCTAD) inahusika na masuala ya kazi ya uhamisho wa kimataifa wa bidhaa, huduma na teknolojia.

 

Back

Jumanne, Februari 15 2011 19: 00

Shirika la Kazi Duniani

ILO ni mojawapo ya mashirika 18 maalumu ya Umoja wa Mataifa. Ni shirika kongwe zaidi la kimataifa ndani ya familia ya UN, na lilianzishwa na Mkutano wa Amani wa Versailles mnamo 1919 baada ya Vita vya Kwanza vya Kidunia.

Msingi wa ILO

Kihistoria, ILO ndio chimbuko la fikra za kijamii za karne ya 19. Masharti ya wafanyakazi kutokana na mapinduzi ya viwanda yalizidi kuonekana kutovumilika na wanauchumi na wanasosholojia. Wanamageuzi ya kijamii waliamini kwamba nchi au sekta yoyote itakayoanzisha hatua za kuboresha mazingira ya kazi ingepandisha gharama ya vibarua, na kuiweka katika hali mbaya ya kiuchumi ikilinganishwa na nchi au viwanda vingine. Ndio maana walifanya kazi kwa bidii ili kushawishi mamlaka ya Ulaya kufanya mazingira bora ya kazi na masaa mafupi ya kazi kuwa mada ya makubaliano ya kimataifa. Baada ya 1890 mikutano mitatu ya kimataifa ilifanyika juu ya somo: ya kwanza iliitishwa kwa pamoja na mfalme wa Ujerumani na Papa huko Berlin mnamo 1890; mkutano mwingine uliofanyika mwaka 1897 huko Brussels ulichochewa na mamlaka ya Ubelgiji; na ya tatu, iliyofanyika mwaka wa 1906 huko Bern, Uswisi, ilipitisha kwa mara ya kwanza mikataba miwili ya kimataifa juu ya matumizi ya fosforasi nyeupe (utengenezaji wa mechi) na kupiga marufuku kazi za usiku katika tasnia na wanawake. Kwa kuwa Vita vya Kwanza vya Kidunia vilizuia shughuli zozote zaidi juu ya uwekaji wa kimataifa wa hali ya wafanyikazi, Mkutano wa Amani wa Versailles, katika nia yake ya kutokomeza sababu za vita vya baadaye, ulichukua malengo ya shughuli za kabla ya vita na kuunda Tume ya Kimataifa. Sheria ya Kazi. Pendekezo lililofafanuliwa la Tume juu ya uanzishwaji wa chombo cha kimataifa cha ulinzi wa wafanyikazi likawa Sehemu ya XIII ya Mkataba wa Versailles; hadi leo, bado ni katiba ambayo ILO inafanya kazi chini yake.

Mkutano wa kwanza wa Kimataifa wa Wafanyakazi ulifanyika Washington DC, Oktoba 1919; Sekretarieti ya Kudumu ya Shirika—Ofisi ya Kazi ya Kimataifa—iliwekwa Geneva, Uswisi.

Katiba ya Shirika la Kazi Duniani

Amani ya kudumu duniani kote, haki na ubinadamu vilikuwa na ndivyo vichocheo vya Shirika la Kazi Duniani, vilivyoelezwa vyema katika Dibaji ya Katiba. Inasomeka:

Amani ya ulimwengu wote na ya kudumu inaweza kuanzishwa tu ikiwa imejikita katika haki ya kijamii;

Na ilhali hali za kazi zipo zinazohusisha dhulma, ugumu wa maisha na ufukara kwa idadi kubwa ya watu kiasi cha kuleta machafuko makubwa kiasi kwamba amani na maelewano ya dunia yanahatarisha; na uboreshaji wa masharti hayo unahitajika haraka, kama kwa mfano, na

  • udhibiti wa masaa ya kazi, pamoja na uanzishwaji wa siku na wiki ya juu ya kufanya kazi;
  • udhibiti wa usambazaji wa wafanyikazi,
  • kuzuia ukosefu wa ajira,
  • utoaji wa mshahara wa kutosha wa kuishi,
  • ulinzi wa mfanyakazi dhidi ya magonjwa, magonjwa na majeraha yatokanayo na ajira yake,
  • ulinzi wa watoto, vijana na wanawake,
  • masharti ya uzee na majeraha,
  • ulinzi wa masilahi ya wafanyikazi wakati wameajiriwa katika nchi zingine,
  • utambuzi wa kanuni ya malipo sawa kwa kazi ya thamani sawa;
  • utambuzi wa kanuni ya uhuru wa kujumuika,
  • shirika la elimu ya ufundi na ufundi na hatua zingine;

             

            Ambapo pia kushindwa kwa taifa lolote kupitisha masharti ya kazi ya kibinadamu ni kikwazo katika njia ya mataifa mengine ambayo yanataka kuboresha hali katika nchi zao;

            Vyama vya Juu vya Mikataba, vikichochewa na hisia za haki na ubinadamu pamoja na nia ya kupata amani ya kudumu ya dunia, na kwa nia ya kufikia malengo yaliyoainishwa katika Dibaji hii, vinakubaliana na Katiba ifuatayo ya Kazi ya Kimataifa. Shirika. …”

            Malengo na madhumuni ya Shirika la Kimataifa la Kazi katika mfumo wa kisasa yamejumuishwa katika Azimio la Philadelphia, lililopitishwa mwaka wa 1944 katika Mkutano wa Kimataifa wa Kazi huko Philadelphia, Marekani. Azimio hilo sasa ni Kiambatisho cha Katiba ya ILO. Inatangaza haki ya wanadamu wote "kufuatilia ustawi wao wa kimwili na maendeleo yao ya kiroho katika hali ya uhuru na heshima, usalama wa kiuchumi na fursa sawa". Inasema zaidi kwamba "umaskini popote pale ni hatari kwa ustawi kila mahali".

            Jukumu la ILO kama ilivyobainishwa katika Kifungu cha 1 cha Katiba ni kukuza malengo yaliyoainishwa katika Dibaji na Azimio la Philadelphia.

            Shirika la Kazi Duniani na Muundo wake

            Shirika la Kazi Duniani (ILO) linaundwa na Mataifa 173. Mwanachama yeyote wa Umoja wa Mataifa anaweza kuwa mwanachama wa ILO kwa kuwasiliana na Mkurugenzi Mkuu wa ILO kukubalika kwake rasmi kwa majukumu ya Katiba. Nchi zisizo Wanachama wa UN zinaweza kupitishwa kwa kura ya Mkutano wa Kimataifa wa Kazi (Uswizi ni mwanachama wa ILO lakini sio, hata hivyo, wa UN) (Katiba, Kifungu cha 1). Uwakilishi wa Nchi Wanachama katika ILO una muundo ambao ni wa kipekee ndani ya familia ya Umoja wa Mataifa. Katika Umoja wa Mataifa na katika mashirika mengine yote maalumu ya Umoja wa Mataifa, uwakilishi unafanywa tu na wafanyakazi wa serikali: mawaziri, manaibu wao, au wawakilishi walioidhinishwa. Hata hivyo, katika ILO makundi yanayohusika ya jamii ni sehemu ya uwakilishi wa Nchi Wanachama. Wawakilishi wanajumuisha wajumbe wa serikali, kwa ujumla kutoka wizara ya kazi, na wajumbe wanaowakilisha waajiri na wafanyakazi wa kila mmoja wa wanachama (Katiba, Kifungu cha 3). Hii ndiyo dhana ya kimsingi ya ILO ya utatu.

            Shirika la Kazi Duniani linajumuisha:

             • Mkutano wa Kimataifa wa Kazi, Mkutano wa kila mwaka wa wawakilishi wa wanachama wote
             • Baraza Linaloongoza, lenye wawakilishi 28 wa serikali, wawakilishi 14 wa waajiri, na wawakilishi 14 wa wafanyakazi.
             • Ofisi ya Kimataifa ya Kazi—sekretarieti ya kudumu ya shirika—ambayo inadhibitiwa na Baraza Linaloongoza.

                

               Mkutano wa Kimataifa wa Kazi—pia unaitwa Bunge la Dunia la Kazi—hukutana mara kwa mara mwezi Juni kila mwaka na washiriki wapatao 2,000, wajumbe na washauri. Ajenda za Mkutano huo ni pamoja na majadiliano na kupitishwa kwa mikataba ya kimataifa (Mikataba na Mapendekezo ya ILO), kujadili mada maalum ya kazi ili kutunga sera za siku zijazo, kupitishwa kwa Maazimio yanayoelekezwa kwenye hatua katika Nchi Wanachama na maagizo kwa Mkurugenzi- Mkuu wa Shirika kuhusu hatua za Ofisi, majadiliano ya jumla na kubadilishana habari na, kila mwaka wa pili, kupitishwa kwa mpango na bajeti ya kila baada ya miaka miwili kwa Ofisi ya Kimataifa ya Kazi.

               Baraza Linaloongoza ni kiungo kati ya Mkutano wa Kimataifa wa Wafanyakazi wa Nchi Wanachama wote na Ofisi ya Kimataifa ya Kazi. Katika mikutano mitatu kwa mwaka, Baraza la Uongozi linatekeleza udhibiti wake kwa Ofisi kwa kuhakiki maendeleo ya kazi, kuandaa maagizo kwa Mkurugenzi Mkuu wa Ofisi, kupitisha matokeo ya shughuli za Ofisi kama vile Kanuni za Utendaji, ufuatiliaji na mwongozo wa masuala ya fedha, na. kuandaa ajenda za Mikutano ya Kimataifa ya Kazi ya baadaye. Uanachama wa Baraza Linaloongoza unaweza kuchaguliwa kwa muhula wa miaka mitatu na makundi matatu ya Wawakilishi wa Kongamano—serikali, waajiri na wafanyakazi. Washiriki kumi wa serikali wa Baraza Linaloongoza ni washiriki wa kudumu kama wawakilishi wa Mataifa yenye umuhimu mkubwa kiviwanda.

               Utatu

               Taratibu zote za kufanya maamuzi za ILO hufuata muundo wa kipekee. Maamuzi yote ya uwakilishi wa Wanachama huchukuliwa na makundi matatu ya wawakilishi, yaani na wawakilishi wa serikali, wawakilishi wa waajiri na wawakilishi wa wafanyakazi wa kila Nchi Mwanachama. Maamuzi juu ya kiini cha kazi katika Kamati za Mkutano juu ya Mikataba na Mapendekezo ya Kimataifa, katika Mkutano wa Wataalamu wa Kanuni za Utendaji, na katika Kamati za Ushauri juu ya hitimisho kuhusu hali ya kazi ya siku zijazo, huchukuliwa na wajumbe wa Kamati, ambayo moja- tatu wanawakilisha serikali, theluthi moja wanawakilisha waajiri na theluthi moja wanawakilisha wafanyikazi. Maamuzi yote ya kisiasa, kifedha na kimuundo yanachukuliwa na Mkutano wa Kimataifa wa Wafanyakazi (ILC) au Baraza Linaloongoza, ambapo 50% ya mamlaka ya kupiga kura iko kwa wawakilishi wa serikali (wawili kwa kila Nchi Wanachama katika Mkutano), 25% na wawakilishi wa waajiri. , na 25% na wawakilishi wa wafanyakazi (mmoja kwa kila kundi la Nchi Wanachama katika Kongamano). Michango ya kifedha kwa Shirika inalipwa na serikali pekee, sio na vikundi viwili visivyo vya kiserikali; kwa sababu hii ni serikali pekee zinazojumuisha Kamati ya Fedha.

               Mikataba

               Mkutano wa Kimataifa wa Kazi umepitisha Mikataba 1919 na Mapendekezo 1995 kutoka 176 hadi 183.

               Baadhi ya Mikataba 74 inahusu mazingira ya kazi, ambapo 47 ni ya masharti ya jumla ya kazi na 27 ni ya usalama na afya kwa maana finyu.

               Masomo ya Mikataba juu ya masharti ya jumla ya kazi ni: masaa ya kazi; umri wa chini wa kuandikishwa kufanya kazi (ajira ya watoto); kazi ya usiku; uchunguzi wa matibabu wa wafanyikazi; ulinzi wa uzazi; majukumu ya familia na kazi; na kazi ya muda. Zaidi ya hayo, pia muhimu kwa afya na usalama ni Mikataba ya ILO inayolenga kuondoa ubaguzi dhidi ya wafanyakazi kwa misingi mbalimbali (kwa mfano, rangi, jinsia, ulemavu), kuwalinda dhidi ya kufukuzwa kazi kwa njia isiyo ya haki, na kuwalipa fidia iwapo watajeruhiwa au ugonjwa.

               Kati ya Mikataba 27 ya usalama na afya, 18 ilipitishwa baada ya 1960 (wakati kuondolewa kwa ukoloni kulisababisha ongezeko kubwa la wanachama wa ILO) na tisa tu kutoka 1919 hadi 1959. Mkataba ulioidhinishwa zaidi katika kundi hili ni Mkataba wa Ukaguzi wa Kazi, 1947 (Na. . 81), ambayo imeidhinishwa na zaidi ya Nchi 100 Wanachama wa ILO (sawa zake za kilimo zimeidhinishwa na nchi 33).

               Idadi kubwa ya uidhinishaji inaweza kuwa kiashirio kimoja cha kujitolea kuboresha hali ya kazi. Kwa mfano Ufini, Norway na Uswidi, ambazo ni maarufu kwa rekodi zao za usalama na afya na ambazo ni onyesho la ulimwengu la usalama na mazoezi ya afya, zimeidhinisha takriban Mikataba yote katika uwanja huu iliyopitishwa baada ya 1960.

               Mikataba ya Ukaguzi wa Kazi inakamilishwa na viwango vingine viwili vya msingi, Mkataba wa Usalama na Afya Kazini, 1981 (Na. 155) na Mkataba wa Huduma za Afya Kazini, 1985 (Na. 161).

               Mkataba wa Usalama na Afya Kazini unaweka mfumo wa dhana ya kitaifa ya usalama na afya inayojumuisha kielelezo cha kile ambacho sheria ya usalama na afya ya nchi inapaswa kuwa nayo. Maelekezo ya mfumo wa EU kuhusu usalama na afya yanafuata muundo na maudhui ya Mkataba wa ILO. Maagizo ya EU lazima yabadilishwe kuwa sheria ya kitaifa na wanachama wote 15 wa EU.

               Mkataba wa Huduma za Afya Kazini hushughulikia muundo wa uendeshaji ndani ya makampuni kwa ajili ya utekelezaji wa sheria za usalama na afya katika makampuni.

               Mikataba kadhaa imepitishwa kuhusu matawi ya shughuli za kiuchumi au vitu hatari. Hizi ni pamoja na Mkataba wa Usalama na Afya Migodini, 1995 (Na. 176); Mkataba wa Usalama na Afya katika Ujenzi, 1988 (Na. 167); Mkataba wa Usalama na Afya Kazini (Dock Work), 1979 (Na. 152); Mkataba wa White Lead (Painting), 1921 (Na. 13); Mkataba wa Benzene, 1971 (Na. 136); Mkataba wa Asbestosi, 1986 (Na. 162); Mkataba wa Kemikali, 1990 (Na. 170); na Mkataba wa Kuzuia Ajali Kuu za Viwandani, 1993 (Na. 174).

               Zinazohusishwa na kanuni hizi ni: Mkataba wa Mazingira ya Kazi, 1977 (Na. 148) (Ulinzi wa Wafanyakazi dhidi ya Hatari za Kikazi katika Mazingira ya Kazi kutokana na Uchafuzi wa Hewa, Kelele na Mtetemo); Mkataba wa Saratani ya Kazini, 1974 (Na. 139); na orodha ya magonjwa ya kazini ambayo ni sehemu ya Mkataba wa Faida za Jeraha la Ajira, 1964 (Na. 121). Marekebisho ya mwisho ya orodha yalipitishwa na Mkutano wa 1980 na kujadiliwa katika Sura Fidia kwa Wafanyakazi, Mada katika.

               Mikataba mingine ya usalama na afya ni: Mkataba wa Kuashiria Uzito, 1929 (Na. 27); Mkataba wa Uzito wa Juu, 1967 (Na. 127); Mkataba wa Kulinda Mionzi, 1960 (Na. 115); Mkataba wa Kulinda Mitambo, 1963 (Na. 119); na Mkataba wa Usafi (Biashara na Ofisi) wa 1964 (Na. 120).

               Katika kipindi cha awali cha ILO, Mapendekezo yalipitishwa badala ya Mikataba, kama vile kuzuia kimeta, fosforasi nyeupe na sumu ya risasi. Hata hivyo katika siku za hivi karibuni Mapendekezo yamekuwa yakisaidia Mkataba kwa kubainisha maelezo juu ya utekelezaji wa masharti yake.

               Yaliyomo katika Mikataba ya Usalama na Afya

               Muundo na maudhui ya usalama na afya Mikataba hufuata muundo wa jumla:

                • upeo na ufafanuzi
                • wajibu wa serikali
                • mashauriano na mashirika ya wafanyikazi na waajiri
                • wajibu wa waajiri
                • majukumu ya wafanyakazi
                • haki za wafanyakazi
                • ukaguzi
                • adhabu
                • masharti ya mwisho (juu ya masharti ya kuanza kutumika, usajili wa uidhinishaji na kukashifu).

                         

                        Mkataba hutaja kazi ya serikali au mamlaka za serikali katika kudhibiti jambo husika, huangazia wajibu wa wamiliki wa makampuni ya biashara, hubainisha wajibu wa wafanyakazi na mashirika yao kupitia wajibu na haki, na hufunga kwa vifungu vya ukaguzi na hatua dhidi ya ukiukaji wa sheria. Bila shaka Mkataba lazima uamue upeo wake wa matumizi, ikijumuisha misamaha inayowezekana na kutengwa.

                        Muundo wa Mikataba inayohusu usalama na afya kazini

                        Utangulizi

                        Kila Mkataba unaongozwa na utangulizi unaorejelea tarehe na kipengele kwenye ajenda ya Mkutano wa Kimataifa wa Kazi; Mikataba mingine na hati zinazohusiana na mada, wasiwasi juu ya mada inayohalalisha hatua; sababu za msingi; ushirikiano na mashirika mengine ya kimataifa kama vile WHO na UNEP; aina ya hati ya kimataifa kama Mkataba au Pendekezo, na tarehe ya kupitishwa na kutajwa kwa Mkataba.

                        Scope

                        Maneno ya wigo yanatawaliwa na kubadilika kuelekea utekelezaji wa Mkataba. Kanuni elekezi ni kwamba Mkataba unatumika kwa wafanyikazi wote na matawi ya shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, ili kuwezesha uidhinishaji wa Mkataba na Nchi zote Wanachama, kanuni elekezi mara nyingi huongezewa na uwezekano wa kutotumika kwa sehemu au jumla katika nyanja mbalimbali za shughuli. Nchi Mwanachama inaweza kuwatenga matawi fulani ya shughuli za kiuchumi au shughuli fulani kuhusiana na ambayo matatizo maalum ya asili kubwa hutokana na matumizi ya masharti fulani au Mkataba kwa ujumla. Upeo huo pia unaweza kuona utekelezaji wa hatua kwa hatua wa masharti ili kuzingatia hali zilizopo katika nchi. Vizuizi hivi vinaonyesha pia upatikanaji wa rasilimali za kitaifa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria mpya ya kitaifa kuhusu usalama na afya. Masharti ya jumla ya kutengwa ni kwamba mazingira salama na yenye afya ya kufanyia kazi yanaambatanishwa vinginevyo na njia mbadala na kwamba uamuzi wowote wa kutengwa unategemea kushauriana na waajiri na wafanyakazi. Upeo huo pia unajumuisha ufafanuzi wa istilahi zinazotumika katika maneno ya chombo cha kimataifa kama vile matawi ya shughuli za kiuchumi, wafanyakazi, mahali pa kazi, mwajiri, kanuni, mwakilishi wa wafanyakazi, afya, kemikali hatari, uwekaji hatari kubwa, ripoti ya usalama na kadhalika.

                        Wajibu wa serikali

                        Mikataba ya usalama na afya huweka kama moduli ya kwanza jukumu la serikali kufafanua, kutekeleza na kupitia sera ya kitaifa inayohusiana na yaliyomo kwenye Mkataba. Mashirika ya waajiri na wafanyikazi lazima yahusishwe katika uundaji wa sera na uainishaji wa malengo na malengo. Moduli ya pili inahusu utungwaji wa sheria au kanuni zinazotekeleza masharti ya Mkataba na utekelezaji wa sheria, ikiwa ni pamoja na uajiri wa wafanyakazi wenye sifa na utoaji wa msaada kwa wafanyakazi kwa ajili ya ukaguzi na huduma za ushauri. Chini ya Vifungu vya 19 na 22 vya Katiba ya ILO, serikali pia zinalazimika kuripoti mara kwa mara au kwa ombi kwa Ofisi ya Kimataifa ya Kazi juu ya utekelezaji wa Mkataba na Mapendekezo. Majukumu haya ndiyo msingi wa taratibu za usimamizi wa ILO.

                        Mashauriano na mashirika ya waajiri na wafanyikazi

                        Umuhimu wa ushiriki wa wale wanaohusishwa moja kwa moja na utekelezaji wa kanuni na matokeo ya ajali hauna shaka. Mazoezi yenye ufanisi ya usalama na afya yanatokana na ushirikiano na kujumuisha maoni na nia njema ya watu wanaohusika. Kwa hivyo, Mkataba unatoa kwamba mamlaka za serikali lazima ziwasiliane na waajiri na wafanyakazi wakati wa kuzingatia kutengwa kwa mitambo kutoka kwa sheria kwa ajili ya utekelezaji wa hatua kwa hatua wa masharti na katika kuunda sera ya kitaifa kuhusu mada ya Mkataba.

                        Wajibu wa waajiri

                        Wajibu wa utekelezaji wa mahitaji ya kisheria ndani ya biashara ni wa mmiliki wa biashara au mwakilishi wake. Haki za kisheria juu ya ushiriki wa wafanyikazi katika mchakato wa kufanya maamuzi hazibadilishi jukumu la msingi la mwajiri. Wajibu wa waajiri kama ilivyoelezwa katika Mikataba ni pamoja na utoaji wa taratibu za kufanya kazi salama na zenye afya; ununuzi wa mitambo na vifaa salama; matumizi ya vitu visivyo na hatari katika michakato ya kazi; ufuatiliaji na tathmini ya kemikali zinazopeperuka hewani mahali pa kazi; utoaji wa ufuatiliaji wa afya ya wafanyakazi na huduma ya kwanza; kuripoti ajali na magonjwa kwa mamlaka husika; mafunzo ya wafanyikazi; utoaji wa habari kuhusu hatari zinazohusiana na kazi na kuzuia kwao; ushirikiano katika kutekeleza majukumu yao na wafanyakazi na wawakilishi wao.

                        Wajibu wa wafanyakazi

                        Tangu miaka ya 1980, Mikataba imesema kwamba wafanyakazi wana wajibu wa kushirikiana na waajiri wao katika utumiaji wa hatua za usalama na afya na kuzingatia taratibu na mazoea yote yanayohusiana na usalama na afya kazini. Wajibu wa wafanyakazi unaweza kujumuisha kutoa taarifa kwa wasimamizi wa hali yoyote ambayo inaweza kuleta hatari maalum, au ukweli kwamba mfanyakazi amejiondoa mwenyewe kutoka mahali pa kazi katika kesi ya hatari ya karibu na hatari kwa maisha yake au afya yake.

                        Haki za wafanyakazi

                        Haki mbalimbali maalum za wafanyakazi zimeelezwa katika Mikataba ya ILO kuhusu usalama na afya. Kwa ujumla mfanyakazi anapewa haki ya kupata taarifa kuhusu mazingira hatarishi ya kazi, kuhusu utambulisho wa kemikali zinazotumika kazini na kwenye karatasi za data za usalama wa kemikali; haki ya kufundishwa kwa mazoea salama ya kufanya kazi; haki ya kushauriana na mwajiri juu ya nyanja zote za usalama na afya zinazohusiana na kazi; na haki ya kuchunguzwa bila malipo na bila hasara ya mapato. Baadhi ya Mikataba hii pia inatambua haki za wawakilishi wa wafanyakazi, hasa kuhusu mashauriano na taarifa. Haki hizi zinaimarishwa na Mikataba mingine ya ILO kuhusu uhuru wa kujumuika, majadiliano ya pamoja, wawakilishi wa wafanyakazi na ulinzi dhidi ya kufukuzwa kazi.

                        Vifungu mahsusi katika Mikataba iliyopitishwa mwaka 1981 na baadaye kushughulikia haki ya mfanyakazi kujiondoa katika hatari katika eneo lake la kazi. Mkataba wa 1993 (Kuzuia Ajali Kuu za Viwandani, 1993 (Na. 174)) ulitambua haki ya mfanyakazi ya kuarifu mamlaka husika kuhusu hatari zinazoweza kutokea ambazo zinaweza kusababisha ajali kubwa.

                        Ukaguzi wa

                        Mikataba ya usalama na afya inaeleza mahitaji ya serikali kutoa huduma zinazofaa za ukaguzi ili kusimamia utumiaji wa hatua zilizochukuliwa kutekeleza Mkataba huo. Mahitaji ya ukaguzi yanaongezewa na wajibu wa kutoa huduma za ukaguzi na rasilimali muhimu kwa ajili ya kukamilisha kazi yao.

                        Adhabu

                        Mikataba juu ya usalama na afya mara nyingi hutaka udhibiti wa kitaifa kuhusu uwekaji wa adhabu katika kesi ya kutofuata majukumu ya kisheria. Kifungu cha 9 (2) cha Mkataba wa Usalama na Afya Kazini, 1981 (Na. 155) kinasema: "Mfumo wa utekelezaji utatoa adhabu za kutosha kwa ukiukaji wa sheria na kanuni." Adhabu hizi zinaweza kuwa za kiutawala, za madai au za jinai.

                        Mkataba wa Ukaguzi wa Kazi, 1947 (Na. 81)

                        Mkataba wa Ukaguzi wa Kazi wa 1947 (Na. 81) unatoa wito kwa Mataifa kudumisha mfumo wa ukaguzi wa kazi katika maeneo ya kazi ya viwanda. Inarekebisha majukumu ya serikali kuhusiana na ukaguzi na kuweka wazi haki, wajibu na mamlaka ya wakaguzi. Hati hii inakamilishwa na Mapendekezo mawili (Na. 81 na 82) na Itifaki ya 1995, ambayo inapanua wigo wake wa matumizi kwa sekta ya huduma zisizo za kibiashara (kama vile utumishi wa umma na mashirika ya serikali). Mkataba wa Ukaguzi wa Kazi (Kilimo), 1969 (Na. 129), una masharti sawa na Mkataba Na. 81 wa sekta ya kilimo. Mikataba na Mapendekezo ya ILO ya Bahari pia inashughulikia ukaguzi wa hali ya kazi na maisha ya mabaharia.

                        Serikali inabidi ianzishe maiti huru ya wakaguzi waliohitimu kwa idadi ya kutosha. Ukaguzi lazima uwe na vifaa kamili ili kutoa huduma nzuri. Utoaji wa kisheria wa adhabu kwa ukiukaji wa kanuni za usalama na afya ni wajibu wa serikali. Wakaguzi wana wajibu wa kutekeleza matakwa ya kisheria, na kutoa taarifa za kiufundi na ushauri kwa waajiri na wafanyakazi kuhusu njia bora za kutii masharti ya kisheria.

                        Wakaguzi wanapaswa kuripoti mapungufu katika kanuni kwa mamlaka na kuwasilisha ripoti za kila mwaka za kazi zao. Serikali zimetakiwa kutayarisha ripoti za kila mwaka zinazotoa takwimu za ukaguzi uliofanywa.

                        Haki na mamlaka ya wakaguzi yamewekwa, kama vile haki ya kuingia katika maeneo ya kazi na majengo, kufanya mitihani na vipimo, kuanzisha hatua za kurekebisha, kutoa amri juu ya mabadiliko ya ufungaji na utekelezaji wa haraka. Pia wana haki ya kutoa nukuu na kuanzisha kesi za kisheria katika kesi ya ukiukaji wa majukumu ya mwajiri.

                        Mkataba una vifungu kuhusu mwenendo wa wakaguzi, kama vile kutokuwa na maslahi ya kifedha katika shughuli chini ya usimamizi, kutofichua siri za biashara na, muhimu zaidi, usiri katika kesi ya malalamiko ya wafanyakazi, ambayo ina maana ya kutoa dokezo kwa mwajiri kuhusu utambulisho wa mlalamikaji.

                        Kukuza maendeleo ya kimaendeleo kwa Mikataba

                        Kazi juu ya Mikataba inajaribu kuakisi sheria na utendaji katika Nchi Wanachama wa Shirika. Hata hivyo, kuna matukio ambapo vipengele vipya vinaanzishwa ambavyo hadi sasa havijakuwa mada ya udhibiti wa kitaifa. Mpango huo unaweza kutoka kwa wajumbe, wakati wa majadiliano ya kawaida katika Kamati ya Mkutano; pale inapokubalika, inaweza kupendekezwa na Ofisi katika rasimu ya kwanza ya hati mpya. Hapa kuna mifano miwili:

                        (1)Haki ya mfanyakazi kujiondoa kazini ambayo inahatarisha maisha au afya yake.

                        Kwa kawaida watu wanaona kuwa ni haki ya asili kuondoka mahali pa kazi ikiwa ni hatari kwa maisha. Hata hivyo hatua hii inaweza kusababisha uharibifu wa nyenzo, mashine au bidhaa—na wakati mwingine inaweza kuwa ghali sana. Kadiri usakinishaji unavyozidi kuwa wa hali ya juu na ghali, mfanyakazi anaweza kulaumiwa kwa kujiondoa mwenyewe bila sababu, kwa majaribio ya kumfanya awajibike kwa uharibifu. Wakati wa majadiliano katika Kamati ya Mkutano wa Mkataba wa Usalama na Afya pendekezo lilitolewa kumlinda mfanyakazi dhidi ya kukimbilia katika kesi kama hizo. Kamati ya Mkutano ilizingatia pendekezo hilo kwa saa nyingi na hatimaye ikapata maneno ya kumlinda mfanyakazi jambo ambalo lilikubaliwa na wengi wa Kamati.

                        Hivyo, Kifungu cha 13 cha Mkataba wa 155 kinasomeka hivi: “Mfanyakazi ambaye amejiondoa katika hali ya kazi ambayo ana sababu za kuridhisha kuamini kwamba ina hatari kubwa na hatari kwa maisha au afya yake atalindwa kutokana na matokeo yasiyofaa kulingana na hali za kitaifa. na mazoezi”. "Madhara yasiyofaa" ni pamoja na, bila shaka, kufukuzwa kazi na hatua za kinidhamu pamoja na dhima. Miaka kadhaa baadaye, hali hiyo iliangaliwa upya katika muktadha mpya. Wakati wa majadiliano kwenye Mkutano wa Mkataba wa Ujenzi mwaka wa 1987-88, kikundi cha wafanyakazi kiliwasilisha marekebisho ili kuanzisha haki ya mfanyakazi kujiondoa mwenyewe ikiwa kuna hatari kubwa na hatari. Pendekezo hilo hatimaye lilikubaliwa na wajumbe wengi wa Kamati kwa masharti kwamba liliunganishwa na wajibu wa mfanyakazi kumjulisha mara moja msimamizi wake kuhusu hatua hiyo.

                        Utoaji huo huo umeanzishwa katika Mkataba wa Kemikali, 1990 (Na. 170); maandishi sawa yanajumuishwa katika Mkataba wa Usalama na Afya katika Migodi, 1995 (Na. 176). Hii ina maana kwamba nchi ambazo zimeridhia Mkataba wa Usalama na Afya au Mkataba wa Ujenzi, Usalama wa Kemikali au Usalama na Afya katika Migodi lazima zitoe katika sheria za kitaifa haki ya mfanyakazi kujiondoa mwenyewe na kulindwa dhidi ya "matokeo yasiyofaa." ”. Hii pengine mapema au baadaye itasababisha matumizi ya haki hii kwa wafanyakazi katika sekta zote za shughuli za kiuchumi. Haki hii mpya ya wafanyakazi inayotambuliwa kwa wakati huu imejumuishwa katika Maelekezo ya msingi ya Umoja wa Ulaya kuhusu Shirika la Usalama na Afya la 1989; Nchi zote Wanachama wa EU zilipaswa kujumuisha haki hiyo katika sheria zao kufikia mwisho wa 1992.

                        (2)Haki ya mfanyakazi kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu badala ya uchunguzi wa lazima wa kiafya.

                        Kwa miaka mingi sheria ya kitaifa ilihitaji uchunguzi wa kimatibabu kwa wafanyikazi katika kazi maalum kama sharti la kukabidhiwa au kuendelea na kazi. Baada ya muda, orodha ndefu ya mitihani ya lazima ya matibabu kabla ya kazi na kwa vipindi vya mara kwa mara ilikuwa imeagizwa. Nia hii yenye nia njema inazidi kugeuka kuwa mzigo, hata hivyo, kwa kuwa kunaweza kuwa na uchunguzi mwingi wa matibabu unaosimamiwa kwa mtu mmoja. Iwapo mitihani itarekodiwa katika pasipoti ya afya ya mfanyakazi kwa ushuhuda wa maisha yake yote kuhusu afya mbaya, kama inavyofanyika katika baadhi ya nchi, uchunguzi wa kimatibabu mwishoni unaweza kuwa chombo cha kuchaguliwa katika ukosefu wa ajira. Mfanyakazi mchanga akiwa amerekodi orodha ndefu ya uchunguzi wa kimatibabu katika maisha yake kutokana na kuathiriwa na vitu hatari anaweza asipate mwajiri tayari kumpa kazi. Shaka inaweza kuwa kubwa sana kwamba mfanyakazi huyu anaweza kuwa hayupo mara kwa mara kwa sababu ya ugonjwa.

                        Jambo la pili linalozingatiwa limekuwa kwamba uchunguzi wowote wa kimatibabu ni kuingilia maisha ya kibinafsi ya mtu na kwa hivyo mfanyakazi ndiye anayepaswa kuamua juu ya taratibu za matibabu.

                        Ofisi ya Kimataifa ya Kazi ilipendekeza, kwa hiyo, kuanzisha katika Mkataba wa Kazi ya Usiku, 1990 (Na. 171) haki ya mfanyakazi kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu badala ya kuitisha ufuatiliaji wa lazima. Wazo hili lilipata uungwaji mkono mkubwa na hatimaye lilionyeshwa katika Kifungu cha 4 cha Mkataba wa Kazi ya Usiku na Mkutano wa Kimataifa wa Wafanyakazi wa 1990, unaosomeka:

                        1. Kwa ombi lao, wafanyakazi watakuwa na haki ya kufanyiwa tathmini ya afya bila malipo na kupokea ushauri wa jinsi ya kupunguza au kuepuka matatizo ya kiafya yanayohusiana na kazi zao: (a) kabla ya kuanza kazi kama mfanyakazi wa usiku; (b) kwa vipindi vya kawaida wakati wa kazi hiyo; (c) iwapo watapata matatizo ya kiafya wakati wa mgawo huo ambao hausababishwi na sababu nyingine isipokuwa utendaji wa kazi ya usiku.

                        2. Isipokuwa ugunduzi wa kutofaa kwa kazi ya usiku, matokeo ya tathmini kama hizo hayatapitishwa kwa wengine bila idhini ya mfanyakazi na hayatatumika kwa madhara yao.

                        Ni vigumu kwa wataalamu wengi wa afya kufuata dhana hii mpya. Hata hivyo, wanapaswa kutambua kwamba haki ya mtu kuamua kama atafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu ni kielelezo cha mawazo ya kisasa ya haki za binadamu. Kifungu hicho tayari kimechukuliwa na sheria za kitaifa, kwa mfano katika Sheria ya 1994 ya Muda wa Kazi nchini Ujerumani, ambayo inarejelea Mkataba. Na muhimu zaidi, Maelekezo ya Mfumo wa Umoja wa Ulaya kuhusu Usalama na Afya yanafuata muundo huu katika masharti yake kuhusu ufuatiliaji wa afya.

                        Kazi za Ofisi ya Kimataifa ya Kazi

                        Majukumu ya Ofisi ya Kimataifa ya Kazi kama ilivyoainishwa katika Ibara ya 10 ya Katiba ni pamoja na ukusanyaji na usambazaji wa taarifa kuhusu masuala yote yanayohusiana na marekebisho ya kimataifa ya hali ya maisha ya viwanda na kazi kwa msisitizo maalum katika viwango vya kimataifa vya kazi vya kimataifa, maandalizi ya hati juu ya vitu anuwai vya ajenda ya mkutano wa ILC (haswa kazi ya maandalizi juu ya yaliyomo na maneno ya Mikataba na Mapendekezo), utoaji wa huduma za ushauri kwa serikali, mashirika ya waajiri na mashirika ya wafanyikazi ya nchi wanachama zinazohusiana na kazi. sheria na utendaji wa kiutawala, ikijumuisha mifumo ya ukaguzi, na uchapishaji na usambazaji wa machapisho ya maslahi ya kimataifa yanayohusu matatizo ya sekta na ajira.

                        Kama wizara yoyote ya kazi, Ofisi ya Kimataifa ya Kazi inaundwa na ofisi, idara na matawi yanayohusika na nyanja mbalimbali za sera ya kazi. Taasisi mbili maalum zilianzishwa kusaidia Ofisi na Nchi Wanachama: Taasisi ya Kimataifa ya Mafunzo ya Kazi katika makao makuu ya ILO, na Kituo cha Mafunzo cha Kimataifa cha ILO huko Turin, Italia.

                        Mkurugenzi Mkuu, aliyechaguliwa na Baraza Linaloongoza kwa muhula wa miaka mitano, na Manaibu Wakurugenzi Wakuu watatu, walioteuliwa na Mkurugenzi Mkuu, wanatawala (hadi 1996) idara 13; ofisi 11 katika makao makuu huko Geneva, Uswisi; ofisi mbili za uhusiano na mashirika ya kimataifa; Idara tano za kikanda, barani Afrika, Amerika, Asia na Pasifiki, Nchi za Kiarabu, na Ulaya, zenye ofisi 35 za eneo na tawi na timu 13 za taaluma mbalimbali (kundi la wataalamu wa taaluma mbalimbali wanaotoa huduma za ushauri katika Nchi Wanachama wa kanda).

                        Idara ya Masharti ya Kazi na Mazingira ni Idara ambayo sehemu kubwa ya kazi za usalama na afya hufanywa. Inajumuisha wafanyikazi wa wataalamu 70 na wafanyikazi wa huduma ya jumla wa mataifa 25, pamoja na wataalam wa taaluma katika timu za taaluma nyingi. Kufikia 1996, ina matawi mawili: Tawi la Masharti ya Kazi na Ustawi (CONDI/T) na Tawi la Usalama na Afya Kazini (SEC/HYG).

                        Sehemu ya Huduma za Taarifa za Usalama na Afya ya SEC/HYG inadumisha Kituo cha Kimataifa cha Taarifa za Usalama na Afya Kazini (CIS) na Sehemu ya Mifumo ya Usaidizi ya Taarifa za Usalama na Afya Kazini. Kazi ya toleo hili la Encyclopaedia iko katika Sehemu ya Mifumo ya Usaidizi.

                        Kitengo maalum cha Idara kilianzishwa mwaka 1991: Mpango wa Kimataifa wa Kutokomeza Ajira ya Watoto (IPEC). Mpango huu mpya unatekeleza, kwa pamoja na Nchi Wanachama katika maeneo yote ya dunia, programu za kitaifa za shughuli dhidi ya ajira ya watoto. Mpango huu unafadhiliwa na michango maalum ya Nchi Wanachama kadhaa, kama vile Ujerumani, Uhispania, Australia, Ubelgiji, Marekani, Ufaransa na Norway.

                        Zaidi ya hayo, katika kipindi cha mapitio ya programu kuu ya usalama na afya ya ILO iliyoanzishwa miaka ya 1970, Mpango wa Kimataifa wa Kuboresha Masharti ya Kazi na Mazingira—uliojulikana kwa kifupi cha Kifaransa PIACT—Mkutano wa Kimataifa wa Kazi uliopitishwa mwaka 1984. Azimio la PIACT. Kimsingi, Azimio linajumuisha mfumo wa uendeshaji wa hatua zote za ILO na Nchi Wanachama wa Shirika katika nyanja ya usalama na afya:

                         • Kazi inapaswa kufanyika katika mazingira salama na yenye afya.
                         • Masharti ya kazi yanapaswa kuendana na ustawi wa wafanyikazi na utu wa mwanadamu.
                         • Kazi inapaswa kutoa uwezekano halisi wa mafanikio ya kibinafsi, utimilifu wa kibinafsi, na huduma kwa jamii.

                            

                           Machapisho yanayohusu afya ya wafanyakazi yanachapishwa katika Msururu wa Usalama na Afya Kazini, kama vile Vikomo vya Mfiduo wa Kazini kwa Nyenzo zenye sumu zinazopeperuka hewani, kuorodheshwa kwa vikomo vya kitaifa vya mfiduo wa Nchi 15 Wanachama; au Saraka ya Kimataifa ya Usalama na Huduma za Afya Kazini na Taasisi, ambayo hukusanya taarifa kuhusu usalama na tawala za afya za Nchi Wanachama; au Ulinzi wa Wafanyakazi kutoka kwa Mawimbi ya Umeme na Sumaku, mwongozo wa vitendo wa kutoa taarifa kuhusu madhara yanayoweza kutokea ya sehemu za umeme na sumaku kwa afya ya binadamu na kuhusu taratibu za viwango vya juu vya usalama.

                           Bidhaa za kawaida za kazi ya usalama na afya ya ILO ni kanuni za utendaji, ambazo zinajumuisha aina ya seti ya mfano ya kanuni za usalama na afya katika nyanja nyingi za kazi za viwandani. Kanuni hizi mara nyingi hufafanuliwa ili kuwezesha uidhinishaji na matumizi ya Mikataba ya ILO. Kwa mfano, Kanuni za Mazoezi ya Kuzuia Ajali Kuu za Viwandani, ambayo lengo lake ni kutoa mwongozo katika uwekaji wa mfumo wa kiutawala, kisheria na kiufundi kwa ajili ya udhibiti wa mitambo mikubwa ya hatari ili kuepusha maafa makubwa. The Kanuni ya Mazoezi ya Kurekodi na Taarifa ya Ajali na Magonjwa ya Kazini inalenga mazoea yaliyooanishwa katika ukusanyaji wa data na uanzishwaji wa takwimu za ajali na magonjwa na matukio na hali zinazohusiana ili kuchochea hatua ya kuzuia na kuwezesha kazi ya kulinganisha kati ya Nchi Wanachama (hii ni mifano miwili tu kutoka kwa orodha ndefu). Ndani ya uwanja wa upashanaji habari matukio makubwa mawili yameandaliwa na Tawi la Usalama na Afya la ILO: Kongamano la Dunia la Usalama na Afya Kazini, na Kongamano la Kimataifa la ILO la Pneumoconiosis (ambalo sasa linaitwa Mkutano wa Kimataifa wa Magonjwa ya Kupumua Kazini).

                           Kongamano la Dunia hupangwa kila baada ya miaka mitatu au minne kwa pamoja na Shirika la Kimataifa la Hifadhi ya Jamii (ISSA) na shirika la usalama na afya la kitaifa katika mojawapo ya Nchi Wanachama wa ILO. Kongamano la Dunia limefanyika tangu miaka ya 1950. Wataalamu wapatao 2,000 hadi 3,000 kutoka zaidi ya nchi 100 hukutana kwenye makongamano hayo ili kubadilishana taarifa kuhusu mazoea mazuri katika usalama na afya na kuhusu mazingira ya kisasa, na kuanzisha uhusiano na wenzao kutoka nchi nyingine na sehemu nyingine za dunia.

                           Mkutano wa Pneumoconiosis umeandaliwa na ILO tangu miaka ya 1930; inayofuata imepangwa 1997 huko Kyoto, Japani. Moja ya matokeo bora ya mikutano hii ni Ainisho ya Kimataifa ya ILO ya Radiographs ya Pneumoconiosis.

                           Ushirikiano wa kiufundi wa ILO katika nyanja ya usalama na afya una mambo mengi. Miradi kadhaa ilisaidia Nchi Wanachama katika kuandaa sheria mpya kuhusu usalama na afya na katika kuimarisha huduma zao za ukaguzi. Katika nchi nyingine, msaada umetolewa kwa ajili ya kuundwa kwa taasisi za usalama na afya ili kukuza kazi ya utafiti na kuendeleza programu na shughuli za mafunzo. Miradi maalum ilibuniwa na kutekelezwa kuhusu usalama wa mgodi na usalama wa kemikali, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mifumo mikuu ya kudhibiti hatari. Miradi hii inaweza kulengwa kuelekea Nchi Mwanachama mmoja, au kwa kundi la kikanda la nchi. Kazi katika makao makuu ya ILO ni pamoja na tathmini ya mahitaji, maendeleo na usanifu wa mradi, utambuzi wa msaada wa kifedha kutoka kwa fedha za kimataifa na programu za misaada ya kitaifa, uteuzi na utoaji wa utaalamu wa kiufundi, ununuzi wa vifaa na mipango, kuandaa na kutekeleza ziara za mafunzo na programu za ushirika.

                           Mipangilio ya viwango, utafiti, ukusanyaji na usambazaji wa habari na ushirikiano wa kiufundi huakisi silaha za uendeshaji za ILO. Kwa ushirikiano wa dhati na wanachama wa Utatu wa Shirika shughuli hizi zinaimarisha mapambano kwa lengo la haki ya kijamii na amani duniani.

                           Ndiyo maana mwaka 1969, katika maadhimisho ya miaka 50 ya Shirika, kazi na mafanikio ya Shirika la Kazi Duniani yalitunukiwa Tuzo ya Amani ya Nobel.

                            

                            

                           Back

                           Jumanne, Februari 15 2011 19: 03

                           Mikataba ya ILO-Taratibu za Utekelezaji

                           Nchi inayoidhinisha Mkataba wa ILO inaahidi "kuchukua hatua kama itakavyohitajika kufanya ufanisi" wa masharti yake (Katiba ya ILO, kifungu cha 19(5)). Kuna njia kadhaa ambazo nchi nyingine na mashirika ya wafanyakazi na waajiri (lakini si watu binafsi) wanaweza kuchukua hatua ili kuhimiza serikali kuheshimu majukumu ambayo imetekeleza. Shirika linahitaji tu kutuma barua iliyo na maelezo ya kutosha kwa Mkurugenzi Mkuu, Ofisi ya Kimataifa ya Kazi, 4 route des Morillons, 1211 Geneva 22, Uswisi (nambari ya faksi 41-22-798-8685). Taratibu zilizoelezwa hapa zinakamilishwa na kazi ya ILO ya kukuza viwango vya kimataifa vya kazi, kama vile semina na warsha zinazofanywa na washauri wa kikanda.

                           Kifungu cha 22 taratibu. Serikali lazima iwasilishe ripoti kuhusu matumizi ya Mikataba ambayo imeidhinisha kwa Ofisi ya Kimataifa ya Kazi (Kifungu cha 22). Serikali pia inawajibika kutoa nakala za ripoti hizo kwa mashirika yenye uwakilishi mkubwa zaidi wa waajiri na wafanyakazi nchini (Kifungu cha 23). Mashirika haya yanaweza kutoa maoni kuhusu ripoti na kutoa maelezo ya ziada kuhusu utumiaji wa chombo. Kamati huru ya Wataalamu wa Utekelezaji wa Mikataba na Mapendekezo (CEARC) huchunguza ripoti na maoni yoyote yaliyotolewa, na kisha inaweza kushughulikia maoni kwa serikali ili kupendekeza mabadiliko ya sheria au utendaji au kuzingatia kesi za maendeleo. CEARC kwa upande wake huwasilisha ripoti yake kila mwaka kwa Mkutano wa Utatu wa Kimataifa wa Kazi. Mkutano huu unaunda Kamati ya Maombi, ambayo inashughulikia kesi zilizochaguliwa kabla ya kuripoti kwa kikao. Ripoti ya Mkutano huo inatoa wito kwa serikali kuheshimu majukumu ambayo wametekeleza kwa kuridhia Mikataba ya ILO na wakati mwingine inazitaka zikubali ujumbe wa “mawasiliano ya moja kwa moja”, ambapo suluhu zinaweza kutafutwa kwa kushauriana na serikali na mashirika ya wafanyakazi na waajiri nchini. .

                           Kifungu cha 24 taratibu. Chini ya kifungu hiki cha Katiba ya ILO, "chama chochote cha viwanda cha waajiri au cha wafanyakazi" kinaweza kutoa uwakilishi kwa madai kwamba Nchi Mwanachama wa ILO imeshindwa kufuata Mkataba wowote wa ILO ambao ni mshiriki. Ili kupokelewa, uwakilishi lazima utoke kwenye shirika kama hilo, uwe kwa maandishi, urejelee Ibara ya 24 ya Katiba ya ILO na uonyeshe ni kwa namna gani Nchi Mwanachama husika imeshindwa kupata uzingatiaji wa ufanisi ndani ya mamlaka yake ya Mkataba (unaotambuliwa na jina na/au nambari) imeidhinisha. Kisha Baraza Linaloongoza la ILO linaweza kuunda kamati ya kuchunguza uwakilishi, kuiwasilisha kwa serikali kwa maoni na kuandaa ripoti, ambayo Baraza Linaloongoza linaweza kuamuru ichapishwe. Inaweza pia kusababisha misheni ya mawasiliano ya moja kwa moja. Pale ambapo serikali haijafanyia kazi ripoti ya uwakilishi wa Kifungu cha 24, Baraza Linaloongoza linaweza kuanzisha utaratibu wa malalamiko uliotolewa na Kifungu cha 26 cha Katiba ya ILO.

                           Kifungu cha 26 taratibu. Kifungu hiki cha Katiba ya ILO kinaruhusu malalamiko kuwasilishwa Ofisi ya Kimataifa ya Kazi dhidi ya Nchi Mwanachama ambayo inadaiwa imeshindwa kuzingatiwa Mkataba ambao imeuridhia. Malalamiko yanaweza kuwasilishwa na Nchi nyingine Mwanachama ambayo pia imeidhinisha Mkataba huo huo, na mjumbe (serikali, mwajiri au mfanyakazi) kwenye Mkutano wa Kimataifa wa Kazi au na Baraza Linaloongoza la ILO. Baraza Linaloongoza linaweza kuteua Tume ya Uchunguzi ili kuzingatia malalamiko hayo na kuripoti kwake. Matokeo ya Tume ya Uchunguzi ya ukweli na mapendekezo yanachapishwa. Mapendekezo yanaweza kujumuisha misheni ya mawasiliano ya moja kwa moja. Katika kesi ya kutokubaliana kuhusu mapendekezo ya Tume ya Uchunguzi, malalamiko yanaweza kupelekwa kwa Mahakama ya Kimataifa ya Haki, ambayo uamuzi wake ni wa mwisho.

                           Taratibu za uhuru wa kujumuika. Kwa uhuru wa kujumuika na haki ya kushiriki katika majadiliano ya pamoja katika moyo wa uanachama wa ILO, imeweka taratibu maalum za kushughulikia malalamiko yanayodai kukiukwa kwa haki hizi. Kamati ya Baraza Linaloongoza kuhusu Uhuru wa Kujumuika huchunguza malalamiko yanayotolewa na mashirika ya kitaifa au kimataifa ya waajiri au wafanyakazi dhidi ya Nchi Wanachama wa ILO, hata wakati haijaidhinisha Mikataba miwili mikuu ya ILO kuhusu uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja. Kamati hii pia inaweza kupendekeza kwamba serikali ikubali ujumbe wa mawasiliano ya moja kwa moja ili kuisaidia katika kuhakikisha kuheshimiwa kwa kanuni hizi za msingi.

                           Athari. Ingawa ILO haina jeshi la polisi au wakaguzi wa wafanyikazi walio na mamlaka ya kuamuru mahali pa kazi pawekwe salama zaidi, serikali ziko makini kwa maombi kwamba zitekeleze majukumu ambayo wametekeleza katika kuridhia Mikataba ya ILO. Shinikizo la umma lililoletwa kwa kutumia taratibu za ILO katika matukio kadhaa limesababisha mabadiliko ya sheria na utendaji, na hivyo kupitia kwao kuboreshwa kwa mazingira ya kazi.

                            

                           Back

                           Jumanne, Februari 15 2011 19: 04

                           Shirika la kimataifa la viwango (ISO)

                           Shirika la Kimataifa la Viwango (ISO) ni shirikisho la kimataifa la mashirika ya viwango vya kitaifa kwa sasa linalojumuisha mashirika ya viwango ya kitaifa ya nchi 120 kufikia 1996. Lengo la ISO ni kukuza ukuzaji wa viwango ulimwenguni kwa nia ya kuwezesha kimataifa. kubadilishana bidhaa na huduma na kukuza ushirikiano wa pamoja katika nyanja ya shughuli za kiakili, kisayansi, kiteknolojia na kiuchumi. Matokeo ya kazi ya kiufundi ya ISO huchapishwa kama Viwango vya Kimataifa.

                           Upeo wa ISO hauzuiliwi kwa tawi lolote; inashughulikia nyanja zote za viwango isipokuwa viwango vya uhandisi wa umeme na kielektroniki, ambavyo ni jukumu la Tume ya Kimataifa ya Ufundi Electrotechnical (IEC).

                           ISO huleta pamoja maslahi ya wazalishaji, watumiaji (ikiwa ni pamoja na watumiaji), serikali na jumuiya ya kisayansi katika utayarishaji wa Viwango vya Kimataifa.

                           Kazi ya ISO inafanywa kupitia baadhi ya mashirika 2,800 ya kiufundi. Zaidi ya wataalam 100,000 kutoka sehemu zote za dunia wanajishughulisha na kazi hii ambayo, hadi sasa, imetokeza kuchapishwa kwa Viwango vya Kimataifa zaidi ya 10,000, vinavyowakilisha baadhi ya kurasa 188,000 za data mafupi ya marejeleo katika Kiingereza na Kifaransa.

                           Asili na Uanachama

                           Usanifu wa kimataifa ulianza katika uwanja wa ufundi wa kielektroniki miaka 90 iliyopita. Ingawa majaribio kadhaa yalifanywa katika miaka ya 1930 kukuza Viwango vya Kimataifa katika nyanja zingine za kiufundi, haikuwa hadi ISO ilipoundwa ndipo shirika la kimataifa lililojitolea kusanifisha kwa ujumla lilipoanzishwa.

                           Kufuatia mkutano huko London mnamo 1946, wajumbe kutoka nchi 25 waliamua kuunda shirika jipya la kimataifa "ambalo lengo lake litakuwa kuwezesha uratibu wa kimataifa na umoja wa viwango vya viwanda". Shirika jipya, ISO, lilianza kufanya kazi rasmi tarehe 23 Februari 1947.

                           A chombo cha wanachama ya ISO ni chombo cha kitaifa "kiwakilishi kikubwa cha usanifishaji katika nchi yake". Inafuata kwamba ni chombo kimoja tu kama hicho kwa kila nchi kinakubaliwa kwa uanachama katika ISO. Mashirika ya wanachama yana haki ya kushiriki na kutekeleza haki kamili ya kupiga kura kwenye kamati yoyote ya kiufundi ya ISO, yanastahiki uanachama katika Baraza na kuwa na kiti katika Mkutano Mkuu. Kufikia Septemba 1995 idadi ya mashirika wanachama ilikuwa 83. Zaidi ya 70% ya mashirika wanachama wa ISO ni taasisi za serikali au mashirika yaliyojumuishwa na sheria za umma. Waliosalia wana uhusiano wa karibu na utawala wa umma katika nchi zao.

                           A mwanahabari mwanachama kwa kawaida ni shirika katika nchi inayoendelea ambayo bado haina shirika lake la viwango vya kitaifa. Wanachama wa habari hawashiriki kikamilifu katika kazi ya kiufundi, lakini wanafahamishwa kikamilifu kuihusu. Kwa kawaida, mwanahabari mwanahabari huwa mwanachama baada ya miaka michache. Takriban wanahabari wote waliopo ni taasisi za kiserikali. Kufikia Septemba 1995 idadi ya wanahabari ilikuwa 24.

                           Jamii ya tatu, mteja uanachama, umeanzishwa kwa nchi zenye uchumi mdogo. Wanachama hawa waliojisajili hulipa ada zilizopunguzwa za uanachama ambazo hata hivyo huwaruhusu kudumisha mawasiliano na viwango vya kimataifa. Kufikia Septemba 1995, idadi ya wanachama waliojiandikisha ilikuwa nane.

                           Data ya msingi juu ya kila shirika la mwanachama wa ISO imetolewa katika uchapishaji Uanachama wa ISO.

                           Kazi ya Ufundi

                           Kazi ya kiufundi ya ISO inafanywa kupitia kamati za kiufundi (TC). Uamuzi wa kuunda kamati ya kiufundi unachukuliwa na Bodi ya Usimamizi wa Kiufundi, ambayo pia inaidhinisha upeo wa kamati. Katika wigo huu, kamati huamua mpango wake wa kazi.

                           Kamati za kiufundi zinaweza, kwa upande wake, kuunda kamati ndogo (SC) na vikundi vya kazi (WG) kushughulikia vipengele tofauti vya kazi. Kila kamati ya kiufundi au kamati ndogo ina sekretarieti iliyopewa shirika la wanachama wa ISO. Mwishoni mwa 1995 kulikuwa na kamati za kiufundi 185, kamati ndogo 611 na vikundi vya kazi 2,022.

                           Pendekezo la kuanzisha uga mpya wa shughuli za kiufundi katika mpango wa kazi wa ISO kwa kawaida hutoka kwa shirika la wanachama, lakini pia linaweza kutoka kwa shirika lingine la kimataifa. Kwa kuwa rasilimali ni chache, vipaumbele lazima vianzishwe. Kwa hiyo, mapendekezo yote mapya yanawasilishwa kwa kuzingatiwa na mashirika ya wanachama wa ISO. Ikikubaliwa, kazi mpya itatumwa kwa kamati ya kiufundi iliyopo au kamati mpya itaundwa.

                           Kila baraza la wanachama linalovutiwa na somo ambalo kamati ya kiufundi imeidhinishwa lina haki ya kuwakilishwa kwenye kamati hiyo. Sheria za kina za utaratibu zinatolewa katika Maagizo ya ISO/IEC.

                           Viwango vya Kimataifa

                           Kiwango cha Kimataifa ni matokeo ya makubaliano kati ya mashirika wanachama wa ISO. Inaweza kutumika kama hivyo au kutekelezwa kwa kujumuishwa katika viwango vya kitaifa vya nchi tofauti.

                           Hatua muhimu ya kwanza kuelekea Kiwango cha Kimataifa inachukua fomu ya rasimu ya kamati (CD), hati inayosambazwa kwa ajili ya utafiti ndani ya kamati ya kiufundi. Hati hii lazima ipitie hatua kadhaa kabla ya kukubalika kama Kiwango cha Kimataifa. Utaratibu huu umeundwa ili kuhakikisha kuwa matokeo ya mwisho yanakubalika kwa nchi nyingi iwezekanavyo. Makubaliano yanapofikiwa hatimaye ndani ya kamati ya kiufundi, rasimu ya pendekezo hutumwa kwa sekretarieti kuu kwa ajili ya kusajiliwa kama rasimu ya Kiwango cha Kimataifa (DIS); Kisha DIS inasambazwa kwa vyombo vyote vya wanachama kwa ajili ya kupiga kura. Katika nchi nyingi, DIS inapatikana kwa uchunguzi wa umma, na hivyo kuhakikisha mashauriano mapana zaidi iwezekanavyo. Iwapo 75% ya kura zilizopigwa zinaunga mkono DIS, inakubaliwa kwa usindikaji zaidi kama Rasimu ya Mwisho ya Kiwango cha Kimataifa (FDIS) ambayo inasambazwa kwa mashirika yote ya wanachama ili kupitishwa rasmi na ISO. Tena, 75% ya kura zilizopigwa lazima ziunga mkono FDIS ili Kiwango cha Kimataifa kichapishwe. Kwa kawaida masuala ya kimsingi ya kiufundi hutatuliwa katika ngazi ya kamati ya kiufundi. Hata hivyo, utaratibu wa upigaji kura wa bodi ya wanachama unatoa hakikisho kwamba hakuna pingamizi muhimu ambalo limepuuzwa.

                           Sehemu kubwa ya kazi hufanywa kwa njia ya mawasiliano, na mikutano huitishwa tu ikiwa imehesabiwa haki kabisa. Kila mwaka hati 10,000 hivi za kufanya kazi husambazwa. Viwango vingi vinahitaji marekebisho ya mara kwa mara. Sababu kadhaa huchanganyika kutoa kiwango ambacho kimepitwa na wakati: mageuzi ya kiteknolojia, mbinu na nyenzo mpya, na mahitaji mapya ya ubora na usalama. Ili kuzingatia mambo haya, ISO imeweka kanuni ya jumla kwamba viwango vyote vya ISO vinapaswa kupitiwa upya kila baada ya miaka mitano. Wakati fulani ni muhimu kurekebisha kiwango mapema.

                           Orodha kamili ya viwango vyote vya ISO vilivyochapishwa imetolewa katika Katalogi ya ISO.

                           ISO Kazi katika Uga wa Usalama Kazini

                           Kila Kiwango cha Kimataifa cha ISO kinatayarishwa kwa kuzingatia usalama; sababu ya usalama ni sehemu muhimu ya kazi ya ISO.

                           Viwango vya Kimataifa zaidi ya 10,000 ambavyo tayari vimechapishwa na ISO vinahusu wigo mpana, kuanzia anga, ndege na kilimo hadi jengo, vipimo vya moto, makontena, vifaa vya matibabu, vifaa vya uchimbaji madini, lugha za kompyuta, mazingira, usalama wa kibinafsi, ergonomics, dawa za kuua wadudu, nishati ya nyuklia. Nakadhalika.

                           Viwango vingi vya Kimataifa vinatambuliwa kwa urahisi kuwa muhimu katika kuzuia hatari za kazi: mifano ni ishara ya msingi ya kuashiria mionzi ya ionizing au nyenzo za mionzi (ISO 361), rangi na ishara za usalama (ISO 3864) na kofia ya usalama ya viwanda (ISO 3873) iliyobainishwa kwa wastani. ulinzi katika uchimbaji madini, uchimbaji mawe, ujenzi wa meli, uhandisi wa miundo na misitu, na kadhalika. Viwango vingine vya Kimataifa havitambuliki kwa urahisi kuwa vinahusika moja kwa moja, lakini vina athari sawa katika kuzuia ajali na magonjwa ya kazini; mfano mmoja ni ISO 2631, Tathmini ya mfiduo wa mwanadamu kwa mtetemo wa mwili mzima, iliyochapishwa katika sehemu tatu, ambazo huweka alama za "mpaka wa kustarehe uliopunguzwa", "mpaka wa ustadi wa kupungua kwa uchovu" na "kikomo cha kukaribia aliyeambukizwa" kulingana na viwango tofauti vya marudio ya mtetemo, ukubwa wa kuongeza kasi na wakati wa kukaribia, na kulingana na mwelekeo wa mtetemo. kuhusiana na shoka zinazotambulika za mwili wa binadamu. Kiwango hiki, kama vingine vyote, kinasasishwa mara kwa mara kwa kuzingatia utafiti na uzoefu, na kinahusiana na aina za usafiri kama vile dampo, matrekta, wachimbaji na magari na maeneo mengine mengi ya kazi.

                           Kamati za kiufundi za ISO zilizoorodheshwa katika jedwali la 1 ni miongoni mwa kamati kuu katika kazi ya usalama na ajali na kuzuia magonjwa.

                           Jedwali 1. Kamati za kiufundi za ISO zinazohusika zaidi na uzuiaji wa ajali na magonjwa kazini

                           No

                           Title

                           Mfano wa kawaida wa kiwango cha ISO

                           10

                           Michoro ya kiufundi, ufafanuzi wa bidhaa na nyaraka zinazohusiana

                           ISO / Dis 11604

                           Nyaraka za bidhaa za kiufundi-Karatasi za data za vifaa vya kuchora na vifaa na nyaraka zinazohusiana

                           21

                           Vifaa vya ulinzi wa moto na kuzima moto

                           ISO 3941

                           Uainishaji wa moto

                           23

                           Matrekta na mashine za kilimo na misitu

                           ISO 3776

                           Matrekta kwa ajili ya kilimo-Seat belt anchorages

                           35

                           Rangi na varnish

                           ISO 3679

                           Rangi, vanishi, mafuta ya petroli na bidhaa zinazohusiana—Uamuzi wa tochi—Njia ya usawazishaji wa haraka

                           43

                           Acoustics

                           ISO 4872

                           Acoustics - Upimaji wa kelele ya hewa inayotolewa na vifaa vya ujenzi vinavyokusudiwa matumizi ya nje - Njia ya kuamua kufuata viwango vya kelele.

                           44

                           Mchakato wa kulehemu na washirika

                           ISO/DIS 10882-2

                           Afya na usalama katika uchomeleaji na michakato shirikishi—Kuchukua sampuli ya chembechembe na gesi zinazopeperuka hewani katika eneo la kupumulia la mendeshaji—Sehemu ya 2: Sampuli ya gesi

                           59

                           Ujenzi wa ujenzi

                           ISO/TR 9527

                           Ujenzi wa majengo—Mahitaji ya walemavu katika majengo—Miongozo ya Usanifu

                           67

                           Vifaa, vifaa na miundo ya pwani ya viwanda vya petroli na gesi asilia

                           ISO 10418

                           Sekta ya mafuta na gesi asilia - majukwaa ya uzalishaji nje ya nchi - Uchambuzi, muundo, usakinishaji na upimaji wa mifumo ya msingi ya usalama wa uso.

                           82

                           Madini

                           ISO 3155

                           Kamba za waya zilizofungwa za kuinua mgodi-Vipengee vya Fibre-Tabia na vipimo

                           85

                           nishati ya nyuklia

                           ISO 1709

                           Nishati ya nyuklia- Nyenzo za Fissile - Kanuni za umuhimu, usalama katika kuhifadhi, kushughulikia na usindikaji

                           86

                           Friji

                           ISO 5149

                           Mifumo ya friji ya mitambo inayotumika kwa kupoeza na kupasha joto—Mahitaji ya usalama

                           92

                           Usalama wa moto

                           ISO 1716

                           Vifaa vya ujenzi - Uamuzi wa uwezo wa kalori

                           94

                           Usalama wa kibinafsi - Nguo na vifaa vya kinga

                           ISO 2801

                           Mavazi ya ulinzi dhidi ya joto na moto - Mapendekezo ya jumla kwa watumiaji na wale wanaosimamia watumiaji kama hao

                           96

                           Gurudumu

                           ISO-10245 1

                           Cranes—Vifaa vya kuzuia na kuashiria—Sehemu ya 1: Jumla

                           98

                           Msingi wa kubuni wa miundo

                           ISO 2394

                           Kanuni za jumla juu ya kuegemea kwa miundo

                           101

                           Vifaa vya utunzaji wa mitambo inayoendelea

                           ISO 1819

                           Vifaa vya utunzaji wa mitambo vinavyoendelea-Msimbo wa usalama-Sheria za jumla

                           108

                           Mtetemo wa mitambo na mshtuko

                           ISO-2631 1

                           Tathmini ya mfiduo wa mwanadamu kwa mtetemo wa mwili mzima—Sehemu ya 1: Masharti ya jumla

                           110

                           Malori ya viwanda

                           ISO 1074

                           Malori ya kuinua uma yasiyo na uwiano-Vipimo vya uthabiti

                           118

                           Compressors, zana za nyumatiki na mashine za nyumatiki

                           ISO 5388

                           Vishinikizi vya hewa vilivyosimama-Sheria za usalama na kanuni za mazoezi

                           146

                           Ubora wa hewa

                           ISO 8518

                           Hewa ya mahali pa kazi—Uamuzi wa chembe chembe za risasi na misombo ya risasi—Njia ya spectrometric ya kufyonzwa kwa atomiki

                           159

                           ergonomics

                           ISO 7243

                           Mazingira ya joto—Kadirio la shinikizo la joto kwa mfanyakazi, kulingana na faharasa ya WBGT (joto la balbu mvua)

                           199

                           Usalama wa mitambo

                           ISO/TR 12100-1

                           Usalama wa mashine - Dhana za kimsingi, kanuni za jumla za muundo - Sehemu ya 1: Istilahi za kimsingi, mbinu.

                            

                           Kamati hizi za kiufundi na zingine zimetayarisha au kuandaa Viwango vya Kimataifa vinavyohusika na hatari za kazi katika maeneo kama vile maeneo ya ujenzi wa majengo, viwanda, bandari, kilimo na misitu, uwekaji wa nyuklia, utunzaji wa vifaa na nguo na vifaa vya kujikinga.

                           Sehemu ya ujenzi inatoa mfano wazi kabisa wa wasiwasi mkubwa wa kuzuia ajali na magonjwa katika kazi ya ISO. Kati ya kamati zaidi ya 50 za kiufundi za ISO zinazoshughulikia baadhi ya vipengele vya ujenzi au vifaa vya ujenzi, kumi hushughulikia matatizo ya mazingira ya kazi. Mambo halisi katika uga wa jengo hufunika vipengele kama vile usalama wa kibinafsi, mtetemo na mshtuko, kelele, mitambo na vifaa, mashine zinazosonga ardhini, korongo na vifaa vya kunyanyua, na ergonomics. Mambo ya kemikali hufunika ubora wa hewa, rangi na vanishi, ulinzi wa wafanyakazi wa kulehemu, nguo na vifaa vya kujikinga.

                           ISO TC 127 (Mashine ya kusongesha ardhi) imeunda kamati ndogo kushughulikia mahususi mahitaji ya usalama na mambo ya kibinadamu kuhusiana na aina zote za msingi za sasa za mashine zinazosonga ardhini kama vile matrekta, vipakiaji, vikaratasi, vikwarua vya trekta, vichimbaji na greda. Viwango tayari vipo kwa ufikiaji salama wa cabs za kuendesha gari kupitia hatua, ngazi, njia za kutembea na majukwaa, na vipimo vya cabs vimeanzishwa kwa waendeshaji wakubwa na wadogo, wameketi au wamesimama na wamevaa mavazi ya arctic au la, kama inafaa.

                           Nafasi za kuketi na saizi na maumbo ya viti kwa waendeshaji tofauti pia ni mada ya Viwango vya Kimataifa. Nafasi za kuketi sasa zinahusiana na maeneo ya starehe na kufikia vidhibiti vya mikono na miguu, na Viwango vimetayarishwa ili kuamua eneo la maoni linalopatikana kwa waendeshaji wa mashine zinazosonga duniani, kulingana na uamuzi wa umbo, ukubwa na nafasi. ya maeneo ya kutoonekana yanayosababishwa na kuzuia sehemu za mashine.

                           Ili kuzuia mashine kuwaponda waendeshaji wao katika tukio la kupinduliwa kwa bahati mbaya, miundo ya kinga ya roll-over (ROPS) imetengenezwa na kusawazishwa. Miamba inayoanguka, miti na sehemu za majengo katika mchakato wa ubomoaji inaweza kuwa hatari, kwa hivyo miundo ya kinga ya kitu kinachoanguka (FOPS) imesawazishwa ili kupunguza uwezekano wa kujeruhiwa kwa opereta.

                           ISO 7000, Alama za mchoro kwa ajili ya matumizi ya kifaa-Fahirisi na muhtasari, hutoa muhtasari wa alama mia kadhaa za michoro zilizokubaliwa kimataifa zitakazowekwa kwenye vifaa au sehemu za vifaa vya aina yoyote ili kuwaelekeza watu wanaoshughulikia kifaa kuhusu matumizi na uendeshaji wake.

                           Kazi ya ISO katika uwanja wa ujenzi ni ya kina na ya kina, kama ilivyo katika nyanja zingine zinazoshughulikiwa na ISO. (Upeo wa ISO unajumuisha shughuli nyingi za viwanda, kilimo na baharini isipokuwa uwanja wa ufundi wa kielektroniki, ambao unashughulikiwa na Tume ya Kimataifa ya Ufundi Electrotechnical, na bidhaa za dawa, zinazoshughulikiwa na Shirika la Afya Ulimwenguni.)

                           Kwenye sakafu ya kiwanda, Viwango vya Kimataifa huwa na maana maalum watu wanaotafuta kazi wanapohama kutoka nchi moja hadi nyingine na mara nyingi kwenda kwenye kazi ambapo hawawezi kuzungumza au kusoma lugha ya ndani. Alama za picha zinazotambulika kwa urahisi kwa ajili ya udhibiti wa mashine zinazopatana na Viwango vya Kimataifa ni muhimu hapa kama ilivyo katika tasnia ya ujenzi; vivyo hivyo ni maeneo sanifu ya vidhibiti vya miguu na mikono na Viwango vya Kimataifa vya walinzi kwenda sehemu zinazosogea.

                           Nambari ya usalama ya ISO ya compressor inashughulikia mambo anuwai ya usalama na mazingira, kama vile kuzuia kuvuta pumzi ya mafuta na udhibiti wa vizuizi vya mafuta yenye sumu, kuzuia kuwaka kwa mafuta ya coke na mlipuko wa crankcase, na utumiaji wa vali za usaidizi na usalama. .

                           Usalama wa vifaa vya utunzaji wa mitambo ni mada ya karibu Viwango 40 vya Kimataifa. Hushughulikia vipengele kama vile misimbo ya usalama na usalama kwa aina tofauti za vifaa, kama vile vidhibiti vya mikanda, vilisha vibrating, vidhibiti vya minyororo ya juu, vidhibiti vya majimaji, vifaa vya kushika nyumatiki, na vidhibiti vya roller na skrubu.

                           Katika nyanja ya kilimo na misitu, ISO imetengeneza Viwango muhimu vya Kimataifa vinavyomlinda mfanyakazi. Viunga vya mikanda ya usalama kwa matrekta ya shambani ni mada ya kiwango kinachojulikana ambacho kinarahisisha biashara ya kuagiza na kuuza nje kwa watengenezaji inapotekelezwa, na kuchukua nafasi ya viwango na kanuni za kitaifa kuhusu suala hilo. Viwango vya ISO hata hutoa sheria za kuwasilisha miongozo ya waendeshaji na machapisho ya kiufundi kwa matrekta na mashine za kilimo, na kuifanya iwe rahisi kusoma na kuelewa.

                           Kwenye docks mfanyakazi analindwa na Viwango vya Kimataifa vinavyoamua utulivu wa cranes na cranes za simu katika hatua na kuamua athari za mizigo ya upepo kwenye miundo ya crane. Viwango vingine vinashughulikia viashirio na vifaa vya usalama ambavyo vitafanya kazi endapo opereta atakosea. Nyingine hushughulikia viashirio kama vile vipimo vya upepo, viashirio na wingi wa voltage, mteremko na viashiria vya kuua na "kukata kiotomatiki", kama vile vidhibiti vya kudhihaki, vidhibiti vya uwezo wa kunyanyua mizigo na vituo vya kulegea vya kamba. Viwango vinavyotayarishwa na vinavyotayarishwa havipaswi kusaidia waendeshaji tu katika kazi zao, bali pia kuboresha mazingira ya kazi kwa kuwatia moyo wajiamini kwa wafanyakazi wote wa kazi wanaosonga chini na kuzunguka cranage. Viwango vya Kimataifa vinavyohusiana vinatoa vigezo vya kutupa kuhusiana na uchakavu, kutu, mgeuko na sehemu za kukatika kwa uzi wa waya, na kinakusudiwa kuwaongoza watu wenye uwezo wanaohusika katika matengenezo na uchunguzi wa kreni na vifaa vya kunyanyua. Viwango Vipya vinavyotengenezwa ni pamoja na vifaa vya kutia nanga vilivyo nje ya huduma, matengenezo, ufuatiliaji wa hali, matumizi salama na ishara za usalama.

                           Usalama kwa mfanyakazi na wengine katika au karibu na mitambo ya nyuklia unasimamiwa na idadi ya Viwango vya Kimataifa, na kazi inaendelea katika eneo hili. Mada zinazoshughulikiwa ni mbinu za kupima mita na vipimo vya mwanga, mtihani wa uvujaji wa yaliyomo na uvujaji wa mionzi, na kanuni za jumla za sampuli za nyenzo za mionzi zinazopeperuka hewani.

                           Viwango vya Kimataifa vya nguo na vifaa vya kujikinga ni wajibu wa ISO TC 94. Pamoja na Kiwango cha kofia za usalama za viwandani, imetengeneza msamiati sanifu kwa vilinda macho, kuweka mahitaji ya matumizi na upitishaji wa vichujio vya infrared kwa vilinda macho, na. mapendekezo ya jumla kwa watumiaji na wale wanaosimamia watumiaji wa nguo kwa ajili ya ulinzi dhidi ya joto na moto.

                           Uzalishaji na utumiaji wa Viwango vya Kimataifa vya ISO kama hivi, vilivyotolewa kupitia ushirikiano wa kimataifa, bila shaka vimeboresha ubora wa mahali pa kazi.

                            

                           Back

                           Jumanne, Februari 15 2011 19: 05

                           Jumuiya ya Kimataifa ya Hifadhi ya Jamii (ISSA)

                           Raison d'être na Mtazamo wa Kihistoria

                           Lengo la ISSA ni kushirikiana, katika ngazi ya kimataifa, katika ulinzi, ukuzaji na maendeleo ya usalama wa kijamii duniani kote, kimsingi kupitia uboreshaji wake wa kiufundi na kiutawala. Uzuiaji wa hatari za kijamii leo unachukuliwa kuwa sehemu muhimu ya usalama wa kijamii.

                           ISSA ilikuwa na mtangulizi wa mapema, Kamati ya Kudumu ya Kimataifa ya Bima ya Kijamii (CPIAS), ambayo mwanzoni ilikuwa na wasiwasi na hatari ya ajali na mnamo 1891 iliongeza wigo wake kwa bima ya kijamii kwa jumla. Mnamo 1927, Kikao cha Kumi cha Mkutano wa Kimataifa wa Wafanyakazi kilipitisha Mkataba Na. 24, unaojulikana kama Mkataba wa Bima ya Ugonjwa (Kiwanda), na Mkataba wa 25, unaojulikana kama Mkataba wa Bima ya Ugonjwa (Kilimo). ISSA ilianzishwa wakati huu, kwa mpango wa Ofisi ya Kimataifa ya Kazi, kwa lengo la kupata uungwaji mkono kutoka kwa wataalam katika nchi kadhaa za Ulaya kwa uidhinishaji wa sheria hizi. Hadi 1947 shirika lilijulikana kama Mkutano wa Kimataifa wa Mifuko ya Bima ya Ugonjwa na Vyama vya Faida za Mutual (CIMAS).

                           Dhana ya kuzuia tayari ilikuwepo katika akili za waanzilishi wa CIMAS walipojumuisha dhana hii katika kanuni za kimsingi za sera zilizopitishwa na Bunge lao la Katiba. Hata hivyo, haikuwa hadi 1954, ambapo Chama kilijihusisha kikamilifu katika shughuli za usalama na afya kazini, kupitia kuanzishwa kwa Kamati yake ya Kudumu ya Kuzuia Hatari za Kazini. Ikumbukwe kwamba, katika suala hili, jukumu la ISSA linakamilishana na lile la ILO. Wataalamu wa ISSA wanaweza sio tu kuwa muhimu katika kuleta Mikataba na Mapendekezo ya ILO, lakini pia wanaitwa kuyatekeleza.

                           Ingawa mipango ya kuzuia ni dhahiri kuwa imeenea zaidi katika uwanja wa usalama na afya kazini, katika miongo miwili iliyopita uzuiaji umepata umuhimu mkubwa katika matawi mengine ya usalama wa kijamii pia, haswa kuhusu bima ya ugonjwa na, hivi karibuni, bima ya ukosefu wa ajira, kama inavyowezekana. kuonekana kutokana na shughuli za Kamati za Kudumu za ISSA. Katika muongo uliopita, shughuli zinazolenga kuzuia ajali za ajira na magonjwa ya kazini zimepitia mabadiliko makubwa katika jamii za kisasa zilizoendelea kiviwanda, kama ilivyofafanuliwa hapa chini kuhusu "Dhana ya Kuzuia" ya Chama.

                           Muundo na Uanachama

                           ISSA ni shirika la kimataifa la huduma, taasisi au mashirika yanayosimamia tawi moja au zaidi ya hifadhi ya jamii au jumuiya za manufaa ya pande zote. Ina ofisi zake katika makao makuu ya ILO huko Geneva.

                           Chama kina makundi mawili ya wanachama-uanachama wa washirikakwa idara za serikali, taasisi kuu na mashirikisho ya kitaifa ya taasisi zinazosimamia hifadhi ya jamii au moja ya matawi yake katika ngazi ya kitaifa, na kushiriki uanachama, iliyo wazi kwa taasisi za kitaifa zisizo za faida, kama vile taasisi za utafiti na usalama na afya, ambazo malengo yake yanapatana na yale ya Chama, lakini ambazo hazijahitimu kuwa wanachama washiriki.

                           Mnamo mwaka wa 1995 ISSA ilikuwa na zaidi ya mashirika shirikishi 240 katika nchi 117, na taasisi washirika 95 katika nchi 35, kwa jumla ya wanachama wa mashirika 338 katika nchi 127 kote ulimwenguni. Zaidi ya taasisi wanachama 200 zinahusika moja kwa moja katika bima dhidi ya ajali za ajira na magonjwa ya kazini na/au katika kuzuia ajali na kukuza usalama na afya.

                           Kielelezo 1. Muundo wa Shirika la Kimataifa la Hifadhi ya Jamii (ISSA)

                           ISL102F1

                           Kama inavyoonekana kutoka kwa mpangilio (takwimu 1), shughuli zote za ISSA huelekezwa na Mkutano Mkuu, ambao unajumuisha wajumbe walioteuliwa na taasisi wanachama na wakati mwingine huelezewa kama bunge la ulimwengu la hifadhi ya jamii. Baraza, ambalo lina mjumbe mmoja kutoka kila nchi yenye asasi washirika, hukutana mara kwa mara kwenye hafla ya Mikutano Mikuu ya miaka mitatu ya Chama. Ofisi, ambayo pamoja na Baraza hutekeleza maamuzi yanayotolewa na Mkutano Mkuu, hukutana mara mbili kwa mwaka na inaundwa na wajumbe 30 wa kuchaguliwa na Wenyeviti wa Kamati za Kudumu.

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                           Shughuli

                           Chama kina programu kuu tatu:

                           1. Shughuli za kikanda. Haya yanalenga kuhudumia mahitaji maalum ya taasisi wanachama katika sehemu mbalimbali za dunia. Kwa ajili hiyo ISSA ina ofisi za kikanda za Afrika, Amerika, Asia na Pasifiki na Ulaya zilizoko Abidjan, Buenos Aires, Manila na Paris mtawalia.
                           2. Utafiti na nyaraka. Maendeleo na mienendo ya ulimwengu mzima katika hifadhi ya jamii hufuatiliwa na kuchambuliwa kutoka kwa mtazamo wa utafiti wa kitaifa na kitaifa kupitia mtandao wa wanahabari. Chama hudumisha maktaba kubwa zaidi ya hifadhi ya jamii duniani na hushirikiana na Idara ya Usalama wa Jamii ya ILO katika kutoa taarifa za hifadhi ya jamii kwa wakati.
                           3. Shughuli za kiufundi. Kamati Kumi za Kudumu na Kikundi cha Utafiti kila moja inashughulikia tawi maalum au kipengele cha hifadhi ya jamii. Wanachunguza matatizo mahususi ya sekta kama vile yale yanayohusiana na bima ya afya, bima ya pensheni, bima ya ukosefu wa ajira, ulinzi wa familia, ukarabati, shirika na mbinu, masuala ya takwimu na takwimu.

                            

                           Kamati ya Kudumu ya Bima dhidi ya Ajali za Ajira na Magonjwa ya Kazini na Kamati ya Kudumu ya Kuzuia Hatari za Kikazi pamoja na Vitengo vyake 11 vya Kimataifa vya Kuzuia Ajali ni muhimu sana katika kuimarisha usalama na afya.

                           Kamati ya Kudumu ya Kuzuia Hatari za Kikazi

                           Vipengele viwili tofauti na vinavyosaidiana (yaani, shughuli za uendelezaji zinazohusiana na kuzuia, na shughuli za kiufundi) ziko ndani ya upeo wa uwezo wa Kamati hii, ambayo pamoja na Baraza lake la Ushauri hufuatilia maendeleo ya ulimwenguni pote na kufanya tafiti na tafiti kuhusu maeneo ya matatizo kwa ujumla.

                           Kamati ina jukumu la kufanya katika ngazi ya kimataifa aina zifuatazo za shughuli za kuzuia hatari za kazi:

                            • kubadilishana habari na uzoefu
                            • kuandaa mikutano ya kimataifa na Kongamano la Dunia
                            • utekelezaji wa tafiti na uendelezaji wa utafiti katika uwanja wa kuzuia hatari za kazi
                            • uratibu wa shughuli za Sehemu za Kimataifa za ISSA za Kuzuia Hatari za Kazini
                            • ushirikiano na ILO na mashirika mengine yanayofanya kazi katika kuzuia hatari za kazi
                            • hatua nyingine zinazofaa kwa madhumuni ya Kamati.

                                  

                                 Mabaraza ya Dunia

                                 Tangu 1955 ILO na ISSA zimeandaa Kongamano la Dunia la miaka mitatu kuhusu Usalama na Afya Kazini kwa ushirikiano na taasisi wanachama wa ISSA na wapiga kura wa ILO wanaohusika katika nchi mwenyeji. Si rahisi kubainisha ni kwa kiwango gani Mabaraza ya Dunia yameenda sambamba na hatua mbalimbali za maendeleo katika kuzuia hatari za kikazi zinazoendana na maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiviwanda ya miaka 25 iliyopita, au kiwango ambacho yamefikia. ikipewa mwongozo au kuhimiza maendeleo haya. Hakuna shaka hata hivyo kwamba matokeo ya kubadilishana mawazo na taarifa zinazohusiana na utafiti wa hivi karibuni na matumizi yake ya vitendo katika nchi mbalimbali, katika ngazi ya kitaifa na ndani ya viwanda, kumewezesha idadi kubwa ya washiriki katika Congress hizi kuwa na ufahamu wa mabadiliko mengi yanaletwa. Hii, kwa upande wake, imewawezesha kutoa mchango mkubwa katika uwanja wao mahususi wa shughuli.

                                 Kongamano nne za mwisho za Dunia zilifanyika Ottawa-Hull (1983), Stockholm (1987), Hamburg (1990), New Delhi (1993) na Madrid (1996). Mnamo 1999, tovuti ni Brazil.

                                 Sehemu za Kimataifa za Kinga za ISSA

                                 Tangu mwisho wa miaka ya 1960, kwa ushauri wa Kamati ya Kudumu ya Kuzuia Hatari za Kazini na Baraza lake la Ushauri, Ofisi ya ISSA imeunda Sehemu 11 za Kimataifa za Kuzuia Hatari za Kazini. Nane kati yao hushughulikia kuzuia ajali katika sekta mbalimbali za viwanda na kilimo na tatu zinahusu mbinu za habari, utafiti katika eneo la usalama na afya kazini, na elimu na mafunzo ya kuzuia ajali.

                                 Kila Sehemu ya Kimataifa ya ISSA inawakilishwa na Mwenyekiti na Katibu Mkuu wake kwenye Baraza la Ushauri la Kamati ya Kudumu, ambayo hushauri Ofisi ya Kamati kuhusu maswali ya kimsingi yanayohusiana na shughuli za Kamati na Sehemu zake za Kimataifa. Mfano halisi ni dhana ya kuzuia (iliyojadiliwa kando hapa chini).

                                 Sehemu za Kimataifa zinajitegemea kifedha, zina muundo uliogatuliwa na uanachama wao wenyewe unaojumuisha wanachama kamili, wanachama washirika na wanachama sambamba. Uanachama kamili uko wazi kwa taasisi wanachama wa ISSA na mashirika mengine yasiyo ya faida; Mashirika ya kutengeneza faida yenye shughuli zinazoendana na eneo la umahiri wa Sehemu yanaweza kukubaliwa kama wanachama washirika, na wataalam binafsi wanaweza kutuma maombi ya uanachama unaolingana. Sekretarieti za Sehemu hizo hutolewa katika nchi mbalimbali na taasisi wanachama wa ISSA waliobobea katika fani husika.

                                 Kila Sehemu ni nyumba ya kusafisha habari katika eneo lake la umahiri. Sehemu zote hupanga kongamano la kimataifa, majedwali ya pande zote na mikutano ya wataalam, mijadala na ripoti zake ambazo zimechapishwa katika Msururu wa Kuzuia wa ISSA 1000. Sehemu hizi kwa sasa zina baadhi ya vikundi vya kazi vilivyoundwa kimataifa 45 vinavyoshughulikia mada maalum, ambayo ni pamoja na, kwa mfano, kutoka. ushauri wa usalama kwa wafanyakazi wahamiaji katika sekta ya ujenzi au orodha ya kuangalia kwa uainishaji wa mashine kwa misingi ya kanuni za ergonomic, kufanya kazi salama na mawakala wa kibiolojia. Matokeo ya vikundi kazi hivi yanachapishwa kama vipeperushi vya kiufundi katika Msururu wa Kuzuia wa ISSA 2000. Majina mengi yanapatikana katika Kiingereza, Kifaransa na Kijerumani, baadhi pia katika Kihispania na lugha nyinginezo. Machapisho hayo yanaweza kuagizwa moja kwa moja kutoka kwa Sekretarieti ya Sehemu inayohusika.

                                 Ya riba maalum ni Tamasha za Kimataifa za Filamu na Video, ambazo hufanyika wakati wa Kongamano la Dunia na ambalo Kikundi Kazi cha Sehemu ya Umeme huunda nyumba ya kusafisha. Matoleo yote yanayowasilishwa kwa tamasha hizi yameorodheshwa katika katalogi katika lugha nne ambayo inapatikana bila malipo kutoka kwa Sehemu hii.

                                 Maelezo mafupi ya kila moja ya Sehemu za Kimataifa za ISSA yanafuata.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Utafiti.

                                 Sehemu hii inatoa taarifa za hivi punde kuhusu miradi ya utafiti ya sasa na iliyopangwa duniani kote. Benki mbili za data huruhusu ufikiaji wa haraka na mzuri wa habari hii. Kikundi Kazi "Dhana ya Utafiti" inakuza misingi muhimu ya kinadharia ili kuhakikisha kuwa zaidi ya hapo awali utafiti unatumikia zaidi nyanja na utekelezaji wa vitendo zaidi wa matokeo ya utafiti.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Habari.

                                 Sehemu ya Habari hutoa habari juu ya mbinu bora za habari. Kikundi Kazi "Vipindi vya Usalama na Afya" huwajulisha wataalam wa usalama juu ya njia bora zaidi ya kufikia hadhira yao. Sehemu hii inatoa ushauri wa kitaalamu kuhusu "matangazo kwa usalama".

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA kwa Sekta ya Madini.

                                 Sehemu hii inashughulikia hatari za awali za kufanya kazi chini ya ardhi katika migodi ya makaa ya mawe (giza, vumbi, joto, gesi, milipuko, kuingia mapangoni) na inajihusisha na mafunzo ya timu za uokoaji migodini.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA kwa Sekta ya Kemikali.

                                 Ingawa dutu mpya husababisha hatari mpya, tasnia ya kemikali imeunda viwango vya juu vya usalama ambavyo vimethibitishwa kuwa vya mfano. Sehemu ya Kemikali inajitahidi kuhakikisha kwamba viwango hivi vya usalama vinavuka mipaka kama vile—ikiwa si zaidi ya—hatari.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Sekta ya Chuma na Metali.

                                 Kiwango cha juu cha ajali katika tawi hili muhimu la shughuli lazima kipunguzwe. Mikakati ya usalama inatengenezwa dhidi ya hatari na sababu za mara kwa mara za ajali. Vikundi Kazi vya Sehemu hii kimsingi vinahusika na teknolojia mpya na vibadala vya dutu hatari zinazofanya kazi.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Umeme.

                                 Nishati "isiyoonekana" hutoa hatari nyingi zisizoonekana. Sehemu hii inakuza mapendekezo ya kuzuia ajali kwa vitendo, kanuni za udhibiti wa udhibiti wa vifaa vya umeme na mifumo, inayoungwa mkono na hatua madhubuti za huduma ya kwanza katika tukio la ajali za umeme. Kitengo hiki kinahifadhi nyumba ya kusafisha filamu na video katika nyanja ya usalama, afya na mazingira.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA kwa Sekta ya Ujenzi.

                                 Hatari kubwa sana za ajali katika tasnia ya ujenzi zinahitaji mkakati wa usalama ambao unaweza kukabiliana na mabadiliko yanayoendelea ya mazingira ya kazi kwenye tovuti za ujenzi. Lengo la Sehemu hii si tu kutatua matatizo ya mtu binafsi, lakini kuongeza usalama na kuzuia ajali katika shughuli za sekta ya ujenzi kwa ujumla, hasa kwa ushirikiano ulioimarishwa kati ya biashara mbalimbali zinazofanya kazi kwenye tovuti moja.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Kilimo.

                                 Mitambo ya kilimo na utumiaji wa dutu za kemikali katika kilimo ni shida za ulimwengu. Sehemu hii inatetea mageuzi ya haraka ya kijamii na kiufundi kwa kuzingatia mapinduzi ya kiufundi, huku ikijitahidi kuhakikisha kuwa uzalishaji wa chakula hauweke maisha hatarini.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Usalama wa Mashine.

                                 Sehemu hii inahusu usalama wa mfumo na uzuiaji wa ajali zinazohusiana na mashine, vifaa, vifaa na mifumo. Kusawazisha vifaa vya usalama, maswali ya ergonomic, kupunguza kelele, swichi za usalama na kuzuia milipuko ya vumbi ni sehemu kuu za Vikundi vya Kazi vya Sehemu.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Elimu na Mafunzo.

                                 Maendeleo ya kiufundi yanapanuka katika nyanja zote za maisha; lakini wakati huo huo huleta hatari mpya. Sababu kuu ya ajali ni ukosefu wa elimu na mafunzo katika uwanja wa usalama. Usalama lazima uwe sehemu jumuishi ya tabia ya binadamu katika nyanja zote za maisha. Sehemu hii inashughulikia masuala ya ufundishaji wa elimu na mafunzo kwa ajili ya kuzuia na inalenga mbinu ya kimataifa ya kuzuia, kutumia uzoefu uliopatikana katika kuzuia mahali pa kazi kwa usalama katika maeneo yote ya maisha.

                                 Sehemu ya Kimataifa ya ISSA ya Huduma za Afya.

                                 Sehemu hii inajitahidi kupitia ushirikiano wa kimataifa ili kuondokana na upungufu wa usalama katika sekta ya afya. Sekta ya afya ina hatari za kawaida za kitaalamu ambazo kwa kiasi fulani hutofautiana sana na zile za nyanja nyingine za shughuli—kwa mfano, mfiduo wa moja kwa moja wa magonjwa, hatari kutokana na dawa, hasa dawa za ganzi ya gesi, dawa za kuua viini na taka zinazoambukiza.

                                 Dhana ya Kuzuia ya ISSA "Usalama Ulimwenguni Pote"

                                 Ofisi ya ISSA ilipitisha dhana hii mnamo Oktoba 1994 chini ya kichwa “Dhana ya Kuzuia ya ISSA 'Usalama Ulimwenguni Pote'—Njia ya Dhahabu ya Sera ya Kijamii".

                                 Kwa sababu ni ajali saba tu kati ya kila 100 zinazosababisha vifo vya watu wengi ni ajali za kazini, na nyingine zote zikitokea katika trafiki, nyumbani, wakati wa michezo au shuleni, dhana hiyo inalenga kutumia kwa njia, katika maeneo mengine, uzoefu unaopatikana katika kuzuia. ulimwengu wa kazi.

                                 Kuanzia katika mtazamo kwamba uhifadhi wa afya ni dhamira ya msingi ya ubinadamu na hivyo lengo kuu la usalama wa kijamii, dhana hiyo inatoa wito wa kuunganishwa kwa kuzuia, ukarabati na fidia na kwa ajili ya kuhifadhi mazingira safi. Msisitizo utawekwa kwenye kipengele cha kibinadamu katika hatua za kupanga, shirika na utekelezaji na haja ya kuanza elimu ya kuzuia wakati wa utoto wa mapema. Juhudi zitafanywa kushughulikia wale wote ambao, kupitia shughuli zao wenyewe, wanaweza kutoa ulinzi bora dhidi ya hatari kwa watu binafsi. Hizi ni pamoja na watunga sheria na waweka viwango, washirika wa kijamii, watu wanaohusika na kuendeleza, kupanga, kubuni na kutengeneza bidhaa na huduma, na wapangaji wa mitaala ya shule na walimu, pamoja na wataalam wa habari katika kazi ya habari ya umma, madaktari wa afya ya kazi, usimamizi na mashirika ya ushauri. , maafisa wanaowajibika katika bima ya kijamii na ya kibinafsi, watoa maamuzi na wasimamizi wa programu katika mashirika ya kimataifa, mashirika ya kitaaluma na mengine na kadhalika—na, mwisho kabisa, wazazi na watoto.

                                 Uendelezaji kamili wa usalama na afya kazini na mahali pengine unahitaji hatua za aina tatu-hatua za kiufundi, hatua za mabadiliko ya tabia na hatua za shirika. Kwa maana hii, dhana ya kuzuia ISSA inafafanua viwango vitatu vya uingiliaji kati:

                                  1. kuhabarisha umma kwa ujumla na kuendeleza uelewa kuhusiana na masuala ya usalama na afya kupitia vyombo vya habari, magazeti, vipeperushi, mabango na kadhalika.
                                  2. kufikia athari pana na ya kina kwa kutaka kubadilisha mitazamo na tabia kupitia mawakala wenye athari ya kuzidisha na kutumia vyombo vya habari na mbinu mahususi za kikundi kama vile filamu za kielimu na nyenzo nyinginezo za kielimu.
                                  3. ikilenga athari za kina kwa vikundi vilivyo hatarini moja kwa moja kupitia hatua mahususi kama vile ushauri nasaha au vipeperushi mahususi.

                                     

                                    Hatua ya kwanza katika utekelezaji wa dhana itakuwa kuchukua hisa za shughuli za kuzuia ili kuamua mahitaji na mapungufu ya kikanda. Hesabu ya vifaa vya usaidizi vilivyopo na nyenzo pia itaundwa. Kwa kuongezea, ISSA itaongeza shughuli zake za habari na utafiti na programu yake ya mikutano, itaimarisha ushirikiano na mashirika ya kimataifa yanayofanya kazi katika uwanja wa kuzuia, na kuzingatia miradi yao katika shughuli zake.

                                    Kwa muhtasari, njia pekee ya uhakika ya mafanikio iko katika ushirikiano kati ya huduma za kuzuia, ukarabati na fidia; uzoefu mzuri wa kuzuia ndani ya biashara lazima upelekwe katika nyanja zisizo za kazi; na hesabu kubwa zaidi lazima izingatiwe kwa sababu ya kibinadamu.

                                    Machapisho

                                    ISSA inatoa machapisho ya mara kwa mara na yasiyo ya mara kwa mara, tafiti, tafiti, majarida na matangazo; maelezo zaidi kuyahusu yamo katika Katalogi ya Machapisho ya ISSA, ambayo yanaweza kuagizwa bila malipo katika anwani ifuatayo: ISSA, Kesi posta 1, CH-1211 Geneva 22, Uswisi.

                                    Mbali na mashauri ya Kongamano la Dunia kuhusu Usalama na Afya Kazini, ambayo yanachapishwa na Kamati ya Kitaifa ya Maandalizi ya nchi mwenyeji, machapisho yaliyotolewa na Sehemu za Kimataifa yameorodheshwa katika Mfululizo wa Kuzuia wa ISSA 1000 na 2000, na pia zinapatikana kwa anwani iliyo hapo juu.

                                     

                                    Back

                                    Jumanne, Februari 15 2011 19: 06

                                    Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH)

                                    Mtazamo wa Kihistoria na Raison d'être

                                    Tume ya Kimataifa ya Afya ya Kazini (ICOH) ni jumuiya ya kimataifa ya kitaaluma isiyo ya kiserikali ambayo malengo yake ni kukuza maendeleo ya kisayansi, ujuzi na maendeleo ya afya na usalama kazini katika nyanja zake zote. Ilianzishwa mnamo 1906 huko Milan kama Tume ya Kudumu ya Afya ya Kazini. Leo, ICOH ndiyo jumuiya ya kimataifa ya kisayansi inayoongoza duniani katika nyanja ya afya ya kazini, ikiwa na wanachama wa wataalamu 2,000 kutoka nchi 91. ICOH inatambuliwa na Umoja wa Mataifa na ina uhusiano wa karibu wa kufanya kazi na ILO, WHO, UNEP, CEC na ISSA. Lugha zake rasmi ni Kiingereza na Kifaransa.

                                    Wakati wa kuanzishwa kwake Tume ilikuwa na wajumbe 18 wanaowakilisha nchi 12. Moja ya majukumu yake ya msingi ilikuwa kuandaa makongamano ya kimataifa kila baada ya miaka mitatu ili kubadilishana mawazo na uzoefu kati ya wanasayansi mashuhuri katika afya ya kazini, utamaduni ambao umeendelea hadi leo, na Kongamano la 25 lililofanyika mnamo 1996 huko Stockholm.

                                    Baada ya Kongamano la London mwaka 1948 maslahi ya kimataifa yalidhihirika na Tume ikafanywa kuwa ya kimataifa na mabadiliko ya katiba yake, na jina likabadilishwa kuwa Tume ya Kudumu na Chama cha Kimataifa cha Afya ya Kazini, mabadiliko ambayo yalikamilishwa mnamo 1957. Kufanywa kwa tume ya kimataifa na demokrasia. ilikua na wakati na mnamo 1984 jina la sasa lilianzishwa.

                                    ICOH hutoa jukwaa la mawasiliano ya kisayansi na kitaaluma. Ili kufikia lengo hili, ICOH:

                                     • inafadhili makongamano ya kimataifa na mikutano kuhusu afya ya kazini
                                     • huanzisha kamati za kisayansi katika nyanja mbalimbali za afya ya kazini na masomo yanayohusiana nayo
                                     • inasambaza habari juu ya shughuli za afya ya kazini
                                     • hutoa miongozo na ripoti juu ya afya ya kazini na masomo yanayohusiana
                                     • inashirikiana na vyombo vinavyofaa vya kimataifa na kitaifa kuhusu masuala yanayohusu afya ya kazi na mazingira
                                     • inachukua hatua nyingine yoyote inayofaa kuhusiana na uwanja wa afya ya kazini
                                     • inaomba na kusimamia fedha kama inavyohitajika ili kutimiza malengo yake.

                                            

                                           Muundo na Uanachama

                                           ICOH inatawaliwa na maafisa wake na bodi kwa niaba ya wanachama wake. Maafisa wa ICOH ni Rais, Makamu wa Rais wawili na Katibu Mkuu, wakati bodi inajumuisha rais aliyepita na wajumbe 16 waliochaguliwa kutoka miongoni mwa wanachama wakuu. Zaidi ya hayo, ikibidi Rais anaweza kuwateua wajumbe wawili wa bodi kuwakilisha maeneo ya kijiografia au taaluma zisizo na uwakilishi.

                                           ICOH ina wanachama binafsi na wa pamoja. Shirika, jamii, tasnia au biashara inaweza kuwa mwanachama endelevu wa ICOH. Shirika la kitaaluma au jumuiya ya kisayansi inaweza kuwa mwanachama mshirika.

                                           Wanachama wa kudumu wanaweza kuteua mwakilishi ambaye anatimiza vigezo vya uanachama kamili na kufurahia manufaa yote ya mwanachama binafsi. Mwanachama mshirika anaweza kuteua mwakilishi mmoja ambaye anatimiza vigezo vya uanachama kamili na anafurahia haki sawa na mwanachama kamili. Wanachama binafsi wa ICOH wana usambazaji mpana wa kitaaluma na ni pamoja na madaktari wa matibabu, wasafi wa kazini, wauguzi wa afya ya kazini, wahandisi wa usalama, wanasaikolojia, kemia, wanafizikia, ergonomics, wanatakwimu, wataalamu wa magonjwa, wanasayansi wa kijamii na fiziotherapists. Wataalamu hawa hufanya kazi kwa vyuo vikuu, taasisi za afya ya kazini, serikali au tasnia. Mwishoni mwa 1993, vikundi vikubwa zaidi vya kitaifa vilikuwa vile vya Ufaransa, Merika, Finland, Japan, Uingereza na Uswidi, kila moja ikiwa na wanachama zaidi ya 100. Wanachama wa kudumu na washirika wanaweza kuwakilishwa katika Mkutano Mkuu, na wanaweza kushiriki katika shughuli za kamati za kisayansi; wanaweza pia kuwasilisha nyenzo za kuchapishwa kwenye jarida, ambalo pia huwafahamisha kuhusu shughuli zinazoendelea na zilizopangwa.

                                           Shughuli

                                           Shughuli zinazoonekana zaidi za ICOH ni Kongamano la Dunia la miaka mitatu kuhusu Afya ya Kazini, ambalo kwa kawaida huhudhuriwa na washiriki 3,000. Kongamano la 1990 lilifanyika Montreal, Kanada, na mwaka wa 1993 huko Nice na Congress ya 1996 huko Stockholm. Congress katika mwaka wa 2000 imepangwa kufanyika nchini Singapore. Maeneo ya makongamano ya miaka mitatu tangu 1906 yameorodheshwa katika jedwali 1.

                                           Jedwali 1. Maeneo ya makongamano ya miaka mitatu tangu 1906

                                           Ukumbi

                                           mwaka

                                           Ukumbi

                                           mwaka

                                           Milan

                                           1906

                                           Madrid

                                           1963

                                           Brussels

                                           1910

                                           Vienna

                                           1966

                                           Vienna (imeghairiwa)

                                           1924

                                           Tokyo

                                           1969

                                           Amsterdam

                                           1925

                                           Buenos Aires

                                           1972

                                           Budapest

                                           1928

                                           Brighton

                                           1975

                                           Geneva

                                           1931

                                           Dubrovnik

                                           1978

                                           Brussels

                                           1935

                                           Cairo

                                           1981

                                           Frankfurt

                                           1938

                                           Dublin

                                           1984

                                           London

                                           1948

                                           Sydney

                                           1987

                                           Lizaboni

                                           1951

                                           Montreal

                                           1990

                                           Naples

                                           1954

                                           Nzuri

                                           1993

                                           Helsinki

                                           1957

                                           Stockholm

                                           1996

                                           New York

                                           1960

                                           Singapore

                                           2000

                                            

                                           Kwa sasa ICOH ina kamati 26 za kisayansi na vikundi vinne vya kufanya kazi, vilivyoorodheshwa katika jedwali 2. Kamati nyingi zina kongamano la mara kwa mara, huchapisha monographs na kuhakiki mihtasari iliyowasilishwa kwa makongamano ya kimataifa. ICOH hutoa jarida la kila robo mwaka, ambalo husambazwa kwa wanachama wote bila malipo. Jarida la lugha mbili lina ripoti za kongamano, hakiki za machapisho, orodha ya matukio yajayo na taarifa kuhusu utafiti na elimu, na matangazo mengine muhimu kwa wanachama. Kamati kadhaa za kisayansi pia huchapisha monographs na kesi kutoka kwa mikutano yao. ICOH huhifadhi faili ya uanachama ya kompyuta, ambayo huchapishwa mara kwa mara na kusambazwa kwa wanachama. ICOH inafadhili jarida lake la kisayansi, Jarida la Kimataifa la Afya ya Kazini na Mazingira (IJOEH). Jarida linapatikana kwa wanachama kwa bei nafuu sana ya usajili.

                                            


                                           Jedwali 2. Orodha ya kamati za kisayansi za ICOH na vikundi vya kazi, 1996

                                            

                                           Kamati za kisayansi

                                           1. Kuzuia ajali

                                           2. Kuzeeka na kufanya kazi

                                           3. Kilimo

                                           4. Cardiology

                                           5. Sekta ya kemikali (Medichem)

                                           6. Kompyuta katika afya ya kazi na mazingira

                                           7. Sekta ya ujenzi

                                           8. Nchi zinazoendelea

                                           9. Elimu na mafunzo

                                           10. Epidemiolojia katika afya ya kazi

                                           11. Nyuzi

                                           12. Wahudumu wa afya

                                           13. Utafiti na tathmini ya huduma za afya

                                           14. Usafi wa viwanda

                                           15. Ugonjwa wa musculoskeletal

                                           16. Neurotoxicology na psychophysiology

                                           17. Uuguzi wa afya kazini

                                           18. Toxiolojia ya kazini

                                           19. Vumbi hai

                                           20. Dawa za wadudu

                                           21. Mionzi na kazi

                                           22. Huduma za afya kazini katika viwanda vidogo

                                           23. Shiftwork

                                           24. Toxicology ya metali

                                           25. Matatizo ya kupumua yanayohusiana na kazi

                                           26. Vibration na kelele

                                           Vikundi vya kazi vya kisayansi

                                           1. Dermatoses ya kazi na mazingira

                                           2. Ulemavu na kazi

                                           3. Hatari za uzazi mahali pa kazi

                                           4. Sababu za joto

                                            


                                            

                                            

                                           Back

                                           Jumanne, Februari 15 2011 19: 08

                                           Chama cha Kimataifa cha Ukaguzi wa Kazi (IALI)

                                           Mtazamo wa Kihistoria na Raison d'être

                                           Chama cha Kimataifa cha Ukaguzi wa Kazi (IALI) kilianzishwa mwaka wa 1972 ili kutoa jukwaa la kitaaluma la kubadilishana habari na uzoefu kati ya wakaguzi kuhusu kazi zao. Inakuza ushirikiano wa karibu na uelewa zaidi kati ya wakaguzi, mamlaka na taasisi nyingine za jukumu, ukweli na changamoto za ukaguzi wa kazi. Sheria hizo hazijumuishi shughuli zozote za kisiasa, chama cha wafanyakazi au kidini na uamuzi wowote unaohusiana na sheria ya kazi au mifumo ya ukaguzi ya mataifa binafsi. Chama ni asasi isiyo ya kiserikali (NGO) inayotambuliwa na ILO.

                                           Muundo na Uanachama

                                           Mnamo 1996, Baraza Kuu (ambalo hukutana kila baada ya miaka mitatu kwa wakati mmoja na Kongamano la Milenia) lilichagua Kamati Tendaji ya watu saba (EC). EC ilimchagua Rais (Ujerumani) na kumteua Katibu wa Heshima (Uingereza) pamoja na Mweka Hazina wa Heshima (Uswizi). Makamu wanne wa Rais walitoka Uhispania, Denmark, Tunisia na Hungary. EC hukutana inapohitajika ili kusimamia masuala ya Jumuiya, ambayo ofisi yake iliyosajiliwa iko 23 rue Ferdinand-Hodler, CP3974/1211, Geneva 3, Uswisi. Sekretarieti iko katika: Hessisches Ministerium fur Frauen, Arbeit und Sozialordnung, Dostojewskistrasse 4, 65187 Wiesbaden, Ujerumani. Simu: +49-611-8173316; Faksi: +49-611-86837.

                                           Uanachama wa IALI umefunguliwa kwa:

                                           • idara za kazi za kitaifa na kikanda (kurugenzi za ukaguzi wa kazi, kurugenzi za usalama na usafi na kadhalika)
                                           • makundi ya kitaifa ya wakaguzi wa kazi (vyama, vyama vya wafanyakazi na kadhalika).

                                            

                                           Kuna ada ya uanachama ya kila mwaka ambayo inategemea saizi ya shirika linalotuma maombi. Hii inashughulikia gharama za kuandaa mpango wa shughuli. Mnamo Septemba 1995, Jumuiya hiyo ilijumuisha mashirika 65 wanachama kutoka nchi 50. Wengi wa wanachama sasa ni idara za kazi au wakaguzi wa kazi.

                                           Shughuli

                                           Kwa kukusanya na kufupisha taarifa na nyaraka kuhusu vipengele fulani vya kazi ya ukaguzi wa kazi na kwa kufanya tafiti linganishi kati ya wanachama wake, Chama hukuza uelewa wa kitaalamu wa masuala yote ya ukaguzi wa kazi na hutoa fursa za kubadilishana maoni kati ya watendaji. Kongamano la kiufundi (lililoandaliwa kwa pamoja na nchi wanachama) na kongamano la miaka mitatu huwawezesha wakaguzi kujuana na wenzao binafsi, kubadilishana taarifa kuhusu matatizo, suluhu na maendeleo mapya, na kuendeleza fikra zao wenyewe. Mikutano hii pia hutumika kuelekeza fikira kwa njia ya vitendo juu ya anuwai ya nyanja maalum, lakini iliyochaguliwa kwa uangalifu, ya ukaguzi wa wafanyikazi, na hivyo kukuza uthabiti mkubwa wa utendaji kati ya wakaguzi katika nchi tofauti. Kesi hiyo inachapishwa na jarida la kawaida pia hutumwa kwa wanachama.

                                           Programu za IALI zimejitolea pekee kwa usambazaji wa habari zilizokusanywa kupitia maswali ya kimataifa kulingana na dodoso na ripoti kutoka kwa kongamano la kimataifa au kikanda. Kuna kongamano la kimataifa kila baada ya miaka mitatu huko Geneva, linalofanywa kwa usaidizi mkubwa wa kiufundi wa ILO wakati wa mkutano wake wa kimataifa wa kila mwaka. ILO pia inashirikiana katika kuandaa kongamano nyingi. Tangu 1974 programu zimejitolea kwa utafiti wa anuwai ya mazoea katika uwanja wa usalama, afya na mazingira ya kazi. Mada zimejumuisha mifumo ya kurekodi majengo na ajali, mbinu za kukagua biashara ndogo ndogo, matatizo ya maeneo makubwa ya ujenzi na matumizi ya kompyuta na wakaguzi. Chama kimezingatia sababu za ajali na matatizo mengine kuhusiana na matumizi ya roboti na mifumo mingine ya kielektroniki inayoweza kupangwa. Hivi majuzi makongamano na makongamano yake yamejumuisha mada mbalimbali kama vile mambo ya kibinadamu, mafunzo ya wakaguzi, ukaguzi wa huduma za umma, ajira kwa watoto, kilimo, tathmini ya hatari na afya ya kazini.

                                           Ulimwengu wa Kazi Unaobadilika

                                           Haja ya ubadilishanaji mzuri zaidi wa habari na uzoefu imechochewa na idadi kubwa ya maendeleo muhimu katika uwanja wa ukaguzi wa wafanyikazi, pamoja na:

                                           • kuongezeka kwa utata na upana wa uandishi wa sheria ya kazi
                                           • kuanzishwa kwa dhana mpya za uangalizi kama vile tathmini ya hatari na usimamizi wa hatari
                                           • ukubwa na upana wa uvumbuzi wa kiteknolojia (unaoonekana, kwa mfano, katika kuanzishwa kwa kemikali mpya na misombo, kuongezeka kwa utegemezi wa mifumo ya kielektroniki inayoweza kupangwa, upotoshaji wa maumbile, matumizi mapya ya mionzi ya ionizing au kwa ujumla ukuaji wa matumizi ya teknolojia ya habari)
                                           • mabadiliko ya muundo wa tasnia katika uchumi wa soko ulioimarishwa, katika nchi zilizo katika mpito hadi uchumi wa soko na katika nchi zinazoendelea
                                           • ukuaji, kwa sehemu kama matokeo ya maendeleo ya awali, katika idadi ya biashara ndogo na za kati
                                           • kupungua kwa wanachama na ushawishi wa vyama vya wafanyakazi, hasa katika uchumi wa soko la viwanda
                                           • shinikizo la wafanyikazi hujichunguza wenyewe kupitia vikwazo vya kibajeti na madai ya serikali kwamba wahalalishe kuwepo kwao na kuonyesha (na inapowezekana kuboresha) ufanisi na ufanisi wao.

                                            

                                           Changamoto za Ukaguzi

                                           Kuathiri masuala haya yote ni kuongezeka kwa msisitizo juu ya sababu ya binadamu. Wakaguzi wa kazi wanahitaji kuchanganua, kuelewa na kutumia ujuzi wao kwa njia inayojenga ili kuwasaidia waajiri na waajiriwa kutilia maanani kipengele hiki cha msingi katika kutengeneza mikakati ya kuzuia afya na usalama. Katika nchi nyingi pia kuna ongezeko la ufahamu na wasiwasi wa umma kuhusu matokeo ya kazi na michakato ya kazi. Katika sheria nyingi zinazotazamia jambo hili linaonyeshwa kama lengo kwamba hakuna mtu anayepaswa kudhuriwa kwa njia yoyote na hitaji la kufanya kazi. Lakini pia ni dhahiri katika wasiwasi kuhusu athari za viwanda na biashara kwenye mazingira na ubora wa maisha.

                                           Wakaguzi wa kazi hawawezi tu kupuuza mwelekeo huu; hawana budi kuchukua hatua na kueleza kupitia vyombo vya habari wajibu wao, ushauri wanaotoa na athari za kazi zao za kufuata, ili kukuza imani katika kazi ya kujenga wanayoifanya. Wakaguzi kote ulimwenguni wamelazimika kukagua jinsi wanavyofanya kazi, kuweka vipaumbele vyao na kufanya ukaguzi wao ili waweze kutumia wakati mwingi na rasilimali zao chache kwa shughuli za uzalishaji.

                                           Ubadilishanaji wa taarifa na uzoefu kuhusu masuala haya yote ni wa manufaa makubwa kwa wakaguzi. Kwani wakati wakaguzi wanafanya kazi katika hali tofauti za kisiasa, kiuchumi, kisheria na kijamii, uzoefu unaonyesha kwamba wana mambo mengi ya kiutendaji yanayofanana na wanaweza kufaidika kwa njia ya kufundisha kutokana na uzoefu, mitazamo tofauti, mawazo na mafanikio na kushindwa kwa wenzao katika nchi nyingine.

                                            

                                           Back

                                           " KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

                                           Yaliyomo