Banner 9


61. Kutumia, Kuhifadhi na Kusafirisha Kemikali

Wahariri wa Sura: Jeanne Mager Stellman na Debra Osinsky


 

Orodha ya Yaliyomo

Majedwali na Takwimu

Utunzaji na Matumizi Salama ya Kemikali

     Uchunguzi Kifani: Mawasiliano ya Hatari: Karatasi ya Data ya Usalama wa Kemikali au Karatasi ya Data ya Usalama wa Nyenzo (MSDS)

Mifumo ya Uainishaji na Uwekaji lebo kwa Kemikali
Konstantin K. Sidorov na Igor V. Sanotsky

     Uchunguzi kifani: Mifumo ya Uainishaji

Utunzaji na Uhifadhi Salama wa Kemikali
AE Quinn

Gesi Zilizobanwa: Ushughulikiaji, Uhifadhi na Usafirishaji
A. Türkdogan na KR Mathisen

Usafi wa Maabara
Frank Miller

Mbinu za Udhibiti wa Kijanibishaji wa Vichafuzi vya Hewa
Louis DiBernardinis

Mfumo wa Taarifa za Kemikali wa GESTIS: Uchunguzi kifani
Karlheinz Meffert na Roger Stamm

Meza

Bofya kiungo hapa chini ili kutazama jedwali katika muktadha wa makala.

 1. Gesi mara nyingi hupatikana katika fomu iliyoshinikwa
 2. Mfumo wa msimbo wa GESTIS sanifu

takwimu

Elekeza kijipicha ili kuona manukuu ya kielelezo, bofya ili kuona kielelezo katika muktadha wa makala.

CHE045F2CHE045F3CHE045F4CHE045F5CHE045F6CHE045F7CHE045F8CHE70F2ACHE70F3A

Jumamosi, Februari 19 2011 00: 28

Utunzaji na Matumizi Salama ya Kemikali

Kanuni ya Utendaji ya ILO

Mengi ya taarifa na manukuu katika sura hii yamechukuliwa kutoka katika Kanuni ya Mazoezi ya “Usalama katika Matumizi ya Kemikali Kazini” ya Shirika la Kazi Duniani (ILO 1993). Kanuni ya ILO inatoa miongozo ya kiutendaji kuhusu utekelezaji wa masharti ya Mkataba wa Kemikali, 1990 (Na. 170), na Pendekezo, 1990 (Na. 177). Madhumuni ya Kanuni hiyo ni kutoa mwongozo kwa wale ambao wanaweza kushiriki katika utungaji wa vifungu vinavyohusiana na matumizi ya kemikali kazini, kama vile mamlaka husika, usimamizi katika makampuni ambayo kemikali hutolewa au kutumika, na huduma za dharura, ambazo inapaswa pia kutoa miongozo kwa wasambazaji, waajiri na mashirika ya wafanyikazi. Kanuni hiyo inatoa viwango vya chini kabisa na haikusudiwi kukatisha tamaa mamlaka zinazostahiki kupitisha viwango vya juu zaidi. Kwa maelezo zaidi kuhusu kemikali za kibinafsi na familia za kemikali, angalia "Mwongozo wa kemikali" katika Juzuu ya IV ya "Encyclopaedia" hii.

Lengo (kifungu cha 1.1.1) cha Kanuni ya Utendaji ya ILO Usalama katika Matumizi ya Kemikali Kazini ni kulinda wafanyakazi dhidi ya hatari za kemikali, kuzuia au kupunguza matukio ya magonjwa na majeraha yanayotokana na kemikali kazini, na hivyo kuimarisha ulinzi wa umma kwa ujumla na mazingira kwa kutoa miongozo ya:

 • kuhakikisha kwamba kemikali zote za kutumika kazini-ikiwa ni pamoja na uchafu, bidhaa za ziada na za kati, na taka zinazoweza kutengenezwa-zinatathminiwa ili kubaini hatari zake.
 • kuhakikisha kuwa waajiri wanapewa utaratibu wa kupata kutoka kwa wauzaji wao taarifa kuhusu kemikali zinazotumika kazini ili kuwawezesha kutekeleza mipango madhubuti ya kuwalinda wafanyakazi dhidi ya hatari za kemikali.
 • kuwapa wafanyakazi habari kuhusu kemikali katika maeneo yao ya kazi na kuhusu hatua zinazofaa za kuzuia ili kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika mipango ya usalama.
 • kuanzisha kanuni za programu hizo ili kuhakikisha kuwa kemikali zinatumika kwa usalama
 • kutoa utoaji maalum wa kulinda taarifa za siri, ufichuzi wake kwa mshindani utawajibika kusababisha madhara kwa biashara ya mwajiri, mradi tu usalama na afya ya wafanyakazi haijaathiriwa na hivyo.

 

Sehemu ya 2 ya Kanuni ya Utendaji ya ILO inaeleza wajibu wa jumla, wajibu na wajibu wa mamlaka husika, mwajiri na mfanyakazi. Sehemu hiyo pia inaelezea majukumu ya jumla ya wasambazaji na haki za wafanyakazi, na inatoa miongozo kuhusu masharti maalum ya ufichuaji wa taarifa za siri kwa mwajiri. Mapendekezo ya mwisho yanahusu hitaji la ushirikiano kati ya waajiri, wafanyakazi na wawakilishi wao.

Wajibu wa Jumla, Wajibu na Wajibu

Ni wajibu wa wakala unaofaa wa kiserikali kufuata hatua na desturi zilizopo za kitaifa, kwa kushauriana na mashirika yenye uwakilishi zaidi ya waajiri na wafanyakazi wanaohusika, ili kuhakikisha usalama katika matumizi ya kemikali kazini. Taratibu na sheria za kitaifa zinapaswa kutazamwa katika muktadha wa kanuni, viwango na mifumo ya kimataifa, na kwa hatua na taratibu zinazopendekezwa na Kanuni za Utendaji za ILO na Mkataba wa 170 wa ILO na Pendekezo Na. 177.

Lengo kuu la hatua kama hizi zinazotoa usalama wa wafanyikazi ni, haswa:

 • uzalishaji na utunzaji wa kemikali hatari
 • uhifadhi wa kemikali hatari
 • usafirishaji wa kemikali hatari, kwa kuzingatia kanuni za kitaifa au kimataifa za usafirishaji
 • utupaji na matibabu ya kemikali hatari na bidhaa hatarishi taka, kwa kuzingatia kanuni za kitaifa au kimataifa.

 

Kuna njia mbalimbali ambazo mamlaka husika zinaweza kufikia lengo hili. Inaweza kutunga sheria na kanuni za kitaifa; kupitisha, kupitisha au kutambua viwango, kanuni au miongozo iliyopo; na, pale ambapo viwango, kanuni au miongozo hiyo haipo, mamlaka inaweza kuhimiza kupitishwa kwao na mamlaka nyingine, ambayo inaweza kutambuliwa. Wakala wa serikali pia unaweza kuhitaji waajiri kuhalalisha vigezo ambavyo wanafanya kazi.

Kwa mujibu wa Kanuni ya Utendaji (kifungu cha 2.3.1), ni wajibu wa waajiri kuweka, kwa maandishi, sera na mipango yao kuhusu usalama katika utumiaji wa kemikali, kama sehemu ya sera na mipango yao ya jumla katika uwanja wa usalama na afya kazini, na majukumu mbalimbali yanayotekelezwa chini ya mipangilio hii, kwa mujibu wa malengo na kanuni za Mkataba wa Usalama na Afya Kazini, 1981 (Na. 155), na Pendekezo, 1981 (Na. 164). Habari hii inapaswa kuletwa kwa uangalifu wa wafanyikazi wao katika lugha ambayo washiriki wanaielewa kwa urahisi.

Wafanyikazi, kwa upande wao, wanapaswa kutunza afya na usalama wao wenyewe, na wa watu wengine ambao wanaweza kuathiriwa na vitendo au kutotenda kazini, kadiri inavyowezekana na kulingana na mafunzo yao na maagizo yaliyotolewa na mwajiri wao. sehemu ya 2.3.2).

Wasambazaji wa kemikali, wawe ni watengenezaji, waagizaji au wasambazaji, wanapaswa kuhakikisha kwamba, kwa mujibu wa miongozo katika aya zinazohusika za Kanuni na kwa kufuata matakwa ya Mkataba Na. 170 na Pendekezo Na. 177:

 • kemikali hizo zimeainishwa au kutathminiwa mali zao
 • kemikali hizo zimewekwa alama
 • kemikali hatari zimeandikwa
 • karatasi za data za usalama wa kemikali kwa kemikali hatari hutayarishwa na kutolewa kwa waajiri.

 

Hatua za Udhibiti wa Uendeshaji

Kuna kanuni za jumla za udhibiti wa uendeshaji wa kemikali kazini. Haya yanashughulikiwa katika Kifungu cha 6 cha Kanuni ya Utendaji ya ILO, ambayo inaeleza kuwa baada ya kupitia kemikali zinazotumika kazini na kupata taarifa kuhusu hatari zake na kufanya tathmini ya hatari zinazoweza kuhusika, waajiri wanapaswa kuchukua hatua za kupunguza uwezekano wa kufichua wafanyakazi. kwa kemikali hatari (kwa misingi ya hatua zilizoainishwa katika sehemu ya 6.4 hadi 6.9 ya Kanuni), ili kulinda wafanyakazi dhidi ya hatari kutokana na matumizi ya kemikali kazini. Hatua zinazochukuliwa zinapaswa kuondoa au kupunguza hatari, ikiwezekana kwa badala ya kemikali zisizo na madhara au zisizo na madhara, au kwa uchaguzi wa bora zaidi teknolojia. Wakati hakuna uingizwaji au udhibiti wa uhandisi unaowezekana, hatua zingine, kama mifumo salama ya kufanya kazi na mazoea, vifaa vya kinga ya kibinafsi (PPE) na utoaji wa habari na mafunzo vitapunguza zaidi hatari na inaweza kutegemewa kwa shughuli fulani zinazojumuisha matumizi. ya kemikali.

Wafanyakazi wanapokabiliwa na kemikali ambazo ni hatari kwa afya, lazima walindwe dhidi ya hatari ya majeraha au magonjwa kutokana na kemikali hizi. Kusiwe na mfiduo unaozidi mipaka ya udhihirisho au vigezo vingine vya kufichua kwa ajili ya tathmini na udhibiti wa mazingira ya kazi yaliyowekwa na mamlaka husika, au na chombo kilichoidhinishwa au kutambuliwa na mamlaka husika kwa mujibu wa viwango vya kitaifa au kimataifa.

Hatua za kudhibiti kutoa ulinzi kwa wafanyikazi zinaweza kuwa mchanganyiko wowote wa yafuatayo:

1. muundo mzuri na mazoezi ya ufungaji:

 • mifumo iliyofungwa kabisa ya mchakato na utunzaji
 • kutengwa kwa mchakato wa hatari kutoka kwa waendeshaji au kutoka kwa michakato mingine

 

2. mimea michakato au mifumo ya kazi ambayo inapunguza uzalishaji, au kukandamiza au kuwa na vumbi hatari, mafusho, n.k., na ambayo hupunguza eneo la uchafuzi katika tukio la kumwagika na uvujaji:

 • uzio wa sehemu, wenye uingizaji hewa wa ndani wa kutolea nje (LEV)
 • Law
 • uingizaji hewa wa jumla wa kutosha

 

3. mifumo ya kazi na mazoea:

 • kupunguzwa kwa idadi ya wafanyikazi waliofichuliwa na kutengwa kwa ufikiaji usio wa lazima
 • kupunguzwa kwa muda wa kufichuliwa kwa wafanyikazi
 • kusafisha mara kwa mara ya kuta zilizochafuliwa, nyuso, nk.
 • matumizi na matengenezo sahihi ya hatua za udhibiti wa uhandisi
 • utoaji wa njia za kuhifadhi salama na utupaji wa kemikali hatari kwa afya

 

4. ulinzi wa kibinafsi (ambapo hatua zilizo hapo juu hazitoshi, PPE inayofaa inapaswa kutolewa hadi wakati ambapo hatari itaondolewa au kupunguzwa kwa kiwango ambacho hakitaleta tishio kwa afya)

5. kukataza kula, kutafuna, kunywa na kuvuta sigara katika maeneo yenye uchafu

6. utoaji wa vifaa vya kutosha kwa ajili ya kuosha, kubadilisha na kuhifadhi nguo, ikiwa ni pamoja na mipango ya kusafisha nguo zilizochafuliwa.

7. matumizi ya ishara na ilani

8. mipango ya kutosha inapotokea dharura.

Kemikali zinazojulikana kuwa na kansa, mutajeni au athari za kiafya za teratogenic zinapaswa kuwekwa chini ya udhibiti mkali.

Kuweka Kumbukumbu

Utunzaji wa kumbukumbu ni kipengele muhimu cha mazoea ya kazi ambayo hutoa matumizi salama ya kemikali. Rekodi zinapaswa kuhifadhiwa na waajiri juu ya vipimo vya kemikali hatari zinazopeperuka hewani. Rekodi kama hizo zinapaswa kuonyeshwa wazi kwa tarehe, eneo la kazi na eneo la mmea. Yafuatayo ni baadhi ya vipengele vya kifungu cha 12.4 cha Kanuni za Utendaji za ILO, ambacho kinahusu mahitaji ya uwekaji kumbukumbu.

 • Vipimo vya sampuli za kibinafsi, pamoja na udhihirisho uliokokotolewa, vinapaswa kurekodiwa.
 • Wafanyakazi na wawakilishi wao, na mamlaka husika, wanapaswa kupata rekodi hizi.

 

Kando na matokeo ya nambari ya vipimo, data ya ufuatiliaji inapaswa kujumuisha, kwa mfano:

 • alama ya kemikali hatari
 • eneo, asili, vipimo na vipengele vingine tofauti vya mahali pa kazi ambapo vipimo vya tuli vilifanywa; mahali halisi ambapo vipimo vya ufuatiliaji wa kibinafsi vilifanywa, na majina na majina ya kazi ya wafanyakazi waliohusika
 • chanzo au vyanzo vya uzalishaji hewani, eneo lao na aina ya kazi na shughuli zinazofanywa wakati wa sampuli
 • habari muhimu juu ya utendaji wa mchakato, udhibiti wa uhandisi, uingizaji hewa na hali ya hewa kwa heshima na uzalishaji
 • chombo cha sampuli kilichotumiwa, vifaa vyake na njia ya uchambuzi
 • tarehe na wakati halisi wa sampuli
 • muda wa mfiduo wa wafanyikazi, matumizi au kutotumia kinga ya kupumua na maoni mengine yanayohusiana na tathmini ya kuambukizwa.
 • majina ya watu wanaohusika na sampuli na kwa maamuzi ya uchambuzi.

 

Kumbukumbu zinapaswa kuhifadhiwa kwa muda maalum uliowekwa na mamlaka husika. Ambapo hii haijaagizwa, inapendekezwa kwamba mwajiri atunze rekodi, au muhtasari unaofaa, kwa:

 1. angalau miaka 30 ambapo rekodi inawakilisha ufichuzi wa kibinafsi wa wafanyikazi wanaotambulika
 2. angalau miaka 5 katika kesi nyingine zote.

 

Taarifa na Mafunzo

Maelekezo sahihi na mafunzo bora ni vipengele muhimu vya programu ya mawasiliano ya hatari. Kanuni ya Utendaji ya ILO Usalama katika Matumizi ya Kemikali Kazini hutoa kanuni za jumla za mafunzo (sehemu 10.1 na 10.2). Hizi ni pamoja na zifuatazo:

 • Wafanyikazi wanapaswa kufahamishwa juu ya hatari zinazohusiana na kemikali zinazotumiwa mahali pao pa kazi.
 • Wafanyakazi wanapaswa kuelekezwa kuhusu jinsi ya kupata na kutumia taarifa iliyotolewa kwenye lebo na karatasi za data za usalama wa kemikali.
 • Wafanyakazi wanapaswa kufundishwa matumizi sahihi na yenye ufanisi ya hatua za udhibiti, hasa hatua za udhibiti wa uhandisi na hatua za ulinzi wa kibinafsi zinazotolewa, na wanapaswa kufahamu umuhimu wao.
 • Waajiri wanapaswa kutumia karatasi za data za usalama wa kemikali, pamoja na habari mahususi mahali pa kazi, kama msingi wa kuandaa maagizo kwa wafanyikazi, ambayo yanapaswa kuandikwa ikiwa inafaa.
 • Wafanyakazi wanapaswa kufundishwa kwa misingi endelevu katika mifumo ya kazi na mazoea ya kufuatwa na umuhimu wao kwa usalama katika matumizi ya kemikali kazini, na jinsi ya kukabiliana na dharura.

 

Tathmini ya mahitaji ya mafunzo

Kiwango cha mafunzo na maelekezo yaliyopokelewa na yanayohitajika yanapaswa kupitiwa upya na kusasishwa wakati huo huo na mapitio ya mifumo ya kazi na mazoea yaliyorejelewa katika kifungu cha 8.2 (Mapitio ya mifumo ya kazi).

Tathmini inapaswa kujumuisha uchunguzi wa:

 • ikiwa wafanyikazi wanaelewa wakati vifaa vya kinga vinahitajika, na mapungufu yake
 • kama wafanyakazi wanaelewa matumizi bora zaidi ya hatua za udhibiti wa uhandisi zinazotolewa
 • ikiwa wafanyakazi wanafahamu taratibu katika tukio la dharura linalohusisha kemikali hatari
 • taratibu za kubadilishana taarifa kati ya wafanyakazi wa zamu.

 

Back

Jumamosi, Februari 19 2011 00: 53

Mifumo ya Uainishaji na Uwekaji lebo kwa Kemikali

 

 

Mifumo ya uainishaji wa hatari na uwekaji lebo imejumuishwa katika sheria inayohusu uzalishaji salama, usafirishaji, matumizi na utupaji wa kemikali. Uainishaji huu umeundwa ili kutoa uhamishaji wa taarifa za afya kwa utaratibu na unaoeleweka. Ni idadi ndogo tu ya mifumo muhimu ya uainishaji na uwekaji lebo iliyopo katika viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Vigezo vya uainishaji na ufafanuzi wao unaotumika katika mifumo hii hutofautiana katika idadi na kiwango cha mizani ya hatari, istilahi mahususi na mbinu za majaribio, na mbinu ya kuainisha michanganyiko ya kemikali. Kuanzishwa kwa muundo wa kimataifa wa kuoanisha mifumo ya uainishaji na uwekaji lebo kwa kemikali itakuwa na athari ya manufaa kwa biashara ya kemikali, katika kubadilishana taarifa zinazohusiana na kemikali, juu ya gharama ya tathmini ya hatari na usimamizi wa kemikali, na hatimaye juu ya ulinzi wa wafanyakazi. , umma kwa ujumla na mazingira.

Msingi mkuu wa uainishaji wa kemikali ni tathmini ya viwango vya mfiduo na athari za mazingira (maji, hewa na udongo). Takriban nusu ya mifumo ya kimataifa ina vigezo vinavyohusiana na kiasi cha uzalishaji wa kemikali au madhara ya utoaji wa hewa chafuzi. Vigezo vilivyoenea zaidi vinavyotumiwa katika uainishaji wa kemikali ni maadili ya kipimo cha wastani cha hatari (LD50) na ukolezi wa wastani wa kuua (LC50) Maadili haya hutathminiwa katika wanyama wa maabara kupitia njia kuu tatu—kwa mdomo, ngozi na kuvuta pumzi—kwa mfiduo wa mara moja. thamani ya LD50 na LC50 hutathminiwa katika spishi zile zile za wanyama na kwa njia zile zile za mfiduo. Jamhuri ya Korea inazingatia LD50 na utawala wa mishipa na intracutaneous pia. Katika Uswisi na Yugoslavia sheria ya usimamizi wa kemikali inahitaji vigezo vya kiasi kwa LD50 na utawala wa mdomo na kuongeza kifungu kinachobainisha uwezekano wa uainishaji tofauti wa hatari kulingana na njia ya mfiduo.

Kwa kuongeza, kuna tofauti katika ufafanuzi wa viwango vya hatari vinavyoweza kulinganishwa. Ingawa mfumo wa Jumuiya ya Ulaya (EC) unatumia viwango vitatu vya kiwango cha sumu kali ("sumu kali", "sumu" na "hatari"), Kiwango cha Mawasiliano ya Hatari cha Utawala wa Usalama na Afya wa Marekani (OSHA) kinatumia viwango viwili vya sumu kali ( "sumu nyingi" na "sumu"). Ainisho nyingi hutumika ama kategoria tatu (Umoja wa Mataifa (UN), Benki ya Dunia, Shirika la Kimataifa la Maritime (IMO), EC na nyinginezo) au nne (Baraza la zamani la Misaada ya Kiuchumi (CMEA), Shirikisho la Urusi, Uchina, Mexico na Yugoslavia. )

Mifumo ya Kimataifa

Majadiliano yafuatayo ya mifumo iliyopo ya uainishaji wa kemikali na uwekaji lebo inalenga hasa mifumo mikuu yenye tajriba ya muda mrefu ya utumiaji. Tathmini za hatari za viua wadudu hazizingatiwi katika uainishaji wa jumla wa kemikali, lakini zimejumuishwa katika uainishaji wa Shirika la Chakula na Kilimo/Shirika la Afya Duniani (FAO/WHO) na pia katika sheria mbalimbali za kitaifa (kwa mfano, Bangladesh, Bulgaria, China, Jamhuri ya Korea, Poland, Shirikisho la Urusi, Sri Lanka, Venezuela na Zimbabwe).

Uainishaji unaozingatia usafiri

Ainisho za usafiri, ambazo hutumika kwa upana, hutumika kama msingi wa kanuni zinazosimamia uwekaji lebo, ufungashaji na usafirishaji wa mizigo hatari. Miongoni mwa uainishaji huu ni Mapendekezo ya Umoja wa Mataifa kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa Hatari (UNRTDG), Kanuni ya Kimataifa ya Bidhaa Hatari za Baharini iliyotengenezwa ndani ya IMO, uainishaji ulioanzishwa na Kundi la Wataalamu wa Masuala ya Kisayansi ya Uchafuzi wa Baharini (GESAMP) kwa kemikali hatari zinazobebwa. kwa meli, pamoja na uainishaji wa usafiri wa kitaifa. Uainishaji wa kitaifa kama sheria hufuata uainishaji wa UN, IMO na uainishaji mwingine ndani ya makubaliano ya kimataifa juu ya usafirishaji wa bidhaa hatari kwa ndege, reli, barabara na urambazaji wa ndani, inayowiana na mfumo wa UN.

Mapendekezo ya Umoja wa Mataifa kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa Hatari na mamlaka zinazohusiana na njia za usafiri

UNRTDG inaunda mfumo wa kimataifa unaokubalika na wengi ambao unatoa mfumo wa kanuni za usafiri wa kati, kimataifa na kikanda. Mapendekezo haya yanazidi kupitishwa kama msingi wa kanuni za kitaifa za usafiri wa ndani. UNRTDG ni ya jumla kuhusu masuala kama vile arifa, kitambulisho na mawasiliano ya hatari. Upeo huo umezuiliwa kwa usafiri wa vitu vya hatari katika fomu ya vifurushi; Mapendekezo hayatumiki kwa kemikali hatari zilizowekwa wazi au kusafirisha kwa wingi. Hapo awali lengo lilikuwa kuzuia bidhaa hatari kusababisha madhara makubwa kwa wafanyakazi au umma kwa ujumla, au uharibifu wa bidhaa nyingine au vyombo vya usafiri vilivyotumiwa (ndege, chombo, gari la reli au gari la barabara). Mfumo huo sasa umepanuliwa ili kujumuisha asbesto na vitu vyenye hatari kwa mazingira.

UNRTDG inalenga hasa mawasiliano ya hatari kwa msingi wa lebo zinazojumuisha mchanganyiko wa alama za picha, rangi, maneno ya onyo na misimbo ya uainishaji. Pia hutoa data muhimu kwa timu za kukabiliana na dharura. UNRTDG ni muhimu kwa ajili ya ulinzi wa wafanyakazi wa usafiri kama vile wafanyakazi wa ndege, mabaharia na wafanyakazi wa treni na magari ya barabara. Katika nchi nyingi Mapendekezo yamejumuishwa katika sheria kwa ajili ya ulinzi wa wafanyakazi wa kizimbani. Sehemu za mfumo, kama vile Mapendekezo ya vilipuzi, yamebadilishwa kwa kanuni za kikanda na kitaifa za mahali pa kazi, kwa ujumla ikijumuisha utengenezaji na uhifadhi. Mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yanayohusika na usafiri yamepitisha UNRTDG. Mifumo ya uainishaji wa usafirishaji wa bidhaa hatari za Australia, Kanada, India, Jordan, Kuwait, Malaysia na Uingereza kimsingi inatii kanuni kuu za Mapendekezo haya, kwa mfano.

Uainishaji wa Umoja wa Mataifa unagawanya kemikali katika makundi tisa ya hatari:

  • Daraja la 1 - vitu vya mlipuko
  • Darasa la 2 - iliyoshinikizwa, iliyoyeyuka, iliyoyeyushwa chini ya shinikizo au gesi zilizofupishwa sana
  • Darasa la 3-miminika inayowaka kwa urahisi
  • Darasa la 4 - vitu vikali vinavyoweza kuwaka kwa urahisi
  • Darasa la 5-vitu vya oksidi, peroxides za kikaboni
  • Darasa la 6 - sumu (sumu) na vitu vya kuambukiza
  • Darasa la 7-vitu vyenye mionzi
  • Darasa la 8 - mawakala wa babuzi
  • Darasa la 9 - vitu vingine vya hatari.

           

          Ufungaji wa bidhaa kwa madhumuni ya usafiri, eneo lililotajwa na UNRTDG, halishughulikiwi kwa ukamilifu na mifumo mingine. Ili kuunga mkono Mapendekezo, mashirika kama vile IMO na Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga (ICAO) hutekeleza programu muhimu sana zinazolenga kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa kizimbani na wafanyakazi wa uwanja wa ndege katika utambuzi wa taarifa za lebo na viwango vya ufungashaji.

          Shirika la Kimataifa la Bahari

          IMO, yenye mamlaka ya Mkutano wa 1960 wa Usalama wa Maisha ya Bahari (SOLAS 1960), imeunda Kanuni ya Kimataifa ya Bidhaa Hatari za Baharini (IMDG). Msimbo huu unaongeza mahitaji ya lazima ya sura ya VII (Usafirishaji wa Bidhaa Hatari) ya SOLAS 74 na yale ya Kiambatisho cha III cha Mkataba wa Uchafuzi wa Bahari (MARPOL 73/78). Kanuni za IMDG zimetengenezwa na kusasishwa kwa zaidi ya miaka 30 kwa ushirikiano wa karibu na Kamati ya Wataalamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa Hatari (CETG) na imetekelezwa na wanachama 50 wa IMO wanaowakilisha 85% ya tani za biashara duniani.

          Kuoanishwa kwa Kanuni za IMDG na UNRTDG huhakikisha upatanifu na sheria za kitaifa na kimataifa zinazotumika kwa usafirishaji wa bidhaa hatari kwa njia zingine, kwa kadiri sheria hizi zingine pia zinategemea mapendekezo ya UNCETG-yaani, ICAO Technical. Maagizo ya Usafiri Salama wa Bidhaa Hatari kwa Ndege na Kanuni za Ulaya kuhusu usafirishaji wa kimataifa wa bidhaa hatari kwa barabara (ADR) na kwa reli (RID).

          Mnamo 1991 Bunge la 17 la IMO lilipitisha Azimio la Uratibu wa Kazi katika Masuala Yanayohusiana na Bidhaa Hatari na Vitu Hatari, likihimiza, pamoja, Mashirika na serikali za Umoja wa Mataifa kuratibu kazi zao ili kuhakikisha upatanifu wa sheria yoyote kuhusu kemikali, bidhaa hatari na vitu hatari na sheria zilizowekwa za kimataifa za usafiri.

          Mkataba wa Basel juu ya Udhibiti wa Uhamishaji wa Taka hatarishi na Utupaji wa Mipaka, 1989

          Viambatisho vya Mkataba vinafafanua aina 47 za taka, zikiwemo taka za nyumbani. Ingawa uainishaji wa hatari unalingana na ule wa UNRTDG, tofauti kubwa ni pamoja na kuongezwa kwa kategoria tatu zinazoakisi zaidi asili ya taka zenye sumu: sumu sugu, ukombozi wa gesi zenye sumu kutokana na mwingiliano wa taka na hewa au maji, na uwezo wa taka kutoa mavuno. sumu ya pili baada ya kuondolewa.

          Pesticides

          Mifumo ya kitaifa ya uainishaji inayohusiana na tathmini ya hatari ya viuatilifu inaelekea kuwa pana kabisa kwa sababu ya matumizi makubwa ya kemikali hizi na uwezekano wa uharibifu wa muda mrefu kwa mazingira. Mifumo hii inaweza kutambua kutoka kwa uainishaji wa hatari mbili hadi tano. Vigezo vinatokana na vipimo vya wastani vya kuua vilivyo na njia tofauti za kukaribia aliyeambukizwa. Wakati Venezuela na Poland zinatambua njia moja tu ya kuambukizwa, kumeza, WHO na nchi nyingine mbalimbali hutambua kumeza na upakaji wa ngozi.

          Vigezo vya tathmini ya hatari ya viua wadudu katika nchi za Ulaya Mashariki, Cyprus, Zimbabwe, China na nyinginezo vinatokana na viwango vya wastani vya kuua kwa kuvuta pumzi. Vigezo vya Bulgaria, hata hivyo, ni pamoja na kuwasha ngozi na macho, uhamasishaji, uwezo wa mkusanyiko, kuendelea katika vyombo vya habari vya mazingira, madhara ya blastogenic na teratogenic, embryotoxicity, sumu kali na matibabu. Ainisho nyingi za viuatilifu pia hujumuisha vigezo tofauti kulingana na viwango vya wastani vya kuua vilivyo na hali tofauti za ujumuishaji. Kwa mfano, vigezo vya viuatilifu kimiminika huwa vikali zaidi kuliko vile vilivyo imara.

          WHO Ilipendekeza Uainishaji wa Viuatilifu kwa Hatari

          Ainisho hili lilitolewa kwa mara ya kwanza mnamo 1975 na WHO na kusasishwa mara kwa mara na Mpango wa Mazingira wa Umoja wa Mataifa, ILO na Mpango wa Kimataifa wa WHO (UNEP/ILO/WHO) juu ya Usalama wa Kemikali (IPCS) kwa maoni kutoka kwa Chakula na Chakula. Shirika la Kilimo (FAO). Inajumuisha kategoria moja ya hatari au kigezo cha uainishaji, sumu kali, iliyogawanywa katika viwango vinne vya uainishaji kulingana na LD.50 (thamani za panya, simulizi na ngozi kwa maumbo ya kioevu na gumu) na kuanzia hatari sana hadi hatari kidogo. Mbali na masuala ya jumla, hakuna sheria maalum za kuweka lebo zinazotolewa. Sasisho la 1996-97 lina mwongozo wa uainishaji ambao unajumuisha orodha ya viuatilifu vilivyoainishwa na taratibu za usalama za kina. (Angalia sura Madini na kemikali za kilimo.)

          Kanuni za Maadili za Kimataifa za FAO kuhusu Usambazaji na Matumizi ya Viuatilifu

          Uainishaji wa WHO unaungwa mkono na hati nyingine, the Kanuni za Maadili za Kimataifa za FAO kuhusu Usambazaji na Matumizi ya Viuatilifu. Ingawa ni pendekezo tu, uainishaji huu unatumika zaidi katika nchi zinazoendelea, ambapo mara nyingi hujumuishwa katika sheria muhimu za kitaifa. Kuhusu kuweka lebo, FAO imechapisha Miongozo ya Mazoezi Bora ya Uwekaji Lebo kwa Viuatilifu kama nyongeza ya miongozo hii.

          Mifumo ya Kikanda (EC, EFTA, CMEA)

          Maagizo ya Baraza la EC 67/548/EEC yamekuwa yakitumika kwa zaidi ya miongo miwili na kuoanisha sheria muhimu za nchi 12. Umebadilika na kuwa mfumo mpana ambao unajumuisha hesabu ya kemikali zilizopo, utaratibu wa taarifa kwa kemikali mpya kabla ya uuzaji, seti ya kategoria za hatari, vigezo vya uainishaji kwa kila aina, mbinu za kupima, na mfumo wa mawasiliano ya hatari ikiwa ni pamoja na kuweka lebo na hatari iliyoainishwa. na misemo ya usalama na alama za hatari. Maandalizi ya kemikali (mchanganyiko wa kemikali) yanadhibitiwa na Maelekezo ya Baraza 88/379/EEC. Ufafanuzi wa vipengele vya data vya karatasi ya usalama wa kemikali unafanana kiutendaji na ule uliofafanuliwa katika Pendekezo la ILO Na. 177, kama ilivyojadiliwa awali katika sura hii. Seti ya vigezo vya uainishaji na lebo ya kemikali ambazo ni hatari kwa mazingira zimetolewa. Maagizo hayo yanadhibiti kemikali zinazowekwa sokoni, kwa lengo la kulinda afya ya binadamu na mazingira. Makundi kumi na nne yamegawanywa katika vikundi viwili vinavyohusiana na mali ya physico-kemikali (kulipuka, vioksidishaji, kuwaka sana, kuwaka sana, kuwaka) na mali ya kitoksini (sumu sana, sumu, madhara, babuzi, inakera, kansa, mutagenic, sumu kwa uzazi; mali hatari kwa afya au mazingira).

          Tume ya Jumuiya za Ulaya (CEC) ina ugani kwa mfumo unaoshughulikiwa haswa mahali pa kazi. Kwa kuongezea, hatua hizi za kemikali zinapaswa kuzingatiwa ndani ya mfumo wa jumla wa ulinzi wa afya na usalama wa wafanyikazi unaotolewa chini ya Maelekezo ya 89/391/EEC na Maagizo yake ya kibinafsi.

          Isipokuwa Uswizi, nchi katika EFTA hufuata mfumo wa EC kwa kiwango kikubwa.

          Baraza la zamani la Misaada ya Kiuchumi (CMEA)

          Mfumo huu ulifafanuliwa chini ya mwavuli wa Tume ya Kudumu ya Ushirikiano katika Afya ya Umma ya CMEA, ambayo ni pamoja na Poland, Hungary, Bulgaria, USSR ya zamani, Mongolia, Cuba, Romania, Vietnam na Czechoslovakia. China bado inatumia mfumo ambao ni sawa katika dhana. Inajumuisha kategoria mbili za uainishaji, yaani sumu na hatari, kwa kutumia mizani ya kiwango cha nne. Kipengele kingine cha mfumo wa CMEA ni mahitaji yake kwa ajili ya maandalizi ya "pasipoti ya sumu ya misombo mpya ya kemikali inakabiliwa na kuanzishwa katika uchumi na maisha ya ndani". Vigezo vya kuwasha, athari za mzio, uhamasishaji, kasinojeni, mutagenicity, teratogenicity, antifertility na hatari za kiikolojia hufafanuliwa. Hata hivyo, msingi wa kisayansi na mbinu ya majaribio inayohusiana na vigezo vya uainishaji ni tofauti sana na ile inayotumiwa na mifumo mingine.

          Masharti ya kuweka lebo mahali pa kazi na alama za hatari pia ni tofauti. Mfumo wa UNRTDG unatumika kwa kuweka lebo kwa bidhaa za usafiri, lakini haionekani kuwa na uhusiano wowote kati ya mifumo hiyo miwili. Hakuna mapendekezo maalum ya laha za data za usalama wa kemikali. Mfumo huu umefafanuliwa kwa kina katika Utafiti wa Kimataifa wa Mifumo ya Uainishaji ya UNEP ya Kemikali Zinazoweza Sumu (IRPTC). Ingawa mfumo wa CMEA una vipengele vingi vya msingi vya mifumo mingine ya uainishaji, unatofautiana kwa kiasi kikubwa katika eneo la mbinu ya tathmini ya hatari, na hutumia viwango vya kukaribiana kama mojawapo ya vigezo vya uainishaji wa hatari.

          Mifano ya Mifumo ya Kitaifa

          Australia

          Australia imepitisha sheria ya kuarifu na kutathmini kemikali za viwandani, Sheria ya Arifa na Tathmini ya Kemikali za Viwanda ya 1989, na sheria sawa na hiyo iliyotungwa mwaka wa 1992 kwa kemikali za kilimo na mifugo. Mfumo wa Australia ni sawa na ule wa EC. Tofauti hizo zinatokana hasa na utumiaji wake wa uainishaji wa UNRTDG (yaani, ujumuishaji wa kategoria za gesi iliyobanwa, mionzi na nyinginezo).

          Canada

          Mfumo wa Taarifa za Nyenzo Hatari za Mahali pa Kazi (WHMIS) ulitekelezwa mwaka wa 1988 na mseto wa sheria ya shirikisho na mkoa iliyoundwa ili kutekeleza uhamishaji wa taarifa kuhusu nyenzo hatari kutoka kwa wazalishaji, wasambazaji na waagizaji hadi kwa waajiri na kwa upande wa wafanyikazi. Inatumika kwa viwanda na sehemu zote za kazi nchini Kanada. WHMIS ni mfumo wa mawasiliano unaolenga hasa kemikali za viwandani na unajumuisha vipengele vitatu vinavyohusiana vya mawasiliano ya hatari: lebo, karatasi za data za usalama wa kemikali na programu za elimu kwa wafanyakazi. Usaidizi muhimu kwa mfumo huu ulikuwa uundaji wa awali na usambazaji wa kibiashara duniani kote wa hifadhidata ya kompyuta, ambayo sasa inapatikana kwenye diski ngumu, iliyo na zaidi ya karatasi 70,000 za data za usalama wa kemikali zilizowasilishwa kwa hiari kwa Kituo cha Kanada cha Afya na Usalama Kazini na watengenezaji na wasambazaji.

          Japan

          Nchini Japani, udhibiti wa kemikali unashughulikiwa hasa na sheria mbili. Kwanza, Sheria ya Udhibiti wa Dawa za Kemikali, kama ilivyorekebishwa mwaka wa 1987, inalenga kuzuia uchafuzi wa mazingira na vitu vya kemikali ambavyo havina uwezo wa kuoza na kudhuru afya ya binadamu. Sheria inafafanua utaratibu wa arifa ya soko la awali na madarasa matatu ya "hatari":

           • Daraja la 1 - vitu vya kemikali vilivyoainishwa (uharibifu wa chini wa viumbe, mkusanyiko wa juu wa kibayolojia, hatari kwa afya ya binadamu)
           • Daraja la 2 - vitu vya kemikali vilivyoainishwa (uharibifu wa chini wa bioanuwai na mkusanyiko wa kibayolojia, hatari kwa afya ya binadamu na uchafuzi wa mazingira katika maeneo makubwa)
           • Daraja la 3 - vitu vilivyoteuliwa (uharibifu wa chini wa viumbe na mkusanyiko wa kibayolojia, tuhuma za hatari kwa afya ya binadamu)

              

             Hatua za udhibiti zinafafanuliwa, na orodha ya kemikali zilizopo hutolewa.

             Kanuni ya pili, Sheria ya Usalama na Afya ya Viwanda, ni mfumo sambamba na orodha yake ya "Vitu maalum vya kemikali" ambavyo vinahitaji kuwekewa lebo. Kemikali zimegawanywa katika vikundi vinne (risasi, risasi ya tetraalkyl, vimumunyisho vya kikaboni, dutu maalum za kemikali). Vigezo vya uainishaji ni (1) uwezekano wa kutokea kwa uharibifu mkubwa wa afya, (2) uwezekano wa kutokea mara kwa mara kwa uharibifu wa afya na (3) uharibifu halisi wa afya. Sheria nyingine zinazohusu udhibiti wa kemikali hatari ni pamoja na Sheria ya Kudhibiti Vilipuzi; Sheria ya Udhibiti wa Gesi ya Shinikizo la Juu; Sheria ya Kuzuia Moto; Sheria ya Usafi wa Chakula; na Sheria ya Dawa, Vipodozi na Vyombo vya Matibabu.

             Marekani

             Kiwango cha Mawasiliano ya Hatari (HCS), kiwango cha lazima kilichotangazwa na OSHA, ni kanuni ya kisheria inayolenga mahali pa kazi ambayo inarejelea sheria zingine zilizopo. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba kemikali zote zinazozalishwa au kuagizwa kutoka nje zinatathminiwa, na kwamba taarifa zinazohusiana na hatari zake zinapitishwa kwa waajiri na kwa wafanyakazi kupitia programu ya mawasiliano ya hatari. Mpango huo unajumuisha kuweka lebo na aina nyingine za onyo, karatasi za data za usalama wa kemikali na mafunzo. Yaliyomo kwenye lebo na laha ya data yamefafanuliwa, lakini matumizi ya alama za hatari si lazima.

             Chini ya Sheria ya Kudhibiti Dawa za Sumu (TSCA), inayosimamiwa na Wakala wa Ulinzi wa Mazingira (EPA), orodha inayoorodhesha takriban kemikali 70,000 zilizopo inadumishwa. EPA inaunda kanuni za kukamilisha OSHA HCS ambayo itakuwa na tathmini sawa ya hatari na mahitaji ya mawasiliano ya wafanyikazi kwa hatari za mazingira za kemikali kwenye orodha. Chini ya TSCA, kabla ya kutengeneza au kuagiza kemikali ambazo hazipo kwenye orodha ya bidhaa, ni lazima mtengenezaji awasilishe ilani ya utengenezaji kabla. EPA inaweza kuweka majaribio au mahitaji mengine kulingana na ukaguzi wa ilani ya utayarishaji. Kemikali mpya zinapoletwa katika biashara, zinaongezwa kwenye orodha.

             Kuandika

             Lebo kwenye makontena ya kemikali hatari hutoa tahadhari ya kwanza kwamba kemikali ni hatari, na inapaswa kutoa maelezo ya msingi kuhusu taratibu za utunzaji salama, hatua za ulinzi, huduma ya kwanza ya dharura na hatari za kemikali. Lebo inapaswa pia kujumuisha utambulisho wa kemikali hatari na jina na anwani ya mtengenezaji wa kemikali.

             Uwekaji lebo hujumuisha misemo pamoja na alama za michoro na rangi zinazotumika moja kwa moja kwenye bidhaa, kifurushi, lebo au lebo. Kuweka alama kunapaswa kuwa wazi, kueleweka kwa urahisi na kuweza kuhimili hali mbaya ya hali ya hewa. Uwekaji lebo unapaswa kuwekwa kwenye mandharinyuma ambayo inatofautiana na data inayoandamana na bidhaa au rangi ya kifurushi. MSDS hutoa maelezo ya kina zaidi juu ya asili ya hatari za bidhaa za kemikali na maagizo yanayofaa ya usalama.

             Ingawa kwa sasa hakuna mahitaji ya uwekaji lebo yaliyooanishwa kimataifa, kuna kanuni zilizowekwa za kimataifa, kitaifa na kikanda za kuweka lebo za vitu hatari. Masharti ya kuweka lebo yanajumuishwa katika Sheria ya Kemikali (Finland), Sheria ya Bidhaa Hatari (Kanada) na Maagizo ya EC N 67/548. Mahitaji ya chini ya lebo ya mifumo ya Umoja wa Ulaya, Marekani na Kanada yanafanana kwa kiasi.

             Mashirika kadhaa ya kimataifa yameweka mahitaji ya kuweka lebo kwa ajili ya kushughulikia kemikali mahali pa kazi na katika usafiri. Lebo, alama za hatari, misemo ya hatari na usalama, na kanuni za dharura za Shirika la Kimataifa la Kuweka Viwango (ISO), UNRTDG, ILO na EU zimejadiliwa hapa chini.

             Sehemu ya kuweka lebo katika mwongozo wa ISO/IEC 51, Miongozo ya Kujumuisha Vipengele vya Usalama katika Viwango, inajumuisha pictograms zinazojulikana (kuchora, rangi, ishara). Zaidi ya hayo, misemo mifupi na ya wazi yenye onyo humtahadharisha mtumiaji kuhusu hatari zinazoweza kutokea na kutoa maelezo kuhusu usalama na hatua za afya.

             Miongozo inapendekeza matumizi ya maneno ya "ishara" yafuatayo ili kumtahadharisha mtumiaji:

              • HATARI—hatari kubwa
              • SHUGHULIKIA KWA UMAKINI—hatari ya kati
              • JIHADHARI—hatari inayoweza kutokea.

                 

                UNRTDG huanzisha picha kuu tano za utambuzi rahisi wa bidhaa hatari na utambuzi wa hatari:

                 • bomu-kulipuka
                 • moto - kuwaka
                 • fuvu na mifupa ya msalaba-sumu
                 • trefoil-radioactive
                 • kioevu kinachomiminika kutoka kwa mirija miwili ya majaribio kwenye mkono na kipande cha chuma—kinachoweza kutu.

                  

                 Alama hizi zinaongezewa na viwakilishi vingine kama vile:

                  • vitu vya oksidi - moto juu ya duara
                  • gesi zisizo na moto-chupa ya gesi
                  • vitu vya kuambukiza-ishara tatu za crescent zilizowekwa juu ya mduara
                  • vitu vyenye madhara ambavyo vinapaswa kuhifadhiwa - St. Msalaba wa Andrew uliweka kwenye sikio la ngano.

                      

                     Mkataba wa Kemikali, 1990 (Na. 170), na Pendekezo, 1990 (Na. 177), ulipitishwa katika Kikao cha 77 cha Kongamano la Kimataifa la Kazi (ILC). Wanaweka mahitaji ya kuweka lebo kwa kemikali ili kuhakikisha mawasiliano ya taarifa za hatari za kimsingi. Mkataba unasema kwamba maelezo ya lebo yanapaswa kueleweka kwa urahisi na yanapaswa kuwasilisha hatari zinazowezekana na hatua za tahadhari zinazofaa kwa mtumiaji. Kuhusu usafirishaji wa bidhaa hatari, Mkataba unarejelea UNRTDG.

                     Pendekezo linaainisha mahitaji ya uwekaji lebo kwa mujibu wa mifumo iliyopo ya kitaifa na kimataifa, na kuweka vigezo vya uainishaji wa kemikali ikijumuisha sifa za kemikali na za kimaumbile; sumu; mali ya necrotic na inakera; na athari za mzio, teratogenic, mutagenic na uzazi.

                     Maelekezo ya Baraza la EC N 67/548 yanabainisha aina ya maelezo ya lebo: alama za picha za hatari na picha zinazojumuisha vishazi vya hatari na usalama. Hatari zimewekwa na herufi ya Kilatini R ikifuatana na mchanganyiko wa nambari za Kiarabu kutoka 1 hadi 59. Kwa mfano, R10 inalingana na "kuwaka", R23 na "sumu kwa kuvuta pumzi". Msimbo wa hatari hutolewa kwa msimbo wa usalama unaojumuisha herufi ya Kilatini S na michanganyiko ya nambari kutoka 1 hadi 60. Kwa mfano, S39 ina maana "Kuvaa ulinzi wa macho/uso". Mahitaji ya uwekaji lebo ya EC hutumika kama marejeleo kwa kampuni za kemikali na dawa ulimwenguni kote.

                     Licha ya juhudi kubwa katika upataji, tathmini na upangaji wa data za hatari za kemikali na mashirika mbalimbali ya kimataifa na kikanda, bado kuna ukosefu wa uratibu wa juhudi hizi, hasa katika kusanifisha itifaki na mbinu za tathmini na tafsiri ya data. ILO, Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo (OECD), IPCS na vyombo vingine vinavyohusika vimeanzisha idadi ya shughuli za kimataifa zinazolenga kuanzisha upatanishi wa kimataifa wa uainishaji wa kemikali na mifumo ya lebo. Kuanzishwa kwa muundo wa kimataifa wa kufuatilia shughuli za tathmini ya hatari za kemikali kungenufaisha sana wafanyakazi, umma kwa ujumla na mazingira. Mchakato bora wa kuoanisha unaweza kupatanisha uainishaji wa usafiri, uuzaji na mahali pa kazi na uwekaji lebo ya vitu hatari, na kushughulikia maswala ya watumiaji, wafanyikazi na mazingira.

                      

                     Back

                     Jumamosi, Februari 19 2011 01: 08

                     Utunzaji na Uhifadhi Salama wa Kemikali

                     Imetolewa kutoka toleo la 3, Ensaiklopidia ya Afya na Usalama Kazini

                     Kabla ya dutu mpya ya hatari kupokelewa kwa uhifadhi, habari kuhusu utunzaji wake sahihi inapaswa kutolewa kwa watumiaji wote. Kupanga na kudumisha maeneo ya kuhifadhi ni muhimu ili kuepuka hasara ya nyenzo, ajali na majanga. Utunzaji mzuri wa nyumba ni muhimu, na tahadhari maalum inapaswa kulipwa kwa vitu visivyokubaliana, eneo linalofaa la bidhaa na hali ya hewa.

                     Maagizo yaliyoandikwa ya mbinu za uhifadhi yanapaswa kutolewa, na karatasi za data za usalama wa nyenzo za kemikali (MSDSs) zinapaswa kupatikana katika maeneo ya kuhifadhi. Maeneo ya makundi mbalimbali ya kemikali yanapaswa kuonyeshwa kwenye ramani ya hifadhi na katika rejista ya kemikali. Rejesta inapaswa kuwa na kiwango cha juu kinachoruhusiwa cha bidhaa zote za kemikali na kiwango cha juu kinachoruhusiwa cha bidhaa zote za kemikali kwa kila darasa. Dutu zote zinapaswa kupokelewa katika eneo la kati kwa ajili ya kusambazwa kwa ghala, vyumba vya kuhifadhia na maabara. Eneo la kati la kupokea pia husaidia katika kufuatilia vitu ambavyo hatimaye vinaweza kuingia kwenye mfumo wa kutupa taka. Hesabu ya vitu vilivyomo kwenye ghala na vyumba vya akiba vitatoa dalili ya wingi na asili ya vitu vinavyolengwa kwa utupaji wa siku zijazo.

                     Kemikali zilizohifadhiwa zinapaswa kuchunguzwa mara kwa mara, angalau kila mwaka. Kemikali ambazo muda wake wa matumizi umeisha na vyombo vilivyoharibika au vinavyovuja vinapaswa kutupwa kwa usalama. Mfumo wa "kwanza ndani, wa kwanza kutoka" wa kuweka hisa unapaswa kutumika.

                     Uhifadhi wa vitu hatari unapaswa kusimamiwa na mtu mwenye uwezo, aliyefunzwa. Wafanyakazi wote wanaohitajika kuingia kwenye maeneo ya hifadhi wanapaswa kufundishwa kikamilifu katika mazoea ya kufanya kazi salama, na ukaguzi wa mara kwa mara wa maeneo yote ya kuhifadhi unapaswa kufanywa na afisa wa usalama. Kengele ya moto inapaswa kuwa ndani au karibu na nje ya eneo la kuhifadhi. Inapendekezwa kuwa watu hawapaswi kufanya kazi peke yao katika eneo la kuhifadhi lenye vitu vya sumu. Maeneo ya kuhifadhi kemikali yanapaswa kuwa mbali na maeneo ya mchakato, majengo yaliyochukuliwa na maeneo mengine ya kuhifadhi. Kwa kuongeza, hazipaswi kuwa karibu na vyanzo vya kudumu vya kuwaka.

                     Mahitaji ya Kuweka Lebo na Uwekaji Lebo tena

                     Lebo ndio ufunguo wa kuandaa bidhaa za kemikali kwa uhifadhi. Mizinga na vyombo vinapaswa kutambuliwa kwa ishara zinazoonyesha jina la bidhaa ya kemikali. Hakuna kontena au mitungi ya gesi iliyobanwa inapaswa kukubaliwa bila lebo zifuatazo za utambuzi:

                     • utambulisho wa yaliyomo
                     • maelezo ya hatari kuu (kwa mfano, kioevu kinachoweza kuwaka)
                     • tahadhari ili kupunguza hatari na kuzuia ajali
                     • taratibu sahihi za huduma ya kwanza
                     • taratibu sahihi za kusafisha uchafu
                     • maelekezo maalum kwa wafanyakazi wa matibabu katika kesi ya ajali.

                      

                     Lebo pia inaweza kutoa tahadhari kwa hifadhi sahihi, kama vile "Weka mahali penye baridi" au "Weka chombo kikavu". Bidhaa fulani hatari zinapowasilishwa kwa meli, mapipa au mifuko na kupakizwa tena mahali pa kazi, kila chombo kipya kinapaswa kuandikwa upya ili mtumiaji aweze kutambua kemikali na kutambua hatari mara moja.

                     Vile Vilipuzi

                     Dutu zinazolipuka ni pamoja na kemikali zote, pyrotechnics na mechi ambazo ni vilipuzi per se na pia vitu hivyo kama vile chumvi nyeti za metali ambazo, zenyewe au katika michanganyiko fulani au zikiwa chini ya hali fulani ya joto, mshtuko, msuguano au hatua ya kemikali, zinaweza kubadilika na kupata mlipuko. Kwa upande wa vilipuzi, nchi nyingi zina kanuni kali kuhusu mahitaji ya uhifadhi salama na tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa ili kuzuia wizi kwa ajili ya matumizi ya uhalifu.

                     Maeneo ya kuhifadhia yanapaswa kuwa mbali na majengo na miundo mingine ili kupunguza uharibifu iwapo kutatokea mlipuko. Watengenezaji wa vilipuzi hutoa maagizo kuhusu aina inayofaa zaidi ya uhifadhi. Vyumba vya kuhifadhia vinapaswa kuwa vya ujenzi imara na vifungwe kwa usalama wakati havitumiki. Hakuna duka linalopaswa kuwa karibu na jengo lenye mafuta, grisi, taka za nyenzo zinazoweza kuwaka au nyenzo zinazoweza kuwaka, moto wazi au mwali.

                     Katika baadhi ya nchi kuna hitaji la kisheria kwamba magazeti yanapaswa kuwa angalau mita 60 kutoka kwa mtambo wowote wa kuzalisha umeme, handaki, shimoni la migodi, bwawa, barabara kuu au jengo. Faida inapaswa kuchukuliwa na ulinzi wowote unaotolewa na vipengele vya asili kama vile vilima, mashimo, misitu minene au misitu. Vikwazo vya bandia vya kuta za dunia au mawe wakati mwingine huwekwa karibu na maeneo hayo ya kuhifadhi.

                     Mahali pa kuhifadhi panapaswa kuwa na hewa ya kutosha na bila unyevu. Taa za asili au taa za umeme zinazobebeka zitumike, au taa zitolewe kutoka nje ya ghala. Sakafu inapaswa kujengwa kwa mbao au nyenzo nyingine zisizo na cheche. Eneo linalozunguka mahali pa kuhifadhi linapaswa kuwekwa bila nyasi kavu, takataka au nyenzo zozote zinazoweza kuungua. Poda nyeusi na vilipuzi vinapaswa kuhifadhiwa katika ghala tofauti, na hakuna vimumunyisho, zana au vifaa vingine vinavyopaswa kuwekwa kwenye duka la vilipuzi. Zana zisizo na feri zinapaswa kutumika kufungua kesi za vilipuzi.

                     Dutu za Oxidizing

                     Dutu za oksidi hutoa vyanzo vya oksijeni, na hivyo ni uwezo wa kusaidia mwako na kuimarisha vurugu ya moto wowote. Baadhi ya wasambazaji hawa wa oksijeni hutoa oksijeni kwenye joto la chumba cha kuhifadhi, lakini wengine huhitaji uwekaji wa joto. Ikiwa vyombo vya vifaa vya oksidi vimeharibiwa, yaliyomo yanaweza kuchanganya na vifaa vingine vinavyoweza kuwaka na kuanza moto. Hatari hii inaweza kuepukwa kwa kuhifadhi vifaa vya vioksidishaji katika sehemu tofauti ya kuhifadhi. Walakini, mazoezi haya hayawezi kupatikana kila wakati, kama, kwa mfano, katika ghala za bandari za bidhaa zinazosafirishwa.

                     Ni hatari kuhifadhi vitu vyenye vioksidishaji vikali karibu na vinywaji ambavyo hata vina kiwango cha chini cha mwanga au hata vifaa vinavyoweza kuwaka kidogo. Ni salama kuweka vifaa vyote vinavyoweza kuwaka mbali na mahali ambapo vitu vya oksidi huhifadhiwa. Sehemu ya kuhifadhi inapaswa kuwa ya baridi, yenye uingizaji hewa mzuri na ya ujenzi unaostahimili moto.

                     Vitu vinavyoweza kuwaka

                     Gesi inachukuliwa kuwaka ikiwa inawaka mbele ya hewa au oksijeni. Hidrojeni, propane, butane, ethilini, asetilini, sulfidi hidrojeni na gesi ya makaa ya mawe ni kati ya gesi za kawaida zinazowaka. Baadhi ya gesi kama vile sianidi hidrojeni na sianojeni zinaweza kuwaka na zenye sumu. Vifaa vinavyoweza kuwaka vinapaswa kuhifadhiwa katika sehemu ambazo ni baridi vya kutosha kuzuia kuwaka kwa bahati mbaya ikiwa mvuke huchanganyika na hewa.

                     Mivuke ya vimumunyisho vinavyoweza kuwaka inaweza kuwa nzito kuliko hewa na inaweza kusonga kwenye sakafu hadi chanzo cha mbali cha kuwaka. Mivuke inayoweza kuwaka kutoka kwa kemikali iliyomwagika imejulikana kushuka hadi kwenye ngazi na shimoni za lifti na kuwaka kwenye ghorofa ya chini. Kwa hivyo ni muhimu kwamba uvutaji sigara na miale ya moto wazi marufuku kupigwa marufuku mahali ambapo vimumunyisho hivi vinashughulikiwa au kuhifadhiwa.

                     Makopo ya usalama yanayobebeka, yaliyoidhinishwa ni vyombo salama zaidi vya kuhifadhi vitu vinavyoweza kuwaka. Kiasi cha vinywaji vinavyoweza kuwaka zaidi ya lita 1 vinapaswa kuhifadhiwa kwenye vyombo vya chuma. Ngoma za lita mia mbili hutumiwa kwa kawaida kusafirisha vitu vinavyoweza kuwaka, lakini hazikusudiwa kuwa vyombo vya kuhifadhia vya muda mrefu. Kizuizi kinapaswa kuondolewa kwa uangalifu na kubadilishwa na tundu la kutuliza shinikizo lililoidhinishwa ili kuzuia kuongezeka kwa shinikizo la ndani kutoka kwa joto, moto au kufichuliwa na jua. Wakati wa kuhamisha kuwaka kutoka kwa vifaa vya chuma, mfanyakazi anapaswa kutumia mfumo wa uhamisho uliofungwa au kuwa na uingizaji hewa wa kutosha wa kutolea nje.

                     Sehemu ya kuhifadhi inapaswa kuwa mbali na chanzo chochote cha joto au hatari ya moto. Dutu zinazoweza kuwaka sana zinapaswa kuwekwa kando na vioksidishaji vikali au kutoka kwa nyenzo zinazoshambuliwa na mwako wa moja kwa moja. Vimiminika vilivyo na tete sana vinapohifadhiwa, vifaa au vifaa vyovyote vya taa vya umeme vinapaswa kuwa vya ujenzi ulioidhinishwa usioshika moto, na miali ya moto wazi isiruhusiwe ndani au karibu na mahali pa kuhifadhi. Vizima-moto na nyenzo za ajizi, kama vile mchanga mkavu na ardhi, vinapaswa kuwepo kwa dharura.

                     Kuta, dari na sakafu ya chumba cha kuhifadhi lazima iwe na vifaa na angalau upinzani wa moto wa saa 2. Chumba kinapaswa kuwekwa na milango ya moto ya kujifunga. Mipangilio ya chumba cha kuhifadhia inapaswa kuwekewa msingi wa umeme na kukaguliwa mara kwa mara, au iwe na vifaa vya kiotomatiki vya kugundua moshi au moto. Vali za kudhibiti kwenye vyombo vya kuhifadhi vilivyo na vimiminika vinavyoweza kuwaka zinapaswa kuwekewa lebo wazi, na mabomba yanapaswa kupakwa rangi tofauti za usalama ili kuonyesha aina ya kioevu na mwelekeo wa mtiririko. Mizinga iliyo na vitu vinavyoweza kuwaka inapaswa kuwekwa kwenye mteremko kutoka kwa majengo makuu na mitambo ya mimea. Ikiwa ziko kwenye usawa, ulinzi dhidi ya kuenea kwa moto unaweza kupatikana kwa nafasi ya kutosha na utoaji wa dykes. Uwezo wa dyke unapaswa kuwa mara 1.5 zaidi ya tanki ya kuhifadhi, kwani kioevu kinachoweza kuwaka kinaweza kuchemka. Utoaji unapaswa kufanywa kwa vifaa vya uingizaji hewa na vizuia moto kwenye tanki kama hizo za kuhifadhi. Vizima moto vya kutosha, ama otomatiki au mwongozo, vinapaswa kupatikana. Uvutaji sigara haupaswi kuruhusiwa.

                     Vitu vyenye sumu

                     Kemikali zenye sumu zinapaswa kuhifadhiwa katika maeneo yenye baridi, yenye hewa ya kutosha bila kuguswa na joto, asidi, unyevu na vitu vya oksidi. Michanganyiko inayobadilika-badilika inapaswa kuhifadhiwa kwenye vifungia visivyo na cheche (-20 °C) ili kuepuka uvukizi. Kwa sababu vyombo vinaweza kuvuja, vyumba vya kuhifadhia vinapaswa kuwa na vifuniko vya kutolea moshi au vifaa sawa vya ndani vya uingizaji hewa. Vyombo vilivyofunguliwa vinapaswa kufungwa kwa mkanda au sealant nyingine kabla ya kurudishwa kwenye ghala. Dutu zinazoweza kuathiriana za kemikali zinapaswa kuwekwa katika maduka tofauti.

                     Vitu vya Kuharibu

                     Dutu babuzi ni pamoja na asidi kali, alkali na dutu nyingine ambayo itasababisha kuchoma au kuwasha kwa ngozi, kiwamboute au macho, au ambayo itaharibu nyenzo nyingi. Mifano ya kawaida ya vitu hivi ni pamoja na asidi hidrofloriki, asidi hidrokloriki, asidi ya sulfuriki, asidi ya nitriki, asidi ya fomu na asidi ya perkloric. Nyenzo hizo zinaweza kusababisha uharibifu wa vyombo vyao na kuvuja kwenye anga ya eneo la kuhifadhi; zingine ni tete na zingine hutenda kwa ukali na unyevu, vitu vya kikaboni au kemikali zingine. Ukungu wa asidi au mafusho yanaweza kuharibu nyenzo na vifaa vya muundo na kuwa na athari ya sumu kwa wafanyikazi. Nyenzo hizo zinapaswa kuwekwa kwenye hali ya ubaridi lakini juu ya kiwango cha kuganda, kwa kuwa dutu kama vile asidi asetiki inaweza kuganda kwa joto la juu kiasi, kupasua chombo chake na kisha kutoroka wakati halijoto inapoongezeka tena juu ya kiwango chake cha kuganda.

                     Dutu zingine za babuzi pia zina mali zingine hatari; kwa mfano, asidi perkloriki, pamoja na kuwa na ulikaji sana, pia ni wakala wenye nguvu wa vioksidishaji ambao unaweza kusababisha moto na milipuko. Aqua regia ina mali tatu hatari: (1) inaonyesha sifa za babuzi za sehemu zake mbili, asidi hidrokloriki na asidi ya nitriki; (2) ni wakala wa vioksidishaji wenye nguvu sana; na (3) utumiaji wa kiasi kidogo tu cha joto utasababisha kutokea kwa kloridi ya nitrosyl, gesi yenye sumu kali.

                     Maeneo ya kuhifadhi vitu vya kutu yanapaswa kutengwa kutoka kwa mimea au maghala kwa kuta na sakafu isiyoweza kupenya, pamoja na utoaji wa utupaji salama wa kumwagika. Sakafu zinapaswa kutengenezwa kwa vitalu vya cinder, simiti ambayo imetibiwa ili kupunguza umumunyifu wake, au nyenzo zingine sugu. Sehemu ya kuhifadhi inapaswa kuwa na hewa ya kutosha. Hakuna duka linalopaswa kutumika kwa uhifadhi wa wakati mmoja wa mchanganyiko wa asidi ya nitriki na mchanganyiko wa asidi ya sulfuriki. Wakati mwingine ni muhimu kuhifadhi vinywaji vya babuzi na sumu katika aina maalum za vyombo; kwa mfano, asidi hidrofloriki inapaswa kuwekwa kwenye chupa za leaden, gutta percha au ceresin. Kwa kuwa asidi ya hidrofloriki huingiliana na kioo, haipaswi kuhifadhiwa karibu na kioo au carboys ya udongo yenye asidi nyingine.

                     Carboys zenye asidi babuzi lazima zijazwe kieselguhr (infusorial earth) au nyenzo nyingine madhubuti ya kuhami isokaboni. Vifaa vyovyote muhimu vya huduma ya kwanza kama vile viogesho vya dharura na chupa za kuosha macho vinapaswa kutolewa karibu na mahali pa kuhifadhi.

                     Kemikali zinazofanya kazi kwa maji

                     Baadhi ya kemikali, kama vile metali za sodiamu na potasiamu, humenyuka pamoja na maji kutoa joto na gesi zinazoweza kuwaka au zinazolipuka. Vichocheo fulani vya upolimishaji, kama vile misombo ya alumini ya alkili, hutenda na kuungua kwa nguvu inapogusana na maji. Vifaa vya uhifadhi wa kemikali zinazozuia maji haipaswi kuwa na maji katika eneo la kuhifadhi. Mifumo ya kunyunyizia kiotomatiki isiyo ya maji inapaswa kuajiriwa.

                     Sheria

                     Sheria ya kina imetungwa katika nchi nyingi ili kudhibiti namna ambavyo vitu mbalimbali hatari vinaweza kuhifadhiwa; sheria hii inajumuisha maelezo yafuatayo:

                     • aina ya jengo, eneo lake, kiasi cha juu cha vitu mbalimbali vinavyoweza kuhifadhiwa katika sehemu moja
                     • aina ya uingizaji hewa inahitajika
                     • tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa dhidi ya moto, mlipuko na kutolewa kwa dutu hatari
                     • aina ya taa (kwa mfano, vifaa vya umeme visivyoshika moto na taa wakati vifaa vinavyolipuka au kuwaka vinahifadhiwa)
                     • idadi na eneo la njia za moto
                     • hatua za usalama dhidi ya kuingia kwa watu wasioidhinishwa na dhidi ya wizi
                     • kuweka lebo na kuweka alama kwenye vyombo vya kuhifadhia na mabomba
                     • taarifa za tahadhari kwa wafanyakazi kuhusu tahadhari zinazopaswa kuzingatiwa.

                      

                     Katika nchi nyingi hakuna mamlaka kuu inayohusika na usimamizi wa tahadhari za usalama kwa uhifadhi wa vitu vyote hatari, lakini idadi ya mamlaka tofauti zipo. Mifano ni pamoja na wakaguzi wa mgodi na kiwanda, mamlaka za kizimbani, mamlaka za usafiri, polisi, huduma za zimamoto, bodi za kitaifa na mamlaka za mitaa, ambazo kila moja inashughulikia aina chache za dutu hatari chini ya mamlaka mbalimbali ya kutunga sheria. Kwa kawaida ni muhimu kupata leseni au kibali kutoka kwa mojawapo ya mamlaka hizi kwa ajili ya kuhifadhi aina fulani za dutu hatari kama vile mafuta ya petroli, vilipuzi, selulosi na miyeyusho ya selulosi. Taratibu za leseni zinahitaji kwamba vifaa vya kuhifadhi vizingatie viwango maalum vya usalama.

                      

                     Back

                     Imetolewa kutoka toleo la 3, Ensaiklopidia ya Afya na Usalama Kazini

                     Gesi katika hali yao iliyoshinikizwa, na hasa hewa iliyobanwa, ni karibu muhimu sana kwa tasnia ya kisasa, na pia hutumiwa sana kwa madhumuni ya matibabu, kwa utengenezaji wa maji ya madini, kwa kupiga mbizi chini ya maji na kwa uhusiano na magari.

                     Kwa madhumuni ya makala haya, gesi zilizobanwa na hewa zinafafanuliwa kuwa zile zilizo na shinikizo la geji inayozidi pau 1.47 au kama vimiminika vilivyo na shinikizo la mvuke linalozidi pau 2.94. Kwa hivyo, hali kama vile usambazaji wa gesi asilia hazizingatiwi, ambayo inashughulikiwa mahali pengine katika hili Encyclopaedia.

                     Jedwali la 1 linaonyesha gesi zinazopatikana kwa kawaida kwenye mitungi iliyobanwa.

                     Jedwali 1. Gesi mara nyingi hupatikana katika fomu iliyoshinikizwa

                     Asetilini*
                     Amonia*
                     Butane*
                     Dioksidi ya kaboni
                     Monoksidi ya kaboni*
                     Chlorini
                     Chlorodifluormethane
                     Chloroethane*
                     Chloromethane*
                     Chlorotetrafluoroethane
                     Cyclopropane*
                     Dichlorodifluoromethane
                     Ethane*
                     Ethylene*
                     Heli
                     Hidrojeni*
                     Kloridi ya hidrojeni
                     Sianidi haidrojeni*
                     Methane*
                     Methylamine*
                     Neon
                     Nitrogen
                     Dioksidi ya nitrojeni
                     Oksidi ya nitrous
                     Oksijeni
                     Phosgene
                     Propani*
                     Propylene*
                     Diafi ya sulfuri

                     *Gesi hizi zinaweza kuwaka.

                     Gesi zote zilizo hapo juu huleta athari ya kuwasha, kupumua hewa au yenye sumu kali na pia zinaweza kuwaka na kulipuka zinapobanwa. Nchi nyingi hutoa mfumo wa kawaida wa kusimba rangi ambapo bendi za rangi tofauti au lebo hutumiwa kwenye mitungi ya gesi ili kuonyesha aina ya hatari inayotarajiwa. Gesi zenye sumu, kama vile sianidi hidrojeni, pia hupewa alama maalum.

                     Vyombo vyote vya gesi vilivyobanwa vimeundwa hivi kwamba ni salama kwa madhumuni ambayo vimekusudiwa vinapowekwa kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, ajali mbaya zinaweza kutokana na matumizi mabaya, unyanyasaji au unyanyasaji wao, na uangalifu mkubwa unapaswa kutekelezwa katika utunzaji, usafiri, uhifadhi na hata utupaji wa mitungi au makontena hayo.

                     Sifa na Uzalishaji

                     Kulingana na sifa za gesi, inaweza kuletwa kwenye chombo au silinda kwa fomu ya kioevu au kama gesi chini ya shinikizo la juu. Ili kuyeyusha gesi, ni muhimu kuipoza hadi chini ya joto lake muhimu na kuiweka chini ya shinikizo linalofaa. Kiwango cha chini cha joto kinapungua chini ya joto muhimu, chini ya shinikizo linalohitajika.

                     Baadhi ya gesi zilizoorodheshwa katika jedwali 1 zina mali ambayo tahadhari lazima zichukuliwe. Kwa mfano, asetilini inaweza kuguswa kwa hatari na shaba na haipaswi kuwasiliana na aloi zilizo na zaidi ya 66% ya chuma hiki. Kawaida hutolewa katika vyombo vya chuma kwa takriban 14.7 hadi 16.8 bar. Gesi nyingine ambayo ina hatua ya kutu sana kwenye shaba ni amonia, ambayo lazima pia ihifadhiwe bila kuwasiliana na chuma hiki, matumizi yanafanywa kwa mitungi ya chuma na aloi zilizoidhinishwa. Katika kesi ya klorini, hakuna mmenyuko unaofanyika kwa shaba au chuma isipokuwa mbele ya maji, na kwa sababu hii vyombo vyote vya kuhifadhi au vyombo vingine lazima vihifadhiwe bila kuwasiliana na unyevu wakati wote. Gesi ya florini, kwa upande mwingine, ingawa inajibu kwa urahisi na metali nyingi, itaelekea kuunda mipako ya kinga, kama, kwa mfano, katika kesi ya shaba, ambapo safu ya floridi ya shaba juu ya chuma huilinda kutokana na mashambulizi zaidi ya chuma. gesi.

                     Miongoni mwa gesi zilizoorodheshwa, kaboni dioksidi ni mojawapo ya maji yaliyowekwa kwa urahisi zaidi, hii inafanyika kwa joto la 15 ° C na shinikizo la karibu 14.7 bar. Ina matumizi mengi ya kibiashara na inaweza kuwekwa kwenye mitungi ya chuma.

                     Gesi za hidrokaboni, ambazo gesi yake ya petroli (LPG) ni mchanganyiko unaoundwa hasa na butane (karibu 62%) na propani (karibu 36%), haziwezi kutu na kwa ujumla hutolewa katika mitungi ya chuma au vyombo vingine kwa shinikizo la hadi. 14.7 hadi 19.6 bar. Methane ni gesi nyingine inayoweza kuwaka sana ambayo pia hutolewa kwa silinda za chuma kwa shinikizo la 14.7 hadi 19.6 bar.

                     Hatari

                     Uhifadhi na usafirishaji

                     Wakati bohari ya kujaza, kuhifadhi na kupeleka inapochaguliwa, lazima izingatiwe kwa usalama wa tovuti na mazingira. Vyumba vya pampu, mashine za kujaza na kadhalika lazima ziwe katika majengo yasiyo na moto na paa za ujenzi wa mwanga. Milango na vifungo vingine vinapaswa kufunguliwa nje kutoka kwa jengo. Majengo yanapaswa kuwa na hewa ya kutosha, na mfumo wa taa na swichi za umeme zisizo na moto unapaswa kuwekwa. Hatua zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha harakati za bure katika majengo kwa ajili ya kujaza, kuangalia na kupeleka, na njia za usalama zinapaswa kutolewa.

                     Gesi zilizobanwa zinaweza kuhifadhiwa mahali wazi tu ikiwa zimehifadhiwa vya kutosha kutokana na hali ya hewa na jua moja kwa moja. Maeneo ya kuhifadhi yanapaswa kuwa katika umbali salama kutoka kwa majengo yaliyochukuliwa na makao ya jirani.

                     Wakati wa usafirishaji na usambazaji wa vyombo, utunzaji lazima uchukuliwe ili kuhakikisha kuwa valves na viunganisho haziharibiki. Tahadhari za kutosha zinapaswa kuchukuliwa ili kuzuia mitungi kuanguka kutoka kwa gari na kutoka kwa matumizi mabaya, mishtuko mingi au mkazo wa ndani, na kuzuia harakati nyingi za kioevu kwenye tanki kubwa. Kila gari linapaswa kuwa na kifaa cha kuzima moto na ukanda wa kupitisha umeme kwa ajili ya umeme tuli wa udongo, na lazima iwe na alama ya wazi "Vimiminika vinavyoweza kuwaka". Mabomba ya kutolea nje yanapaswa kuwa na kifaa cha kudhibiti moto, na injini zinapaswa kusimamishwa wakati wa upakiaji na upakuaji. Kasi ya juu ya magari haya inapaswa kuwa mdogo sana.

                     Kutumia

                     Hatari kuu katika matumizi ya gesi zilizosisitizwa hutoka kwa shinikizo lao na kutokana na mali zao za sumu na / au kuwaka. Tahadhari kuu ni kuhakikisha kuwa vifaa vinatumiwa tu na gesi ambazo ziliundwa, na kwamba hakuna gesi iliyobanwa inatumiwa kwa madhumuni yoyote isipokuwa yale ambayo matumizi yake yameidhinishwa.

                     Hoses zote na vifaa vingine vinapaswa kuwa vya ubora mzuri na vinapaswa kuchunguzwa mara kwa mara. Matumizi ya valves zisizo za kurejea yanapaswa kutekelezwa popote muhimu. Viunganisho vyote vya hose vinapaswa kuwa katika hali nzuri na hakuna viungo vinavyopaswa kufanywa kwa kulazimisha pamoja nyuzi ambazo hazifanani kabisa. Katika kesi ya acetylene na gesi zinazowaka, hose nyekundu inapaswa kutumika; kwa oksijeni hose inapaswa kuwa nyeusi. Inapendekezwa kuwa kwa gesi zote zinazowaka, thread ya kuunganisha-screw itakuwa mkono wa kushoto, na kwa gesi nyingine zote, itakuwa mkono wa kulia. Hoses haipaswi kubadilishwa kamwe.

                     Oksijeni na baadhi ya gesi za anesthetic mara nyingi husafirishwa katika mitungi kubwa. Uhamisho wa gesi hizi zilizoshinikizwa kwa mitungi ndogo ni operesheni ya hatari, ambayo inapaswa kufanywa chini ya usimamizi mzuri, kwa kutumia vifaa sahihi katika ufungaji sahihi.

                     Hewa iliyoshinikizwa hutumiwa sana katika matawi mengi ya tasnia, na utunzaji unapaswa kuchukuliwa katika ufungaji wa bomba na ulinzi wao kutokana na uharibifu. Hoses na fittings zinapaswa kudumishwa katika hali nzuri na kufanyiwa uchunguzi wa mara kwa mara. Utumiaji wa hose ya hewa iliyoshinikizwa au jet kwa kata wazi au jeraha ambalo hewa inaweza kuingia kwenye tishu au mkondo wa damu ni hatari sana; tahadhari zinapaswa pia kuchukuliwa dhidi ya aina zote za tabia ya kutowajibika ambayo inaweza kusababisha ndege iliyobanwa kugusa matundu yoyote mwilini (matokeo yake yanaweza kusababisha kifo). Hatari zaidi ipo wakati jeti za hewa zilizobanwa zinatumiwa kusafisha vipengele vilivyotengenezwa kwa mashine au mahali pa kazi: chembechembe zinazoruka zimejulikana kusababisha majeraha au upofu, na tahadhari dhidi ya hatari kama hizo zinapaswa kutekelezwa.


                     Kuweka alama na kuweka alama

                     4.1.1. Mamlaka husika, au chombo kilichoidhinishwa au kutambuliwa na mamlaka husika, kinapaswa kuweka masharti ya kuweka alama na kuweka lebo kwa kemikali ili kuwawezesha watu wanaoshika au kutumia kemikali kutambua na kutofautisha kati yao, wakati wa kuzipokea na kuzitumia, ili inaweza kutumika kwa usalama (tazama aya ya 2.1.8 (vigezo na mahitaji)). Vigezo vilivyopo vya kuweka alama na uwekaji lebo vilivyowekwa na mamlaka nyingine husika vinaweza kufuatwa pale vinapopatana na masharti ya aya hii na vinahimizwa pale ambapo hii inaweza kusaidia usawa wa mbinu. 

                     4.1.2. Wasambazaji wa kemikali wanapaswa kuhakikisha kwamba kemikali zimetiwa alama na kemikali hatari zimewekwa lebo, na kwamba lebo zilizorekebishwa zimetayarishwa na kutolewa kwa waajiri wakati wowote taarifa mpya za usalama na afya zinapopatikana (tazama aya ya 2.4.1 (majukumu ya wasambazaji) na 2.4.2 ( uainishaji)). 

                     4.1.3. Waajiri wanaopokea kemikali ambazo hazijawekewa lebo au alama hawapaswi kuzitumia hadi taarifa husika ipatikane kutoka kwa msambazaji au kutoka kwa vyanzo vingine vinavyopatikana. Taarifa zinapaswa kupatikana hasa kutoka kwa msambazaji lakini zinaweza kupatikana kutoka kwa vyanzo vingine vilivyoorodheshwa katika aya ya 3.3.1 (vyanzo vya habari), kwa nia ya kuweka alama na kuweka lebo kwa mujibu wa mahitaji ya mamlaka ya kitaifa yenye uwezo, kabla ya matumizi. ...

                     4.3.2. Madhumuni ya lebo ni kutoa habari muhimu juu ya:

                     1. (a) uainishaji wa kemikali;
                     2. (b) hatari zake;
                     3. (c) tahadhari zinazopaswa kuzingatiwa.

                     Taarifa lazima zirejelee hatari za mfiduo wa papo hapo na sugu.

                     4.3.3. Mahitaji ya kuweka lebo, ambayo yanapaswa kuendana na mahitaji ya kitaifa, yanapaswa kujumuisha:

                     (a) taarifa itakayotolewa kwenye lebo, ikijumuisha inavyofaa:

                     1. majina ya biashara;
                     2. utambulisho wa kemikali;
                     3. jina, anwani na nambari ya simu ya muuzaji;
                     4. alama za hatari;
                     5. asili ya hatari maalum zinazohusiana na matumizi ya kemikali;
                     6. tahadhari za usalama;
                     7. kitambulisho cha kundi;
                     8. taarifa kwamba karatasi ya data ya usalama wa kemikali inayotoa maelezo ya ziada inapatikana kutoka kwa mwajiri;
                     9. uainishaji uliowekwa chini ya mfumo ulioanzishwa na mamlaka husika;

                     (b) uhalali, uimara na ukubwa wa lebo;

                     (c) usawa wa lebo na alama, pamoja na rangi.

                     Chanzo: ILO 1993, Sura ya 4.


                     Uwekaji alama na uwekaji alama unatakiwa kulingana na kanuni za kawaida katika nchi au eneo husika. Matumizi ya gesi moja kwa mwingine kwa makosa, au kujaza chombo na gesi tofauti na ile iliyomo hapo awali, bila taratibu muhimu za kusafisha na uchafuzi, inaweza kusababisha ajali mbaya. Uwekaji alama wa rangi ndiyo njia bora zaidi ya kuepuka makosa hayo, kupaka rangi maeneo maalum ya makontena au mifumo ya mabomba kwa mujibu wa kanuni ya rangi iliyoainishwa katika viwango vya kitaifa au iliyopendekezwa na shirika la usalama la taifa.

                     Mitungi ya gesi

                     Kwa urahisi katika utunzaji, usafirishaji na uhifadhi, gesi kwa kawaida hubanwa kwenye mitungi ya gesi ya chuma kwa migandamizo ambayo huanzia kwenye angahewa chache za mgandamizo hadi paa 200 au hata zaidi. Aloi ya chuma ndiyo nyenzo inayotumiwa sana kwa mitungi, lakini alumini pia hutumiwa sana kwa madhumuni mengi-kwa mfano, kwa vizima moto.

                     Hatari zilizopatikana katika kushughulikia na kutumia gesi zilizobanwa ni:

                      • hatari za kawaida zinazohusika katika kushughulikia vitu vizito
                      • hatari zinazohusiana na shinikizo (yaani, kiasi cha nishati iliyohifadhiwa kwenye gesi)
                      • hatari kutoka kwa mali maalum ya maudhui ya gesi, ambayo inaweza kuwaka, sumu, oxidizing na kadhalika.

                         

                        Utengenezaji wa silinda. Mitungi ya chuma inaweza kuwa imefumwa au svetsade. Mitungi isiyo na mshono imetengenezwa kutoka kwa vyuma vya aloi vya hali ya juu na kutibiwa kwa uangalifu joto ili kupata mchanganyiko unaohitajika wa nguvu na uimara kwa huduma ya shinikizo la juu. Zinaweza kughushiwa na kuchorwa moto kutoka kwa karatasi za chuma au zilizotengenezwa kwa moto kutoka kwa mirija isiyo na mshono. Mitungi ya svetsade hufanywa kutoka kwa nyenzo za karatasi. Sehemu za juu na za chini zilizoshinikizwa zimeunganishwa kwa sehemu ya bomba isiyo imefumwa au ya svetsade na kutibiwa kwa joto ili kupunguza mikazo ya nyenzo. Silinda zilizochochewa hutumika sana katika huduma ya shinikizo la chini kwa gesi zinazoweza kuyeyuka na kwa gesi zilizoyeyushwa kama vile asetilini.

                        Mitungi ya alumini hutolewa kwa vyombo vya habari vikubwa kutoka kwa aloi maalum ambazo hutiwa joto ili kutoa nguvu inayotaka.

                        Mitungi ya gesi lazima itengenezwe, izalishwe na kujaribiwa kulingana na kanuni au viwango vikali. Kila kundi la mitungi linapaswa kuchunguzwa kwa ubora wa nyenzo na matibabu ya joto, na idadi fulani ya mitungi iliyojaribiwa kwa nguvu za mitambo. Ukaguzi mara nyingi husaidiwa na vyombo vya kisasa, lakini katika hali zote mitungi inapaswa kuchunguzwa na kupimwa kwa maji kwa shinikizo la mtihani uliotolewa na mkaguzi aliyeidhinishwa. Data ya kitambulisho na alama ya mkaguzi zinapaswa kugongwa kwenye shingo ya silinda au mahali pengine panapofaa.

                        Ukaguzi wa mara kwa mara. Mitungi ya gesi inayotumika inaweza kuathiriwa na matibabu mabaya, kutu kutoka ndani na nje, moto na kadhalika. Kwa hivyo, kanuni za kitaifa au kimataifa zinahitaji kwamba hazitajazwa isipokuwa zikaguliwe na kujaribiwa kwa vipindi fulani, ambavyo mara nyingi huwa kati ya miaka miwili na kumi, kutegemea huduma. Ukaguzi wa ndani na nje wa kuona pamoja na mtihani wa shinikizo la majimaji ni msingi wa idhini ya silinda kwa kipindi kipya katika huduma iliyotolewa. Tarehe ya mtihani (mwezi na mwaka) imepigwa muhuri kwenye silinda.

                        Utupaji. Idadi kubwa ya mitungi hupigwa kila mwaka kwa sababu mbalimbali. Ni muhimu vile vile kwamba mitungi hii itupwe kwa njia ambayo haitapata njia ya kurudi kutumika kupitia njia zisizodhibitiwa. Kwa hiyo mitungi inapaswa kufanywa kuwa haiwezi kutumika kabisa kwa kukata, kusagwa au utaratibu sawa wa salama.

                        Vipu. Valve na kiambatisho chochote cha usalama lazima izingatiwe kama sehemu ya silinda, ambayo lazima iwekwe katika hali nzuri ya kufanya kazi. Nyuzi za shingo na sehemu zinapaswa kuwa sawa, na valve inapaswa kufungwa vizuri bila kutumia nguvu isiyofaa. Mara nyingi valves za kuzima huwa na kifaa cha kupunguza shinikizo. Hii inaweza kuwa katika mfumo wa vali ya usalama ya kuweka upya, diski inayopasuka, plagi ya fuse (plagi ya kuyeyuka) au mchanganyiko wa diski inayopasuka na plagi ya fuse. Mazoezi hayo hutofautiana kutoka nchi hadi nchi, lakini mitungi ya gesi zenye maji yenye shinikizo la chini huwa na vali za usalama zilizounganishwa na awamu ya gesi.

                        Hatari

                        Nambari tofauti za uchukuzi huainisha gesi kama iliyobanwa, iliyoyeyushwa au kuyeyushwa chini ya shinikizo. Kwa madhumuni ya kifungu hiki, ni muhimu kutumia aina ya hatari kama uainishaji.

                        Shinikizo la juu. Ikiwa mitungi au vifaa vinapasuka, uharibifu na majeraha yanaweza kusababishwa na uchafu wa kuruka au shinikizo la gesi. Kadiri gesi inavyokandamizwa, ndivyo nishati iliyohifadhiwa inavyoongezeka. Hatari hii huwa ipo na gesi zilizoshinikizwa na itaongezeka kwa joto ikiwa mitungi itapashwa moto. Kwa hivyo:

                         • Uharibifu wa mitambo kwa silinda (dents, kupunguzwa na kadhalika) inapaswa kuepukwa.
                         • Mitungi inapaswa kuhifadhiwa mbali na joto na sio jua moja kwa moja.
                         • Mitungi inapaswa kuondolewa kutoka kwa moto.
                         • Mitungi inapaswa kuunganishwa tu kwa vifaa vinavyofaa kwa matumizi yaliyokusudiwa.
                         • Valve ya silinda inapaswa kulindwa na kofia wakati wa usafiri.
                         • Mitungi inapaswa kulindwa ikitumika dhidi ya kuanguka, ambayo inaweza kugonga valve.
                         • Kuharibu vifaa vya usalama kunapaswa kuepukwa.
                         • Mitungi inapaswa kushughulikiwa kwa uangalifu ili kuepuka mshtuko wa mitambo katika hali ya hewa ya baridi sana, kwa kuwa chuma kinaweza kuharibika kwa joto la chini.
                         • Kutu, ambayo hupunguza nguvu ya shell, inapaswa kuepukwa.

                                  

                                 Joto la chini. Gesi nyingi za kimiminika zitayeyuka kwa kasi chini ya shinikizo la angahewa, na zinaweza kufikia joto la chini sana. Mtu ambaye ngozi yake inakabiliwa na kioevu vile inaweza kupata majeraha kwa namna ya "kuchoma baridi". (Liquid CO2 itaunda chembe za theluji ikipanuliwa.) Kwa hivyo, vifaa sahihi vya kinga (km, glavu, miwani) vinapaswa kutumika.

                                 Uoksidishaji. Hatari ya oxidation inaonekana zaidi na oksijeni, ambayo ni mojawapo ya gesi muhimu zaidi zilizobanwa. Oksijeni haitawaka yenyewe, lakini ni muhimu kwa mwako. Hewa ya kawaida ina 21% ya oksijeni kwa kiasi.

                                 Vifaa vyote vinavyoweza kuwaka vitawaka kwa urahisi zaidi na kuchoma kwa nguvu zaidi wakati mkusanyiko wa oksijeni unapoongezeka. Hii inaonekana kwa ongezeko hata kidogo la mkusanyiko wa oksijeni, na uangalifu mkubwa lazima uchukuliwe ili kuzuia uboreshaji wa oksijeni katika anga ya kazi. Katika maeneo yaliyofungwa uvujaji mdogo wa oksijeni unaweza kusababisha uboreshaji hatari.

                                 Hatari ya oksijeni huongezeka kwa shinikizo la kuongezeka hadi mahali ambapo metali nyingi zitawaka kwa nguvu. Nyenzo zilizogawanywa vizuri zinaweza kuungua katika oksijeni kwa nguvu ya mlipuko. Nguo zilizojaa oksijeni zitawaka haraka sana na itakuwa vigumu kuzima.

                                 Mafuta na grisi daima imekuwa ikizingatiwa kuwa hatari pamoja na oksijeni. Sababu ni kwamba wanaitikia kwa urahisi na oksijeni, kuwepo kwao ni kawaida, joto la moto ni la chini na joto linaloendelea linaweza kuanza moto katika chuma cha msingi. Katika kifaa chenye shinikizo la juu la oksijeni joto linalohitajika la kuwasha linaweza kufikiwa kwa urahisi na mshtuko wa mgandamizo unaoweza kutokana na kufunguka kwa kasi kwa vali (mgandamizo wa adiabatic).

                                 Kwa hiyo:

                                  • Valves inapaswa kuendeshwa polepole.
                                  • Vifaa vyote vya oksijeni vinapaswa kuwekwa safi na bila mafuta na uchafu.
                                  • Nyenzo tu ambazo zimethibitishwa kuwa salama na oksijeni zinapaswa kutumika.
                                  • Wafanyakazi wanapaswa kujiepusha na vifaa vya kulainisha vya oksijeni.
                                  • Kuingia katika nafasi zilizofungiwa ambapo oksijeni inaweza kuwepo katika mkusanyiko wa juu kunapaswa kuepukwa.
                                  • Angahewa inapaswa kuangaliwa na matumizi ya oksijeni badala ya hewa iliyoshinikizwa au gesi nyingine inapaswa kuepukwa kabisa.

                                        

                                       Kuwaka. Gesi zinazoweza kuwaka huwa na mwanga chini ya joto la kawaida la chumba na zitatengeneza michanganyiko inayolipuka na hewa (au oksijeni) ndani ya mipaka fulani inayojulikana kama mipaka ya chini na ya juu ya mlipuko.

                                       Gesi inayotoroka (pia kutoka kwa vali za usalama) inaweza kuwaka na kuwaka kwa mwali mfupi au mrefu zaidi kulingana na shinikizo na kiasi cha gesi. Mialiko ya moto inaweza tena kupasha moto vifaa vilivyo karibu, ambavyo vinaweza kuwaka, kuyeyuka au kulipuka. Hidrojeni huwaka na mwali karibu usioonekana.

                                       Hata uvujaji mdogo unaweza kusababisha mchanganyiko unaolipuka katika nafasi zilizofungwa. Baadhi ya gesi, kama vile gesi kimiminika, hasa propane na butane, ni nzito kuliko hewa na ni vigumu kuzitoa, kwani zitajikita katika sehemu za chini za majengo na "kuelea" kupitia njia kutoka chumba kimoja hadi kingine. Hivi karibuni au baadaye, gesi inaweza kufikia chanzo cha kuwasha na kulipuka.

                                       Kuwasha kunaweza kusababishwa na vyanzo vya moto, lakini pia na cheche za umeme, hata ndogo sana.

                                       Acetylene inachukua nafasi maalum kati ya gesi zinazowaka kwa sababu ya mali zake na matumizi makubwa. Ikiwa inapokanzwa, gesi inaweza kuanza kuharibika na maendeleo ya joto hata bila kuwepo kwa hewa. Ikiruhusiwa kuendelea, hii inaweza kusababisha mlipuko wa silinda.

                                       Mitungi ya Acetylene ni, kwa sababu za usalama, imejaa molekuli yenye porous ambayo pia ina kutengenezea kwa gesi. Inapokanzwa nje kutoka kwa moto au tochi ya kulehemu, au katika hali fulani kuwasha kwa ndani kwa nguvu za nyuma kutoka kwa vifaa vya kulehemu, kunaweza kuanza kuoza ndani ya silinda. Katika hali kama hizi:

                                        • Valve inapaswa kufungwa (kwa kutumia glavu za kinga ikiwa ni lazima) na silinda inapaswa kuondolewa kutoka kwa moto.
                                        • Ikiwa sehemu ya silinda inakuwa moto zaidi, inapaswa kuwekwa kwenye mto, mfereji au kadhalika ili kupoezwa au kupozwa kwa vinyunyuzio vya maji.
                                        • Ikiwa silinda ni moto sana kuweza kubebwa, inapaswa kunyunyiziwa na maji kutoka umbali salama.
                                        • Kupoeza kunapaswa kuendelea hadi silinda ibaki baridi yenyewe.
                                        • Valve inapaswa kufungwa, kwa sababu mtiririko wa gesi utaharakisha mtengano.

                                             

                                            Mitungi ya Acetylene katika nchi kadhaa ina plugs za fuse (zinazoyeyuka). Hizi zitatoa shinikizo la gesi zinapoyeyuka (kawaida karibu 100 °C) na kuzuia mlipuko wa silinda. Wakati huo huo kuna hatari kwamba gesi iliyotolewa inaweza kuwaka na kulipuka.

                                            Tahadhari za kawaida za kuzingatia kuhusu gesi zinazoweza kuwaka ni kama ifuatavyo.

                                             • Mitungi inapaswa kuhifadhiwa tofauti na gesi nyingine katika eneo lenye uingizaji hewa mzuri juu ya usawa wa ardhi.
                                             • Silinda au vifaa vinavyovuja havipaswi kutumiwa.
                                             • Mitungi ya gesi ya kioevu inapaswa kuhifadhiwa na kutumika katika nafasi ya wima. Kiasi kikubwa cha gesi kitatoka ikiwa kioevu kitatolewa kupitia vali za usalama badala ya gesi. Shinikizo litapungua polepole zaidi. Moto mrefu sana utatokea ikiwa gesi inawaka.
                                             • Katika kesi ya uvujaji, chanzo chochote cha kuwasha kinapaswa kuepukwa.
                                             • Uvutaji sigara mahali ambapo gesi zinazowaka huhifadhiwa au kutumika zinapaswa kupigwa marufuku.
                                             • Njia salama zaidi ya kuzima moto ni kawaida kuacha usambazaji wa gesi. Kuzima tu mwali kunaweza kusababisha kutokea kwa wingu linalolipuka, ambalo linaweza kuwaka tena linapogusana na kitu moto.

                                                   

                                                  Sumu. Gesi fulani, ikiwa si za kawaida zaidi, zinaweza kuwa na sumu. Wakati huo huo, wanaweza kuwasha au kuharibu ngozi au macho.

                                                  Watu wanaoshughulikia gesi hizi wanapaswa kufundishwa vyema na kufahamu hatari inayohusika na tahadhari zinazohitajika. Mitungi inapaswa kuhifadhiwa katika eneo lenye uingizaji hewa mzuri. Hakuna uvujaji unapaswa kuvumiliwa. Vifaa vya kinga vinavyofaa (masks ya gesi au vifaa vya kupumua) vinapaswa kutumika.

                                                  Gesi ajizi. Gesi kama vile argon, dioksidi kaboni, heliamu na nitrojeni hutumiwa sana kama anga za kinga ili kuzuia athari zisizohitajika katika kulehemu, mimea ya kemikali, kazi za chuma na kadhalika. Gesi hizi hazijaainishwa kuwa hatari, na aksidenti mbaya huenda zikatokea kwa sababu oksijeni pekee ndiyo inayoweza kutegemeza uhai.

                                                  Wakati mchanganyiko wowote wa gesi au gesi huondoa hewa ili angahewa ya kupumua iwe na upungufu wa oksijeni, kuna hatari ya kukosa hewa. Kupoteza fahamu au kifo kunaweza kutokea haraka sana kunapokuwa na oksijeni kidogo au hakuna, na hakuna athari ya onyo.

                                                  Nafasi zilizofungwa ambapo angahewa ya kupumua ina upungufu wa oksijeni lazima iwe na hewa ya kutosha kabla ya kuingia. Wakati vifaa vya kupumua vinatumiwa, mtu anayeingia lazima awe chini ya usimamizi. Vifaa vya kupumua lazima vitumike hata katika shughuli za uokoaji. Masks ya kawaida ya gesi haitoi ulinzi dhidi ya upungufu wa oksijeni. Tahadhari sawa lazima izingatiwe na mitambo mikubwa, ya kudumu ya kuzima moto, ambayo mara nyingi ni moja kwa moja, na wale ambao wanaweza kuwepo katika maeneo hayo wanapaswa kuonywa juu ya hatari.

                                                  Kujaza silinda. Kujaza silinda kunahusisha uendeshaji wa compressors high-shinikizo au pampu kioevu. Pampu zinaweza kufanya kazi na vimiminiko vya cryogenic (joto la chini sana). Vituo vya kujaza vinaweza pia kujumuisha mizinga mikubwa ya uhifadhi wa gesi kioevu katika hali iliyoshinikizwa na/au yenye friji kwa kina.

                                                  Kijazaji cha gesi kinapaswa kuangalia kwamba mitungi iko katika hali inayokubalika kwa kujaza, na inapaswa kujaza gesi sahihi kwa si zaidi ya kiasi kilichoidhinishwa au shinikizo. Vifaa vya kujaza vinapaswa kuundwa na kupimwa kwa shinikizo iliyotolewa na aina ya gesi, na kulindwa na valves za usalama. Mahitaji ya usafi na nyenzo kwa huduma ya oksijeni lazima izingatiwe kwa uangalifu. Wakati wa kujaza gesi zinazowaka au zenye sumu, tahadhari maalum inapaswa kutolewa kwa usalama wa waendeshaji. Mahitaji ya msingi ni uingizaji hewa mzuri pamoja na vifaa na mbinu sahihi.

                                                  Mitungi ambayo imechafuliwa na gesi au vimiminika vingine na wateja ni hatari maalum. Silinda zisizo na shinikizo la mabaki zinaweza kusafishwa au kuhamishwa kabla ya kujazwa. Uangalifu maalum unapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba mitungi ya gesi ya matibabu ni bure kutoka kwa jambo lolote la madhara.

                                                  usafirishaji. Usafiri wa ndani unaelekea kuwa makini zaidi kupitia matumizi ya lori za kuinua uma na kadhalika. Mitungi inapaswa kusafirishwa tu ikiwa na kofia na kulindwa dhidi ya kuanguka kutoka kwa magari. Silinda haipaswi kuangushwa kutoka kwa lori moja kwa moja hadi ardhini. Kwa kuinua na korongo, matako ya kuinua yanafaa kutumika. Vifaa vya kuinua sumaku au kofia zilizo na nyuzi zisizo na uhakika hazipaswi kutumika kwa kuinua mitungi.

                                                  Wakati mitungi inapowekwa kwenye vifurushi vikubwa, uangalifu mkubwa unapaswa kuchukuliwa ili kuepuka matatizo kwenye viunganisho. Hatari yoyote itaongezeka kwa sababu ya kiasi kikubwa cha gesi inayohusika. Ni mazoezi mazuri kugawanya vitengo vikubwa katika sehemu na kuweka valvu za kufunga mahali ambapo zinaweza kuendeshwa katika dharura yoyote.

                                                  Ajali zinazotokea mara kwa mara katika utunzaji na usafirishaji wa mitungi ni majeraha yanayosababishwa na mitungi migumu, mizito na ngumu kushika. Viatu vya usalama vinapaswa kuvaliwa. Trolleys inapaswa kutolewa kwa usafiri mrefu wa mitungi moja.

                                                  Katika kanuni za usafiri wa kimataifa, gesi zilizoshinikizwa zinaainishwa kama bidhaa hatari. Nambari hizi hutoa maelezo kuhusu gesi zinazoweza kusafirishwa, mahitaji ya silinda, shinikizo linaloruhusiwa, kuweka alama na kadhalika.

                                                  Utambulisho wa yaliyomo. Mahitaji muhimu zaidi kwa utunzaji salama wa gesi zilizoshinikizwa ni kitambulisho sahihi cha maudhui ya gesi. Kupiga chapa, kuweka lebo, kuweka alama na kuashiria rangi ni njia zinazotumika kwa kusudi hili. Mahitaji fulani ya kuweka alama yanazingatiwa katika viwango vya Shirika la Kimataifa la Kuweka Viwango (ISO). Uwekaji alama wa rangi wa mitungi ya gesi ya matibabu hufuata viwango vya ISO katika nchi nyingi. Rangi sanifu pia hutumiwa katika nchi nyingi kwa gesi zingine, lakini hii sio kitambulisho cha kutosha. Mwishowe ni neno lililoandikwa tu linaweza kuzingatiwa kama uthibitisho wa yaliyomo kwenye silinda.

                                                  Viwango vya valves sanifu. Matumizi ya plagi ya valve sanifu kwa gesi fulani au kikundi cha gesi hupunguza sana nafasi ya kuunganisha mitungi na vifaa vinavyotengenezwa kwa gesi tofauti. Adapta kwa hivyo hazipaswi kutumiwa, kwani hii inaweka kando hatua za usalama. Zana za kawaida tu na hakuna nguvu nyingi zinapaswa kutumika wakati wa kufanya miunganisho.

                                                  Mazoezi Salama kwa Watumiaji

                                                  Utumiaji salama wa gesi zilizobanwa unajumuisha kutumia kanuni za usalama zilizoainishwa katika sura hii na Kanuni za Utendaji za ILO. Usalama katika Matumizi ya Kemikali Kazini (ILO 1993). Hili haliwezekani isipokuwa mtumiaji awe na ujuzi fulani wa kimsingi wa gesi na vifaa ambavyo anashughulikia. Kwa kuongezea, mtumiaji anapaswa kuchukua tahadhari zifuatazo:

                                                   • Mitungi ya gesi inapaswa kutumika tu kwa madhumuni ambayo yamekusudiwa na sio kama rollers au vifaa vya kazi.
                                                   • Mitungi inapaswa kuhifadhiwa na kushughulikiwa kwa njia ambayo nguvu zao za mitambo hazipunguki (kwa mfano, kwa kutu kali, dents kali, kupunguzwa na kadhalika).
                                                   • Mitungi inapaswa kuondolewa kutoka kwa moto au joto kali.
                                                   • Nambari tu ya lazima ya mitungi ya gesi inapaswa kuwekwa katika maeneo ya kazi au majengo ya ulichukua. Ni vyema ziwekwe karibu na milango na si katika njia za dharura za kutoroka au maeneo magumu kufikia.
                                                   • Mitungi yoyote ambayo imeonekana kwa moto inapaswa kuonyeshwa wazi na kurudi kwa kujaza (mmiliki), kwani mitungi inaweza kuwa na brittle au kupoteza nguvu zao.
                                                   • Mitungi inapaswa kuhifadhiwa mahali penye hewa ya kutosha, mbali na mvua au theluji na hifadhi yoyote inayoweza kuwaka.
                                                   • Mitungi inayotumika inapaswa kulindwa dhidi ya kuanguka.
                                                   • Maudhui ya gesi yanapaswa kutambuliwa vyema kabla ya matumizi.
                                                   • Maandiko na maagizo yanapaswa kusomwa kwa uangalifu.
                                                   • Mitungi inapaswa kuunganishwa tu kwa vifaa vilivyokusudiwa kwa huduma fulani.
                                                   • Viunganisho vinapaswa kuwekwa safi na kwa utaratibu mzuri; hali yao inapaswa kuchunguzwa mara kwa mara.
                                                   • Zana nzuri (kwa mfano, urefu wa kawaida, wrenches zisizobadilika) zinapaswa kutumika.
                                                   • Vifunguo vya valve vilivyolegea vinapaswa kuachwa mahali wakati silinda inatumika.
                                                   • Valves zinapaswa kufungwa wakati mitungi haitumiki.
                                                   • Silinda au vifaa vilivyounganishwa vinapaswa kuondolewa kutoka kwa nafasi zilizofungwa wakati hazitumiki (hata wakati wa mapumziko mafupi).
                                                   • Anga inapaswa kuchunguzwa kwa maudhui ya oksijeni na, ikiwa inawezekana, kwa gesi zinazowaka kabla ya nafasi zilizofungwa kuingizwa na wakati wa muda mrefu wa kazi.
                                                   • Inapaswa kukumbushwa katika akili kwamba gesi nzito inaweza kuzingatia katika maeneo ya chini na kwamba inaweza kuwa vigumu kuondoa kwa uingizaji hewa.
                                                   • Mitungi inapaswa kulindwa dhidi ya uchafuzi kutoka kwa vifaa vya shinikizo, kwani kurudi nyuma kwa gesi zingine kunaweza kusababisha ajali mbaya. Vali sahihi zisizo za kurudi, mipangilio ya kuzuia-na-damu na kadhalika inapaswa kutumika.
                                                   • Mitungi tupu inapaswa kurejeshwa kwa kichungi na valves zimefungwa na kofia mahali. Shinikizo kidogo la mabaki linapaswa kuachwa kila wakati kwenye silinda ili kuzuia uchafuzi wa hewa na unyevu.
                                                   • Kijazaji kinapaswa kuarifiwa kuhusu mitungi yoyote yenye kasoro.
                                                   • Acetylene inapaswa kutumika tu kwa shinikizo lililopunguzwa kwa usahihi.
                                                   • Vizuia moto vinapaswa kutumika tu katika mistari ya asetilini ambapo asetilini inatumiwa na hewa iliyobanwa au oksijeni.
                                                   • Vizima moto na glavu za kulinda joto zinapaswa kupatikana na vifaa vya kulehemu vya gesi.
                                                   • Mitungi ya gesi ya kioevu inapaswa kuhifadhiwa na kutumika katika nafasi ya wima.
                                                   • Gesi zenye sumu na zenye muwasho, kama vile klorini, zinapaswa kushughulikiwa tu na waendeshaji walio na ujuzi na vifaa vya usalama binafsi.
                                                   • Silinda zisizojulikana hazipaswi kuwekwa kwenye hisa. Ufungaji usiobadilika, na mitungi ya gesi iliyounganishwa katika vituo tofauti vya gesi, ni salama zaidi ambapo gesi hutumiwa mara kwa mara.

                                                                             

                                                                            Back

                                                                            Jumamosi, Februari 19 2011 01: 50

                                                                            Usafi wa Maabara


                                                                            Mfiduo wa kazini kwa kemikali hatari katika maabara 1990 OSHA Laboratory Standard 29 CFR 1910.1450

                                                                            Maelezo yafuatayo ya mpango wa usafi wa kemikali wa maabara yanalingana na Sehemu (e:1-4), Mpango Mkuu wa Usafi wa Kemikali, wa Kiwango cha Maabara ya OSHA ya 1990. Mpango huu unapaswa kupatikana kwa urahisi kwa wafanyikazi na wawakilishi wa wafanyikazi.Mpango wa usafi wa kemikali utajumuisha kila moja ya vipengele vifuatavyo na itaonyesha hatua maalum ambazo mwajiri atachukua ili kuhakikisha ulinzi wa mfanyakazi wa maabara:

                                                                            1. Kusimamia taratibu za uendeshaji zinazohusiana na masuala ya usalama na afya kufuatwa wakati kazi ya maabara inahusisha matumizi ya kemikali hatari;
                                                                            2. Vigezo ambavyo mwajiri atatumia kuamua na kutekeleza hatua za udhibiti ili kupunguza mfiduo wa wafanyikazi kwa kemikali hatari, ikijumuisha udhibiti wa uhandisi, matumizi ya vifaa vya kinga ya kibinafsi na mazoea ya usafi; umakini maalum utatolewa kwa uteuzi wa hatua za udhibiti wa kemikali ambazo zinajulikana kuwa hatari sana;
                                                                            3. Sharti kwamba vifuniko vya moshi na vifaa vingine vya kinga vinafanya kazi ipasavyo, na hatua mahususi zitakazochukuliwa ili kuhakikisha utendakazi mzuri na wa kutosha wa vifaa hivyo;
                                                                            4. Masharti ya taarifa na mafunzo ya mfanyakazi kama ilivyoelezwa [mahali pengine katika mpango huu];
                                                                            5. Mazingira ambayo operesheni fulani ya maabara, utaratibu au shughuli itahitaji idhini ya awali kutoka kwa mwajiri au mteule wa mwajiri kabla ya utekelezaji;
                                                                            6. Masharti ya mashauriano ya matibabu na mitihani ya matibabu...;
                                                                            7. Uteuzi wa wafanyakazi wanaohusika na utekelezaji wa mpango wa usafi wa kemikali, ikiwa ni pamoja na kazi ya afisa wa usafi wa kemikali na, ikiwa inafaa, kuanzishwa kwa kamati ya usafi wa kemikali; na
                                                                            8. Utoaji wa ulinzi wa ziada wa mfanyakazi kwa kazi na dutu hatari. Hizi ni pamoja na "chagua kansa", sumu ya uzazi na vitu ambavyo vina kiwango cha juu cha sumu kali. Uangalifu maalum utazingatiwa kwa masharti yafuatayo, ambayo yatajumuishwa pale inapofaa:

                                                                             (a) kuanzishwa kwa eneo lililotengwa;

                                                                             (b) matumizi ya vifaa vya kuzuia kama vile vifuniko vya moshi au masanduku ya glavu;

                                                                             (c) taratibu za uondoaji salama wa taka zilizoambukizwa; na

                                                                             (d) taratibu za kuondoa uchafuzi. 

                                                                            Mwajiri atapitia na kutathmini ufanisi wa mpango wa usafi wa kemikali angalau kila mwaka na kuisasisha inapohitajika.


                                                                            Kuanzisha Maabara salama na yenye Afya

                                                                            Maabara inaweza tu kuwa salama na ya usafi ikiwa mazoea ya kazi na taratibu zinazofuatwa hapo ni salama na za usafi. Vitendo kama hivyo vinakuzwa kwa kutoa kwanza wajibu na mamlaka ya usalama wa maabara na usafi wa kemikali kwa afisa wa usalama wa maabara ambaye, pamoja na kamati ya usalama ya wafanyakazi wa maabara, huamua ni kazi gani zinazopaswa kutekelezwa na kugawa jukumu la kutekeleza kila moja yao.

                                                                            Kazi mahususi za kamati ya usalama ni pamoja na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa maabara na muhtasari wa matokeo katika ripoti iliyowasilishwa kwa afisa wa usalama wa maabara. Ukaguzi huu unafanywa ipasavyo kwa orodha. Kipengele kingine muhimu cha usimamizi wa usalama ni ukaguzi wa mara kwa mara wa vifaa vya usalama ili kuhakikisha kuwa vifaa vyote viko katika mpangilio mzuri wa kufanya kazi na katika maeneo maalum. Kabla ya hili kufanyika, hesabu ya kila mwaka ya vifaa vyote vya usalama lazima ifanywe; hii inajumuisha maelezo mafupi, ikijumuisha ukubwa au uwezo na mtengenezaji. Hakuna umuhimu mdogo ni hesabu ya nusu mwaka ya kemikali zote za maabara, ikiwa ni pamoja na bidhaa za wamiliki. Hizi zinapaswa kuainishwa katika vikundi vya dutu zinazofanana na kemikali na pia kuainishwa kulingana na hatari yao ya moto. Uainishaji mwingine muhimu wa usalama unategemea kiwango cha hatari inayohusiana na dutu, kwa kuwa matibabu ambayo dutu inapokea yanahusiana moja kwa moja na madhara ambayo inaweza kusababisha na urahisi wa uharibifu. Kila kemikali huwekwa katika mojawapo ya madarasa matatu ya hatari yaliyochaguliwa kwa misingi ya kambi kulingana na utaratibu wa ukubwa wa hatari inayohusika; wao ni:

                                                                            1. vitu vya hatari vya kawaida
                                                                            2. vitu vya hatari kubwa
                                                                            3. nyenzo hatari sana.

                                                                             

                                                                            Dutu za hatari za kawaida ni zile ambazo zinadhibitiwa kwa urahisi, zinajulikana kwa wafanyikazi wa maabara na hazina hatari isiyo ya kawaida. Darasa hili ni kati ya vitu visivyo na madhara kama vile sodium bicarbonate na sucrose hadi asidi ya sulfuriki iliyokolea, ethilini glikoli na pentane.

                                                                            Dutu zenye hatari kubwa huleta hatari kubwa zaidi kuliko hatari za kawaida. Zinahitaji utunzaji maalum au, wakati mwingine, ufuatiliaji, na kuwasilisha hatari kubwa ya moto au mlipuko au hatari kali za kiafya. Katika kundi hili kuna kemikali zinazounda misombo ya kulipuka isiyo imara kwenye msimamo (kwa mfano, hidroperoksidi inayoundwa na etha) au vitu ambavyo vina sumu kali (kwa mfano, floridi ya sodiamu, ambayo ina sumu ya mdomo ya 57 mg / kg katika panya), au ambayo ina sumu kali. sumu sugu kama vile kusababisha kansa, mutajeni au teratojeni. Dawa katika kundi hili mara nyingi huwa na aina ya hatari kama zile za kundi linalofuata. Tofauti ni moja ya daraja-wale walio katika kundi la 3, nyenzo za hatari sana, zina kiwango kikubwa cha hatari, au mpangilio wao wa ukubwa ni mkubwa zaidi, au madhara mabaya yanaweza kutolewa kwa urahisi zaidi.

                                                                            Nyenzo hatari sana, zisiposhughulikiwa kwa usahihi, zinaweza kusababisha ajali mbaya na kusababisha jeraha mbaya, kupoteza maisha au uharibifu mkubwa wa mali. Tahadhari kubwa lazima itolewe katika kukabiliana na dutu hizi. Mifano ya darasa hili ni nikeli tetracarbonyl (kioevu tete, chenye sumu kali, mvuke wake ambao umekuwa hatari katika viwango vya chini kama 1 ppm) na triethylaluminium (kioevu ambacho huwaka moja kwa moja inapokaribia hewa na humenyuka kwa mlipuko na maji).

                                                                            Moja ya kazi muhimu zaidi za kamati ya usalama ni kuandika hati ya kina kwa ajili ya maabara, mpango wa usalama wa maabara na usafi wa kemikali, ambayo inaelezea kikamilifu sera yake ya usalama na taratibu za kawaida za kufanya shughuli za maabara na kutimiza majukumu ya udhibiti; haya ni pamoja na miongozo ya kufanya kazi na dutu ambazo zinaweza kuanguka katika aina zozote tatu za hatari, kukagua vifaa vya usalama, kukabiliana na kumwagika kwa kemikali, sera ya taka za kemikali, viwango vya ubora wa hewa wa maabara na utunzaji wowote wa kumbukumbu unaohitajika na viwango vya udhibiti. Mpango wa usalama wa maabara na usafi wa kemikali lazima uhifadhiwe kwenye maabara au lazima ufikiwe kwa urahisi na wafanyikazi wake. Vyanzo vingine vya taarifa zilizochapishwa ni pamoja na: karatasi za taarifa za kemikali (pia huitwa karatasi za data za usalama wa nyenzo, MSDS), mwongozo wa usalama wa maabara, taarifa za sumu na taarifa za hatari ya moto. Hesabu ya kemikali za maabara na orodha tatu zinazohusiana na derivative (uainishaji wa kemikali kulingana na darasa la kemikali, darasa la usalama wa moto na digrii tatu za hatari) lazima pia zihifadhiwe pamoja na data hizi.

                                                                            Mfumo wa faili kwa rekodi za shughuli zinazohusiana na usalama pia inahitajika. Sio lazima faili hii iwe kwenye maabara au ipatikane mara moja kwa wafanyikazi wa maabara. Rekodi hizo ni za matumizi ya wafanyikazi wa maabara ambao husimamia usalama wa maabara na usafi wa kemikali na kwa usomaji wa wakaguzi wa wakala wa udhibiti. Kwa hivyo inapaswa kupatikana kwa urahisi na kusasishwa. Inashauriwa kuwa faili ihifadhiwe nje ya maabara ili kupunguza uwezekano wa uharibifu wake katika tukio la moto. Nyaraka zilizo kwenye faili zinapaswa kujumuisha: rekodi za ukaguzi wa maabara na kamati ya usalama, rekodi za ukaguzi na wakala wowote wa udhibiti wa ndani ikiwa ni pamoja na idara za moto na mashirika ya serikali na shirikisho, rekodi zinazohusika na utupaji wa taka hatari, kumbukumbu za ushuru unaotozwa kwa madarasa anuwai ya taka hatari. , inapohitajika, nakala ya pili ya hesabu ya kemikali za maabara, na nakala za nyaraka nyingine muhimu zinazohusika na kituo na wafanyakazi wake (kwa mfano, kumbukumbu za mahudhurio ya wafanyakazi katika vikao vya usalama vya maabara vya kila mwaka).

                                                                            Sababu za Ugonjwa na Majeraha katika Maabara

                                                                            Hatua za kuzuia kuumia kwa kibinafsi, ugonjwa na wasiwasi ni sehemu muhimu ya mipango ya uendeshaji wa kila siku wa maabara inayoendeshwa vizuri. Watu ambao wameathiriwa na hali mbaya na mbaya katika maabara sio tu wale wanaofanya kazi katika maabara hiyo lakini pia wafanyikazi wa jirani na wale wanaotoa huduma za mitambo na uhifadhi. Kwa kuwa majeraha ya kibinafsi katika maabara hutokana kwa kiasi kikubwa na mawasiliano yasiyofaa kati ya kemikali na watu, kuchanganya kusikofaa kwa kemikali au usambazaji usiofaa wa nishati kwa kemikali, kulinda afya kunahusisha kuzuia mwingiliano huo usiofaa. Hii, kwa upande wake, inamaanisha kufungia kemikali ipasavyo, kuzichanganya vizuri na kudhibiti kwa karibu nishati inayotolewa kwao. Aina kuu za majeraha ya kibinafsi katika maabara ni sumu, kuchomwa kwa kemikali na majeraha yanayotokana na moto au milipuko. Moto na milipuko ni chanzo cha kuchomwa kwa mafuta, michubuko, mtikiso na madhara mengine makubwa ya mwili.

                                                                            Mashambulizi ya kemikali kwenye mwili. Mashambulizi ya kemikali hufanyika wakati sumu huingizwa ndani ya mwili na kuingilia kazi yake ya kawaida kupitia usumbufu wa kimetaboliki au mifumo mingine. Kuungua kwa kemikali, au uharibifu mkubwa wa tishu, kwa kawaida hutokea kwa kugusana na asidi kali au alkali kali. Nyenzo zenye sumu ambazo zimeingia mwilini kwa kunyonya kupitia ngozi, macho au utando wa mucous, kwa kumeza au kwa kuvuta pumzi, zinaweza kusababisha sumu ya utaratibu, kwa kawaida kwa kuenea kupitia mfumo wa mzunguko.

                                                                            Sumu ni ya aina mbili za jumla - papo hapo na sugu. Sumu ya papo hapo ina sifa ya athari mbaya zinazoonekana wakati au moja kwa moja baada ya kufichuliwa mara moja kwa dutu yenye sumu. Sumu ya muda mrefu huonekana tu baada ya kupita kwa muda, ambayo inaweza kuchukua wiki, miezi, miaka au hata miongo. Sumu sugu inasemekana kutokea wakati kila moja ya masharti haya yametimizwa: mwathirika lazima awe amekabiliwa na mfiduo mwingi kwa muda mrefu na kwa kiasi kikubwa cha kimetaboliki cha sumu sugu.

                                                                            Kuungua kwa kemikali, kwa kawaida hutokea wakati babuzi kioevu kikimwagika au kunyunyiziwa kwenye ngozi au machoni, pia hutokea wakati tishu hizo zinapogusana na yabisi babuzi, kuanzia ukubwa wa vumbi la unga hadi fuwele kubwa kiasi, au kwa vimiminiko babuzi vikitawanywa kwenye udongo. hewa kama ukungu, au yenye gesi babuzi kama vile kloridi hidrojeni. Mirija ya kikoromeo, mapafu, ulimi, koo na epigloti pia inaweza kushambuliwa na kemikali babuzi katika hali ya gesi, kimiminika au kigumu. Kemikali zenye sumu pia, bila shaka, zinaweza kuletwa ndani ya mwili katika mojawapo ya hali hizi tatu za kimwili, au kwa namna ya vumbi au ukungu.

                                                                            Kujeruhiwa kwa moto au milipuko. Mioto au milipuko yote miwili inaweza kusababisha kuungua kwa mafuta. Baadhi ya majeraha yanayosababishwa na milipuko, hata hivyo, ni tabia yao hasa; ni majeraha yanayotokana na nguvu ya mshtuko wa mlipuko wenyewe au kwa athari zake kama vile vipande vya glasi kurushwa hewani, na kusababisha upotezaji wa vidole au miguu katika kesi ya kwanza, au michubuko ya ngozi au kupoteza uwezo wa kuona, katika kesi ya pili.

                                                                            Majeraha ya maabara kutoka kwa vyanzo vingine. Aina ya tatu ya majeraha yanaweza kusababishwa na si kwa mashambulizi ya kemikali au mwako. Badala yake, hutokezwa na mseto wa vyanzo vingine vyote—mitambo, umeme, vyanzo vya mwanga vyenye nguvu nyingi (ultraviolet na leza), michomo ya joto kutoka kwenye nyuso zenye joto, mlipuko wa ghafla wa vyombo vya kemikali vya kioo vilivyofungwa skrubu kutokana na mkusanyiko usiotarajiwa wa shinikizo la juu la gesi ya ndani na michubuko kutoka kwenye kingo zenye ncha kali za mirija mipya ya kioo iliyovunjika. Miongoni mwa vyanzo vikali vya kuumia kwa asili ya mitambo ni mitungi mirefu, yenye shinikizo la juu ya gesi inayozunguka na kuanguka kwenye sakafu. Vipindi vile vinaweza kuumiza miguu na miguu; kwa kuongeza, ikiwa shina la silinda litavunjika wakati wa kuanguka, silinda ya gesi, inayoendeshwa na kutoroka kwa kasi, kubwa, isiyodhibitiwa ya gesi, inakuwa kombora la mauti, lisiloelekezwa, chanzo cha uwezekano wa madhara makubwa zaidi, yaliyoenea zaidi.

                                                                            Kuzuia Kuumiza

                                                                            Vipindi vya usalama na usambazaji wa habari. Uzuiaji wa majeraha, unaotegemea utendaji wa shughuli za maabara kwa njia salama na ya busara, kwa upande wake, inategemea wafanyikazi wa maabara wanaopewa mafunzo ya mbinu sahihi ya maabara. Ingawa wamepokea baadhi ya mafunzo haya katika elimu yao ya shahada ya kwanza na wahitimu, ni lazima iongezwe na kuimarishwa na vipindi vya usalama vya maabara vya mara kwa mara. Vikao hivyo, ambavyo vinapaswa kusisitiza kuelewa misingi ya kimwili na ya kibaolojia ya mazoezi salama ya maabara, itawawezesha wafanyakazi wa maabara kukataa taratibu zinazotiliwa shaka kwa urahisi na kuchagua mbinu sahihi za kiufundi kama jambo la kawaida. Vikao hivyo pia vinapaswa kuwafahamisha wafanyakazi wa maabara aina za data zinazohitajika kuunda taratibu salama na vyanzo vya taarifa hizo.

                                                                            Wafanyikazi lazima pia wapewe ufikiaji tayari, kutoka kwa vituo vyao vya kazi, hadi habari muhimu za usalama na kiufundi. Nyenzo hizo zinapaswa kujumuisha miongozo ya usalama wa maabara, karatasi za habari za kemikali na taarifa za sumu na hatari ya moto.

                                                                            Kuzuia sumu na kuchoma kemikali. Kuungua kwa sumu na kemikali kuna sifa ya kawaida—maeneo manne sawa ya kuingia au kushambuliwa: (1) ngozi, (2) macho, (3) mdomo hadi tumbo hadi kwenye utumbo na (4) pua kwenye mirija ya kikoromeo kwenye mapafu. Kinga ni kufanya tovuti hizi zisifikiwe na vitu vyenye sumu au babuzi. Hii inafanywa kwa kuweka kizuizi kimoja au zaidi za kimwili kati ya mtu anayepaswa kulindwa na dutu ya hatari au kwa kuhakikisha kwamba hewa iliyoko ya maabara haijachafuliwa. Taratibu zinazotumia mbinu hizi ni pamoja na kufanya kazi nyuma ya ngao ya usalama au kutumia kofia ya mafusho, au kutumia mbinu zote mbili. Matumizi ya sanduku la glavu, bila shaka, yenyewe hutoa ulinzi mara mbili. Kupunguza jeraha, iwapo kuna uchafuzi wa tishu hutokea, hufanywa kwa kuondoa uchafu wenye sumu au babuzi haraka na kabisa iwezekanavyo.

                                                                            Kuzuia sumu kali na kuchomwa kwa kemikali tofauti na kuzuia sumu ya muda mrefu. Ingawa mbinu ya msingi ya kutengwa kwa dutu hatari kutoka kwa mtu anayepaswa kulindwa ni sawa katika kuzuia sumu kali, kuchomwa kwa kemikali na sumu ya muda mrefu, matumizi yake lazima yawe tofauti kwa kiasi fulani katika kuzuia sumu ya muda mrefu. Ingawa sumu kali na kuchomwa kwa kemikali kunaweza kulinganishwa na shambulio kubwa katika vita, sumu ya kudumu ina sehemu ya kuzingirwa. Kwa kawaida huzalishwa na viwango vya chini sana, vikitoa ushawishi wao kupitia mfiduo mwingi kwa muda mrefu, athari zake huonekana polepole na kwa siri kupitia hatua endelevu na ya hila. Hatua ya kurekebisha inahusisha ama kugundua kwanza kemikali inayoweza kusababisha sumu ya muda mrefu kabla ya dalili zozote za kimwili kuonekana, au kutambua kipengele kimoja au zaidi cha usumbufu wa mfanyakazi wa maabara kama pengine dalili za kimwili zinazohusiana na sumu ya muda mrefu. Ikiwa sumu ya muda mrefu inashukiwa, tahadhari ya matibabu inapaswa kutafutwa mara moja. Wakati sumu ya muda mrefu inapatikana kwenye mkusanyiko unaozidi kiwango kinachoruhusiwa, au hata inakaribia, hatua lazima zichukuliwe ama kuondokana na dutu hiyo au, angalau, kupunguza mkusanyiko wake kwa kiwango salama. Kinga dhidi ya sumu sugu mara nyingi huhitaji vifaa vya kujikinga vitumike kwa siku nzima au sehemu kubwa ya kazi; hata hivyo, kwa sababu za faraja, matumizi ya sanduku la glavu au kifaa cha kupumua cha kujitegemea (SCBA) si mara zote kinachowezekana.

                                                                            Ulinzi dhidi ya sumu au kuchoma kemikali. Kinga dhidi ya uchafuzi wa ngozi na kioevu fulani chenye ulikaji au kigumu kilichotawanyika chenye sumu kinachopeperuka hewani ni bora zaidi kwa kutumia glavu za usalama na aproni ya maabara iliyotengenezwa kwa mpira wa asili au sintetiki au polima. Neno linalofaa hapa linachukuliwa kuwa na maana ya nyenzo ambayo haijayeyushwa, haijavimba wala haijashambuliwa kwa njia nyingine yoyote na dutu ambayo ni lazima imudu ulinzi, wala haipaswi kupenyeza kwenye dutu. Utumiaji wa ngao ya usalama kwenye benchi ya maabara iliyounganishwa kati ya vifaa ambavyo kemikali hupashwa, kuathiriwa au kuyeyushwa na anayejaribu ni kinga zaidi dhidi ya kuchomwa na kemikali na sumu kupitia uchafuzi wa ngozi. Kwa kuwa kasi ambayo babuzi au sumu huosha kutoka kwa ngozi ni jambo muhimu katika kuzuia au kupunguza uharibifu ambao vitu hivi vinaweza kusababisha, bafu ya usalama, ambayo iko kwenye maabara, ni sehemu muhimu ya vifaa vya usalama.

                                                                            Macho yanalindwa vyema dhidi ya vimiminika vilivyomwagika kwa miwani ya usalama au ngao za uso. Vichafuzi vinavyopeperuka hewani, pamoja na gesi na mivuke, hujumuisha vitu vikali na vimiminika vinapopatikana katika hali ya kugawanywa vyema kama vumbi au ukungu. Hizi huzuiliwa kwa ufanisi zaidi na macho kwa kufanya shughuli katika kofia ya moshi au sanduku la glavu, ingawa miwani ya miwani inamudu ulinzi fulani dhidi yao. Ili kumudu ulinzi wa ziada wakati kofia inatumiwa, miwani inaweza kuvaliwa. Uwepo wa chemchemi za kuosha macho zinazofikika kwa urahisi katika maabara mara nyingi utaondoa, na kwa hakika, angalau, utapunguza uharibifu wa macho kupitia kuchafuliwa na babuzi au sumu.

                                                                            Njia ya mdomo hadi tumbo hadi matumbo kawaida huunganishwa na sumu badala ya kushambuliwa na vitu vya kutu. Wakati vitu vyenye sumu vimemezwa, kwa kawaida hutokea bila kujua kupitia uchafuzi wa kemikali wa vyakula au vipodozi. Vyanzo vya uchafuzi huo ni vyakula vilivyohifadhiwa kwenye friji na kemikali, vyakula na vinywaji vinavyotumiwa kwenye maabara, au lipstick iliyohifadhiwa au kupakwa maabara. Kuzuia sumu ya aina hii hufanywa kwa kuepuka mazoea yanayojulikana kusababisha; hii inawezekana tu wakati jokofu zitakazotumika kwa chakula pekee, na nafasi ya kulia chakula nje ya maabara, inapopatikana.

                                                                            Pua hadi kwenye mirija ya kikoromeo hadi kwenye mapafu, au njia ya upumuaji, ya sumu na michomo ya kemikali hushughulika pekee na vitu vinavyopeperuka hewani, iwe gesi, mivuke, vumbi au ukungu. Nyenzo hizi zinazopeperuka hewani zinaweza kuhifadhiwa kutokana na mifumo ya upumuaji ya watu ndani na nje ya maabara kwa mazoea yanayofanana ya: (1) kuzuia shughuli ambazo ama zinatumia au kuzitoa kwenye kifuniko cha mafusho (2) kurekebisha usambazaji wa hewa wa maabara ili hewa inabadilishwa mara 10 hadi 12 kwa saa na (3) kuweka shinikizo la hewa la maabara kuwa hasi kwa heshima na ile ya korido na vyumba vinavyoizunguka. Operesheni za kutoa mafusho au vumbi zinazohusisha vipande vikubwa vya vifaa au vyombo vyenye ukubwa wa ngoma ya lita 218, ambazo ni kubwa sana haziwezi kufungwa na kofia ya moshi wa kawaida, zinapaswa kufanywa katika kofia ya kutembea. Kwa ujumla, vipumuaji au SCBA haipaswi kutumiwa kwa shughuli zozote za maabara isipokuwa zile za hali ya dharura.

                                                                            Sumu ya zebaki ya muda mrefu, inayozalishwa na kuvuta pumzi ya mivuke ya zebaki, mara kwa mara hupatikana katika maabara. Inatokea wakati dimbwi la zebaki ambalo limejilimbikiza mahali pa siri-chini ya mbao za sakafu, kwenye droo au kabati-imekuwa ikitoa mvuke kwa muda mrefu wa kutosha kuathiri afya ya wafanyikazi wa maabara. Utunzaji mzuri wa maabara utaepusha tatizo hili. Iwapo chanzo kilichofichwa cha zebaki kinashukiwa, hewa ya maabara lazima ichunguzwe kwa zebaki ama kwa kutumia detector maalum iliyoundwa kwa ajili hiyo au kwa kutuma sampuli ya hewa kwa ajili ya uchambuzi.

                                                                            Kuzuia moto na milipuko na kuzima moto. Sababu kuu ya moto wa maabara ni kuwaka kwa bahati mbaya kwa vinywaji vinavyoweza kuwaka. Kioevu kinachoweza kuwaka kinafafanuliwa, kwa maana ya usalama wa moto, kuwa ni kioevu chenye mwako wa chini ya 36.7 °C. Vyanzo vya kuwasha vinavyojulikana kusababisha aina hii ya moto wa maabara ni pamoja na miali iliyo wazi, nyuso za moto, cheche za umeme kutoka kwa swichi na mota zinazopatikana katika vifaa kama vile vichochezi, friji za aina ya nyumbani na feni za umeme, na cheche zinazotolewa na umeme tuli. Wakati moto wa kioevu kinachowaka hutokea, hufanyika, si katika kioevu yenyewe, lakini juu yake, katika mchanganyiko wa mvuke wake na hewa (wakati mkusanyiko wa mvuke huanguka kati ya mipaka fulani ya juu na ya chini).

                                                                            Kuzuia moto wa maabara kunakamilishwa kwa kuweka mivuke ya vitu vinavyoweza kuwaka kabisa ndani ya vyombo ambavyo vimiminika huwekwa au vifaa ambavyo vinatumika. Iwapo haiwezekani kuzuia mivuke hii kabisa, kiwango chao cha kutoroka kinapaswa kufanywa kuwa cha chini iwezekanavyo na mtiririko wa hewa wenye nguvu unatakiwa kutolewa ili kuufagilia mbali, ili kuweka ukolezi wao wakati wowote chini ya kiwango cha hewa. kupunguza kikomo cha ukolezi muhimu. Hili hufanywa wakati miitikio inayohusisha kioevu inayoweza kuwaka inapoendeshwa kwenye kofia ya mafusho na wakati ngoma za vitu vinavyoweza kuwaka zinapohifadhiwa kwenye makabati ya viyeyusho yenye usalama na kutoa moshi.

                                                                            Zoezi lisilo salama hasa ni kuhifadhi vitu vinavyoweza kuwaka kama vile ethanoli kwenye jokofu la kaya. Jokofu hizi hazitaweka mvuke wa vimiminika vilivyohifadhiwa vinavyoweza kuwaka kutoka kwa cheche za swichi zake, motors na relays. Hakuna vyombo vya kuwaka lazima iwekwe kwenye friji ya aina hii. Hii ni kweli hasa kwa vyombo vilivyo wazi na trei zenye vimiminika vinavyoweza kuwaka. Hata hivyo, hata vitu vinavyoweza kuwaka katika chupa zilizofungwa skrubu, vilivyowekwa katika aina hii ya jokofu, vimesababisha milipuko, labda kwa mvuke unaovuja kupitia muhuri wenye kasoro au kwa kuvunja chupa. Vimiminika vinavyoweza kuwaka vinavyohitaji friji lazima viwekwe tu kwenye friji zisizoweza kulipuka.

                                                                            Chanzo kikubwa cha moto kinachotokea wakati kiasi kikubwa cha kuwaka kinamwagika au kuchujwa kutoka kwenye ngoma moja hadi nyingine ni cheche zinazozalishwa kwa njia ya mkusanyiko wa chaji ya umeme inayozalishwa na maji yanayotembea. Uzalishaji wa cheche wa aina hii unaweza kuzuiwa kwa kutuliza kwa umeme ngoma zote mbili.

                                                                            Mioto mingi ya kemikali na kutengenezea ambayo hutokea kwenye maabara na ni ya ukubwa unaoweza kudhibitiwa, inaweza kuzimwa na ama kaboni dioksidi au kizima moto cha aina ya kemikali kavu. Kizima moto kimoja au zaidi cha kilo 4.5 cha aina yoyote kinapaswa kutolewa kwa maabara, kulingana na saizi yake. Baadhi ya aina maalum za moto huhitaji aina nyingine za mawakala wa kuzimia moto. Moto mwingi wa chuma huzimwa na mchanga au grafiti. Hidridi za chuma zinazoungua zinahitaji grafiti au chokaa cha unga.

                                                                            Nguo zinapochomwa moto kwenye maabara, moto lazima uzimwe haraka ili kupunguza jeraha linalosababishwa na kuchomwa kwa mafuta. Blanketi la kuzima moto lililowekwa ukutani huzima moto kama huo kwa ufanisi. Inaweza kutumika kwa ajili ya kuzima moto bila kusaidiwa na mtu ambaye mavazi yake yanawaka moto. Manyunyu ya usalama pia yanaweza kutumika kuzima moto huu.

                                                                            Kuna vikomo kwa jumla ya ujazo wa vimiminika vinavyoweza kuwaka ambavyo vinaweza kuwekwa kwa usalama katika maabara fulani. Mipaka hiyo, kwa ujumla imeandikwa katika kanuni za moto za mitaa, hutofautiana na hutegemea vifaa vya ujenzi wa maabara na ikiwa ina vifaa vya mfumo wa kuzima moto wa moja kwa moja. Kawaida huwa kati ya lita 55 hadi 135.

                                                                            Gesi asilia mara nyingi hupatikana kutoka kwa idadi ya vali zilizoko kwenye maabara ya kawaida. Hizi ni vyanzo vya kawaida vya uvujaji wa gesi, pamoja na zilizopo za mpira na burners zinazoongoza kutoka kwao. Uvujaji huo, wakati haujagunduliwa mara baada ya kuanza kwao, umesababisha milipuko mikali. Vigunduzi vya gesi, vilivyoundwa ili kuonyesha kiwango cha mkusanyiko wa gesi hewani, vinaweza kutumiwa kutafuta chanzo cha uvujaji huo haraka.

                                                                            Kuzuia majeraha kutoka kwa vyanzo vingine. Madhara kutoka kwa mitungi mirefu ya gesi yenye shinikizo la juu kuanguka, kati ya inayojulikana zaidi katika kundi hili la ajali, inaepukwa kwa urahisi kwa kufunga au kufunga mitungi hii kwa usalama kwenye ukuta au benchi ya maabara na kuweka kofia za silinda kwenye mitungi yote isiyotumiwa na tupu.

                                                                            Majeraha mengi kutoka kwa kingo zilizochongoka za mirija ya glasi iliyovunjika hudumishwa kwa kuvunjika wakati neli inawekwa kwenye kizibo au vizuizi vya mpira. Wao huepukwa kwa kulainisha bomba na glycerol na kulinda mikono na glavu za kazi za ngozi.


                                                                            Kiambatisho A hadi 1910.1450—Mapendekezo ya Baraza la Taifa la Utafiti kuhusu usafi wa kemikali katika maabara (sio lazima)

                                                                            Miongozo ifuatayo kuhusu uingizaji hewa mzuri wa maabara inalingana na taarifa iliyotolewa katika Sehemu ya C. Kituo cha Maabara; 4. Uingizaji hewa - (a) Uingizaji hewa wa jumla wa maabara, Kiambatisho A cha Kiwango cha Maabara ya OSHA ya 1990, 29 CFR 1910.1450.

                                                                            Uingizaji hewa

                                                                            (a) Uingizaji hewa wa jumla wa maabara. Mfumo huu unapaswa: Kutoa chanzo cha hewa kwa ajili ya kupumua na kwa pembejeo kwa vifaa vya ndani vya uingizaji hewa; haipaswi kutegemewa kwa ulinzi kutoka kwa vitu vya sumu iliyotolewa kwenye maabara; hakikisha kuwa hewa ya maabara inabadilishwa kila wakati, kuzuia kuongezeka kwa viwango vya hewa vya vitu vya sumu wakati wa siku ya kazi; mtiririko wa hewa moja kwa moja ndani ya maabara kutoka kwa maeneo yasiyo ya maabara na nje hadi nje ya jengo.

                                                                            (b) Vifuniko. Kifuniko cha maabara chenye futi 2.5 (sentimita 76) za nafasi ya kofia kwa kila mtu kinapaswa kutolewa kwa kila wafanyikazi 2 ikiwa wanatumia muda wao mwingi kufanya kazi na kemikali; kila kofia inapaswa kuwa na kifaa cha ufuatiliaji kinachoendelea ili kuruhusu uthibitisho unaofaa wa utendakazi wa kutosha wa kofia kabla ya matumizi. Ikiwa hii haiwezekani, kazi na vitu vya sumu isiyojulikana inapaswa kuepukwa au aina nyingine za vifaa vya uingizaji hewa vya ndani zinapaswa kutolewa.

                                                                            (c) Vifaa vingine vya ndani vya uingizaji hewa. Kabati za kuhifadhia hewa, vifuniko vya dari, snorkel, n.k. zinapaswa kutolewa inapohitajika. Kila kofia ya dari na snorkel inapaswa kuwa na duct tofauti ya kutolea nje.

                                                                            (d) Maeneo maalum ya kupitisha hewa. Hewa ya kutolea nje kutoka kwa masanduku ya glavu na vyumba vya kutengwa vinapaswa kupitishwa kupitia visusu au matibabu mengine kabla ya kutolewa kwenye mfumo wa kawaida wa kutolea nje. Vyumba vya baridi na vyumba vya joto vinapaswa kuwa na masharti ya kutoroka haraka na kutoroka katika tukio la kushindwa kwa umeme.

                                                                            (e) Marekebisho. Mabadiliko yoyote ya mfumo wa uingizaji hewa yanapaswa kufanywa tu ikiwa upimaji wa kina unaonyesha kuwa ulinzi wa mfanyakazi kutoka kwa vitu vya sumu vya hewa utaendelea kuwa wa kutosha.

                                                                            (f) Utendaji. Kiwango: Mabadiliko ya hewa ya vyumba 4-12/saa kwa kawaida ni uingizaji hewa wa jumla wa kutosha ikiwa mifumo ya kutolea moshi ya ndani kama vile vifuniko itatumika kama njia kuu ya udhibiti.

                                                                            (g) Ubora. Mtiririko wa jumla wa hewa haupaswi kuwa na msukosuko na unapaswa kuwa sawa katika maabara yote, bila kasi ya juu au maeneo tuli; mtiririko wa hewa ndani na ndani ya kofia haipaswi kuwa na msukosuko kupita kiasi; kasi ya uso wa kofia inapaswa kutosha (kawaida 60-100 lf/min) (152-254 cm/min).

                                                                            (h) Tathmini. Ubora na wingi wa uingizaji hewa unapaswa kutathminiwa wakati wa usakinishaji, kufuatiliwa mara kwa mara (angalau kila baada ya miezi 3), na kutathminiwa upya wakati wowote mabadiliko ya uingizaji hewa wa ndani yanapofanywa.


                                                                            Nyenzo Zisizopatana

                                                                            Nyenzo zisizooana ni jozi ya vitu ambavyo, vinapogusana au vikichanganyika, hutoa athari mbaya au inayoweza kudhuru. Wanachama wawili wa jozi zisizolingana wanaweza kuwa jozi ya kemikali au kemikali na nyenzo za ujenzi kama vile kuni au chuma. Kuchanganya au kuwasiliana na nyenzo mbili zisizokubaliana husababisha athari ya kemikali au mwingiliano wa kimwili ambao hutoa kiasi kikubwa cha nishati. Athari mahususi za kudhuru au zinazoweza kudhuru za michanganyiko hii, ambayo hatimaye inaweza kusababisha jeraha kubwa au uharibifu kwa afya, ni pamoja na ukombozi wa kiasi kikubwa cha joto, moto, milipuko, uzalishaji wa gesi inayoweza kuwaka au uzalishaji wa gesi yenye sumu. Kwa kuwa aina nyingi za vitu kawaida hupatikana katika maabara, tukio la kutokubaliana ndani yao ni kawaida kabisa na ni tishio kwa maisha na afya ikiwa hazitashughulikiwa kwa usahihi.

                                                                            Nyenzo zisizopatana hazichanganyikiwi kimakusudi. Mara nyingi, mchanganyiko wao ni matokeo ya kuvunjika kwa wakati huo huo kwa vyombo viwili vya karibu. Wakati mwingine ni athari ya uvujaji au utiririshaji, au matokeo kutoka kwa mchanganyiko wa gesi au mvuke kutoka kwa chupa zilizo karibu. Ingawa katika hali nyingi ambapo jozi ya kutokubaliana huchanganywa, athari mbaya huzingatiwa kwa urahisi, katika angalau tukio moja, sumu sugu isiyoweza kutambulika kwa urahisi huundwa. Hii hutokea kama matokeo ya mmenyuko wa gesi ya formaldehyde kutoka 37% ya formalin yenye kloridi hidrojeni ambayo imetoka kwenye asidi hidrokloriki iliyokolea na kuunda etha kali ya kansajeni bis(kloromethyl). Matukio mengine ya athari zisizoweza kutambulika mara moja ni uzalishaji wa gesi zisizo na harufu, zinazowaka.

                                                                            Kuzuia vitu visivyooani visichanganywe kwa kuvunjika kwa wakati mmoja kwa vyombo vilivyo karibu au kwa kutoroka kwa mvuke kutoka kwa chupa zilizo karibu ni rahisi—vyombo husogezwa mbali. Jozi zisizolingana, hata hivyo, lazima kwanza zitambuliwe; sio vitambulisho vyote hivyo ni rahisi au dhahiri. Ili kupunguza uwezekano wa kupuuza jozi zisizooana, muunganisho wa yasiotangamana unapaswa kuchunguzwa na kuchanganuliwa mara kwa mara ili kupata mtu anayefahamiana na mifano isiyojulikana sana. Kuzuia kemikali kugusana na nyenzo za rafu zisizolingana, kwa njia ya kudondosha au kwa njia ya kupasuka kwa chupa, hufanywa kwa kuweka chupa kwenye trei ya glasi yenye uwezo wa kutosha kushikilia vilivyomo ndani yake.

                                                                             

                                                                            Back

                                                                            Wataalamu wa afya ya kazini kwa ujumla wameegemea safu zifuatazo za mbinu za udhibiti ili kuondoa au kupunguza athari za wafanyikazi: uingizwaji, kutengwa, uingizaji hewa, mazoezi ya kazi, mavazi ya kinga ya kibinafsi na vifaa. Kawaida mchanganyiko wa mbili au zaidi ya mbinu hizi hutumiwa. Ingawa makala hii inazingatia hasa matumizi ya mbinu za uingizaji hewa, mbinu zingine zimejadiliwa kwa ufupi. Hazipaswi kupuuzwa wakati wa kujaribu kudhibiti mfiduo wa kemikali kwa uingizaji hewa.

                                                                            Mtaalamu wa afya ya kazini anapaswa kufikiria kila wakati juu ya dhana ya kipokea njia-chanzo. Mtazamo mkuu unapaswa kuwa juu ya udhibiti kwenye chanzo na udhibiti wa njia lengo la pili. Udhibiti kwa mpokeaji unapaswa kuzingatiwa kuwa chaguo la mwisho. Iwe ni wakati wa kuanza au awamu za usanifu wa mchakato au wakati wa tathmini ya mchakato uliopo, utaratibu wa kudhibiti mfiduo wa vichafuzi vya hewa unapaswa kuanzia kwenye chanzo na kuendelea hadi kwa kipokezi. Kuna uwezekano kwamba mikakati yote au mingi ya udhibiti huu itahitajika kutumika.

                                                                            Kuingia

                                                                            Kanuni ya uingizwaji ni kuondoa au kupunguza hatari kwa kubadilisha nyenzo zisizo na sumu au zenye sumu kidogo au kuunda upya mchakato ili kuondoa utoroshaji wa uchafu mahali pa kazi. Kwa kweli, kemikali mbadala zitakuwa zisizo na sumu au uundaji upya wa mchakato utaondoa kabisa mfiduo. Walakini, kwa kuwa hii haiwezekani kila wakati udhibiti unaofuata katika safu ya juu ya udhibiti unajaribiwa.

                                                                            Kumbuka kwamba uangalifu mkubwa unapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kuwa uingizwaji hausababishi hali ya hatari zaidi. Ingawa lengo hili liko kwenye hatari ya sumu, utendakazi unaoweza kuwaka na kemikali wa vibadala lazima pia uzingatiwe wakati wa kutathmini hatari hii.

                                                                            Kutengwa

                                                                            Kanuni ya kutengwa ni kuondoa au kupunguza hatari kwa kutenganisha mchakato wa kutoa uchafu kutoka kwa mfanyakazi. Hii inakamilishwa kwa kufunga mchakato kabisa au kuuweka katika umbali salama kutoka kwa watu. Hata hivyo, ili kukamilisha hili, mchakato unaweza kuhitaji kuendeshwa na/au kudhibitiwa kwa mbali. Kutengwa ni muhimu sana kwa kazi zinazohitaji wafanyikazi wachache na wakati udhibiti wa njia zingine ni ngumu. Mbinu nyingine ni kufanya shughuli za hatari kwenye zamu ambapo wafanyikazi wachache wanaweza kufichuliwa. Wakati mwingine matumizi ya mbinu hii haiondoi mfiduo lakini hupunguza idadi ya watu wanaojitokeza.

                                                                            Uingizaji hewa

                                                                            Aina mbili za uingizaji hewa wa kutolea nje hutumiwa kwa kawaida ili kupunguza viwango vya mfiduo wa hewa wa uchafu. Ya kwanza inaitwa uingizaji hewa wa jumla au dilution. Ya pili inajulikana kama udhibiti wa chanzo au uingizaji hewa wa ndani wa kutolea nje (LEV) na itajadiliwa kwa undani zaidi baadaye katika makala haya.

                                                                            Aina hizi mbili za uingizaji hewa wa kutolea nje hazipaswi kuchanganyikiwa na uingizaji hewa wa faraja, ambao lengo kuu ni kutoa kiasi kilichopimwa cha hewa ya nje kwa kupumua na kudumisha hali ya joto na unyevu wa kubuni. Aina mbalimbali za uingizaji hewa zinajadiliwa mahali pengine katika hili Encyclopaedia.

                                                                            Mazoezi ya Kazi

                                                                            Udhibiti wa mazoea ya kazi unajumuisha njia ambazo wafanyikazi hutumia kufanya shughuli na kiwango ambacho wanafuata taratibu sahihi. Mifano ya utaratibu huu wa udhibiti hutolewa katika hili Encyclopaedia popote ambapo michakato ya jumla au maalum inajadiliwa. Dhana za jumla kama vile elimu na mafunzo, kanuni za usimamizi na mifumo ya usaidizi wa kijamii ni pamoja na majadiliano ya umuhimu wa mazoea ya kazi katika kudhibiti udhihirisho.

                                                                            Vifaa vya Kinga ya Kibinafsi

                                                                            Vifaa vya kinga ya kibinafsi (PPE) inachukuliwa kuwa safu ya mwisho ya ulinzi kwa udhibiti wa mfiduo wa wafanyikazi. Inajumuisha matumizi ya ulinzi wa kupumua na mavazi ya kinga. Inatumika mara kwa mara pamoja na mbinu zingine za udhibiti, haswa kupunguza athari za matoleo au ajali zisizotarajiwa. Masuala haya yanajadiliwa kwa undani zaidi katika sura Ulinzi wa kibinafsi.

                                                                            Uingizaji hewa wa kutolea nje wa ndani

                                                                            Njia ya ufanisi zaidi na ya gharama nafuu ya udhibiti wa uchafu ni LEV. Hii inahusisha kunasa uchafu wa kemikali kwenye chanzo chake cha kuzalisha. Kuna aina tatu za mifumo ya LEV:

                                                                            1. mabano
                                                                            2. kofia za nje
                                                                            3. hood za kupokea.

                                                                            Vifuniko ni aina bora zaidi ya kofia. Vifuniko kimsingi vimeundwa ili kuwa na nyenzo zinazozalishwa ndani ya eneo lililofungwa. Kadiri kiwanja kikiwa kimekamilika ndivyo uchafu utakavyodhibitiwa. Vifuniko kamili ni vile ambavyo havina nafasi. Mifano ya zuio kamili ni pamoja na masanduku ya glavu, makabati ya milipuko ya abrasive na kabati za kuhifadhi gesi yenye sumu (ona mchoro 1, mchoro 2 na mchoro 3). Sehemu ya zuio ina upande mmoja au zaidi zilizofunguliwa lakini chanzo bado kiko ndani ya eneo lililofungwa. Mifano ya viunga vya sehemu ni kibanda cha rangi ya kunyunyizia (tazama mchoro 4) na kofia ya maabara. Mara nyingi inaweza kuonekana kuwa muundo wa viunga ni sanaa zaidi kuliko sayansi. Kanuni ya msingi ni kubuni hood na ufunguzi mdogo iwezekanavyo. Kiasi cha hewa kinachohitajika kawaida hutegemea eneo la fursa zote na kudumisha kasi ya mtiririko wa hewa ndani ya ufunguzi wa 0.25 hadi 1.0 m / s. Kasi ya udhibiti iliyochaguliwa itategemea sifa za operesheni, ikiwa ni pamoja na halijoto na kiwango ambacho kichafuzi kinasukumwa au kuzalishwa. Kwa zuio ngumu, uangalifu mkubwa lazima uchukuliwe ili kuhakikisha kuwa mtiririko wa kutolea nje unasambazwa sawasawa katika eneo lote, haswa ikiwa matundu yanasambazwa. Miundo mingi ya kiwanja hutathminiwa kwa majaribio na ikionyeshwa kuwa bora hujumuishwa kama vibao vya kubuni katika Mwongozo wa Wataalamu wa Usafishaji wa Kiserikali wa Uingizaji hewa viwandani wa Marekani (ACGIH 1992).

                                                                            Kielelezo 1. Kiambatisho kamili: Glovebox

                                                                            CHE045F2

                                                                            Louis DiBernardinis

                                                                            Kielelezo 2. Ufungaji kamili: Kabati la kuhifadhi gesi yenye sumu

                                                                            CHE045F3

                                                                            Louis DiBernardinis

                                                                            Mchoro 3. Sehemu iliyofungwa kamili: Kabati ya ulipuaji wa abrasive

                                                                            CHE045F4

                                                                            Michael McCann

                                                                            Mchoro 4. Sehemu ya ndani: kibanda cha kunyunyizia rangi

                                                                            CHE045F5

                                                                            Louis DiBernardinis

                                                                            Mara nyingi, enclosure jumla ya chanzo haiwezekani, au si lazima. Katika matukio haya, aina nyingine ya kutolea nje ya ndani, hood ya nje au ya kukamata, inaweza kutumika. Kofia ya nje huzuia kutolewa kwa nyenzo za sumu mahali pa kazi kwa kuzikamata au kuziweka karibu na chanzo cha uzalishaji, kwa kawaida kituo cha kazi au uendeshaji wa mchakato. Kiasi kidogo sana cha hewa huhitajika kuliko sehemu ya ua. Hata hivyo, kwa kuwa uchafu hutolewa nje ya kofia, lazima ubuniwe na kutumiwa ipasavyo ili kuwa na ufanisi kama sehemu ya ua. Udhibiti wa ufanisi zaidi ni enclosure kamili.

                                                                            Ili kufanya kazi kwa ufanisi, uingizaji wa hewa wa hood ya nje lazima uwe wa muundo wa kijiometri unaofaa na uweke karibu na hatua ya kutolewa kwa kemikali. Umbali wa mbali utategemea saizi na umbo la kofia na kasi ya hewa inayohitajika kwenye chanzo cha kizazi ili kunasa uchafu na kuuleta kwenye kofia. Kwa ujumla, karibu na chanzo cha kizazi, ni bora zaidi. Kasi ya uso wa muundo au yanayopangwa kwa kawaida ni kati ya 0.25 hadi 1.0 na 5.0 hadi 10.0 m/s, mtawalia. Miongozo mingi ya muundo ipo kwa darasa hili la vifuniko vya kutolea moshi katika Sura ya 3 ya mwongozo wa ACGIH (ACGIH 1992) au katika Burgess, Ellenbecker na Treitman (1989). Aina mbili za hoods za nje ambazo hupata maombi ya mara kwa mara ni "canopy" hoods na "slot" hoods.

                                                                            Vifuniko vya dari hutumiwa hasa kwa kukamata gesi, mivuke na erosoli iliyotolewa katika mwelekeo mmoja na kasi ambayo inaweza kutumika kusaidia kukamata. Hizi wakati mwingine huitwa "kupokea" hoods. Aina hii ya kofia hutumiwa kwa ujumla wakati mchakato wa kudhibitiwa unapokuwa katika halijoto ya juu, kutumia kiboreshaji cha joto, au uzalishaji unaelekezwa juu na mchakato. Mifano ya shughuli zinazoweza kudhibitiwa kwa njia hii ni pamoja na kukausha oveni, kuyeyusha tanuru na viotomatiki. Watengenezaji wengi wa vifaa hupendekeza usanidi maalum wa kofia za kukamata ambazo zinafaa kwa vitengo vyao. Wanapaswa kushauriwa kwa ushauri. Miongozo ya usanifu pia imetolewa katika mwongozo wa ACGIH, Sura ya 3 (ACGIH 1992). Kwa mfano, kwa autoclave au tanuri ambapo umbali kati ya hood na chanzo cha moto hauzidi takriban kipenyo cha chanzo au m 1, chochote ni ndogo, hood inaweza kuchukuliwa kuwa hood ya chini ya dari. Chini ya hali hiyo, kipenyo au sehemu ya msalaba wa safu ya hewa ya moto itakuwa takriban sawa na chanzo. Vipimo vya kipenyo au upande wa kofia kwa hivyo vinahitaji tu kuwa 0.3 m kubwa kuliko chanzo.

                                                                            Kiwango cha jumla cha mtiririko kwa kofia ya chini ya dari ya mviringo ni

                                                                            Qt= 4.7 (Df)2.33 (Dt)0.42

                                                                            ambapo:

                                                                            Qt = jumla ya mtiririko wa hewa ya kofia katika futi za ujazo kwa dakika, ft3/ Min

                                                                            Df = kipenyo cha kofia, ft

                                                                            Dt = tofauti kati ya halijoto ya chanzo cha kofia, na mazingira, °F.

                                                                            Mahusiano sawa yapo kwa kofia za mstatili na kofia za juu za dari. Mfano wa kofia ya dari inaweza kuonekana kwenye takwimu 5.

                                                                            Kielelezo 5. Kofia ya dari: Moshi wa oveni

                                                                            CHE045F6

                                                                            Louis DiBernardinis

                                                                            Vifuniko vya kufuli hutumika kwa udhibiti wa shughuli ambazo haziwezi kufanywa ndani ya kofia ya kizuizi au chini ya kofia ya dari. Shughuli za kawaida ni pamoja na kujaza pipa, electroplating, kulehemu na degreasing. Mifano imeonyeshwa kwenye mchoro 6 na 7.

                                                                            Kielelezo 6. Hood ya nje: Kulehemu

                                                                            CHE045F7

                                                                            Michael McCann

                                                                            Kielelezo 7. Hood ya nje: Kujaza pipa

                                                                            CHE045F8

                                                                            Louis DiBernardinis

                                                                            Mtiririko unaohitajika unaweza kuhesabiwa kutoka kwa safu ya milinganyo iliyoamuliwa kwa nguvu na saizi na umbo la kofia na umbali wa kofia kutoka kwa chanzo. Kwa mfano, kwa hood ya yanayopangwa flanged, mtiririko ni kuamua na

                                                                            Q = 0.0743LVX

                                                                            ambapo:

                                                                            Q = mtiririko wa hewa wa kofia, m3/ Min

                                                                            L = urefu wa nafasi, m

                                                                            V = kasi inayohitajika kwenye chanzo ili kuikamata, m/min

                                                                            X = umbali kutoka chanzo hadi yanayopangwa, m.

                                                                            Kasi inayohitajika kwenye chanzo wakati mwingine huitwa "kasi ya kukamata" na kwa kawaida ni kati ya 0.25 na 2.5 m/s. Miongozo ya kuchagua kasi inayofaa ya kunasa imetolewa katika mwongozo wa ACGIH. Kwa maeneo yenye rasimu nyingi za msalaba au kwa nyenzo za sumu ya juu, mwisho wa juu wa safu unapaswa kuchaguliwa. Kwa chembechembe, kasi ya juu ya kukamata itakuwa muhimu.

                                                                            Baadhi ya hoods inaweza kuwa baadhi ya mchanganyiko wa enclosure, nje na hoods kupokea. Kwa mfano, kibanda cha rangi ya kunyunyizia kilichoonyeshwa kwenye mchoro wa 4 ni sehemu ya ndani ambayo pia ni kofia ya kupokea. Imeundwa ili kutoa kunasa kwa ufanisi kwa chembe zinazozalishwa kwa kutumia kasi ya chembe inayoundwa na gurudumu la kusaga linalozunguka katika mwelekeo wa kofia.

                                                                            Uangalifu lazima utumike katika kuchagua na kubuni mifumo ya kutolea moshi ya ndani. Mazingatio yanapaswa kujumuisha (1) uwezo wa kuambatanisha operesheni, (2) sifa za chanzo (yaani, chanzo cha uhakika dhidi ya chanzo kilichoenea) na jinsi kichafuzi kinavyotolewa, (3) uwezo wa mifumo iliyopo ya uingizaji hewa, (4) mahitaji ya nafasi na ( 5) sumu na kuwaka kwa uchafuzi.

                                                                            Mara tu kifuniko kitakapowekwa, programu ya ufuatiliaji na matengenezo ya mara kwa mara ya mifumo itatekelezwa ili kuhakikisha ufanisi wake katika kuzuia kukabiliwa na wafanyakazi (OSHA 1993). Ufuatiliaji wa kofia ya kawaida ya kemikali ya maabara imekuwa sanifu tangu miaka ya 1970. Hata hivyo, hakuna utaratibu huo sanifu wa aina nyingine za moshi wa ndani; kwa hiyo, mtumiaji lazima atengeneze utaratibu wake mwenyewe. Ufanisi zaidi itakuwa ufuatiliaji wa mtiririko unaoendelea. Hii inaweza kuwa rahisi kama kipimo cha sumaku au cha shinikizo la maji kinachopima shinikizo tuli kwenye kofia (ANSI/AIHA 1993). Shinikizo la tuli la hood linalohitajika (cm ya maji) litajulikana kutoka kwa mahesabu ya kubuni, na vipimo vya mtiririko vinaweza kufanywa wakati wa ufungaji ili kuwathibitisha. Iwapo kifuatilia mtiririko endelevu kipo au la, kunapaswa kuwa na tathmini ya mara kwa mara ya utendakazi wa kofia. Hii inaweza kufanywa na moshi kwenye kofia ili kuibua kukamata na kwa kupima mtiririko wa jumla katika mfumo na kulinganisha hiyo na mtiririko wa muundo. Kwa hakikisha kawaida ni faida kupima kasi ya uso kupitia fursa.

                                                                            Wafanyikazi lazima pia wafundishwe matumizi sahihi ya aina hizi za kofia, haswa ambapo umbali kutoka kwa chanzo na kofia inaweza kubadilishwa kwa urahisi na mtumiaji.

                                                                            Iwapo mifumo ya ndani ya kutolea moshi itaundwa, kusakinishwa na kutumiwa ipasavyo inaweza kuwa njia bora na ya kiuchumi ya kudhibiti mfiduo wa sumu.

                                                                             

                                                                            Back

                                                                            GESTIS, mfumo wa habari wa dutu hatari wa vyama vya biashara (BG, wabebaji wa bima ya kisheria ya ajali) nchini Ujerumani, imewasilishwa hapa kama kielelezo cha mfumo jumuishi wa habari kwa ajili ya kuzuia hatari kutoka kwa dutu na bidhaa za kemikali mahali pa kazi.

                                                                            Kwa kupitishwa na matumizi ya udhibiti wa dutu hatari nchini Ujerumani katikati ya miaka ya 1980, kulikuwa na ongezeko kubwa la mahitaji ya data na taarifa kuhusu dutu hatari. Hitaji hili lilipaswa kutimizwa moja kwa moja na BG ndani ya mfumo wa shughuli zao za ushauri na usimamizi wa viwanda.

                                                                            Wataalamu, ikiwa ni pamoja na watu wanaofanya kazi na huduma za ukaguzi wa kiufundi za BG, wahandisi wa usalama mahali pa kazi, madaktari wa kazini na wale wanaoshirikiana na paneli za wataalamu, wanahitaji data mahususi ya afya. Walakini, habari kuhusu hatari za kemikali na hatua muhimu za usalama sio muhimu sana kwa mtu anayefanya kazi na bidhaa hatari. Katika kiwanda ufanisi wa sheria za ulinzi wa kazi ndio unaozingatiwa hatimaye; kwa hivyo ni muhimu kwamba taarifa muhimu zipatikane kwa urahisi na mmiliki wa kiwanda, wafanyakazi wa usalama, wafanyakazi na, ikiwa inafaa, kamati za kazi.

                                                                            Kutokana na hali hii GESTIS ilianzishwa mwaka 1987. Taasisi binafsi za BG zilikuwa zimehifadhi hifadhidata kwa zaidi ya miaka 20. Ndani ya mfumo wa GESTIS, hifadhidata hizi ziliunganishwa na kuongezewa vipengele vipya, ikijumuisha hifadhidata ya "ukweli" kuhusu dutu na bidhaa, na mifumo ya taarifa mahususi kwa matawi fulani ya tasnia. GESTIS imepangwa kwa msingi wa kati na wa pembeni, na data ya kina kwa na kuhusu tasnia nchini Ujerumani. Imepangwa na kuainishwa kulingana na matawi ya tasnia.

                                                                            GESTIS ina hifadhidata nne kuu zinazopatikana katikati mwa Jumuiya ya Berufsgenossenschaften na Taasisi yao ya Usalama Kazini (BIA), pamoja na mifumo ya pembeni, ya tawi mahususi ya taarifa na uwekaji kumbukumbu kuhusu ufuatiliaji wa dawa za kazini na miingiliano na hifadhidata za nje.

                                                                            Vikundi vinavyolengwa vya taarifa za dutu hatari, kama vile wahandisi wa usalama na madaktari wa kazini, huhitaji aina tofauti na data mahususi kwa kazi yao. Njia ya habari inayoelekezwa kwa wafanyikazi inapaswa kueleweka na kuhusiana na utunzaji maalum wa dutu. Wakaguzi wa kiufundi wanaweza kuhitaji habari zingine. Hatimaye, umma kwa ujumla una haki na maslahi katika taarifa za afya mahali pa kazi, ikiwa ni pamoja na kutambua na hali ya hatari fulani na matukio ya ugonjwa wa kazi.

                                                                            GESTIS lazima iweze kukidhi mahitaji ya taarifa ya makundi mbalimbali lengwa kwa kutoa taarifa sahihi zinazozingatia mazoezi.

                                                                            Ni data na habari gani zinahitajika?

                                                                            Maelezo ya msingi juu ya vitu na bidhaa

                                                                            Mambo magumu lazima yawe msingi wa msingi. Kwa asili haya ni ukweli kuhusu dutu safi za kemikali, kulingana na ujuzi wa kisayansi na mahitaji ya kisheria. Upeo wa masomo na taarifa katika karatasi za data za usalama, kama, kwa mfano, inavyofafanuliwa na Umoja wa Ulaya katika Maelekezo ya 91/155/EEC ya EU, yanahusiana na mahitaji ya ulinzi wa kazi katika kiwanda na kutoa mfumo unaofaa.

                                                                            Data hizi zinapatikana katika hifadhidata kuu ya GESTIS ya dutu na bidhaa (ZeSP), hifadhidata ya mtandaoni iliyokusanywa tangu 1987, kwa msisitizo wa dutu na kwa ushirikiano na huduma za ukaguzi wa kazi za serikali (yaani, hifadhidata za dutu hatari za majimbo). Ukweli unaofanana juu ya bidhaa (mchanganyiko) huanzishwa tu kwa misingi ya data halali juu ya vitu. Katika mazoezi, tatizo kubwa lipo kwa sababu wazalishaji wa karatasi za data za usalama mara nyingi hawatambui vitu vinavyohusika katika maandalizi. Maagizo yaliyotajwa hapo juu ya Umoja wa Ulaya yanatoa uboreshaji katika laha za data za usalama na yanahitaji data sahihi zaidi kuhusu uorodheshaji wa vipengele (kulingana na viwango vya mkusanyiko).

                                                                            Mkusanyiko wa laha za data za usalama ndani ya GESTIS ni muhimu sana kwa kuchanganya data ya mzalishaji na data ya dutu ambayo ni huru kutoka kwa wazalishaji. Matokeo haya hutokea kupitia shughuli za kurekodi za tawi mahususi za BG na kupitia mradi kwa ushirikiano na wazalishaji, ambao huhakikisha kuwa karatasi za usalama zinapatikana, zimesasishwa na kwa kiasi kikubwa katika fomu iliyochakatwa na data (ona kielelezo 1) katika hifadhidata ya ISI (hifadhidata za Usalama wa Mfumo wa Habari).

                                                                            Kielelezo 1.Kituo cha kukusanya na habari kwa karatasi za data za usalama - muundo wa msingi

                                                                            CHE70F2A

                                                                            Kwa sababu karatasi za data za usalama mara nyingi hazizingatii ipasavyo matumizi maalum ya bidhaa, wataalamu katika matawi ya tasnia hukusanya taarifa kuhusu vikundi vya bidhaa (km, vilainishi vya kupoeza kwa ajili ya ulinzi wa kazi wa kiwandani) kutoka kwa taarifa za wazalishaji na data ya dutu. Vikundi vya bidhaa hufafanuliwa kulingana na matumizi yao na uwezekano wa hatari ya kemikali. Taarifa inayotolewa kuhusu vikundi vya bidhaa haitegemei data iliyotolewa na wazalishaji kuhusu muundo wa bidhaa mahususi kwa sababu inategemea kanuni za jumla za utunzi. Kwa hivyo, mtumiaji anaweza kufikia chanzo cha ziada cha habari huru pamoja na karatasi ya data ya usalama.

                                                                            Kipengele cha sifa cha ZeSP ni utoaji wa taarifa juu ya utunzaji salama wa vitu vya hatari mahali pa kazi, ikiwa ni pamoja na hatua maalum za dharura na za kuzuia. Zaidi ya hayo, ZeSP ina maelezo ya kina juu ya udaktari wa kazini katika fomu ya kina, inayoeleweka na inayohusiana na mazoezi (Engelhard et al. 1994).

                                                                            Mbali na maelezo ya mazoezi yaliyoelezwa hapo juu, data zaidi inahitajika kuhusiana na majopo ya wataalamu wa kitaifa na kimataifa ili kufanya tathmini za hatari kwa dutu za kemikali (kwa mfano, Udhibiti wa Kemikali Zilizopo za EU).

                                                                            Kwa tathmini ya hatari, data inahitajika kwa ajili ya kushughulikia dutu hatari, ikiwa ni pamoja na (1) aina ya matumizi ya dutu au bidhaa; (2) kiasi kinachotumika katika uzalishaji na ushughulikiaji, na idadi ya watu wanaofanya kazi na au kukabiliwa na dutu hatari au bidhaa; na (3) data ya udhihirisho. Data hizi zinaweza kupatikana kutoka kwa rejista za dutu hatari katika kiwango cha kiwanda, ambazo ni wajibu chini ya sheria ya Ulaya ya dutu hatari, kwa kuunganisha katika ngazi ya juu ili kuunda rejista za tawi au za jumla za biashara. Rejesta hizi zinazidi kuwa muhimu kwa kutoa usuli unaohitajika kwa watoa maamuzi wa kisiasa.

                                                                            Data ya udhihirisho

                                                                            Data ya mfiduo (yaani, viwango vya kipimo vya viwango vya dutu hatari) hupatikana kupitia BG ndani ya mfumo wa mfumo wa upimaji wa BG wa dutu hatari (BGMG 1993), ili kutekeleza vipimo vya kufuata kwa kuzingatia maadili ya vizingiti mahali pa kazi. Nyaraka zao ni muhimu kwa kuzingatia kiwango cha teknolojia wakati wa kuanzisha maadili ya kizingiti na kwa uchambuzi wa hatari (kwa mfano, kuhusiana na uamuzi wa hatari katika vitu vilivyopo), kwa masomo ya epidemiological na kutathmini magonjwa ya kazi.

                                                                            Kwa hivyo, viwango vya kipimo vilivyobainishwa kama sehemu ya ufuatiliaji wa mahali pa kazi vimeandikwa katika Hati ya Data ya Kipimo kuhusu Dawa Hatari Mahali pa Kazi (DOK-MEGA). Tangu 1972 zaidi ya viwango 800,000 vya vipimo vimepatikana kutoka kwa zaidi ya makampuni 30,000. Kwa sasa takriban 60,000 kati ya maadili haya yanaongezwa kila mwaka. Sifa mahususi za BGMG ni pamoja na mfumo wa uhakikisho wa ubora, vipengele vya elimu na mafunzo, taratibu sanifu za uchukuaji sampuli na uchanganuzi, mkakati wa kipimo uliooanishwa kwa misingi ya kisheria na zana zinazoungwa mkono na usindikaji wa data kwa ajili ya kukusanya taarifa, uhakikisho wa ubora na tathmini (kielelezo 2).

                                                                            Mchoro 2. Mfumo wa kipimo wa BG wa vitu hatari (BGMG) -ushirikiano kati ya BIA na BG.

                                                                            CHE70F3A

                                                                            Thamani za kipimo cha kukaribia aliyeambukizwa lazima ziwe wakilishi, zinazoweza kurudiwa na kuendana. Data ya mfiduo kutoka kwa ufuatiliaji wa mahali pa kazi katika BGMG hutazamwa madhubuti kama "mwakilishi" wa hali ya kibinafsi ya kiwanda, kwa kuwa uteuzi wa tovuti za kipimo unafanywa kulingana na vigezo vya kiufundi katika kesi za kibinafsi, si kwa mujibu wa vigezo vya takwimu. Swali la uwakilishi hutokea, hata hivyo, wakati viwango vya kipimo vya mahali pa kazi sawa au sawa, au hata kwa matawi yote ya tasnia, inapaswa kuunganishwa kitakwimu. Data ya kipimo iliyoamuliwa kama sehemu ya shughuli za uchunguzi kwa ujumla hutoa thamani za juu zaidi za wastani kuliko data ambayo imekusanywa hapo awali ili kupata sehemu tofauti ya tawi la tasnia.

                                                                            Kwa kila kipimo, rekodi tofauti na nyaraka za kiwanda husika, vigezo vya mchakato na sampuli vinahitajika ili thamani zilizopimwa ziweze kuunganishwa kwa njia inayokubalika kitakwimu, na kutathminiwa na kufasiriwa kwa njia ya kitaalam inayotosheleza.

                                                                            Katika DOK-MEGA lengo hili linafikiwa kwa misingi ifuatayo ya kurekodi data na nyaraka:

                                                                             • mkakati wa kipimo cha kawaida kwa mujibu wa Kanuni za Kiufundi za Dawa za Hatari (TRGS), pamoja na nyaraka za sampuli na muda wa kukaribia aliyeambukizwa hasa.
                                                                             • taratibu zinazoweza kulinganishwa na za kuaminika za uchukuaji sampuli, upimaji na uchanganuzi
                                                                             • uainishaji wa maadili ya kipimo kulingana na eneo la viwanda, mchakato wa kazi au mahali pa kazi, na pia kulingana na shughuli katika fomu iliyopangwa na iliyosimbwa (saraka za kanuni za GESTIS)
                                                                             • nyaraka za hali ya mazingira ya mchakato mahususi au mahali pa kazi (kwa mfano, uingizaji hewa wa ndani wa kutolea nje) na dutu za kemikali zinazotumiwa (kwa mfano, aina ya electrodes katika kulehemu).

                                                                                 

                                                                                BIA hutumia uzoefu wake na DOK-MEGA katika mradi wa utafiti wa Umoja wa Ulaya na wawakilishi wa hifadhidata nyingine za kitaifa za kukaribia aliyeambukizwa kwa lengo la kuboresha ulinganifu wa matokeo ya kukaribia aliyeambukizwa na kipimo. Hasa, jaribio linafanywa hapa ili kufafanua maelezo ya msingi kama msingi wa ulinganifu na kuunda "itifaki" ya uhifadhi wa data.

                                                                                Takwimu za kiafya

                                                                                Kando na ukweli kuhusu dutu na bidhaa za kemikali na kuhusu matokeo ya vipimo vya kukaribia aliyeambukizwa, taarifa inahitajika kuhusu athari za kiafya za mfiduo halisi wa dutu hatari mahali pa kazi. Hitimisho la kutosha kuhusu usalama wa kazini na nje ya kiwango cha ushirika linaweza kutolewa tu kutoka kwa mtazamo wa jumla wa uwezekano wa hatari, hatari halisi na athari.

                                                                                Sehemu zaidi ya GESTIS kwa hivyo ni hati za ugonjwa wa kazini (BK-DOK), ambapo kesi zote za ugonjwa wa kazini zilizoripotiwa tangu 1975 zimesajiliwa.

                                                                                Muhimu kwa nyaraka za ugonjwa wa kazi katika eneo la vitu vya hatari ni uamuzi usio na utata, sahihi na kurekodi kwa vitu husika na bidhaa zinazohusiana na kila kesi. Kama kanuni, uamuzi huo unatumia muda mwingi, lakini kupata ujuzi wa kuzuia haiwezekani bila utambulisho sahihi wa vitu na bidhaa. Kwa hivyo, kwa magonjwa ya kupumua na ya ngozi, ambayo yanawasilisha hitaji fulani la uelewa mzuri wa mawakala wa causative, juhudi maalum lazima itolewe ili kurekodi habari ya dutu na matumizi ya bidhaa kwa usahihi iwezekanavyo.

                                                                                Data ya fasihi

                                                                                Sehemu ya nne iliyopendekezwa kwa GESTIS ilikuwa habari ya usuli iliyopatikana kwa njia ya hati za fasihi, ili ukweli wa kimsingi uweze kuhukumiwa ipasavyo kwa msingi wa maarifa ya sasa, na hitimisho kufikiwa. Kwa kusudi hili kiolesura kilitengenezwa na hifadhidata ya fasihi (ZIGUV-DOK), yenye jumla ya marejeleo 50,000 kwa sasa, ambayo 8,000 kati yao yanahusu vitu hatari.

                                                                                Uunganisho na Utayarishaji wa Data unaolengwa na Tatizo

                                                                                Uhusiano wa habari

                                                                                Vipengele vya GESTIS vilivyoelezwa hapo juu haviwezi kusimama pekee ikiwa mfumo kama huo utatumika kwa ufanisi. Zinahitaji uwezekano ufaao wa uhusiano, kwa mfano, kati ya data ya mfiduo na visa vya ugonjwa wa kazini. Muunganisho huu unaruhusu uundaji wa mfumo wa habari uliounganishwa kweli. Uhusiano hutokea kupitia taarifa za msingi zinazopatikana, zilizowekwa katika mfumo sanifu wa usimbaji wa GESTIS (tazama jedwali 1).

                                                                                Jedwali 1. Mfumo wa msimbo wa GESTIS sanifu

                                                                                Object Binafsi Group
                                                                                  Kanuni Kanuni
                                                                                Dawa, bidhaa Nambari kuu ya mgao wa ZVG (BG) SGS/PGS, msimbo wa kikundi cha dutu/bidhaa (BG)
                                                                                Mahali pa kazi IBA nyanja ya shughuli ya kiwanda cha mtu binafsi (BG) Nyanja ya shughuli ya AB (BIA)
                                                                                Mtu aliyefichuliwa   Shughuli (BIA, kwa misingi ya uorodheshaji wa kazi wa Ofisi ya Takwimu ya Shirikisho)

                                                                                Asili za misimbo huonekana kwenye mabano.

                                                                                Kwa usaidizi wa msimbo wa GESTIS vitu vyote viwili vya habari vinaweza kuunganishwa kwa kila kimoja (kwa mfano, data ya kipimo kutoka mahali pa kazi fulani na kesi ya ugonjwa wa kazi ambayo imetokea mahali pa kazi sawa au sawa) na kufupishwa kitakwimu, "iliyoainishwa" habari (kwa mfano, magonjwa yanayohusiana na michakato fulani ya kazi yenye data ya wastani ya mfiduo) inaweza kupatikana. Pamoja na miunganisho ya kibinafsi ya data (kwa mfano, kwa kutumia nambari ya bima ya pensheni) sheria za ulinzi wa data lazima zizingatiwe kwa uangalifu.

                                                                                Ni wazi, kwa hivyo, kwamba ni mfumo wa usimbaji wa kimfumo tu ndio unaweza kukidhi mahitaji haya ya uunganisho ndani ya mfumo wa habari. Tahadhari lazima, hata hivyo, ielekezwe kwa uwezekano wa uhusiano kati ya mifumo mbalimbali ya habari na kuvuka mipaka ya kitaifa. Uwezekano huu wa kuunganisha na kulinganisha unategemea sana matumizi ya viwango vya usimbaji vilivyounganishwa kimataifa, ikiwa ni lazima pamoja na viwango vya kitaifa.

                                                                                Maandalizi ya taarifa zenye mwelekeo wa matatizo na matumizi

                                                                                Muundo wa GESTIS una katikati yake hifadhidata za ukweli juu ya vitu na bidhaa, mfiduo, magonjwa ya kazini na fasihi, data iliyokusanywa kupitia wataalam wanaofanya kazi kituoni na kupitia shughuli za pembeni za BG. Kwa utumiaji na utumiaji wa data, inahitajika kufikia watumiaji, serikali kuu kupitia uchapishaji katika majarida husika (kwa mfano, juu ya tukio la ugonjwa wa kazini), lakini pia haswa kupitia shughuli za ushauri za BG katika wanachama wao. makampuni.

                                                                                Kwa matumizi bora zaidi ya taarifa yanayopatikana katika GESTIS, swali linazuka kuhusu utayarishaji wa ukweli wa tatizo mahususi na mahususi wa kikundi lengwa kama taarifa. Mahitaji mahususi ya mtumiaji yanashughulikiwa katika hifadhidata za ukweli wa dutu na bidhaa za kemikali-kwa mfano, katika kina cha habari au katika uwasilishaji wa habari unaozingatia mazoezi. Walakini, sio mahitaji yote maalum ya watumiaji wanaowezekana yanaweza kushughulikiwa moja kwa moja katika hifadhidata za ukweli. Maandalizi ya kikundi-lengwa na mahususi ya shida, ikiwa ni lazima yakisaidiwa na usindikaji wa data, inahitajika. Taarifa zinazoelekezwa mahali pa kazi lazima zipatikane juu ya utunzaji wa vitu vyenye hatari. Data muhimu zaidi kutoka kwa hifadhidata lazima ichukuliwe kwa fomu inayoeleweka kwa ujumla na inayoelekezwa mahali pa kazi, kwa mfano, kwa njia ya "maagizo ya mahali pa kazi", ambayo yamewekwa katika sheria za usalama wa kazini za nchi nyingi. Uangalifu mdogo sana hulipwa kwa utayarishaji huu maalum wa data kama habari kwa wafanyikazi. Mifumo maalum ya habari inaweza kuandaa habari hii, lakini vidokezo maalum vya habari ambavyo hujibu maswali ya mtu binafsi pia hutoa habari na kutoa usaidizi unaohitajika kwa kampuni. Ndani ya mfumo wa GESTIS, ukusanyaji na utayarishaji huu wa taarifa unaendelea, kwa mfano, kupitia mifumo mahususi ya tawi kama vile GISBAU (Mfumo wa Taarifa za Vitu Hatari vya Tasnia ya Ujenzi BG), GeSi (Vitu Hatari na Mfumo wa Usalama), na kupitia vituo maalum vya habari. katika BG, katika BIA au katika muungano wa Berufsgenossenschaften.

                                                                                GESTIS hutoa violesura vinavyofaa vya kubadilishana data na kukuza ushirikiano kwa njia ya kushiriki kazi:

                                                                                 • Utafutaji wa moja kwa moja mtandaoni unawezekana kwa BG kupitia hifadhidata kuu ya dutu na bidhaa (ZeSP) na hifadhidata ya fasihi (ZIGUV-DOK).
                                                                                 • Ubadilishanaji wa nje ya mtandao kati ya hifadhidata kuu na za pembeni hukamilishwa kwa usaidizi wa umbizo la kiolesura sahihi.
                                                                                 • Katika sehemu za taarifa maalum ndani ya GESTIS, wataalam hufanya tathmini na utafiti unaolengwa kwa ombi.

                                                                                    

                                                                                   Outlook

                                                                                   Mkazo wa maendeleo zaidi utakuwa juu ya kuzuia. Kwa ushirikiano na wazalishaji, mipango inajumuisha utayarishaji wa kina na wa kisasa wa data ya bidhaa; uanzishwaji wa maadili ya kitakwimu ya sifa za mahali pa kazi zinazotokana na data ya kipimo cha udhihirisho na kutoka kwa hati mahususi na bidhaa mahususi; na tathmini katika nyaraka za ugonjwa wa kazi.

                                                                                    

                                                                                   Back

                                                                                   Mbinu iliyopangwa kwa usalama inahitaji mtiririko mzuri wa taarifa kutoka kwa wasambazaji hadi kwa watumiaji wa kemikali kuhusu hatari zinazoweza kutokea na tahadhari sahihi za usalama. Katika kushughulikia hitaji la programu ya mawasiliano ya hatari kwa maandishi, Kanuni ya ILO ya Usalama katika Matumizi ya Kemikali Kazini (ILO 1993) inasema, "Msambazaji anapaswa kumpa mwajiri taarifa muhimu kuhusu kemikali hatari katika mfumo wa usalama wa kemikali. karatasi ya data." Karatasi hii ya data ya usalama wa kemikali au karatasi ya data ya usalama wa nyenzo (MSDS) inaelezea hatari za nyenzo na hutoa maagizo ya jinsi nyenzo hiyo inaweza kushughulikiwa, kutumiwa na kuhifadhiwa kwa usalama. MSDS huzalishwa na mtengenezaji au mwagizaji wa bidhaa hatari. Ni lazima mtengenezaji awape wasambazaji na wateja wengine MSDS kwa mara ya kwanza kununua bidhaa hatari na ikiwa MSDS itabadilika. Wasambazaji wa kemikali hatari lazima watoe MSDS kiotomatiki kwa wateja wa kibiashara. Chini ya Kanuni za Utendaji za ILO, wafanyakazi na wawakilishi wao wanapaswa kuwa na haki ya MSDS na kupokea taarifa iliyoandikwa katika fomu au lugha wanazoelewa kwa urahisi. Kwa sababu baadhi ya taarifa zinazohitajika zinaweza kulenga wataalamu, ufafanuzi zaidi unaweza kuhitajika kutoka kwa mwajiri. MSDS ni chanzo kimoja tu cha habari juu ya nyenzo na, kwa hivyo, hutumiwa vyema pamoja na taarifa za kiufundi, lebo, mafunzo na mawasiliano mengine.

                                                                                   Mahitaji ya mpango wa maandishi wa mawasiliano ya hatari yameainishwa katika angalau maagizo matatu makuu ya kimataifa: Kiwango cha Mawasiliano ya Hatari cha Utawala wa Usalama na Afya wa Marekani (OSHA), Mfumo wa Taarifa za Nyenzo za Hatari za Mahali pa Kazi wa Kanada (WHMIS) na Maelekezo ya Tume ya 91/155 ya Jumuiya ya Ulaya. /EEC. Katika maagizo yote matatu, mahitaji ya kuandaa MSDS kamili yanaanzishwa. Vigezo vya karatasi za data ni pamoja na taarifa kuhusu utambulisho wa kemikali, msambazaji wake, uainishaji, hatari, tahadhari za usalama na taratibu zinazohusika za dharura. Mjadala ufuatao unafafanua aina ya taarifa inayohitajika iliyojumuishwa katika Kanuni za Usalama za ILO za 1992 katika Matumizi ya Kemikali Kazini. Ingawa Kanuni hazikusudiwi kuchukua nafasi ya sheria za kitaifa, kanuni au viwango vinavyokubalika, mapendekezo yake ya vitendo yanalenga wale wote ambao wana jukumu la kuhakikisha matumizi salama ya kemikali mahali pa kazi.

                                                                                   Maelezo yafuatayo ya maudhui ya karatasi ya usalama wa kemikali yanalingana na sehemu ya 5.3 ya Kanuni:

                                                                                   Karatasi za data za usalama wa kemikali kwa kemikali hatari zinapaswa kutoa taarifa kuhusu utambulisho wa kemikali hiyo, msambazaji wake, uainishaji, hatari, tahadhari za usalama na taratibu husika za dharura.

                                                                                   Taarifa itakayojumuishwa inapaswa kuwa ile iliyoanzishwa na mamlaka husika kwa eneo ambalo majengo ya mwajiri yanapatikana, au na chombo kilichoidhinishwa au kutambuliwa na mamlaka hiyo yenye uwezo. Maelezo ya aina ya habari ambayo inapaswa kuhitajika yametolewa hapa chini.

                                                                                   (a) Utambulisho wa bidhaa za kemikali na kampuni

                                                                                   Jina linafaa kuwa sawa na lile linalotumiwa kwenye lebo ya kemikali hatari, ambayo inaweza kuwa jina la kawaida la kemikali au jina la biashara linalotumika sana. Majina ya ziada yanaweza kutumika ikiwa vitambulisho hivi vitasaidia. Jina kamili, anwani na nambari ya simu ya msambazaji inapaswa kujumuishwa. Nambari ya simu ya dharura inapaswa pia kutolewa, kwa mawasiliano wakati wa dharura. Nambari hii inaweza kuwa ya kampuni yenyewe au ya shirika la ushauri linalotambulika, mradi tu anaweza kuwasiliana naye kila wakati.

                                                                                   (b) Taarifa juu ya viungo (muundo)

                                                                                   Taarifa inapaswa kuruhusu waajiri kutambua kwa uwazi hatari zinazohusiana na kemikali fulani ili waweze kufanya tathmini ya hatari, kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 6.2 (Taratibu za tathmini) cha kanuni hii. Maelezo kamili ya muundo lazima yatolewe kwa kawaida lakini huenda isiwe muhimu ikiwa hatari zinaweza kutathminiwa ipasavyo. Yafuatayo yanafaa kutolewa isipokuwa pale ambapo jina au mkusanyiko wa kiungo katika mchanganyiko ni maelezo ya siri ambayo yanaweza kuachwa kwa mujibu wa kifungu cha 2.6:

                                                                                   1. maelezo ya vipengele kuu, ikiwa ni pamoja na asili yao ya kemikali;
                                                                                   2. utambulisho na viwango vya vipengele ambavyo ni hatari kwa usalama na afya
                                                                                   3. utambulisho na mkusanyiko wa juu zaidi unaopatikana wa vipengele ambavyo viko kwenye mkusanyiko au kuzidi kiwango ambacho vimeainishwa kama hatari kwa usalama na afya katika orodha zilizoidhinishwa au kutambuliwa na mamlaka husika, au ambazo zimepigwa marufuku kwa viwango vya juu na mwenye uwezo. mamlaka.

                                                                                    

                                                                                   (c) Utambulisho wa hatari

                                                                                   Hatari muhimu zaidi, ikijumuisha hatari kubwa zaidi za kiafya, kiafya na kimazingira, zinapaswa kutajwa wazi na kwa ufupi, kama muhtasari wa dharura. Taarifa inapaswa kuendana na ile iliyoonyeshwa kwenye lebo.

                                                                                   (d) Hatua za huduma ya kwanza

                                                                                   Hatua za msaada wa kwanza na za kujisaidia zinapaswa kuelezewa kwa uangalifu. Hali ambapo tahadhari ya haraka ya matibabu inahitajika inapaswa kuelezewa na hatua zinazohitajika zionyeshwa. Inapofaa, uhitaji wa mipango maalum ya matibabu hususa na ya haraka yapasa kutiliwa mkazo.

                                                                                   (e) Hatua za kuzima moto

                                                                                   Mahitaji ya kupambana na moto unaohusisha kemikali yanapaswa kujumuishwa; kwa mfano:

                                                                                   1. mawakala wa kuzima moto wanaofaa;
                                                                                   2. mawakala wa kuzima moto ambayo haipaswi kutumiwa kwa sababu za usalama;
                                                                                   3. vifaa maalum vya kinga kwa wapiganaji wa moto.

                                                                                   Taarifa pia inapaswa kutolewa juu ya mali ya kemikali katika tukio la moto na juu ya hatari maalum ya mfiduo kutokana na bidhaa za mwako, pamoja na tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa.

                                                                                   (f) Hatua za kutolewa kwa ajali

                                                                                   Taarifa inapaswa kutolewa juu ya hatua ya kuchukuliwa katika tukio la kutolewa kwa ajali kwa kemikali. Habari inapaswa kujumuisha:

                                                                                   1. tahadhari za afya na usalama: kuondolewa kwa vyanzo vya moto, utoaji wa hewa ya kutosha, utoaji wa vifaa vya kinga vya kibinafsi vinavyofaa;
                                                                                   2. tahadhari za kimazingira: kujiepusha na mifereji ya maji, hitaji la kutahadharisha huduma za dharura, na hitaji linalowezekana la kutahadharisha ujirani wa karibu iwapo kuna hatari inayokaribia;
                                                                                   3. njia za kufanya salama na kusafisha: matumizi ya nyenzo zinazofaa za kunyonya, kuepuka uzalishaji wa gesi / mafusho kwa maji au diluent nyingine, matumizi ya mawakala ya kufaa ya neutralizing;
                                                                                   4. maonyo: shauri dhidi ya vitendo vya hatari vinavyoonekana.

                                                                                    

                                                                                   (g) Utunzaji na uhifadhi

                                                                                   Taarifa inapaswa kutolewa kuhusu masharti yaliyopendekezwa na mtoa huduma kwa uhifadhi na utunzaji salama, ikiwa ni pamoja na:

                                                                                   1. kubuni na eneo la vyumba vya kuhifadhi au vyombo;
                                                                                   2. kujitenga na maeneo ya kazi na majengo yaliyochukuliwa;
                                                                                   3. nyenzo zisizokubaliana;
                                                                                   4. hali ya kuhifadhi (kwa mfano, joto na unyevu, kuepuka jua);
                                                                                   5. kuepusha vyanzo vya kuwaka, ikijumuisha mipangilio mahususi ili kuzuia mkusanyiko wa tuli;
                                                                                   6. utoaji wa uingizaji hewa wa ndani na wa jumla;
                                                                                   7. njia zilizopendekezwa za kazi na zile zinazopaswa kuepukwa.

                                                                                    

                                                                                   (h) Vidhibiti vya udhihirisho na ulinzi wa kibinafsi

                                                                                   Taarifa inapaswa kutolewa juu ya hitaji la vifaa vya kinga ya kibinafsi wakati wa matumizi ya kemikali, na juu ya aina ya vifaa vinavyotoa ulinzi wa kutosha na unaofaa. Inapofaa, kikumbusho kinapaswa kutolewa kwamba udhibiti wa kimsingi unapaswa kutolewa kwa muundo na usakinishaji wa kifaa chochote kinachotumiwa na hatua zingine za uhandisi, na habari inayotolewa kuhusu mazoea muhimu ili kupunguza uwezekano wa wafanyikazi. Vigezo mahususi vya udhibiti kama vile vikomo vya kukaribia aliyeambukizwa au viwango vya kibayolojia vinapaswa kutolewa, pamoja na taratibu za ufuatiliaji zinazopendekezwa.

                                                                                   (i) Sifa za kimwili na kemikali

                                                                                   Maelezo mafupi yanapaswa kutolewa juu ya mwonekano wa kemikali, iwe ni kigumu, kioevu au gesi, na rangi na harufu yake. Tabia na mali fulani, ikiwa zinajulikana, zinapaswa kutolewa, kubainisha asili ya mtihani ili kuamua haya katika kila kesi. Vipimo vinavyotumiwa vinapaswa kuwa kwa mujibu wa sheria na vigezo vya kitaifa vinavyotumika katika sehemu ya kazi ya mwajiri na, bila kuwepo kwa sheria au vigezo vya kitaifa, vigezo vya mtihani wa nchi inayosafirisha bidhaa vinapaswa kutumika kama mwongozo. Kiwango cha habari kinachotolewa kinapaswa kuwa sahihi kwa matumizi ya kemikali. Mifano ya data nyingine muhimu ni pamoja na:

                                                                                   • Viscosity
                                                                                   • sehemu ya kuganda/kuganda
                                                                                   • kiwango cha mchemko/ safu ya mchemko
                                                                                   • kiwango myeyuko/ safu myeyuko
                                                                                   • hatua ya flash
                                                                                   • joto la kuwasha kiotomatiki
                                                                                   • mali ya kulipuka
                                                                                   • mali ya oksidi
                                                                                   • shinikizo la mvuke
                                                                                   • uzito wa Masi
                                                                                   • mvuto maalum au msongamano
                                                                                   • pH
                                                                                   • umunyifu
                                                                                   • mgawo wa kizigeu (maji/n-oktani)
                                                                                   • vigezo kama vile wiani wa mvuke
                                                                                   • kuchanganyikiwa
                                                                                   • kiwango cha uvukizi na conductivity.

                                                                                    

                                                                                   (j) Utulivu na utendakazi

                                                                                   Uwezekano wa athari za hatari chini ya hali fulani inapaswa kuwa alisema. Masharti ya kuepukwa yanapaswa kuonyeshwa, kama vile:

                                                                                   1. hali ya kimwili (kwa mfano, joto, shinikizo, mwanga, mshtuko, kuwasiliana na unyevu au hewa);
                                                                                   2. ukaribu na kemikali zingine (kwa mfano, asidi, besi, vioksidishaji au dutu nyingine yoyote ambayo inaweza kusababisha athari hatari).

                                                                                   Pale ambapo bidhaa za mtengano wa hatari zimetolewa, hizi zinapaswa kubainishwa pamoja na tahadhari zinazohitajika.

                                                                                   (k) Taarifa za sumu

                                                                                   Sehemu hii inapaswa kutoa habari juu ya athari kwenye mwili na juu ya njia zinazowezekana za kuingia kwenye mwili. Marejeleo yanapaswa kurejelewa kwa athari za papo hapo, za haraka na zilizocheleweshwa, na athari sugu kutoka kwa mfiduo wa muda mfupi na mrefu. Marejeleo pia yanapaswa kurejelewa kwa hatari za kiafya kama matokeo ya athari inayowezekana na kemikali zingine, ikijumuisha mwingiliano wowote unaojulikana, kwa mfano, unaotokana na matumizi ya dawa, tumbaku na pombe.

                                                                                   (l) Taarifa za kiikolojia

                                                                                   Sifa muhimu zaidi zinazoweza kuathiri mazingira zinapaswa kuelezewa. Maelezo ya kina yanayohitajika yatategemea sheria za kitaifa na mazoezi ya kutumika katika sehemu ya kazi ya mwajiri. Maelezo ya kawaida ambayo yanapaswa kutolewa, inapofaa, ni pamoja na njia zinazowezekana za kutolewa kwa kemikali ambayo ni ya wasiwasi, uendelevu na uharibifu wake, uwezekano wa mkusanyiko wa kibiolojia na sumu ya majini, na data nyingine inayohusiana na sumu ya ikolojia (km, athari kwenye kazi za matibabu ya maji) .

                                                                                   (m) Mazingatio ya ovyo

                                                                                   Njia salama za utupaji wa kemikali na vifungashio vilivyochafuliwa, ambavyo vinaweza kuwa na mabaki ya kemikali hatari, zinapaswa kutolewa. Waajiri wanapaswa kukumbushwa kwamba kunaweza kuwa na sheria na mazoea ya kitaifa kuhusu suala hili.

                                                                                   (n) Taarifa za usafiri

                                                                                   Taarifa zinapaswa kutolewa juu ya tahadhari maalum ambazo waajiri wanapaswa kufahamu au kuchukua wakati wa kusafirisha kemikali ndani au nje ya majengo yao. Taarifa husika iliyotolewa katika Mapendekezo ya Umoja wa Mataifa kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa Hatari na katika mikataba mingine ya kimataifa pia inaweza kujumuishwa.

                                                                                   (o) Taarifa za udhibiti

                                                                                   Taarifa zinazohitajika kwa kuweka alama na kuweka lebo za kemikali zinapaswa kutolewa hapa. Kanuni au desturi mahususi za kitaifa zinazotumika kwa mtumiaji zinafaa kurejelewa. Waajiri wanapaswa kukumbushwa kurejelea mahitaji ya sheria na taratibu za kitaifa.

                                                                                   (p) Taarifa nyingine

                                                                                   Taarifa nyingine ambazo zinaweza kuwa muhimu kwa afya na usalama wa wafanyakazi zijumuishwe. Mifano ni ushauri wa mafunzo, matumizi na vikwazo vinavyopendekezwa, marejeleo na vyanzo vya data muhimu kwa ajili ya kuandaa laha ya data ya usalama wa kemikali, mahali pa kuwasiliana kiufundi na tarehe ya toleo la laha.

                                                                                    

                                                                                   Back

                                                                                   Alhamisi, 27 Oktoba 2011 20: 34

                                                                                   Mifumo ya Uainishaji

                                                                                   3.1. Mkuu

                                                                                   3.1.1. Mamlaka husika, au shirika lililoidhinishwa au kutambuliwa na mamlaka husika, linapaswa kuweka mifumo na vigezo maalum vya kuainisha kemikali kama hatari na inapaswa kupanua mifumo hii na matumizi yake hatua kwa hatua. Vigezo vilivyopo vya uainishaji vilivyowekwa na mamlaka nyingine zenye uwezo au kwa makubaliano ya kimataifa vinaweza kufuatwa, ikiwa vinalingana na vigezo na mbinu zilizoainishwa katika kanuni hii, na hii inahimizwa pale ambapo inaweza kusaidia usawa wa mbinu. Matokeo ya kazi ya kikundi cha kuratibu cha Mpango wa Kimataifa wa UNEP/ILO/WHO kuhusu Usalama wa Kemikali (IPCS) kwa upatanishi wa uainishaji wa kemikali yanapaswa kuzingatiwa inapofaa. Majukumu na jukumu la mamlaka husika kuhusu mifumo ya uainishaji yamewekwa katika aya ya 2.1.8 (vigezo na mahitaji), 2.1.9 (orodha iliyounganishwa) na 2.1.10 (tathmini ya kemikali mpya).

                                                                                   3.1.2. Wasambazaji wanapaswa kuhakikisha kuwa kemikali walizotoa zimeainishwa au zimetambuliwa na kutathminiwa mali zao (tazama aya 2.4.3 (tathmini) na 2.4.4 (uainishaji)).

                                                                                   3.1.3. Watengenezaji au waagizaji, isipokuwa wamesamehewa, wanapaswa kutoa kwa mamlaka husika taarifa kuhusu vipengele vya kemikali na misombo ambayo bado haijajumuishwa katika orodha iliyojumuishwa ya uainishaji iliyokusanywa na mamlaka husika, kabla ya matumizi yao kazini (tazama aya ya 2.1.10 (tazama aya ya XNUMX) ( tathmini ya kemikali mpya )).

                                                                                   3.1.4. Kiasi kidogo cha kemikali mpya inayohitajika kwa madhumuni ya utafiti na maendeleo kinaweza kuzalishwa na, kubebwa na kusafirishwa kati ya maabara na kiwanda cha majaribio kabla ya hatari zote za kemikali hii kujulikana kwa mujibu wa sheria na kanuni za kitaifa. Taarifa zote zinazopatikana katika fasihi au zinazojulikana kwa mwajiri kutokana na uzoefu wake wa kemikali na maombi sawa zinapaswa kuzingatiwa kikamilifu, na hatua za kutosha za ulinzi zinapaswa kutumika, kana kwamba kemikali ni hatari. Wafanyikazi wanaohusika lazima wafahamishwe juu ya habari halisi ya hatari kama inavyojulikana.

                                                                                   3.2. Vigezo vya uainishaji

                                                                                   3.2.1. Vigezo vya uainishaji wa kemikali vinapaswa kutegemea hatari zao za kiafya na kiafya, pamoja na:

                                                                                   1. mali ya sumu, pamoja na athari za kiafya kali na sugu katika sehemu zote za mwili;
                                                                                   2. kemikali au sifa za kimwili, ikiwa ni pamoja na kuwaka, kulipuka, vioksidishaji na mali hatari tendaji;
                                                                                   3. mali ya babuzi na inakera;
                                                                                   4. athari ya allergenic na kuhamasisha;
                                                                                   5. athari za kansa;
                                                                                   6. athari za teratogenic na mutagenic;
                                                                                   7. athari kwenye mfumo wa uzazi.

                                                                                    

                                                                                   3.3. Mbinu ya uainishaji

                                                                                   3.3.1. Uainishaji wa kemikali unapaswa kutegemea vyanzo vinavyopatikana vya habari, kwa mfano:

                                                                                   1. data ya mtihani;
                                                                                   2. habari iliyotolewa na mtengenezaji au mwagizaji, pamoja na habari juu ya kazi ya utafiti iliyofanywa;
                                                                                   3. taarifa zinazopatikana kutokana na sheria za kimataifa za usafiri, kwa mfano, Mapendekezo ya Umoja wa Mataifa kuhusu Usafirishaji wa Bidhaa za Hatari, ambayo inapaswa kuzingatiwa kwa uainishaji wa kemikali katika kesi ya usafiri, na Mkataba wa Basel wa UNEP juu ya Udhibiti wa Uvukaji wa Mipaka. Uhamishaji wa Taka hatarishi na Utupaji wake (1989), ambayo inapaswa kuzingatiwa kuhusiana na taka hatari;
                                                                                   4. vitabu vya kumbukumbu au fasihi;
                                                                                   5. uzoefu wa vitendo;
                                                                                   6. katika kesi ya mchanganyiko, ama juu ya mtihani wa mchanganyiko au juu ya hatari inayojulikana ya vipengele vyao;
                                                                                   7. taarifa iliyotolewa kutokana na kazi ya kutathmini hatari iliyofanywa na Shirika la Kimataifa la Utafiti kuhusu Saratani (IARC), Mpango wa Kimataifa wa UNEP/ILO/WHO kuhusu Usalama wa Kemikali (IPCS), Jumuiya za Ulaya na taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, vilevile. kama taarifa inayopatikana kupitia mifumo kama vile Sajili ya Kimataifa ya UNEP ya Kemikali Zinazoweza Kuwa na Sumu (IRPTC).

                                                                                    

                                                                                   3.3.2. Mifumo fulani ya uainishaji inayotumika inaweza kupunguzwa kwa aina fulani za kemikali pekee. Mfano ni Uainishaji Unaopendekezwa wa WHO wa viuatilifu kwa hatari na miongozo ya uainishaji, ambayo inaainisha viuatilifu kwa kiwango cha sumu pekee na hasa hatari kubwa kwa afya. Waajiri na wafanyikazi wanapaswa kuelewa mapungufu ya mfumo wowote kama huo. Mifumo kama hii inaweza kusaidia kukamilisha mfumo unaotumika kwa ujumla zaidi.

                                                                                   3.3.3. Mchanganyiko wa kemikali unapaswa kuainishwa kulingana na hatari zinazoonyeshwa na mchanganyiko wenyewe. Ikiwa tu michanganyiko haijajaribiwa kwa ujumla inapaswa kuainishwa kwa msingi wa hatari za asili za kemikali za sehemu zao.

                                                                                   Chanzo: ILO 1993, Sura ya 3.

                                                                                    

                                                                                   Back

                                                                                   " KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

                                                                                   Yaliyomo

                                                                                   Kutumia, Kuhifadhi na Kusafirisha Marejeleo ya Kemikali

                                                                                   Mkutano wa Marekani wa Wataalamu wa Usafi wa Viwanda wa Kiserikali (ACGIH), Kamati ya Uingizaji hewa wa Kiwandani. 1992. Uingizaji hewa katika Viwanda: Mwongozo wa Mazoezi Yanayopendekezwa. 22 ed. Cincinnati, OH: ACGIH.

                                                                                   Taasisi ya Kitaifa ya Viwango ya Amerika (ANSI) na Jumuiya ya Usafi wa Viwanda ya Amerika (AIHA). 1993. Uingizaji hewa wa Maabara. Kawaida Z9.5. Fairfax, VA: AIHA.

                                                                                   Dutu Hatari za Mfumo wa Kupima wa BG (BGMG). 1995. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Sankt Augustin: BGMG.

                                                                                   Burgess, WA, MJ Ellenbecker, na RD Treitman. 1989. Uingizaji hewa kwa Udhibiti wa Mazingira ya Kazi. New York: John Wiley na Wana.

                                                                                   Engelhard, H, H Heberer, H Kersting, na R Stamm. 1994. Arbeitsmedizinische Informationen aus der Zentralen Stoff- und Productdatenbank ZeSP der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin. 29(3S):136-142.

                                                                                   Shirika la Kazi Duniani (ILO). 1993. Usalama katika Matumizi ya Kemikali Kazini. Kanuni ya Utendaji ya ILO. Geneva: ILO.

                                                                                   Utawala wa Usalama na Afya Kazini (OSHA). 1993. Kiwango cha Afya na Usalama; Mfiduo wa kazi kwa dutu hatari katika maabara. Daftari la Shirikisho. 51(42):22660-22684.