Alhamisi, Machi 31 2011 14: 51

Mifano ya Kupotoka kwa Ajali

Kiwango hiki kipengele
(1 Vote)

Ajali ya kazini inaweza kuzingatiwa kama athari isiyo ya kawaida au isiyohitajika ya michakato katika mfumo wa viwanda, au kitu ambacho hakifanyi kazi kama ilivyopangwa. Athari zisizohitajika isipokuwa majeraha ya kibinafsi pia yanawezekana, kama vile uharibifu wa nyenzo, kutolewa kwa uchafuzi wa mazingira kwa bahati mbaya, kucheleweshwa kwa wakati au kupunguzwa kwa ubora wa bidhaa. The mtindo wa kupotoka imejikita katika nadharia ya mifumo. Wakati wa kutumia mfano wa kupotoka, ajali zinachambuliwa kwa mujibu wa mapungufu.

Makosa

Ufafanuzi wa mapungufu kuhusiana na mahitaji yaliyobainishwa sanjari na ufafanuzi wa kutokubaliana katika mfululizo wa viwango vya usimamizi wa ubora wa Shirika la Kimataifa la Kusimamia viwango vya ISO 9000 (ISO 1994). Thamani ya utofauti wa mifumo huainishwa kama mkengeuko inapoanguka nje ya kawaida. Vigezo vya mifumo ni sifa zinazoweza kupimika za mfumo, na zinaweza kuchukua maadili tofauti.

Kanuni za

Kuna aina nne tofauti za kanuni. Haya yanahusiana na: (1) mahitaji maalum, (2) yale ambayo yamepangwa, (3) yaliyo ya kawaida au ya kawaida na (4) yale yanayokubaliwa. Kila aina ya kawaida ina sifa ya njia ambayo imeanzishwa na kiwango chake cha urasimishaji.

Kanuni za usalama, sheria na taratibu ni mifano ya mahitaji maalum. Mfano wa kawaida wa kupotoka kutoka kwa mahitaji maalum ni "kosa la kibinadamu", ambalo linafafanuliwa kama uvunjaji wa sheria. Kanuni zinazohusiana na kile ambacho ni "kawaida au kawaida" na kile "kinachokubaliwa" sio rasmi. Kwa kawaida hutumiwa katika mipangilio ya viwanda, ambapo mipango inaelekezwa kwa matokeo na utekelezaji wa kazi unaachwa kwa hiari ya waendeshaji. Mfano wa kupotoka kutoka kwa kawaida ya "kukubalika" ni "sababu ya bahati nasibu", ambayo ni tukio lisilo la kawaida ambalo linaweza (au lisiweze) kusababisha ajali (Leplat 1978). Mfano zaidi ni "tendo lisilo salama", ambalo kijadi lilifafanuliwa kama hatua ya kibinafsi inayokiuka utaratibu salama unaokubalika (ANSI 1962).

Vigezo vya Mifumo

Katika matumizi ya mfano wa kupotoka, seti au anuwai ya maadili ya anuwai ya mifumo imegawanywa katika madarasa mawili, ambayo ni ya kawaida na kupotoka. Tofauti kati ya kawaida na kupotoka inaweza kuwa shida. Tofauti za maoni kuhusu kile ambacho ni cha kawaida kinaweza kutokea, kwa mfano, kati ya wafanyakazi, wasimamizi, usimamizi na wabunifu wa mifumo. Tatizo lingine linahusiana na ukosefu wa kanuni katika hali za kazi ambazo hazijawahi kupatikana hapo awali (Rasmussen, Duncan na Leplat 1987). Tofauti hizi za maoni na ukosefu wa kanuni zinaweza kuchangia kuongezeka kwa hatari.

Kipimo cha Wakati

Muda ni mwelekeo wa msingi katika mtindo wa kupotoka. Ajali huchambuliwa kama mchakato badala ya kuwa tukio moja au mlolongo wa sababu zinazosababisha. Mchakato huo hukua kupitia awamu zinazofuatana, ili kuwe na mabadiliko kutoka kwa hali ya kawaida katika mfumo wa viwanda hadi hali isiyo ya kawaida au hali ya ukosefu wa udhibiti. Baadaye, a kupoteza udhibiti ya nishati katika mfumo hutokea na uharibifu au kuumia yanaendelea. Kielelezo cha 1 kinaonyesha mfano wa uchanganuzi wa ajali kulingana na modeli iliyotengenezwa na Kitengo cha Utafiti wa Ajali za Kazini (OARU) huko Stockholm, kuhusiana na mabadiliko haya.

Kielelezo 1. Uchambuzi wa ajali kwenye tovuti ya ujenzi kwa kutumia modeli ya OARU

ACC140F1

Zingatia Udhibiti wa Ajali

Kila mtindo wa ajali una mwelekeo wa kipekee, ambao unahusishwa na mkakati wa kuzuia ajali. Mtindo wa kupotoka huweka kipaumbele kwenye awamu ya awali ya mlolongo wa ajali, ambayo ina sifa ya hali ya hali isiyo ya kawaida au ukosefu wa udhibiti. Uzuiaji wa ajali unakamilishwa kupitia maoni ambapo mifumo ya habari iliyoanzishwa ya kupanga na kudhibiti uzalishaji na usimamizi wa usalama hutumiwa. Kusudi ni kufanya operesheni laini na usumbufu na uboreshaji mdogo iwezekanavyo, ili kutoongeza hatari ya ajali.

Tofauti hufanywa kati ya hatua za kurekebisha na za kuzuia. Marekebisho ya mikengeuko yanaambatana na agizo la kwanza la maoni katika safu ya maoni ya Van Court Hare, na haileti mafunzo yoyote ya shirika kutokana na matukio ya ajali (Hare 1967). Hatua za kuzuia hukamilishwa kupitia maagizo ya juu ya maoni ambayo yanahusisha kujifunza. Mfano wa hatua ya kuzuia ni uundaji wa maagizo mapya ya kazi kulingana na kanuni za kawaida zinazoshirikiwa kuhusu taratibu salama za kazi. Kwa ujumla, kuna malengo matatu tofauti ya hatua za kuzuia: (1) kupunguza uwezekano wa kupotoka, (2) kupunguza matokeo ya kupotoka na (3) kupunguza muda kutoka kwa tukio la kupotoka hadi kutambua na kusahihisha.

Ili kuonyesha sifa za mfano wa kupotoka, kulinganisha hufanywa na mfano wa nishati (Haddon 1980) ambayo inaelekeza lengo la kuzuia ajali kwenye awamu za baadaye za mchakato wa ajali—yaani, kupoteza udhibiti wa nishati na madhara yanayofuata. Uzuiaji wa ajali kwa kawaida hukamilishwa kupitia kizuizi au udhibiti wa nishati katika mfumo au kwa kuingilia vizuizi kati ya nishati na mwathirika.

Taxonomia za Michepuko

Kuna taksonomia tofauti za uainishaji wa deviations. Hizi zimetengenezwa ili kurahisisha ukusanyaji, uchakataji na maoni ya data kuhusu mikengeuko. Jedwali 1  inatoa muhtasari.

Jedwali 1. Mifano ya taxonomies kwa uainishaji wa deviations

Nadharia au mfano na kutofautiana

madarasa

Mchakato wa mchakato

Duration

Tukio/tendo, hali

Awamu ya mlolongo wa ajali

Awamu ya awali, awamu ya kumalizia, awamu ya kuumia

Nadharia ya mifumo

Somo-kitu

(Kitendo cha) mtu, hali ya mitambo/kimwili

Mifumo ya ergonomics

Mtu binafsi, kazi, vifaa, mazingira

Uhandisi wa viwanda

Nyenzo, nguvu ya kazi, habari,
kiufundi, binadamu, makutano/sambamba
shughuli, walinzi stationary, binafsi
vifaa vya kinga

Makosa ya kibinadamu

Matendo ya kibinadamu

Kutokuwepo, tume, kitendo cha nje,
kosa la mfuatano, kosa la wakati

Mfano wa nishati

Aina ya nishati

Joto, mionzi, mitambo, umeme, kemikali

Aina ya mfumo wa udhibiti wa nishati

Kiufundi, binadamu

Matokeo

Aina ya hasara

Hakuna hasara kubwa ya wakati, pato lililoharibika
ubora, uharibifu wa vifaa, nyenzo
hasara, uchafuzi wa mazingira, majeraha ya kibinafsi

Kiwango cha hasara

Isiyo na maana, ya pembezoni, muhimu, ya janga

Chanzo: Kjellén 1984.

Taksonomia ya kawaida ya mikengeuko ni tofauti kati ya "tendo lisilo salama la watu" na "hali isiyo salama ya kiufundi/kimwili" (ANSI 1962). Jamii hii inachanganya uainishaji kuhusiana na muda na mgawanyiko wa somo. Muundo wa OARU unatokana na mtazamo wa mifumo ya uhandisi wa viwanda (Kjellén na Hovden 1993) ambapo kila aina ya mikengeuko inahusiana na mfumo wa kawaida wa udhibiti wa uzalishaji. Inafuata, kwa mfano, kwamba ukengeushaji unaohusiana na nyenzo za kazi unadhibitiwa kupitia udhibiti wa nyenzo, na upotovu wa kiufundi unadhibitiwa kupitia taratibu za ukaguzi na matengenezo. Walinzi wa stationary kawaida hudhibitiwa kupitia ukaguzi wa usalama. Mikengeuko inayoelezea upotevu wa udhibiti wa nishati hubainishwa na aina ya nishati inayohusika (Haddon 1980). Tofauti pia inafanywa kati ya kushindwa katika mifumo ya kibinadamu na kiufundi kwa udhibiti wa nishati (Kjellén na Hovden 1993).

Uhalali wa Dhana ya Mkengeuko

Hakuna uhusiano wa jumla kati ya kupotoka na hatari ya kuumia. Matokeo ya utafiti yanapendekeza, hata hivyo, kwamba baadhi ya aina za mikengeuko huhusishwa na ongezeko la hatari ya ajali katika mifumo fulani ya viwanda (Kjellén 1984). Hizi ni pamoja na vifaa vyenye kasoro, usumbufu wa uzalishaji, mzigo wa kazi usio wa kawaida na zana zinazotumiwa kwa madhumuni yasiyo ya kawaida. Aina na kiasi cha nishati kinachohusika katika mtiririko usiodhibitiwa wa nishati ni vitabiri vyema vya matokeo.

Utumiaji wa Mfano wa Kupotoka

Data juu ya ukengeushaji hukusanywa katika ukaguzi wa usalama, sampuli za usalama, ripoti za karibu na ajali na uchunguzi wa ajali. (Ona mchoro 2).

Kielelezo 2. Ufunikaji wa zana mbalimbali za matumizi katika mazoezi ya usalama

ACC140F2

Kwa mfano, Sampuli za usalama ni njia ya udhibiti wa kupotoka kutoka kwa sheria za usalama kupitia maoni ya utendaji kwa wafanyikazi. Athari chanya za sampuli za usalama kwenye utendaji salama, kama inavyopimwa na hatari ya ajali, zimeripotiwa (Saari 1992).

Mtindo wa kupotoka umetumika katika uundaji wa zana za kutumia katika uchunguzi wa ajali. Ndani ya uchambuzi wa sababu za matukio mbinu, mikengeuko ya mfuatano wa ajali hutambuliwa na kupangwa katika muundo wa mti wenye mantiki (Leplat 1978). Mtindo wa OARU umekuwa msingi wa uundaji wa fomu za uchunguzi wa ajali na orodha za kukaguliwa na kupanga utaratibu wa uchunguzi wa ajali. Utafiti wa tathmini unaonyesha kuwa mbinu hizi zinaunga mkono upangaji chati na tathmini ya kina na ya kuaminika ya mikengeuko (tazama Kjellén na Hovden 1993 kwa mapitio). Mtindo wa kupotoka pia umehimiza maendeleo ya mbinu za uchambuzi wa hatari.

Uchambuzi wa kupotokas ni mbinu ya kuchanganua hatari na inajumuisha hatua tatu: (1) muhtasari wa kazi za mifumo na shughuli za waendeshaji na mgawanyiko wao katika vifungu vidogo, (2) uchunguzi wa kila shughuli ili kubaini kupotoka iwezekanavyo na kutathmini matokeo yanayoweza kutokea ya kila kupotoka na (3) maendeleo ya tiba (Harms-Ringdahl 1993). Mchakato wa ajali umetolewa kama inavyoonyeshwa na Mchoro 1 , na uchanganuzi wa hatari unashughulikia awamu zote tatu. Orodha za ukaguzi zinazofanana na zile zinazotumika katika uchunguzi wa ajali hutumiwa. Inawezekana kuunganisha njia hii na kazi za kubuni; ina ufanisi zaidi katika kutambua mahitaji ya hatua za kurekebisha.

Muhtasari

Mifano ya kupotoka huzingatia sehemu ya mwanzo ya mchakato wa ajali, ambapo kuna usumbufu katika uendeshaji. Kinga hukamilishwa kupitia udhibiti wa maoni ili kufikia utendakazi mzuri na usumbufu na uboreshaji mdogo ambao unaweza kusababisha ajali.

 

Back

Kusoma 9825 mara Ilibadilishwa mwisho Jumamosi, 30 Julai 2022 01:23

" KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

Yaliyomo

Marejeleo ya Kuzuia Ajali

Adams, JGU. 1985. Hatari na Uhuru; Rekodi ya Udhibiti wa Usalama wa Kusoma. London: Miradi ya Uchapishaji ya Usafiri.

Taasisi ya Kitaifa ya Viwango ya Marekani (ANSI). 1962. Mbinu ya Kurekodi na Kupima Uzoefu wa Jeraha la Kazi. ANSI Z-16.2. New York: ANSI.

-. 1978. Mwongozo wa Kitaifa wa Wastani wa Kitaifa wa Marekani kuhusu Vifaa Sawa vya Kudhibiti Trafiki kwa Mitaa na Barabara Kuu. ANSI D6.1. New York: ANSI.

-. 1988. Kemikali Hatari za Viwandani—Kuweka lebo kwa Tahadhari. ANSI Z129.1. New York: ANSI.

-. 1993. Kanuni ya Rangi ya Usalama. ANSI Z535.1. New York: ANSI.

-. 1993. Ishara za Usalama wa Mazingira na Kituo. ANSI Z535.2. New York: ANSI.

-. 1993. Vigezo vya Alama za Usalama. ANSI Z535.3. New York: ANSI.

-. 1993. Alama na Lebo za Usalama wa Bidhaa. ANSI Z535.4. New York: ANSI.

-. 1993. Lebo za Kuzuia Ajali. ANSI Z535.5. New York: ANSI.

Andersson, R. 1991. Jukumu la ajali katika utafiti wa ajali za kazini. Arbete och halsa. 1991. Solna, Sweden. Tasnifu.

Andersson, R na E Lagerlöf. 1983. Data ya ajali katika mfumo mpya wa habari wa Uswidi kuhusu majeraha ya kazi. Ergonomics 26.

Arnold, HJ. 1989. Vikwazo na tuzo: mitazamo ya shirika. Katika Vikwazo na Zawadi katika Mfumo wa Kisheria:
Mbinu Mbalimbali. Toronto: Chuo Kikuu cha Toronto Press.

Baker, SP, B O'Neil, MJ Ginsburg, na G Li. 1992. Kitabu cha Ukweli wa Jeraha. New York: Oxford University Press.

Benner, L. 1975. Uchunguzi wa ajali-njia za mpangilio wa mistari mingi. J Saf Res 7.

Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa (CDC). 1988. Miongozo ya kutathmini mifumo ya ufuatiliaji. Morb Mortal Weekly Rep 37(S-5):1–18.

Davies, JC na DP Manning. 1994a. MAIM: dhana na ujenzi wa programu ya akili. Saf Sci 17:207–218.

-. 1994b. Data iliyokusanywa na programu ya akili ya MAIM: Ajali hamsini za kwanza. Saf Sci 17:219-226.

Idara ya Biashara na Viwanda. 1987. Mfumo wa Ufuatiliaji wa Ajali za Burudani (LASS): Utafiti wa Ajali za Nyumbani na Burudani 1986 Data. Ripoti ya 11 ya Mwaka ya Mfumo wa Ufuatiliaji wa Ajali za Nyumbani. London: Idara ya Biashara na Viwanda.

Feri, TS. 1988. Uchunguzi na Uchambuzi wa Ajali za Kisasa. New York: Wiley.

Feyer, AM na AM Williamson. 1991. Mfumo wa uainishaji wa ajali kwa ajili ya matumizi katika mikakati ya kuzuia. Scan J Work Environ Health 17:302–311.

FMC. 1985. Ishara ya Usalama wa Bidhaa na Mfumo wa Lebo. Santa Clara, California: Shirika la FMC.

Gielen, AC. 1992. Elimu ya afya na udhibiti wa majeraha: Mbinu za kuunganisha. Health Educ Q 19(2):203–218.

Goldenhar, LM na PA Schulte. 1994. Utafiti wa kuingilia kati katika afya na usalama kazini. J Occupi Med 36(7):763–775.

Green, LW na MW Kreuter. 1991. Mipango ya Kukuza Afya: Mbinu ya Kielimu na Mazingira. Mountainview, CA: Kampuni ya Uchapishaji ya Mayfield.

Guastello, SJ. 1991. Ufanisi Ulinganifu wa Mipango ya Kupunguza Ajali Kazini. Karatasi iliyowasilishwa kwenye Kongamano la Kimataifa la Ajali na Majeraha yanayohusiana na Pombe. Yverdon-les-Bains, Uswizi, Desemba 2-5.

Haddon, WJ. 1972. Mfumo wa kimantiki wa kuainisha matukio na shughuli za usalama barabarani. J Kiwewe 12:193–207.

-. 1973. Uharibifu wa nishati na mikakati 10 ya kukabiliana. J Kiwewe 13:321–331.

-. 1980. Mikakati ya kimsingi ya kupunguza uharibifu kutoka kwa hatari za kila aina. Kuzuia Hatari Septemba/Oktoba:8–12.

Hale, AR na AI Glendon. 1987. Tabia ya Mtu Binafsi Katika Uso wa Hatari. Amsterdam: Elsevier.

Hale, AR na M Hale. 1972. Mapitio ya Fasihi ya Utafiti wa Ajali za Viwandani. Karatasi ya utafiti Na. l, Kamati ya Usalama na Afya. London: HMSO.

Hale, AR, B Heming, J Carthey na B Kirwan. 1994. Upanuzi wa Mfano wa Tabia katika Udhibiti wa Hatari. Vol. 3: Maelezo ya Muundo Uliopanuliwa. Sheffield: Mradi Mtendaji wa Afya na Usalama HF/GNSR/28.

Hare, VC. 1967. Uchambuzi wa Mfumo: Njia ya Utambuzi. New York: Ulimwengu wa Harcourt Brace.

Harms-Ringdahl, L. 1993. Uchambuzi wa Usalama. Kanuni na Mazoezi katika Usalama Kazini. Vol. 289. Amsterdam: Elsevier.

Heinrich, HW. 1931. Kuzuia Ajali Viwandani. New York: McGraw-Hill.

-. 1959. Kuzuia Ajali Viwandani: Mbinu ya Kisayansi. New York: McGraw-Hill Book Company.

Hugentobler, MK, BA Israel, na SJ Schurman. 1992. Mbinu ya utafiti wa hatua kwa afya ya mahali pa kazi: Mbinu za kuunganisha. Health Educ Q 19(1):55–76.

Shirika la Kimataifa la Viwango (ISO). 1967. Alama, Vipimo, na Mpangilio wa Alama za Usalama. ISO R557. Geneva: ISO.

-. 1984. Alama na Rangi za Usalama. ISO 3864. Geneva: ISO.

-. 1991. Mifumo ya Otomatiki ya Viwanda—Usalama wa Mifumo Jumuishi ya Uzalishaji—Mahitaji ya Msingi (CD 11161). TC 184/WG 4. Geneva: ISO.

-. 1994. Msamiati wa Usimamizi na Ubora wa Ubora. ISO/DIS 8402. Paris: Association française de normalisation.

Janssen, W. 1994. Kuvaa mkanda wa kiti na tabia ya kuendesha gari: Utafiti wa gari-gari. Uchambuzi wa ajali na kuzuia. Mkundu wa Ajali. Iliyotangulia. 26: 249-261.

Jenkins, EL, SM Kisner, D Fosbroke, LA Layne, MA Stout, DN Castillo, PM Cutlip, na R Cianfrocco. 1993. Majeraha mabaya kwa Wafanyakazi nchini Marekani, 1980-1989: Muongo wa Ufuatiliaji. Cincinnati, OH: NIOSH.

Johnston, JJ, GTH Cattledge, na JW Collins. 1994. Ufanisi wa mafunzo kwa udhibiti wa majeraha ya kazi. Occup Med: Sanaa ya Jimbo Ufu 9(2):147–158.

Kallberg, VP. 1992. Madhara ya Machapisho ya Kiakisi kwenye Tabia ya Uendeshaji na Ajali kwenye Barabara za Njia Mbili za Vijijini nchini Ufini. Ripoti 59/1992. Helsinki: Kituo cha Maendeleo ya Kiufundi cha Utawala wa Barabara wa Kifini.

Kjellén, U. 1984. Dhana ya kupotoka katika udhibiti wa ajali kazini. Sehemu ya I: Ufafanuzi na uainishaji; Sehemu ya II: Ukusanyaji wa data na tathmini ya umuhimu. Mkundu wa Ajali Kabla ya 16:289–323.

Kjellén, U na J Hovden. 1993. Kupunguza hatari kwa kudhibiti ukengeushi—kutazama nyuma katika mkakati wa utafiti. Saf Sci 16:417–438.

Kjellén, U na TJ Larsson. 1981. Kuchunguza ajali na kupunguza hatari - njia ya nguvu. J Kazi Mdo 3:129–140.

Mwisho, JM. 1988. Kamusi ya Epidemiology. New York: Oxford University Press.

Leho, MR. 1992. Kubuni ishara za onyo na lebo za onyo: Sehemu ya I—Miongozo kwa daktari. Int J Ind Erg 10:105–113.

Lehto, MR na D Clark. 1990. Ishara na lebo za onyo mahali pa kazi. Katika Nafasi ya Kazi, Usanifu wa Vifaa na Zana, iliyohaririwa na A Mital na W Karwowski. Amsterdam: Elsevier.

Lehto, MR na JM Miller. 1986. Maonyo: Juzuu ya I: Misingi, Usanifu, na Mbinu za Tathmini. Ann Arbor, MI: Fuller Technical Publications.
Leplat, J. 1978. Ajali inachanganua na kuchanganua kazi. J Kazi Mdo 1:331–340.

MacKenzie, EJ, DM Steinwachs, na BS Shankar. 1989. Kuainisha ukali wa kiwewe kulingana na uchunguzi wa kutokwa hospitalini: Uthibitishaji wa meza ya uongofu ya ICD-9CM hadi AIS-85. Med Care 27:412–422.

Manning, DP. 1971. Uainishaji wa aina ya ajali za viwandani-Utafiti wa nadharia na mazoezi ya kuzuia ajali kulingana na uchambuzi wa kompyuta wa rekodi za majeraha ya viwanda. Tasnifu ya MD, Chuo Kikuu cha Liverpool.

McAfee, RB na AR Winn. 1989. Matumizi ya motisha/maoni ili kuimarisha usalama mahali pa kazi: Uhakiki wa fasihi. J Saf Res 20:7-19.

Mohr, DL na D Clemmer. 1989. Tathmini ya uingiliaji wa jeraha la kazini katika tasnia ya petroli. Ajali Mkundu Prev 21(3):263–271.

Kamati ya Kitaifa ya Kuzuia na Kudhibiti Majeruhi. 1989. Kuzuia Majeraha: Kukabiliana na Changamoto. New York: Oxford University Press.

Chama cha Kitaifa cha Watengenezaji Kielektroniki (NEMA). 1982. Lebo za Usalama za Gear ya Kubadili Vibandiko na Transfoma Zilizowekwa katika Maeneo ya Umma. NEMA 260. Rosslyn, VA: NEMA.

Utawala wa Afya na Usalama Kazini (OSHA). 1985. Uainisho wa Alama na Lebo za Kuzuia Ajali. CFR 1910.145. Washington DC: OSHA.

-. 1985. [Kemikali] Mawasiliano ya Hatari. CFR 1910.1200. Washington DC: OSHA.

Jopo la Kuzuia Majeraha Kazini. 1992. Kinga ya majeraha kazini. Katika Vituo vya Kudhibiti Magonjwa. Hati za Nafasi kutoka kwa Mkutano wa Tatu wa Kitaifa wa Kudhibiti Majeruhi: Kuweka Ajenda ya Kitaifa ya Udhibiti wa Majeraha katika miaka ya 1990. Atlanta, GA: CDC.

Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo (OECD). 1990. Kubadilika kwa Tabia kwa Mabadiliko katika Mfumo wa Usafiri wa Barabarani. Paris: OECD.

Rasmussen, J. 1982. Makosa ya kibinadamu. Jamii ya kuelezea utendakazi wa binadamu katika mitambo ya viwandani. J Kazi Mdo 4:311–333.

Rasmussen, J, K Duncan na J Leplat. 1987. Teknolojia Mpya na Hitilafu ya Kibinadamu. Chichester: Wiley.

Sababu, JT. 1990. Makosa ya Kibinadamu. Cambridge: KOMBE.

Rice, DP, EJ MacKenzie na washirika. 1989. Gharama ya Jeraha nchini Marekani: Ripoti kwa Bunge. San Francisco: Taasisi ya Afya na Uzee, Chuo Kikuu cha California; na Baltimore: Kituo cha Kuzuia Majeruhi, Chuo Kikuu cha Johns Hopkins.

Robertson, LS. 1992. Epidemiolojia ya Jeraha. New York: Oxford University Press.

Saari, J. 1992. Utekelezaji wenye mafanikio wa programu za afya na usalama kazini katika utengenezaji wa miaka ya 1990. J Hum Factors Manufac 2:55–66 .

Schelp, L. 1988. Jukumu la mashirika katika ushiriki wa jamii-kuzuia majeraha ya ajali katika vijijini.
Manispaa ya Uswidi. Soc Sci Med 26(11):1087–1093.

Shannon, HS. 1978. Utafiti wa takwimu wa ajali 2,500 zilizoripotiwa mfululizo katika kiwanda cha magari. Ph.D. Thesis, Chuo Kikuu cha London.

Smith, GS na H Falk. 1987. Majeruhi bila kukusudia. Am J Prev Medicine 5, sup.:143–163.

Smith, GS na PG Baa. 1991. Majeraha bila kukusudia katika nchi zinazoendelea: Epidemiolojia ya tatizo lililopuuzwa. Ukaguzi wa Epidemiological :228–266.

Jumuiya ya Wahandisi wa Magari (SAE). 1979. Alama za Usalama. SAE J115: SAE.

Steckler, AB, L Dawson, BA Israel, na E Eng. 1993. Maendeleo ya afya ya jamii: Muhtasari wa kazi za Guy W. Stewart. Afya Educ Q Sup. 1: S3-S20.

Steers, RM na LW Porter.1991. Motisha na Tabia ya Kazi (tarehe ya 5). New York: McGraw-Hill.

Surry, J. 1969. Utafiti wa Ajali za Viwandani: Tathmini ya Uhandisi wa Binadamu. Kanada: Chuo Kikuu cha Toronto.

Tollman, S. 1991. Utunzaji msingi unaoelekezwa na jamii: Chimbuko, mageuzi, matumizi. Soc Sci Med 32(6):633-642.

Troup, JDG, J Davies, na DP Manning. 1988. Mfano wa uchunguzi wa majeraha ya mgongo na matatizo ya kushughulikia mwongozo kazini. J Soc Inachukua Med 10:107–119.

Tuominen, R na J Saari. 1982. Mfano wa uchambuzi wa ajali na matumizi yake. J Occupa Acc 4.

Veazie, MA, DD Landen, TR Bender na HE Amandus. 1994. Utafiti wa Epidemiologic juu ya etiolojia ya majeraha katika kazi. Ann Rev Pub Health 15:203–21.

Waganaar, WA, PT Hudson na JT Sababu. 1990. Kushindwa kwa utambuzi na ajali. Appl Cogn Psychol 4:273–294.

Waller, J.A. 1985. Udhibiti wa Majeraha: Mwongozo wa Sababu na Kinga ya Kiwewe. Lexington, MA: Vitabu vya Lexington.

Wallerstein, N na R Baker. 1994. Programu za elimu ya kazi katika afya na usalama. Occup Med State Art Rev 9(2):305-320.

Wiki, JL. 1991. Udhibiti wa afya na usalama kazini katika sekta ya madini ya makaa ya mawe: Afya ya umma mahali pa kazi. Annu Rev Publ Health 12:195–207.

Shirika la Umeme la Westinghouse. 1981. Kitabu cha Lebo ya Usalama wa Bidhaa. Trafford, Pa: Kitengo cha Uchapishaji cha Westinghouse.

Wilde, GJS. 1982. Nadharia ya hatari ya homeostasis: Athari kwa usalama na afya. Mkundu wa Hatari 2:209-225.

-. 1991. Uchumi na ajali: Ufafanuzi. J Appl Behav Sci 24:81-84.

-. 1988. Nadharia ya hatari ya homeostasis na ajali za trafiki: mapendekezo, makato na majadiliano ya mgawanyiko katika athari za hivi karibuni. Ergonomics 31:441-468.

-. 1994. Hatari inayolengwa. Toronto: Machapisho ya PDE.

Williamson, AM na AM Feyer. 1990. Epidemiolojia ya tabia kama chombo cha utafiti wa ajali. J Kazi Mdo 12:207–222.

Mfuko wa Mazingira ya Kazi [Arbetarskyddsfonden]. 1983. Olycksfall i arbetsmiljön—Kartläggning och analys av forskningsbehov [Ajali katika mazingira ya kazi—utafiti na uchambuzi]. Solna: Arbetarskyddsfonden