Banner 10

 

Mifumo ya Kilimo

Alhamisi, Machi 10 2011 14: 12

Mashamba

Imenakiliwa kutoka toleo la 3, "Ensaiklopidia ya Afya na Usalama Kazini".

mrefu mashamba hutumika sana kuelezea vitengo vikubwa ambapo mbinu za viwanda zinatumika kwa biashara fulani za kilimo. Biashara hizi zinapatikana hasa katika mikoa ya kitropiki ya Asia, Afrika na Amerika ya Kati na Kusini, lakini pia hupatikana katika maeneo fulani ya joto ambapo hali ya hewa na udongo vinafaa kwa ukuaji wa matunda na mimea ya kitropiki.

Kilimo cha upandaji miti ni pamoja na mazao ya mzunguko mfupi, kama vile mananasi na miwa, pamoja na mazao ya miti, kama vile ndizi na mpira. Zaidi ya hayo, mazao yafuatayo ya kitropiki na kitropiki kwa kawaida huzingatiwa kama mazao ya mashambani: chai, kahawa, kakao, nazi, embe, mkonge na michikichi. Hata hivyo, kilimo kikubwa cha baadhi ya mazao mengine, kama vile mpunga, tumbaku, pamba, mahindi, matunda ya jamii ya machungwa, maharagwe ya castor, karanga, jute, katani na mianzi, pia hujulikana kama kilimo cha mashamba. Mazao ya kupanda yana sifa kadhaa:

 • Ni bidhaa za kitropiki au za kitropiki ambazo soko la nje linapatikana.
 • Nyingi zinahitaji usindikaji wa awali wa haraka.
 • Zao hupitia vituo vichache vya uuzaji au usindikaji wa ndani kabla ya kumfikia mlaji.
 • Kwa kawaida zinahitaji uwekezaji mkubwa wa mtaji usiobadilika, kama vile vifaa vya usindikaji.
 • Wanazalisha shughuli fulani kwa muda mwingi wa mwaka, na hivyo kutoa ajira endelevu.
 • Mkulima mmoja ni kawaida, ambayo inaruhusu utaalamu wa teknolojia na usimamizi.

 

Ingawa kilimo cha mazao mbalimbali ya mashambani kinahitaji hali tofauti za kijiografia, kijiolojia na hali ya hewa, karibu zote hustawi vyema katika maeneo ambayo hali ya hewa na mazingira ni ngumu. Zaidi ya hayo, hali ya kina ya shughuli za upandaji miti, na katika hali nyingi kutengwa kwao, kumesababisha makazi mapya ambayo yanatofautiana sana na makazi ya kiasili (NRC 1993).

Kazi ya Upandaji miti

Shughuli kuu kwenye shamba ni kulima moja ya aina mbili za mazao. Hii inahusisha aina zifuatazo za kazi: utayarishaji wa udongo, upandaji, kulima, palizi, usindikaji wa mazao, uvunaji, usafirishaji na uhifadhi wa mazao. Shughuli hizi zinahusisha matumizi ya zana mbalimbali, mashine na kemikali za kilimo. Mahali ambapo shamba mbichi linapaswa kulimwa, inaweza kuwa muhimu kufyeka ardhi ya msitu kwa kukata miti, kung'oa vishina na kuchoma vichaka, ikifuatiwa na kuchimba mifereji ya maji na mifereji ya umwagiliaji. Mbali na kazi ya msingi ya kilimo, shughuli nyingine zinaweza pia kufanywa kwenye shamba: ufugaji wa mifugo, usindikaji wa mazao na matengenezo na ukarabati wa majengo, mimea, mashine, zana, barabara na njia za reli. Inaweza kuwa muhimu kuzalisha umeme, kuchimba visima, kudumisha mitaro ya umwagiliaji, kuendesha uhandisi au maduka ya mbao na bidhaa za usafiri hadi sokoni.

Ajira ya watoto inaajiriwa kwenye mashamba makubwa duniani kote. Watoto hufanya kazi na wazazi wao kama sehemu ya timu kwa ajili ya fidia inayotokana na kazi, au wanaajiriwa moja kwa moja kwa kazi maalum za mashambani. Kwa kawaida wanapata saa za kazi ndefu na ngumu, usalama mdogo na ulinzi wa afya na lishe duni, mapumziko na elimu. Badala ya kuajiriwa moja kwa moja, watoto wengi huajiriwa kama vibarua kupitia wakandarasi, jambo ambalo ni la kawaida kwa kazi za hapa na pale na za msimu. Kuajiri wafanyikazi kupitia wapatanishi walio na kandarasi ni utaratibu wa muda mrefu kwenye mashamba makubwa. Kwa hivyo, usimamizi wa mashamba hauna uhusiano wa mwajiri na mwajiriwa na wafanyikazi wa mashambani. Badala yake, wanafanya mkataba na mpatanishi kusambaza kazi. Kwa ujumla, masharti ya kazi ya wafanyikazi wa mkataba ni duni kuliko ya wafanyikazi walioajiriwa moja kwa moja.

Wafanyakazi wengi wa mashambani hulipwa kulingana na kazi zilizofanywa badala ya saa zilizofanya kazi. Kwa mfano, kazi hizi zinaweza kujumuisha mistari ya kukata na kupakiwa miwa, idadi ya miti ya mpira iliyopigwa, safu iliyokatwa, vichaka vya mkonge, kilo za chai iliyokatwa au hekta za mbolea zilizowekwa. Hali kama vile hali ya hewa na ardhi inaweza kuathiri wakati wa kukamilisha kazi hizi, na familia nzima inaweza kufanya kazi kuanzia alfajiri hadi jioni bila kupumzika. Nchi nyingi ambapo bidhaa za mashambani hulimwa zinaripoti kuwa wafanyakazi wa mashambani hufanya kazi zaidi ya saa 40 kwa wiki. Zaidi ya hayo, wafanyakazi wengi wa mashambani huhamia mahali pao pa kazi kwa miguu, na kwa kuwa mashamba ni makubwa, wakati na jitihada nyingi hutumiwa kusafiri kwenda na kurudi kazini. Safari hii inaweza kuchukua saa nyingi kwenda na kurudi (ILO 1994).

Hatari na Kinga Yake

Kazi ya mashamba makubwa inahusisha hatari nyingi zinazohusiana na mazingira ya kazi, zana na vifaa vinavyotumiwa na asili ya kazi. Mojawapo ya hatua za kwanza za kuboresha usalama na afya kwenye mashamba makubwa ni kuteua afisa wa usalama na kuunda kamati ya pamoja ya usalama na afya. Maafisa wa usalama wanapaswa kuhakikisha kuwa majengo na vifaa vinawekwa salama na kwamba kazi inafanywa kwa usalama. Kamati za usalama huleta usimamizi na kazi pamoja katika ahadi moja na kuwawezesha wafanyakazi kushiriki moja kwa moja katika kuboresha usalama. Majukumu ya kamati ya usalama ni pamoja na kuunda sheria za kazi kwa ajili ya usalama, kushiriki katika uchunguzi wa majeraha na magonjwa na kutambua maeneo ambayo huwaweka wafanyakazi na familia zao hatarini.

Huduma za matibabu na vifaa vya huduma ya kwanza vyenye maelekezo ya kutosha vinapaswa kutolewa. Madaktari wa matibabu wanapaswa kufundishwa utambuzi wa magonjwa ya kazini yanayohusiana na kazi ya upandaji miti ikiwa ni pamoja na sumu ya dawa na mkazo wa joto. Uchunguzi wa hatari unapaswa kutekelezwa kwenye shamba. Madhumuni ya uchunguzi ni kufahamu mazingira hatarishi ili hatua za kuzuia ziweze kuchukuliwa. Kamati ya usalama na afya inaweza kushirikishwa katika uchunguzi pamoja na wataalam wakiwemo afisa wa usalama, msimamizi wa matibabu na wakaguzi. Jedwali 1  inaonyesha hatua zinazohusika katika uchunguzi. Utafiti unapaswa kusababisha hatua ikijumuisha udhibiti wa hatari zinazoweza kutokea pamoja na hatari ambazo zimesababisha jeraha au ugonjwa (Partanen 1996). Maelezo ya baadhi ya hatari zinazowezekana na udhibiti wao kufuata.

 


Jedwali 1. Hatua kumi za uchunguzi wa hatari ya kazi ya upandaji miti

 

 1. Bainisha tatizo na kipaumbele chake.
 2. Tafuta data iliyopo.
 3. Thibitisha hitaji la data zaidi.
 4. Bainisha malengo ya utafiti, muundo, idadi ya watu, wakati na mbinu.
 5. Fafanua kazi na gharama, na wakati wao.
 6. Andaa itifaki.
 7. Kusanya data.
 8. Kuchambua data na kutathmini hatari.
 9. Chapisha matokeo.
 10. Fuatilia.

Chanzo: Partanen 1996.


 

Uchovu na hatari zinazohusiana na hali ya hewa

Saa ndefu na kazi ngumu hufanya uchovu kuwa jambo kuu. Wafanyakazi waliochoka wanaweza kushindwa kufanya maamuzi salama; hii inaweza kusababisha matukio ambayo yanaweza kusababisha majeraha au kufichuliwa bila kukusudia. Vipindi vya kupumzika na siku fupi za kazi zinaweza kupunguza uchovu.

Mkazo wa kimwili huongezeka kwa joto na unyevu wa jamaa. Matumizi ya maji ya mara kwa mara na mapumziko ya kupumzika husaidia kuepuka matatizo na matatizo ya joto.

Majeraha yanayohusiana na zana na vifaa

Zana zilizoundwa vibaya mara nyingi zitasababisha mkao mbaya wa kazi, na zana zilizopigwa vibaya zitahitaji juhudi kubwa za kimwili ili kukamilisha kazi. Kufanya kazi katika nafasi ya kuinama au kuinama na kuinua mizigo mizito huweka mzigo kwenye mgongo. Kufanya kazi na mikono juu ya bega kunaweza kusababisha matatizo ya juu ya musculoskeletal (takwimu 1). Zana zinazofaa zinapaswa kuchaguliwa ili kuondokana na mkao mbaya, na zinapaswa kudumishwa vizuri. Unyanyuaji mzito unaweza kupunguzwa kwa kupunguza uzito wa mzigo au kushirikisha wafanyikazi zaidi ili kuinua mzigo.

Mchoro 1. Wakataji wa ndizi wakiwa kazini kwenye shamba la "La Julia" huko Ecuador

AGR030F2

Majeraha yanaweza kutokana na matumizi yasiyofaa ya zana za mkono kama vile panga, simeti, shoka na zana zingine zenye ncha kali au zilizochongoka, au zana za umeme zinazobebeka kama vile misumeno ya minyororo; nafasi mbaya na uharibifu wa ngazi; au uingizwaji usiofaa wa kamba na minyororo iliyovunjika. Wafanyakazi wapewe mafunzo ya matumizi na utunzaji sahihi wa vifaa na zana. Uingizwaji unaofaa unapaswa kutolewa kwa zana na vifaa vilivyovunjika au vilivyoharibiwa.

Mashine zisizo na ulinzi zinaweza kunasa nguo au nywele na zinaweza kuwaponda wafanyakazi na kusababisha majeraha mabaya au kifo. Mashine zote zinapaswa kuwa na usalama uliojengwa, na uwezekano wa kuwasiliana hatari na sehemu zinazohamia zinapaswa kuondolewa. Mpango wa kufungia/kupiga utafaa ufanyike kwa matengenezo na ukarabati wote.

Mashine na vifaa pia ni vyanzo vya kelele nyingi, na kusababisha upotezaji wa kusikia kati ya wafanyikazi wa shamba. Kinga ya usikivu inapaswa kutumiwa na mashine yenye viwango vya juu vya kelele. Ngazi ya chini ya kelele inapaswa kuwa sababu katika kuchagua vifaa.

 

Majeraha yanayohusiana na gari

Njia za upandaji miti na njia zinaweza kuwa nyembamba, na hivyo kuwasilisha hatari ya ajali za uso kwa uso kati ya magari au kupinduka kando ya barabara. Kupanda kwa usalama kwa vyombo vya usafiri ikiwa ni pamoja na malori, trela au trela zinazovutwa na wanyama na reli kunapaswa kuhakikishwa. Pale ambapo barabara za njia mbili zinatumika, njia pana zinapaswa kutolewa kwa vipindi vinavyofaa ili kuruhusu magari kupita. Matusi ya kutosha yanapaswa kutolewa kwenye madaraja na kando ya maporomoko na mifereji ya maji.

Matrekta na magari mengine husababisha hatari mbili kuu kwa wafanyikazi. Moja ni kupindua kwa trekta, ambayo kwa kawaida husababisha kupondwa mbaya kwa opereta. Waajiri wanapaswa kuhakikisha kwamba miundo ya ulinzi ya rollover imewekwa kwenye matrekta. Mikanda ya kiti inapaswa pia kuvaliwa wakati wa operesheni ya trekta. Tatizo jingine kubwa ni uendeshaji wa magari; wafanyikazi wanapaswa kubaki wazi na njia za kusafiri za gari, na wapandaji wa ziada hawapaswi kuruhusiwa kwenye matrekta isipokuwa viti salama vinapatikana.

Umeme

Umeme hutumiwa kwenye mashamba makubwa katika maduka na kwa usindikaji wa mazao na taa za majengo na viwanja. Matumizi yasiyofaa ya mitambo ya umeme au vifaa vinaweza kuwaweka wafanyakazi kwenye mshtuko mkali, kuungua au kupigwa na umeme. Hatari ni kali zaidi katika maeneo yenye unyevunyevu au wakati wa kufanya kazi na mikono yenye mvua au nguo. Popote maji yanapokuwepo, au kwa maduka ya umeme nje, mizunguko ya visumbufu vya ardhi inapaswa kusakinishwa. Popote ambapo ngurumo za radi ni za mara kwa mara au kali, ulinzi wa umeme unapaswa kutolewa kwa majengo yote ya mashamba, na wafanyakazi wanapaswa kuzoezwa katika njia za kupunguza hatari yao ya kupigwa na kutafuta mahali pa usalama.

Moto

Umeme pamoja na miale ya moto au sigara zinazofuka zinaweza kutoa chanzo cha kuwasha kwa mafuta au milipuko ya vumbi hai. Mafuta—mafuta ya taa, petroli au dizeli— yanaweza kusababisha moto au milipuko ikiwa hayatashughulikiwa vibaya au yakihifadhiwa vibaya. Taka za greasi na zinazoweza kuwaka huleta hatari ya moto katika maduka. Mafuta yanapaswa kuwekwa mbali na chanzo chochote cha kuwasha. Vifaa na vifaa vya umeme visivyoshika moto vinapaswa kutumika popote vitu vinavyoweza kuwaka au vilipuzi vipo. Fusi au vifaa vya kuvunja umeme vinapaswa pia kutumika katika nyaya za umeme.

Pesticides

Utumiaji wa kemikali za kilimo zenye sumu ni jambo linalosumbua sana, haswa wakati wa matumizi makubwa ya viuatilifu, vikiwemo viua magugu, viua ukungu na viua wadudu. Mfiduo unaweza kutokea wakati wa uzalishaji wa kilimo, ufungashaji, uhifadhi, usafirishaji, uuzaji wa reja reja, uwekaji (mara nyingi kwa kunyunyizia kwa mikono au angani), kuchakata tena au kutupwa. Hatari ya kuathiriwa na dawa za kuulia wadudu inaweza kuzidishwa na kutojua kusoma na kuandika, kuweka lebo mbovu au mbovu, vyombo vinavyovuja, zana duni au zisizo na kinga, marekebisho hatari, kutojua hatari, kupuuza sheria na ukosefu wa usimamizi au mafunzo ya kiufundi. Wafanyikazi wanaotumia viua wadudu wanapaswa kufundishwa jinsi ya kutumia viuatilifu na wavae mavazi yanayofaa na ulinzi wa kupumua, tabia ambayo ni ngumu sana kutekeleza katika maeneo ya tropiki ambapo vifaa vya kinga vinaweza kuongeza mkazo wa joto kwa mvaaji (mchoro 2). ) Njia mbadala za matumizi ya viuatilifu zinapaswa kupewa kipaumbele, au zitumike dawa zenye sumu kidogo.

Mchoro 2. Nguo za kinga zinazovaliwa wakati wa kutumia dawa

AGR030F3

Magonjwa na majeraha yanayosababishwa na wanyama

Katika baadhi ya mashamba, wanyama wa kukokotwa hutumiwa kwa kuvuta au kubeba mizigo. Wanyama hawa ni pamoja na farasi, punda, nyumbu na ng'ombe. Wanyama wa aina hii wamewajeruhi wafanyakazi kwa kuwapiga mateke au kuwauma. Pia kuna uwezekano wa kuwaweka wafanyakazi kwenye magonjwa ya zoonotic ikiwa ni pamoja na kimeta, brucellosis, kichaa cha mbwa, homa ya Q au tularaemia. Wanyama wanapaswa kufundishwa vyema, na wale wanaoonyesha tabia hatari hawapaswi kutumika kwa kazi. Hatamu, viunga, tandiko na kadhalika vinapaswa kutumika na kudumishwa katika hali nzuri na kurekebishwa ipasavyo. Wanyama walio na ugonjwa wanapaswa kutambuliwa na kutibiwa au kutupwa.

Nyoka wenye sumu wanaweza kuwepo chini au baadhi ya spishi zinaweza kuanguka kutoka kwa miti hadi kwa wafanyikazi. Vifaa vya kuumwa na nyoka vinapaswa kutolewa kwa wafanyikazi na taratibu za dharura ziwepo kwa ajili ya kupata usaidizi wa matibabu na dawa zinazofaa za kuzuia sumu zinapaswa kupatikana. Kofia maalum zilizotengenezwa kwa nyenzo ngumu ambazo zina uwezo wa kupotosha nyoka zinapaswa kutolewa na kuvaliwa mahali ambapo nyoka huwaangusha wahasiriwa wao kutoka kwa miti.

Imagonjwa ya kuambukiza

Magonjwa ya kuambukiza yanaweza kuambukizwa kwa wafanyikazi wa shamba na panya ambao huvamia majengo, au kwa kunywa maji au chakula. Maji yasiyo safi husababisha ugonjwa wa kuhara damu, tatizo la kawaida miongoni mwa wafanyakazi wa mashambani. Vifaa vya usafi na kuosha vinapaswa kusakinishwa na kudumishwa kwa mujibu wa sheria za kitaifa, na maji salama ya kunywa yanayopatana na matakwa ya kitaifa yanapaswa kutolewa kwa wafanyakazi na familia zao.

Nafasi zilizofungwa

Nafasi zilizofungiwa, kama vile silo, zinaweza kusababisha matatizo ya gesi zenye sumu au upungufu wa oksijeni. Uingizaji hewa mzuri wa nafasi zilizofungwa lazima uhakikishwe kabla ya kuingia, au vifaa vya kinga vya kupumua vinapaswa kuvaliwa.

 

Back

Wafanyakazi wa mashambani wahamiaji na wa msimu wanawakilisha idadi kubwa ya watu duniani kote walio na hatari maradufu ya hatari za afya ya kazini za kilimo zilizowekwa juu ya msingi wa umaskini na uhamiaji, pamoja na matatizo yake ya afya na usalama. Nchini Marekani, kwa mfano, kuna takriban wahamiaji milioni 5 na wafanyakazi wa mashambani wa msimu, ingawa idadi kamili haijulikani. Kadiri idadi ya wakulima inavyopungua nchini Marekani, idadi ya wafanyakazi wa mashambani walioajiriwa imeongezeka. Ulimwenguni, wafanyikazi huhama katika kila eneo la ulimwengu kwa kazi, na harakati kwa ujumla kutoka nchi masikini hadi nchi tajiri. Kwa ujumla, wahamiaji wanapewa kazi hatari zaidi na ngumu na wameongeza viwango vya magonjwa na majeraha. Umaskini na ukosefu wa ulinzi wa kutosha wa kisheria huongeza hatari ya ugonjwa wa kazi na usio wa kazi.

Tafiti za matukio hatarishi na matatizo ya kiafya katika idadi hii ya watu zimepunguzwa kwa sababu ya uchache wa jumla wa masomo ya afya ya kazini katika kilimo na matatizo mahususi katika kuwasomea wafanyakazi wa mashambani, kutokana na mifumo yao ya makazi ya wahamaji, vizuizi vya lugha na kitamaduni, na rasilimali chache za kiuchumi na kisiasa. .

Wafanyakazi wa kilimo wahamiaji na wa msimu nchini Marekani wengi wao ni vijana, wanaume wa Kihispania, ingawa wafanyakazi wa mashambani pia wanajumuisha wazungu, weusi, Waasia wa Kusini-mashariki na makabila mengine. Takriban theluthi mbili ni wazaliwa wa kigeni; wengi wana viwango vya chini vya elimu na hawazungumzi au kusoma Kiingereza. Umaskini ni alama mahususi ya wafanyakazi wa kilimo, huku zaidi ya nusu wakiwa na kipato cha familia chini ya kiwango cha umaskini. Mazingira duni ya kazi yanatawala, mishahara ni midogo na kuna marupurupu machache. Kwa mfano, chini ya moja ya nne wana bima ya afya. Wafanyakazi wa kilimo wa msimu na wahamiaji nchini Marekani hufanya kazi karibu nusu mwaka katika shamba hilo. Kazi nyingi ni katika mazao yanayohitaji nguvu kazi nyingi kama vile kuvuna matunda, karanga au mboga.

Hali ya afya ya jumla ya wafanyakazi wa kilimo moja kwa moja inatokana na hali zao za kazi na mapato ya chini. Mapungufu yapo katika lishe, makazi, usafi wa mazingira, elimu na upatikanaji wa huduma za matibabu. Hali ya maisha ya watu wengi na lishe duni inaweza pia kuchangia kuongezeka kwa hatari za magonjwa ya papo hapo, ya kuambukiza. Wafanyakazi wa mashambani humwona daktari mara chache zaidi kuliko watu wasiofanya kazi za kilimo, na ziara zao ni nyingi kwa ajili ya matibabu ya magonjwa ya papo hapo na majeraha. Utunzaji wa kinga una upungufu katika idadi ya wafanyakazi wa mashambani, na tafiti za jumuiya za wafanyakazi wa mashambani hupata maambukizi makubwa ya watu wenye matatizo ya matibabu yanayohitaji uangalizi. Huduma za kinga kama vile maono na utunzaji wa meno zina upungufu mkubwa, na huduma zingine za kinga kama vile chanjo ziko chini ya wastani wa idadi ya watu. Anemia ni ya kawaida, labda inaonyesha hali duni ya lishe.

Umaskini na vizuizi vingine kwa wahamiaji na wafanyikazi wa msimu wa kilimo kwa ujumla husababisha maisha duni na mazingira ya kufanya kazi. Wafanyikazi wengi bado hawana ufikiaji wa vifaa vya msingi vya usafi kwenye eneo la kazi. Hali ya maisha inatofautiana kutoka kwa makazi ya kutosha yanayotunzwa na serikali hadi vibanda na kambi zisizo na viwango vinavyotumika wakati kazi ipo katika eneo fulani. Usafi mbaya wa mazingira na msongamano inaweza kuwa matatizo hasa, kuongeza hatari ya magonjwa ya kuambukiza katika idadi ya watu. Matatizo haya yanazidishwa kati ya wafanyikazi wanaohama kufuata kazi ya kilimo, na kupunguza rasilimali za jamii na mwingiliano katika kila eneo la kuishi.

Tafiti mbalimbali zimeonyesha mzigo mkubwa wa magonjwa ya kuambukiza kwa maradhi na vifo katika idadi hii. Magonjwa ya vimelea yanaongezeka kwa kiasi kikubwa kati ya wafanyakazi wahamiaji. Vifo vilivyoongezeka vimepatikana kwa kifua kikuu, na magonjwa mengine mengi sugu kama vile ya moyo na mishipa, njia ya upumuaji na mkojo. Ongezeko kubwa zaidi la viwango vya vifo ni vya majeraha ya kiwewe, sawa na ongezeko linaloonekana kwa sababu hii miongoni mwa wakulima.

Hali ya afya ya watoto wa wafanyakazi wa mashambani inatia wasiwasi sana. Pamoja na mikazo ya umaskini, lishe duni na hali duni ya maisha, upungufu wa huduma za afya za kinga una athari kubwa sana kwa watoto. Pia wanakabiliwa na hatari za kilimo katika umri mdogo, kwa kuishi katika mazingira ya kilimo na kwa kufanya kazi za kilimo. Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wako katika hatari kubwa ya kuumia bila kukusudia kutokana na hatari za kilimo kama vile mashine na wanyama wa shambani. Zaidi ya umri wa miaka 10, watoto wengi huanza kufanya kazi, hasa wakati wa uchungu wa uchungu kama vile wakati wa kuvuna. Watoto wanaofanya kazi wanaweza wasiwe na nguvu za kimwili zinazohitajika na uratibu kwa ajili ya kazi ya shambani, wala hawana uamuzi wa kutosha kwa hali nyingi. Mfiduo wa kemikali za kilimo ni tatizo mahususi, kwa kuwa huenda watoto wasijue kuhusu matumizi ya hivi majuzi au waweze kusoma maonyo kwenye vyombo vya kemikali.

Wafanyakazi wa mashambani wako katika hatari kubwa ya kuugua wadudu wakati wa kazi shambani. Mfiduo kwa kawaida hutokea kutokana na kugusana moja kwa moja na vifaa vya kunyunyizia, kutokana na kugusana kwa muda mrefu na majani yaliyonyunyiziwa hivi majuzi au kutokana na kupeperushwa kwa dawa inayowekwa na ndege au vifaa vingine vya kunyunyuzia. Vipindi vya kuingia tena vipo katika baadhi ya nchi ili kuzuia kugusa majani huku dawa ya wadudu kwenye majani ingali na sumu, lakini sehemu nyingi hazina vipindi vya kuingia tena, au huenda zisitiiwe ili kuharakisha mavuno. Sumu nyingi kutokana na mfiduo wa viuatilifu inaendelea kutokea miongoni mwa wafanyakazi wa kilimo.

Hatari kubwa zaidi ya mahali pa kazi kwa wafanyikazi wa shamba ni kutoka kwa sprains, matatizo na majeraha ya kiwewe. Hatari ya matokeo haya huongezeka kutokana na hali ya kujirudiarudia ya kazi nyingi za kilimo zinazohitaji nguvu kazi kubwa, ambayo mara nyingi huhusisha wafanyakazi kuinama au kuinama ili kufikia mazao. Baadhi ya kazi za uvunaji zinaweza kuhitaji mfanyikazi kubeba mifuko mizito iliyojaa bidhaa iliyovunwa, mara nyingi huku akiweka usawa kwenye ngazi. Kuna hatari kubwa ya majeraha ya kiwewe na matatizo ya musculoskeletal katika hali hii.

Nchini Marekani, mojawapo ya sababu mbaya zaidi za majeraha mabaya kwa wafanyakazi wa mashambani ni aksidenti za magari. Haya mara nyingi hutokea wakati wafanyakazi wa mashambani wanaendesha gari au kuendeshwa kuelekea au kutoka mashambani mapema sana au kuchelewa sana mchana kwenye barabara zisizo salama za mashambani. Migongano pia inaweza kutokea kwa vifaa vya kilimo vinavyosonga polepole.

Mfiduo wa vumbi na kemikali husababisha kuongezeka kwa hatari ya dalili za kupumua na magonjwa kwa wafanyikazi wa shamba. Hatari maalum itatofautiana kulingana na hali na bidhaa za ndani. Kwa mfano, katika kilimo cha hali ya hewa kavu, mfiduo wa vumbi isokaboni unaweza kusababisha ugonjwa wa bronchitis sugu na magonjwa ya mapafu yanayoenezwa na vumbi.

Ugonjwa wa ngozi ndio shida ya kiafya inayohusiana zaidi na kazi kati ya wafanyikazi wa kilimo. Kuna sababu nyingi za ugonjwa wa ngozi katika kundi hili, ikiwa ni pamoja na kiwewe kutokana na kutumia vifaa vya mkono kama vile clippers, irritants na allergener katika agrochemicals, mimea allergenic na vifaa vya wanyama (ikiwa ni pamoja na sumu ya ivy na mwaloni wa sumu), nettles na mimea mingine inayowasha, maambukizi ya ngozi yanayosababishwa. au kuchochewa na joto au kugusa maji kwa muda mrefu, na kupigwa na jua (ambayo inaweza kusababisha saratani ya ngozi).

Magonjwa mengine mengi sugu yanaweza kuwa ya kawaida kati ya wahamiaji na wafanyikazi wa msimu wa kilimo, lakini data juu ya hatari halisi ni ndogo. Hizi ni pamoja na saratani; matokeo mabaya ya uzazi, ikiwa ni pamoja na kuharibika kwa mimba, utasa na kasoro za kuzaliwa; na matatizo ya muda mrefu ya neva. Matokeo haya yote yamezingatiwa katika vikundi vingine vya wakulima, au wale walio na mfiduo wa hali ya juu kwa sumu mbalimbali za kilimo, lakini ni kidogo sana inayojulikana kuhusu hatari halisi kwa wafanyakazi wa mashambani.

 

Back

Alhamisi, Machi 10 2011 14: 23

Kilimo Mjini

Kilimo kinachoendeshwa katika maeneo ya mijini kinachangia sana uzalishaji wa chakula, mafuta na nyuzinyuzi duniani, na kinapatikana kwa kiasi kikubwa kwa mahitaji ya kila siku ya walaji ndani ya miji na miji. Kilimo cha mijini kinatumia na kutumia tena maliasili na taka za mijini kuzalisha mazao na mifugo. Jedwali 1 linatoa muhtasari wa aina mbalimbali za mifumo ya kilimo katika maeneo ya mijini. Kilimo cha mijini ni chanzo cha mapato kwa wastani wa watu milioni 100, na chanzo cha chakula cha milioni 500. Inaelekezwa kwa masoko ya mijini badala ya soko la kitaifa au kimataifa, na inajumuisha mashamba mengi madogo madogo na baadhi ya wafanyabiashara wakubwa wa kilimo. Wakulima wa mijini hutofautiana kutoka kwa bustani ya kaya katika mita 202 au chini yake, kwa mkulima mdogo anayeishi kwa mita 2002, kwa operator mkubwa ambaye anaweza kukodisha hekta 10 katika eneo la viwanda (UNDP 1996).

Jedwali 1. Mifumo ya kilimo katika maeneo ya mijini

Mifumo ya kilimo

Bidhaa

Mahali au mbinu

Vattenbruk

Samaki na dagaa, vyura, mboga, mwani na lishe

Mabwawa, vijito, ngome, mito, maji taka, rasi, ardhi oevu

Kilimo cha maua

Mboga, matunda, mimea, vinywaji, mbolea

Maeneo ya nyumbani, mbuga, haki za njia, vyombo, paa, hydroponics, ardhi oevu, greenhouses, mbinu za kitanda cha kina, kilimo cha bustani cha tabaka

Kilimo cha maua

Maua, wadudu, mimea ya nyumbani

Kilimo cha bustani ya mapambo, paa, vyombo, greenhouses, haki za njia

Ufugaji

Maziwa, mayai, nyama, samadi, ngozi na manyoya

Sifuri-malisho, haki-ya-njia, vilima, vyama vya ushirika, kalamu, maeneo ya wazi

Mazao ya kilimo

Mafuta, matunda na karanga, mbolea, vifaa vya ujenzi

Miti ya mitaani, nyumba, miteremko mikali, shamba la mizabibu, mikanda ya kijani kibichi, ardhi oevu, bustani, bustani za misitu, ua

Mycoculture

Uyoga, mbolea

Sheds, cellers

Kilimo cha mitishamba

Mboji, minyoo kwa chakula cha wanyama na samaki

Sheds, trays

Utamaduni

Silk

Makazi, trays

Ulimaji

Asali, uchavushaji, nta

Mizinga ya nyuki, haki za njia

Utunzaji wa mazingira, kilimo cha miti

Ubunifu wa ardhi na utunzaji, mapambo, nyasi, bustani

Yadi, mbuga, uwanja wa michezo, sehemu ya mbele ya kibiashara, kando ya barabara, lawn na vifaa vya bustani

Kilimo cha mazao ya vinywaji

Zabibu (divai), hibiscus, chai ya mitende, kahawa, miwa, mirungi (badala ya chai), matte (chai ya mimea), ndizi (bia)

Mteremko mwinuko, usindikaji wa vinywaji

Vyanzo: UNDP 1996; Rowntree 1987.

Usanifu wa ardhi, chipukizi wa usanifu, umeibuka kama juhudi nyingine ya kilimo cha mijini. Utunzaji wa bustani ni utunzaji wa mimea kwa mwonekano wake wa mapambo katika mbuga na bustani za umma, yadi na bustani za kibinafsi, na upandaji wa majengo ya viwanda na biashara. Utunzaji wa bustani ni pamoja na utunzaji wa lawn, kupanda mimea ya kila mwaka (mimea ya matandiko), na kupanda na kutunza mimea ya kudumu, vichaka na miti. Kuhusiana na bustani ya mazingira ni utunzaji wa viwanja, ambamo viwanja vya michezo, uwanja wa gofu, mbuga za manispaa na kadhalika hutunzwa (Franck na Brownstone 1987).

Muhtasari wa Mchakato

Kilimo cha mijini kinaonekana kama njia ya kuanzisha uendelevu wa kiikolojia kwa miji na miji katika siku zijazo. Kilimo cha mijini kwa kawaida huhusisha mazao ya soko ya mzunguko mfupi, yenye thamani ya juu na hutumia mbinu mbalimbali za kilimo na kilimo jumuishi ambacho kuna nafasi na maji haba. Inatumia nafasi ya wima na ya usawa kwa manufaa yake bora. Sifa kuu ya kilimo cha mijini ni matumizi ya taka. Michakato hiyo ni ya kawaida ya kilimo yenye pembejeo na hatua zinazofanana, lakini muundo ni kutumia taka za binadamu na wanyama kama mbolea na vyanzo vya maji kwa ajili ya kukua uoto. Katika modeli hii ya karibu iliyopendekezwa, pembejeo za nje bado zipo, hata hivyo, kama vile viuatilifu (UNDP 1996).

Katika kesi maalum ya mazingira, kuonekana ni bidhaa. Utunzaji wa lawn na miti ya mapambo, vichaka na maua ni lengo la uendeshaji wa mazingira. Kwa ujumla, mtunza mazingira hununua hisa za kupanda kutoka kwenye kitalu au shamba la turf, hupanda hisa na kuitunza mara kwa mara na mara kwa mara. Kwa kawaida ni nguvu kazi na kemikali, na matumizi ya zana za mkono na nguvu na lawn na vifaa vya bustani pia ni kawaida. Ukataji wa nyasi ni kazi ya kawaida katika utunzaji wa mazingira.

Hatari na Udhibiti Wao

Kilimo cha mijini kwa kawaida ni cha kiwango kidogo, karibu na makazi, kuathiriwa na uchafuzi wa mazingira mijini, kushiriki katika utumiaji wa taka na kukabiliwa na wizi unaowezekana wa bidhaa na vurugu zinazohusiana. Hatari zinazohusiana na aina mbalimbali za kilimo, dawa na uwekaji mboji zilizojadiliwa mahali pengine katika kitabu hiki ni sawa (UNDP 1996).

Katika nchi zilizoendelea, mashamba ya miji na makampuni ya biashara ya mazingira hutumia lawn na vifaa vya bustani. Vifaa hivi ni pamoja na matrekta madogo (viambatisho vya trekta kama vile mowers, vipakiaji na blade za mbele) na vidhibiti vya matumizi (sawa na magari ya ardhini). Viambatisho vingine vya trekta ni pamoja na tillers, mikokoteni, blowers theluji na trimmers. Matrekta haya yote yana injini, yanatumia mafuta, yana sehemu zinazosonga, yanabeba opereta na mara nyingi hutumiwa na vifaa vya kukokotwa au vilivyowekwa. Ni ndogo sana kuliko trekta ya kawaida ya kilimo, lakini zinaweza kupinduliwa na kusababisha majeraha makubwa. Mafuta yanayotumika kwenye matrekta haya huleta hatari ya moto (Deere & Co. 1994).

Viambatisho vingi vya trekta vina hatari zao za kipekee. Watoto wanaoendesha na watu wazima wameanguka kutoka kwa trekta na kusagwa chini ya magurudumu au kukatwa na vile vya mower. Mowers hutoa aina mbili za hatari: moja ni uwezekano wa kuwasiliana na vile vinavyozunguka na nyingine inapigwa na vitu vinavyotupwa kutoka kwa vile. Vipakiaji na vile vile vya sehemu ya mbele vinaendeshwa kwa njia ya majimaji, na zikiachwa bila kutunzwa na kuinuliwa, husababisha hatari ya kuangukia mtu yeyote anayepata sehemu ya mwili chini ya kiambatisho. Wasafirishaji wa huduma ni wa bei nafuu ikilinganishwa na gharama ya lori ndogo. Wanaweza kugeuka juu ya ardhi ya mwinuko, hasa wakati wa kugeuka. Ni hatari wakati zinatumiwa kwenye barabara za umma kwa sababu ya uwezekano wa mgongano. (Angalia jedwali la 2 kwa vidokezo kadhaa vya usalama vya kutumia aina fulani za vifaa vya lawn na bustani.)


Jedwali 2. Ushauri wa usalama kwa kutumia lawn ya mitambo na vifaa vya bustani

Matrekta (vifaa vidogo kuliko vya kawaida vya kilimo)

Kuzuia rollovers:

 • Usiendeshe mahali ambapo trekta inaweza kupiga ncha au kuteleza; epuka miteremko mikali; kuangalia kwa miamba, mashimo
  na hatari zinazofanana.
 • Safiri juu na chini mteremko au vilima; epuka kusafiri kwenye miteremko mikali.
 • Punguza mwendo na utumie uangalifu katika kugeuka ili kuzuia kudokeza au kupoteza usukani na udhibiti wa breki.
 • Kaa ndani ya mipaka ya mzigo wa trekta; tumia ballast kwa utulivu; rejea mwongozo wa opereta.

 

Usiruhusu kamwe waendeshaji wa ziada.

Kudumisha miingiliano ya usalama; wanahakikisha kuwa vifaa vinavyotumia umeme havitumiki
wakati operator hajakaa au wakati wa kuanzisha trekta.

Mashine ya kukata lawn ya Rotary (trekta iliyowekwa au aina ya kutembea-nyuma)

Dumisha miingiliano ya usalama.

Tumia blade na walinzi sahihi.

Weka blade zote za usalama na walinzi mahali na katika hali nzuri.

Vaa viatu vingi vya kufunga vidole ili kuzuia kuteleza na kulinda dhidi ya majeraha.

Usiruhusu mtu yeyote kuweka mikono au miguu yake karibu na sitaha ya mower au chute ya kumwaga maji
wakati mashine inafanya kazi; simamisha mower ikiwa watoto wako karibu.

Wakati wa kuondoka kwenye mashine, funga.

Ili kuzuia majeraha ya kitu kilichotupwa:

 • Futa eneo la kukatwa.
 • Weka walinzi wa sitaha ya mower, chute ya kutolea maji, au mfuko mahali pake.
 • Simamisha mower kila mtu anapokaribia.

 

Wakati wa kufanya kazi kwenye mower (kwenye mowers za kusukuma au za kutembea-nyuma), tenganisha kuziba cheche
ili kuzuia injini kuanza.

Epuka moto kwa kutomwaga mafuta kwenye sehemu zenye moto au kushika mafuta karibu na cheche au miali ya moto;
epuka mkusanyiko wa mafuta, mafuta na takataka karibu na nyuso zenye joto.

Vipakiaji vya mwisho wa mbele (imeambatanishwa na lawn na matrekta ya bustani)

Epuka kupakia kupita kiasi.

Njia panda za kurudi chini na miinuko mikali huku ndoo ya kipakiaji ikishushwa.

Tazama njia ya kuendesha gari badala ya kutazama ndoo.

Tumia vidhibiti vya kubeba majimaji tu kutoka kwa kiti cha trekta.

Tumia kipakiaji tu kwa vifaa ambavyo kiliundwa kushughulikia.

Punguza ndoo chini wakati wa kuacha mashine.

Wasafirishaji wa huduma (sawa na magari ya ardhini lakini yameundwa kwa kazi za nje ya barabara)

Epuka rollovers:

 • Jizoeze kuendesha gari kwenye ardhi laini kabla ya kuendesha gari kwenye eneo korofi.
 • Usiharakishe; polepole kabla ya kugeuka (hasa kwenye mteremko).
 • Punguza kasi kwenye miteremko na ardhi ya eneo mbaya.
 • Tazama mashimo, miamba na hatari zingine zilizofichwa.

 

Usiruhusu kamwe waendeshaji wa ziada.

Epuka kupindua kwa kusambaza mzigo wa sanduku la mizigo ili lisiwe juu sana au mbali sana nyuma.

Epuka kukasirika wakati wa kuinua sanduku la mizigo kwa kukaa mbali na ukingo wa docks za upakiaji
au tuta.

Wakati wa kuvuta mizigo, weka uzito kwenye sanduku la mizigo ili kuhakikisha traction.

Epuka kuendesha gari kwenye barabara za umma.

Watoto hawapaswi kuendesha mashine hizi.

Kofia inapendekezwa ulinzi wa kichwa.

Chanzo: Imetolewa kutoka Deere & Co. 1994.


 

 

Back

Alhamisi, Machi 10 2011 14: 26

Operesheni za Greenhouse na Nursery

Sekta ya kitalu huinua mimea kwa ajili ya soko la upandaji upya (ona mchoro 1). Mimea ngumu hukuzwa nje, na mimea isiyo na nguvu huenezwa na kuinuliwa ndani, kwa kawaida katika bustani za miti, ili kuilinda kutokana na halijoto ya baridi au mionzi ya jua au upepo mwingi. Mimea mingi iliyopandwa ndani wakati wa hali mbaya ya kukua hupandwa nje katika hali nzuri ya hali ya hewa. Mazao ya kitalu ya kawaida ni miti na vichaka, na mazao ya kawaida ya chafu ni pamoja na maua, mboga mboga na mimea. Sekta ya kitalu hukuza mimea kwa ajili ya soko la upandaji upya, lakini nyumba za kijani kibichi pia hutumika kwa kupanda mazao kwa ajili ya masoko ya msimu, kama vile nyanya wakati wa miezi ya baridi kali.

Mchoro 1. Kuweka mimea ya kahawa katika kitalu huko Cote d'Ivoire

AGR280F1

Sekta ya kitalu cha mimea inajumuisha sekta kubwa na inayokua ya kilimo. Huko California, ambapo kuna shughuli zaidi ya 3,000 za kitalu, mazao ya kitalu ni bidhaa yenye thamani ya juu kwa ekari, ikishika nafasi ya tano katika mapato ya shamba la serikali. Kama ilivyo kwa kilimo kikubwa cha magharibi mwa Marekani, idadi ya wafanyakazi inaongozwa na wafanyakazi kutoka Mexico au nchi nyingine za Amerika ya Kati. Wengi wa wafanyakazi hawa si wahamiaji, lakini wanaishi katika jumuiya za wenyeji pamoja na familia zao (Mines na Martin 1986). Wengi huzungumza Kihispania pekee au kama lugha ya msingi na wana elimu ndogo au hawana kabisa elimu rasmi. Mshahara ni mdogo kwa kazi nyingi, na kuna ziada ya kazi. Hali kama hizo zipo ulimwenguni kote.

Kazi ya kitalu inachukuliwa kuwa kazi nzuri kwa kulinganisha na wafanyikazi wengi wa kilimo kwa sababu ni ya mwaka mzima, inalipwa vizuri kwa kulinganisha na mara nyingi inajumuisha bima ya fidia ya wafanyikazi na faida za afya za wafanyikazi. Wafanyikazi wachache ni wa mashirika ya wafanyikazi katika tasnia hii, na wafanyikazi wengi wameajiriwa moja kwa moja na biashara badala ya wanakandarasi wa wafanyikazi wa shamba.

Greenhouses hutoa mazingira ya kudhibitiwa kwa mimea na hutumiwa kwa madhumuni mbalimbali, ambayo ni pamoja na kukua mimea adimu na ya kigeni, kulinda mimea inayozalisha (kama vile maua, nyanya na pilipili) kutokana na hali ya hewa ya baridi na kuanza miche. Mazingira yaliyodhibitiwa ndani ya chafu ni faida kwa wale wanaotaka kupanda mazao mwaka mzima, bila kujali hali ya msimu wa nje. Operesheni za chafu zimepanuka katika hali ya hewa ya joto. Kwa mfano, katika Ukraine, jumla ya eneo la greenhouses imeongezeka kutoka hekta 3,070 (ha) mwaka 1985 hadi 3,200 ha mwaka 1990 hadi wastani wa hekta 3,400 mwaka 1995 (Viten, Krashyyuh na Ilyna 1994).

Gable (paa sawa ya mteremko) chafu ni ya kawaida. Inatoa mfiduo mzuri kwa jua la msimu wa baridi, mifereji ya maji na ulinzi wa upepo. Vifaa vya kutunga kwa greenhouses ni pamoja na kuni, alumini au mchanganyiko wa bomba la chuma na kuni. Kuta za kando au siding zinaweza kufanywa kutoka kwa vifaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na plywood, alumini, mbao au vinyl. Katika Ukraine, 60% ya greenhouses na uashi block kuta. Vifuniko vinajumuisha kioo au plastiki, na katika sehemu fulani za dunia, nyumba iliyofunikwa kioo inaitwa kioo. Plastiki inaweza kuwa ngumu au filamu inayoweza kubadilika. Plastiki ngumu zinazotumika kama vifuniko ni pamoja na glasi ya nyuzi, akriliki na polycarbonate. Vifuniko vya plastiki vinavyoweza kubadilika ni pamoja na polyethilini, kloridi ya polyvinyl na polyester. Polycarbonate, ambayo inakabiliwa na kuvunjika kutoka kwa vitu vya kutupwa, na plastiki yenye kubadilika inahitaji uingizwaji wa mara kwa mara. Vifuniko vinaweza kutofautiana kutoka kwa uwazi hadi usio wazi, na hutumikia madhumuni matatu. Moja ni kuruhusu mwanga wa jua kwa mimea. Nyingine ni ya kupokanzwa ndani ya kingo. Mwisho ni kulinda mimea kutokana na matatizo ya mazingira, ikiwa ni pamoja na theluji, mvua, mvua ya mawe, upepo mkali, ndege, wanyama wadogo na wadudu.

Operesheni ya chafu inahitaji udhibiti wa halijoto, unyevunyevu na uingizaji hewa, kwa kutumia vyanzo vya joto bandia, feni za kutolea moshi na viingilio, kivuli (kama vile slats zinazohamishika au neti), vifaa vya kupoeza (kama vile pedi mvua au kupoeza kwa uvukizi), unyevunyevu na hali ya hewa. -vifaa vya kudhibiti (Jones 1978).

Wafanyakazi wa kitalu na chafu hukabiliwa na hatari mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwasha ngozi, vumbi, kelele, shinikizo la joto, matatizo ya musculoskeletal (sprains na sprains), dawa na majeraha yanayohusiana na magari, mashine, slips na kuanguka na umeme. Hatari zilizojadiliwa hapa chini ni za hatari za ergonomic katika kazi ya kitalu na hatari za dawa katika kazi ya chafu. Nyingi za hatari hizi ni za kawaida kwa shughuli hizi mbili.

Operesheni za Kitalu

Operesheni za kawaida katika kitalu kikubwa cha jumla kinachobobea kwa matandiko ya nje ya vyombo na mimea ya mapambo inajumuisha hatua nne:

  1. Hatua ya uenezi. Mimea mipya huanzishwa kwa njia maalumu kwa kutumia mojawapo ya njia nne za kawaida: vipandikizi kutoka kwa mimea iliyokomaa, utamaduni wa tishu, mbegu na upachikaji.
  2. Hatua ya kupanda upya. Mimea inapokua hupandikizwa tena kwenye vyombo vya plastiki vinavyoitwa “makopo” (kawaida mara 2 au 3 wakati wa mzunguko wa ukuaji wa mapema). Conveyor inayoendeshwa kwa nguvu hubeba makopo mapya, makubwa zaidi na kupita kwenye hopa ambapo yamejazwa na udongo. Wakati makopo yanapoendelea kushuka kwenye konisho, mimea hupandikizwa ndani yake kwa mikono, na hatimaye huhamishiwa kwenye trela ili kusafirishwa hadi shambani.
  3. Hatua ya kukua or shughuli za shamba. Mimea hufanyika katika vikundi vya nje hadi kukomaa kabisa. Katika kipindi hiki, kazi ni pamoja na kumwagilia, kupogoa, kuweka mbolea na palizi, kuunganisha-staking-umbo na kuweka nafasi wakati mimea inakua.
  4. Kusafirisha Bidhaa. Mimea iliyokomaa huondolewa hadi eneo la usafirishaji, kuwekewa lebo, kupangwa kwa mzigo wa agizo, na kupakiwa kwenye malori. Operesheni hii inaweza pia kujumuisha upakuaji wa lori kwenye tovuti za rejareja.

      

     Hatari za ergonomic

     Kazi ya kitalu, kama ilivyo kwa bidhaa zingine za kilimo, ina muundo wa viwango vya juu vya majeraha na michubuko. Data ya AgSafe (1992) inapendekeza kwamba 38.9% ya majeruhi wote walioripotiwa katika taaluma za kilimo cha bustani (ikiwa ni pamoja na vitalu) walikuwa sprains na matatizo, juu kidogo ya uwiano wa kilimo kwa ujumla. Kujishughulisha kupita kiasi kama sababu ya kuumia kwa eneo hili kulitajwa kwa 30.2% ya majeraha yaliyoripotiwa, pia juu ya uwiano wa sekta kwa ujumla.

     Sababu za kawaida za hatari kwa maendeleo ya shida zinazohusiana na kazi ya musculoskeletal zimetambuliwa kama zinazotokea katika kazi zifuatazo za kazi:

     Wakati wa uenezaji, mfanyakazi husimama au kuketi kwenye meza ya kazi, na kumwaga kikapu cha vipandikizi vya mimea, na kutumia visu ili kuikata vipande vidogo. shears ni uliofanyika katika mkono mkuu; nyenzo za mmea hushikwa kwa mkono mwingine. Baada ya kila kipande cha nyenzo za mmea kukatwa, shears lazima iwe na disinfected kwa kuziingiza kwenye suluhisho kwenye chombo kidogo kwenye benchi ya kazi.

     Wakati wa kukata, mkono mmoja unajishughulisha na kukamata mara kwa mara, kwa wastani wa kupunguzwa 50 hadi 60 kwa dakika. Kukunja kifundo cha mkono kwa upole hadi wastani na mkengeuko wa kikovu hutokea katika mzunguko wote wa kukata. Mkono mwingine hutumiwa kushikilia vipandikizi, kuelekeza kwa kukata, na kutupa mabaki kwenye pipa. Upanuzi wa wastani wa kifundo cha mkono na mkengeuko wa ulnar hutokea katika mzunguko huu pia.

     Wafanyakazi katika kazi hii maalumu wana ujuzi wa hali ya juu na wanafanya kazi takribani muda wote wa mwaka mzima bila mzunguko katika kazi nyinginezo. Wafanyikazi huripoti maumivu na kufa ganzi katika mkono, kifundo cha mkono na mkono. Baada ya kipindi cha miaka kwenye kazi hii, wanaonyesha matukio ya juu ya ugonjwa wa handaki ya carpal.

     Katika kusafirisha mimea kutoka kwa ukanda wa kusafirisha hadi kwenye trela, mfanyakazi hushika vyombo 3 au 4 vya lita 3.8 kwa kila mkono na kuziweka kwenye trela iliyo upande mmoja au nyuma yake. Mzunguko huu wa kazi unarudiwa mara 13 hadi 20 kwa dakika. Sababu za hatari ni pamoja na kukamata mara kwa mara, nguvu nyingi za kubana na mkao mbaya, pamoja na kukunja kwa shina, lumbar na bega.

     Katika kusafirisha mimea kutoka kwa trela hadi kitanda cha kupandia, mfanyakazi hushika vyombo 3 au 4 vya lita 3.8 kwa kila mkono, hubeba hadi mita 17, na kuziweka chini kwenye safu iliyoamuliwa mapema. Mzunguko huu wa kazi unarudiwa mara 3 hadi 5 kwa dakika. Kushika makopo ni kazi ya karibu ya wakati wote, ya mwaka mzima kwa wafanyikazi wengi. Inahusishwa na maumivu katika vidole na mikono, sehemu ya juu na nyuma ya chini. Kwa sababu wafanyakazi wa shambani huwa na umri mdogo, kiwango cha juu kilichotabiriwa cha jeraha la muda mrefu la mgongo halijaandikwa kwa wakati huu.

     Kinasaji hufanya kazi na viunzi mbalimbali ili kunyonya sehemu zisizohitajika au zilizokufa kutoka kwenye sehemu za juu na kando za mimea. Mfanyakazi kwa kawaida husimama au kuinama ili kufikia mimea. Mkono unaotawala hushikilia shears na inajishughulisha na kukamata mara kwa mara, kwa wastani wa kupunguzwa 40 hadi 50 kwa dakika. Vidole vya mkono huo huo pia hutumiwa kubana matawi madogo au sehemu zingine za mmea. Mkono usio wa kawaida hushika kopo na mahali kwa haraka, na pia hushikilia vipandikizi katika mshiko wa tuli na kukunja mkono wa wastani na mkengeuko wa ulnar uliopo katika mzunguko wote wa kukata. Kwa sababu kupogoa ni kazi ya muda kwa wafanyakazi wengi wa shambani, unafuu fulani na urejeshaji hupatikana kutokana na tofauti za kazi. Hata hivyo, inahusishwa na maumivu katika vidole na mkono, mkono, sehemu ya juu na nyuma ya chini.

     Ili kuruhusu mimea nafasi ya kutosha kukua na kupanua, nafasi lazima ifanyike mara kwa mara. Hii inahusisha kushika na kuinua mimea 3 hadi 4 kwa kila mkono, kubeba kwa umbali mfupi, na kuiweka chini kwa safu. Mzunguko huu unarudiwa mara 3 hadi 5 kwa dakika. Kama kupogoa, nafasi ni kazi ya muda kwa wafanyikazi wengi wa shambani, ikiruhusu fursa ya kupata nafuu na kupona. Pia inahusishwa na maumivu katika vidole na mikono, mikono, sehemu ya juu na nyuma ya chini.

     Ajira nyingi za kitalu huwa na nguvu nyingi za binadamu, na hii, pamoja na hali ya kurudia-rudia ya kazi nyingi, husababisha hatari kubwa ya majeraha ya kurudia-rudiwa. Zana za kuwasaidia wafanyakazi kwa kuboresha mkao wa mwili na kupunguza mahitaji ya nishati ya kazi fulani zimeanza kutengenezwa.

     Operesheni za Greenhouse

     Operesheni za kawaida katika chafu hutofautiana kulingana na ikiwa madhumuni ni kukuza mimea adimu na ya kigeni, mimea ya uzalishaji au miche. Ukuaji wa mimea adimu au ya kigeni ni biashara ya mwaka mzima. Mimea ya uzalishaji kawaida hupandwa ndani ya chafu ili kuwalinda kutokana na hali ya hewa; hivyo, greenhouses inaweza kutumika msimu. Ukuaji wa miche ni sawa na shughuli za kitalu, lakini soko ni mimea ya upandaji wa chemchemi baada ya kufungia kwa mwisho. Kazi zinazohusika katika ukuzaji wa greenhouses ni pamoja na kuweka udongo kwenye vyombo vidogo, kupanda mbegu kwenye kila chombo, kumwagilia na kurutubisha mimea, kupunguza au kupunguza mimea inapohitajika (tazama mchoro 2), kuweka vifukizo au viua wadudu na kusafirisha mimea. au bidhaa kutoka kwa chafu. Kujaza udongo na kupanda imekuwa operesheni ya mechanized katika chafu ya uzalishaji. Mchanganyiko wa udongo wa sufuria inaweza kuwa mchanganyiko wa peat, perlite na vermiculite. Kupunguza kunaweza kufanywa kwa mashine, kulingana na mazao. Kumwagilia kunaweza kuwa moja kwa moja na hose au kupitia kinyunyizio otomatiki au mfumo wa bomba. Virutubisho huongezwa kwenye maji ili kurutubisha mimea. Utumiaji wa dawa za kuulia wadudu kwa kinyunyizio cha mkono ni kawaida. Udhibiti wa udongo unafanywa ama kwa mvuke au kemikali, ikiwa ni pamoja na dibromochloropropane (DBCP). Usafirishaji wa mimea au bidhaa kwa kawaida ni zoezi la mikono.

     Mchoro 2. Kukata (kukata) vipandikizi vya tumbaku kwenye chafu huko North Carolina

     AGR280F2

     Dawa za kuulia wadudu zinazotumika kwenye Greenhouses

     Magonjwa na wadudu wanaoshambulia mimea inaweza kusababisha matatizo makubwa kwa waendeshaji wa chafu. Mara nyingi, kuzuia uharibifu huo ni rahisi zaidi kuliko kujaribu kuangamiza wadudu baadaye. Baadhi ya wadudu wa kawaida ambao husababisha uharibifu mkubwa kwa mazao ya chafu ni wadudu, kuvu, virusi, bakteria na nematodes. Ili kupambana na viumbe hivi visivyofaa, kemikali maalum (dawa) hutumiwa kwa mimea ili kuua wadudu.

     Kuna njia nyingi za kutumia viuatilifu ili viwe na ufanisi. Njia za matumizi ya kawaida ni: dawa za kupuliza kioevu, ukungu, vumbi, ukungu, moshi, makopo ya erosoli na CHEMBE. Unyunyuziaji wa viuatilifu huhusisha matumizi ya mchanganyiko wa maji/viua wadudu ulio kwenye tangi ambalo lina bomba lenye pua ya kupuliza iliyoambatanishwa nayo. Chini ya shinikizo, mchanganyiko huelekezwa kwenye mimea kama matone ya kioevu. Ukungu huzalishwa na mbinu sawa na mbinu ya kunyunyizia dawa, lakini matone yanayotokana ni madogo. Vumbi la viuatilifu mara nyingi hutolewa hewani na kuruhusiwa kutulia kwenye uso wa mmea. Foggers hutumia vifaa vya kupokanzwa ili kutoa matone madogo sana yanayoelekezwa kwenye mimea. Moshi wa viuatilifu hutokezwa kwa kuwasha kimulimuli na kukiweka kwenye mkebe ambao una kemikali hiyo.

     Makopo ya erosoli ni vyombo vya chuma vilivyoshinikizwa ambavyo hutoa dawa hewani wakati vali inapofunguliwa. Hatimaye, viuatilifu vya punjepunje huwekwa juu ya udongo na kisha kumwagilia. Kumwagilia huyeyusha chembechembe na kusafirisha kemikali hiyo hadi kwenye mizizi ya mmea, ambapo inaweza kuua viumbe kwenye udongo au kufyonzwa na mmea na kuua viumbe wanaokula.

     Kwa kila mbinu tofauti ya uwekaji wa dawa ya kuulia wadudu huja hatari ya kuathiriwa na kemikali. Njia mbili za kawaida za mfiduo ni kupitia ngozi (dermal) na kupitia mapafu (kupumua). Njia nyingine, lakini isiyo ya kawaida sana, ya mfiduo ni kwa kumeza chakula au vinywaji vilivyo na viuatilifu. Wafanyakazi wa chafu wanaoshughulikia kemikali au mimea iliyotibiwa wanaweza kuwa na sumu ikiwa tahadhari za usalama hazitafuatwa.

     Njia za kuepuka sumu ni pamoja na matumizi sahihi ya mifumo ya uingizaji hewa ya chafu, kutumia na kudumisha PPE inayofaa (suti, glavu, vipumuaji, buti—ona mchoro 3), kuzingatia nyakati zinazopendekezwa za kuingia tena na kufuata maagizo ya lebo ya viuatilifu. Tahadhari zingine za ziada za usalama ni: uhifadhi wa viuatilifu vyote ndani ya eneo lililofungwa, lenye hewa ya kutosha; kuweka ishara katika maeneo ambayo mimea imetibiwa; na mafunzo ya kina ya viuatilifu ambayo yanajumuisha matumizi sahihi na mbinu za kushughulikia. Hatimaye, waombaji wote wa viua wadudu wanapaswa kufundishwa mbinu zinazofaa za utupaji wa viuatilifu vya zamani na vyombo tupu.

     Mchoro 3. Mfanyakazi akiwa amevalia gia kamili ya kinga anatumia dawa za kuulia wadudu kwenye chafu.

     AGR290F3

      

     Back

     Alhamisi, Machi 10 2011 14: 37

     Kilimo cha maua

     Tangu mwanzoni mwa miaka ya 1990, katika nchi nyingi na katika mabara kadhaa, kilimo cha maua kama shughuli ya kiuchumi kimekuwa kikipanuka kwa kasi. Umuhimu wake unaoongezeka katika masoko ya nje umesababisha maendeleo jumuishi ya vipengele kadhaa vya uwanja huu wa shughuli, ikiwa ni pamoja na uzalishaji, teknolojia, utafiti wa kisayansi, usafiri na uhifadhi.

     Uzalishaji

     Uzalishaji wa maua yaliyokatwa una vipengele viwili muhimu:

     1. mchakato wa uzalishaji, ambao unahusisha shughuli zote zinazohusiana moja kwa moja na kizazi na maendeleo ya bidhaa hadi wakati wa kufunga.
     2. shughuli mbalimbali zinazosaidia katika uzalishaji na kukuza uuzaji na usambazaji wa maua yaliyokatwa.

      

     Mchakato wa uzalishaji wenyewe unaweza kugawanywa katika sehemu tatu za msingi: kuota, kulima na taratibu za baada ya kuvuna.

     Kuota inafanywa kwa kupanda mimea ya wazazi ambayo vipandikizi hupatikana kwa kulima.

     Vipandikizi vya maua tofauti hupandwa kwenye vitanda vya kati ya mizizi. Vitanda vimetengenezwa kwa takataka iliyotiwa mvuke na kutibiwa kwa bidhaa za kemikali ili kuua mimea ya kukua na kuwezesha ukuaji wa mizizi.

     Ukulima inafanywa katika bustani za miti ambayo huweka vitanda vya mizizi ambapo maua hupandwa na kukuzwa kama ilivyojadiliwa katika makala "Uendeshaji wa Greenhouse na kitalu" katika sura hii na kama inavyoonyeshwa kwenye takwimu 1. Kulima ni pamoja na kuandaa udongo, kupanda vipandikizi (takwimu). 2) na kuvuna maua.

     Kielelezo 1. Kutunza maua katika chafu

     AGR290F1

     Mchoro 2. Kupanda vipandikizi kwenye chafu

     AGR290F4

     Kupanda ni pamoja na mzunguko unaoanza na kuweka vipandikizi kwenye kati ya mizizi na kuishia na mmea wa maua. Inajumuisha shughuli zifuatazo: upandaji, umwagiliaji wa kawaida, umwagiliaji wa matone na mbolea, kulima na kupalilia kwa udongo, kufinya ncha ya mimea ili kulazimisha matawi na kupata maua zaidi, kuandaa vifaa vinavyoshikilia mimea sawa, na ukuaji; matawi na maua ya mmea.

     Uzalishaji unahitimisha na mkusanyiko wa maua na kujitenga kwao kwa uainishaji.

     Kwa hatua ya baada ya kuvuna- pamoja na uteuzi na uainishaji - maua yanafunikwa na kofia za plastiki, matibabu ya usafi hutumiwa, na yanafungwa kwa ajili ya kusafirishwa.

     Shughuli za sekondari ni pamoja na kufuatilia afya ya mimea ili kugundua wadudu na kutambua magonjwa ya mimea mapema, kupata malighafi kutoka ghala, na kutunza tanuru.

     Mambo Hatari kwa Afya

     Sababu kuu za hatari katika kila moja ya maeneo tofauti ya kazi ni:

     • kemikali dutu
     • joto kali - joto
     • mionzi isiyo ya ionizing
     • magonjwa ya kuambukiza
     • sababu za ergonomic
     • mambo ya mitambo
     • sababu za kisaikolojia.

      

     Dutu za kemikali

     Ulevi na ugonjwa sugu kutokana na dawa za kuua wadudu

     Viwango vya maradhi/vifo vinavyopatikana kwa wafanyakazi kutokana na kuathiriwa na viuatilifu si tokeo la uhusiano rahisi kati ya wakala wa kemikali na mtu ambaye amekabiliwa nayo, lakini pia huonyesha mwingiliano wa mambo mengine mengi. Miongoni mwa haya ni urefu wa mfiduo, uwezekano wa mtu binafsi, hali ya lishe ya mtu aliye wazi, vigezo vya elimu na kitamaduni na hali ya kijamii na kiuchumi ambayo wafanyakazi wanaishi.

     Mbali na viungo vya kazi vya dawa za wadudu, vitu vinavyopeleka viungo vya kazi na viongeza vinapaswa pia kuzingatiwa, kwa sababu wakati mwingine vitu hivyo vinaweza kuwa na athari mbaya ambayo ni hatari zaidi kuliko yale ya viungo vya kazi.

     Sumu ya dawa za wadudu zilizofanywa na organophosphates ni kutokana na athari zao kwenye mfumo mkuu wa neva, kwa sababu huzuia shughuli za acetylcholinesterase ya enzyme. Madhara ni ya kujumlisha, na madhara yaliyochelewa pia yamebainishwa kwenye mfumo mkuu wa neva na wa pembeni. Kulingana na tafiti zilizofanywa katika nchi kadhaa, kiwango cha kuenea kwa kizuizi cha kimeng'enya hiki kati ya wafanyikazi wanaoshughulikia viuatilifu hivi hubadilika kati ya 3 na 18%.

     Madhara ya muda mrefu ni michakato ya pathological inayoendelea baada ya muda wa latency na ni kutokana na mfiduo wa mara kwa mara. Miongoni mwa athari za muda mrefu zinazojulikana kutokana na kuambukizwa kwa dawa ni vidonda vya ngozi, uharibifu wa neva na athari za mutagenic.

     Matatizo ya kupumua

     Mimea ya mapambo inaweza kuwashawishi mfumo wa kupumua na kusababisha kukohoa na kupiga chafya. Kwa kuongeza, harufu za mimea au harufu zinaweza kuzidisha dalili za pumu au rhinitis ya mzio, ingawa haijaonyeshwa kusababisha mzio. Chavua kutoka kwa chrysanthemum na alizeti inaweza kusababisha pumu. Vumbi kutoka kwa mimea kavu wakati mwingine husababisha mzio.

     Ukimwi

     Matukio ya ugonjwa wa ngozi ya kazini yanayopatikana katika kilimo cha maua ni karibu 90% hasa kutokana na ugonjwa wa ngozi. Kati ya hizi, karibu 60% husababishwa na hasira ya msingi na 40% ni kutokana na athari za mzio. Fomu ya papo hapo ina sifa ya reddening (erythema), uvimbe (oedema), pimples (papules), vesicles au malengelenge. Imejanibishwa haswa kwenye mikono, mikono na mikono ya mbele. Fomu ya muda mrefu inaweza kuwa na fissures ya kina, lichenification (unene na ugumu) wa ngozi, na xerosis kali (ukavu). Inaweza kuwa isiyo na uwezo na hata isiyoweza kutenduliwa.

     Floriculture ni mojawapo ya shughuli hizo ambapo kuwasiliana na hasira ya msingi au vitu vya allergenic ni juu, na kwa sababu hiyo ni muhimu kukuza na kutumia hatua za kuzuia, kama vile glavu.

     Joto kali - joto

     Wakati kazi lazima ifanyike katika mazingira ya moto, kama ilivyo kwa hothouses, mzigo wa mafuta kwa mfanyakazi ni jumla ya joto la mazingira ya kazi pamoja na nishati inayotumiwa kwenye kazi yenyewe.

     Madhara ya kimwili ya kukabiliwa na joto kupita kiasi ni pamoja na vipele vya joto, matumbo na mkazo wa misuli, uchovu na vipindi vya kuzirai. Upele wa joto, pamoja na kutokuwa na wasiwasi, hupunguza uvumilivu wa mfanyakazi kwa joto. Ikiwa jasho ni nyingi na vimiminika na elektroliti hazijazwa ipasavyo, lumbar na mshtuko wa misuli unaweza kuanza. Kuchoka kwa joto hutokea wakati udhibiti wa vasomotor na utoaji wa moyo hautoshi kufidia mahitaji ya ziada yanayowekwa kwenye mifumo hii na mkazo wa joto. Vipindi vya kuzirai vinawakilisha hali mbaya sana ya kliniki ambayo inaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kutetemeka na kukosa fahamu.

     Tahadhari ni pamoja na mapumziko ya mara kwa mara katika maeneo yenye ubaridi, upatikanaji wa vinywaji vya kunywa, kupokezana kwa kazi zinazohitaji bidii nyingi na kuvaa nguo za rangi nyepesi.

     Mionzi isiyo ya ionizing

     Aina muhimu zaidi za mionzi isiyo ya ionizing ambayo wafanyakazi wa kilimo cha maua hukabiliwa nayo ni mionzi ya ultraviolet (UV), mwanga unaoonekana na mionzi ya infrared. Madhara makubwa zaidi ya mionzi ya UV ni erithema ya jua, ugonjwa wa ngozi ya actinic, conjunctivitis ya hasira na photokeratitis.

     Mionzi kutoka kwa wigo inayoonekana ya mwanga inaweza kusababisha kuzorota kwa retina na macular. Dalili moja ya kufichuliwa na mionzi ya infrared ni kuungua kwa juu juu ya konea, na mfiduo wa muda mrefu unaweza kusababisha kuonekana kwa mtoto wa jicho mapema.

     Tahadhari ni pamoja na kuweka ngozi iliyofunikwa, kuvaa miwani iliyotiwa rangi, na ufuatiliaji wa matibabu.

     Sababu za ergonomic

     Wafanyakazi wanaodumisha mkao tuli wa mwili kwa muda mrefu (ona mchoro 3) wanaweza kuteseka kutokana na mikazo ya misuli tuli na mabadiliko ya mfumo wa pembeni, mishipa na neva. Harakati za kurudia ni kawaida zaidi katika kazi zinazohitaji ustadi wa mwongozo. Kwa mfano, kukata shears kunaweza kuhitaji nguvu nyingi na kuhusisha mwendo unaorudiwa. Athari zinazoonekana mara kwa mara ni uharibifu wa musculoskeletal, ikiwa ni pamoja na tendinitis ya kiwiko na mkono, ugonjwa wa handaki ya carpal na kuharibika kwa harakati kwenye bega.

     Mchoro 3. Kuinama kwa muda mrefu ni sababu ya kawaida ya matatizo ya ergonomic

     AGR290F2

     Mzunguko wa kazi na muundo sahihi wa ergonomic wa vifaa kama vile visu vya kukata vinahitaji tahadhari. Kuunda upya mahali pa kazi ili kuhitaji kuinama kidogo ni suluhisho lingine.

     Magonjwa ya kuambukiza

     Kilimo cha maua kinaweza kuwafichua wafanyikazi kwa anuwai ya mawakala wa kibaolojia. Dalili za mapema za maambukizo sio maalum, ingawa kwa ujumla zimefafanuliwa vya kutosha kusababisha tuhuma za ugonjwa. Ishara, dalili na tahadhari hutegemea wakala, ambayo ni pamoja na tetanasi, rabies, hepatitis na kadhalika. Hatua za kuzuia ni pamoja na chanzo cha maji ya kunywa, vifaa bora vya usafi, huduma ya kwanza na matibabu kwa mikato na michubuko.

     Mambo mengine

     Hatari za kawaida za kiafya na usalama zinazohusiana na sababu za kiufundi ni kupunguzwa, michubuko na majeraha moja na mengi, ambayo mara nyingi huumiza mikono na uso. Majeraha kama hayo yanapaswa kushughulikiwa mara moja. Wafanyakazi wanapaswa kupigwa risasi za pepopunda na vifaa vya kutosha vya huduma ya kwanza lazima vipatikane.

     Mazingira ya kisaikolojia pia yanaweza kuhatarisha afya ya mfanyakazi. Matokeo ya yatokanayo na mambo haya yanaweza kuwa na matokeo yafuatayo: mabadiliko ya kisaikolojia ( indigestion, kuvimbiwa, palpitations, ugumu wa kupumua, hyperventilation, usingizi na wasiwasi); usumbufu wa kisaikolojia (mvutano na unyogovu); na usumbufu wa tabia (kutokuwepo, kutokuwa na utulivu, kutoridhika).

      

     Back

     Katika shamba la San Antonio, wafanyikazi kadhaa walitiwa sumu wakati wa kutumia dawa ya kuua wadudu ya Lannate. Uchunguzi wa kisa hicho ulibaini kuwa wafanyikazi hao wamekuwa wakitumia dawa za kunyunyizia begi kwa maombi bila kuvaa nguo za kujikinga, glavu au buti. Mwajiri wao hakuwahi kuwapa vifaa vinavyohitajika, na sabuni na maji ya kuoga pia havikuwepo. Kufuatia sumu, mwajiri aliagizwa kuchukua hatua zinazofaa za kurekebisha.

     Wakati Wizara ya Afya ilipofanya ukaguzi wa ufuatiliaji, waligundua kuwa wakulima wengi walikuwa bado hawatumii nguo zozote za kinga au vifaa. Walipoulizwa kwa nini, wengine walisema kwamba vifaa hivyo vilikuwa vya moto sana na havikupendeza. Wengine walieleza kwamba walikuwa wakifanya kazi kwa njia hii kwa miaka mingi na hawakuwahi kuwa na matatizo yoyote. Watu kadhaa walieleza kuwa hawakuhitaji vifaa hivyo kwa sababu walikunywa glasi kubwa ya maziwa baada ya kupaka dawa za kuulia wadudu.

     Uzoefu huu, ambao ulifanyika Nicaragua, ni wa kawaida katika sehemu nyingi za dunia na unaonyesha changamoto ya mafunzo yenye ufanisi ya wafanyakazi wa mashambani. Mafunzo lazima yaambatane na utoaji wa mazingira salama ya kazi na utekelezaji wa sheria, lakini pia lazima izingatie vikwazo vya kutekeleza mazoea salama ya kazi na kuvijumuisha katika programu za mafunzo. Vikwazo hivi, kama vile mazingira yasiyo salama ya kazi, kutokuwepo kwa vifaa vya kinga na mitazamo na imani ambazo haziendelezi afya, vinapaswa kujadiliwa moja kwa moja katika vipindi vya mafunzo, na mikakati ya kuvishughulikia inapaswa kuandaliwa.

     Makala haya yanaelezea mbinu ya mafunzo yenye mwelekeo wa vitendo iliyotumika katika miradi miwili ya taaluma mbalimbali ya viuatilifu ambayo iliundwa kushughulikia tatizo la sumu ya wafanyakazi wa shambani. Zilitekelezwa nchini Nicaragua na CARE, Nicaragua na Kamati ya Huduma ya Marafiki wa Marekani (1985 hadi 1989) na katika eneo la Amerika ya Kati na Shirika la Kazi la Kimataifa (ILO, 1993 hadi sasa). Mbali na mbinu dhabiti ya elimu, mradi wa Nikaragua ulitengeneza mbinu zilizoboreshwa za kuchanganya na kupakia viuatilifu, mpango wa ufuatiliaji wa kimatibabu wa kuchunguza wafanyakazi kwa kuathiriwa kupita kiasi na viuatilifu na mfumo wa kukusanya data kwa uchunguzi wa magonjwa (Weinger na Lyons 1992). Ndani ya mradi wake wenye sura nyingi, ILO ilisisitiza uboreshaji wa sheria, mafunzo na kujenga mtandao wa kikanda wa waelimishaji wa viuatilifu.

     Mambo muhimu ya miradi yote miwili yalikuwa ni utekelezaji wa tathmini ya mahitaji ya mafunzo ili kuainisha maudhui ya ufundishaji kwa walengwa, matumizi ya mbinu mbalimbali za ufundishaji shirikishi (Weinger na Wallerstein 1990) na utengenezaji wa mwongozo wa mwalimu na nyenzo za kufundishia kuwezesha mchakato wa kujifunza. Mada za mafunzo zilijumuisha athari za kiafya za viuatilifu, dalili za sumu ya viuatilifu, haki, rasilimali na kipengele cha utatuzi wa matatizo ambacho kilichambua vikwazo vya kufanya kazi kwa usalama na jinsi ya kuvitatua.

     Ingawa kulikuwa na mambo mengi yanayofanana kati ya miradi hiyo miwili, mradi wa Nikaragua ulisisitiza elimu ya wafanyakazi huku mradi wa kikanda ukilenga mafunzo ya walimu. Nakala hii inatoa miongozo iliyochaguliwa kwa mafunzo ya wafanyikazi na ya ualimu.

     Elimu ya Mfanyakazi

     Tathmini ya mahitaji

     Hatua ya kwanza katika kuandaa programu ya mafunzo ilikuwa tathmini ya mahitaji au "awamu ya kusikiliza", ambayo ilibainisha matatizo na vikwazo vya mabadiliko ya ufanisi, mambo yaliyotambulika ambayo yalikuwa yanafaa kwa mabadiliko, maadili na imani zilizowekwa na wafanyakazi wa shamba na kubainisha mfiduo maalum wa hatari na uzoefu. ambayo ilihitaji kuingizwa katika mafunzo. Ukaguzi wa matembezi ulitumiwa na timu ya mradi wa Nikaragua kuchunguza mazoea ya kazi na vyanzo vya kuathiriwa kwa wafanyikazi kwa dawa za kuulia wadudu. Picha zilichukuliwa za mazingira ya kazi na mazoea ya kazi kwa uhifadhi wa nyaraka, uchambuzi na majadiliano wakati wa mafunzo. Timu pia ilisikiliza masuala ya kihisia ambayo yanaweza kuwa vikwazo vya kuchukua hatua: kukatishwa tamaa kwa mfanyakazi na ulinzi usiofaa wa kibinafsi, ukosefu wa sabuni na maji au ukosefu wa njia mbadala salama kwa dawa zinazotumiwa sasa.

     Mbinu na malengo ya mafunzo

     Hatua iliyofuata katika mchakato wa mafunzo ilikuwa kubainisha maeneo ya maudhui yatakayoshughulikiwa kwa kutumia taarifa zilizopatikana kutokana na kuwasikiliza wafanyakazi na kisha kuchagua mbinu zinazofaa za mafunzo kwa kuzingatia malengo ya kujifunza. Mafunzo yalikuwa na malengo manne: kutoa taarifa; kutambua na kubadilisha mitazamo/hisia; kukuza tabia ya afya; na kukuza ujuzi wa vitendo/matatizo. Ifuatayo ni mifano ya mbinu zilizowekwa katika makundi chini ya lengo ambalo wanafanikisha vyema zaidi. Mbinu zifuatazo zilijumuishwa katika kipindi cha mafunzo cha siku 2 (Wallerstein na Weinger 1992).

     Mbinu za malengo ya habari

     Chati mgeuzo. Nchini Nikaragua, wafanyakazi wa mradi walihitaji zana za kielimu zinazoonekana ambazo zilibebeka kwa urahisi na zisizo na umeme kwa matumizi wakati wa mafunzo ya shambani au kwa uchunguzi wa kimatibabu kwenye mashamba. Bango lilijumuisha michoro 18 kulingana na hali halisi ya maisha, ambayo iliundwa kwa matumizi kama vianzilishi vya majadiliano. Kila picha ilikuwa na malengo mahususi na maswali muhimu ambayo yameainishwa katika mwongozo unaoambatana na wakufunzi.

     Chati mgeuzo inaweza kutumika kutoa taarifa na kuendeleza uchanganuzi wa matatizo na kusababisha upangaji hatua. Kwa mfano, mchoro ulitumiwa kutoa taarifa juu ya njia za kuingia kwa kuuliza "Viuatilifu huingiaje mwilini?" Ili kuzalisha uchanganuzi wa tatizo la sumu ya dawa, mwalimu angewauliza washiriki: “Ni nini kinaendelea hapa? Je! tukio hili linajulikana? Kwa nini hii inatokea? Unaweza kufanya nini (yeye) kuhusu hilo?” Kuanzishwa kwa watu wawili au zaidi kwenye mchoro (wa watu wawili wanaoingia kwenye uwanja ulionyunyiziwa hivi majuzi) kunahimiza mjadala wa motisha na hisia zinazoshukiwa. “Kwa nini anasoma bango? Kwa nini aliingia moja kwa moja?" Kwa picha zinazoonekana zinazofaa, picha hiyo hiyo inaweza kuanzisha mijadala mbalimbali, kutegemeana na kikundi.

     Slaidi. Slaidi ambazo zinaonyesha picha au matatizo yanayofahamika zilitumika kwa njia sawa na chati mgeuzo. Kwa kutumia picha zilizopigwa wakati wa awamu ya tathmini ya mahitaji, onyesho la slaidi liliundwa kufuatia njia ya matumizi ya viuatilifu kutoka kwa uteuzi na ununuzi hadi utupaji na usafishaji mwishoni mwa siku ya kazi.

     Mbinu za malengo ya mtazamo-hisia

     Mitazamo na hisia zinaweza kuzuia kujifunza na kuathiri jinsi mazoea ya afya na usalama yanatekelezwa kazini.

     Igizo dhima lenye hati. Igizo dhima lililoandikwa mara nyingi lilitumiwa kuchunguza mitazamo na kuanzisha mjadala wa matatizo ya kuathiriwa na viuatilifu. Nakala ifuatayo ilitolewa kwa wafanyikazi watatu, ambao walisoma majukumu yao kwa kikundi kizima.

     José: Kuna nini?

     Raphael: Niko tayari kukata tamaa. Wafanyakazi wawili walitiwa sumu leo, wiki moja tu baada ya kikao hicho kikubwa cha mafunzo. Hakuna kinachobadilika hapa.

     José: Ulitarajia nini? Wasimamizi hawakuhudhuria hata mafunzo.

     Sarah: Lakini angalau walipanga mafunzo kwa wafanyikazi. Hiyo ni zaidi ya mashamba mengine yanavyofanya.

     José: Kuanzisha mafunzo ni jambo moja, lakini vipi kuhusu ufuatiliaji? Je, wasimamizi wanatoa mvua na vifaa vya kutosha vya ulinzi?

     Sarah: Umewahi kufikiria kuwa wafanyikazi wanaweza kuwa na kitu cha kufanya na sumu hizi? Unajuaje kuwa wanafanya kazi kwa usalama?

     Raphael: Sijui. Ninachojua ni kwamba vijana wawili wako hospitalini leo na lazima nirudi kazini.

     Igizo dhima liliundwa ili kuchunguza tatizo changamano la afya na usalama wa viuatilifu na vipengele vingi vinavyohusika katika kulitatua, ikiwa ni pamoja na mafunzo. Katika majadiliano yaliyofuata, mwezeshaji aliuliza kikundi kama walishiriki mitazamo yoyote iliyoonyeshwa na wafanyikazi wa shamba katika igizo dhima, waligundua vikwazo vya kutatua matatizo yaliyoonyeshwa na kutafuta mikakati ya kukabiliana nayo.

     Hojaji ya karatasi. Mbali na kutumika kama mwanzilishi bora wa majadiliano na kutoa taarifa za ukweli, dodoso pia inaweza kuwa chombo cha kuibua mitazamo. Maswali ya mfano kwa kikundi cha wafanyikazi wa shamba huko Nicaragua yalikuwa:

     1. Kunywa maziwa kabla ya kazi ni bora katika kuzuia sumu ya dawa.

      Kubali Usikubali

      2. Dawa zote za kuua wadudu zina athari sawa kwa afya yako.

       Kubali Usikubali

        

       Mjadala wa mitazamo ulihimizwa kwa kuwaalika washiriki wenye mitazamo inayokinzana kuwasilisha na kuhalalisha maoni yao. Badala ya kuthibitisha jibu "sahihi", mwalimu alikubali vipengele muhimu katika aina mbalimbali za mitazamo iliyoonyeshwa.

       Mbinu za malengo ya ujuzi wa tabia

       Ujuzi wa tabia ni ujuzi unaohitajika ambao wafanyakazi watapata kutokana na mafunzo. Njia bora zaidi ya kufikia malengo ya ukuzaji wa ujuzi wa tabia ni kuwapa washiriki fursa ya kufanya mazoezi darasani, kuona shughuli na kuifanya.

       Maonyesho ya vifaa vya kinga ya kibinafsi. Onyesho la vifaa vya kinga na nguo ziliwekwa kwenye meza mbele ya darasa, ikijumuisha safu ya chaguzi zinazofaa na zisizofaa. Mkufunzi alimwomba mfanyakazi wa kujitolea kutoka kwa wasikilizaji avae nguo kwa ajili ya kazi ya kutumia dawa za kuua wadudu. Mfanyakazi wa shamba alichagua nguo kutoka kwenye maonyesho na kuivaa; hadhira iliombwa kutoa maoni. Majadiliano yalifuata kuhusu mavazi yanayofaa ya ulinzi na njia mbadala za mavazi yasiyofaa.

       Mazoezi ya mikono. Wakufunzi na wafanyakazi wa mashambani nchini Nicaragua walijifunza kutafsiri vibandiko vya viuatilifu kwa kuzisoma katika vikundi vidogo wakati wa darasa. Katika shughuli hii, darasa liligawanywa katika vikundi na kupewa jukumu la kusoma lebo tofauti kama kikundi. Kwa vikundi vya watu wasiojua kusoma na kuandika, washiriki waliojitolea waliajiriwa kusoma lebo kwa sauti na kuongoza kikundi chao kupitia dodoso la laha ya kazi kwenye lebo, ambayo ilisisitiza vidokezo vya kuona ili kubaini kiwango cha sumu. Huko nyuma katika kundi kubwa, wasemaji wa kujitolea walileta dawa yao ya kuua wadudu kwa kikundi na maagizo kwa watumiaji watarajiwa.

       Mbinu za utekelezaji/malengo ya kutatua matatizo

       Lengo la msingi la kipindi cha mafunzo ni kuwapa wafanyakazi wa mashambani taarifa na ujuzi wa kufanya mabadiliko kazini.

       Waanzilishi wa majadiliano. Mwanzilishi wa majadiliano anaweza kutumika kuleta matatizo au vikwazo vinavyoweza kubadilika, kwa uchambuzi wa kikundi. Mwanzilishi wa majadiliano anaweza kuchukua aina mbalimbali: igizo dhima, picha katika chati mgeuzo au slaidi, kifani kifani. Ili kuongoza mazungumzo juu ya mwanzilishi wa majadiliano, kuna mchakato wa kuuliza wa hatua 5 ambao huwaalika washiriki kutambua tatizo, wajielekeze wenyewe katika hali inayowasilishwa, washiriki maoni yao binafsi, kuchambua sababu za tatizo na kupendekeza mikakati ya utekelezaji (Weinger. na Wallerstein 1990).

       Uchunguzi masomo. Kesi zilitolewa kutoka kwa hali halisi na zinazojulikana zilizotokea Nicaragua ambazo zilitambuliwa katika mchakato wa kupanga. Mara nyingi walionyesha matatizo kama vile kutotii mwajiri, kutotii mfanyikazi tahadhari za usalama ndani ya udhibiti wao na mtanziko wa mfanyakazi aliye na dalili zinazoweza kuhusishwa na kukabiliwa na viuatilifu. Mfano wa kifani ulitumika kutambulisha makala haya.

       Washiriki walisoma kisa katika vikundi vidogo na kujibu msururu wa maswali kama vile: Je, ni baadhi ya sababu zipi za sumu ya dawa katika tukio hili? Nani anafaidika? Nani anadhurika? Je, ungechukua hatua gani ili kuzuia tatizo kama hilo katika siku zijazo?

       Mipango ya utekelezaji. Kabla ya kumalizika kwa kipindi cha mafunzo, washiriki walifanya kazi kwa kujitegemea au kwa vikundi kuunda mpango wa utekelezaji ili kuongeza afya na usalama mahali pa kazi wakati dawa zinatumiwa. Kwa kutumia laha-kazi, washiriki walitambua angalau hatua moja wanayoweza kuchukua ili kukuza mazingira salama ya kufanya kazi na mazoea.

       Tathmini na Mafunzo ya Walimu

       Kuamua kiwango ambacho vikao vilitimiza malengo yao ni sehemu muhimu ya miradi ya mafunzo. Zana za tathmini zilijumuisha dodoso lililoandikwa baada ya warsha na ziara za ufuatiliaji mashambani pamoja na tafiti na mahojiano na washiriki miezi 6 kufuatia kipindi cha mafunzo.

       Kufundisha walimu ambao wangetumia mbinu iliyoainishwa hapo juu kutoa taarifa na mafunzo kwa wafanyakazi wa mashambani ilikuwa sehemu muhimu ya programu za Amerika ya Kati zinazofadhiliwa na ILO. Malengo ya programu ya mafunzo ya walimu yalikuwa ni kuongeza ujuzi juu ya afya na usalama wa viuatilifu na ujuzi wa kufundisha wa wakufunzi; kuongeza idadi na ubora wa vipindi vya mafunzo vinavyoelekezwa kwa wafanyakazi wa mashambani, waajiri, wafanyakazi wa ugani na wataalamu wa kilimo katika nchi za mradi; na kuanzisha mtandao wa waelimishaji katika afya na usalama wa viuatilifu katika kanda.

       Mada za mafunzo katika kipindi cha wiki 1 zilijumuisha: muhtasari wa madhara ya kiafya ya viuatilifu, mbinu salama za kazi na vifaa; kanuni za elimu ya watu wazima; hatua katika kupanga mpango wa elimu na jinsi ya kuzitekeleza; maonyesho ya mbinu zilizochaguliwa za kufundisha; muhtasari wa ujuzi wa kuwasilisha; fanya mazoezi ya ufundishaji kwa washiriki kwa kutumia mbinu shirikishi, kwa uhakiki; na uundaji wa mipango kazi ya ufundishaji wa siku zijazo kuhusu viuatilifu na njia mbadala za matumizi yake. Kikao cha wiki 2 kinaruhusu muda wa kufanya tathmini ya mahitaji ya ziara na mafunzo wakati wa warsha, kuandaa nyenzo za kielimu darasani na kuendesha vipindi vya mafunzo ya wafanyikazi shambani.

       Mwongozo wa mkufunzi na sampuli za mitaala zilitolewa wakati wa warsha ili kuwezesha ufundishaji wa mazoezi darasani na kufuatia warsha. Mtandao wa waelimishaji unatoa chanzo kingine cha usaidizi na chombo cha kushiriki mbinu na nyenzo bunifu za kufundishia.

       Hitimisho

       Mafanikio ya mbinu hii ya ufundishaji na wafanyakazi katika mashamba ya pamba ya Nikaragua, wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi nchini Panama na wakufunzi kutoka Wizara ya Afya nchini Kosta Rika, miongoni mwa wengine, yanaonyesha kubadilika kwake kwa mipangilio mbalimbali ya kazi na makundi lengwa. Malengo yake si kuongeza maarifa na ujuzi pekee, bali pia kutoa zana za kutatua matatizo shambani baada ya vipindi vya kufundishia kumalizika. Ni lazima mtu awe wazi, hata hivyo, kwamba elimu pekee haiwezi kutatua matatizo ya matumizi na matumizi mabaya ya dawa. Mtazamo wa fani mbalimbali unaojumuisha kuandaa wafanyakazi wa mashambani, mikakati ya utekelezaji wa sheria, udhibiti wa kihandisi, ufuatiliaji wa kimatibabu na uchunguzi wa njia mbadala za viuatilifu ni muhimu ili kuleta mabadiliko ya kina katika mazoea ya viuatilifu.

        

       Back

       Alhamisi, Machi 10 2011 14: 44

       Shughuli za Kupanda na Kukuza

       Kilimo cha kisasa kinategemea vifaa vyenye ufanisi mkubwa, hasa matrekta ya kasi, yenye nguvu na mashine za kilimo. Matrekta yenye zana zilizowekwa na zilizofutiliwa mbali huruhusu mitambo ya shughuli nyingi za kilimo.

       Matumizi ya matrekta yanawaruhusu wakulima kukamilisha ulimaji mkuu na utunzaji wa mimea kwa wakati ufaao bila kazi kubwa ya mikono. Upanuzi wa kudumu wa mashamba, upanuzi wa ardhi inayolimwa na uimarishaji wa mzunguko wa mazao unakuza kilimo chenye ufanisi zaidi pia. Kuenea kwa matumizi ya makusanyiko ya kasi yanazuiwa na mambo mawili: mbinu zilizopo za kilimo kulingana na mashine na zana zilizo na zana za passiv; na matatizo katika kuhakikisha mazingira salama ya kufanya kazi kwa opereta wa kuunganisha trekta ya kasi.

       Mitambo inaweza kukamilisha takriban 70% ya shughuli za upandaji na ukuzaji. Inatumika katika hatua zote za kilimo na uvunaji wa mazao pia. Hata hivyo, kila hatua ya kupanda na kukua ina seti yake ya mahitaji ya mashine, zana na hali ya mazingira, na tofauti hii ya mambo ya uzalishaji na mazingira ina ushawishi kwa dereva wa trekta.

       Kilimo cha Ardhi

       Ulimaji wa ardhi (kulima, kusumbua, scuffing, disk harrowing, kilimo nzima, rolling-chini) ni muhimu na wengi kazi kubwa hatua ya awali ya uzalishaji wa mazao. Shughuli hizi zinahusisha 30% ya shughuli za kupanda na kukua.

       Kama sheria, kufunguliwa kwa udongo husababisha kuundwa kwa vumbi. Hali ya vumbi katika hewa ni tofauti, na inategemea hali ya hali ya hewa, msimu, aina ya kazi, aina ya udongo na kadhalika. Mkusanyiko wa vumbi katika teksi za trekta unaweza kutofautiana kutoka kwa mg / m chache3 hadi mamia ya mg/m3, kulingana na eneo la kabati. Takriban 60 hadi 65% ya kesi huzidi kiwango cha mkusanyiko wa vumbi kinachoruhusiwa; viwango vinavyoruhusiwa vya vumbi vinavyoweza kupumua (chini ya au sawa na microns 5) vinazidishwa 60 hadi 80% ya muda (angalia takwimu 1). Maudhui ya silika katika vumbi hutofautiana kutoka 0.5 hadi 20% (Kundiev 1983).

       Mchoro 1. Mfiduo wa madereva wa trekta kwa vumbi wakati wa kulima ardhi

       AGR070F1

       Kilimo kinajumuisha shughuli zinazotumia nguvu, haswa wakati wa kulima, na inahitaji uhamasishaji wa kutosha wa rasilimali za nguvu za mashine, na kutoa kelele nyingi mahali ambapo madereva wa trekta hukaa. Viwango hivi vya kelele ni kati ya 86 hadi 90 dBA na zaidi, na hivyo kusababisha hatari kubwa ya matatizo ya kusikia kwa wafanyakazi hawa.

       Kama kanuni, viwango vya mtetemo wa mwili mzima ambapo dereva wa trekta ameketi vinaweza kuwa vya juu sana, kuzidi viwango vilivyowekwa na Shirika la Kimataifa la Kuweka Viwango (ISO 1985) kwa ajili ya kupunguza ustadi wa kupunguza uchovu na mara kwa mara kwa kikomo cha mfiduo.

       Maandalizi ya ardhi yanafanywa hasa katika spring mapema na vuli, hivyo microclimate ya cabs katika maeneo ya baridi kwa mashine bila viyoyozi hewa si tatizo la afya isipokuwa siku za moto mara kwa mara.

       Kupanda na Kupanda

       Kuhakikisha kwamba viambatisho vya kupandia au zana za kulimia vinasogea kwenye mstari ulionyooka na kwamba matrekta yanafuata alama au katikati ya safu ni sifa bainifu za upanzi na utunzaji wa mazao.

       Kwa ujumla, shughuli hizi zinahitaji dereva kufanya kazi katika nafasi zisizo na wasiwasi na kuhusisha mvutano mkubwa wa neva na kihisia kutokana na mwonekano mdogo wa eneo la kazi, na kusababisha maendeleo ya haraka ya uchovu wa waendeshaji.

       Mpangilio wa mashine za kupanda na maandalizi yao ya matumizi, pamoja na umuhimu wa kazi ya msaidizi ya mwongozo, hasa utunzaji wa vifaa, inaweza kuhusisha mizigo ya kimwili.

       Usambazaji mpana wa kijiografia wa aina za nafaka husababisha utofauti wa hali ya hali ya hewa wakati wa kupanda. Kupanda mazao ya majira ya baridi kwa maeneo tofauti ya hali ya hewa kunaweza kufanywa, kwa mfano, wakati halijoto ya nje inaanzia 3-10 °C hadi 30-35 °C. Kupanda kwa mazao ya msimu wa joto hufanywa wakati joto la nje linaanzia 0 °C hadi 15-20 °C. Halijoto katika kabati za matrekta bila viyoyozi inaweza kuwa juu sana katika maeneo ambayo hali ya hewa ni laini na ya joto.

       Hali ya hali ya hewa ndogo katika kabati za trekta ni nzuri kama sheria wakati wa kupanda mazao yaliyopandwa (beet ya sukari, mahindi, alizeti) katika maeneo yenye hali ya joto. Kilimo cha mazao hufanywa wakati joto la nje ni kubwa na mionzi ya jua ni kali. Joto la hewa katika cabs bila udhibiti wa microclimate inaweza kupanda hadi 40 ° C na zaidi. Madereva wa matrekta wanaweza kufanya kazi chini ya mazingira magumu takriban 40 hadi 70% ya muda wote wanaohusika katika utunzaji wa mazao.

       Shughuli za kufanya kazi kwa kilimo cha mazao ya kulimwa huhusisha usomaji mkubwa wa ardhi, na kusababisha uundaji wa vumbi. Upeo wa viwango vya vumbi vya ardhi katika hewa ya eneo la kupumua hauzidi 10 hadi 20 mg / m3. Vumbi ni 90% isokaboni, iliyo na kiasi kikubwa cha silika ya bure. Viwango vya kelele na mtetemo ambapo dereva anakaa ni chini kidogo kuliko zile zilizopo wakati wa kulima.

       Wakati wa kupanda na kulima, wafanyakazi wanaweza kuathiriwa na samadi, mbolea za kemikali na dawa za kuua wadudu. Wakati kanuni za usalama za kushughulikia nyenzo hizi hazifuatwi, na ikiwa mashine hazifanyi kazi vizuri, mkusanyiko wa eneo la kupumua la vifaa vya hatari unaweza kuzidi maadili yanayoruhusiwa.

       uvunaji

       Kama sheria, uvunaji huchukua siku 25 hadi 40. Vumbi, hali ya microclimate na kelele inaweza kuwa hatari wakati wa kuvuna.

       Viwango vya vumbi vya eneo la kupumua hutegemea hasa mkusanyiko wa nje na kutopitisha hewa kwa cab ya mashine ya kuvuna. Mashine za zamani zisizo na teksi huwaacha madereva wazi kwa vumbi. Uundaji wa vumbi ni mkubwa sana wakati wa uvunaji wa mahindi kavu, wakati mkusanyiko wa vumbi kwenye michanganyiko isiyofungwa inaweza kuwa 60 hadi 90 mg/m.3. Vumbi hujumuisha mabaki ya mimea, chavua na spora za uyoga, hasa katika chembe kubwa zisizopumua (zaidi ya mikroni 10). Maudhui ya silika ya bure ni chini ya 5.5%.

       Uundaji wa vumbi wakati wa kuvuna beet ya sukari ni chini. Upeo wa mkusanyiko wa vumbi kwenye cab hauzidi 30 mg / m3.

       Uvunaji wa nafaka kwa ujumla hufanywa katika msimu wa joto zaidi. Joto katika teksi linaweza kupanda hadi 36 hadi 40 °C. Kiwango cha mtiririko wa mionzi ya jua ya moja kwa moja ni 500 W / m2 na zaidi wakati glasi ya kawaida inatumiwa kwa madirisha ya teksi. Kioo chenye rangi nyeusi hupunguza joto la hewa kwenye teksi kwa 1 hadi 1.6 °C. Mfumo wa uingizaji hewa wa kulazimishwa wa mitambo na kiwango cha mtiririko wa 350 m3/h inaweza kuunda tofauti ya halijoto kati ya hewa ya ndani na nje ya 5 hadi 7 °C. Ikiwa mchanganyiko una vifaa vya kupenyeza vinavyoweza kubadilishwa, tofauti hii hushuka hadi 4 hadi 6 °C.

       Mazao yaliyopandwa huvunwa katika miezi ya vuli. Kama sheria, hali ya microclimate katika cabs wakati huu sio shida kubwa ya kiafya.

       Uzoefu katika nchi zilizoendelea unaonyesha ukweli kwamba kilimo katika mashamba madogo kinaweza kuwa na faida kwa matumizi ya mashine ndogo ndogo (minitrakta-vitengo vya injini yenye uwezo wa hadi farasi 18, na aina tofauti za vifaa vya msaidizi).

       Matumizi ya vifaa kama hivyo husababisha shida kadhaa za kiafya. Shida hizi ni pamoja na: kuongezeka kwa mzigo wa kazi katika misimu fulani, matumizi ya watoto na kazi ya wazee, kutokuwepo kwa njia za kujikinga dhidi ya kelele kali, mtetemo wa mwili mzima na wa ndani, hali mbaya ya hali ya hewa, vumbi, dawa za kuua wadudu na kutolea nje. gesi. Jitihada zinazohitajika kusongesha levers za udhibiti wa vitengo vya magari zinaweza kufikia 60 hadi 80 N (newtons).

       Aina fulani za kazi zinafanywa kwa msaada wa wanyama wa rasimu au kufanywa kwa mikono kutokana na vifaa vya kutosha au kwa sababu ya kutowezekana kwa kutumia mashine kwa sababu fulani. Kazi ya mikono inadai kama sheria juhudi kubwa za kimwili. Mahitaji ya nguvu wakati wa kulima, kupanda kwa kukokotwa na farasi na kukata kwa mikono kunaweza kufikia 5,000 hadi 6,000 cal/siku na zaidi.

       Majeraha ni ya kawaida wakati wa kazi ya mwongozo, haswa kati ya wafanyikazi wasio na uzoefu, na kesi za kuchomwa kwa mimea, kuumwa na wadudu na reptile na ugonjwa wa ngozi kutoka kwa utomvu wa mimea mingine ni mara kwa mara.

       Kuzuia

       Moja ya mwelekeo kuu katika ujenzi wa trekta ni uboreshaji wa hali ya kazi ya waendeshaji wa trekta. Pamoja na ukamilifu wa muundo wa cabs za kinga ni kutafuta njia za kuratibu vigezo vya kiufundi vya vitengo mbalimbali vya trekta na uwezo wa kufanya kazi wa waendeshaji. Madhumuni ya utafiti huu ni kuhakikisha ufanisi wa udhibiti na uendeshaji wa kazi pamoja na vigezo muhimu vya ergonomic vya mazingira ya mahali pa kazi.

       Ufanisi wa udhibiti na uendeshaji wa mikusanyiko ya trekta unahakikishwa na mwonekano mzuri wa eneo la kazi, kwa kuboresha makusanyiko na muundo wa jopo la kudhibiti na muundo sahihi wa ergonomic wa viti vya trekta.

       Njia za kawaida za kuongeza mwonekano ni kuongeza eneo la kutazama la teksi kwa kutumia glasi ya panoramiki, uboreshaji wa mpangilio wa vifaa vya msaidizi (kwa mfano, tank ya mafuta), urekebishaji wa eneo la kiti, matumizi ya vioo vya kutazama nyuma na kadhalika.

       Uboreshaji wa vipengele vya udhibiti wa ujenzi unaunganishwa na ujenzi wa gari la utaratibu wa kudhibiti. Pamoja na anatoa hydraulic na umeme, uboreshaji mpya ni suspended kudhibiti pedals. Hii inaruhusu ufikiaji bora na kuongezeka kwa faraja ya kuendesha gari. Usimbaji wa kiutendaji (kwa njia ya umbo, rangi na/au ishara za ishara) una sehemu muhimu katika utambuzi wa vipengele vya udhibiti.

       Mpangilio wa busara wa vifaa (ambayo inajumuisha vitengo 15 hadi 20 katika matrekta ya kisasa) inahitaji kuzingatia ongezeko zaidi la viashiria kutokana na udhibiti wa mbali wa hali ya mchakato wa teknolojia, automatisering ya kuendesha gari na uendeshaji wa vifaa vya teknolojia.

       Kiti cha waendeshaji kimeundwa ili kuhakikisha nafasi nzuri na uendeshaji mzuri wa mashine na mkusanyiko wa trekta. Ubunifu wa viti vya kisasa vya trekta huzingatia data ya anthropometric ya mwili wa mwanadamu. Viti vina mgongo na mikono vinavyoweza kubadilishwa na vinaweza kubadilishwa kulingana na saizi ya opereta, katika vipimo vya usawa na wima (takwimu 2).

       Kielelezo 2. Vigezo vya pembe ya mkao bora wa kazi ya dereva wa trekta

       AGR070F4

       Tahadhari dhidi ya hali mbaya ya kufanya kazi kwa madereva ya trekta ni pamoja na njia za ulinzi dhidi ya kelele na vibration, urekebishaji wa hali ya hewa ya microclimate na kuziba kwa hewa ya cabs.

       Mbali na uhandisi maalum wa injini ili kupunguza kelele kwenye chanzo chake, athari kubwa hupatikana kwa kuweka injini kwenye vitenganishi vya vibration, kutenganisha teksi kutoka kwa mwili wa trekta kwa msaada wa vifyonza vya mshtuko na hatua kadhaa iliyoundwa kwa ajili ya kunyonya kelele kwenye chombo. teksi. Flaky, kunyonya sauti na uso wa mapambo hutumiwa kwa kusudi hili kwa paneli za ukuta wa cab, na rugs zilizofanywa kwa mpira na porolon zimewekwa kwenye sakafu ya cab. Paneli yenye perforated ngumu na pengo la hewa ya 30 hadi 50 mm inatumika kwenye dari. Hatua hizi zimepunguza viwango vya kelele katika cabs hadi 80-83 dBA.

       Njia kuu ya kupunguza vibration ya mzunguko wa chini katika cab ni matumizi ya kusimamishwa kwa kiti kwa ufanisi. Hata hivyo, athari za upunguzaji wa mtetemo wa mwili mzima unaopatikana kwa njia hii hauzidi 20 hadi 30%.

       Usawazishaji wa ardhi wa kilimo hutoa fursa nyingi za kupunguza mtetemo.

       Uboreshaji wa hali ya hewa ya chini katika kabati za trekta hufikiwa kwa msaada wa vifaa vyote vya kawaida (kwa mfano, feni zilizo na vichungi, glasi ya rangi ya kuhami thermo, kilele cha kofia zisizo na jua, louvers zinazoweza kubadilishwa) na vifaa maalum (kwa mfano, viyoyozi). Mifumo ya kisasa ya kupokanzwa trekta imeundwa kama kusanyiko la uhuru lililounganishwa na mfumo wa kupoeza wa injini na kutumia maji yenye joto ili kupasha joto hewa. Viyoyozi vya pamoja na hita za hewa zinapatikana pia.

       Ufumbuzi tata wa tatizo la kelele, vibration na kutengwa kwa joto na kuziba kwa cabs zinaweza kufikiwa kwa usaidizi wa vidonge vya cab vilivyofungwa vilivyoundwa na pedals za kudhibiti kusimamishwa na mifumo ya kamba ya waya ya anatoa.

       Urahisi wa upatikanaji wa injini za trekta na makusanyiko kwa ajili ya matengenezo na matengenezo yao, pamoja na kupata taarifa kwa wakati kuhusu hali ya kiufundi ya vitengo fulani vya mkusanyiko, ni fahirisi muhimu za kiwango cha hali ya kazi ya operator wa trekta. Kuondoa bonnet ya cab, mwelekeo wa mbele wa cab, paneli zinazoweza kutenganishwa za bonnet ya injini na kadhalika zinapatikana katika aina fulani za matrekta.

       Katika siku zijazo, kabati za trekta zinaweza kuwa na vitengo vya kudhibiti kiotomatiki, na skrini za televisheni kwa uchunguzi wa zana ambazo ziko nje ya uwanja wa maono wa waendeshaji na vitengo vya kurekebisha hali ya hewa ndogo. Cabs zitawekwa kwenye vijiti vya rotary nje ili ziweze kuhamishwa kwenye nafasi inayohitajika.

       Shirika la busara la kazi na kupumzika ni muhimu sana kwa kuzuia uchovu na magonjwa ya wafanyikazi wa kilimo. Katika msimu wa joto, utaratibu wa kila siku unapaswa kuandaa kazi hasa asubuhi na jioni, na kuhifadhi wakati wa joto zaidi wa kupumzika. Wakati wa kazi ya kuchosha (kusonga, kulia), mapumziko mafupi ya mara kwa mara ni muhimu. Uangalifu maalum unapaswa kutolewa kwa lishe ya busara, yenye usawa ya wafanyikazi kwa kuzingatia mahitaji ya nishati ya kazi. Kunywa mara kwa mara wakati wa joto ni muhimu sana. Kama sheria, wafanyikazi hunywa vinywaji vya jadi (chai, kahawa, juisi za matunda, infusions, broths na kadhalika) pamoja na maji. Upatikanaji wa kiasi cha kutosha cha vimiminika vyema vya ubora wa juu ni muhimu sana.

       Upatikanaji wa ovaroli zinazostarehesha na vifaa vya ulinzi wa kibinafsi (PPE) (vipumuaji, vilinda kusikia), haswa wakati wa kuwasiliana na vumbi na kemikali, ni muhimu sana pia.

       Udhibiti wa kimatibabu wa afya ya wafanyakazi wa kilimo unapaswa kuelekezwa katika kuzuia magonjwa ya kawaida ya kazini, kama vile magonjwa ya kuambukiza, mfiduo wa kemikali, majeraha, matatizo ya ergonomic na kadhalika. Kufundisha njia salama za kufanya kazi, habari kuhusu masuala ya usafi na usafi wa mazingira ni muhimu sana.

        

       Back

       Alhamisi, Machi 10 2011 14: 48

       Shughuli za Uvunaji

       Kukusanywa kwa mazao ya kilimo baada ya kukomaa, au desturi ya kuvuna, huashiria mwisho wa mzunguko wa uzalishaji kabla ya kuhifadhi na kusindika. Ukubwa na ubora wa zao lililoondolewa shambani, shambani au shamba la mizabibu huwakilisha kipimo muhimu zaidi cha tija na mafanikio ya mkulima. Thamani ambayo imewekwa kwenye matokeo ya mavuno inaonekana katika istilahi zinazotumika takribani kote ulimwenguni kupima na kulinganisha tija ya kilimo, kama vile kilo kwa hekta (kg/ha), marobota kwa hekta, vichaka kwa ekari moja (bu/a) na tani kwa ekari au hekta. Kwa mtazamo wa kilimo, kwa kweli ni pembejeo zinazoamua mavuno; hata hivyo, mavuno ndiyo yanakuwa kigezo kikuu cha iwapo kutakuwa na mbegu na rasilimali za kutosha ili kuhakikisha uendelevu wa shamba na zile zinazotegemewa. Kwa sababu ya umuhimu wa mavuno na shughuli zake zote zinazohusiana, sehemu hii ya mzunguko wa kilimo imechukua nafasi karibu ya kiroho katika maisha ya wakulima kote ulimwenguni.

       Mazoea machache ya kilimo yanaonyesha kwa uwazi zaidi upeo na utofauti wa teknolojia- na hatari zinazohusiana na kazi zinazopatikana katika uzalishaji wa kilimo kuliko uvunaji. Uvunaji wa mazao unafanywa chini ya hali mbalimbali, juu ya aina mbalimbali za ardhi, kwa kutumia mashine kutoka rahisi hadi ngumu ambayo lazima kushughulikia aina mbalimbali za mazao; inahusisha juhudi kubwa za kimwili kutoka kwa mkulima (Snyder na Bobick 1995). Kwa sababu hizi, jaribio lolote la kujumlisha kwa ufupi sifa au asili ya mazoea ya mavuno na hatari zinazohusiana na mavuno ni gumu sana. Nafaka ndogo (mchele, ngano, shayiri, shayiri na kadhalika), kwa mfano, ambazo hutawala sehemu kubwa ya shamba lililopandwa ulimwenguni, haziwakilishi tu baadhi ya mazao yanayotumia mashine nyingi, lakini katika maeneo makubwa ya Afrika na Asia huvunwa. kwa namna ambayo ingefahamika kwa wakulima miaka 2,500 iliyopita. Utumiaji wa mundu kuvuna mabua machache kwa wakati mmoja, sakafu za kupura za udongo ngumu na vifaa rahisi vya kupuria vinasalia kuwa zana kuu za mavuno kwa wazalishaji wengi sana.

       Hatari za kimsingi zinazohusiana na mazoea ya uvunaji yanayohitaji nguvu kazi nyingi zaidi yamebadilika kidogo kulingana na wakati na mara nyingi hufunikwa na hatari inayoonekana kuongezeka inayohusishwa na utumiaji wa mitambo zaidi. Saa ndefu za kufichuliwa na vipengele, mahitaji ya kimwili yanayotokana na kunyanyua mizigo mizito, mwendo unaorudiwa-rudiwa na mkao usio wa kawaida au wa kuinama, pamoja na hatari za asili kama vile wadudu wenye sumu na nyoka, zimechukua kihistoria, na zinaendelea kuathiri sana (ona. takwimu 1). Kuvuna nafaka au miwa kwa mundu au panga, kuchuna matunda au mboga kwa mikono na kuondoa karanga kutoka kwa mzabibu ni kazi chafu, zisizostarehesha na za kuchosha ambazo katika jamii nyingi mara nyingi hukamilishwa na idadi kubwa ya watoto na wanawake. Mojawapo ya vichocheo vikali ambavyo vimeunda mazoea ya kisasa ya uvunaji imekuwa hamu ya kuondoa uchungu wa kimwili unaohusishwa na uvunaji wa mikono.

       Mchoro 1. Kuvuna mtama kwa mkono

       AGR070F6

       Hata kama rasilimali zingepatikana kutengeneza uvunaji kwa kutumia mashine na kupunguza hatari zake (na kwa wakulima wengi wadogo katika maeneo mengi ya dunia, hazipo), uwekezaji wa kuboresha masuala ya usalama na afya ya uvunaji ungekuwa na faida ndogo kuliko uwekezaji kulinganishwa. kuboresha makazi, ubora wa maji au huduma za afya. Hii ni kweli hasa ikiwa wakulima wanapata idadi kubwa ya wafanyakazi wasio na ajira au wasio na ajira. Viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na fursa ndogo za kazi, kwa mfano, huweka idadi kubwa ya wafanyikazi vijana katika hatari ya kuumia wakati wa mavuno kwa sababu ni bei rahisi kutumia kuliko mashine. Hata katika nchi nyingi zilizo na mbinu za juu za kilimo, sheria za ajira ya watoto mara nyingi huwaachilia watoto wanaohusika katika shughuli za kilimo. Kwa mfano, sheria maalum za Idara ya Marekani ya sheria za ajira ya watoto zinaendelea kuwasamehe watoto walio na umri wa chini ya miaka 16 wakati wa mavuno na kuwaruhusu kuendesha vifaa vya kilimo chini ya hali fulani (DOL 1968).

       Kinyume na mtazamo wa jumla kwamba utumiaji mitambo zaidi katika kilimo umeongeza hatari zinazohusiana na uzalishaji wa kilimo, kuhusiana na uvunaji, hakuna kinachoweza kuwa zaidi kutoka kwa ukweli. Kupitia kuanzishwa kwa utumiaji makinikia katika maeneo makuu yanayozalisha nafaka na malisho, muda unaohitajika ili kuzalisha debe moja ya nafaka, kwa mfano, umepungua kutoka zaidi ya saa moja hadi chini ya dakika moja (Griffin 1973). Mafanikio haya, ingawa yanategemea sana nishati ya mafuta, yamewaachilia mamilioni ya watu kutoka katika hali ngumu na isiyo salama ya kufanya kazi inayohusishwa na uvunaji wa mikono. Mitambo imesababisha sio tu ongezeko kubwa la tija na mavuno, lakini pia kuondolewa kwa karibu kwa majeraha makubwa ya kihistoria yanayohusiana na mavuno, kama vile yale yanayohusisha mifugo.

       Utumiaji makini wa mchakato wa uvunaji, hata hivyo, umeleta hatari mpya, ambazo zimehitaji vipindi vya marekebisho na katika baadhi ya matukio uingizwaji wa mashine na mbinu na miundo iliyoboreshwa ambayo ilikuwa na tija zaidi au isiyo na madhara kidogo. Mfano wa mageuzi haya ya kiteknolojia ulishuhudiwa na mabadiliko ambayo yalifanyika katika uvunaji wa mahindi huko Amerika Kaskazini kati ya miaka ya 1930 na 1970. Hadi kufikia miaka ya 1930, mazao ya mahindi yalikuwa karibu kuvunwa kwa mikono na kusafirishwa hadi kwenye maeneo ya kuhifadhia shambani na mabehewa ya kukokotwa na farasi. Sababu kuu ya majeraha yanayohusiana na mavuno ilihusiana na kufanya kazi na farasi (NSC 1942). Pamoja na kuanzishwa na kuenea kwa matumizi ya mitambo, kichuma mahindi kinachovutwa na trekta katika miaka ya 1940, vifo na majeraha yanayohusiana na farasi na mifugo yalipungua kwa kasi wakati wa kipindi cha mavuno, na kulikuwa na ukuaji unaolingana wa idadi ya majeraha yanayohusiana na wachuma mahindi. . Hii haikuwa kwa sababu wavunaji mahindi walikuwa hatari zaidi, lakini kwa sababu majeraha yalionyesha mabadiliko ya haraka kwa mazoea mapya ambayo hayakuwa yameboreshwa kikamilifu na ambayo wakulima walikuwa hawayafahamu. Kadiri wakulima walivyozoea teknolojia na watengenezaji waliboresha utendaji wa kichuma mahindi, na kadiri aina nyingi zaidi za mahindi zilivyopandwa ambazo zinafaa zaidi kwa uvunaji wa mashine, idadi ya vifo na majeruhi ilipungua haraka. Kwa maneno mengine, kuanzishwa kwa mchuma mahindi hatimaye kulisababisha kupungua kwa majeraha yanayohusiana na mavuno kutokana na kuathiriwa na hatari za kitamaduni.

       Kwa kuanzishwa katika miaka ya 1960 kwa kombaini inayojiendesha yenyewe, ambayo inaweza kuvuna aina za mahindi zenye mavuno mengi kwa viwango mara kumi au zaidi kuliko mchuma mahindi, majeraha ya wachumaji mahindi karibu yatoweke. Lakini, kwa mara nyingine tena, kama ilivyo kwa kichuma mahindi, muunganisho ulianzisha seti mpya ya hatari ambazo zilihitaji kipindi cha marekebisho. Kwa mfano, uwezo wa kukusanya, kukata, kutenganisha na kusafisha nafaka shambani kwa kutumia mashine moja kulibadilisha utunzi wa nafaka kutoka kwa mchakato wa kutiririka kwa uvimbe katika mfumo wa mahindi ya masikio hadi mahindi yaliyoganda, ambayo yalikuwa karibu kama maji. Kwa hivyo, katika miaka ya 1970, kulikuwa na ongezeko kubwa la idadi ya majeraha yanayohusiana na auger, na ya kumeza na kukosa hewa katika nafaka inayotiririka ambayo ilifanyika katika miundo ya kuhifadhi na magari ya usafirishaji wa nafaka (Kelley 1996). Kwa kuongezea, kulikuwa na aina mpya za majeraha ambayo yaliripotiwa ambayo yalihusiana na ukubwa kamili na uzito wa mchanganyiko, kama vile kuanguka kutoka kwa jukwaa la waendeshaji na ngazi, ambayo inaweza kumweka opereta umbali wa mita 4 kutoka ardhini, na waendeshaji. ikikandamizwa chini ya kitengo cha kukusanya safu nyingi.

       Uzalishaji wa mitambo ya uvunaji wa mahindi moja kwa moja ulichangia mojawapo ya mabadiliko makubwa zaidi katika idadi ya watu wa mashambani kuwahi kutokea Amerika Kaskazini. Idadi ya wakulima, katika chini ya miaka 75 baada ya kuanzishwa kwa aina mseto za mahindi na kichumaji cha mahindi kiteknolojia, walitoka zaidi ya 50% hadi chini ya 5% ya jumla ya watu. Kupitia kipindi hiki cha ongezeko la tija na kupungua kwa mahitaji ya wafanyikazi, uwezekano wa jumla wa hatari za mahali pa kazi katika kilimo ulipungua, na hivyo kuchangia kupungua kwa vifo vinavyohusiana na shamba kutoka zaidi ya 14,000 mnamo 1942 hadi chini ya 900 mnamo 1995 (BMT 1995).

       Majeraha yanayohusiana na shughuli za kisasa za uvunaji kwa kawaida huhusiana na matrekta, mashine, vifaa vya kutunzia nafaka na miundo ya kuhifadhi nafaka. Tangu miaka ya 1950, matrekta yamechangia takriban nusu ya vifo vyote vinavyohusiana na shamba, huku kupinduliwa kukiwa ndio sababu moja muhimu inayochangia. Utumiaji wa miundo ya kinga dhidi ya matrekta (ROPS) umethibitisha kuwa mkakati muhimu zaidi wa kuingilia kati katika kupunguza idadi ya vifo vinavyohusiana na trekta (Deere & Co. 1994). Vipengele vingine vya muundo vilivyoboresha usalama na afya ya waendeshaji wa trekta ni pamoja na besi pana za magurudumu na miundo ambayo ilipunguza katikati ya mvuto ili kuboresha uthabiti, nyufa za waendeshaji wa hali ya hewa yote ili kupunguza kukabiliwa na vipengele na vumbi, viti na vidhibiti vilivyoundwa kwa ergonomic na kupunguza kelele. viwango.

       Tatizo la majeraha yanayohusiana na trekta, hata hivyo, bado ni kubwa na ni wasiwasi unaoongezeka katika maeneo ambayo yanatengenezwa kwa kasi, kama vile Uchina na India. Katika maeneo mengi ya dunia kuna uwezekano mkubwa wa kuona trekta ikitumika kama chombo cha usafiri wa barabara kuu au chanzo cha umeme kilichosimama kuliko kutumika shambani kuzalisha mazao, kama ilivyoundwa kufanya. Katika maeneo haya, matrekta kwa kawaida huletwa kwa mafunzo madogo ya waendeshaji na hutumika sana kama njia ya kusafirisha abiria wengi, matumizi mengine ambayo trekta haikuundwa. Matokeo yake ni kwamba waendeshaji waendeshaji wa ziada ambao wameanguka kutoka kwa matrekta wakati wa operesheni imekuwa sababu ya pili ya vifo vinavyohusiana na trekta. Ikiwa mwelekeo wa utumiaji zaidi wa ROPS utaendelea, wakimbiaji wanaweza hatimaye kuwa sababu kuu ya vifo vinavyohusiana na trekta ulimwenguni kote.

       Ingawa hutumiwa kwa saa chache wakati wa mwaka kuliko matrekta, vifaa vya kuvuna kama vile michanganyiko vinahusika katika majeraha maradufu kwa kila mashine 1,000 (Etherton et al. 1991). Majeraha haya mara nyingi hutokea wakati wa kuhudumia, kutengeneza au kurekebisha mashine wakati nguvu ya vipengele vya mashine bado inatumika (NSC 1986). Mabadiliko ya hivi majuzi ya muundo yamefanywa ili kujumuisha maonyo na miunganisho ya waendeshaji wa kawaida na amilifu, kama vile swichi za usalama kwenye kiti cha opereta ili kuzuia utendakazi wa mashine wakati hakuna mtu kwenye kiti, na kupunguza idadi ya vituo vya urekebishaji ili kupunguza mfiduo wa waendeshaji. mitambo ya uendeshaji. Nyingi za dhana hizi za usanifu, hata hivyo, hubakia kwa hiari, mara kwa mara hazipitishwi na opereta na hazipatikani kote kwenye mashine zote za kuvuna.

       Vifaa vya kuvunia nyasi na malisho huwaweka wafanyakazi kwenye hatari zinazofanana na zile zinazopatikana kwenye michanganyiko. Kifaa hiki kina vipengele vinavyokata, kuponda, kusaga, kukata na kupiga nyenzo za mazao kwa kasi ya juu, na kuacha nafasi ndogo ya makosa ya kibinadamu. Kama ilivyo kwa uvunaji wa nafaka, uvunaji wa nyasi na malisho lazima ufanyike kwa wakati ufaao ili kuzuia uharibifu wa mazao kutokana na vipengele. Hii iliongeza mkazo ili kukamilisha kazi kwa haraka, pamoja na hatari za mashine, mara nyingi husababisha majeraha (Murphy na Williams 1983).

       Kijadi, baler ya nyasi imetambuliwa kama chanzo cha mara kwa mara cha majeraha mabaya. Mashine hizi hutumiwa chini ya hali ngumu zaidi inayopatikana katika aina yoyote ya uvunaji. Joto la juu, ardhi mbaya, hali ya vumbi na haja ya marekebisho ya mara kwa mara huchangia kiwango cha juu cha kuumia. Ugeuzaji kuwa vifurushi vikubwa au marobota ya nyasi na mifumo ya kushughulikia mitambo imeboresha usalama isipokuwa chache, kama ilivyokuwa wakati wa kuanzishwa kwa miundo ya mapema ya bala ya pande zote. Misuliko ya ukandamizaji mkali mbele ya mashine hizi ilisababisha idadi kubwa ya kukatwa kwa mikono na mkono. Muundo huu baadaye ulibadilishwa na kitengo cha mkusanyiko kisicho na fujo, ambacho kilikaribia kumaliza tatizo.

       Moto ni tatizo linalowezekana kwa aina nyingi za shughuli za uvunaji. Mazao ambayo yanahitajika kukaushwa hadi chini ya 15% ya unyevu kwa uhifadhi sahihi hufanya mafuta bora ikiwa yanawaka. Kombora na wavunaji pamba huathirika zaidi na moto wakati wa operesheni ya shamba. Vipengele vya muundo kama vile matumizi ya injini za dizeli na mifumo ya umeme inayolindwa, matengenezo sahihi ya vifaa na ufikiaji wa waendeshaji kwa vizima-moto vimeonyeshwa kupunguza hatari ya uharibifu au majeraha yanayohusiana na moto (Shutske et al. 1991).

       Kelele na vumbi ni hatari nyingine mbili ambazo kwa kawaida ni asili ya shughuli za uvunaji. Zote mbili huleta hatari kubwa za kiafya za muda mrefu kwa mwendeshaji wa vifaa vya kuvuna. Kujumuishwa kwa zuio za waendeshaji zinazodhibitiwa na mazingira katika muundo wa vifaa vya kisasa vya uvunaji kumesaidia sana kupunguza mfiduo wa waendeshaji kwa shinikizo nyingi za kelele na viwango vya vumbi. Hata hivyo, wakulima wengi bado hawajafaidika na kipengele hiki cha usalama. Matumizi ya PPE kama vile plugs za masikioni na vinyago vinavyoweza kutupwa vya vumbi hutoa njia mbadala, lakini yenye ufanisi duni ya ulinzi dhidi ya hatari hizi.

       Kadiri shughuli za uvunaji duniani zinavyozidi kutekelezwa, kutakuwa na mabadiliko yanayoendelea kutoka kwa majeraha yanayohusiana na mazingira, wanyama na zana za mikono hadi yale yanayosababishwa na mashine. Kwa kuzingatia uzoefu wa wakulima na watengenezaji wa vifaa vya kuvuna ambao wamekamilisha mabadiliko haya inapaswa kuwa muhimu katika kupunguza kipindi cha marekebisho na kuzuia majeraha yanayosababishwa na ukosefu wa ujuzi na muundo duni. Uzoefu wa wakulima walio na hata shughuli za uvunaji zilizoboreshwa zaidi, hata hivyo, unapendekeza kwamba tatizo la majeraha halitaondolewa kabisa. Michango ya hitilafu ya waendeshaji na muundo wa mashine itaendelea kuwa na jukumu kubwa katika kusababisha majeraha. Lakini hakuna swali kwamba pamoja na tija kubwa zaidi, mchakato wa mechanization umepunguza kwa kiasi kikubwa hatari zinazohusiana na uvunaji.

        

       Back

       Alhamisi, Machi 10 2011 14: 49

       Shughuli za Uhifadhi na Usafirishaji

       Kuhifadhi

       Ukuaji na ukusanyaji wa mazao na uzalishaji wa mifugo kwa muda mrefu imekuwa kutambuliwa kama moja ya kazi kongwe na muhimu zaidi duniani. Kilimo na ufugaji leo ni tofauti kama mazao mengi, nyuzi na mifugo inayozalishwa. Kwa wakati fulani, sehemu ya kilimo inaweza kuwa na familia moja inayolima udongo na mimea na kuvuna mazao, yote hayo yakiwa mikononi mwa eneo dogo. Tofauti iliyokithiri ni pamoja na mashamba makubwa ya biashara yanayozunguka maeneo makubwa ambayo yana mitambo ya hali ya juu, kwa kutumia mashine za hali ya juu, vifaa na vifaa. Vile vile ni kweli kwa uhifadhi wa chakula na nyuzi. Uhifadhi wa mazao ya kilimo unaweza kuwa wa kawaida kama vile vibanda rahisi na mashimo ya kuchimbwa kwa mikono, na tata kama maghala ya juu sana, bunkers, mapipa na vitengo vya friji.

       Hatari na kuzuia kwao

       Mazao ya kilimo kama vile nafaka, nyasi, matunda, njugu, mboga mboga na nyuzinyuzi za mimea mara nyingi huhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye ya binadamu na mifugo au kuuzwa kwa wananchi kwa ujumla au kwa wazalishaji. Uhifadhi wa bidhaa za kilimo kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni unaweza kutokea katika miundo mbalimbali—mashimo, vizimba, mapipa, ghala, vitengo vya friji, mikokoteni, mabehewa, ghala na magari ya reli, kutaja machache. Licha ya anuwai ya bidhaa zinazohifadhiwa na vifaa vya kuhifadhi, kuna hatari ambazo ni za kawaida kwa mchakato wa uhifadhi:

       Maporomoko na vitu vinavyoanguka

       Maporomoko yanaweza kutokea kwa urefu au kwa kiwango sawa. Katika kesi ya mapipa, silos, ghala na miundo mingine ya kuhifadhi, huanguka kutoka urefu mara nyingi hutokea kutoka na katika miundo ya kuhifadhi. Mara nyingi sababu ni paa zisizo na ulinzi, fursa za sakafu, ngazi, dari na shimoni, na ngazi za kupanda au kusimama kwenye sehemu za kazi zilizoinuliwa kama vile jukwaa lisilolindwa. Maporomoko kutoka kwa urefu yanaweza pia kutokana na kupanda juu au nje ya kitengo cha usafirishaji (kwa mfano, mabehewa, mikokoteni na matrekta). Maporomoko kutoka kwa kiwango sawa hutokea kutoka kwenye nyuso zenye utelezi, kujikwaa juu ya vitu au kusukumwa na kitu kinachosonga. Ulinzi dhidi ya maporomoko ni pamoja na hatua kama vile:

       • utoaji wa mikanda ya usalama, harnesses, njia za kuokoa maisha na buti za usalama
       • ufungaji wa reli za ulinzi, ubao wa miguu, ngazi za paka au mbao za kutambaa kwenye paa zenye mteremko.
       • linda fursa za sakafu, lofts na shafts
       • matumizi ya viwango vya kupanda na kukimbia kwa ngazi, utoaji wa reli kwa pande zote mbili, na uwekaji wa vipande visivyo vya kuruka inapohitajika.
       • kudumisha sakafu katika hali nzuri, isiyo na nyuso zisizo sawa, mashimo na mikusanyiko ya taka au vitu vinavyoteleza.
       • utoaji wa vishikio kwenye ngazi za kudumu, majukwaa ya walinzi na kutua
       • kudumisha upanuzi au ngazi za hatua katika hali nzuri na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi juu ya matumizi yao.

        

       Mazao ya kilimo yanaweza kuhifadhiwa bila malipo kwenye kituo au kuwekewa vifurushi, kubebwa, kuwekewa kreti au kuwekewa dhamana. Uhifadhi uliolegea mara nyingi huhusishwa na nafaka kama vile ngano, mahindi au soya. Bidhaa zilizounganishwa, mifuko, kreti au dhamana ni pamoja na nyasi, majani, mboga, nafaka na malisho. Kuanguka kwa vifaa hutokea katika aina zote za kuhifadhi. Kuporomoka kwa vyakula visivyolindwa, vifaa vya juu na mrundikano wa bidhaa mara nyingi ni sababu za majeraha. Wafanyikazi wanapaswa kufundishwa kuweka mrundikano sahihi wa bidhaa ili kuzuia kuanguka kwao. Waajiri na wasimamizi lazima wafuatilie mahali pa kazi kwa kufuata.

       Nafasi zilizofungwa

       Bidhaa za kilimo zinaweza kuhifadhiwa katika aina mbili za vifaa - vile ambavyo vina oksijeni ya kutosha kudumisha maisha, kama vile ghala, mikokoteni iliyo wazi na mabehewa, na yale ambayo hayana, kama vile silo, matangi na vitengo vya friji. Mwisho ni nafasi zilizofungwa, na zinapaswa kutibiwa kwa tahadhari zinazofaa. Ngazi ya oksijeni inapaswa kufuatiliwa kabla ya kuingia na hewa iliyotolewa au kitengo cha kupumua cha kujitegemea kinatumiwa ikiwa ni lazima; mtu mwingine lazima awepo. Kukosa hewa kunaweza pia kutokea katika aina yoyote ya kituo ikiwa bidhaa iliyomo ina sifa ya umajimaji. Hii kawaida huhusishwa na nafaka na vyakula sawa. Mfanyakazi hufa kutokana na kuzama. Katika mapipa ya nafaka ni jambo la kawaida kwa mfanyakazi wa kilimo kuingia kwenye pipa kwa sababu ya ugumu wa upakiaji au upakuaji, mara nyingi husababishwa na hali ya nafaka kusababisha madaraja. Wafanyikazi wanaojaribu kupunguza hali hiyo kwa kuondoa nafaka wanaweza kutembea kwa hiari kwenye nafaka iliyounganishwa. Wanaweza kuanguka ndani na kufunikwa na nafaka au kufyonzwa chini ikiwa kifaa cha kupakia au cha kupakua kinafanya kazi. Ufungaji unaweza pia kutokea kwa pande za miundo kama hii, katika hali ambayo mfanyakazi anaweza kuingia ili kuangusha nyenzo inayoshikamana na pande na kumezwa wakati nyenzo itashindwa. Mfumo wa kufungia nje/tagout na ulinzi wa kuanguka kama vile mkanda wa usalama na kamba ni muhimu ikiwa wafanyakazi wataingia aina hii ya muundo. Usalama wa watoto ni wa wasiwasi maalum. Mara nyingi ni wadadisi, wanaocheza na wanaotaka kufanya kazi za watu wazima, wanavutiwa na miundo kama hiyo, na matokeo yake ni ya kifo mara nyingi.

       Matunda na mboga mara nyingi huwekwa kwenye hifadhi baridi kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni. Kama ilivyoonyeshwa katika aya iliyo hapo juu, kulingana na aina ya kitengo, hifadhi baridi inaweza kuchukuliwa kuwa nafasi fupi na inapaswa kufuatiliwa kwa maudhui ya oksijeni. Hatari zingine ni pamoja na kuumwa na barafu na jeraha linalosababishwa na baridi au kifo kutokana na kupoteza joto la mwili kufuatia kukaa kwa muda mrefu kwa baridi. Nguo za kinga za kibinafsi zinapaswa kuvaliwa kulingana na hali ya joto ndani ya kitengo cha kuhifadhi baridi.

       Gesi na sumu

       Kulingana na unyevu wa bidhaa wakati umewekwa kwenye hifadhi na hali ya anga na nyingine, malisho, nafaka na nyuzi zinaweza kuzalisha gesi hatari. Gesi hizo ni pamoja na monoksidi kaboni (CO), dioksidi kaboni (CO2) na oksidi za nitrojeni (NOx), ambayo baadhi yake yanaweza kusababisha kifo kwa dakika chache. Hili pia ni muhimu sana ikiwa bidhaa zimehifadhiwa katika kituo ambacho gesi zisizo na madhara zinaweza kuruhusiwa kujilimbikiza hadi viwango vya hatari, na hivyo kuondoa oksijeni. Ikiwa uwezekano wa uzalishaji wa gesi upo, basi ufuatiliaji wa gesi unapaswa kufanyika. Zaidi ya hayo, vyakula na malisho vinaweza kuwa vimepuliziwa au kutibiwa kwa dawa wakati wa ukuaji ili kuua magugu, wadudu au magonjwa, au wakati wa kuhifadhi ili kupunguza uharibikaji au ukungu, spora au wadudu. Hii inaweza kuongeza hatari za uzalishaji wa gesi, kuvuta pumzi ya vumbi na utunzaji wa bidhaa. Uangalifu maalum unapaswa kuchukuliwa na wafanyikazi kuvaa PPE kulingana na asili na maisha marefu ya matibabu, bidhaa inayotumiwa na maagizo ya lebo.

       Hatari za mashine

       Vifaa vya kuhifadhi vinaweza kuwa na aina mbalimbali za mashine za kusambaza bidhaa. Hizi ni kati ya vidhibiti vya mikanda na roller hadi vipulizia, viunzi, slaidi na vifaa vingine vya kushughulikia bidhaa, kila kimoja kikiwa na chanzo chake cha nguvu. Hatari na tahadhari zinazofaa ni pamoja na:

       • Nip pointi iliyoundwa na mikanda, kapi na gia. Wafanyikazi wa kilimo wanapaswa kulindwa dhidi ya sehemu za kunyoa na kukata manyoya kwa ulinzi unaofaa karibu na mahali ambapo mtu anaweza kuwasiliana.
       • Vifunga vya mikanda vinavyojitokeza, viunzi, funguo, bolts na grooves. Seti zinazojitokeza, funguo au bolts kwenye shafts zinazozunguka zinapaswa kuingizwa, kufunikwa au kufunikwa. Vifunga vya mikanda vinapaswa kuchunguzwa na kutengenezwa.
       • Sehemu za shear zinazosababishwa na mikono ya magurudumu ya kuruka, viunzi na makazi yao, spika za kapi, mitambo ya mteremko na lever. Hizi zinapaswa kulindwa au kufungwa.
       • Kuwasiliana na maambukizi ya kusonga au vipengele vya umeme. Hizi zinapaswa kulindwa au kufungwa.
       • Kuanza bila kukusudia kwa mashine au vifaa. Mfumo wa kufungia nje au kuweka alama kwenye vifaa kabla ya matengenezo au ukarabati unapaswa kutekelezwa na kutekelezwa.
       • Nguo zilizolegea au nywele kujeruhiwa au kunaswa na vishindo. Nguo zilizolegea, zilizochakaa au zenye nyuzi zinazoning'inia hazipaswi kuvaliwa kamwe. Nguo zingine za kinga za kibinafsi na viatu vinavyofaa kwa kazi ya kazi vinapaswa kuvaliwa.
       • Kelele nyingi. Mfiduo wa kelele unapaswa kufuatiliwa na udhibiti wa kiutawala, uhandisi na/au wa kinga ya kibinafsi unapaswa kuchukuliwa ikiwa ni lazima.

        

       Wafanyikazi wanapaswa kufundishwa na kufahamu hatari, sheria za msingi za usalama na njia salama za kufanya kazi.

       Matokeo ya kiafya

       Wafanyakazi wa kilimo wanaohusika na utunzaji wa bidhaa za kilimo kwa ajili ya kuhifadhi wako katika hatari ya matatizo ya kupumua. Mfiduo wa aina mbalimbali za vumbi, gesi, kemikali, silika, spora za kuvu na endotoksini zinaweza kusababisha uharibifu kwenye mapafu. Tafiti za hivi majuzi zinahusisha matatizo ya mapafu yanayosababishwa na dutu hizi kwa wafanyakazi wanaoshughulikia nafaka, pamba, kitani, katani, nyasi na tumbaku. Kwa hivyo, watu walio katika hatari ni ulimwenguni kote. Matatizo ya kilimo ya mapafu yana majina mengi ya kawaida, baadhi yake ni pamoja na: pumu ya kazini, mapafu ya mkulima, ugonjwa wa tumbaku ya kijani, mapafu ya kahawia, ugonjwa wa sumu ya vumbi, silo filler au unloader's, bronchitis na kuziba kwa njia ya hewa. Dalili zinaweza kujidhihirisha kwanza kuwa tabia ya mafua (baridi, homa, kukohoa, maumivu ya kichwa, myalgias na ugumu wa kupumua). Hii ni kweli hasa kwa vumbi vya kikaboni. Uzuiaji wa kuharibika kwa mapafu unapaswa kujumuisha tathmini ya mazingira ya mfanyakazi, programu za kukuza afya zinazolengwa katika uzuiaji wa kimsingi na matumizi ya vipumuaji vya kinga binafsi na vifaa vingine vya kinga kulingana na tathmini ya mazingira.

       Uendeshaji wa Usafiri

       Ingawa inaweza kuonekana kuwa rahisi, usafirishaji wa bidhaa hadi sokoni mara nyingi ni ngumu na hatari kama vile kukuza na kuhifadhi mazao. Usafirishaji wa bidhaa hadi sokoni ni mseto kama aina za shughuli za kilimo. Usafiri unaweza kuanzia mizigo inayobebwa na binadamu na mifugo, kusafirishwa kwa vifaa rahisi vya kimitambo kama vile baiskeli na mikokoteni ya kukokotwa na wanyama, kubebwa na vifaa tata kama vile mikokoteni mikubwa na mabehewa yanayovutwa na matrekta, hadi matumizi ya usafiri wa kibiashara. mifumo, ambayo ni pamoja na malori makubwa, mabasi, treni na ndege. Kadiri idadi ya watu duniani inavyoongezeka na maeneo ya mijini kukua, usafiri wa barabara wa vifaa vya kilimo na zana za ufugaji umeongezeka. Nchini Marekani, kulingana na Baraza la Usalama la Taifa (BMT), matrekta 8,000 ya mashambani na magari mengine ya kilimo yalihusika katika ajali za barabarani mwaka 1992 (BMT 1993). Shughuli nyingi za kilimo zinajumuisha na kupanuka kwa kupata au kukodisha idadi ya mashamba madogo ambayo kwa kawaida yametawanyika na si kuungana. Utafiti wa 1991 huko Ohio ulionyesha kuwa 79% ya mashamba yaliyochunguzwa yalifanya kazi katika maeneo mengi (Bean na Lawrence 1992).

       Hatari na kuzuia kwao

       Ingawa kila moja ya njia za usafirishaji zilizotajwa hapo juu zitakuwa na hatari zake za kipekee, ni mchanganyiko wa trafiki ya kiraia na mashine na vifaa vya usafirishaji wa kilimo ambayo ni ya wasiwasi mkubwa. Ongezeko la usafiri wa barabarani wa vifaa vya kilimo limesababisha idadi kubwa ya migongano kati ya magari na vifaa vya kilimo vinavyosonga polepole. Vifaa vya shamba na zana za ufugaji zinaweza kuwa pana kuliko upana wa barabara. Kwa sababu ya shinikizo la kupanda kwa wakati unaofaa ili kuhakikisha mazao au kuvuna na kupeleka mazao sokoni au mahali pa kuhifadhi haraka iwezekanavyo, mara nyingi mashine za kilimo lazima zisafiri barabarani wakati wa giza, asubuhi na mapema au jioni.

       Uchunguzi wa kina wa misimbo yote ya majimbo 50 nchini Marekani ulibaini kuwa mahitaji ya taa na alama hutofautiana sana kutoka jimbo hadi jimbo. Utofauti huu wa mahitaji hauwasilishi ujumbe thabiti kwa madereva wa magari (Eicher 1993). Kasi ya kasi ya magari mengine pamoja na taa duni au alama ya vifaa vya kilimo mara nyingi ni mchanganyiko mbaya. Utafiti wa hivi majuzi nchini Marekani uligundua kuwa aina za ajali za kawaida ni sehemu ya nyuma, mkutano wa kutelezesha kidole, kupita pembeni, pembe, kuelekeza uso, kuunga mkono na nyinginezo. Katika 20% ya ajali 803 za gari mbili zilizosomwa, gari la shamba liligongwa kutoka kwa pembe. Katika 28% ya ajali, gari la shamba liligeuzwa kando (15% ya mkutano na 13% kupita). Asilimia 15 ya ajali hizo zilihusisha ajali za nyuma (4%), za uso kwa uso (3%) na migongano ya nyuma (25%). Asilimia 1993 iliyobaki ni ajali ambazo zilisababishwa na kitu kingine isipokuwa gari linalotembea (yaani, gari lililoegeshwa, mtembea kwa miguu, mnyama na kadhalika) (Glascock et al. XNUMX).

       Mifugo hutumiwa katika sehemu nyingi za ulimwengu kama "nguvu za farasi" kusafirisha bidhaa za kilimo. Ingawa wanyama wa kubebea mizigo kwa ujumla ni wa kutegemewa, wengi wao ni wasioona rangi, wana silika ya kimaeneo na ya uzazi, hutenda kwa kujitegemea na bila kutarajia, na wana nguvu kubwa. Wanyama kama hao wamesababisha ajali za magari. Kuanguka kutoka kwa mashine za kilimo na zana za ufugaji ni kawaida.

       Kanuni za jumla za usalama zinatumika kwa shughuli za usafirishaji:

       • Sheria za trafiki za mitaa, kanuni au sheria zinapaswa kujifunza na kuzingatiwa.
       • Hakuna waendeshaji au abiria isipokuwa wale ambao ni muhimu kukamilisha kazi za usafirishaji na upakuaji wanapaswa kuruhusiwa.
       • Magari yanapaswa kukaa karibu na bega la barabara kadri hali ya barabara itakavyoruhusu.
       • Kupitisha magari mengine (yanayosonga au kuegeshwa) na watembea kwa miguu lazima ifanywe kwa tahadhari.
       • Magari yaliyoharibika yanapaswa kuondolewa barabarani ikiwezekana.
       • Kuweka alama na taa zote kwenye mashine na vifaa vinapaswa kudumishwa na kusafishwa.
       • Kuendesha gari haipaswi kamwe kufanywa chini ya ushawishi wa pombe au madawa ya kulevya.

        

       Sheria na kanuni zinaweza kuamuru hali ya taa inayokubalika na kuashiria. Hata hivyo, kanuni nyingi hizo zinaelezea tu viwango vidogo vinavyokubalika. Isipokuwa kanuni kama hizo zinakataza haswa kuweka upya na kuongeza taa na alama za ziada, wakulima wanapaswa kuzingatia kuongeza vifaa kama hivyo. Ni muhimu kwamba vifaa vile vya taa na kuashiria visakinishwe sio tu kwenye vifaa vinavyojiendesha bali pia kwenye vipande vya vifaa ambavyo vinaweza kuwa vinavuta au kuvifuata.

       Taa ni muhimu sana kwa wakati wa jioni, alfajiri na harakati za usiku za vifaa vya kilimo. Ikiwa gari la kilimo lina chanzo cha nguvu, kuzingatia inapaswa kuzingatiwa kuwa na, kwa kiwango cha chini: taa mbili, taa mbili za mkia, ishara mbili za kugeuka na taa mbili za kuvunja.

       Taa za mkia, ishara za kugeuza na taa za breki zinaweza kujumuishwa katika kitengo kimoja au zinaweza kuunganishwa kama vyombo tofauti. Viwango vya vifaa kama hivyo vinaweza kupatikana kupitia mashirika ya kuweka viwango kama vile Jumuiya ya Wahandisi wa Kilimo ya Amerika (ASAE), Taasisi ya Viwango ya Kitaifa ya Amerika (ANSI), Kamati ya Udhibiti ya Udhibiti wa Ulaya (CEN) na Shirika la Viwango la Kimataifa (ISO) .

       Ikiwa gari la kilimo halina chanzo cha nguvu, taa zinazotumia betri, ingawa hazifanyi kazi vizuri, zinaweza kutumika. Taa nyingi kama hizo zinapatikana kibiashara katika aina mbalimbali (mafuriko, blinking, mzunguko na strobe) na ukubwa. Ikiwa haiwezekani kupata vifaa hivi, basi viashiria, bendera na nyenzo zingine mbadala zilizojadiliwa hapa chini zinaweza kutumika.

       Nyenzo nyingi mpya za umeme zinazorudi nyuma zinapatikana leo kusaidia katika kuweka alama kwenye magari ya kilimo kwa mwonekano ulioimarishwa. Zinatengenezwa kwa viraka au vipande katika rangi mbalimbali. Kanuni za mitaa zinapaswa kushauriwa kwa rangi zinazokubalika au mchanganyiko wa rangi.

       Nyenzo za fluorescent hutoa mwonekano bora wa mchana kwa kutegemea mionzi ya jua kwa sifa zao za kutoa mwanga. Mwitikio changamano wa fotokemikali hutokea wakati rangi za umeme hufyonza mionzi ya jua isiyoonekana na kutoa tena nishati kama mawimbi marefu ya mwanga. Kwa maana, nyenzo za fluorescent zinaonekana "kuangaza" wakati wa mchana na kuonekana zaidi kuliko rangi za kawaida katika hali sawa za mwanga. Hasara ya msingi ya vifaa vya fluorescent ni kuzorota kwao na yatokanayo na mionzi ya jua kwa muda mrefu.

       Tafakari ni kipengele cha kuona. Urefu wa mawimbi ya mwanga hugonga kitu na humezwa au kurudishwa nyuma kwa pande zote (kutafakari kwa kutawanyika) au kwa pembe iliyo kinyume kabisa na pembe ambayo nuru iligonga kitu (mwakisi maalum). Retroreflectivity ni sawa na kutafakari maalum; hata hivyo, nuru inaakisiwa moja kwa moja kuelekea chanzo cha mwanga. Kuna aina tatu za msingi za nyenzo za retroreflective, kila moja ina kiwango tofauti cha retroreflectivity kulingana na jinsi zilivyotengenezwa. Zinawasilishwa hapa kwa mpangilio unaoongezeka wa retroreflectivity: lenzi iliyofungwa (mara nyingi huitwa daraja la uhandisi au Kitambulisho cha Aina), lenzi iliyofunikwa (kiwango cha juu) na kona ya mchemraba (daraja la almasi, prismatic, DOT C2 au Aina IIIB). Nyenzo hizi za kuakisi nyuma ni bora kwa utambulisho wa kuona wa wakati wa usiku. Nyenzo hizi pia ni msaada mkubwa katika kufafanua mwisho wa zana za kilimo. Katika programu hii, vipande vya nyenzo za kuonyesha nyuma na za umeme katika upana wa mashine, mbele na nyuma, huwasiliana vyema na madereva wa magari mengine yasiyo ya kilimo upana halisi wa kifaa.

       Pembetatu nyekundu iliyo na kituo cha manjano-machungwa hutumiwa nchini Merika, Kanada na sehemu zingine nyingi za ulimwengu kutaja aina ya magari kama "yaendayo polepole". Hii inamaanisha kuwa gari husafiri chini ya kilomita 40 kwa saa kwenye barabara. Kwa kawaida, magari mengine yanasafiri kwa kasi zaidi, na tofauti ya mwendo inaweza kusababisha maoni yasiyofaa kwa upande wa dereva wa gari la kasi, na kuathiri uwezo wa dereva kusimama kwa wakati ili kuepuka ajali. Nembo hii au kibadala kinachokubalika kinapaswa kutumiwa kila wakati.

       Matokeo ya kiafya

       Wafanyakazi wa kilimo ambao wanahusika katika usafirishaji wa bidhaa za kilimo wanaweza kuwa katika hatari ya matatizo ya kupumua. Mfiduo wa aina mbalimbali za vumbi, kemikali, silika, spora za kuvu na endotoksini huweza kusababisha uharibifu kwenye mapafu. Hii inategemea kwa kiasi fulani ikiwa gari la usafiri lina teksi iliyofungwa na ikiwa opereta anashiriki katika mchakato wa upakiaji na upakuaji. Iwapo chombo cha usafiri kimetumika katika mchakato wa uwekaji wa viuatilifu, viuatilifu vinaweza kuwepo na kunaswa ndani ya teksi isipokuwa iwe na mfumo wa kuchuja hewa. Walakini, dalili zinaweza kujidhihirisha kwanza kama tabia ya mafua. Hii ni kweli hasa kwa vumbi vya kikaboni. Kuzuia kuharibika kwa mapafu kunapaswa kujumuisha tathmini ya mazingira ya mfanyakazi, mipango ya kukuza afya inayolengwa katika uzuiaji wa kimsingi na matumizi ya barakoa za kujikinga, vipumuaji na vifaa vingine vya kinga.

        

       Back

       Alhamisi, Machi 10 2011 14: 51

       Uendeshaji wa Mwongozo katika Kilimo

       Mbinu na mazoea ya kilimo hutofautiana katika mipaka ya kitaifa:

       • viwanda kilimo-nchi za viwanda za Magharibi (hali ya hewa ya joto) na sekta maalum za nchi za kitropiki.
       • mapinduzi ya kijani kilimo—maeneo yaliyojaaliwa vizuri katika ukanda wa joto, hasa tambarare zenye umwagiliaji na delta za Asia, Amerika ya Kusini na Afrika Kaskazini.
       • masikini wa rasilimali kilimo-barabara, nchi kavu, misitu, milima na vilima, karibu na jangwa na vinamasi. Takriban watu bilioni 1 barani Asia, milioni 300 Kusini mwa Jangwa la Sahara na milioni 100 Amerika Kusini wanategemea aina hii ya kilimo. Wanawake wanajumuisha sehemu kubwa ya wakulima wadogo-karibu 80% ya chakula kwa Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara, 50 hadi 60% ya chakula cha Asia, 46% ya chakula cha Karibea, 31% ya Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati na 30% ya chakula. Chakula cha Amerika Kusini kinazalishwa na wanawake (Dankelman na Davidson 1988).

        

       Kwa sifa tofauti za hali ya hewa ya kilimo, mazao ya shambani yamewekwa kama ifuatavyo:

       • Shamba mazao (nafaka, mbegu za mafuta, nyuzinyuzi, sukari na mazao ya malisho) hulishwa kwa mvua au hulimwa kwa umwagiliaji uliodhibitiwa.
       • Upland na nusu-upland kilimo (ngano, njugu, pamba na kadhalika) kinafanyika mahali ambapo umwagiliaji au maji ya mvua hayapatikani kwa wingi.
       • Ardhi ya Ardhi Kilimo (mazao ya mpunga) hufanyika ambapo shamba hulimwa na kutiririshwa na maji yaliyosimama kwa sentimita 5 hadi 6 na miche hupandikizwa.
       • Kilimo cha maua mazao ni matunda, mboga mboga na mazao ya maua.
       • Kupanda au kudumu mazao ni pamoja na nazi, mpira, kahawa, chai na kadhalika.
       • Malisho ni kitu chochote asili hukua bila mwanadamu kuingilia kati.

        

       Shughuli za Kilimo, Zana za Mikono na Mashine

       Kilimo katika nchi za tropiki ni kazi kubwa. Uwiano wa wakazi wa mashambani na ardhi inayofaa kwa kilimo katika Asia ni kubwa mara mbili ya Afrika na mara tatu ya Amerika ya Kusini. Inakadiriwa kuwa juhudi za binadamu hutoa zaidi ya 70% ya nishati inayohitajika kwa kazi za uzalishaji wa mazao (FAO 1987). Uboreshaji wa zana, vifaa na mbinu zilizopo za kazi una athari kubwa katika kupunguza matatizo ya binadamu na uchovu na kuongeza tija ya shamba. Kwa mazao ya shambani, shughuli za shamba zinaweza kuainishwa kulingana na mahitaji ya kisaikolojia ya kazi kwa kurejelea uwezo wa juu wa mtu binafsi wa kufanya kazi (tazama jedwali 1).

       Jedwali 1. Uainishaji wa shughuli za shamba

       Ukali wa kazi

       Shughuli za shamba

        

       Maandalizi ya kitanda cha mbegu

       Kupanda

       Kupalilia na kupalilia

       uvunaji

       Kazi nyepesi

       Kupanda ngazi (wafanyakazi wawili)

       Kutangaza mbegu/mbolea, kuogopesha ndege, kupanda

       Utangazaji wa mbolea

       Kusafisha nafaka, kuweka daraja, kutandaza mboga (kuchuchumaa), kuponda nafaka (msaidizi), kupepeta (ameketi)

       Kazi nzito kiasi

       Kutembea nyuma ya chombo kinachovutwa na wanyama, kusawazisha uso wa udongo kwa kutumia tangi la mbao, kuweka ngazi (mfanyakazi mmoja), kuchimba udongo kwa jembe, kukata vichaka.

       Kung'oa kwa mikono kwa miche (kuchuchumaa na kujipinda), kupandikiza miche (mkao ulioinama), kutembea kwenye shamba lenye madimbwi.

       Palizi kwa kutumia mundu na jembe la mkono (mkao wa kuchuchumaa na kujipinda), umwagiliaji wa njia, unyunyiziaji wa dawa za kuulia wadudu kwa kutumia gunia, operesheni ya kupalilia kwenye udongo wenye unyevu na kavu.

       Kukata mazao, kuvuna mpunga, ngano (kuchuchumaa na kujipinda), kuchuna mboga, kupepeta kwa mikono (kuketi na kusimama), kukata miwa, msaidizi wa kupura kanyagio, kubeba mizigo (kilo 20-35)

       Kazi nzito

       Kulima, kuinua maji (bembea la kubembea), kupalilia udongo mkavu, kukata fundo za udongo wenye unyevunyevu, kazi ya jembe, kusumbua kwa diski

        

       Operesheni ya kupalilia kwenye udongo kavu

       Kupura nafaka kwa kupiga, kupiga nafaka

       Kazi nzito sana

       Bund trimming udongo kavu

       Operesheni ya kuota mbegu katika shamba lenye madimbwi

        

       Kupura nafaka, kubeba mzigo kichwani au nira (kilo 60-80)

       Chanzo: Kulingana na data kutoka kwa Nag, Sebastian na Marlankar 1980; Nag na Chatterjee 1981.

       Maandalizi ya kitanda cha mbegu

       Kitanda kinachofaa cha mbegu ni kile ambacho ni tulivu, lakini kilichoshikana na kisicho na mimea ambayo inaweza kuingilia kati kupanda. Utayarishaji wa vitanda vya mbegu huhusisha matumizi ya aina mbalimbali za zana za mkono, patasi ya kina kirefu au jembe la ubao la ukungu linalovutwa na wanyama wa kukokotwa (mchoro 1) au zana za trekta za kulimia, kusumbua na kadhalika. Takriban hekta 0.4 (ha) ya ardhi inaweza kulimwa kwa jembe la kukokotwa na ng'ombe kwa siku, na jozi ya ng'ombe inaweza kutoa nguvu kwa kiwango cha nguvu 1 ya farasi (hp).

       Mchoro 1. Jembe la patasi desi linalovutwa na ng'ombe

       AGR100F1

       Katika kutumia vifaa vinavyovutwa na wanyama, mfanyakazi hufanya kama mtawala wa wanyama na kuongoza chombo kwa mpini. Mara nyingi, opereta hutembea nyuma ya kifaa au kuketi kwenye kifaa (kwa mfano, diski za diski na madimbwi). Uendeshaji wa zana zinazovutwa na wanyama unahusisha matumizi makubwa ya nishati ya binadamu. Kwa jembe la sentimita 15, mtu anaweza kutembea umbali wa kilomita 67 ili kufunika eneo la hekta 1. Kwa kasi ya kutembea ya 1.5 km/h, matumizi ya nishati ya binadamu yanafikia 21 kJ/min (takriban 5.6 × 10).4 kJ kwa hekta). Kishikio cha zana ambacho ni kirefu sana au kifupi sana husababisha usumbufu wa kimwili. Gite (1991) na Gite na Yadav (1990) walipendekeza kwamba urefu wa mpini bora zaidi wa kifaa unaweza kurekebishwa kati ya cm 64 na 84 (mara 1.0 hadi 1.2 ya urefu wa metacarpal III wa opereta).

       Zana za mkono (jembe, koleo, jembe na kadhalika) hutumika kuchimba na kulegeza udongo. Ili kupunguza ugumu katika kazi ya ushonaji, Freivalds (1984) aligundua kiwango bora cha kazi (yaani, kiwango cha koleo) (vijiko 18 hadi 21 kwa dakika), mzigo wa koleo (kilo 5 hadi 7 kwa miiko 15 hadi 20 kwa dakika, na kilo 8. kwa scoops 6 hadi 8 kwa dakika), kutupa umbali (1.2 m) na kutupa urefu (1 hadi 1.3 m). Mapendekezo pia yanajumuisha pembe ya kuinua koleo ya takriban 32°, mpini mrefu wa chombo, blade kubwa, yenye ncha ya mraba kwa koleo, blade yenye ncha ya pande zote kwa kuchimba na ujenzi wa nyuma usio na mashimo ili kupunguza uzito wa koleo.

       Nag na Pradhan (1992) walipendekeza kazi za kupalilia kwa kiwango cha chini na cha juu (ona mchoro 2), kwa kuzingatia masomo ya kisaikolojia na kibayolojia. Kama mwongozo wa jumla, mbinu ya kazi na muundo wa jembe ndizo zinazoamua katika ufanisi wa utendaji wa kazi za kulimia (Pradhan et al. 1986). Njia ya kupiga blade chini huamua angle ambayo hupenya udongo. Kwa kazi ya kuinua chini, pato la kazi liliboreshwa kwa viboko 53 / dakika, na eneo la ardhi lilichimbwa 1.34 m.2/dakika, na uwiano wa kupumzika kazini wa 10:7. Kwa kazi ya juu ya kuinua, hali bora ilikuwa viboko 21 kwa dakika na 0.33 m2/dakika ya ardhi iliyochimbwa. Umbo la blade-mstatili, trapezoidal, pembetatu au mviringo-inategemea madhumuni na mapendekezo ya watumiaji wa ndani. Kwa njia tofauti za kupalilia, vipimo vilivyopendekezwa vya muundo ni: uzito wa kilo 2, pembe kati ya blade na mpini 65 hadi 70 °, urefu wa kushughulikia 70 hadi 75 cm, urefu wa blade 25 hadi 30 cm, upana wa blade 22 hadi 24 cm na kipenyo cha kushughulikia 3. hadi 4 cm.

       Mchoro 2. Kazi za kupalilia matiti kwenye shamba la mpunga

       AGR100F2

       Pranab Kumar Nag

       Kupanda/kupanda na kuweka mbolea

       Upandaji wa mbegu na upandaji wa miche unahusisha matumizi ya vipanzi, vipanzi, visima na utangazaji wa mbegu kwa mikono. Takriban 8% ya jumla ya saa za mtu zinahitajika kwa ajili ya utangazaji wa mbegu na kung'oa na kupandikiza miche.

       • Ndani ya utangazaji ya mbegu/mbolea kwa mkono, vipeperushi vinavyoendeshwa kwa mikono vinaruhusu usambazaji sawa na ugumu wa chini.
       • Kupanda mbegu nyuma ya jembe hujumuisha kupanda mbegu kwenye mtaro uliofunguliwa kwa jembe la mbao.
       • In kuchimba visima, mbegu huwekwa kwenye udongo kwa kuchimba mbegu au kuchimba mbegu-cum-mbolea. Nguvu ya kusukuma/kuvuta inayohitajika kwa mfanyakazi kuendesha uchimbaji (vitengo vya mikono au vinavyovutwa na wanyama vilivyowekwa kwenye magurudumu) ni jambo muhimu la kuzingatia.
       • Dibbling ni kuweka mbegu kwa mkono au kwa kifaa kidogo (a dibbler), kwa wastani nafasi ya 15 x 15 cm au 25 x 25 cm. Abrasion ya vidole na usumbufu wa mwili kutokana na bent na squat postures ni malalamiko ya kawaida.
       • In kupanda, seti za miwa hupandwa kwa urefu wa 30 cm katika mfereji; mizizi ya mbegu ya viazi hupandwa gorofa na matuta hufanywa.
       • Takriban 1/3 ya mchele duniani hupandwa na kupandikiza mfumo. Hii pia inafanywa kwa tumbaku na baadhi ya mazao ya mboga. Kwa kawaida, mbegu zinazoota hutawanywa kwa wingi kwenye shamba lenye madimbwi. Miche hung'olewa na kupandikizwa kwenye shamba lenye madimbwi kwa mikono au kwa vipandikizi vinavyoendeshwa kwa mikono au kwa nguvu. Opereta wa kipandikizi kinachoendeshwa kwa mikono hutembea nyuma ya kitengo ili kuendesha utaratibu wa kuchukua na kupandikiza miche.

       Kwa kupandikiza kwa mikono, wafanyikazi wanahitajika kuzamishwa kwa goti ndani ya matope. Mkao wa kuchuchumaa unaotumika kupanda kwenye nchi kavu, huku mguu mmoja au miwili ukipinda kwenye goti, hauwezi kupitishwa kwenye shamba lenye maji. Takriban masaa 85 ya watu wanatakiwa kupandikiza miche kwa kila hekta ya ardhi. Mkao usio wa kawaida na mzigo tuli huleta mkazo kwenye mfumo wa moyo na mishipa na kusababisha maumivu ya chini ya mgongo (Nag na Dutt 1980). Mbegu zinazoendeshwa kwa mikono hutoa pato la juu la kazi (yaani, kifaa cha kupanda mbegu kina ufanisi mara nane zaidi kuliko kupandikiza kwa mikono). Hata hivyo, kudumisha usawa wa mashine (tazama mchoro 3) katika uwanja ulio na dimbwi kunahitaji nishati mara 2.5 zaidi kuliko kupandikiza kwa mikono.

       Mchoro 3. Kuendesha mbegu iliyoboreshwa iliyoota

       AGR100F3

       Paranab Kumar Nag

       Ulinzi wa mmea

       Mbolea, dawa ya kuua wadudu, dawa za kuulia wadudu na viambalishi vingine vya kemikali huendeshwa kwa shinikizo kupitia nozzles au kwa nguvu ya centrifugal. Kunyunyizia kwa kiasi kikubwa kunategemea atomizer ya kunyunyizia pua ya hydraulic, inayoendeshwa kwa mikono au kwa kutumia vifaa vilivyowekwa kwenye trekta. Vipuliziaji vya knapsack ni modeli zilizopunguzwa chini za vinyunyizio vilivyowekwa kwenye gari (Bull 1982).

       • A compression knapsack sprayer lina tank, pampu na fimbo yenye pua na hose.
       • A dawa ya kunyunyizia vifurushi inayoendeshwa na lever (10 hadi 20 l) ina lever ya uendeshaji.
       • A nguvu knapsack sprayer lina tanki ya kemikali ya uwezo wa lita 10 na injini iliyopozwa hewa ya 1 hadi 3 hp. Kitengo cha kunyunyizia dawa na injini huwekwa kwenye fremu na kubebwa mgongoni mwa opereta.
       • A dawa ya kunyunyizia ndoo inayoendeshwa kwa mkono na dawa ya kunyunyizia miguu zinahitaji watu wawili kwa ajili ya kuendesha pampu na kunyunyizia dawa. A rocking sprayer inaendeshwa na harakati ya rocking (mbele na nyuma) ya lever ya kushughulikia.

        

       Inapobebwa kwenye bega kwa muda mrefu, mitetemo ya vinyunyizio vya knapsack/vitumia kemikali huwa na athari mbaya kwa mwili wa binadamu. Kunyunyizia dawa kwa kutumia kinyunyizio cha knapsack husababisha ngozi kuwa na ngozi (miguu hupata 61% ya uchafu wote, mikono 33%, torso 3%, kichwa 2%, na mikono 1%) (Bonsall 1985). Nguo za kinga binafsi (ikijumuisha glavu na buti) zinaweza kupunguza uchafuzi wa ngozi wa viuatilifu (Sahau 1991, 1992). Kazi ni ngumu sana, kutokana na kubeba mzigo nyuma pamoja na uendeshaji unaoendelea wa kushughulikia dawa (viboko 20 hadi 30 / dakika); kwa kuongeza, kuna mzigo wa thermoregulatory kutokana na nguo za kinga. Uzito na urefu wa kinyunyizio, sura ya tank ya kunyunyizia dawa, mfumo wa kuweka na nguvu inayohitajika kuendesha pampu ni mambo muhimu ya ergonomic.

       umwagiliaji

       Umwagiliaji ni sharti la upandaji miti kwa wingi katika maeneo kame na nusu kame. Tangu nyakati za zamani, vifaa mbalimbali vya asili vimetumika kwa kuinua maji. Kuinua maji kwa njia tofauti za mwongozo ni kazi ngumu ya mwili. Licha ya kuwepo kwa seti za pampu za maji (zinazotumia umeme au injini), vifaa vinavyoendeshwa kwa mikono vinatumika sana (kwa mfano, vikapu vya kubembea, vinyanyua vya maji vilivyowekwa, magurudumu ya maji, pampu za mnyororo na washer, pampu zinazofanana).

       • A kikapu cha swing hutumika kwa kuinua maji kutoka kwa njia ya umwagiliaji (tazama mchoro 4). Uwezo wa kikapu ni kuhusu 4 hadi 6 l na mzunguko wa operesheni ni kuhusu 15 hadi 20 swings / dakika. Waendeshaji wawili hufanya kazi kwa pembe za kulia kwa mwelekeo wa mwendo wa kikapu. Kazi hiyo inahitaji shughuli nzito za kimwili, na kupitishwa kwa harakati za mwili zisizofaa na mkao.
       • A kuinua maji ya counterpoise inajumuisha chombo kilichounganishwa kwenye mwisho wa lever ya usawa ambayo inaungwa mkono kwenye nguzo ya wima. Mfanyakazi hutumia nguvu kwenye counterweight ili kuendesha kifaa.
       • Kurudisha pampu (pampu za mkono za aina ya pistoni-silinda) zinaendeshwa ama kwa mkono katika hali ya kurudishana au kwa kukanyaga katika hali ya kuzunguka.

        

       Mchoro 4. Kuinua maji kutoka kwa njia ya umwagiliaji kwa kutumia kikapu cha swing

       AGR100F4

       Pranab Kumar Nag

       Kupalilia na kupalilia

       Mimea isiyohitajika na magugu husababisha hasara kwa kudhoofisha mavuno na ubora wa mazao, kuhifadhi wadudu waharibifu na kuongeza gharama ya umwagiliaji. Kupunguza mavuno hutofautiana kutoka 10 hadi 60% kulingana na unene wa ukuaji na aina ya magugu. Takriban 15% ya kazi ya binadamu hutumika katika kuondoa magugu wakati wa msimu wa kilimo. Wanawake kwa kawaida hujumuisha sehemu kubwa ya wafanyakazi wanaojishughulisha na palizi. Katika hali ya kawaida, mfanyakazi hutumia takribani saa 190 hadi 220 kupalilia hekta moja ya ardhi kwa mkono au jembe la mkono. Jembe pia hutumika kwa palizi na kulima.

       Kati ya njia kadhaa (kwa mfano, mitambo, kemikali, kibaiolojia, kitamaduni), palizi kwa mitambo, ama kwa kung'oa magugu kwa mkono au kwa zana za mkono kama jembe la mkono na magugu rahisi, ni muhimu katika ardhi kavu na mvua (Nag na Dutt). 1979; Gite na Yadav 1990). Katika nchi kavu, wafanyakazi huchuchumaa chini huku mguu mmoja au miwili ukikunjamana goti na kuondoa magugu kwa kutumia mundu au jembe la mkono. Katika ardhi iliyotiwa maji, wafanyakazi hujiweka chini na kuinama ili kuondoa magugu kwa mikono au kwa usaidizi wa magugu.

       Mahitaji ya kisaikolojia katika kutumia magugu (kwa mfano, blade na reki, kidole cha makadirio, palizi za aina mbili za kufagia) ni kubwa zaidi kuliko palizi kwa mikono. Hata hivyo, ufanisi wa kazi katika suala la eneo lililofunikwa ni bora zaidi na wapaliliaji kuliko kwa palizi ya mwongozo. Mahitaji ya nishati katika kazi za palizi kwa mikono ni takriban 27% tu ya uwezo wa mtu kufanya kazi, ambapo kwa wapaliliaji tofauti, mahitaji ya nishati hupanda hadi 56%. Hata hivyo, aina hii ya matatizo ni kidogo kwa upande wa wapaliliaji wa aina ya jembe la gurudumu, ambayo inachukua muda wa saa 110 hadi 140 kufikia hekta moja. Kipaliliaji cha aina ya jembe la gurudumu (sukuma/vuta) kina gurudumu moja au mawili, blade, fremu na mpini. Nguvu (kusukuma au kuvuta) ya takriban kilo 5 hadi 20 za nguvu (1 kgf = 9.81 Newtons) inahitajika, na mzunguko wa viboko 20 hadi 40 kwa dakika. Vipimo vya kiufundi vya kupalilia aina ya jembe la gurudumu, hata hivyo, vinahitaji kusawazishwa kwa uendeshaji bora.

       uvunaji

       Katika mazao ya mpunga na ngano, uvunaji unahitaji 8 hadi 10% ya jumla ya saa za mtu zinazotumika katika uzalishaji wa mazao. Licha ya uvunaji wa haraka wa makinikia, utegemezi mkubwa wa mbinu za mwongozo (tazama mchoro 5) utaendelea kwa miaka ijayo. Zana za mkono (mundu, scythe na kadhalika) hutumiwa katika uvunaji wa mikono. Scythe hutumiwa kwa kawaida katika sehemu fulani za dunia, kwa sababu ya eneo lake kubwa la chanjo. Hata hivyo, inahitaji nishati zaidi kuliko kuvuna kwa mundu.

       Mchoro 5. Kuvuna zao la ngano kwa kutumia mundu

       AGR100F5

       Pranab Kumar Nag

       Umaarufu wa mundu unatokana na urahisi wake katika ujenzi na uendeshaji. Mundu ni ubao uliopinda, wenye ukingo laini au uliopinda, unaounganishwa kwenye mpini wa mbao. Muundo wa mundu hutofautiana kutoka eneo hadi eneo, na kuna tofauti katika mzigo wa kupumua kwa moyo na aina tofauti za mundu. Pato hutofautiana kutoka 110 hadi 165 m2/saa, thamani zinazolingana na masaa 90 na 60 kwa kila hekta ya ardhi. Mkao usio wa kawaida wa kazi unaweza kusababisha matatizo ya kliniki ya muda mrefu yanayohusiana na nyuma na kwa viungo vya miguu na mikono. Kuvuna katika mkao uliopinda kuna faida ya uhamaji kwenye ardhi kavu na mvua, na ni karibu 16% haraka kuliko kuchuchumaa; hata hivyo, mkao uliopinda unahitaji nishati kwa 18% zaidi kuliko kuchuchumaa (Nag et al. 1988).

       Ajali za uvunaji, michubuko na majeraha ya kukatwa ni ya kawaida katika mashamba ya mpunga, ngano na miwa. Zana za mkono kimsingi zimeundwa kwa watu wanaotumia mkono wa kulia, lakini mara nyingi hutumiwa na watumiaji wanaotumia mkono wa kushoto, ambao hawajui athari zinazowezekana za usalama. Mambo muhimu katika muundo wa mundu ni jiometri ya blade, kuruka kwa blade, umbo la mpini na saizi. Kulingana na utafiti wa ergonomics, vipimo vilivyopendekezwa vya muundo wa mundu ni: uzito, 200 g; urefu wa jumla, 33 cm; urefu wa kushughulikia, 11 cm; kushughulikia kipenyo, 3 cm; radius ya blade curvature, 15 cm; blade concavity, 5 cm. Kwa mundu wa serrated: lami ya jino, 0.2 cm; angle ya meno, 60 °; na uwiano wa urefu wa uso wa kukata kwa urefu wa chord, 1.2. Kwa kuwa wafanyikazi hufanya shughuli chini ya hali mbaya ya hali ya hewa, maswala ya afya na usalama ni muhimu sana katika kilimo cha kitropiki. Shida ya kupumua kwa moyo hujilimbikiza kwa masaa mengi ya kazi. Hali ya hewa kali na matatizo ya joto huweka mkazo zaidi kwa mfanyakazi na kupunguza uwezo wa kufanya kazi.

       Mashine za kuvuna ni pamoja na mowers, choppers, baler na kadhalika. Vivunaji vinavyoendeshwa na nguvu au vinavyovutwa na wanyama pia hutumika kuvuna mazao ya shambani. Vivunaji vya kuchanganya (vinavyojiendesha au trekta vinavyoendeshwa) vinafaa pale ambapo kilimo cha kina kinafanyika na uhaba wa wafanyakazi ni mkubwa.

       Uvunaji wa mtama hufanywa kwa kukata kichwa cha sikio na kisha kukata mmea, au kinyume chake. Zao la pamba hukusanywa kwa michunaji 3 hadi 5 kwa mkono huku mpira unapokomaa. Uvunaji wa viazi na beti za sukari hufanywa kwa mikono (tazama mchoro 6) au kwa kutumia kisu au kuchimba, ambacho kinaweza kuwa na mnyama au trekta. Kwa upande wa karanga, mizabibu huvutwa kwa mikono au kuondolewa kwa kutumia vichimba, na maganda kutengwa.

       Mchoro 6. Uvunaji wa viazi kwa mikono kwa jembe la mkono

       AGR100F6

       Kujuza

       Kupura ni pamoja na kutenganisha nafaka kutoka masikioni. Mbinu za zamani za kupura nafaka kutoka kwenye kilele cha mpunga ni: kusugua masikio kwa miguu, kupiga mazao yaliyovunwa kwenye ubao, kukanyaga wanyama na kadhalika. Kupura kunaainishwa kama kazi nzito ya wastani (Nag na Dutt 1980). Katika kupura kwa mikono kwa kupiga, (ona mchoro 7) mtu hutenganisha takriban kilo 1.6 hadi 1.8 za nafaka na kilo 1.8 hadi 2.1 za majani kwa dakika kutoka kwa mimea ya ukubwa wa kati ya mpunga/ngano.

       Mchoro 7. Kupura nguzo ya mpunga kwa kupiga

       AGR100F7

       Pranab Kumar Nag

       Wapuri wa mashine hufanya shughuli za kupura na kupepeta kwa wakati mmoja. Kipuraji cha kanyagio (modi ya kuzunguka au ya kuzunguka) huongeza pato hadi kilo 2.3 hadi 2.6 za nafaka (mpunga/ngano) na kilo 3.1 hadi 3.6 za majani kwa dakika. Kupura kwa kanyagio (ona mchoro 8) ni shughuli yenye nguvu zaidi kuliko kupura kwa mikono kwa kupiga. Kukanyaga na kushikilia kwa mimea ya mpunga kwenye ngoma inayoviringisha husababisha mkazo mwingi wa misuli. Maboresho ya ergonomic katika kipura vya kanyagio yanaweza kuruhusu muundo wa utungo wa kazi ya mguu katika mkao mbadala wa kukaa na kusimama na kupunguza matatizo ya mkao. Kasi inayofaa ya kipurayo inaweza kufikiwa kwa uzito wa takriban kilo 8 wa ngoma inayoviringisha.

       Kielelezo 8. Mpigaji wa kanyagio anayefanya kazi

       AGR100F8

       Pranab Krumar Nag

       Vipunga umeme vinaletwa hatua kwa hatua katika maeneo ya mapinduzi ya kijani. Kimsingi yanajumuisha kichochezi kikuu, kitengo cha kupura nafaka, kitengo cha kupepeta, sehemu ya kulishia na sehemu ya kutolea nafaka safi. Michanganyiko inayojiendesha yenyewe ni mchanganyiko wa kivunaji na kitengo cha kupura nafaka.

       Ajali mbaya zimeripotiwa katika kupura nafaka kwa kutumia mashine za kupura na kukatia malisho. Matukio ya majeraha ya wastani hadi makali yalikuwa 13.1 kwa wapura elfu moja (Mohan na Patel 1992). Mikono na miguu inaweza kujeruhiwa na rotor. Msimamo wa chute ya kulisha inaweza kusababisha mkao usiofaa wakati wa kulisha mazao kwenye kipurizi. Ukanda unaoweka nguvu kwa mtu anayepura nafaka pia ni sababu ya kawaida ya majeraha. Kwa wakataji wa malisho, waendeshaji wanaweza kupata majeraha wakati wa kulisha lishe kwenye vile vile vinavyosonga. Watoto hupata majeraha wanapocheza na mashine.

       Wafanyakazi mara nyingi husimama kwenye majukwaa yasiyo imara. Katika tukio la jerk au kupoteza usawa, uzito wa torso husukuma mikono ndani ya ngoma ya kupuria / kukata lishe. Kipuriaji lazima kitengenezwe ili chute ya kulisha iwe kwenye kiwango cha kiwiko na waendeshaji wasimame kwenye jukwaa thabiti. Muundo wa kikata lishe unaweza kuboreshwa kwa usalama kama ifuatavyo (Mohan na Patel 1992):

       • roller ya onyo iliyowekwa kwenye chute kabla ya rollers za malisho
       • pini ya kufunga ili kurekebisha flywheel wakati cutter haitumiki
       • kifuniko cha gia na walinzi wa blade ili kusukuma viungo mbali na kuzuia nguo kunasa.

        

       Kwa kupura karanga, desturi ya kitamaduni ni kushikilia mimea kwa mkono mmoja na kuipiga kwenye fimbo au grill. Kwa kupura mahindi, makombora ya mahindi tubular hutumiwa. Mfanyakazi hushikilia vifaa kwenye kiganja chake na kuingiza na kuzungusha masega kupitia vifaa ili kutenganisha nafaka za mahindi kutoka kwenye mabua. Pato na kifaa hiki ni karibu kilo 25 / saa. Mashina ya mahindi ya aina ya rotary yanayoendeshwa kwa mkono yana pato la juu zaidi, kati ya kilo 50 hadi 120 kwa saa. Urefu wa mpini, nguvu inayohitajika kuiendesha na kasi ya utendakazi ni mambo muhimu yanayozingatiwa katika makasha ya mahindi ya mzunguko yanayoendeshwa kwa mkono.

       Kushinda

       Kupepeta ni mchakato wa kutenganisha nafaka kutoka kwa makapi kwa kupuliza hewa, kwa kutumia feni ya mkono au feni inayoendeshwa na kanyagio. Katika njia za mwongozo (ona mchoro 9), yaliyomo yote hutupwa hewani, na nafaka na makapi hutenganishwa na kasi ya tofauti. Mshindiliaji wa mitambo anaweza, kwa bidii kubwa ya kibinadamu, kuendeshwa kwa mkono au kanyagio.

       Kielelezo 9. Kupepeta kwa mikono

       AGR100F9

       Pranab Kumar Nag

       Shughuli nyingine za baada ya kuvuna ni pamoja na kusafisha na kuweka daraja la nafaka, kukomboa, kupamba, kunyoa, kumenya, kukata vipande, uchimbaji wa nyuzi na kadhalika. Aina tofauti za vifaa vinavyoendeshwa kwa mikono hutumika katika shughuli za baada ya kuvuna (kwa mfano, maganda ya viazi na vipande vya kukata nazi, dehuskers za nazi). Mapambo inahusisha kuvunja ganda na kuondolewa kwa mbegu (kwa mfano, karanga, maharagwe ya castor). Kipamba cha karanga hutenganisha punje kutoka kwa maganda. Upambaji wa mikono una pato la chini sana (takriban kilo 2 za ganda la ganda kwa saa moja). Wafanyakazi wanalalamika kwa usumbufu wa mwili kwa sababu ya kukaa mara kwa mara au mkao wa kuchuchumaa. Vipambo vya kuzunguka au vya kuzunguka vina pato la takriban kilo 40 hadi 60 za maganda kwa saa. Shelling na hulling rejea mgawanyo wa koti ya mbegu au maganda kutoka sehemu ya ndani ya nafaka (km, mpunga, soya). Wachimbaji wa jadi wa mpunga huendeshwa kwa mikono (mikono au miguu) na hutumiwa sana katika maeneo ya vijijini ya Asia. Nguvu ya juu ambayo inaweza kufanywa kwa mkono au mguu huamua ukubwa na sifa nyingine za kifaa. Siku hizi, viwanda vya kusaga mchele vinavyoendeshwa kwa injini vinatumika kwa ajili ya kutengenezea. Katika baadhi ya nafaka, kama vile mbaazi, ganda la mbegu au maganda huunganishwa kwa nguvu. Kuondolewa kwa manyoya katika hali kama hizo huitwa dehusking.

       Kwa zana tofauti za mikono na zana zinazoendeshwa kwa mikono, ukubwa wa mshiko na nguvu inayotolewa kwenye vipini ni mambo muhimu ya kuzingatia. Katika kesi ya shears, nguvu ambayo inaweza kutumika kwa mikono miwili ni muhimu. Ingawa majeraha mengi yanayohusiana na zana za mikono yanaainishwa kuwa madogo, matokeo yake mara nyingi huwa chungu na kulemaza kwa sababu ya kuchelewa kwa matibabu. Mabadiliko ya kubuni katika zana za mikono yanapaswa kuwa mdogo kwa wale ambao wanaweza kutengenezwa kwa urahisi na mafundi wa kijiji. Masuala ya usalama yanahitaji kuzingatiwa ipasavyo katika vifaa vinavyotumia umeme. Viatu vya usalama na glavu zinazopatikana kwa sasa ni ghali sana na hazifai kwa wakulima katika nchi za tropiki.

       Kazi za kushughulikia nyenzo kwa mikono

       Shughuli nyingi za kilimo zinahusisha kazi za mwongozo za kushughulikia nyenzo (kwa mfano, kuinua, kupunguza, kuvuta, kusukuma na kubeba mizigo mizito), na kusababisha matatizo ya musculoskeletal, kuanguka, majeraha ya mgongo na kadhalika. Kiwango cha kuumia kwa kuanguka kinaongezeka kwa kasi wakati urefu wa kuanguka ni zaidi ya m 2; nguvu za athari hupunguzwa mara nyingi ikiwa mwathirika ataanguka kwenye udongo laini, nyasi au mchanga.

       Katika maeneo ya vijijini, mizigo yenye uzito wa kilo 50 hadi 100 inaweza kubebwa maili kadhaa kila siku (Sen na Nag 1975). Katika baadhi ya nchi, wanawake na watoto wanapaswa kuchota maji kwa wingi kutoka mbali. Kazi hizi ngumu zinahitaji kupunguzwa kwa kadiri iwezekanavyo. Njia tofauti za kubeba maji hujumuisha kubeba kichwani, kiunoni, mgongoni na begani. Hizi zimehusishwa na madhara mbalimbali ya biomechanical na matatizo ya mgongo (Dufaut 1988). Majaribio yamefanywa ili kuboresha mbinu za kubeba mizigo ya bega, miundo ya mikokoteni na kadhalika. Usafirishaji wa mizigo kwa kutumia nira ya kupitisha na mzigo wa kichwa ni bora zaidi kuliko nira ya mbele. Uboreshaji wa mzigo ambao unaweza kubeba na wanaume unaweza kupatikana kutoka kwa nomogram iliyoonyeshwa (takwimu 10). Nomogramu inategemea urejeshaji mwingi kati ya mahitaji ya oksijeni (kigeu huru) na kasi ya kubeba na kutembea (vigezo tegemezi). Mtu anaweza kuweka mizani kwenye grafu kwenye vijiwezo ili kutambua matokeo. Vigezo viwili lazima vijulikane ili kupata ya tatu. Kwa mfano, na mahitaji ya oksijeni ya 1.4 l/min (takriban sawa na 50% ya uwezo wake wa juu wa kufanya kazi) na kasi ya kutembea ya 30 m/min, mzigo bora zaidi ungekuwa takriban kilo 65.

       Mchoro 10. Nomogram ya kuongeza mzigo kubebwa kwenye kichwa/nira, kwa kuzingatia kasi ya kutembea na mahitaji ya oksijeni ya kazi.

       AG100F10

       Kwa kuzingatia anuwai ya shughuli za shamba, hatua fulani za shirika kuelekea uundaji upya wa zana na mashine, njia za kazi, ufungaji wa walinzi wa usalama kwenye mashine, uboreshaji wa mfiduo wa wanadamu kwa mazingira mabaya ya kazi na kadhalika zinaweza kuboresha kwa kiasi kikubwa hali ya kazi kwa idadi ya watu wa kilimo. (Christian 1990). Utafiti wa kina wa mbinu na mbinu za kilimo, zana na vifaa unaweza kuzalisha maarifa mengi kwa ajili ya kuboresha afya, usalama na tija ya mabilioni ya wafanyakazi wa kilimo. Hii ikiwa ni sekta kubwa zaidi duniani, taswira ya awali ya sekta hiyo, hasa kilimo cha kitropiki kisicho na rasilimali, inaweza kubadilishwa kuwa yenye mwelekeo wa kazi. Hivyo wafanyakazi wa vijijini wanaweza kupitia mafunzo ya utaratibu juu ya hatari za kazi, na taratibu za uendeshaji salama zinaweza kuendelezwa.

        

       Back

       " KANUSHO: ILO haiwajibikii maudhui yanayowasilishwa kwenye tovuti hii ya tovuti ambayo yanawasilishwa kwa lugha yoyote isipokuwa Kiingereza, ambayo ndiyo lugha inayotumika katika utayarishaji wa awali na ukaguzi wa wenza wa maudhui asili. Takwimu fulani hazijasasishwa tangu wakati huo. utayarishaji wa toleo la 4 la Encyclopaedia (1998).

       Yaliyomo